Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 20OCAK1995CUMA 10 DIŞ HABERLER Sınplar, Bihaç'ı bombaladı • SARAYBOSNA (AA) - Bosna radyosu, Hırvatıstan Sırplannın gun boyunca uçaksavar ve ağır sılahlarla Bıhaç'ınkuzeyım bombaladıklannı ve Velıka Kladusa yakınlanna saldın düzenledıklennı duyurdu Radyo haben, henüz BM kaynaklannca doğrulanmadı Bu arada Sırplann Bosna hukümetını, Igman dağındakı askerden anndınlmış bolgeden askerlennı çekmeyerek ateşkes anlaşmasını bazı maddelenne uymamakla suçladığı bıldınldı BM Sözcüsü Patnck Declety, Igman Dagı'ndakı askerden anndınlmış bolgede Sırplar ve Bosna hukumetı tarafından yapılacak ortak denetlemenın Sırplann burada uslenmek ıstemelen ve Bosna hukumetının bunu reddetmesı uzenne ıptal edıldığını bıldırdı Fujimopi'nm eşi • LİMA (AA) - Peru Devlet Başkanı Alberto Fujımon'nın ayn yaşadığı kansı Hıguchı, partısının kongre seçımlenne alınmamasını protesto etmek ıçın açlık grevıne başladı Ancak Hıguchı, açlık grevıne başlamasından 24 saat sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldınldı Doktorlar, Hıguchı'nın "kalp çarpınhsı" geçırdığını söyledıler Seçımkurulu pazartesı günü, Hıguchı'nın Armonıa-Frempol Partısı'nın, aday lıstesınm eksık olduğu gerekçesıyle, nısan ayında yapılacak 120 üyelı kongre seçımlenne gıremeyeceğını açıklamıştı Hıguchı ve Fujımon'nın arası geçen temmuz ayından bu yana, kongrenm aldığı ve başkanın yakın aıle üyelennın seçımlere katılmasını yasaklayan kanun yüzünden açılmıştı Yasayı "anayasaya aykın" olarak nıteleyen Hıguchı, ağustos ayında başkanhk sarayını terk etmıştı Iran'dan karşı atak • TAHRAN(AA)-tran Cumhurbaşkanı Bınncı Yardımcısı Hasan Habıbı, "Bölgesel banş ıçın Israıİ'ın sahıp olduğu nukleer sılahlann ımha edılmesı gerektığını" soyledı tran basınmda çıkan haberlere gore Habıbı, dün Pakıstan'ın yenı Tahran Buyükelçısı'nı kabulünde, "lsraıl'ın kendı canıyane emellen ûzennden dıkkatlen saptırmak ıçın başka ülkelere çamur attığını" savundu Habıbı, Iran'ın nukleer enerjıden yalnızca banşcı amaçlar ıçın yararlanacağını ve dünyanın nukleer sılahlardan anndınlmasını ıstedığını belırttı Keşmip'de çığ lelaketi • JAMMU(AA)- Hındıstan'ın Keşmır bolgesınde bırkaç gündür suren şıddetlı kar yağışı \e çığ felaketı nedenıyle en az 40 kışı oldu yuzlerce kışı de Hımalaya dağlanndakı bır tünelın ıçınde mahsur kaldı Hmdıstan PTI haber ajansının Jammu polısıne dayanarak verdığı haberde, ölenlerden 26'sının Javvahar tûnelı yakınlanndakı yola çığ duşmesı sonucu hayatını kaybettığı belırtıldı Haberde yaklaşık 20 kışınm de yıne aynı bolgedekı bır başka yol uzenne düşen çığın altında kaldığının sanıldığı, bu kışılerden bırkaç gündur haber almamadığı kaydedıldı \etkılıler, bolgedekı yollarda mahsur kalan yaklaşık 500 kışınm kurtanldığını, ancak gınşıne çığ duşen bır tunelın ıçındekılere henuz ulaşılamadığını bıldırdıler Kore Yarımadası gergin • SEUL(AA)-ABD Genelkurmay Başkanı General John Shalıkashvılı, ABD ıle Kuzey Kore arasında ekım ayında ımzalanan anlaşmaya rağmen Kore Yanmadası'dakı durumun "gergin ve tehlıkeh" olduğunu söyledı Asya turu çerçevesınde bugün Seul'e gelen General Shalıkashvılı gazetecılere yaptığı açıklamada, ABD ıle Kuzey Kore arasmda Pyongyang'ın nukleer programına son vermesıne ılışkın anlaşmanm genlımı bır parça düşurduğünu, ancak Kuzey Kore'nın Güney Kore ıle sınırda hâlâ yaklaşık 1 mılyon asker bulundurduğunu belırttı Japon mucizesi: Yağma yok• Deprem bolgesınde yuzlerce bına ve dükkan terk edılmış olduğu halde hırsızlık olayı veya yağmalama görülmedi. Dış Haberler Servisi- Japon- ya'da bınlerce kışının olumune yol açan deprem felaketınden sonra kurtulanlar, soğuk ve aç- lıkla savaşırken tek bır yağmala- ma ve hırsızlık olavına rastlan- madığı bıldınldı Depremden en çok etkılenen kentlenn başında gelen Kobe'de- kı polıs yetkılılen şımdıye ka- dar hıçbır soygun ya da yağma- lama şıkayetı almadıklannı soy- ledıler Buyuk mağazalann da arala- nnda bulunduğu bırçok bınanın harap vazıyette v e tamamen terk edılmış olduğu camlann kınldı- ğı belırtıhrken mağazalara gece gırmenın son derece kolav oldu- ğu. ancak buna rağmen ne ev ne de dukkanlarda soygun ıhban ya- pılmadığı kaydedıhyor Depremde tamamen yıkılma- mış evlenn dahı boş olduğu. ev sahıplennınguvenılırbınalarası- ğındığı. evlerde bulunan eşyala- nn kesınhkle korunmadıği ve po- lısın kurtarma çalışmalannda se- ferberedıldığı haber venlıyor Hırsızlann ı^tahını kabartan bu durum Kobe'de herhangı bır tehlıke yaratmıyor çunku Japon- ya'da hırsızlık yuz kızartıcı suç- lann başında gelıyor Aynca Ja- ponlar yasalara ve kurallara son derece saygılı olduklanndan Ja- ponya suç ışleme oranı açısından pek çok ülkenın gensınde kalıyor Ja- ponya'da hırsızlık yapanlartoplum ta- rafından soyutlanıyor ve buyuk bır utanç ıçınde yaşamaya mahkum edı- lıyor Depremden kurtulanlar yaşadıkla- n dehşet dolu dakıkalan unutamıyor 19 yaşındakı Seyko Yamada > a^adık- lannışovleıfadeedıvor "Yaklaşık 10 saat vıkıntılann alündan çığtıklarduy- dum. Ancak sokaklar tamamen yıkın- ülaria kapln dı. Uzun sure yardım gei- Kobe kentini sarsan depremden kurtulan bir Japon hurda haline gelmtş arabasının üstündeki yıkmülan toplamaya çahşryor. (Fotograf REUTER) mesini bekledik." Yaşadığı korku do- lu dakıkalan omrunun sonuna kadar unutmayacağını soyleyen Yamada "Ama bana hiç bitmeyecekmiş gibi gekü. Tam bır mahşer. \rdindan bu- yuk bır sessizlik. Daha sonra da her yerden her taraftan gelen çıghklar"dı - ye konuşuyor 24 yaşındakı aşçı yamağı Kojı Ya- maşıta vıkıntılann ıçınde geçırdığı 30 saatı şoyle anlatıyor "Birdenbire yer saDanmaya başla- dı, derken uzerinde bulunduğum do- şeme ıkinci \e bınncı katlarla bırlikte zemin kaona duştu. Boy lece zemm ka- tında sıkışıp kaldım. % ucudumu kı- pırdatamrvordum. çunku üzerime ild beton kolon deMİlmişti. Her jer zifiri karanlıkn. O anda yaşama umudum hiç yoktu. Korkudan butfin viıcudum titriyordu. Bırden kuçuk bir ışık go- rundu. Arkadaşlanm y ıkıntılann ıçin- de beni anyorlardı. Ava/ım çıktığı ka- dar bağırmaya başladım. Sesimi du- yunca beni kurtardılar. O kuçuk ışık benim yaşam umudum oldu. O kabus dolu anlan yaşadıkça unutmayaca- ğnn." Yamaşıta bırkaç kınk ve çurükle bu felaketten kurtulduğu ıçın kendını şanslı sayıyor 60 yaşındakı bırkadın da yıkıntılann ıçınde 2 gun y aşam sa- vaşı verdıkten sonra kurtanldı \kıra Honda ıse (47) kurtarma fa- alıyetlennın yetersızlığıne değınerek şoyle konuşuyor "Askerler ancak bir gun sonra ulaşabildiler. Oysa \etkili- ler deprem durumlanna her zaman hazırlıklı olduklannı iddıa edivordu. Bence Kobe'deyardım çahşmalan çok ağır fleriiyor." \etkılıler artık kımsenın yıkıntıla- nn altında sağ kalamayacağını kay- dedıyor lsvıçre hukumetının gonder- dıği 25 ozel eğıtımlı kopekle bırlikte kurtarma faalıvetıne devam eden or- du ve polıs orgutu kayıp lıstesınde ha- la 800 kışınm bulunduğunu belırtıyor KOBE'NİN TARİHÇESt BOOyülık ûcaret merkeûTOKYO (AFP)- Kobe batı dünyasının Japonya'da en ıyı bıldığı kozmopolıt kentlerden bın Kentın Batı ıle tıcaret ılışkılen 1858 yılında açılan buyuk lımanadayanıyor Şehır gerçek zengınlığını ıse daha 15 yuzyılda Çın'le yapmaya başladığı tıcaret ılışkılenne borçlu \menkalı denızcı Niatthev* Perryl853 yılında Tokyo korfezıne vanp Japonya'nm yüzyıllar suren tecnt yalnızlığına bır son verdığınde Tokugavva hanedanı yedı buyuk lımanı tngıltere. Fransa. Hollanda Rusya ve ABD'ye açmaya karar vermıştı Kobe de açılmasına karar venlen lımanlar arasında yer alıyordu ve beş yıl sonra Batılı denızcılenn uğrak yen olmuştu Kobe'nın tıcan merkez olma özellığı ıse 1300 yıl onceye 8 yuzyıla dayanıyor O zamanlar Hyogo adıyla bılınen lıman şehn çevresındekı bolgenın Asya ıle olan tıcan bağını kunıyordu Şehır Mıng Hanedanlığı nın ılk yıllanna rastlayan 1401 yılında emeklı şogun Yoshimitsu Ashikaga nın Çın'e bır heyet gondermesı ıle ekonomıde altın çağını yaşamaya başladı Çın ve Japonya arasında yapılan bır anlaşma ıle dıplomatık ılışkı kuruldu ve Japon denızınde korsanlık olaylanna son venldı 1404 yılında ıse ılk Çın fılo^a Kobe'ye ulaştı Tarıhı kayıtlara bakıldığında 1404-1547 tanhlen arasında Çın e aıt 87 gemı ve 17 fılonun lımana uğradığı ortaya çıkıyor Buzıyaretlersırasında Japonlar Çın'e at, kılıç, altın, bakır gıbı şey ler göndenrken karşılığında Çınlıler gumuş ve bakır sıkkeler ham ve ışlenmış ıpek urunlen venyorlardı Kobe'yi bu kez açlık vurdu Depremzedeler soğuğu ve açkğı bir kenara bırakmış birbiıierini teselli etmeye çalışıyorlar. Kobe halkının büyük çoğunluğu yakınlannı kaybetmenin üzüntüsünü yaşjyor. Dış Haberler Servisi - Dun- yanın en gelışmış 2 ekonomısı olan Japonya'yı vuran deprem ulkenın endüstn merkezı ve mo- dern bır şehır olan Kobe'yı taş devnne dondurdu Alttan ısıtmalı modern apart- manlann sıcaklığı. fastfood res- torantlardan paket servısle alınan yemekJer. gelışmış kanalızasyon sıstemlen ıkı gun ıçensmdetanh oldu Bunun yennı dondurucu soğukta parklarda geçınlen ge- celer, bir somun ekmek ıçın sa- atlerce beklenen kuyruklar, su kamyonlannın dağıttığı suya ula- şabılmek ıçın vaşanan ızdıham aldı Kentın tanhı bıle bır gece- de yok oldu Yangınlar sûrüyor Kentın depremden en çok za- rar goren bolgesı Nagata da tek bır sokağı bıle gorup tanımak ar- tık mümkun değıl Batı Kobe'de daha çok ışçı kesımının yaşadığı bu bolgede ıkı gecedır süren yan- gınlarda halk açlığı ve soğuğu bır vana bırakarak olenlenn cesetle- nne ulaşabılmek ıçın polısler ve ıtfaıyecılerle bırlıkte ellennden gelenı yapıyorlar Son rakamlara gore olu sayısı resmı rakamlara göre 3517'e ula- şırken 861 kışının de kayıp oldu- ğu belırtılıyor Bırtürlusonduru- lemeyen yangınlar yuzûnden bu sayınm artmasından korkuluyor ttfaıye muduru Shojiri Kawaka- mi kentte son 24 saat ıçensınde 100 yenı yangınçıktığınıve 1600 ıtfaıyecının yangınlan sondur- mek ıçın çahştığını soyledı Ka- vvakamı ozellıkle yerle bır olan Nagata'dakı 50 hektarlık alan ıçensınde yenı yangınlar çıktığı ve bır ılkokulun yanmakta oldu- ğunu açıkladı Kobe halkı bır ınsanlık trajedı- sı yaşarken Japon şırketlen de bu trajedının ekonomık yonunu faz- lasıyla hıssedıyorlar Ozellıkle otomobıl üretımınde Japonlan başany a goturen ve araçlann tam zamanındatuketıcıve ulaşmasını sağlayan sıstem artık ışlemıyor Mazda motorlan şırketınm on- cekı gun uretımı durdurmasının ardından Toyota ve Honda fîr- malan da bayılenne artık otomo- bıl ve yedek parça gönderemı- yor , Depremın ulkeye getırdığı ekonomık yuk bu gıdışle şırket- len de v^uracak Japon ekonomı- sı en ıyı tahmınle deprem felake- tının yaralannı sarabılmek ıçın 20 ıla 60 mılyar dolar arasında bır kaynağa ıhtıvaç duvuyor KURTARMA ÇAHŞMALARI Mafya da halkayardım ediyor Dış Haberler Servisi - Japonya"dakı depremde olü sayısı son belırlemelere gore 3 bın 500'u aşarken hukumet bırlıklennın yanı sıra ülkenın en büyük mafya örgütü de (yakuza) Kobe'dekı depremzedelere yardım dağıtıyor Japonya'dakı en unlu çetelerden olan Yamaguchi-gumi deprem sonrası açıkta kalan halka bedava ekmek, çay ve bebekler ıçın süttozu sağlıyor Bugüne kadar halktan haraç toplayan çete elemanlan şımdı halka ekmek ve su dağıtıyorlar Kyodo haber ajansının bıldırdığıne göre merkezı, depremden az zarar goren Nada bolgesınde bulunan çete salı günunden bu vana yardım hızmetını kesıntısız sürduruyor Çetenm yardım faalıyetlenm gerektığı sürece surdüreceğı ve şu ana kadar 200'den fazla kışıye yardım etttığı bıldınldı 1992 yılında yürürluğe gıren suçla mucadele yasasıyla faalıyetlenne son venlmesme çalışılan Yamaguchı-gumı çetesı, Japonya'dakı en dısıplınlı çetelerden bın olarak tanınıyor Çete elemanlannın en onemlı özellıklen arasında vucutlannın buyük bölumunu saran çok renklı dovmeler taşımalan gelıyor BM Genel Sekreteri Gali, 40 ülkenin bildirimde bulunduğu "Silahlanmada Saydamlık" raporunu açıkladı En çok silahı Ankara ve Atina alıyor• ABD Kongresi'ne göre 1990-93 arasmda Türkiye'ye 3.3 milyar dolarlık silah sattı. En çok silah alan ülkeler sıralamasında 7. olan Türkiye Güneydoğu'ya yönelik hava ve kara zırhlı araçlanna öncelik tanıyor. • Yunanistan 1990-93 arasında ABD'den 2.8 milyar dolarlık silah satın aldı. Kara ve deniz silahlan ile fîızelere ağırlık \eren Yunanistan, en çok silahlanan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin ardından 8. sırada yer alıyor. ÖZGİENACAR NEW YORK - Bırleşmış Mıl- letler Genel Sekreten Butros GaB, açıkladığı 1993 \ılı "Silahlanma- da Saydamlık" raporunda, 185 ul- keden resmı bildirimde bulunan yaklaşık 40 ülke ıçınde Yunanis- tan ıle Turkıye'nın "konvansi\onel silahlanmada*' başı çektığını orta- ya koydu BM Genel Sekreten. Genel Ku- rul'da 9 Aralık 1991'de alınan (46 36L) sayıh "Silahlanmada Saydamlık" karan üzenne konvan- sıyonel silah trafığını ızlemek ama- cıyla "SilahlanmaTescil" çalışma- sını 1992 başında gerçekleştırdı BM Genel Kurulu "Silahlanma- da Saydamlaşma" karanna ılışkın olarak 16 Aralık 1993'te yenı bır çağnda daha bulundu Bu karar ge- reğınce ülkeler BM'ye sattıklan, satın aldıklan ve ımal ettıklen kon- vansıyonel sılahlan yedı grupta bıl- dırdı Kasım 1994 tanhıne kadar yak- laşık 40 ulkenın bıldınmde bulun- duğu anlaşılıyor Genel Sekreter'ın (A/49/352) sa- yıh rapor ve eklenne gore (1) nu- maralı silah satıcı ulke ABD Was- hıngton, Yunanistan ve Turkıye'ye 1993'te sattığı ya da bağışladığı konvansıyonel sılahlan adet olarak BM Genel Sekretaryasfna şöyle bıldırdı Cınsı Tank Zırtılı araç Genış çaplı top Savaş uçağı Sakjın helıkopten Savaş gemısı Fuze ve rampası Yunanistan 671 (1) 150(2) 84(2) 1 96(4) Türicıye 356 (2) 61(5) 3(5) 25(2) 22(2) 1 10(8) Tabloda parantez ıçındekı ra- kamlar, ABD lıstesınde BM'nın ongordüğu 7 silah sınıfında genel sıralamada ıkı ulkenın derecelen- nı gostenyor Raporda, sılahlann maddı değer- len hakkında bılgıye yer venlmı- yor Ancak ABD Kongresf nın he- men hemen BM Genel Sekrete- n'nın raporu ıle aynı zamanda açıklanan bır raporunda NVashıng- ton, en onemlı 10 silah alıcı ülke- ye 1990-93 yıllan arasında sattığı sılahlann toplam değennı şoyle açıklamıştı Suudı Arabıstan Tayvan Mısır Kuveyt Guney Kore Japonya Turkıye Yunanistan Fınlandıya Isvıçre 30 4 mılyon 7 8 44 38 37 36 33 28 24 18 BM Genel Sekreten'nın rapo- runda yer alan lıstelenn ılgınç ya- nı, "ithalatçı" ve "ihracatçı"' ulke- lenn BM bıldınmlennde kıyasla- ma olanağı sağlamasıdır Bildirimkr Boylece silah alıcı ulkelenn bıl- dınmlen de satıcı ülkelerce doğru- lanrruş, düzeltılmış ya da yalanlan- mış olmaktadır Ancak yetkılıler, aradakı farkm bazen silah teslım tanhınm 1993 takvım yılı yenne, satıcı ulkeden farklı olarak alıcının teslım tanhıne gore 1992 ya da 1994'e sarkmasından kaynaklan- dığını soylüyorlar 'Güneydoğu bolgesi için' Bu arada ABD lıstesınde Turkı- ye'ye venlen "saldın helikopterle- ri" hakkında "Gunev Bolgesi için" dıye bır kayıt dıkkatı çekıyor Satcı Hollanda AJmanya •ABD ~~^~^ C) Uyum var TANK YUNANİSTAN Adet 72 054 -)324 Tanımı Leopard 1 Leopard 1 M60 Alış Bıçımı Yenıleme Yefiıleme Yenıleme Adet 085 (-)454 ") ABD 671 dıyor "*) ABD 932 dryor ^ ^ f c ^ , - ZIRHLI SAVAŞ ARAÇLARt Kerdı yap Almanya ABD Rusya (•) Uyum var 32 n- Leonıdas Uretım 0187 ni3i 0115 ") ABD 150 dıyor ("1 ABD 269 dıyor TÜRKİYE Tanımı Leopard 1 A1 M60A1/A3 M113 M113A2 BTR 60/80 ^^•HHlf GENİŞ ÇAPLI TOPÇU SİSTEMİ ^ | ABD 012 M110AR Yenıleme m • ' • •) ABD 84 dıyor (") ABD 72 dıyor Amanya ABD ^ <•) Uvum va>- " V ^ ^ ^ l ABD SAVAŞ U Ç A Ğ I 017 T)24 RF4 A7 Bağış Bağış 015 r>") ABD lıstesınde gorulmuyor ("*) ABD 25 dıyor SALDIRI HELİKOPTERİ 025 1 """^Şa 1 ASD22dı>or Almanya Almanya Almanya ABD Hollanda j H Uyum var M ABD Fransa SAVAŞ GEMISI DI n- 1 FPBG Torpıdo Fırkateyn Yardım Yardım Satın alma 01 H4 ") ABD 1 dıyor FÖZE VE R A M P A S I 025 (")8 Seasparrow Exocet Satın alma Satın alma Oio M110Howıtzer RF4E AH 1WP Eğıtım Fırkateyn Harpoon Alış Bıçımı Yenıleme Yenıleme İîF Yenıleme Yenıleme Aracı Yenıleme Yenileme mmGuneye yardım Bağış kıra Bağış kıra FMSşatışı £ P J * f) ABD 96 dıyor (") ABD 680 dıyor ("T Fransa 5 dıyof KAYNAK BM GE^EL SEKRETEBLİK RAPORU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog