Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

21 OCAK 1895 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 G u r u r 1 u y u z . . . A 1k ı ş 1 a r T ü r k i y e i ç i n ! Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Voleybol Takımı TÛMKİrt i .-JM yarı finalde!^ H a l k b a n k y e n i d ö n e m i n e ş i ğ i n d e , T ü r k s p o r u i l e d e A v r u p a ' d a ! HALKBANK TÜRKİYE HALK BANKASI Başbakan'ın servetinin önlenemeyen arbşı • Baştarafi 1. Sayfada Holdıng'dekı hısse tutan, 1995 yılı Ocak ayında 8 mılyar 500 mılyon lıraya yukseldı TBMM Araştırma Komısyo- nu'nda oncekı gun açılan mal bıldınm zarfında. Başbakan Çıl- ler ve aılesının, 33 adet değerlı zıynet eşyası dışında, yaklaşık 120 mılyar lıra değennde taşınır ve taşınmaz servetı olduğu belır- lendı ABD'dekı ıkı vılladışında- kı malvarlığını, kasım ayında 37 mılyar 892 mılyon 590 bın lıra olarak bıldıren Çıller çıftının, ay- nı kalemde toplanan varlıklan- nın değen ocak ayında 110 mıl- yar lıra olarak bıldınldı Çelişkili açıklama Başbakan Çıller'ın, DYP kongresı oncesınde, "8 Haziraıt 1993 tarihi itibanyla mal bildiri- mimdir" dıye kamuoyuna açık- ladığı servetı ıle komısyonda açı- lan zarf arasında çelışkı bulun- ması dıkkat çektı Başbakan, Antalya Beldı- bı'nde pansıyon yapılması koşu- luyla, senede 2 5 mılyon lıra kı- ra karşılığmda 49 yıllığına Tu- nzm Bakanlıgrnca arsa tahsıs edılen AYTAŞ Turızm Yatınm lşletmelen A Ş "yı kongre once- sınde açıklamamasına karşın, komısyona bıldırdı TBMM Araştırma Komısyonu'nda. 1994 yılı Kasım avında açılan servet zarfında >er venlen, Ozer Çıller'ın Bilger Duruman adlı ortağından 170 bın 500 dolarlık alacağına. son mal bıldınmınde yer venlmedı Marsan Holding yer almadı Çıller çıftının sahıbı olduğu Marsan Holding adına ABD"de alınan ve Ozer Çıller'ın yazılı açıklamasına göre 60 mılyar lı- ra, halen geçerlı olan dovız kur- lanna gore ıse 260 mılyar lırava ulaşan taşınmaz malvarlığina da servet zarfında yer verılmedı Bıldınmde, Ozer Uçuran Çıl- ler'ın, Marsan Holdıng'den 5 mılyar 211 mıiyon 690 bın lıra alacaklı olduğu belırtılmekle ye- tınıldı Çıller'ın, kasım ayındakı bıldı- nmde yer alan MARKİM Kım- ya A Ş 'dekı 51 mılyon 985 bın lı- ra değenndekı 10 bın 397 adet hısse rutan, Ocak 1995 bıldın- mınde bulunmadı. Komısyonda. ABD'dekı oku- lunu yenı bıtıren ve bırkaç ay on- ce yedek subay maaşı almaya başlayan MertÇülerın. yıllık bı- leşık faızı yuzde 400'u bulan ve "ballı bono" olarak adlandınlan Hazıne bonolanndan 950 mılyon lıra tutannda aldığı ortaya çıktı TBMM'de son açılan zarfa go- re, Çıller aılesının servetı vegös- tenlen eskı ıle yenı değerlen şoy- le -Sanyer-Yeniköv KöybaşTnda 1981 yüında alınan 3/06 metreka- relik bina. (20 mihar-30 milyar li- ra) -Sarıyer-Lskumrukoy 'de 1984 yılında alınan. 54 bın 181 metrekarelık Yorgancı Çıftlığı (6 mılyar-27 mılyar 530 mılyon lıra) - Sanyer-Kısırkaya, Mandıra me\ kiinde. 1988 \ ılında alınan 67 bin 674 metrekarelık arsa. (1.6 mihar-10 miK ar 202 milyon lira) - Sanyer-Kılyos Aımutlu'da 1987 yılında alınan 29 bın 768 metrekarelık arsa (1 5 mılyar-19 mılyar 80 mılyon) - Senyer-Kısırkava Mandıra mevkiinde 1987 yılında alınan 21 bin 750 metrekaretik arsa. (500 mih.on-3 milyar 270 milyon lira) - Muğla-Mılas Yenıbahçe'de mıras kalan 13 bın metrekarelık zeytınlığın 4'te bır hıssesı (500 mılyon-500 mılvon lıra) - Akdenız Tatıl Sıtesı Koope- ratıfi'nde. 1975 yılında alınan 70 metrekarelık bına (110 mılyon- 110 mılyon lıra) - Rock YYille-Maryland'de 1989 yılında alınan 140 metreka- reiik bina. (100 bin ABD Dolan- 100 bin ABD Dolan) - Salem'de 1993 yılında alınan 200 metrekarelık mustakıl ev (170 bın 500- 170 bın 500 ABD Dolan) - 18. dönem mületvekiileri ya- pı kooperatifınde 1992 v ılında alı- nan bir komıt. (300 milyon-300 milyon lira) -Bılkent Konutlan'nda 1992 yılında alınan dubleks daıre (5 mılyar-5 mılyar lıra) - Yeşilyurtlular Napı koopera- rifl'nde 1989 yılında alınan ınşa- at halinde daire. (350 milyon-350 milyon lıra) - Bızım Vadı Yapı Kooperatı- fı'nde 1989 yılında alınan ınşa- at halinde daıre (350 mılyon- 350 mılyon lıra) - Veşiİyurt Turizm \.Ş.'de 103 adet hisse. (80 miHon-89 miryon lira) - Marsan Marmara Holding A Ş "de 850 bın adet hısse (1 mılyar 123 mılyon 620 bın-8 mıl- yar 500 mılyon liFa) - AYT4ŞTurizm Yatınm İşlet- meleri Anonını Şirkeri'nde 1847 adet hisse. (50 miryon-50 miryon lira) • Başbakan"a alttn hediyder -1 adet pırlanta saat. 2 çıft pır- lanta kupe 3 adet pırlanta yuzük. 20 adet Çumhunyet Altını, 5 adet bılezık, 2 adet altın zıncır (Hedıve) - Mert Çiller'e ait Hazine bo- nosu. (950 milyon lira) - Mert Çıller'ın yedek subay maaşı (Yıllık 102 mılyon 420 bın lıra) - Ozer Çiller'in Marsan Hol- ding'denalacağı.(521 mihon 169 bin lira) - Başbakanlık maaşı CYıllık 521 mılyon 787 bın lıra) G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada Pietro'yu Turkıye'ye davet edıyor Duşunce guzel Alamnda başanlı ol- muş bır kışı tabıı kı Turkıye'ye çağrı- labıîır deneyımlerınden bızım toplu- mun da yararlanması sağlanabılır Ama, "Temız toplum ıstıyoruz" de- yıp bu ışı ulkesınde yapan bır savcı- yı davet etmekten başka bır gınşım- de bulunmamak. ne olçude samımı bır gınşım? Anlaşılan Turkıye'de yapamayın- ca, temız toplum gereksınımını de ıthal yoluyla karşılayacağız TUSİAD, genel kurula Yahya De- mirel, Ahmet Özal ve Özer Çiller ı çağırmalıydı Yeğen Yahya, 1970'lerden başla- yıp suntaları nasıl kalıtelı mobılya halıne getırdığını ve bu yolla o do- nemde mılyonları nasıl "kazandığı- nı" anlatmalıydı 198O'lı yıllarda da kamu bankalarını kullanarak nasıl mılyarlarca lıra kredı çektığını bır bır gostermelıydı Ahmet Ozal, ışe Kanal 6'yı nasıl kurduğundan başlamalı, dıkılı ağacı olmadan, satılık dergılerı nasıl edın- dığını bır bır sıralamalıydı Özer Çıller Istanbul Bankası'nı nasıl batırdığını, bankanın parasını şırketler kurup nasıl kredı olarak başka kanallara aktardığını tum ışa- damlarına anlatmalıydı Sonra '7 Eleven' şırketının gelışımını, ABD'ye sıçramayı, Bızım Vadı Kooperatı- fı'ndekı hısselen davetlılenn dıkkatı- ne sunmalıydı. Bır ulkede devlet yonetımının en Temiz Toplum Ithali... tepesındekılerın yeğenı, oğlu, eşı tartışmalı servet edınırse, o ulkede nasıl temız ellerden soz edılebılır? Bır ulkede, devletın emanet edıl- dığı kışıler, "Bu emanetten benım payıma ne duşer" deyıp Hazıne'ye hortumu uzatırsa, sıradan vatanda- şın namuslu hareket etmesı nasıl ıs- tenebtlır? Ozal donemının ıkı baka- nı, Halil Şıvgın ve imren Aykut Şıvgın Sağlık Bakanlığı donemınde bır vakıf kurdu Kendısı başkan ol- du Bakanlığın pek çok ışını bu vakıf aracılığıyla yuruttu Bakanlığı bıra- kınca da vakıf başkanı olmayı sur- durdu Aykut da Çalışma Bakanı ıken SSK'de bır vakıf kurdu SSK hasta- nelerının pek çok gereksımmı bu vakıf aracılığıyla sağlanmaya baş- landı Aykut, bakanlığı bırakınca vakfı bırakmadı Buyuklerını ornek alan unıversıte rektorlerımız de aynı yontemle hem kendılerını, hem sulalelerını doyur- maya başladılar Yonetımdeyken kendılenne yonttukları yetmıyormuş gıbı yonetımden ayrıldıktan sonrakı durumu da "sağlama" alıyorlar Boyle bır yapıda temız toplum na- sıl yaratılır? Gelelım Meclıs'e Ozal donemıne damgasını vuran olaylann başında hayalî ihracât gteli- yordu 1984'te başlayan ıhracat teşvıklerı, gerçek ıhracatçılar ıçın cıddı fırsatlar doğurdu Ama onlann sırtından, kat kat fazlasını hayalıcıler kazandı Yeraltı dunyasından Kapalıçar- şı'ya, yurtdışındakı altın-dovız ka- çakçılarından Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'ne kadar uzanan hayalı ıhra- cat çarkının bugunku değerierle fa- turası 100 trılyon lırayı buluyor Bu dosya nerede"? TBMM'de Ne aşamada? Rafta, tozlanma aşaması bıttı, şımdı kuflenmeye bırakıldı Fareler payını aldıktan sonra kalanlan SE- KA'ya Şu sıralarda bılırkışıler dınle- nıyor Yanılmayı dılıyoruz, ama he- saplar, "Dosyayı nereye yollarız?" degıl, "Nasıl ıç edenz^'e yonelık Hayalı ıhracat olayında ıhmalı ya da katkısı olduğu ıddıa edılen ANAP donemı bakanlan Pakdemiriı, Alp- temoçin, Erdem ve Yusuf Özal "dınlenecek" Uç bın sayfayı aşan hayalı ıhracat dosyasında, DYP'lı Mehmet Ali Yılmaz'a yonelık suç- lamalar da var TBMM Servet Komısyonu, Baş- bakan Tansu Çıller'ın malvarlığını araştırmak uzere kurulmuştu Bu, sonradan butun partı lıderlerının kapsama alınmasıyla genışletıldı Bugune dek herkes açıklandı, De- rnirePin Ecevit'ın, Karayalçın'ın malvarlığını oğrendık geçtığımız ay- larda Asıl tartışma konusu olan kı- şının servet zarfı ıse ancak oncekı gun yapılan komısyon toplantısında açıldı Cıddı araştırılırsa Başba- kan'ın servet beyanları arasındakı tutarsızlık dıkkatı çekecek Iktıdara oynayan bır partının, yurt- dışında karanlık hesapları ortaya çı- kıyor Genel başkanı "750 kılo altı- nım var, kaynağını soylemem" dı- yor Israr edılınce, "alınten" kar- şılığını verıp sıynlıyor Devlet yonetımınde bulunup da "pay" almak oylesıne olağan hale geldı kı neredeyse bunun peşıne duşenı suçlayacaklar Iktıdar partısınde bulunmanın kar- şılığı, devletın tum nımetlennden yararianmak olarak algılanıyor DYP'nın Iğdır il Başkanı Ismail Ağırkaya Ankara'ya gelıyor Baş- bakan a çıkıyor ve derdını anlatıyor - Sayın Başbakanım, ben bu par- tının ıl başkamyım Oğluma bır genel mudurluk ıstıyorum Devlet Hava Meydanları Işletmesı Genel Muduhuğu 'nu ıstıyorum Oğul Orhan Ağırkaya halen Yem Sanayıı'nde yonetım kurulu uyesı Aynı zamanda Koy Hızmetlen Genel Mudur Yardımcısı Ama bu yet- mıyor, baba genel mudurluk ıstıyor Ve bunu çok doğal bır tavırla an- latıyor Yem Sanayıı'nde yonetıcı olan bır kışı, buradan uçak sanayı- ıne geçmek ıstıyor Anlaşılan her ıkısının ortak özellığı "arpalık" ol- masi Devlett SöyaMrdevletın başın- dakıler, kımı kıme şıkâyet edeceğız'' Uğur Mıımcu şimdi bize çok yakııı Haber Merkezi - Gazetemız yazarı Uğur Mumcu. bombalı bırsuıkast sonucu olduruluşunun 2 y ılında, "kendi suikastını sor- gulayarak" halka seslenecek "Kimi oluler bize ne kadar ya- kın; yaşayanların birçoğu ne ka- dar daolu**temasının ışleneceğı hafta boyunca. 2 yıl once yaşa- mını yıtıren Uğur Mumcu 11 Ocak 1995 tanhınde yaşamını yıtıren yazarımız Onat Kutlar 31 Ocak 1990 tanhınde oldüru- len Prof Dr Muammer ,\ksoy ıle faılı meçhul sıyası cırlayetle- rekurbangıdenleranılacak Bır- çok ılde hazırlıklarına haftalar oncesınden başlanan çeşıtlı et- kınlıklerle "Uğur Mumcu su- ikasO" sorgulanacak ve faaıllen- nın bır an öncebulunması ıstene- 'cek Ankara Büromuz'un habenne goreMumcu'yuanmatorenı. 24 ocak salı gunu. öldurulduğu sa- at olan 13 30'da evının onunde başlayacak Saat 15 30'da Çebe- cı Asn Mezarlığı'ndakı gomuru zıyaret edılecek "Uğur Mumcu Sesleniyor" başlıklı anma programı da saat 20 30'da Ataturk Spor Salo- nu'nda başlayacak Uğur Mum- cu Araştırmacı Gazetecılık Vak- fı nın duzenledığı amblem ve lo- go yanşmasının odul torenının de yapılacağı anma programın- da, Uğur Mumcu "kendi suikas- tınısorgulayarak" halka seslene- cek Gazetemız ıle Uğur Mum- cu Araştırmacı Gazetecılık Vak- fı'nın(UMAG)düzenledığı Ata- turk Spor Salonu'ndakı program çerçevesınde "Uğur Mumcu Seskniyor" sınevızyon gosten- mı yapılacak Gınşı ücretsız olan anma ge- cesınde Modern Dans Toplulu- ğu'nun sunacağı bale gostensı- nın yanı sıra sanatçı Maria Rita Epik ıle Setda Bağcan'ın Mum- cu ıçm besteledıklen bırer şarkı- dan oluşan dınletılen de yer ala- cak Tıyatro sanatçısı Rfiştu As- yab'nın sunacağı gecede. Mum- cu'nun "kendi suikastını sorgu- laması" tıyatro sanatçılan tara- fından sembolık olarak canlandı- nlacak 40 demokratık kıtle orgütunün katılımıyla duzenlenen "Adalet ve Demokrasi Haftası" 23 ocak pazartesı günu başlayacak 31 ocak salı gunune kadar surecek olan hafta boyunca duzenlene- cekbırdızıetkınlıkte "Kimiolu- ler bize ne kadar da yakın; \aşa- yanlann birçoğu ne kadar da öliı" teması ışlenecek Etkınlık programının tanıtımı yarın 17 00-19 00 saatlerı arasında Mulkıyelıler Bırlığı bahçesınde duzenlenecek sınev ızyon ve say- dam gostensıyle yapılacak Aydınlardan Yaşar Kemal'e destek • Baştarafi 1. Sayfada şuncesınde bırleştığı belırtıldı Turkıye'dekı karanlığa doğru siı- ruklenışın, fıkır ozgürluğunden yoksun bır çok partılı rejımın çagdaş demokrasıden yoksun or- tamında gerçekleştığı ıfadesıne yer venlen açıklamada şoyle de- nıldı "Şimdiye kadar olan bitenler- den soramJu olarak, ne ozgurluk- leri ne de demokrasiyi suçlamak olanağı vardır. Biz, herkesin öz- gürce, korkmadan ve hiçbir ceza yaptınmının tehdidi altında bu- lunmadan her şeyi serbestçe söy- leyebileceği bir Turkh-e'de her so- runa care bulunabileceğine inanı- yoruz, Baskıcı rejimlerin toplumlan uçurumlara suruklediğine insan- ük tarihinde zengin kanıtlar bu- lunmaktadır. BugünGuneydogu'daodakla- şan Kürt sorunu, gerçekte bıiru- nüyleTurkne'nin sorunudur. Bu konuda çozum bulabilınek için ilk koşul, ö/gür tartışma ortamı- nuı yaratılmasıdır. Ovsa bu konuda ileri surduk- leri duşuncelerinden oturiı ceza- evlerinde vatan avdınlar. \azar- lar, sendikacılar \e bılim adamla- n vardır. Şimdi de dunvaca ta- nınmış romancımız Yaşar Kemal hakkında soruşturma açılması, bu buyuk yanılgının suregelmesi anlamını taşıyor. Valnız Yaşar Kemalin değil, sokaktaki yurttaşın da fikirlt'rini ceza yaptınmından korkmadan söyleyebilmesi, Turkiye'nin çağ- daşlaşması ıçin kaçmılmazkoşul- lardan bınsıdır. Muhalefettey ken konuşan toplum yaratmak amacıyla yola çıkan bugunku si- yasal iktidann, konuşan kişileri ceza tehdidi altında turması ıse halkın aldatümasına ornek diye gosterilebılecek ru rden ağııiık la- şımaktadır. Vaşar Kemal'in fîkirierinden oturu cezalandınlmasına karşı- çıkmak, valnız her aydının değil, her yurttaşın boynunun borcu- dur. Bu yolda kamuoyunu uyar- ma gorevıni yenne getirdiğimize inanıyoruz." Destek zıyaretıne katılan ya- zar Azız Nesın ortak açıklama- nıaokunmasından sonra yaptığı konuşmada, Turkıye'de duşunce ozgurluğunun genış bıçımde var olduğunu, ancak uygulamada aynm yapılarak bu hak ve özgur- luğun sadece devletı yonetenle- re tanındığım savundu Genel- kurmay Başkam'nın Bosna'ya yardım yapMdığı bıçımındekı açıklamasını bu savına ornek gösteren Azız Nesın, şunlan soy- ledı "Genelkurmay Başkanı, bunları soyleverek saçmalıyor. Butun dunvaya karşı işledığimiz suçu açıklayabiliyor. Bunu sade- ce cezai ehİiyeri olmayanlar ya- pabilir. Ba/ı insanlar. bulunduk- ları yeıierden kuvvet alarak her şeyi soylevebiliıier. Ama Vaşar Kemal sov leyemez. Yaşar Kemal de sokaktaki vatandaşlarımız da en az Genelkurmay Başkanı ka- dar ozgurce duşuncelennı soyle- yebilmelidır Çunku vurtseverlik kimsenın tekeluidedeğildir. Yurt- severtik maaşa bağlı değildir." Nesın, Mıllı Güvenlık Kuru- lu'nu, Devlet Güvenlık Mahke- melen'nı. Dıyanet lşlen Başkan- lığı'nı. demokrasının onundekı engeller olarak gösterdı Yaşar Kemal ıse once Azız Nesın'e yonelık olarak "Ustamtz eski bir askerdi. Keşke Genelkur- may BaşkanlığTna kadar bekle- seydi de ben de rahat etseydım" sozlenyle şaka yaptı Duşuncele- nnı soyledığını ve bunu yapma- yı sürdüreceğını kaydeden Yaşar Kemal, bunun cezaev ıne gırmek, ışkence gormek gıbı bır bedelı olduğunu bıldığını dıle getırdı "Ne olur, 1800 faili meçhul cina- yet var. Bizimkıyle 1801 olur" dı- yen Yaşar Kemal, Turkıye'de yo- netıcılerden kaynaklanan gıdışın Turkıye'yı bolme tehlıkesıne dıkkat çektı Der Spıegelüe ya- Uğur Mumcu konulu sınevız- yon gostensı ve panel. 23 ocak pazartesı gunu saat 17 30'da TU- BİTAK (B) Salonu'nda gerçek- leştınlecek Mumcu'nundasıra- lanndan geçtığı Ankara Deneme Lısesı Mezunları Derneğı'nce duzenlenecek panelde Mıllıyet gazetesı yazan AliSirmen Ata- rürkçu Duşunce Dernefı (ADD) Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr Ünsai Vavuz, gazetemız ya- zarı ProfDr Taner Berksoy, Hurnyet gazetesı yazan Emin Çölaşan. SHP Mılletvekılı Prof Dr Âydın Güven Gürkan. An- kara Unıversıtesı Hukuk Fakul- tesı oğretım uyesı Prof Dr Me- tin Günday bırer konuşma yapa- caklar 24 ocak salı gûnu Mumcu 'yu anma torenı, saat 13 30'da Uğur Mumcu'nun Sokağı - Gazios- manpaşa adresındekı Mum- cu nun evının onunde başlaya- cak Evın onunden sağlanacak araçlarla, Mumcu'nun Cebecı Asn Mezarfığı'ndakı gomutu sa- at 15 30'da zıyaret edılecek Tö- ren ve odul torenının yer aldığı program, saat 20 30'da Ataturk Spor Salonu'nda surecek 25 ocak çarşamba gunu Ata- turkçu Duşunce Demeğı'nın dü- zenledığı "Uğur Mumcu ve Te- miz EUer" konulu sıne\ ızyon. saydam gostensı ve panel. Dıl ve yımlanan yazıdan sonra kendısı- ne yonelık "Mustafa Kemal'e hakaret ettiği" şeklındekı suçla- mayı "Ben biıtun hayatımda Mustafa Kemal aleyhine tek ke- lime konuşnıadım. Bugun de ko- nuşmadım, vann da konuşmam" dıyeyanıtladı MustataKemal'ın cumhurıyetın ılk yıllarında "Kurtlereozerklik*' yasası hazır- ladığını dıle getıren \asar Ke- mal " Bu yasa uygulanabilsey di, Kûrtlerin'debirNâzım Hikmet'i, Orhan Kemal'i, fikir ve sanat adamlan olurdu" dedı >aşar Kemal, yazısını yurtdı- şında bır dergıye vermesını "Turkiye'deki herhangi bir ga- zete benim yaamı bassaydı, ben gidip oralarda bastınr mıydım" dıye sordu Turkıye'de yaşanan ınsan haklan ıhlallenne de ör- nekler veren Yaşar Kemal. ulusa hakaret olarak, ayıp olarak nıteledığı bu uygulamalann ay- dınların vereceğı mucadeleyle gıdenlebıleceğını savundu Tanh Coğrafya Fakultesı (DTCF) Farabı Salonu-Sıhhıye adresınde yapılacak Saat 18 00'de başlayacak olan etkın- lıkte. tıyatro sanatçılan Maral Üner ıle Tomris Çetiner'ın şıır dınletılen de yer alacak Ataturk- çu Duşunce Derneğı (ADD) Ge- nel Başkanı Suphi Gürsoytrak. gazetemızın Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay. emeklı general ve ADD kurucu uyesı CeBIGür- kan ıle basın mensubu Nurzen Amuran. panele konuşmacı ola- rak katılacaklar Etkinlikler Hafta etkınlıklen, 26 ocak per- şembe gunu. 'Banş' konulu fo- toğraf sergısının AFSAD Sergı Salonu'nun Fevzı Çakmak (1) Sokak No 14/12 Demırtepe ad- resınde açılmasıyla devam ede- cek Aynı gun 17 00-19 00 saat- len arasında Mulkıyelıler Bırlı- ğı bahçesınde L'ğur Mumcu ve MuammerAksoy u konu alan sı- nevızyon ve saydam gostensı ya- pılacak Ankara Tabıp Odası da 26 ocak perşembe gunu saat 20 30'da. Mumcu'nun esennden uyarlanan ve Ankara Sanat Tı- yatrosu'nda sahneye konan "Sa- kıncalı Piyade" adlı oyuna tum hekımlen davet ettı "Uğur Mumcu ve Demokra- si" konulu soyleşı, 27 ocak cuma gunu saat 17 00"de Dıkmen Çad- desı No 122 A adresındekı Iğ- decık ve Hocabey köy dernekle- nnde yapılacak Kıbrıs'ta ortak yönetim • Baştarafi 1. Sayfada lemler Paketı'nın uygulanması oncesınde, sınırlann askersızleş- tınlmesı (de-konfrontasyon) onensını tekrarlarken Rum lıde- n Klendes'e 'geçici ortak yöne- tim'çagnsı yaptı Denktaş'ınbu konudakı onensı şoyle "KıbmTürk tarafi, federal çö- zum yolunda iki taraf arasında (irtaklık ve işbiriiği ortamının oluşmasına yardım edeceği ve ay- nca federal çozum vonundeki si- yasi sıireci kolaylaştıracağı dü- şüncesindedir." AB üyeliği KKTÇ Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş. ıkı toplumlu ve ıkı ke- sımlı federasyonun ortaya çık- ması ve ıkı tarafın eşıt statusunun belırlenmesıyle bırlıkte federal Kıbns devletının Avrupa Bırlığı (AB) uyelığı konusunu, Bırleş- mış Mılletler Genel Sekrete- n'nın 'Fikirler Dizisinde' ongo- rulen çerçevede ele almaya hazır olacağını beyan ederken her ıkı taraftan da ıtham edıcı ve sıyası havayı bozacak beyanlardan ka- çınılmasının taahhut edılmesını ıstedı Denktaş, Rum lıderlığıne bır yandan 'karşıuku saldırmaz- hk'bıldırgesı ımzalanmasını one- nrken dığer yandan 'Federal KıbnsCumhuriyeri'nın kapsam- lı bır çozum çerçevesınde asker- sızleştınlmesmın nıhaı bırhedef olarak goruldüğünü bıldırdı Toprak konusunda ıse 'al-ver' yaklaşımını yıneleyen Denktaş, ıkı taraf arasında karşılıklı güven ortamının yaratılmasına yenı bır katkı sağlamak amacıyla aşağı- dakı onlemlen tek taraflı olarak uygulamaya koyacağını beyan ettı 1- Kuzey Kıbns'ta yaşayan Rumlann hayat koşullannı daha da tyıleştırecek onlemler alına- caktır 2- Aynı bıçımde Kuzey Kıb- ns'ta yaşayan Marunılenn hayat koşullannı daha da lyıleştırecek onlemler alınacaktır 3- Guney kesımınde okuyan Kıbnslı Rum oğrencılenn, Ku- zey Kıbns'takı aılelennı zıyaret- lerıne ılışkın duzenlemeler goz- den geçınlecek ve ıyıleştınlecek- tır 4- Ikı taraf arasındakı temas- lar. teşvık edılmeye devam edı- lecektır BEN ATATÜRKÇÜ DEĞÎLÎM Nadir Nadi 12 Bası50000(KDVıçınde) Çağdaş Ya\ mları Tûrkmağı Cad 39 41 Cağaloiçlu-İstanhul DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VURUN bhanSelçuk 22bası70(XIO(KDVıçınde) Ça«,daş Ya\ mları Turkoıa^ıCad 39-41 Cağaloilu-Islanbul OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK• Baştarafi 1. Sayfada Muduru'yken kredı açmak ıçın, Sehm Edes'ten para al- mış, ama, sozunu tutmamış- tı Bunun uzerıne aılenın ıkı yakını arasında çatışrna uç vermıştı Semra Özal, ıkı ya- kını arasındakı davada ha- kemlık etmek uzere Uğur Kı- hç'tan yardım ıstemıştı Ola- ya Alaattin Çakıcı ve Dündar Kılıç'ın adları da karışmıştı. Ne var kı aıle ıçı sorun banş ıçınde çozulemedığınden En- gın Cıvan kurşunlanmıştı. Şımdı de Uğur Kılıç oldü- ruluyor Eskı Cumhurbaşkanı özal aılesının bu tablodakı yeri nedir? Semra Özal, Zeynep Özal, Ahmet Özal, Selım Edes, Engın Cıvan'dan olu- şan zıncırın halkaları nereye kadar uzanıyor'? Uğur Kılıç'ın oldurulmesınde Alaattin Ça- kıcı one çıkıyor, Engın Cı- van'ın kurşunlanması da Ça- kıcı'ya bağlanmıştı Bu du- rumda Çakıcı kımın hesabma ış goruyor'? Sorular sorulan ızlıyor. Ancak tumune Özal aılesi- nın golgesı vuruyor • • • 4ANAP'lı bakan aklandı AYŞE SAY^ A>KARA-TBMM Hayalı 4h- racat Soruşturma Komısyonu. al- dıklan kararlar. çıkardıİclan ge- nelgelerle havalı ıhracata göz- y umduklan v e dev letı yaklaşık 50 tnlyon lıra zarara ugrattıklan ge- rekçesıyle haklannda Meclıs so- ruşturması açılan 4 eskı ANAP'lı bakanı akladı Soruşturma komıs- yonu. haklannda Meclıs soruştur- ması açılan eskı Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Ozal. eskı Malıye bakanlan Ahmet Kurtcebe Alpte- mocin, Ekrem Pakdemirli. eskı Devlet Bakam \e Başbakan Yar- dımcısı Kaya Erdem ı, "üsrlen- dikleri görevler ve hayali ihracat arasında bağlantı kurulamadığı ve kanıt bulunamadığı"gerekçe- sıyle sorumlu bulmadı 70 dolayında sıyasetçı ve bü- rokrat ıle toplam 256 fırmanın adının kanştığı. devletın 1993 yı- lı fıyatlanyla 50 tnlyon lıra zara- ra uğratıldığı "hayali ihracafın sıyası sorumlulan bulunamadı Hayalı Ihracat Soruşturma Ko- mısyonu. ANAP hukumetı döne- mınde ıhracat teşvıklerı ıle huku- kı dayanağı olmayan kararlar ve genelgeler çıkararak hayalı ıhra- cata goz yummakla suçlanan Er- dem, Özal. Pakdemirli ve Alpte- moçın'ı. "delil yetersizfiği" nede- nıyle suçsuz buldu Komısyon, oncekı gün 4 eskı bakanın ıfadelennı dınledıkten ve bılırkışı raporlannı değerlendır- dıkten sonra bakanlann suçsuz olduğu yonunde karara vardı TBMM Hayalı Ihracat Soruş- turma Komısyonu. donemın ANAP'lı bakanlannı aklarken, şu kararı aldı "Komisyonumuz, Devlet eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ismet Kaya Erdem, Maliye ve Gümriik eski Bakanb- n Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçın ile Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt Ozal haklannda, bakanlıklan sıfatıylm, eylemlenvle havalı ıhracat olayla- n arasında illıvet bağı temin edl- mediğinden \e dava açılmasım ge- rektirecek yeterlı delıl de elde edi- lcmediği, bu nedenle sorumlu bu- lunmadıklan sonuç ve kanaatine vanlmıştır. Raporumuz, TBMM Genel Kurulu'nun tasvip ve tak- dirlerine saygıy la sunulur." Komısyonda yapılan oylamaya, SHP'lı uyeler Hflmi Yüksden ıle Zeki Nadtarhan katılmazken, RP'lı üyeler çekımser kaldı DYPden yalnızca AliRızaGöniy karşı oy kullanırken kararDYP'lı Başkan Ali Yalcın Öğûtcanla bır- lıkte 9 uyenın oylanyla alındı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog