Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

H. Veldet Velidedeoğlü'' YOL KESEN IRMAK 50.000TL(KDV kinde) Cumhunyet Kitop Kuiübü ÇoÇ toafano A.Ş. Moctfjı Cod. 39/41 (34334] CağoloğWstanbul Cu m huriyet İlhon Selcuk YÜZBAŞI SELAHAnİN'İN ROMANI 1 kilop lOOOOOTLIKOVkiBdt) Cumhunyet Krtap Kuiübü Cağ Pazorioma A.Ş. Tüıfcocağı Cod. 39/41 (34334) CoğotegMstanbul 71. Yi. SAYI 25312 /15000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YHMB1MMİ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMDİR IMPİ Yazanmız Uğur Mumcu'nun katledilişinin 2. yılında Türkiye ayaktaydı Mumcıılar hesap sordutZLENtMLER Mumcu'nun Sokağı'nda aydınlığın sarkacı •24Ocak 1995. Cniversite gençliği orada. Kasketliler, babalar. anneler; çocuklan ile orada. Tanıdık yüzler geçiyor önümüzden. Uğur Mumcu'yu selamlıyoruz birlikte. Rüştü Asyah'nın sesi yükseliyor: "Merhaba Uğur Mumcu dostlan. Biz hepimiz buradayız. Katiller ortada yok. Nerede?" •24Ocak 1995. Sokağın ûzerinden pırpırlı uçak geçiyor, ardında dalgalanan "Uğur Mumcu'yu yaşatacağız" andı ile. Binlerce insan Mumcu'ya gidiyor, alkışlarla. BjK KMBirnun idcnınteri • 6. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Nasıl Bir türkiyeUğur Mumcu'yu, ara- mızdan koparılışının ikinci yılında, saygı, sevgi ve öz- lemle andık. Evinin önün- de, mezarı başında, Ata- türk Spor Salonu'nda, Is- tanbul'da, Izmir'de, Ada- na'da, Samsun'da, yurdun dört bir yanında toplantılar, • Arkast Sa. 19, Sü. 3 'te Valilere •Ankara'da, Istanbul'da, Izmir'de, Adana'da ve Türkiye'nin her yerinde insanlar, Uğur Mumcu için törenler, etkinlikler düzenlediler, şeriatçılara karşı güçlerini gösterdiler, katillerin bulunmasını istediler. •Uğur Mumcu'nun Ankara'daki evinin önünde toplanan binlerce insan, buradan Cebeci Asri Mezarhğı'na kadar yürüdü ve kabrini karanfillerle süsledi. Mumcu'nun evinin önünde bir konuşma yapan llhan Selçuk "Devleti, doğru dürüst bir devlete dönüştüremiyorsak, daha çok Uğur'lann kanı yerde kalacaktır" dedi. Istanbul'da gazetemizin bahçesinde düzenlenen törende ise verilen sözlerin tutulması istendi. • 6. Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Ben, Atatürkçüyüm. Ben, Cumhuriyetçiyim. Ben, laikim. Ben, anti-emperyalistim. Ben, tam bağunsız Türkiye'den yanayım. Ben, özgürlükçüyüm. Ben, insan haklan savunucusuyum. Ben, terörün karşısındayım. Ben, yobazlann, vurgunculann, çıkarcılann düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçaiayın! Her parçamdan benim gibüer, beni aşacâklar doğacakür. BtNLERCE MUMCU - Uğur Mumcu'nun evinin önii burası. Iki yıl önce öktiirüldüğii saatte toplanmrçlar. Hepsinin söyteyecek sözleri var. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) DGM Başsavcısı Nusret Demiral'dan hem suçlama hem itiraf: Katil eHmizden kaçü yagmuru •Yurttaşlar dün topladıklan dilekçeleri yurt çapında bir eylemle valilere verdiler. Istanbul'da SHP ve CHP il yönetim kurulu üyeleri ile mesleki ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir heyet, imzalan Vali Yardımcısi Nihat Kemal Eren'e teslim etti. • 7. Sayfada 'ADAM SIVIŞTI, GİTTİ' Uğur Mumcu suikastı soruşturmasının bu yıl içinde sonuçlanacağını öne süren Nusret Demiral, bombalı saldınyı düzenleyenleri ellerinden kaçırdıklannı itiraf etti. TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nu basına bilgi sızdırmakla suçlayan Demiral, "Kaş yapalım derken göz çıkardı. Karşıdaki adam, sıvıştı gittı" dedi. Yetkilerini kötüye kullanmakla suçlanan Demiral, "Bana görevimi kimse öğretmesin. EvTaklan salamayız. Kimse titizliğimizden gocunmasın" dedi. YABANCI KAYNAKLI "Bizim yaptığımız araştırmalara göre, plastık patlayıcı, genelde yurtdışı kaynaklı örgütîer tarafından Türkiye'de kullanıhyor" diye konuşan DGM Başsavcısı Nusret Demiral, Türkiye'de yabancılarla ilgili 4 cinayet olduğunu öne sürdü ve "Bunlarda kullanılan patlayıcılar da aynı. Biz, yurtdışı bağlantılı olduğu düşüncesini oradan çıkartıyoruz. Yaoancı emniyet birimleri, bizim yazdığımız müzekkereler üzerine, bize bilgi venyorlar. Zaten görevleri o" dedi. YENİ BULGULAR VAR Soruşturmada, Ülkü Coşkun'dan sonra görevlendirilen savcı Kemal Ayhan'ın ulaştığı yeni bulgular olduğunu da belirten Demiral, "Ancak, bizi sonuca ulaştıracak kesin, elverişli bir bulguya bugüne dek vanlamadı. Benim gözlemlerim bu. Ama soruşturrnamız sürüyor. Ümit ederim ki kısa süre içinde soruşturmanın çok kapsamlı olarak bitirileceği ve sonuca fidileceği söylenilebilir" dedi. Demiral atillerin bulunacağından ümidini kesmediğini söyledı. ; GÛNEŞ GÜRSOirn Katart • 7. Sayfada Kıhç'ın suçladıgı MtT'çi, Eymür • Yakın çevresi, Dündar Kılıç'ın, kızı Uğur'un öldürülmesinden sonra yaptığı açıklamalarda ad vermeden suçladığı MİT yetkilisinin. ünlü MİT Raporu'nun yazan olan ve "ülkücü mafyayı eğitmekle" suçlanan eski daire başkanlanndan Mehmet Eymür olduğunu öne sürüyorlar. Httİ NBtBMl 179. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Bütünleşme veSol Seçmen Arkadaşımız Uğur Mum- cu, dün yurt çapında milyon- ların katıldığı tören ve yürü- yüşlerle anıldı. Milyonlar hep bir ağızdan Mumcu'nun sa- vunduğu görüşleri ve ilkeleri yinelediler. Törenlerdeki söy- lemler bir yönüyle tepkileri, bir yönüyle de özlemleri yan- sıtıyordu. Bu özlemlerden biri de sol- da birliğin gerçekleştirilme- siydi. Dört gün sonra 28 Ocak'ta toplanacak Solda Biriik Ku- rultayı, bu özlemin yaşama geçirilmesi konusunda tarihi bir fırsat oluşturmaktadır. An- cak gözlenen gelişme ve çe- kişmeler hiç de iç açıcı değil- dir. Sayrn Gürkan ın aday ol- mayacağını açıklamasının ar- dından dün de Sayın Soysal aday olacağına ilişkin eğili- mini pekiştirmiştir. Bu açıkla- ma, Soysal konusunda yapı- lagelmekte olan spekülas- yonları da sona erdirmiştir. Sayın Karayalçın, adaylığını daha önce açıklamıştı. Bu- gün de Sayın Baykal'ın açık- lama yapması beklenmekte- dir. Olağanüstü bir gelişme ol- mazsa kurultaya üç genel başkan adayı ile gidilecektir. Oncelikle belirtmek gerekir ki bu durum, sol seçmenin beklentileri ile çelişmektedir. • • • l9,Sü.8'de Ölümden döndüler• 15 ocakta Kartalkaya'da kaybolan ABD'li Yarbay Couillard ve oğlu Matthew ortaya çıktı. Her şeyi göze alıp oğlunu mağarada bırakarak yardım aramaya çıkan pilot yarbay. köylülere haber verince oğlu da bulundu. 8 gün mağarada kar suyu içerek yaşam savaşı veren baba-oğul hastaneye kaldınldı. Yarbayın ayağında donma belirtileri olduğu bildirildi. ARZU SUBAŞI DOCAN ÖNER DÜZCE - Kayak yapmak için geldiği Bolu ' Kartalka- ya'da 15 ocakta kaybolan ABDIi Pilot Yarbay Micha- el Roland Couillard ve oğlu ABD'li yarbay ve oğlunun buluşması göz yaşartıcıydı. 9günyaşam savaşı veren ba- ba ve oğulsürekli olarak *te- şekkiir ederim1 diyordu. Matthew, 9 gün sonra sağ olarak bulundu. Yarbay ve oğlunu. Bulutlar Yaylası Ba- şalan bölgesinde ağaç kesen köylüler buldu. 8 gün bir mağarada yaşam mücadele- si veren yarbay ve oğlunun, kar suyu içerek yaşamlannı sürdürdükleri belirlendi. Yarbay mutlu sondan sonra sevinçli olduğunu söylerken oğlu da "Annemi çok özle- dim'*dedi. lOgündür ABD'li ve Bo- lu Komando Tugayı'na bağ- lı komandolar tarafından aranan yarbay ve oğlunun. yoğun kar yagışı ve sis nede- niyle yollarını kaybettikleri anlaşıldı. Kaybolduktan sonra yöre- deki bir mağaraya sığınan • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te HAYATINI KOMANDO OLUŞUNA BORÇLU • 19. Sayfada Cln'de llder tartısması 90 yaşına giren Çin'in lideri Deng Şiaoping'in sağlık durumunun kötüleşmesi, yeni lider tartışmasını başlattı. • 10. Sayfada •Ya$ar Kemal'e dava Istanbul DGM'de sorgulanan yazar Yaşar Kemal hakkında, 5 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açıldı. • 5. Sayfada Futbolda kupa maçları Türkiye Kupası Çeyrek Rnali'nin 2. maçlan bugün oynanıyor. • 18. Sayfada BOftSA ûDün İAM1M Oncekı 24J0M4 DOLAR ûDün On«ki MARK ÛDün S7.100 Öncekı ZIJHO ALTIN Oün 304SKI Oocekı 5O5JE5O 'Savaş aylarca sürer' Moskova hükümetinin desteklediği Çeçen hükümetinin lideri, Dudayev'in Ruslara 8 ay direneceğini söyledi. • 10. Sayfada Oreticlye vaat Başbakan Tansu Çiller, devletin üretici birliklerinden elini çekeceğini açıkladı. Çiller, 'Üretici mutlaka yönetici olmalı' dedi. • 19. Sayfada Yılmaz'a hodrl meydan Kıratlıoğlu, ANAP liderinin parayla transfer iddialarına sert tepki gösterdi. • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog