Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

;#*•ÇJGDAŞYOTNUH İlhan Selcuk YÜZBAJI SELAHATTIN'İN ROMJUII 1 kıtop lOOMOTUKDVıciMİe) Cumhunyet Kıtap Kulubu CogPozorianoAS MocofrCod 39/41 134334) Coğok>5WstonW CumhurİYe HvV€tdet Y.elid^deoğlır rÖCKESE 71. Y L SAYI 2S3O8 /15000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU X9UİHHA (1924-1945) BAŞYAZARI (1945-1991) 220CJUM985PAUR Emniyetten bir yetkili: Oteldeki yeri Alaattin Çakıcı ayırttı Çakıcı,UğurKthç'ı tıızağadüşürdü Nevar. • Adının açıklanmasını ıstemeyen bır polıs yetkılısı "Alaattin Çakıcı ıle Uğur Kılıç, yaklaşık 15 gundur telefonla goruşuyorlardı Alaattin Çakıcı, Uğur'a, 'Gel konuşalım, aramızdakı meseleyı halledelım' dıyordu " • "Son olarak da çocuklan alarak Uludağ'a gıdıp bırkac gun dınlenmesını ıstıyor Helıkopterı o tutuyor Oteldeki rezervasyonu Alaattin Çakıcı yaptınyor Uğur Kılıç once gıtmek ıstemıyor, ama sonra ıkna oluvor" • Yeraltı dunyasının unlu ısımlennden Dundar Kılıç'ın kızı Uğur Kıhç'ın, Interpol'un aradığı eskı eşı Alaattin Çakıcı tarafından vurulması olayının. halen suren Edes - Crvan davasını nasıl etkıleyeceğı merak konusu HALİLNEBİLER Alaattin Çakıcı Uludağ'da oncekı gun kıralık katıl tarafından oldurulen Uğur Kıbç'ın Alaattin Çakıcı tarafın- dan tuzağa duşurülduğü one su- ruldü Uğur Kılıç ıle Alaattin Ça- kıcı nınyaklaşık 15 gundur tele- fonla goruştuklen, UğurKılıç'ın bu goruşmelerde yumuşayan ha- va nedenıyle guvenlık kurallan- na dıkkat etmedığı savlandı Adının açıklanmasını ısteme- >en bır polıs yetkılısı Uğur Kı- lıç ıle Alaattin Çakıcı arasındakı telefon konuşmalannın kayde- dıldığını bantlann ellennde ol- duğunu belırterek şunlan soyle- dı -Alaattin Çakıcı ile Uğur Kıhç, vaklaşık 15 gundur telefonla gö- ruşuvorlardı. Alaattin Çakıcı, Lğur'a, Gel konuşalım, aramız- dakı meseleyı halledelım diyor- du. Son olarak da çocuklan ala- rak Lludağ'a gıdıp birkaç gün dınienmesinı ıstıvor. Heükopteri MArkasıSa. 7,Sü.2'de Dündar Kılıç, kızının cenazesine katılmadı 'Kimsenin kanı akmayacak'Istanbul Haber Servısi - Kızının oldü- rulmesınden sonra sessızlığını ılkkezbo- zan Dundar Kılıç uç kışı olduklannı be- lırttığı saldırganlann Uludag a, ışadamı Ali Şen'ın oğlu Adnan Şen'den Alaattin Çakicı'nın kıralattırdığı helıkopterle gıt- tıklennı soyledı Annesı Uğur Kılıç oldu- rulduğü sırada aynı otelde bulunan Onur Çalucı da saldın anını anlattı Saldınnın hemen ardından Uludağ'a gelerek gelişmelen kaldığı otelden ızle- yen Dundar Kılıç atv'nın dun akşamkı 19 00 ana haber kuşağında. gazetecı Sa- vaşAVaaçıklamavaptı Kızı Uğur Kılıç'ı olduren Abdurrahman Keskin'ı olay ye- nne Ömer adlı bır kışının getırdığını ve yanlannda uçûncu bır kışının daha bu- lunduğunu belırterek şu goruş ve açıkla- malara yer verdı " Kirakk katib oraya gottiren, Ömer. On gun evvel bır arabaya ateş eden de o kişi. Şimdi amaçlannın namus olduğunu sov- luyoriar. Ne namusu, nerenın namusu, na- sıl bir namus ki 4.5 yıl ev li kaldığı kansuıı aynldıktan sonra fahışelikle ve ihanet et- mekk suçluyor. Böyle bir ola> \ok" Kılıç Savaş Ay ın, "Buıddialar, 4 Istan- bul Emnivet Viudur Yardımcısı Mehmet Çağlar ıle Uğur Kıhç'ın ılışkısı okluğuna yonelık ıddialar' doğru mu pekı?" bıçı- mındekı sorusuna "Olabılır mı. Biz ora- ya beraber gıttık. Ben beş gun orada kal- dım. O cınavet rnasasına bakan Mehmet Çağlar denen adamla iki defa ben goruş- tum, ikı defa da o (Uğur Kılıç) gönıştu. Hatta bir defasında da Uğur'a, Sız bazı şeylen saklıyorsunuz Bızlenn ellen kol- lan bağlanı>or Be kadın doğruyu sovle diyerek çıkışü... Yani şimdi bu helikopter Îy) ç fından hazırlandığını (Hlmiyorum. Onur ile annesı bilıvor onun (Alaattin Çakıcı) nazuiadıgmı. Şundı orada şov yapıyor. Bu- nu Turkıye'de herkes btlijor"" yanıtını v er- dı Kılıç, Ay'ın başka bır sorusunu ıse şoy- le yanıtladı "Yok canım, biz kimsenin kanını akıt- mayız. İNiye akıtalım kı? Bovle bır proje- mız jok. Cezalannı Tann versın. Aıleden kimse de hiçbır şev yapmayacak. Biz on- lann konumuna gırme>eceğiz" Annesının oldurulduğu sırada aynı otelde bulunan Alaattin Çakıcı ıle Uğur Kıhç'ın oğullan Onur Çakıcı da, Savaş Ay'a saldın anını anlattı Onur Çakıcı şunlan soyledı "Annemle beraber yemek yedik. On- dan sonra annem ah kata indi. Vukan kat- ta şöminenin yanında salep içmeye çıkb- MArkasıSa. 7 ,Su. Vde CENAZE TOPRAGA VERİLDİ • 7. Sayfada YANIT BEKLEYEN SORULAR • 7. Sayfada Sağlıkçı, hükümeti sağlığa zararlı buldu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Ozluk haklannın ıyıleştınlmesı ve grevlı toplusozleşmelı sendıka hakkı ısteyen sağlık çalışanlan, Ankara'da duzenledık- len e> lemde kendılennı "tahrık" etmek- le suçladıklan hukumetı, "sağlığa zarar- h" ılan ettıler Sıhhıye Koprusü üzennde öğle saatlennde toplanan yaklaşık bın sağlık çalışanı "Sokağa, evleme, genel greve" "HastanelerhalkındıKsaülanıaz" "Kahrolsun IMF, bağımsız Turkiye" "HukumetBnfajTansuAmerika'ya" slo- ganlanyla Tandoğan Meydanf na kadar yuruduler "DikkatTahrikVar" "Paran Kadar Sağlık, Bu mu Uygarük" u Muste- ri (pardon) Hasta Velinimetimizdir" "Dikkat Sağlığa Zarariı Olanlar; Sanşın and Kara Murat. Rus Çan Delı Petro, Otel Ay^s^Dun>aBankası,l^lF'' "Bu Işken- ce Ya Bitecek. Ya Bıtecek" pankartlan ta- şıyan çalışanlar, kurt kopeklennden olu- şan bır ekıp ıle panzerlenn de yeraldığı guvenlık onlemlen arasında Tandoğan Meydanı'nda mıtıng duzenledıler İstanbuFa resmen el kondu! • Başbakan Tansu Çıller "Dunyada Başka Istanbul Yok" adıyla dûzenledığı basın toplantısmda hukumetın, çöp, kultûrel mıras, Boğazıçı ve ıçme suyu havzalannda yetkılen devraldığını açıkiadı • Çıller, amaçlannın yalnızca Istanbul'un tanhı mırasına sahıp çıkmak ve buralan halkın, tunstlenn kullanımına açmak olduğunu belırterek, Buyukşehır Beledıye Başkanı Erdoğan'a darbe olarak yorumlanan bu tasannın ardında sıyası bır çaba olmadığını soyledı I Arka Sayfada Tanla'dan politik değerlendirme • Pıar Gallup Yonetım Kurulu Başkanı Bulent Tanla, hukumetı ve solda bırlığı değerlendırdı Yann Cumhuriyet"te UGUR MUMCU ÖZEL EKI GÖZLEM 24 Ocak'ta PAZAR KONUCU 'Devlet istese cinayeti aydmlatır...' Uğur Mumcu'nun eşı Guldal Mumcu anJaüyor "Olay sonrasında basında çıktığı gıbı, vnacudu tamamen paramparça olmuş değıldı Belden yukansı sağlam duruyordu. Göziüğiı bıle gözündeydi Eğer, oturup kontağı çevırdığınde bomba patlasaydı; o zaman paramparça olma olasıiığı vardı. Iddıa edildiğınin aksıne, ben bombanın, uzaktan kumanda ıle patlatıldığı kanısıru taşımaktayım " IŞK MNarin »İJ1tŞ« • S. Sayfada Mumcu imzaları yann Meclis'te Haber Merkezi - Bombalı bır suıkast sonu- cu 2 yıl önce yaşammı yıtıren gazetemız yaza- n Uğur Mumcu'nun faıllennın bulunması ıçın yetkıhlen goreve çağınna amacıyla toplanan ve sayısı 1 mılyona yakla^an ımzalar, yann sa- at 10 30'da TBMM Başkanlığı'na sunulacak 16 Ocak Pazartesı gunü sonuçlanan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazeteciiik Vakfı (UMAG) amblem ve logo yanşmasını kaza- nanlann odüllen tse 24 Ocak Salı günü, saat 20 30"da Ankara Ataturk Spor Salonu'nda du- zenlenecek olan "Uğur Mumcu Sesleniyor'* başhklı program sırasında venlecek Mumcu, ölümünün 2 yıldönümundebırçok ılde hazırhklanna haftaJaroncesmden başlanan çeşıtlı etkınlıklerde anılacak lstanbul'da Payel Yayınevı tarafından toplanmaya başlanan ım- zalar, gazetemız bünyesındekı "Uğur Mumcu Cinaytfini tzJeme KomHesi" adına Tûrkıye Ba- mArkasıSa.8,SiLVde Soysal uçuncu aday• Solda uçuncu aday arayışındakı kılıtlenme, Soysal-Gurkan goruşmesıyle aşıldı Gurkan, Soysal ın kesın tavn karşısında, 4 aday olmamak ıçın yanştan çekıldı • Üçüncü aday belırleme komıtesı uyelerı, hem Mumtaz Soysal hem de Aydm Guven Gurkan'ın komıte uyelen ıle koprulerı atmamalan gerektığını, her ıkısının de 28 Ocak kurultayında bırlıkte davranmak zorunda olduklannı soyledıler • IstanbuPda bulunan SHP lıden Karayalçın da dun Mı Topuz'la surpnz bır goruşme yaptı Yaklaşık bır saat suren gorüşmede, Topuz'un vann akşam Ankara'da ıkı genel başkanın yapacağı toplantı oncesı Baykal'dan Karayalçın'a mesaj getırdığı belırtıldı • 5. Sayfada Karayalçın, BaykaTı beklemedi • SHP lıden Murat Karayalçın Dıyarbakır'da adavlığını açıklarken, Denız Ba\kal, mevcut lıderlenn bu aşamada "aday şapkası ' ıle çıkmalannın yanlış olacağını soyledı • Bırleşık partının lıden gıbı konuşan Denız Bavkal "ıktıdarda daha guçlu olacaklannı' vurgularken başmı Soysal ve Gurkan ın çektığı uçuncu aday aravan kesımın ıkı partıyı bırleştıremeveceğını savıındu • 5. Sayfada GÜNDEM MLSTAFA BALBAY ••••Kimiz Kimlerdeniz... Turkıye'nın değışmez gun- dem maddelerının başında, "kımlık konusu" gelıyor "So- run" degıl "konu" dıyorum, çunku her aklı başında ınsa- nın bıraz duşununce kolayca sonuca ulaşabıleceğı bır du- rum bu Konu arada bır unutulursa hemen bır buyuğumuz çıkıp yıne gundemın ortasına ko- yuyor En son Çiller'ın, "Turkıye MArkasıSa. 7,Su.3'te Hayali ihracat Yapaııın yanına kâr kaldı • Hayalı ihracat soruşturmasmda aklanan ANAP'lı bakanlan 'aklama' kararı, DYP'lı ıkı komısyon başkanını bırbınne düşurdu • Bakanlan 'suçsuz' bulan TBMM Soruşturma Komısyonu Başkanı Alı Yalçın Öğutcan. "Kararı bır eskı ağır ceza mahkemesı başkanı sorumluluğu ıle aldım" derken, gorevını tamamlayarak Meclıs soruşturması açılmasını sağlayan Mahmut Özturk, karan sert bır dılle eleştırdı I 6. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKÎ GERÇEK Cinayetin Amacı?.. Uğur Kılıç cinayeti, Turkı- ye'nın 198O'lı yıllarla başla- yan sureçte nereden nereye geldığını sergıleyen çarpıcı bır olgu olarak gozler onune serıldı Bunu birkaç noktada vurgulayabılınz Şoyle kı Ulkenın toplumsal, ekono- mık ve sıyasal yapısı çuru- muştur, eskı cumhurbaşka- nının aılesmı de ıçıne alan bozulma surecının mırası karşısındayız Devletın en guvenılır kurumlarından sayı- lan Emlak Bankası'nın yuk- sek yonetımınde yaşananlar ınanılır gıbı değıldır Iş dunya- sı, sıyasal yaşam, bankacılık ve Çankaya'nın ıç ıçe geçtığı bır ılışkıler yumağı akıl almaz boyutlar sergılıyor Bır toplumun yapısı bu ol- çude çuruduğu zaman kolay kolay temızlenmesı olanak- sızdır Uğur Kıhç'ın oldurulmesı, sıyasal boyutları bakımından ele alınması gereken bır nıte- lığe sahıptır Olayı yorunge- sınden saptırmak ıçın ortaya atıldığı goruntusunu veren ıddıaların gerçeklığı elbette araştırılmalıdır Alaattin Ça- kicı'nın suçladığı ve açıkça oldureceğını soyledığı polıs muduru oykusu gerçeğı ort- mek ıçın bır şal mıdır"? Uğur Kılıç ıle Alaattin Çakı- cı arasındakı olumcul çatış- ma, Ozal aılesının ışın ıçıne çekılmesınden sonra başlı- • •• • Arkası Sa. 7, Sü. 1 'de Gecekondu damgası 27 Mart 1994 yerel seçımlennde, gecekondu sıyasete nasıl damgasını vurdu 9 1994 seçımlennde Refah Partısı buyuk kentlerde hangı partının seçmenlennden ne kadar oy aldı9 1994 seçımlennde oylar, 1989 seçımlenne gore nasıl bır kayma gosterdı 17 Gecekondulunun sıyasal tercıhınde hangı etmenler rol oynuyor9 Bu etmenler olası bır seçımde ne gıbı oy kaymalanna yol açabılır7 DOÇ. Dr. NuP M(IŞ"ın Istanbul'un gecekondu semtlerınde yaptığı buyuk araştırması • 12. Sayfada • HAFTAYA BAKIŞ Rap Rap Rap 1 MHETIMBIOŞUILrnn • 7. Sayfada • HAFTANINYILDIZ1 DÖVİZ • 9. Sayfada • DOSTLARINDAN YILMAZGUNEY BELGESELİ • 14. Sayfada • DENKT'KŞ'IN ONERlLERt RUM TARAFINI KARIŞT1RDI • 3. Sa\fada Bugün Cumhupiyette birlikte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog