Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

21 OCAK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞIK KANSU Solun koşusu F inli atlet Lasse Vıren'in koşusu, sert kuzey rüzgâriarını andırırdı. Uzun koşardı. Olimpiyatlardaki bir koşusunda, ayağı tökezlemiş, yere düşmüştü. Ne gam! Elleriyle, ince yapılt vücudunu toparladı, bacakları yay gibi gerildi, ciğerlerini şişirdi. Koştu, koştu. Birinciliğin ipı, göğsünün hızına dayanamamış, gerilip kopmuş; Viren, Finlandiya'da ulusal kahraman olmuştu. Türkiye'de sol, bayrağı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi Atatürk'ten almış, 1960'lann özgüriük ortamında atılım yapmış, TiP'i çıkarmış, CHP'yi "ortanın solu"söylemine kavuşturmuştu. 12 Mart ile önüne engel diye duvar çıkanlmış, sıçramış aşmış, "bozuk düzene" karşı halk uyanışının seheri olmuştu. 1975'lerde, kurtlar ulumuş, cepheler, tuzaklar kurulmuştu. Aydınlar, gençler. bir bir kan gülleri açmışlardı. 12 Eylül ile sıra, solu boğmaya gelmişti. Atatürk'ün kurduğu kurumlar, aralarında CHP de olmak üzere kapatılmış, toplumun devinim motorunun sağlam civatalan, ithal anahtarlarla gevşetilmişti. Sol, savruldu. Iki elini başının üstünde kenetleyen şişman kişı, omuzlara tırmandırıldı. Koydu kaseti; yıllarca arabesk liberalizmin, mıstik havayla karışık şarkıları çınladı. Ardından ölümler, seçim yenilgilerı... Anadolu'dan, gençlikten yükselen ses, solda siyaset yapanların kulak zarlarını patlatıp, neredeyse östaki borusunu tıkadı. Iki yol var: Sol partılerin doruğundakiler, yüksek rakımdan tıkanan kulaklarını, ya bilinen damla sakızını çiğneyip açmaya çalışacaklar ya da sık sık yutkunacaklar. Olmadı mı tam teşekküllü halk hastanesi devreye girip, operasyonu yapacak. Unutulmamalı; sol. ulusal halk kahramanıdır. Tıpkı, Lasse Viren gibi özgürlüğe, bağımsızlığa, aydınhğa ve birinciliğe koşar. Durmaz, durdurulamaz. Ödüllü Başbakan I nter-Medya basın grubu, "Ekonomi Politika Odülü"nü Başbakan Tansu Çiller'e verdi. Tansu Çiller, ödülü kendi eliyle alırken şöyle konuştu: "Bazen ülkelerin tarihlerinde öyle zamanlar olur ki-bazı iktidariar, bazı nesillere çok önemli karariar alma görevi düşer. Özellikle ekonomik konularda bizimle birlikte karartılıkla alınan karariara katlanan Türk halkına teşekkür ediyorum. Bu ödülü, Türk milleti adına alıyorum." Tüpgaz 224 bin, enflasyon yüzde 150, petrole bir yılda yüzde 210 zam. Türk milleti adına, bize teşekkür eden ekonomi politika ödüllü, nazik Başbakanımızın kjtsal emanetini alıyor, üç kere öpüyor ve alnımıza koyuyoruz. Etme emanete hıyanet, Özer Çiller konuşursa, gizemli güçlerle, gelir sonra kıyamet. Kutlu'nun izlenimi Yazar Ayla Kutlu aradı. YDH lideri Cem Boyner'ı ızlemiş televizyonda. izlenımlerıni aktardı. "Cem Boyner genç otabilir, ama sözünün vardığı yerden habersiz olacak kadar kafa kanşıklığı içinde. 'Devlet malı deniz, yemeyen domuz' derken ya bu, sözün anlamını bilmiyordu ya da Türkçe'yi. Belki de bizleri ürküten hesaplar peşinde Boyner: Deniz kirlenmişti (doğru), domuzlar da çoğalmıştı... Yani devlet rnalını yemeyenler çoğalmıştı (yanlış). Boyner, böylece hırsızlık yapmayanlan suçluyordu. Alkış bekleyen edayla durdu, kendini alkışlattı ve oraya topladığı garibanlardan ilerisi için onay aldı. Devrimleri eleştiren, ama iki cümlede bunca hata yapan birirte sorarlar, 'Boynun niye egri' diye. Cevap vermek için zorlanmasın, biz, doğrusunu biliyoruz zaten. 'Koyma akıllı' değirmenci, taşıma suyla değirmeni, ancak bu kadar döndürür." Gün olur Bayındırlık ve Iskân Bakanı, SHP Izmir Mılletvekili Halil Çulhaoğlu. bakan olmadan önce, genel başkanı Murat Karayalçın ile bir yere gıdılemeyecegini söylüyordu. Gerekçesini de Izmir delegasyonunun baskısına bağlıyordu. Gün geldi, Çulhaoğlu bakan oldu, birleşme kurultaylan sürecine girildı. Çulhaoğlu'na, arkadaşlanmız sordular: "Bütünleşen partinin lideri kim olmalı?" Çulhaoğlu, yanıtını hemen verdi: "Tabii ki Murat Karayalçın. Izmir deiegasyonu da öyle istiyor." Sayın Çulhaoğlu, bir karar verse... Genelge T ürkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, tüm birimlere "acele" kaydıyla bir genelge gönderdi. Genelge, TEDAŞ işyerierinde çalışan tüm personeliyle oluşacak "Bosna- Hersek halkına yardım" adı altında bir kampanyayla ilgıliydi. Kampanyadan elde edilecek yardımlar, Bosna-Hersek'e ulaştınlmak üzere Bosna- Hersek Türkiye Büyükelçiliği'ne devredilecekti. Genelge, şöyle devam ediyordu: "Bu nedenle; memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışan personelin Ocak 1995 ayında ödenecek ücretlerinden bir defaya mahsus olmak üzere sözleşmeli unvansız personelden 50 bin, işçi ve unvanlı personelden 100 bin, müdür ve daha üst düzey yöneticilerinden 200 bin lira kesileceğinden...." Genelgeye göre kampanyaya katılmak isteyenler değil, "istemeyenler"in, maaş tahakkuku yapılan ünıteye kesinti yapılması için dilekçe vermesi gerekiyordu. TMMOB Genel Sekreterı Alpaslan Ertürk, bu garip uygulamaya karşı çıktı. Içişleri Bakanlığı ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne birer yazı yazdı: "Genelge ile bağış kampanyası bildirilerek bağışta bulunmak istemeyenlerin dilekçe vermesi istenmektedir. Hangi ölçü gereği belirlendiği anlaşılamayan 50 bin, 100 bin ve 200 bin liralık sınıriamalar ile daha fazla bağışta bulunmanın önüne geçilir iken diğer yanda bordro üzerinden bağışta bulunmak isteyenlerden değil, istemeyenlerden dilekçe istenmesi ise kişinin iradesi dışında kesinti yapılmasını gündeme getirmektedir. Genel hukuk kurallanyla ve demokratik geleneklerie çelişen bu uygulamanın bir kez daha gözden geçirilmesini dileriz." Çatır çatır kesilen zorunlu tasarrufları çalışanların iradelerı dışında kullananlar, vergi iadesi karşılığında Milli Piyango biletı vermeyi düşenenler, bu başvuruyu mutlaka, ama mutlaka gözlerinden geçireceklerdir. Film şeridi gibi. BALARIS1 Zam keyfi Temel, her gün işıne gitmeden önce, eşi Fadime'ye yaşını sormayı alışkanlık haline getirmiş. Fadime, sonunda isyan etmiş: "Yav Temel, yetti... Neden yaşımı soruyorsun durmadan?" Temel, sırıtmış: "Hanım, her gün her şeye zam geliyor, fıyat artıyor. Bir yükselmeyen senin yaşın. Artmayan bir şeyin bulunması, çok keyrf verici oluyor..." r Ne olacak halimiz? veii yıh SHP- CHP bütünleşme kurultayı öncesi, hangi partinin çatısı altında birleşileceği, çatı katında kimin oturacağı tartışıla dursun; aşağı kattakiler, bodrumdakiler, yukandaki gürültüden uyuyamıyor. Her iki partinin personeli çok kaygılı. Hangi binaya taşınacaklardı? Sekreterlerin, çaycılann, basın müşavirlerinin, uzmanların, odacıların durumuna ilişkin birleşme protokolünde bir hükme yer verilmemişti. SHP'li bakanlar da aynı durumdaydı. Hükümet, ayakta kalacak mıydı? Hükümet sürecekse, bakan olmaya devam edecekler miydi? Yoksa, şunun şurasında bir haftalık makam omürleri mi kalmıştı? Bir SHP'li bakan, şöyle düşünüyordu: "Murat Karayalçın ile Deniz Baykal yarışa girerse, SHP'nin yıpranmışlığı göz önüne alınırsa, Karayalçın bu yarışı çoktan kaybetmiştir. Ancak CHP'li ve SHP'li delegelerin büyük bölümü, 'Ikisi de olmasın, kim olursa olsun' görüşünde. Zaten biz de son günlerimizi yaşıyoruz. Bakanlıkta ne yapacaksak, elimizi çabuk tutuyoruz." Ya seçmen? Tavan süpürgesini almış, duvara vuruyor da vuruyor. Milli Eğitım Bakanı Nevzat Ayaz, okul yan yılının tamamlanması nedeniyle bir açıklama yaptı: "1995 yılını Milli Eğitim'de 'Veli Yılı' olarak ilan etmiştik. Bunun için bu yıl, okullanmızla geçmiş yıllardan daha fazla ilgilenmenizi ve sahip çıkmanızı istiyoruz." Müjdeler olsun, veliler. Kaçırmayın; yıl, bu yıldır. Katkı payınız yükselecek gibi. KATKIDA BULUNANLAR: ZİYA AKSOY, TÜREY KÖSE, ESRA YENER, KEMAL YURTERİ KİM KIME Dl M Dl MA HEIIH; \K ÇİZGİLİK KÂMİL MASAÜiCI HARBİ SEMlH POROY TARİHTE BUGÜN MWT.İZARIK.4\- S/NBMANIN /LK BUYUCUSU'/. 1338'OE 8UGÜK], StMEMA SAMATtMlM ÖNCÜLS. RİND£kJ GEO&GES MEUES (MELYes) ?? Y/>- ŞINOA ÖCDÜ. OAHA ÖNCEL£Ri, SAHNEL&& - £>f İLLÜZYOMİST1-IİC YAPMASI, SİMEAAA İÇtN yepyeui M/L£L£X/ uyeuato/iDA OA/A I'C- HAM VeRMİfTİ. MİLIBS, SİMEMAN/AJ İCA- DIMDAN H£A*£A/ SOkJ/SA BİR AL \/£ BiR &LM snjpyosa MM İK.İNCİ STt/P>O SAYtLAM 8U BİUADA BH2ÇOZ İCG/A/Ç FİLM YAPM/ŞTI. "KLEO- PATZSA " "AAAVI"SAK4L ", 'PfSSYFUS PAUASf? "StHPER£UA" ye "AyA SEyAHAT" BUMLAHMN BAZILA£l?f&: AfiEL/İS, SON YILLAZlNt YO/C- SUU.UK iÇifi/P£ GEÇı£MİÇ,UUUTULMUÇTlJ'.. ACI KAYBIMIZ BELEDİYE-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ KASIM YORULMAZBAŞ'ı Görevii olarak bulunduğu Diyarbakır'da geçirdiği bir beyin kanaması sonucu yitirdik. İşçi sınıfımıza, belediye işçilerine, dostlanna ve ailesine başsağlığı dileriz. TÜRK-tŞ YÖNETİM KURULU BELEDİYE-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ İşçi sınıfı yiğit bir ovladını, bizler değerli bir dostumuzu kaybettik. Belediye-lş Sendlkamızın ve ailetinin acısını paylaşıyoruz. Başımız Sağolsun KRİSTAUŞ SENDİKASI GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞSAĞLIĞI BELEDtYE-İŞ SENDİKASI GENEL SEKRETERİ iken, DlYARBAKIR'da görevi başında geçirdiği beyin kanaması sonucu aramızdan aynldığını teessürle öğrendi- ğimiz; Değerli Insan ve Idealist Sendikacı Dostumuz KASIM YORULMAZBAŞ'ın ani vefatı hepimizi derinden yaralamıştır. YORULMAZBAŞ'ın dava arkadaşlanna, mesai arkadaşlanna ve kederli ailesine başsağlığı dileriz. TEKGIDA-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU Sapanca Maşukiye'de 30 dönüm fabrika yapımına uygun arsa. Tel: 0 216 341 85 78 AÇIK OTURUMA ÇAĞRI MKE Av Fişek Sanayı ve Tıcaret A Ş Genel Mudüriuğu onculuğunde: Or- man Bakanlığı. Turızm Bakanlığı ve bu alanda faalıyet gosteren Vakıf ve Demek temsılcılerının katılımı ile duzenlenen "Kurum Bayı ılışkılen Av. Avcı- lık ve Çevre" sorunlarının tartışıldığı 'AÇIK OTURUM'u onurlandırmanızı dılenm. Selahattin BALTA GENEL MÜDÜR PROORAM I. OTURUM 1 Konuk Konuşmalan 10 00 - 10.30 OTURUM BAŞKANI Selahattın BALTA-MKE AV FİŞEK SAN TIC AŞ. Gn Muduru OTURUM KONUSU Av Fışek Ltretımı. Pazariaması ve Satış Sorunları KONUŞMACILAR 1 Nevın SOKMENSOER - MKE Av Fışek San Tıc A.Ş. Gn Mudur Yrd 2 Cemıl ERYUREK - Sılah Sanayıcılen ve Işadamlan Der. Gen Sekreten 3 HUSEYIN GUREL - Ithalatçı 4 Yavuz ALTINTAŞ - Bayı ARA YEMEK II. OTURUM (14.00 - 15.30) OTURUM BAŞKANI Av Guneş GURSELEFI Tekırdağ Esk, Mv TBMM Çevre Kom Uy OTURUM KONUSU Avcılık. Atıclık ve Çevre KONUŞMACILAR 1 - Nevzat CEYLAN - Orman Bakanlığı Mıllı ParkLar Av ve Yaban Hayatı Gn Md 2- Metın SERTOĞLU - Avcılık ve Atıalık Federasyono Bşk 3- Suha UMAB - Elçr Av ve Yaban Hayatı Koruma Gelıştırme ve Tanıtma Vak. Gn Bş. 4- Metımet Emm BORA - Avcı Eğıtımı ve Yaban Hayvanı Uretme Vakfı Yon Kur Bşk 5- Y Prof Mete ENUYSAL - OOTU Çevre Bölumu III. OTURUM (15.30-17.30) OTURUM BAŞKANI Nazrf EKSEN - Turızm Bakanlığı Musteşarı OTURUMUN KONUSU Av Turızmınm Tanıtım Mıllı Ekonomıye Katkısı KONUŞMACILAR 1 - Mehmet BAKIRCI - Turızm Bakanuğı Yatmmlar Gn Mud Yat Yon. D Bşk. Şb. Md. 2- Sabıt TARHAN - Orman Bakanlığ. Av ve Yaban Hayatı D Başk 3- Omer BOflOVAU - Av Tyrızmcısı - Ozel Avlak Sahıbı 4- Menmet Aıpaz - Aktay KcwperatHı adına - Ozel Avlak Yenetcısı 5- Kaan KARAKAYA - Av Tunzmaa 2 Yoneltılen Sorularn Yanıtlanması {17 30-18 00) 3- KAPANIŞ A- Kûkteyl 18 30-21 00 TUBİTAK Lokalı Yer Ataturk Bulvan No 221 TUBİTAK Konferans Salonu - Kavaklıdere/ANKARA Tmh 22 01 1995 Saat 10 0C LCV 372 27 54
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog