Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN JL ÎLMLERİ TELEVÎZYON 17 09.30 Kanal D MACERA 70.30 ShovvTV DUYGUSAL 11.05 TRT-GAP DUYGUSAL 11.30 GULDÜRÜ 12.10 TRT-INT ORAM İngüiz Kemal'in Oglu Bır Turk casusunun oykusu konu edılıyor Osman F Seden'ın 1968 >apımı fılmınde Fıkıet Hakan ve Fı- gen Say rol alı\or Sabır Allahım Kardeşlenne bakmak zorunda kalan Ceylan ın aşkı- nı konu alan fılmın yönetmenı Temel Gursu Gunay Gınk de rol alıyor Yagmur Damlalan Fakır genç âşık olduğu zengın kızın kardeşı olduğu- nu oğrenır Yonetmen Semıh Vural Oynayanlar Er- can Turgut, Şehnaz Dılan Savcı Rahip (Judge Priest)- Bır yargıç mahkemede yeğenıyle karşı karşıya gelır Yonetmen John Ford Oynayan- lar Wıll Rogers, Tom Brown, Anıta Louıse 12.90 / Show TV / Oz Büyücüsü Aynntıyanda Dışlanmış (Lekeü Melek) Kocasını oldurmek suçundan hapıste yattiktan sonra yaşamını devam ettırmeye çalışan kadının drami Yon A Erkuş Oyn Murat Soydan Fatma Belgen Karate Savaşcüan 3 (Karate Warrior J>- Larry Ludman'ın 'Karate Kıd' özentısı filmlennden bın Sadece meraklısına Oyna- yanlar Ron Wıllıams Bir Kadın Kayboldu Koca.sının dostunu oldurup katıl olan bır kadının dra- mı Yonetmen SafaOnal Oynayanlar TurkanŞoray, Ekrem Bora BeyazDiş (V\ fiite Fang)- Alaska'ya altin aramaya gıden genç, bırköpekledostolur Yön Randal Kleıser Oyn Kla- us Mana Brandauer Ethan Havvke, SeymourCasse Seni Seviyorum Şarkıcı bır genç, sevdığı kızla aralanndakı sorunlan çözmeyeçalışır Yonetmen Yılmaz Atadenız Oyna- yanlar Umıt Besen ve Nalan Türkoğlu (1986) SonVeda (Homenard Bound)- Bır adam. oğlu ve uzun sure- dır gormedığı babası> la bır yaz geçırmeye karar ve- nr Yon R Mıchaels Oyn D Soul, M Dner Çıplak Avaklı Yonetici (The Barefoot Executive)- Bır şempanze, ısabetlı kararlarla, bırTV kanalınızırveyeçıkanr Yön Ro- bertButler Oyn Kurt Russell (1971, 96 dk) 72.70 atv MACERA 72.70 Interstar DRAM 72.45 Kanal6 MACERA 13.30 Kanal D DUYGUSAL 73.40 Interstar DRAM 74.30 LDÜRÜ Türkan Şoray ve Kadir tnanır atv'de 16.20'de 'Bodrum Hâkimi'nde. Aynntıyanda16.201 atv / Bodrum Hflkimi 76.30 Kanal 6 DRAM 78.20 ShovvTV DUYGUSAL Garibim Ceylan Küçuk Ceylan'ın şarkılanyla suslenmış dramatık bır oykünün konu olarak ele ahndıgı filmde Münır Öz- kul da rol alıyor Sev Dedi Gözterim tkı kızkarde^ın aşkı arasında kalan delıkanlının oykü- sü Yonetmen Orhan Aksov Oynayanlar Orhan Gencebay, Selma Gunen PenhanSavas (1972) Üstün Zekâlı Çocuk (The Kıd H ıth the 200 I.Q)- Ustün zekâlı çocuk, uyumguçluğuçekmektedır Yon Leslıe Martınson Oyn Gar> Coleman. RobertGuıllaume(1983,96dk) 21.00 / Kanal D / Boznk Adalet Aynntıyanda 21.40 TRT-INT DUYGUSAL 22.70 / # J Interstar MACERA MutiuOlYeter Yıllar once olen kansına benzeyen kadının pavyon- da çalıştığını oğrenen adamın oykûsü Yön KartalTı- bet Oyn Muslüm Gürses, Serpıl Çakmaklı Lady Dragon 2 (Lady Dragon 2)- Karatecı Cynthıa Rothrock, yıne her fırsatta kınp dokuyor Meraklısına Yonetmen Davıd Worth 22.50 / TRT 2 / Lüküs Hayat 23.00 ,. ShowTV TARİHSEL [23.75 Kana!6 POLİSİYE Aynntıyanda 1492: Cennetin Keşfi (1492: Conquest of Paradıes)- Kotu senaryo ve yan- lış yonetmen kurbanı bır üstûnyapım Yon R Scott Oyn Gerard Depardıeu, Sıgoumey Wea\er 23.10/atv/NukleerÖİSın Aynntıyanda Mafya Avcısı (L'Alpageur)- Eskı avcı, artık polıs ıçın 'pıs' ışler vapmaktadır Yön Phıhppe Labro Oyn Jean-Paul Belmondo Bruno Cremer, Jean Negronı Katilin Dosyası (Sketches of a Strangler)- Ruh hastası bır genç, gü- zel kadınlan öldurmektedır Yon Paul Leder Oy- nayaniar Allen Goonvıtz, Meredıth MacRae Şöhretin Kanatlan (?)- HBB nın, filmın ozgun adını, konusunu ve yo- netmenını belırtmedığı bır fılm daha Ekran başında olanlar şansını deneyebılır Ne çıkarsa bahtınıza Ağa Çiçekli Adam (Gente di Rıspetto)- Surgun oğretmen, gûçlu bır ada- mın oyuncağı olduğunu farkeder Yön LuıgıZampa O>n James Mason, Jennıfer O'Neıll, Franco Nero 00.35 KanaJD POLİSİYE 01.15 HBB o 03.00 TRT1 MACERA Yerlıfilmler Yabancı filmler llzleyin - Orta Halli jDeğmez "BUYUYENISTANBUL ve TARİHSEL MİRAS" Konuşmocı Prof.Dr.ZaferTOPRAK Yer PERA PA1AS / KUB8EU SALON Tonh 25 Ocak 1995 Soal 18 00 21 00 an» toom baaeiı 200 000 TL S T A N B U L P L A T F O R M U atv 23 ıo\ Mike Nichols, gerçekte yaşanmış bir olayı, yorum katmadan sunuyor Ünlülerle 'nükleer tehlike Silkwood ' Yonetmen Mike Nichols Senaryo Nora Ephron, Alice Arlen / Gorûn- tu Miroslavv Ondricek / Oy- nayanlar Merjy Streep, Kurt Russell, Cher, Craig T. Nel- son, Diane Scanvid, Fred Ward, Ron Silvery 1982 ABD yapımı, 128 dakıka TV Servisi- Fılm, gerçekten ya- şanmış bır olayı anlatıyor 1974yıluv da ABD'de, Oklahoma Cıty > akııria- nnda esrarengız bır trafık kazası ol- muş ve sendıkacı Karen Sılkvvoodol- müştü Kadın, New York Tımes ga- zetesının bır muhabrnyle görüşmeye gıdıyordu Bır plutonyum fabnkasın- dakı yetersız güvenlık onlemlenyle ılgılı belgeler \ erecektı Bu olümcüf 'kaza'nın ardından, Rollıng Stone dergısındenbırmuhabir, "Who Kil- led Karen Silkvvood?" (Karen Sılk- vvood'u KımOldurdu ? )adlıyankılar yaratan bır röportaj kıtabl yayımla- mış ve ılgılı makamlar, sonunda söz konusu fabnkayı kaparmak zorunda kalmışlardı Bılıııdığı gıbı pluton- yum, ABD'nın Ikıncı Dunva Sa\a- şı'nda Japonva'va atüğı atom bom- Oyuncu kadrosu>Ia da one çıkan 'Nükleer ÖlünTde, Cher, Kurt Russell ve Merlv Streep rol alıyor. balannm yapıfdığı radyoaktıfbırefe- menttır ve tıpkı uranyum netünyum gıbı doğada bulunmaz yapay olarak öretılır Karen Sılkwood çalıştığı pluton- yum fabnkasında. güvenlık önlem- lennın yetersız olduğunu görür Btr- lıkte kaldığı ev arkadaşlanna hep bu- nun yaratacagı tehlıkelen anlatır Radyasyon sızıntısı vardır ve bunun ınsanlar üzenndekı etkısı korkunç olacaktır Genç kadın sendıkaya gi- rer ve etkın bıçimde çalışmaya koyu- lur Fabnkayönetıcılen.Silkvvood'u başka b»r bolume venrler Bu afada kadına radyasyon bulaşmıştır En son "Yaşamın Kıyısından Kartpostallar" (Postcards From the Edge 1991) ve "Kurt" fVVolf, 1993) fllmlennı ızledığımız Mike Nichols , gerçek bır olaya dayandır- dığı bu çalışmasında. gelışmelen hıç- btr yorum eklemeden aktanyor Isabetlı bır oyuncu seçımıyle oluş- turulmuş kadroda, ozellıkledonemın yukielen yıldızı Merlj Streep'ın yo- rumu çok beğenılmıştı TRT 2 22 50\ Artık çoğu hayatta olmayan tiyatroculann anısma 4 Alafranga' bir operet TV Serv ısi- Cemal Reşit Re> \ e Ekrem Reşit Rej karde^lerın 1933'ten bu yana lstanbul Şehır Tı- yatrosu ve çeşıtU sahnelerde buyuk başan kazanan unutulmaz operetı "Lüküs Hayat", 1950 yılında dans ve müzıklen de alınarak Lütfî O. Akad yonetımınde perdeye kazandı- nldı Çofu yaşamda olmayan done- mın unlu tıyatrocu ve operet sanatçı- lannın rol aldığı "Lüküs Hayat", basıt konusu, zayıf dram teknığıne karşın, dıllerden duşmeyen şarkılan- nın ahengı, danslannın kıvraklıgı halkın ıçınden çıkmış tıplenyle yanm yuzyılı aştığı halde tazelığınden hıç- bır şey yıtırmeden günümuze dek geldı Sınema tanhmde onemlı bır yen olan bu alafranga operet 1989'da Haldun Dormen yonetı- mınde gunumuzun oyunculanyla dort bölumlük muzıkal dızı olarak TV'yç de uyarlaırdı Eskılîğıne kar- Yönetmen- Senaryo Lütfi Ö. Akad / Yapıt Cemal Reşit Rey, Ekrem Re$it Rey. Görüntu Yuvakint Filmeridis ' Orkestra Kar- lo Kapoçelli Vıyana Stavınyus Revüsü /'Oyuucular Sezer Sezin, Settar Körmukçü, Muzaffer Hepgûler. Halide Pişkin. Hulusi Kentmen, \ aşar Özsoy, Lebıbe Çakın, Muazzez Ulker, Renan Fosforoğlu. Rasih Ertuğ 1950. Erman Kardeşler yapımı şın Akad'ın ustalıgtnı duyumsatan beğenıyle ızlenecek bır operet uyar- laması Luks ıçmde yaşayan Belkıs (Lebi- be Çakın) ve Ruhı (Ruıaa Fosfo- roğlu), lstanbul. Suadıye dekı koşk- lennı borç yuzünden Zonguldakiı Rı- za Bey'e (Rasih Ertuğ) satmafclçın duzenledıîder» kı> afet balosuAa dan- söz Şadıjre'^ı (Sçzer Sezin) çağınr- lar Dan>5zün hıfBizItğı ı^ edıntnış kardeşı Kulhan Rıza (Settar Kor- mukçu), Belkıs'ın halasının kızı Atı- fet ın (Muazzez Ülker), olen Mısır- lı kocasından kalan değerlı elmasla- nnı çalmak ıçın arkadaşlan Flstık (Yaşar Özsoy) ve Zıynet'ı yanına alarak maskelı baloya gelır Ruhı de aynı elmaslann pesınde oldugu ıçın bahçevan Memîş'ı yem olarak âşık bır genç kımlığınde karşısına çılcar- tır Dansoz Şadıye, Memış etutulur- ken, Rtea da çalacağı elmaslan unut- up Atıfet'ın peşıne düşer HBB 'Yüksek Tansiyon' Anayasa değışıklığı TV Servisi- Erhan Akyıldız'ın yonettı|ı "Yüksek Tansiyon"da "anayasa değişikliği" konusu ele alınacak TBMM Adalet Komısyonu Başkanı Yalçın Öğütcan ıle sj>aset bılımcı Dr Hikmet Özdemir'ın katılacağı programda anayasa değışıklığıne ılışkın son gelışmeler tartışılacak İnterstar 23 00 'Altm Ekran Ödül Töreni' TV Servisi- Başan Elektronık ve Telsım'ın katkılanyla geçen hafta düzenlenen "Altın Ekran Ödül Töreni" ekrana gelıyor Erhan Yazıcıoğlu'nun sunduğu ve halk tarafından seçılen 1994'un en lyılennın açıklandiğı geceye Muazzez Abacı. Lfuk Yıldırım, izel, Soner Arıca, Hakan Peker, Seden Gürel ve Soner Arıca da şarkılanyla katıldı Köknel: Kamera şakalan msan hakkına tecavüzdür 'Şaka'nm zararlısı ISTANBUL (AA)- tU lstanbul Tıp Fakultesı Psıkiyatn Anabılım Dalı Başkanı Prof Dr Ozcan Kök- nel, kamera şakalarının ınsanlann ruh sağlığı uzennde cıddı tehlıkeler yaratabıleceğmı belırterek "Kame- ra şakalan insan hakkına teca- vüzddr"dedı Prof Köknel, AA muhabınne konu ıle ılgılı yaptığı açıklamada, kışının hıç tanımadığı, kışılığını dahı bılmedığı bır ınsana şaka yapmasının doğru bır hareket olmadığını vurgulayarak "Hiç tanı- madığım bir insan bana şaka ya- pacak, zamanımı çalacak, rüşvet olarak da benı televızyona çıkara- cak. Bu çok anlamsız. Kamera şa- kası insan hakkına \apılan bır te- ca\uzdur" şekluıde konuştu Bu tur programlan hazırlayanla- nn şaka vaptıklan kışının o an duy- duğu sıkmtılan, korlculan ve kışıde yaratacagı ruhsal tepkılenn zarannı duşunmedıklennı de kaydeden Prof DKkfcfc eteştıperefc "Programı hazırlayan abartılı bir şekilde gulerek zor durumdakı ın- sanlara gulmenın doğal olduğu mesajını veriyor" dedı Prof Dr Köknel şöyle devam et- tı "Şakanın ve gulmecenin tek amacı insanlarda neşe, umit ve se- vinç gibi olumlu duvgular varat- maktır. Eğer mesaj bu du>guları yaratmıyorsa şaka olmasına \e in- sanda bir rahatlık varatmasına imkân voktur. Şaka programla- rında kendisine şaka yapılan kişi o sure içinde korku, öfke ve kav- gı içinde vaşıvor. Bir insana beİli bır anlık da oîsa olumsuz bir duy- guvu vapav olarak v aşatmava hıç kimsenin hakkı voktur." Kamera şakalannda kışının top- lum önunde kuçuk duşurûlduğunu, za\ allı ve guçsüz bır duruma ıtıldı- ğını dıle getıren Prof Dr Köknel. "tnsanı zav allı hale düşurup o in- sana gulmeve kimsenin hakkı voktur" dedı Show TV 12 00\ Flemıng'den tatıldekı çocuklara Masal müzikalTV Servisi - 'Oz' denen masal ul- kesı, gokkuşağının otesmde bıryer- lerdedır Bırrüzgârfırtınası Kansas- lı kuçuk Dorothy'ı evınden uzaklara sûrukler Gözlennı açtığında, sıyah- beyaz başlayan fılm, renklenmıştır Cuceler. cınler. konuşan ağaçlar uçan maymunlar. teneke adam Dorothy artık Oz ulkesındedır Bu arada peşını bırakmayan kotu ca dı nefret ettıgı zengın bayan Gulch'a şaşılacak derecede bensemektedır Teneke adam aslan \e bır bostan korkuluğu, Dorothy ıle bırlıkte, güç- lü Oz büyucusûne grönek ûzere. sa- n taş yolda yurümeye başlarlar Butun bu tuhaf varlıklar, Bayan Gulch gıbı Dorothy'nın gerçek ya- şamda çok ıyı tanıdığı kışılenn, ço- cuk fantezısmde burunduklen bıçım- ler Bugûn bıraz eskımış gıbı gorü- nen muzıkal masal "Oz Biiyücu- sü", Amenkalılann mıllı marşlan kadar yakından tanıdıklan 'kutsal nesneleri* arasında yer alıyordu "Ruzgâr Gibi Geçti"yı yenı bıtı- ren Victor Fteming, hemen' 'Oz Bû- TheVVirardofOz'' Yönetmen- Victor Flemfng' Senaryo Noel Lângley, Florence Ryerson, Edgar Allan Woİfe (Frank L. Baum'un romanından) / Gorüntu" Harold Rosson ' Oyuncular Judy Garland, Frank Morgan, Rav Bolger, Jack Haley, Bert Lahr / 1939 ABD yapımı, KTdak yucusu' nu çekmeye gınşmıştı Baş- rol ıçın dönemın çocuk yıldızı Shir- le> Temple duşunulmuştu, ama programı doluydu Bu nedenle Do- rothy rolu Judy Garland'venlmıştı Garland'sn hankalarulkesmde \o- lunu şaşırdığı ve "Over the Raın- bow" (Gokkuşağının Ûstunde) >ar- kısuu söyledığı sahneve dıkk3tınızı çekenz Ray Bolger (korkuluk), Jack Halev (teneke adam) ve Garland (Dorothv) da filmın masal kahramanları. KanaiD 21 oo\ Polis-mafya-politikacı ilişkilerinde çarpıcı bir ders Lumet'nin 'baskı aygıüarı' Bozuk Adalet Q and A / Yönetmen Sidney Lumet / Gorüntü t Andrzey Bartkovviak / ' Muzık Ruben Blades / Oyuncular Nick Nolte, Timothy Hutton, Armand Assante, Patnek O'NeaL Lee Richardson 1990 ABD, 132 dakıka TV Servisi- Uyustunıcu bağımlılan- nın devam ettıgı bır gece kulübunu ba- sanıkı pohsten yaşlı ve deneyunlı ola- nı, bır satıcıyı dışan çıkanr ve öldurur Olayın tanıklannı da olduren polıs, genç meslektaşıyîa bırlıkte uzaklaşır Genç polıs, ılk gorevı sırasında yaşadığı bu olaydan çok etkılenmıştır Adaletın ye- nne gelmesı ıçm ılgıh makamlara baş- vurmayı düşünûr Sidney Lumet (1924), bu sert ve ge- nlımhfılmını EdwinToıres''ınbeIge- sel bır romanından uyarlamış Yargjç- lıktan emekh olan Edvvın Torres, Ame- nka'mn adalet sıstemını, yerâltı ve po- lıtıkaçevresının ılışkılennıı ırdeleyen ro- manlanvla tanınmıştı En son Brian de Palma. onun ıkı yapıtını bırleştırerek "Carlito'nun Yolu" fılmını gerçek- leştırmıştı Sidney Lumet, 'baskıaygıt- lannı'. ozellıkle polıs orgutünu sıne- mada en ıyı ınceleyen ustalardan "The Offence" (1973), "Serpko"(1974) ve "Prince of the City" (1981) bunun or- neklen Lumet'nın yapıtı hem bınncı sınıf bır polısıye. hem de po'lıs-mafya- polıhkacı ılışkılen konusunda çarpıcı bır ders nıtelığınde Sidney Lumet'nin başarılı porisiyesinde Nick N'olte ve Timothy Hutton ikilisi başrolde. atv I62û\ Kadir Inanır, ağa rolünde Türkan Şoray'ın uçuncu ıılmıTV Servisi- Türkan Şorav ın uçuncu yonetmenlık çalişması 'Bodrum Hâkimi'nde. Bodrum ıl- çesıne atanan durust, adalete saygı- lı. erdemlı bır yargıcın bölgenın koklu ve güçlu ağasıyla çatışması sonunda aralannda oluşan aşk ılışkı- sı anlatılıyor Mesleğe yenı başla- mış genç yargıç. adaletı eşıt olarak dağıtmaya çalışırken önune dıkılen engellerle savaşmak zorunda kalı- yor Bodrum'dakı çekımlerde çevTe- yı ve ınsanlannı fon olarak kullanan Şoray Safa Onal ın Erdoğan Tokmakçıoğlu'nun oykusunden esınlenerek senaryolaştırdığı bu gü- zel a$k dramını. akıcı bır anlatım çarpıcı goruntuler, sağlam bır kurgu ve muzık (,alışmasıvlabutunleyerek gerçekt,ı bıçimde perdeye yansıtmış fçıne deneyımlı ve kusursuz oyun- culuğunu da katarak sınema seyırcı- sınıetkıleyecek beğenı toplayan gû- zel bır sevda destanı yaratmış Çev- re ınsanlannın da başanv la kullanıl- dığı fılmdc ağalık kurumunun eleş- tınsı gıbı toplumsal konulargen pla- na ıtılırken sevda oykusu on plana çıkarılmış Çarpıcı doğal goruntuler, mavı yolculuk, duşsel bır guzellık sergı- Yonetmen Türkan Şoray / Senaryo Safa Önal / Oyku Erdoğan Tokmakçıoğlu / Goruntu Çetin Tunca / Müzık Cahit Berkav ' Oyuncular Türkan Şoray, Kadir İnanır, Mahmut Hekimoğlu, Kadir Savun, Yıldırım Gencer, Tarık Şimşek. Yavuz Selekman, Nubar Terziyan / 1976. Akün Fılm yapımı lıyor Bodrum a atanan namuslu, er- demlı genç yargıç Nevın (Türkan Şorav). yasalan yansız bıçimde uy- gulamaya kalktıgında, karşısında yorenın guçlu ağası Ömer Bereke- toğlu'nu (Kadir İnanır) bulur Ba- yan yargıç, aydın ve çağdaş bır kısı olan voksulu korumasına karşın >ı- ne de ağalığını sürduren Bereketoğ- lu nun babadan oğula geçerek sa- hıplendtğıgölu Hazıne'yekatmaya çalışırken kendını büyûk bır çatış- manın içinde bulur Bu savaşım so- nunda golun yennı, sonucu olmayan onulmaz bır sevda öykusu alır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog