Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

CAGDASVAYINUH * u %^ İlhan Selcuk -'' YÜZBAŞI SELAHATTİN'İN ROMANI l l c ı * lOOOOOTUKDVıcnde) Cumhunyet Künp Kulubû CaÇ PozoriomoAS TurttocaÇ' Cad 39/41 (34334) CogoloŞbktanbul Cu mhuriyet ÇAGDAŞ YAYMLAfll * » Şj H. Veldet Velidedeoğlu " 71. Y l SAYI 25310 /15000 Tl (KDVıçınde) KURUCUSU. YUNU8 NADİ IMBİBIWDİ (1945-7991) UGUR MUMCU ÖZEL EKİ GOZLEM Yarın Cumhuriyet'Ie birlikte Mumcu cinayeti sırasmda Içişleri Bakanı olan Sezgin'den acı itiraf: Suikasttaâcizkaldık• îsmet Sezgin, kendi İçişleri Bakanlığı döneminde meydana gelen Mumcu suikastını iki yıl sonra değerlendirirken, "Belki de polisin acziydi, şanssızhğıydı. Elinden bu kadar geliyordu" açıklamasını yaptı GÜNEŞGÜRSON ANKARA - Gazetemız yazarı L'ğur Mumcu'nun öldürülmesının 2 yılında cmayet soruşturmasında somut ılerletne sağlanamadı. Soruşturmada çelışkıler, devlet belgelennde tahnfat ortaya çıktı. Bombalı saldınnın yapıldığı sırada tçış- len Bakanı olarak gorev yapan DYP Ay- dın Mılletvekılı tsmetSezgiıı. suıkastı de- ğerlendınrken. "Belki de polisin aczivdi. şaBSSizhğıvdı. Elinden bu kadar gelivor- du" açıklamasını yaptı. Önce "Failin bir 1 • 2 yıl gecti I Soruşturma sonuçsuz davalar sürüyor •Uğur Mumcu'nun katil ya da katilleri, iki yıldır bulunamazken Mumcu ailesinin Içişleri Bakanlığı hakkında 'ihmal' ve 'ağır hizmet kusuru' sergilendiği gerekçesiyle açtığı davalarda, 'çelişki' ve 'tutarsızhklar' ortaya çıktı. • 3. Sayfada • Mumcu haftası • Meclis'e 1 milyon imza verilecek •Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunması için toplanan 1 milyonu aşkın imza bugün Türkiye Barolar Birlığı bünyesindeki Mumcu Cinayetini Izleme Komitesi tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak. • 3. Sayfada an önce bulunması için, bize dua etmek kaüyordu'" dıyen Sezgin. daha sonra "Mumcu'nun katiOerinin yakalanması, inşallah tesadüflere kalmaz" dıleğınde bulundu Cumhurbaşkanı Süleyman De- mireTm lıderlığınde 1991 genel seçımle- nnden sonra kurulan koalısyon hüküme- tınde Içışlen Bakanı olarak görev alan Is- met Sezgin. Uğur Mumcu'ya yoneltılen bombalı saldınnın 2. vıldönumünde Cumhuri>et'ın sorulanna, ıju yanıtlan verdı - Bakan olarakgörev yapnğuıızdönem- de,olayın soruşturma sürecindeçelişkiler olduğû basına yansıdı. Soruşturma süre- cine ilişkin bir özeleştiriniz var mı? Sizce, eksiklik var mıvdı? L'ğur Mumcu'nun katlı, hepımızı de- nnden denne üzdü Özellıkle ben, eskı bir dostu olarak. böylesıne menfur bir cına- yetın. benım bakan olduğum zamanda vuku bulmuş olmasından, aynca büyük bir üzüntü duyuyorum. Çalışmalar, uzun bir süre sürdü Laboratuvar araştırmala- n, dığer ıpuçlan uzenne gıdılerek yapı- lan araştırmalar, Batman'a kadar uzanan araştırma sürecı ve bundan öncekı olay- larla ılgılennın bulunup bulunmadığına, sorgulanmasma varıncaya kadar emnı- yet, kendı usul ve yöntemlerı ıle araştır- dı. Maalesef. bir sonuç almamadı. 18 ay- dan ben de aynldım. Ama tabu. eskı Içış- len Bakanı olarak, kendımı her şeyden sorumlu gören bir ınsan olarak. eskı dos- tum, araştırmacı gazetecı olan Uğur Mumcu'nun hunharca oldurulmesının yarattığı acıyı ıçensınde taşıyarak, faıhn UArkasıSa. 19,SiL3'te 18 kisi öldü îsrail'de kanlı saldırı• israıTin Netanya kasabası yakınlannda dün sabah meydana gelen patlamada en az 18 kişi öldü, 50 kışı de yaralandı. Polıs yetkılilen, Tel Aiiv'in kuzeyindekı tatil İcasabasındakı bombalı saldında ölenlerin çoğunun asker olduğunu açıkladılar. • Hafta sonu tatilınden dönen Israilli askerlerin kahvaltı ettıgı bir restoranın önünde meydana gelen patlamalann sorumluluğunu lslami Cihad örgütü üstlendi. Tel Aviv 'dekı AFP bürosunu arayan kımlığı belirsız bir kişi saldınyı örgütün asken kanadı mücahid güçlerinin ü&tlendiğini söyledi. • Israil radyosu normal yayınmı keserek verdiği haberinde olaydan sonra bölgede geniş çaph bir operasyon başlatıldığını ve Başbakan Rabin'in kabine toplantısını yanda bırakarak olay bölgesine hareket ettiğini duyurdu. • 11. Sayfada Solda birlik 3 adaylı kurultay hazırlığı •Murat Karayalçın, Dıyarbakır'da adaylığını açıklarken, uzlaşma arayışlannın sürdüğü bir aşamada adaylığını açıklamayı doğru bulmadığını belirten Deniz Baykal, "Benım öyle bir ilanım yok. Çalışmalann noktalanmasını bekliyorum" dedi. •Mümtaz Soysal, 28 ocakta partı meclısi seçiminin de yapılması konusundakı ısranndan vazgeçerken. seçilmesi durumunda, olağanüstü kurultayı toplayarak PM'yi yenilemeyi hedeflediği bıldırildi. 3. adayı belırleyen komite üyelennden eskı Sanayı Bakanı Tahir Köse, Soysal'ın ilk turda seçileceğinı öne sürdü. Sol muhalefet temsilcıleri, Soysal'ın Kürt sorununa bakışından rahatsızlık duyduklannı vurgulayarak adayhğına 'geçıci' bir süre için 'kerhen' destek verebileceklerini söylediler. TÜREY KÖSFnhl habsri • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Doktor Yok, İmam Verelim... Sağlık Bakanlığı, ülkemizin çözüm bekleyen en önemlı sorununa sonunda parmak bastı. Hastanelerde ve diğer sağlık kurumlarında, bundan böyle imamlar bulundurulacak. Bakanlığın, bütçe görüşmeleri sırasmda önerilen ve kabul gören bu gırişimin ardından valiliklere gönderdiği genelge uyannca çalışmalar devam ediyor. Genelgeye göre, her ilde valilikler, Diyanet Işleri Baş- kanlığı ile temasa geçecek, her hastanenın ımam ge- rekşınımine göre görev dağılımı yapacak. Ülkemızde sağlık sorununa yıllarca çözüm değıl, oy MArkasıSa. 19,Sü.3'te GözLer yine Ozaüar'a çevrîldi • Uğur Kılıç'm öldürülmesinin, Semra ve Zeynep Özal'la yüzleştirileceği Civan-Edes rüşvet davasının iki gün öncesine rastlaması ve cinayeti üstlenen Çakıcı'nın konuya ilişkin tüm açıklamalannı Kanal 6'yı arayarak yapması, Dündar Kılıç'ın Özal ailesini suçlayan sözleriyle birleşince Özallar'ın konumu yeniden gündeme geldi. Kılıç'ın açıklamalarımn CMUK gereği, 'ihbar' kabul edilmesi ve Özallar hakkında soruşturma açılması gerektıği belirtiliyor. İstanbul Haber Ser\ isi - Dündar Kılıç'ın kızı L'ğur Kılıç'ın oldürül- mesiyle gözler bır kez daha "Özal ai- lesi"ne çevrildi. Eskı EmJakbank Genel Mudürii Engüı Civan'ın \u- rulması olayında Uğur Kılıç'ın açık- lamalan sonucu. "•Ovan-Edes rüşvet davası"nda, "tanık" olarak yargı önüne çıkanlacak olan Semra Özal ve Zeynep Özal'ın yanı sıra Kanal 6 Televizyonu'nun sahibi Ahmet Özal'ın adı. bu kez baba Dündar Kı- lıç'ın. kızınm cınayetının ardmda Ozal ailesinin olduğunu söylemesıy- le yeniden gundeme geldi. Hukukçular. cumhunyet savcılan- nın Ceza Muhakemeleri Usulü Ka- nunu (CMUK) gereği, Kılıç'ın med- yadayayımlananaçıklamalannı "ih- bar" kabul ederek hazırlık soruştur- ması başlatması gerektığini belırttı- ler. Savcı, "suç unsunı" görürse dava açarak Özal ailesini. soruşturmada adı geçenlenn ıfadesıne başvurarak yargılayabılecek. Türkıye'nın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Ozal' ın ölümünden sonra aı- lesının adı sık sık "haciz, rüsvet, ya- ralama. cinayef olaylanndaki ıddı- alarla gündeme gelmeye başladı Özal aılesınden Semra Özal'ın adı MArkasıSa. 19,Sü.3'te Zeynep Özal - Annesiyie bir- Kkte ifade verecek. Semra Özal - Engin Civan Ahmet Özal-Çalocuaçıkla- oiaymda adı çok geçti. malannı Kanal 6\va yaptı. John Travolta ve Kelry Preston, 52. Alün Küreödül törenine kaülan- lar arasındaydı. Travolta, "Pulp Fiction" fılmindeki rolüyle en iyi erkek drama oyunculuğuna ada> gösterilmişti. AJtın Küre'nin en iyileri Tom Hanks ve Jessica Lange'in sevinç- leri yüzlerinden okunuyordu Âltın Küre Forrest Gump'ınKfiltür Servisi - 52. Altın Küre Ödüllen en ıyi drama dalında "Forrest Gump", en ıyi müzıkal-komedi dalında ise Walt Dısney yapımı olan çızgi film "Aslan Kral"a venldi. Beverly Hılls'te cumartesi gecesı düzenlenen ödül töreninde drama dalında en iyı erkek oyuncu ödülüne Forrest Gump'taki oyunuyla Tom Hanks değer görüldü. Hanks, geçen yıl da "Philadelphia" fılmindeki rolüyle En İyı Oyuncu Oskan'nı almıştı. En iyı kadın drama oyuncusu dalında ödülü "BlueSky" fılmindekı oyunculuğuyla Jessica Lange'in kazanması sürpnz olarak nıtelendinldi Ingılız Hugh Grant, "Dört Nikâh Bir • Arkası Sa. 19, Sü. 6 'da Tetikçi ifade değiştirdi •Uğur Kılıç'ı, Çakıcı'nın emriyle \ urduğunu söyieyen tetikçi Abdurrahman Keskin ılk ifadesinı değiştirdi ve "Uğur Kılıç beni görünce 'Burada ne anyorsun' diyerek küfretti. Tabancamı çıkardım, vurdum. Cinayeti yalnız ışledim. Bana kimse talımat vermedi" dedi. •Emniyet yetkılilen olaya kanşan iki kışının daha olduğunu ve bu •kurmaylann' büyük olasılıkla Uludağ'da olduğunu söylediler. Mafya ıçı hesaplaşma gibı görünen olayın boyutlannın büyüyüp iş dünyasını da kapsamına almasından korkuluyor. Haber Merkezi - L'ğur Kıltç'ı öldüren tetikçi Abdurrahman Keskin. dün çıkanldığı nöbetçı mahkeme tarafından "adam öldürme" suçundan tutuklanarak Bursa E Tıpı Cezev ı'ne kondu. Ola- ğanüstü güvenlık önlemlenyle Bursa Adlıyesı'ne getınlen ve yarım saat sorgusu süren Keskin'ın ifade değıştırerek "Lğur Kılıç'ı öldürmek için kimsenin kendisini azmettirmediğini. Kılıç'ı küf- rettiği için öldürdüğünü" söyledıgı oğrenıldi Keskın'ın babası Hüsnü Keskin'ın de Zongul- dak'ta ıfadesı alındı. Adı olaya kanştınlan terör- le mücadeleden sorumlu İstanbul Emniyet Mü- dur Yardımcısı Hüseyin Kocadağ. "İki dürüstve basanlı polis mudürii hiçbirdeğeri olmayan maf- ya bozuntusu yüzünden Yipranldı" dedi Bursa muhabınmız Levent Gencellı'nın ha- benne göre, tetikçi Abdurrahman Keskin. Bur- sa Adlıyesı'ne getınlmeden önce gece yansından ıtıbaren çevrede polıs ve jandarma tarafından çok sıkı güvenlık önlemlerı alındı. Gece yansı sıvıl polıslenn adlıye ve çevresını ablukaya al- masının ardından sabah saat 04.00 sıralannda M Arkası Sa. 19,Sü.6'da OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Doğru TanıL 28 ocak günü yaklaştıkça solda SHP ile CHP'nin bırleş- me sürecı sıcaklaşıyor. Ne var ki bu sıcaklık, yalnız partilerin yöneticilerinde ve delege kesimındedır. Partile- rin dünyasındakı bıtmez tü- kenmez tartışmalar, manev- ralar, hesaplar kamuoyunu il- gılendirmiyor. Seçmenlerın oyları, şimdilik yeterli sayıl- masa da, DSP'ye kayıyor. Sağda benzeri bir gözlem var. Halk bu hükümetten umu- dunu kesmiştir; yüzde 150'lik enflasyon karşısında çaresiz- dır. Başbakan Çiller, bu yılın daha ıyi olacağını söylüyor. Enflasyon, yüzde 150'nın üs- tüne çıkmazsa, 1994'te eksi beş düzeyıne çekilen tersine kalkınma bırkaç olumlu puan alırsa, durum iyı mi sayıla- cak?.. Hükümetin çıkmazı, kendı- ne özgü bır mantık üretımıni zoriuyor; ama hiç kimse aklını Başbakan'ın mantığına sığ- dıımak nıyetinde değildir. Sağda da oylar, yeterli ol- masa da, ANAP'a doğru ka- yıyor. Ancak bütün bunlar bir an- lam taşımıyor, olumsuz gidiş- ten asıl yararlananlar Refah ile MHP'dir; iki koktenci parti yoksul kitleler için çekım gü- cü oluşturuyorlar. 1980'ferde Türkiye için ön- görülen 'model' ıflas etmıştır; aşın tüketımle, har vurup har- man savurmakla, çalışmadan • • • • Arkası Sa. 19,Sü.8'de MüliBMikçi Yurdakuler öldüANKARA (Cumhunyet Bü- rosu) - 27 Mayıs Devrimf nde etkin görev yapan eski Millı Birlik Komitesi üyesi ve tabii senatör, emeklı Kurmay Albay Muzaffer Yurdakuler, dün ya- şamını yıtirdı. Yurdakuler. 1.5 aydır kanser tedavısı görüyor- du. 80 yaşında ölen Yurdaku- ler'in cenazesi, yann Kocatepe Camii'nde kılmacak cenaze na- mazından sonra Ankara'da top- rağa venlecek. Yurdakuler ıçın TBMM önünde de tören düzenlenecek. 18 Mart 1915 ta- rihinde doğan Yurdakuler, kur- may albay rütbesındeyken '27 Mayıs 1960 DevTimi'ne katıldı. Devrimden sonra oluşturulan 'Milli Birlik Komitesi'nde de yer alan Yurdakuler, 1961 -1980 yıllan arasında Cumhunyet Se- natosu'nun tabıi üyelığinde bu- lundu Oğlu Hakan Yurdaku- ler, 12Eylülöncesınde bır sal- dında öldürülmuştü. PİAR-GALLUP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tanla: SHP ve CHP seçmenmi yitirdi • SHP ve CHP'nin ciddi oranlarda seçmenini yitirdiğini söyieyen Tanla, iki partınin de kendi içinde devamh sürtüşen partiler görünümünde olduğunu ileri sürdü. Tanla, solda bırliğin de yeni kadrolarla başanlı olabileceğini belırtirken, "Eğer yeni kadrolar, yeni öneriler gelmeyecekse ve bir gergınlık sonucu bir genel başkan belirlenecekse, bu partıden kopmalar, dargınlar, küskünler ve kamuoyu nezdinde olumsuzluklar oluşturan bir tablo çıkacaktır" dedi. • Birleşmenin şeklini ve genel başkanını delegelerin belirleyeceğini söyieyen Tanla, "Artık sosyal demokrat seçmen, SHP'ye tekrardan iktidar olabilmesi için bir zaman kredisi verme gibi bır davranış içinde olmayacaktır. O zaman hangi kadrolar halkın önüne çıkıp 'Size şu şartlar ve şunlan sunuyoruz' diye tekrar kredi isteyeceklerdir? Eğer, "yeni politikalar üreteceğiz" dıyorlarsa halkın artık tartışma ya da önen bekleyecek hali yok" dedi. • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog