Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGO»ŞY»mAH * < j b $ - Gazi M. Kemal Atatürk -' SÖYLEV I I I Bas Hsz HVVdıdcdeoğlu ISOOOOTLIKOVıande) Curohunyet K/lop Kukıixı (oij Pazotano A S Turkocoğt Cod 39/41 (34334) CoQoloQkrlstafib<jl Cu mhuriyet ÇAGDAS YAY1NL/M ** £ %$? • Gazi M. Kemal Atatürk- ' SÖYLEV -III Bos Haz H V VekcWeo$kj /5 0001i 1K0VK»Kİ«) Cu.Tihunyet Kitop Kukıbu Coö toortomo A S MocoŞCod 39/41 (34334 CogokVJİu-btorıbol 71. n. SAYI25387 /15000 Tl (KDV.çmde) KURUCUSU WUttUUA (1924-1945) BAŞYAZARI NADİRNAM(1945-1991) 20 0CMM985GUNU Sokla köşekapmaca'Benim adım kaçmaz' SHP Genel Başkanı Karayalçm ıle adaylığı açıklanmayan Soysal dun Istanbul'da yan yana ıkı ayn salonda uluslararası toplantılara katıldılar Ancak solda bırlık ve lıderlık konulannda sorulardan kaçamadılar Bır araya gelmemek ıçın ozen gosteren Karayalçın ve Soysal, kurultay öncesı mesaj verdıler Soysal, 'Benım adım kaçmaz' dıyerek adaylık ıçın bılınen tavnnı surdurdu • 5. Sayfada Baykaldan Soysal'a çağrı Karayalçm, bolge gezılen ve orgut toplantılarını surdururken Baykal da kurultay oncesınde ılk turunu Izmır'den başlattı Mümtaz Soysal'ın Karayalçın ıle kendısını yonetıme almayacağına ılışkın sozlenne karşın "Çok ıddıalı Bu ıddıalann gereğı ortaya çıkıp mucadele etmektır" goruşunu savundu Kurultaydan sonra Turkıye de çok şeyın değışeceğıne dıkkat çeken Baykal, "Çıkış yolu ANAYOL değıl, 'sol yol'dur" dedı • 5. Sayfada Liderlere deklarasyon Solda Butunleşme Komıtesı adına Erol Tuncer, dun yaptığı yaztlı açıklamada, "Laık, demokratık, unıter devlet tehlıke altmdadır Maturk'e saldınlar arttınlırken, şerıat yanlılarınm çağdışı duzen ozlemlerı, cumhunyetımızı ve demokrasımızı tehdıt etmektedır" dedı Boyle bır ortamda merkez solda butunleşmenın zorunluluguna dıkkat çeken Tuncer, 28 ocaktakı kurultayın bırhgın son aşaması değıl, başlangıcı olduğunu belırttı • 5. Sayfada Çeçenya'nın başkentinde çarpışmalar şiddetlendi... Ruslar Başkanlık Sarayı'nı aldı... GroznTdesoııa doğru • Goğus goğuse çatışmalann yaşandığı Çeçenya'nın başkentı Groznfde, Rus askerlen 21 gun suren saldınlardan sonra dun Başkanlık Sarayı'nı ele geçırdıler Çatışmalarda Çeçenlenn ağır kayıplar verdığı açıklandı • Rusya Devlet Başkanı Bons Yeltsın, Rus ordusunun Çeçenya'dakı gorevının hemen hemen bıttığını açıkladı Yeltsın, bundan sonra Rus Içışlen Bakanlığı'nın Çeçenya'da asayışı temın ıçın çalışacağını belırttı •Çeçenya'da oncekı gun ılk kez esır değışımı yapıldı Groznı'nın 57 kılometre batısında, Assınovskaya Koyu'ndekı Rus kontrol noktasında Çeçen ve Rus askerlen yer değıştırdıler • //. Sayfada Japon mucizesi: Yağma yok İstanbul 'Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz' •Inşaat Mühendıslen Odası istanbul Şube Başkanı Mustafa Urguplü, Turkıye'nm tamamına yakın bolumünun aktıf deprem kuşağında bulunduğuna dıkkat çekerek İstanbul ve çevresınde 7 ıla 7 5 şıddetınde buyuk bır deprem beklendığını vurguladı •Ürgüplu, "Depreme dayanıkh bına tasanmına önem gostenlmeh" uyansında bulundu Ürguplu, Japonya'dakı 7 2 şıddetındekı depremın Turkıye ve özelıkle İstanbul ıçın bır uyarı kabul edılmesı gerektığını belırttı Urguplü, "Ülkemızı dunyanın başka bır bolgesıne taşıyamayacağımıza gore alacağımız onlemlerle depremlerle beraber yaşamayı öğrenmeliyiz" dedı I Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hav Memup Hav Havv... Memur 20 aralıkla ağladı ya ağzına bırazcık mamayı, poposuna da tekmeyı hakettı Poposuna lyı vurmalı kı bır daha boy- le haşanlık yapmasın Mama az da olsa tatlı olmah kı acın- dan olmesın Bır de "Dolapta daha çok mama var, onu da temmuzda vereceğım" demelı kı hayalını kursun Mamadan başlayalım Mahalle bak- kalı bıle, bu hukumetten daha lyı hesap tutar Bır butçe duşunun kı IMF'ye, uluslararası fınans kuruluşlarına başka rakam verılmış, TBMM'ye başka Bır M Arkası So. 19,Su.3te •Japonya'da bınlerce kışının olumune yol açan deprem felaketınden sonra kurtulanlar soğuk \e açlıkla savaşırken tek bır yağmalama ve hırsızlık olayına rastlanmadığı bıldınldı Depremden en çok etkılenen kentlerın başmda gelen Kobe'dekı polıs yetkılılerı, şımdıye kadar hıçbır soygun ya da yağmalama şıkâyetı almadıklannı soyledıler •Dunyanın en gehşmış 2 ekonomısı olan Japonya'yı vuran deprem. modern bır şehır olan Kobe'yı açlığa surukluyor Modernlığın yennı, dondurucu soğukta parklarda geçınlen geceler, bır somun ekmek ıçın saatlerce beklenen kuyruklar. su kamyonlannın dağıttığı suya ulaşabılmek ıçm yaşanan ızdıham aldı • Hukumetm yanı sıra üikenın en buyuk mafv a orgutu de Kobe'dekı depremzedelere yardım dağıtıyor • 10. Sayfada Grozni'de, Çeçenlerle Ruslar arasında suren savaş herkesten çok yaşhlarla çocuklan etkıliyor. Di Pietro, işadamlarma 'temizliğp anlatb •Kendı bünyesınde 'ış ahlakı" kampanyası başlatan TÜSİAD'ın 25 Genel Kurulu'nda bır konuşma yapan Antonıo Dı Pıetro, Turk ışadamlanna Italya'nın yaşadığı "Temız Eller' deneyımını anlattı Dı Pıetro, Turk halkına "Yakınmak sorunlara çozum getırmez sessızlık çembennı kırarak tepkı vermek gerek Tumoru kesıp atmaktan korkmayın" mesajını verdı Dış Haberler Servisı - Italya'da 1992vılındabaş- latılarak koskoca bır sıste- mı altust eden "Temız El- Jer' operasyonunun kahra- manı efsane savcı Anto- nio Di Pietro dun İstan- bul da Turk ışadamlanna 'ellerinı temizlemeyı" oğ- rettı Dı Pıetro, ışadamlanna "Yotsuziuk- lar onceJikJe sia vunır" uyansında bu- lundu Kendı bünyesınde 'iş ahlakı' kampanyası başlatan TUSİAD ın 25 Genel Kuru- lu'nda bır konuşma yapmak uzere İstanbul a gelen Anto- nıo Dı Pıetro Italya'nın ya- şadığı 'Temiz Eller' deneyı- mını anlattı Turkıye'de ışa- damlan, basın ve halktan görduğu yoğun ılgının kendısını çok şa- U Arkası Sa. I9,Sü.3'te IRKÇ1LIĞA KARŞI AZINLIK HAKKI • 4. Sayfada Mumcu imzalan çığ gibi•Uğur Mumcu'nun katıllennın bulunması ıçın toplanan ve 800 bını geçen ımzalar, yazanmızın olduruluşunun 2 yıldonumü olan 24 ocak gunü TBMM Başkanlığı'na saat 11.00'de sunulacak Uğur Mumcu Koşusu ıse yann saat 10 00'da başlayacak Haber Merkezi - Bombalı bır suıkast sonucu yaşa- mını yıtıren gazetemız vazan Uğur Mumcu'nun katıl- lennın bulunması ıçın başlatılan ımza kampanyasında 800 bın ımza aşıldı Toplanan ımzalar yazanmızın öl- duruluşünun 2 yıldonumü olan 24 ocak gunu Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı (TBMM) Başkanlıgı na sunula- cak Payel Yayınevı tarafından başlatılan ve 1 mılyon ım- zayı hedefleyen kampanyada, Mumcu cınayetının çözül- mesı ıçın vetkılılergoreve çağnlıyor Payel Yayınevısa- \ Arkası Sa. 19,Su.8'de Türkiye borç batağında • Hukumetın, kısa vadelı, yuksek faızlı ıç borçlanma polıtıkasıyla 799 tnlyon lıraya kadar yukselen ıç borç stoku ve 67 mılyar dolara ulaşan dış borç yükumİülüğu, ekonomıyı uçurumun kenanna getırdı Iç borç stoku, GSMH"nın yuzde 16'sına kadar ulaşırken Turkıye'nın dış borç yukumluluğu Turk Lırası bazında GSMH'nın yûzde 49'u duzeyıne yukseldı ESRAYENER ANKARA- Hukumetın kısa \adeli yuksek faızlı ıç borçlanma polıtıkasıyla 799 tnl>on lırava kadar yukse- len ıç borç stoku ve 67 mıl> ar dolar duze> ındekı dış borç yukümluluğu ekonomıyı borç batağına soktu Iç borç stoku gayn safi mıllı hasılanın (GSMH) yuzde 16'sına kadar ulaşırken Turkıye'nın dış borç yukumluluğu Türk Lırası ba- zında GSMH nın yuzde 49'u duze- yıne yukseldı Uluslararası pıvasa- iardan borçianamayan hukümet I katnlyon 125 tnlyon lıraya ulaşan toplam borç yukumlüluğüne karşı tıkanan dış borç kanahnı açmak ıçın Hazıneyonetımını Uluslararası Pa- ra Fonu nun (1MF) kapısına dıktı Hazıne Musteşan Ayfer Y ılmaz, 5 Çffler: Faizleri ben yapmadım • 7. Sayfada uluslararası bankayla kredı anlaşması ımzalayabılmek ıçın ABD'de temaslarabaşladı "Stand-b>" kredısının 3 dılımı ıçın aralık ayında Turkıye >e gelen IMF heyetı- nın, 1995 yılı ekonomık hedeflennı "gerçekçi" bulma- yarak anlaşmayı ımzalamaması üzenne, hukumet yenı M Arkası Sa. 19, Sü. l'de Hukumete yüklendi Demirel'den ekonomi dersi • 800 tnlyona ulaşan borç stoku Cumhurbaşkanı Demırel'ı de ısyan ettırdı Hukümetı yaylım ateşıne tutan Demırel "Devlet, borç ve maaş odeyen mekanızma halıne geldı 800 tnlyon lıraya ulaşan borç yükunu gıderemedığınız, ıstıkrarsızlığı duzeltemedığınız zaman sosyal huzursuzluk başlar Yaşananlar, ekonomi ılmının dıkte ettıgı hadıseler değıldır" dedı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel, enflasyon ve borçlanmayı rekor bır duzeye ulaştıran hukümetı yavlımateşıne tutarken dev- letın "borç ve maaş ödeyen bir mekanizma" halıne gel- dığıne dıkkat çektı Ekonomıde yaşanan olumsuzlukla- nn tek başına ekonomi bılımıne bağlanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı "800trihonlirava uiaşan borç vükünu gideremedığı- niz, ısrikrarstzlıgı duzeltemedığıniz zaman, sosval huzursuzluk başlar, sosval patlamaiar olur" dedı De- mırel'ın "Hesabı bılmek jetmez, dengeleri duzeltecek polıtıkalar üretmek gerekir" sozlerı>le başla- yıp, "*Eğer yonetim bunu gerçekleş- ' dıye surdurduğu cum- Yılmaz: 70 yılın en kötü dönemi • 19. Sayfada tıremezse- leyı tamamlamaması dıkkat çektı w Borç kemikleşmiş bır vapı oluşturmuştur Gelecek dığer vonetımin de on- celıklı gorevı,dengeleri duzeltmekolacaknr" goruşunu açıklayan ve "soylenenleridinlemenın hukumetingöre- >i olduğunu" vurgulayan Demırel, dun akşam Başba- MArkasıSa.l9,Su.3'te OLAYLARIN yor SHP ıle CHP'nın bırleşme- A I-»I^VI-IVTI~\ A ~W7"W s l " s o 'da bırlık" demek değıl- A H L I I I M I J A İ V I <** CHP kurulmadan önce de SHP ıle DSP'nın bırleş- mesı ıstenıyordu Ne yazık kı 198O'lı yıllar bu ısteklerle geçtı, gıttı, 199O'lı yıllarda SHP bolundu Deniz Bay- kal'ın Genel Başkanlığı'nda kurulan CHP yuzde 2-3 do- layında dolaşan oylanyla baş başa kalınca çıkış yolu olarak yıne SHP ıle sıyaset yapma- nın erdemını keşfertı Koahs- yon ortağı SHP de son yerel seçımle elındekı beledıyelerın çoğunu yıtırıp sandıkta aşa- ğıya doğru yonelım çızdığını GERÇEK Soldaki Batak... SHP ıle CHP'nın bırleşme surecınde haber ve yorum olarak çeşıtlenme surecı ya- şanıyor, çoğu zaman gerçek- lerden kopuk bır dunyanın yaşantılan kamuoyuna yansı- gorunce CHP ıle bırleşmeyı benımsedı Ne yazık kı bırleşme çalış- maları her ıkı partı ıçın "so- nun başlangıcı" ıle "başlan- gıcın sonu" arasında bır ıkı- lemı ıçermektedır Bu gıdışle, halk, her ıkı partıden busbutun yuz çevı- recek Çunku olay, ıkı partının bır- leşmesınden çok, yıne lıder- lık yarışına donuşturulmuş, delege hesapları ustune oturtulan olumsuz bır sureç başlamıştır Bu durumda ıse genel başkanlıgı kazanan kışı ••• • Arkası Sa. 19, Su. 8'de ABD'li yarbay olayında Hizbullah büıııecesi Haber Merkezi - Kartalka- ya'da geçen pazar gunu kayak yaparken lOyaşındakı oğluyla bırlıkte kaybolan ABD Buyu- kelçılığı'nde gorevlı yarbayla oğlunun ölüp ölmedıklen ya da Lubnan Ozgurlük Savaşçıları adlı orgüt tarafından kaçınlıp kaçınlmadıklan, netlık kazan- madı Hizbullah orgütu "Olay- laügHnizyok" açıklamasını ya- parken dun bır kışı yıne Anado- lu Ajansfnı Lubnan Ozgurlük Savaşçıları adına arayarak var- bay ıle oğlunun ellennde bulun- duğunu ılen surdu ve tsraıl'de tutuklu bulunan Hacı Ali Dira- nı nın serbest bırakılmaması halınde ıkı rehıneyı oldurecek- lennı soyledı ABD Dışışlerı Bakanlığı yarbay ıle oğlunun bu orgut tarafından kaçınlıp ka- çınlmadığını araştırdıklannı belırtırken Kartalkayada da arama çalışmaları surdurulu- yor Kavak dağcılıkve arama ça- lışmalanndauzman ABD lı Pı- lot Yarbay Mıke Roland Couil- • Arkası Sa. 19, Su. 3 'te istanbul'un havasını yafima klrletti Son haftalarda yuksek hava kırlılığı yaşanan semtlenn ortak ozellığı, şehırcılık kurallarının aykırı bır ımar duzenı sergılemelen Buna karşın kaçak yapılara hâlâ hoşgoruyle bakmak ıse kırlılığı çozumsuzluğe goturuyor. • Arka Sayfada TUSlADdan partllere: Blrlesin TUSİAD Yuksek Istışare Konseyı Şeref Başkanlığı'na getırılen Rahmı Koç polıtıkacı ve liderlere uzlaşmalan ıçın çağrıda bulundu • 9. Sayfada özal-llıcak isbirllği Ahmet Özal'ın sahıbı olduğu Kanal 6 televızyonu ıle Mehmet Alı llıcak'ın sahıbı olduğu Akşam gazetesı, karşılıklı guç bırlığı anlaşması yaptılar • 17. Sayfada Tupgaza zam Akaryakıt zammından sonra tupgaz fıyatlanna yuzde 17 ıle yuzde 20 arasında zam yapıldı • 3. Sayfada 'Dayan Osman* $lmdi de naylon müsteşar Özluk haklarının korunması ıçın son yasa değışıklığı ıle "şahsa bağlı müsteşar" olarak Hazıne'de bır odası bulunan Bırsen, boylece Hazıne'den emeklılığı de garantı altınaaldı • 8. Sayfada BORSA ûDun 25 910.36 öncekı 25.828.07 DOLAR ûDun 40 525 Öncekı 40.250 MARK ûDun 26 475 öncek 26 330 ALTIN ûDun 495500 Öncekı 493 500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog