Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

DMLEYNRl 101.6 Bab Mannara FM 103.3 DoOu Manrara Cumhuriyet71. VISAYI 25289/15000 TL KURUCUSU: YIMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HMDİR N U İ (1945-1991) Refah Partisi liderinin, kapatılan MSP cfönemmclellerkaranlık noktalan var Erbakan'a sorusturma1981 'de kapatılan MSP'ye kayyım seçilen Avukat Hasan Basri Esmer, Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Recep Ergun'a özel bir rapor hazırladı. MSP'nin "ülke zaranna" faaliyetlerini sergileyen Esmer, "devletin geleceği endişesi"ne dayanarak MSP'yi MlT'in denetlemesini istedi. Bosna-Hersek için Refah Partisi aracılığıyla toplanan yardım paralannın nereye gittiğinin yanı sıra, malvarlığı konusunda da kuşkulan üzerine çeken RP lideri Necmettin Erbakan'ın geçmişte, kapatılan Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanlığı döneminde de benzer davranışlar sergilediği saptandı. ms.Sayfada Hükürnetinbütçe fîyaskosu94 bütçesinde 'büyüme' hedefi küçülürken % 48'lik enflasyon tahmini de % 140 oldu ESRAYENER ANKARA - Resmı Gazete'de 31 Ara- lık 1993 tanhınde yayımlanarak yürürlü- ğe gıren 1994 Bütçe Yasası'ndaki hedef- ler, ocak ayında döviz kurlannda başlayan yüksek oranlı artışlann ardından tırma- nan bunalıtnla bır ay içınde açıga düştü. Hükümet, yüzde 130oranında gerçek- leşen devalüasyon ve yılsonuna göre yüz- de 140 düzeyıne ulaşan süper enflasyon- la birlıkte. ekim ayında hazırladığı 1995 Bütçe Gerekçesı'nde. 1994 yılının tüm hedeflerinı değiştirdı Gerekçe'de, 1994 Bütçesi'nde yüzde 4.5 oranındakı büyü- me hedefi yüzde *eksı" 3.8 küçülme, yüz- de 48 olarak öngörülen yıl sonu enflasyon hedefi de yüzde 140 olarak değıştınldı. Uluslararası nsk değerlendirme kuru- luşlan StandartandPoors ve Moody s'ın, ocak ayında Türkıye'nin kredi notunu "yaünın yapdabül. ülke"düzeyinın altı- na düşürmelenyle. hükümetın düşük fa- ız politıkası üzerine pıyasalarda artan Türk Lirası dövize kaymaya başladı. Hü- kümetin, serbest pıyasayla resmı kur ara- sında açılan kur farkinı kapatmaya yöne- lık 26 Ocak'ta aidığı yüzde 137 oranın- daki devalüasyon karanyla birlikte ilkön- ce yıl ortalaması olarak 17 bın lıra düze- yinde öngörülen 1 ABD Dolan hedefi, 27 ocakta açığa düştü. Merkez Bankası'nın, dövız kurlannda- kı artışı önleyebilmek ıçin bankalararası piyasada (interbank) faiz oranlannı yüz- de 900'lere kadar yükseltmesıne koşut olarak artan banka kredı faizleri. üretim v e yatınmlan durma noktasına getırirken, piyasada mev duat faız oranlannm da yük- selmesıyle Türk Lirası bolluğu tekrar oluştu. Yatınmlann durma noktasına gel- mesiyle ekonomi daralmaya başlarken, para piyasalanndakı gelişmeler ile üreti- mın düşmesı enflasyonun tıımanmasına neden oldu. Uluslararası risk değerlen- dirme kuruluşlannın kredi notunu düşür- melen ve ekonomık bunalımla birlikte kapanan dış pıyasalarda güven tazeleye- bılmek için mayıs ayında Uluslararası Pa- ra Fonu'na (IMF) "stand-by" anlaşması ıçin başvuruldu. Hükümet, ilk olarak MArkasıSa.I7,Sü. 7'de • ARALIK, MUTFAĞI KASIP KAVURDU HÛtffl GHÇ Tn 7. Sayfada GAP'TA HATALI KALKINMA MODELt • 7. Sayfada Ecevit, 2 turlu ve dar bölge seçim sistemine karşı: MecBs'e tarikat egemen olıır Cumhuriyet Senatosu: Dar bölge seçim sistemi, Meclis'in, çok varlıklı kesimlerin, hatta mafyanın, tarikatlann, şeyhlerin, aşiretlerin egemenliği altına girmesine neden olabilir. Cumhuriyet I Senatosu kanunlann incelenmesi için yeniden I kurulmahdır. SHP-CHP bütünleşmesi: SHP ve CHP'nin seçim barajlannı aşabilme olanağı kalmadı. Onun için birleşmeyi, son çare olarak anyorlar. Biz, bu sürecin dışındayız. Bızi, olumlu ya da olumsuz etkilemiyor da. ANAP'la temas: ANAP lideri ile görüşmemiz, şu partiyle, bu partiyle koalisyon yapanz anlamına gelmez. Hükümet yolun sonuna geldi. 1995*te erken seçim olması gerekir. [Şl( KMBU-nun İHinri • 4. Sayfada 'Tahrik skandalı' temyiz gerekçesi • Sıvas katliamı davasında, mahkeme karannı temyize hazırlanan müdahil avukatlar, Cumhuriyet'te yayımlanan "Tahrik skandah" başlıklı haberi, temyiz gerekçesi olarak kullanacaklar. • 17. Sayfada PKK, Diyarbakır'da köy bastı: 9 ölü • Kulp'un Hamzalı Köyü'ne dün saat 16.00 sıralannda baskın düzenleyen bir grup terörist 5 çocuk, 4 kadını öldürdü M 17. Sayfada 95 y e buruk merhaba GUNDEM MUSTAFA BALBAY 95'e ilk merhabayı Taksim Vleydanı'nda gençler ellerindeki havai fişekkrle yaptılar. (AHMET ŞIK) eni yıla yurtta ve dünyada bombalı girdik. Terör ve savaş uygarlığı tehdit ederken her şeye karşın eğlenmeyi başaranlar da vardı. Şeriatçı tehditler ise bu yılbaşı fazlasıyla etkili oldu. Bir yandan yeni yılın banş ve dostluk getirmesi için kadehler kalkarken öte yandan alternatif kutlamalar yapılıyordu. RP'li Rize Belediye Başkanı 'Mücahit Yılmaz' konuşurken 'Yakalım bunlan yakalım' diye SİOganlar atlliyordu. MArka Sayfada Para Devletiiin Can Milletiiin... Bir yılı daha geride bıraktık. Yıllar, insa- noğlunun kendi uydurduğu bir dilimleme. Zaman herkese göre farklı akıp gidiyor. Ki- miyle dört nala, kimiyle rahvan. Ama sonuç olarak yıllar, kanatsız uçup gidiyor. Yeni yıl, bir yanıyla da yaşamın anlamını göstermiyor mu? Âslında bir yıl kaybetmişiz, MArkasıSa. I7,SH3'te Onat Kutlar yoğun bakımda iyileşmeyi beklerken, arkadaşlan, dostlan ve yakınlan hastaneyi bir an olsun boş bırakmıyorlar. (Fotoğraf: DEVRİM BARAN) Onat Kutlar'ın yaralanmasına tepkiler çığ gibi: Terör, banşı tehdit ediyorHaber Merkezi - The Mannara Ote- li'nin gıriş katındaki Opera Pastanesfne geçen cuma gecesı yapılan bombalı saldı- n sonucu ağır yaralanan gazetemız yaza- n Onat Kutlar'ın hayati tehlıkeyı atlattığı bildınlırken. olaya duyulan tepkiler sürü- yor. Amenkan Bnstol Hastanesı'nde vo- ğun bakımda bulunan Kutlar'ın çarşamba ması ümidiyle iyi diieklerimi sunuyorum." Bombalı saldın olayını kınayan Çağdaş Hukukçular Derneğı Genel Başkanı Avu- kat Şenal Sanhan da gazetemıze şu açık- lamayı yaptı: "Gazeteniz yazan st\ gili Onat Kutlar'ın yaralanması ve bir kişinin ölümü> \e sonuç- İanan The Marmara Oteli'ndeki bombalı gününe kadar yoğun bakımda kalacağını saldınnın İBDA-C tarafından üstleniidiği- söyleyen yazann kardeşı Erhun Kutlar. doktorlann, felç durumu- nun belirlilik kazanması için birkaç haftaya ihti- yaçlan oldugunu söyle- dıklerini belirtti. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz, olay karşısında duy- duğu tepkiyı gazetemız Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç'e gönderdi- ğı. "geçmiş olsun" mesa- jıyla dile getırdı. Mesut Yılmaz. mesajında şöyle dedi. "Gazeteniz mensuplanndan değerli si- nema eieştirmeni ve senaryo vazan Sayuı Onat Kutlar'ın banş içinde \aşamak iste- yenleri,demokrasimizi ve ülkemizin huzu- nınu hedef alan bir terör olayında ağır ya- ralanmasını derin üzüntüyle karşılıyonım. Sağkğının kısa sürede düzelmesi ve de- ğerli yazılanyla gazetesindeki köşesinde. meslektaşlan arasında yeniden yerini al- ni bugün (dün) basından okudum. Birkaç Unat 'ın yeniyılını kutlanm Onat 'ın onatlan koşııyor Beyaz biryatağm velifendisinde Bir belfarkıyla yine birinci geleceksin Gazi ayıntapın o en eski tayı Şarapparçasımn önünü kesemez şarapnel Sen alnı açık beli doğru biryarış atısın Onat CANYÜCEL gün önce karara bağlanan Madımak Ote- li e> lemcilerinin \argılanmalan sırasında yayunlanmakta olan Taraf dergisinde İB- DA-C, bir açıklama yapıyor ve "Bizı her- hangı bınnin tahnkıne gerekyoktur. Laik- ler ve laık düzen, bızi her zaman tahrik et- mektedir' drvordu. Bu açıklama ve getiş- mekte olan olaylar, Sıvas katliamı arkasın- daki örgütün görülmemişoluşunun vetah- UArkasıSa. 17,Sü.3'te ucak kazası Şimdi de görüş uzaklığı tartışması • Meteoroloji Işleri Genel Müdürü Örmeci Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "THY'yi tipi ve görüş mesafesi için uyardık" derken, THY Teknik Genel Müdür Yardımcısı Bolayırlı "Görüş mesafesi kalkıştan sonra düştü" şeklinde konuştu. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Devlet Me- teorolojı tşleri Genel Mü- dürü Mehmet Örmeci. Van'da meydana gelen uçak kazasından önce bölgenın hava durumu- nun belirlenerek ilgılı yer- lere bildinldiğını açıkla- dı Örmeci. "THY'yi Van'da tipi olacağına, gö- rüş mesafesinin kısalaca- ğına dair uyarmıştık" de- di. Türk Hava Yolları (THY) Teknik Genel Mü- dür Yardımcısı Yusuf Bo- layırlı ise, Van Havaalanı ıçin görüş mesafesinin 7 kılometre olarak bildinl- diğını, ancak uçağın kal- kışından sonra görüş uzaklığının düştüğünü i- leri sürdü. Örmeci, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, hava tahmınlenni, her sa- at başı THY'nin ilgili bütün binmlenne bıldirdiğını söyledi. Uçak kazasının olduğu 29 aralık per- Karakutu çözülemedi Kule ile pilot arasındaki son konuşmalan içeren bant kayıtlan, kullanılan teknolojinin eskiliği nedeniyle tstanbul'da çözülemeyince, Ankara'ya gönderildi. Van'da inceîemelerini tamamlayan, ancak kar nedeniyle seferlerin iptal edilmesi üzerine kentten aynlamayan teknik heyetin, kazayı aydınlatacak iki karakutuyu bugün Ankara'ya getirmesi şembe günü de saat 11.00"e kadar. Van'da ha- \ anın ıy ı olduğu y önünde tahmin japtıklannı belir- ten Örmeci, ancak 12.00"den sonraki ölçüm- lerde bölgede tipi olacağı- nın anlaşıldığını söyledi. THY'ye saat 12.30'dan sonra Van'ın hava koşul- lannın bıldinldığini anla- tan Örmeci, pilotun da. kalkmadan önce bölgenin hava şartlannı öğrenmiş olması gerektığinı vurgu- ladı. THY Teknik Genel Müdür Yardımcısı Bola- yırlı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün. kaza gü- nü Van Havaalanf nda gö- rüş mesafesini 7 kilomet- re olarak tahmin ettığini belirterek. "Van'ainişiçin 4 bin 800 metrelik görüş mesafesi yeterlidir. Tipi olabilir, kar vağa- bilir, ama görüş mesafesi onemlidir. İ çak. zaten raporunu almadan kalkamaz. Uçak kalktıktan sonra görüş mesafesi diişmüş- MArkasıSa.l7,Sü.l'de OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Yılbaşı SorunuL. Osmanh, çeşitli dinler, mezhepler ve millıyetlenn bu- luştuğu bir devletti. Bu çeşit- lilik içinde, ister istemez bir hoşgörü ortamı oluşuyordu. Kimin dininde, mezhebınde, milliyetinde, cemaatinde, hangi bayram, eğlence, kut- lama, dinsel töre varsa kendi içinde yaşanırdı. Türkiye Cumhuriyetı'nde de Osmanh'dan kalan töre ve kutlamaların bir sorun oluş- turduğu görülmemişti. Eski- den Istanbul'da, paskalya, Noel, yılbaşı eğlencelerı ve çeşitli yortuların yaşanması hayatta bir renklilik yaratırdı; bu gibi eglencelerin kökenleri zaten, çok eski dönemlere uzanır; Hıristıyanlık, Musevılık ya da Müslümanlıktan önceki tarihe dayanır. 26 Aralık 1925'te ülkemız- de uluslararası saat ve tak- vım sistemi benimsenmiştir; 1 Ocak 1926'da uygulama başlamıştır; öteden berı yü- rürlükte olan yılbaşı kutlama- ları da doğal bir görenek gibi ele alınmış, toplum bütün dünya ile birlikte yeni yılın gelışıni neşe ve keyifle karşı- lamayı benimsemiş, son yıl- lara kadar bu alanda hiçbir sorun ortaya çıkmamıştır; çoğunluğu Müslüman olan Türkıye'de, hiç kımsenın aklı- na, yılbaşına karşı çıkmak, yılbaşında eğlenmeyi yasak- lamak gibi eylemler gelme- miştır. • • • • Arkası Sa. 17, Sü. 8 'de Bütçesi yüklü' film Nobel edebiyat ödüllü Polonyalı yazar Henryk Sienkievvicz'in dünyaca ünlü romanmdan uyarlanan 'Quo Vadis' saat 24.00'te bir kez daha Show TV'de. Quo Vadis 8 milyon dolar gibi o dönem için astronomik bir paraya mal olmuştu. • 15. Sayfada Baydur lyimsel değil Baydur, 1995 yılına iyimser bakmadığını belirterek darboğazın aşılması ıçin işçi ve ışveren temsilcilerinın işletme ve çalışanın lehine davranmaları gerektiğini Söyledi. • 7. Sayfada Bizans'ı yeniden yıkmak üzerine Ne Selçuklulann ne de Osmanlıların yapamadığını, 20. yüzyılın sonunda gündeme getiren Bay Asiltürk'ün yıkıcı barbar düşüncesi ancak kırsal kültürün çapul düzeyinde üretilebilir. Doğan Kuban'ın yazısı MlO. Sayfada Erbakanla Erdoğantersdüçtü Mehmet AN Şahın'in başkanlığa seçildiği RP istanbul II Kongresinde Erbakan ile Erdoğan ters düştü.H 5. Sayfada GroznTde göğüs göğüse çarpışmalar • Çeçenler Rus saldınsına karşı çok sert direnme gösteriyor. Ruslar, başkent Grozni'deki Devlet Başkanlığı Sarayf nı ele geçirdiklerini öne sürdüler. Ancak bu iddia Çeçen kaynaklan tarafından yalanlandı. •Amerikah bir gazeteci, yüzlerce Çeçen gönüllünün Ruslara karşı direnişe katılmak için Grozni'ye akın ettiğini bildirdi. Amerikah gazeteci, kent merkezinde yanmakta olan 9 tane Rus tankı gördüğünü söyledi. • 9. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog