Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

24OCAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN Jb İLMLERİ TELEVKYON 17 70.30 ShowTV MACERA Garibanlar Alı \e Keko'nun koyde geçen aşk öykulen ve ağa ıle olan sorunlannı konu alan fümde Müslüm Gürses ve Nılgun Saraylı rol alıyor Bir Yıldız Doguvor (A Star is Born) -unlu oyuncu, hıç tanınmayan bır genç kıza yıldızlık yolunu açar Yön Wılham Well- man O\n Fredenc Marc Janet Gaynor(1937) 12.90 / Show TV / Zamanda Yokalak Ayrmtıyanda 13.40 Interstar MACERA 14.30 TGRT POLİSİYE 12.10 atv MACERA 12.10 Interstar DUYGUSAL 12.45 Kanal6 MACERA 73.30 Kanal D DRAM 74.00 atv DRAM 74.30 ShowTV o 76.20 atv OUYGUSAL 76.30 Kanal 6 DRAM 78.20 ShowTV MACERA 20.75 Kanat 0 MACERA 20.35 , . . ShovvTV > GÜLDÜRÜ 27.00 f . . TRT1 MACERA 22.20 TGRT DUYGUSAL 21.00 atv FANTASTİK Karate Savaşcılan 2 (Karate Warrior î) - Ala> edılen genç, karate oğTe- nerek saygınlık kazanır Yon Lary Ludman Oyn Kım Stuart, Army Baxter (1986, 90 dk) Kırk Yalan Memiş Kendısıy le e\ lenmek ısteyen erkeğı tanımak ıçın er- kek kılığına gıren kadının oykusü Yön Safa Önal Oyn Sadn Ahşıkve FenCansel Akbaba Adam (Condorman) - Bırçızgı romancı, yarattığı kahrama- nın kımlığıne burunur Yön Charies Jarrott Oyn Mıc- haelCrauford OIı\erReed,B Carrera(1981,90dk) ÖlümeYalnızGidilir Hapısten çıktıktan sonra suçsuzluğunu ıspat eden ada- mın ıntıkam öykusü Yon Remzı Jonturk Oyn Ser- dar Gökhan, Betul Aşçıoğlu (1976) Charlie'nin Balonu (Charlıe's Ballon) - TV filmı Yaşlı adam. torunuy- la bırlıkte balon >apmaya gınşır Yon Larry Elıkan Oyn Jack Albertson, Adnenne Barbeau Vazgeçtim Senden Iftıraya uğrayan adamın başından geçenlenn konu edıldığı filmde Umıt Besen şarkı da söylüyor Yön Yücel Uçanoğlu(1985) Cinayet İşareti (Dead Lock) - Teronstler. arkadaşlannı kurtarmak ıçın eyleme geçer Yön James Robert Levy Oyn Steffen Gregory Foster, Jeremy Slate Bahtı Yaralı Kalbim Show TV'nm değışıklık sonucuekrana getırdığı film- de kanalın bültenıne göre filmde N Sesıgüzel ve F Belgen ro! ahyorlar Şansını denemek ısteyenlerıçın Boş Çerçeve Bır nvayetten yola çıkılarak Ferhan Baba'nın dılinden anlatılan bır aşk öykusu Yon Ertem Eğılmez Oyn Kartal Tıbet Hulya Koçyığft (1969) Ekmek Parası Umutsuz bır aşkın hıkâyesını konu alan filmde Seda Sayan, Malatyalı Ibrahım rol alıyor Sayan'ın sayılı filmlennden bın Almanya'da Bir Türk Kızı Almanya'aa çah:>maya gıdıp orada bır Alman kadına âşık olan ışçının oykusu Yon Oksal Pekmezoğlu Oyn Neşe Karaböcek ve Engın Çağlar(1974) Kaçış Yolu (Hostage) - TV filmı Gızlı ajan olarak çalışan eskı mahkûm, kaçmlan bır kadın ıçın Arjantın'e gıder Yon Robert Voung Oyn Sam Neıll, Talısa Soto Gülen Adam Seyyar gecekondulanyla beledıyecılerden kaçan ye- nı evlı çıftın güldürusu Yön Kartal Tıbet Oyn Ke- mal Sunal, Aydan Burhan (1989) Ağzı Çiçekli Adam (Gente dı Rıspetto) - Surgun oğretmen, bılmeden güçlu bır adamın kuklası olur Vön Luıgı Zampa Oyn James Mason, J O'Neıll, Franco Nero (1975) Bir Çember Kınlırken Genç yaşta dul kalan bır kadının yaşamı Oğuz Yal- çın ın yonetmeniığını ustlendığı filmde Sevtap Par- man ve Mahmut Hekımoğlu başrollen paylaşıyor Dinozoıiar \ ahşeti (Carnosaur 2) - Jurassıc Park'ın ucuz takhtlennden bın Fantastık meraklısına Yön LouısMomeau Oyn John Savage, ClıffDeYoung. Rjck Dean 23.20 / atv / Murphy 'nin Aşkı 23.45 / Kaıul 6 / Seni Seviyorum Rosa Âyrtntt yanda Avrtntıvanda 23.50 , . . TRT2 MÛZİKAL 00.75 HBB POLİSİYE 00.20 ShovvTV DRAM 00.30 Kanal D DUYGUSAL 03.70 TRT1 DRAM YazTatili (Summer Holiday)- Rousen Mumoulıan'm yönettı- ğı muzıkalde okuldan yenı mezun olan bır gencın planlan O>n Mıcky Roney, GlonaDe Haven Eksi Kutuplar (LTnion Sacree)- Arap ve Yahudıasılh ıkı Fransız polıs, dıncı terore karşı bırlıkte savaşır Yon Alexand- reArcady Oyn Rıchard Berry, P Bruel(1988) Dava (The Trial) - Kafka klasığının son uyarlamalanndan Sonuç fena değıl Yon Davıd Jones Oyn Kyle Mac- Lachlan, Anthony Hopkıns, J Robards (1992) TahirfleZühre Çocukluklan bırlıkte geçen Tahır ıle Zuhre'nın aşk öy- kulen Lutfi O Akadın yonetmeniığını yaptığı film- de Sezer Sezın ve Kenan Artun başlıca rollerde (1952) Lunapark (Looping) - Yaşlı tıyatro oğretmenı çıft, kotü durum- dan çıkış yolu arar Yon tyalter Bockmayer, Rolf Buhrman Oyn S Wınters. Hans-C Blech, (1980) Yerlıfılmler Yabancı fîlmler /^~~\ (jjjlzleyin Halli /Değmez EN CÜZEL ARMAĞAN KrTAPTIR Cumhuriyet Kitap Kulübü çağ Pazarlama A.ş. Sergı Salonu Adreslerımız Turkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu Istıklal Cad Zambak Sok 4/1 Beyoğlu Bağdat Cad Haldun Taner Sok Caddebostan/Kadıköy atv Ritt, 'Amerikan Rüyası'nı güncelleştirmişti Amerikan romantizmi Murphj's Romance / Yonetmen Martin Ritt / Senaryo Harriet Frank. Irv ing Ravetch (Max Schott un bır romanından) / Goruntu \V illiam A. Fraker / Muzık Carole King / Oyuncular Salh Reld, James Garner, Brian Kenvin, Corey Haim, Dennıs Burkley 1985 ABDyapımı, 104dakıka T\ Servısı - Amerıkan sıncmasının eskı kuşak ustalarından Martin Ritt, ul- kesının kuruluş vıllarının ruhunu taşı- vanbıroykuanlatıyor kuruluşyıllann- da ınsanlann \erdığı yaşam savaşı nıce filmekonuolmuşve 'Amerikan Ruya- sı* dıye adlandırılan cfsaneyı varatmış- tı Eskıbırevın buyukçabahartanarak otunılur hale getmlmcsı yaş.am sevın- u gereklı para olmaksızın ekonomık başan ısteğı, bu tur fılmlere. bar kavga- lanndan ve duellolardan daha tazla de- rınhk ve çekıcılık katmaktaydı Ritt. bu havayı çağdaş Amerıka'ya ta- şımış Sally Fieldve James Garner gı- bı işının ehlı ıkı oyuncunun verdığı gu- venle kamerasını sakın sakın turlalarda, dukkanlarda. caddelerde dolaştırarak, filmıne atmosfer kazandıran pek çok gozlem ve aynntı sunuyor Günümuzun şıddet fllmlenne alışmış ızlevıcısı bıraz eskı usul bır film olan "Murphy'nin Aşkfnı yadırgayabılır Ama s>ınemas>everlerın keyıfle ızleyece- ğıne kuşku >ok Sally Fıeld, 1984te Robert Ben- ton'un "Yurekte Bir Yer" (Places ın the Hearth) fılmındekı gıbı yıne genç yaşta dul kalmış çocuklu bır kadını oy- Field ve Garner, filmde son derece başarılı bırer kompozısvon çı/ıyor. Vo- nctmen, bu 'avrıcalıkla' kamerasını diğer ayrıntılarda gezdirebıliyor. nuyor Emma oğluvla bırlıkte kocasını terk edıp Anzona'da harap durumdakı bırçıftlıkevıneyerleşır Kollan sıvayıp burayı adam etmeve gmşır ancak yeter- lı parası yoktur Yenı tanıştığı dukkan sahıbı Murhpy kredı açmakta ısteksız davranmaktadır Adam kadına para ver- mekyenne 'gizli'bırıkıncıortakmışgı- bı, çıftlığc gelır çalışır Sally ıle Murh- pyarasındabırgonul ılışkısıdoğmuştur Ne var kı, kadının eskı kocası ortava çı- kınca, ışler bıraz karışacaktır interstar 22 ıo\ 'Objektif, ABD röportajının ikinci bölümüyle ekranda Bezmen dramı: Tart IF•Kadır Çelık, Selma Bezmen ıle yaptığı roportajın ıkıncı bölümunu yayimlıyor Çelık, programın bu bolumunde Lğur Dundar'ın ABD'de mahkemelık olmasına neden olan olayın goruntülenne de yer verecek Selma Bezmen - 'Objektif i hazırlayan Ka- dir Çelik'e 'kendi bakış açısını' anlattı. TV Servisı - Kadır Çelık ın hazır- layıp sunduğu "Objektır'te geçen hafta ılk bolumu >a>ımlanan Selma Bezmen'ın açıklamalarının ıkıncı bolumu yayımlanıvor Bezmenler ın Amenka dakı malıkanesındegerçek- leştırılen roportajın bu bolumunde Bezmen cevaplan kamuoyunda ıl- gıyle beklenen soruları yanıtlıyor Aynca Uğur Dundar"ın geçen ay Amenka'da Bezmenler le goruşme ısteğı sırasında yaşadığı olayda yıne kendı kamerasıyla çektığı olay ka- sctte neler olduğu Objektıf te ekrana gclecek Son gunlerde 'muhtıra' gelebıltr sozlenyle dıkkatlen uzenne toplayan ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz bu akşam Objektıf ın canlı ya- >ın konuğu Programda Yılmaz bu sozlerı neye dayanarak soyledığını D^ P ıle koalısyon yapmanın şartla- nnı açıklayacak ' SHP-CHP btrleşme kurultayında kımın genel başkan olacağının ınce- lendıgı bolumde ıse Deniz Baıkal v e dığer konuklar konuy u tartışacak- lar Programda geçen hafta Llu- dağ da uğradıgı sılahlı saldırı sonu- cu oldurulen Uğur Çakıcı olav ına pa- ralel olarak ele alınan Lludağ ın ye- terl 1 altvapısı ve sağlık hızmetınının olup olmadığının araştınldığı dosva dayer alıyor Objektıf dolandıncılar kralı ola- rak ıddıa edılen Raki nın nasıl dolan- dınldığını >ansıtan haberle sona en- yor Kanal D 22.00 Rüstem Batum ile 360 Derece TV Servisi - "Rüstem Ba- tum'la 360 Derece"de bu hafta "özel tele\iz\onlar ve program- lar" tartışılıyor Programda ozel televızyonlann gerçekten çokseslı- lık getınp getırmedıgı ratıngendı- şesının kalıteyı nasıl etkıledığı, lyı programcılığın nasıl olması gerek- tıgı ve ızleyıcının televızyondan beklentılennın neler olduğu konu- lan tartışılacak Programın konukları ıse Nazlı llıcak, tsmaıl Cem, lğur Dundar Prof Nıyazı Oktem, Can Dundar, Prof Nevzat Valçınta;, Reha Vluhtar, Cengız Semercıoğlu ve- Omer Kavalıoğlu TRT2 22 50 Aykut, Ondan Sonra'da TV Servisi-Müveddet Anter'ın 'Ondan Sonra'dakı canlı yayın ko- nuğu İmren Aykut Polıtıka dun- yasından tanıdığımız Aykut'u programda polıtıka hayatı dışında- kı kışılığı ıle tanıyacağız Progra- mın 'Portre' koşesının konuğu ıse gazetecı Hadi Uluengin. 'Ondan Sonra'da Duvgu Asena, Hilmi Yavuz v e Cavit Tuna da yer alıyor TRT2 21 10 Müzik Yelpazesi TV Servisi - Sezen Cumhur Onal'ın hazırladığı "Müzik Yel- pazesi", ıstekler bolumuyle başlı- yor Kubalı şarkıcı Martika More- ro "I Feel the Earth V1o\e'\ HerbAlbert"\loliendoCafe"\e "El Porompompero" adlı sarkıla- rı seslendırıyorlar Ayrıca Chris Rea da " Road to Hell" adlı şarkıy- la katılıyorprograma Programın altın seslcr bolumunde Fransız şarkıcı Gilbert Becaud "Et Maintenant". "Je Rcviens Te Chercher" ve "Nat- halie'"y| soyluyor 'Dunvadan Mımk'te ıse Phıl Collıns, 'Take Vic Homc' adlı şarkıyı scslcn- dırıyor MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. OINGOREN Unutmayın! Yıllarca sonra araştırmacılar genç kuşaklar ve yaşlılar, gerıye bakıp bu ulke ıçın neler dıyecekler? Bır Uğur Mumcu vardı Yıgıttı Bılerek yazardı Yazdı- ğı ıçın de olduaıldu Okuyucuları ondan çok şey ogren- mışlerdı onu unutmadılar Onu oldurenlerın yakalanma- dığı da unutulmadı Yıllarca sonra, 24 Ocak tarıhlı yıldonumlerınde de hep bunlar mı soylenecek, bunlar mı duşunulecek? Belkı katıllenn yakalanacağını ve bunun bır 'onursoru- nu'olduğunu soyleyen devlet buyuklerı de anımsanacak Kımdı onlar1 ? Neydı adlan'' Daha şımdıden mı unutuldu onların adlan9 Bır Uğur Mumcu vardı oysa O unutulmayacak Yığıt- çe yazdığı ıçın mı unutulmayacak'' Yoksa katılı yakalan- madığı ıçın mı? Ya da onu dıger yazar çızerlerın dığer ga- zetecılerın dığer sanatçıların ve hıç tanımadığımız daha başkalarının ızledıgını duşunduğumuz ıçın mı hıçbırını unutmayacağız9 Unutmamak Susmamak Yılmamak Her bın dırenmenın bır yolu Dırenen toplum, ancak kendını bu ıgrençlıkten cınayetlerden enflasyondan kor- kunçluktan somuruden çıkarcılardan ve yuz karası kışı- lerden kurtarabılır Ama dırenmek ıçın de salt cesarete ve yığıtlıge başvur- mak yetmez Bır Ugur Mumcu vardı neden onu bızden ayırdılar? Bunu da duşunmek gerefcıyor Dığerlerı de var- dı Neden onlan da bızlerden koparıp aldılar'' Duşunun duşunun Bu ınsanlar neden toplumdan bızlerden kopartlıyorlar'? Lutfen duşunun ve onlann anılarına, onların yapıtlanna onların sahıp çıkmaya çalıştığı her şeye sızler de sahıp çıkın Dıyarbakır'a surgune gondenlen Bebek Telefon Mu- durluğu'nun 11 yıllık teknısyenı Ismaıl Karakuş, neden "Hakaramayıogrendım"dıyeortayaçıkıyor1 ' 14 bın PTT çalışanıyla beraber Neden haklarını arayan bu ınsanla- nn uzerıne polıs kopeklerı suruluyor belkı duşunur ve buna da sızler karşı çıkarsınız Ugur Mumcu nun ve bızlerden koparılmış dığer tanıdık tanımadık ınsanların katıllennı yakalamayanların yakala- mak ıçın kılını kıpırdatmayanların ama herkesın ve ozel- lıkle de Uğur Mumcu yu oldurenlerı yakalamanın bır 'onur borcu' oldugunu soylemış olanların adlarını ılende herhal de hıç kımse anımsamayacaktır Ama verılen bu sozu unutmak olanaksızdır Olanaksızdır da sonuçta ne ol- maktadır'' Verdıklerı sozlerı tutmayanlar kamuoyunun ezıcı bas- kısı altında mıdır"? Utanıyorlar mı? Onun bunun onune mı çıkamıyorlar'? Sıyasal yaşamları sozlerını tutamadıkları ıçın sona mı erdı? Her gorulduklerı yerde yuhalanıyorlar mı? Örneğın bır ıçışlerı bakanı kalkar da Mumcu cınayetı ıçın 'Benım bakanlığı deruhte etmemden çok once ol- muş bırcınayettı Buna rağmen tıtızlıkle uzennde duruyo- nız Adalete ıntıkal etmış bır konudur derse ve arkasın- dan da duzenledığı bırbasın toplantısında faılı meçhul cı- nayetler konusunda bılgı verırken salt yakın zamandakı- ler ve 'aydınlatılan' olaylar uzennde durursa ve açıkladı- ğı oranların dayandığı sayıları da veremezse ne yaparsı- nız? Çokşeyyapmanızgerekır Ama nasıl olsa NahıtMen- teşe adlı bu bakanı, şımdı anımsayıp yıllarca sonra adı usunuza gelmese bıle Uğur Mumcu yu unutmazsınız Katıllerının yakalanmadığını ve yakalanması ıçın çaba har- canmadığını da Katıller katıllerı yakalamak ıçın cıddı çaba harcamayan- lar, 'onursozu 'verıpyangelıpvatanlarunutulmazlar Ad- lan belleklenmızden sılınse bıle Ama Uğur'lar hıç usu- muzdan ve yureğımızden çıkmayacaklardır Katıllerının ış- ledığı cınayetlerden ve yakalanmamalarından oturu de- ğıl Halk ıçın yaptıklarından oturu Halkım unutma on- lan Tek ıstedıklen budur onların Eğer okumadıysanız sevgılı Uğur Mumcu'nun tum kı- taplarını okuyun Okuduysanız bır kez daha okuyun Bır kez daha, bır kez daha Kanal 6 23 45\ Sevgi Soysal'ın kıtabından uyarladığı filmle başanlı bir çalışmaya ımza atmıştı Işıl Özgentürk'ün ilk yönetmenliğî Seviyonım Rosa _Yonetmen-Senaryo Işıl Özgenturk / Yapıt Sevgi Soysal / Goruntü Ertunç Şenkay / Muzık Thesia Panaviotu / Oyuntular Sumru V avrucuk, Mahir Cünşiray, Mehmet Atak. fsmet Av. Müjdat Gezen, Avla Algan, Taner Barlas. Kutay Kökturk, Hande Meşe, Ğüzin Özipek, Halil Ergun, Alişan Çapan, Vaman Okay, Gulumser Gulhan / 1991, Asya Fılm yapımı TV Servisi- Işıl Ozgenturk'un I99l'dekı ılk yonetmenlık filmı "Senı Seviyorum Rosa"da, duşle- re sığınarak aşkı arayan azınlık aıle- sınden Rosa nın ıç dunyası anlatılı- yor Sevgi Sovsal ın I968'deçıkan "Tante Rosa" kıtabında yer alaı Rosa nın Almanya'nınkuçukbırka sabasındakı nostaljık oykusü Istan- bul'a kaydınlmış Bır masal anlatı- mıyla sunulan, yoğun duvgu bırıkı- mının egemen olduğu ancak bıldık sınema filmı tantmından oldukça uzak fantastık bır deneme 4 Anka- ra Fılm Şenlığı'nde uçûncu fılm İs- met Ay yardımcı oyuncu Theisa Panayiotu umut veren muzık, 6 Adana Altın Koza Fılm Şenlığı nde Sumru Yavrucuk oyuncu Ertunç Yavrucuk, 'Seni Seviyorum Rosa'daki başroluvlc 6. Altın koza Film Şenliği'nde ovuncu odulü almıştı. Şenkay goruntu. 28 Antalya Fılm Şenlığı'nde Sumru Yavrucuk oyun- cu, II Istanbul Fılm Festıvalf ndeju- n özel vc Kultür Bakanlığı Sınema Başarı odüllerı Eskı Istanbul'dabırazınlıkaılesı- nın kızı olan Rosa doğup vaşudığı bu kentte buyuk bıryalnızlık ıçınde çocukluğunda saklı kalmış "yakı- şıklı prens"ını beklemektedır Ger- çekler ve duşlerle geı,en ya>amı bo- yunca hep aşkı arayan. (.evresının yeterınce anlayamadıgı kımılcrının alaya alıp "diişkun bir kadın" go- zuylc baktıgı Ros,ı gcn,ek sevdayı bır kemanııdd bulıır gıbı olur K.11111 zjnuıı ncşclı kevıtlı dans cdcn kı- mı zaman sııskun ınat(,ı. aykırı bır kı^ılıgı olan Rosa vaşlanıp voksul- la^tıgında genç prensıyle karşıla^ır Huzunlu gozya^ıyla ıslatılmış bu- ruk bır karşılaşmadırbu kendı ıt,gu- dulerıyle vonlendırdığı vaşama kar- >ı dıreıun Ros.ı garıp tutkular unuttlar ba^kaldırılarla voğrulduğu bu duınadan sessızn.' silınıp gıde- tektır Show TV 12 oo\ Özel TV kanalı, öğle kuşağını kaydedilebilecek çocuk filmlerine ayırdı Yanyıl tatili Iıatmııa sevimli tekrarlar Flight of the Nav igator / Yonetmen Randal kleıser Senarvo Michael Barton, Matt MacManus Goruntu James Glannon / Mıı/ık Alan Silvestri / Oyııncular Joev Cramer, Veronica Cartvvright, Sarah Jessica Parker, Howard Hesseman 19X7 ABDvapımı 89dakıka F\ Servisi - Show TV somcstr tjtılı şerefi- nc kuı,uk ızlcyıtilcr ıçın bazı filmlerı yenıden gostcrıyor Dun Bud Spenccr'ınoynadığı "Ala- addın"ı (Aladın 1986) yavınlamıştı Bııgun "Zamanda Volculuk'"u sunuvor (,arşaınb.ı gıımı V ıctor Flenııng"ın "O/ Buvucusu" kl.ı sıgını pcrşunbc Todd Hollaııd'ın "Sihırba/" ve Luma Pierre Grandperrct'nın "Sırga" ,ıd lı tllmlcrını ekrana getiKn-k /anıanda Voltuluk" gostcrı^lı Amcrık.ın \ ıpımlarına gore t,ok sade ama ı,ok scvımlı \ı eğlentüı bır(,ocuk filmı I \ anın. baba \L kar- deş gıbı İKr (,o(.ıık 11,111 en oııemlı sev krın ka\ bedılıp venıdenbulunınasını anlatıvoı 12\aşın- dakı bırçocuk bırgecebırhendeğcdıı>er\eba- vılır Lvandığında neevı neanne-babası nede k ırdeşı verıııdedır \sltnda onubıruzav genıı- M ka»,ınııı> ıiNtundeba?! ıslenılervaptıktan son- r.ı bıraknıı^lır j»w kıı<,dk bıra\rııılı\ı ımııt.ırjk Aradaıı sekız > 11 gevmı^tır v e t,ocıık buna r.ığmen lıala 12 v.ı^ııuLıdır' L zıv g«.miMiıtn roboUı bu v.ınlışı duzeltmek n,ın nerı doneLektır (.ocuk- ların smsına. fılmııı Turkçe sesİLiıdınııesı de (,ok b ı^aıılı L IA\ gemısmı yoneten roboitıse>lendı- Kiı Koıun Işık bu fıgııre a\rı bır ınaııdıriLihk ka/aıulıııvoı üıı kez k>ıı,ıım.ıvın derız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog