Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

9ÇAGMŞYMHJM * $ H. Veldet Velidedeoğlu'' YOL KESEN IRMAK 5O.ÛO0TL(KDVK«fe) Cumluıyet Kılop Kutobü CogPozodomo A.S TürtocogıCod 39/41 (34334) Cumhuriyet m/ Ç»GD*ŞYAfflO« İlhon Sekuk p YÜZBAŞI SELAHATTIN'İN ROMANI 1 k'lop , ' IDOOOOTLIKDVıonde! •' Cumhunyet Kitop Kuiubû ' k C d 39/41 (34334 71. Yl SAYI25813 /16000 H (KDV ıçmde) KURUCUSU V\HI&tUI (1924-1945) BAŞYAZARİ MtiSlHMâ (1945-1991) Demirel, bazı DYP'lilere, 12 Eylül yöneticilerine karşı yargı yolunun açılması gerektiğini iletti Darbeciler yargdansın• Demırel'ın, bazı DYP mılletvekıllenne, 21 maddehk anayasa değışıklığı paketı içınde yer alan geçıcı 15. maddenın tümüyle anayasadan çıkanlarak, 12 Eylül darbesını yapanlar ıle o dönemde kurulan Danışma Meclısı ve hükumette görev alanlara karşı yargı yolunun açılması gerektığı düşüncesını ılettığı oğrenıldı. DSP lıden Ecevit, MGK üyelen ıle o dönemde görev alan yönetıcılenn yargılanmasına karşı çıktı. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Cumhurbaşkanı Süle>Tnan Demirel. anayasada 12 Eylul darbecılen ıle bu dönemde görev alan yönetıcılenn yargılanmalannı engelleyen hukum- İenn kaldınlması gerektiğini belırte- rek. bazı DYP mılletvekıllenne, ge- çıcı 15 maddenın tumuyle metınden çıkanlması ıstemını ılettı DSP lıde- n Bıilent Ecevit, Mıllı Guvenlık Kon- seyı ıle o dönemde kurulan Danışma Meclısı \e hukumetlerde görev alan- lann yargılanması goruşune. "huzur- suzluk yaratacağT gerekçesıyle kar- şı çıktı ANAP, DYP ve SHP'nın uzennde uzlaştığı 21 maddelık anayasa değı- şıklığı paketı, TBMM Anayasa Ko- rmsyonu'ndan alt komısyona havale edıldı Bugelışme,"temelhakvehur- rrvetlerin kotüye kuUanılamamasınr duzenleyen 14 madde \e "din ve vk- dan özgüriuğunu" duzenleyen 24 maddey ı de değışıklık paketıne aldır- M ArkasıSa. 6,Sü.3'te y g e C e - Mumcu < nun2.ölümyüdönümünedeni\1evBpılanetWnhkkrinbeIkideen güzeli Ankara Ataturk Spor Satonu'ndakhdi. Gecede >as tutmak >erine öfke, kararlıhk ve a\dmlanma\a inananlann gövde gösterisi \ardı. Gece\e sunucu olarak Devlet Tiy atrosu sanatçısı Rüştu Asyalı katıldı. Program sırasında. "L'ğur Mumcu Araş- ürm&cı Gazetecilik Vakfi Amblem ve Logo YanşmasTnda dereceye girenlere ödülleri verildi. \anşmada birinciliği Alper Tun- ga Şen, ijdncilik ödulünü Alkan Üren, üçünculuk ödülünu Gozde Oral aldı. ÖdûUer Vakıf Ba^kaıu Guldal Mumcu taranndan verildL Ödül töreninden sonra Mumcu'nun AJmanva'da >apbğı bir konuşma, sinevizyon aracılığıvla izleykilere aktanldı. IJIkü Coşkun dosyası bakanbkta• "Katılın bulunamaması devletın aczıdır" diyen Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, gazetemız yazan Uğur Mumcu'nun eşı Güldal Mumcu'nun, soruşturmayı yürüten Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesı (DGM) Savcısı Ülkü Coşkun'un "Bu ışı devlet yapmıştır. Sıyası ıktıdar ısterse bu ış çözülür" dedığı ıddıasıyla yaptığı başvuruya ılışkın dosyayı Mıllı Savunma Bakanlığı'na gönderdı Bakan Mehmet Moğultay, katılın bulunamamasını devletın büyuk bır zaafı olarak nıteledı • 3. Sayfada Hükümete memura zam yetkisi • TBMM'den geçen tasanya gore hukumet, 2 5 mılyon memur ve memur emekhsının malı, sosyal haklannda ıyıleştırme yapmak amacıyla 6 ay sureyleTBMM'ye göndermeden ryıleştırme yapma yetkısmı aldı ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) - Hukumete, memurlara ek zam venlmesı ıçın yetkı veren yasa. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edıldı TBMM Genel Kurulu'nda dûn kabul edılen yetkı yasası ıle hukümet, yaklaşık 2 5 mılyon • Arkası Sa. 6, Sü. 5'te finncfn diuo ki Wıd« ki ABD'Ü yarbay ve oğhınun durumuiyi ADANA (Cumhuriyet Gû- ney tlleri Bürosu) - Bolu/Kar- tafkaya'da 15 ocakta kaybolan ve öncekı gun bulunarak ha- \ayoluyla Adana'ya Incırlık Üssu'ne getınlen Yarbay Mi- ke CouOIard ıle oğlu Matt- hew'un sağlık durumlannın lyı olduğu belırtıldı Incırlık Ussü'ndekı hasta- nede kontrol altına alınan yar- bay ve oğlunu umulandan da- ha ıyı bulduklannı belırten da- hılıye uzmanı Yüzbaşı Dr VVUIiam Thomas ıle çocuk hastalıklan uzmanı Yuzbaşı Dr Barbara Rugo,her ıkı has- M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de Kılıç cinayetinin perde arkası - Uğur Kılıç'ın, Çakıcı'yla yeniden evlenmek karşıhğında ileri sürdüğü dört şart neydı? - Ünlü bır devlet gorevlisınin silahının, Alaattin Çakıcı'nın elınde ne ışı vardı? - Uğur Kılıç'ın can bedeli nasıl biçildi? - Alaattin Çakıcı nerede? - Cinayetten dört gün sonra aile meclisini toplayan Dündar Kılıç'ın son sözü ne oldu? - Bundan sonra neler olacak? - MlT'çı Mehmet Eymur'ün olaylarda rolü var mı? - Uğur Kılıç-Mehmet Çağlar ılışkisını 45 gun boyunca soruşturanlar kımlerdı? - Üç-be§ milyarlık fabrika, 60 milyara mı satıldı? Fabrıkanın olaylarla ne ilgısı vardı? - Uğur Kıhç'a 300 mılyonluk bıleziği kim gönderdP Bılezık şimoı nerede? - Uğur Kılıç'ın ABD'ye gıtme planlarının ardındaki gerçek neydi? HALİNBlBlyazdı Cumhuriyette SHP ve CHP'nin birleşmesine iki gün kala saflar iyice netleşiyor Adaylar başkanhkta direniyor• Solda bütünleşme kurultayına ikı gün kala, SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ıle CHP Genel Başkanı Denız Baykal ve Mümtaz Soysal adayhkta dırenıyorlar. SHP'de, kurultaya uzlaşmadan gıdıldiğinde büyük sıkıntılar çıkacağı kanısını taşıyanlann sayısı artıyor • SHP'de bır grup Mümtaz Soysal'ın adaylığına koşulsuz destek venrken, bır grup da Baykal'a karşı Murat Karayalçm'ın yanında yer alma eğılımınde. SHP Onursal Genel Başkanı Erdal tnönü, dün yazılı bir açıklama ıle genel başkanlığa aday olmadığını bildirdi. IŞK KANSU ve TÜREY KÖSFnfel InbSPtoPİ • 5. Sayfada Cevdet Selvi Gerçek birleşme DSP'de •DSP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Selvı. 28 ocakta yapılacak SHP-CHP birleşme toplantısı oncesınde bu bırlıktehğı engellemek ıster görunümu vermemek ıçın olayın tamamen dışında kaldıklannı belırttı • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ausclmitzier Olmasın... Bırıncı sorumluluğu Cumhun- yet okuriarına başkenttekı gelış- melerı aktarmak olan bır gazete- cı olarak bugun, 28 ocağa ıkı ka- la solda bırlığı yazmam gerekı- yor Ancak, elım bu konuya varmı- yor Sabah, haber mudurumuz Doğan Akın'la, burodan arka- daşlarımız Yılmaz Gümüşbaş, Işık Kansu, Türey Köse'yle, I Arkası Sa. 6, Sü. 3'te Çiller'e 'masalcı bacı' benzetmesi - Sanayicflerden hükümete eleştiri Enflasyon halkl ezdi TÜSİAD*ın.hukumetınekonomık polıtıkalanna karşı başlattığı eleştın bombardımanını dün de sanayıcıler İSO Meclısı'nde sürdürdü. İSO Başkanı Hüsamettın Kavı, enflasyonun halkı ezdığme dıkkat çekerken sanayıcıler, Başbakan Tansu Çıller ıçın, pembe masaîlar anlatan 'masalcı bacı' benzetmesi yaptılar • 9. Sayfada Baydur: HÜkÜmet gitmeli TİSK Genel Başkanı Refık Baydur, bugunkü hükümetten kımseyı sevmedığını söyledı. Baydur, "Meral'ı, Budak'ı, Çelık'ı sevıyorum Onlar 'önce vatan' dıyebılıyorlar. Bu hukümet gıtmelı" dedı. • 9. Sayfada Müftü Mehmet Emin Aga'nın mahkûmiyeti, Türk-Yunan ilişkilerini gerginleştirdi Yunanİ8tan 9 a uyarı • Iskeçe Müftüsü'nün 10 ay hapse mahkûm edılmesı üzenne Yunanıstan'ın Ankara Büyükelçısı Dışışlen Bakanlığı'na çağnlarak Türk hükümetının tepkısı ıletıldı. Dıyanet îşlen de olayın dın ve ınanç özgurlüğüyle bağdaşmadığını vurguladı. Haber Merkezi- Iskeçe'dekı Türk ce- maatının oylanyla seçılen muftu Meh- met Emin Aga'nın geçen salı gunu 10 ay hapse mahkûm edılerek cezaevıne ko- nulması, ınsan hakJan ıhlalı olarak de- ğerlendınldı Öncekı gun Dışışlen Bakanlığı'na çağnlan Atına Büyükelçısı Alexander Philon'a Türk hukumetının olaydan duy- duğu uzuntu aktanldı Dı>anet tşlen Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz da "Karar, din ve inanç özgurlü- ğü ite bağdaşönlamaz" dedı Atına Büyükelçısı Huseyin Çelem, muftu Mehmet Emin Aga ıle bır telefon konuşması yaptı Cumhunyet'e, gelış- melere ılışkın goruşlennı açıklayan Gu- mülcıne Başkonsolosu Hakan Okçal. Yunanıstan hukumetının Turk cemaatı- ne karşı sergıledığı tutumun dostane ol- madığını, mahkemenın karannm azınhk haklanna ve Lozan Antlaşması'na da ay- kın olduğunu soyledı Okçal, sozlennı şöyle surdurdu "Mehmet Emin \ga. halkın oylanyla seçildi, ama Vunan hukumeti onu tanımı- >or. Bu, azmlığın hissiN-atını incitki bir rurum. Kendisinı yasadışı mufrulük yap- makla suçlu>oıiar. Surekli vargılamyor. Duruşmalannı da uzak kentlerde yap- mak istiyortar. Onumuzdeki cuma günti de güney Yunanlstan'da Agrinio'da du- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de OLAYLAIÜN ARDINDAKİ GERÇEK Toplu Intihar mı?.. 'Solda bıriık" ozlemlerının, SHP ve CHP ust yonetımle- nnn tutumları yuzunden sol- da ofkeye donuşmesı kım- s c ı şaşırtmamalı Uderler başta olmak uzere her ıkı partıde sergılenen go- runtuler, sankı sol kesımde "Ecevit bunlarla ışbırlığı yapmamakta haklıymış" ka- nısını uyandırmak ıçın ozel- lıkle sahneye konan bır oyu- na benzıyor Birleşme kurul- tayına ıkı gun kala sergıle- nen manzara tam bır duş kı- rıklığı yaratacak kulıs ma- nevralanyla surup gıtmekte- dır Her şey, SHP ıle CHP'de yer alan poiıtıkacıların, gerek aynlırlarken, gerek bırleşır- lerken Turkıye'nın gerçekle- nnden uzakta, kendı dunya- larının duşlennde yaşadıkla- rını gosterıyor Genel başkanlık, partı meclısı uyelığı, delegelık, sı- yaset yapmak ıçındır; ama, yapılan sıyaset yalnız partı ıçı ıktıdara donuk olursa, seçmen bu ışı yapanları ce- zalandırıyor Bu ceza oy sandığında verılıyor, ama, seçmenın tepkısını de hıçe sayarak partı ıçı ıktıdar kav- gasını her şeyın onune çı- karmakta ınat edenler, her şeyın tumuyle yıtınlmesı teh- lıkesının kapisını açmıyorlar Ausclmitz vah$eti anılıyor Olum kamplanndakılenn kurtanlışının 50. yıldonumunde Yahudıler ıle Polonya arasında anlaşmazlık çıktı • 10. Sayfada vejetaryen ol. sağlıklı yasa On bını aşkın kışı uzennde yapılan araştırmaya gore genel yaşam suresının vejetaryenlerde yuzde 20 daha uzun olduğu goruldu • Arka Sayfada Çağımızda gozu kapalı ın- sanlardan oluşan dar tarı- katlar vardır Kımı zaman bu • • • U ArkasıSa. 6, Sü. 8'de BORSA Dun 24 80619 Öncekı 24 947.60 DOLAR ûDun 41000 öncekı 4O.9S0 MARK ûDun 27130 Öncekı 27 100 ALT1N ûDun 505 500 Öncekı 504 500 Kutlar'dan Bahar İsyancıdır'a UZaniŞ 'Oyuncular' grubunun, Onat Kutlar'ın, Yusuf Atılgan'ın öykulennden, Oktay Rıfat'ın şıınnden yola çıkarak gerçekleştırdığı 'Bahar Isyancıdır' Sıraselvıler'de • 14. Sayfada Uğur Dundar'a mahkûmlyet istanbul 8 Aslıye Hukuk Mahkemesı'nde gorulen davada Uğur Dundar, Menteşoğlu kardeşlerın "kışılık haklannı zedeledığı" gerekçesıyle 16 mılyon lıra tazmınat odemeye mahkûm edıldı MlZ Sayfada 'Futbolu bırakabilirim' Geçen hafta oynanan G Bırlığı maçından sonra kendısıne yoneltılen eleştırıler karşısında G Saray'ın Kaptanı Tugay, futbolu bırakabıleceğını soyledı • 19. Sayfada Bugün Cumhuriyene MHikte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog