Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

17OCAK1995SALJ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Japonya'da deprem Dış Haberier Servisi - Japonya'da dün akşam Richter ölçeğine göre 7.2 şiddetinde 40 saniye süren bir deprem meydana geldi. Depremde Japonya'nın 2.inci büyük kenti olan Osaka ve batı sahilindeki Kobe kentini bağlayan otoyol birkaç yerinden çöktü. Ilk belirlemelere göre. göçük altında kalan iki kadının yaşamını yitirdiği, 40 kişinın de yaralandığı ögrenildi. Osaka ve Kobe kentlerinde birçok yangının çıktığı, Kobe'de iki çok katlı apartmanın çöktüğü açıklandı. Japonyanın NHK televızyonu Avvajishima Adası'nda 14 evın çöktûgü ve birçok insanın yıkıntılar altında kaldıgı bıldirildi. NHK Televizyonu daha depremde, 40 kişinin yaralandığı nı açıkJadı. Polisın açıklamasına göre, iki kadının yıkıntılann altında kalarak yaşamlannı yitirdiklerini bıldirdi Kobe kentinde yollarda deprem sonucu 30 cm genışliğinde çatlaklann meydana geldığı ögrenildi. Depremin merkezinın Kobe kentinden 20 mil açıkta olan Avvajishima Adası'nın yakınlannda olduğu bildirildi. 4şüpheliye gözafü • PORT MORESBY (AA) -Asya-Pasifik turunun ikinci ayagında Papua Yenı Gine'ye gelen Papa 11. Jean Paul'e suikast düzenleme girişimındc bulunmalanndan şüphe edilen birisı Iranlı 4 kişinin Porto Morsby'de bır otelde gözaltına alındıgı bıldirildi. Filıpinlerin başkenti Manıla'dan dün Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye elen Papa, havaalanında yoğun güvenlik önlemleriyle karşılandı. Bu arada Port Moresby polisi. ülkeye bir ay önce giriş yapan 2 lranlı iş adamın nerede bulunduklanna dair "rutin bir tahtikat" başlatıldığını bildırdı. Saddama • TAHRAN(AA)-Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e yönelik bır darbe girişimınin ortaya çıkanldığı ve bir subayın öldürüldüğü bıldirildi. Iran resmi haber ajansı İRNA'nın, Amman'daki Irak kaynaklanna dayanarak verdiği haberde. darbe gırişimine Irak Hava Kuvvetleri'nden GeneraJ Muhammed Mazlum El- Dulaymi ve bazı subaylann katıldığı belirtıldi. Şili'de Atatiirk Koleji • ANKARA(AA)- Şili'nin başkenti Santiago'daki Atatürk Koleji, resmi bir törenle Cumhurbaşkanı Eduardo Frei Ruiz-Tagle tarafindan öğretime açıldı. Dışişleri BakanlığVndan yapılan açıklamaya göre 13 ocakta yapılan resmi törene, Şilili bazı bakanlar, senatörler ve Meclis üyeleri ile Santıago Metropoliten Bölgesi Valisi ve Lo Prado kazası Belediye Başkanı da katıldı. Sinn-Fehi ile görüşmeler • BELFAST (AA) - Kuzey Irlanda'nın bağımsızlığı için mücadele eden trlanda Cumhuriyeri Ordusu'nun (IRA) siyası kolu Sinn Fein ile tngiltere hûkûmet yetkilileri arasındakı görüsmeler dün yenıden başladı. Sinn Fein lideri Gerry Adams, görüşmeler öncesinde dün gece yaptığı açıklamada, hükümetin hem görüşme masasında hem de başka alanlarda banş sürecini tehlikeye sokan taktiklere son vermesini istedi. Clinton-Yeltsin zirvesi mayısta • MOSKÖVA(AA)- Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve ABD Başkanı Bill Clinton arasında mayıs ayında Moskova'da bir zirve gerçekleştirileceği bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklannın Itar-Tass'a verdiği bilgiye göre, konu yann Cenevre'de yapılacak olan Kozirev- Chnstopher görüşmesinde ele alınacak. Yeltsin 'in Clinton'u Moskova'y? davet ettiği, Clinton'un da davete olumlu yakJaştığı bildirildi Moskova'dan ateşkes önerisi• Rus Başbakanı Viktor Çernomirdin, dün Çeçenya konusunda ilgili gruplar arasında en kısa zamanda banş görüşmelerinin başlatılması ve görüşmelerin başlamasıyla beraber bölgede ateşkes'in yürürlüğe girmesini önerdi. • Grozni sokaklanndaki cesetlerin vahşi köpekler tarafindan yendiği başkentte, büyük salgın hastalıkların yayılması beİdeniyor. Dış Haberler Servisi - Rus Başbakanı Viktor Çernomirdin. dün Çeçenya konusunda ilgili gruplar arasında en kısa zaman- da banş görüşmelenn başlatıl- ması ve görüşmelerin başlama- sıyla beraber bölgede ateşkes'in yürürlüğe girmesini önerdi. Rusya'da Ostenkino televizyo- nuna verdiği demeçte Çernomir- din, bu yeni girişimin Çeçen- ya'daki tüm yasadışı silahlı güç- lenn liderlerinin vicdan ve man- tıkianna bir çağn olduğunu be- lirtirken, Rusya'nın tek amacı- nın Çeçenya'da akan kanı dur- durmak olduğunu belırtti. Çernomirdın, Çeçenya'ya as- ker sevkıyatı ve yığınağı ve savaş alanında tank, top ve diğer ağir Rus kayiplan silahlann kullanılmasının durdu- rulması konulannda görüşme önerdi. Çernomırdin, aynca böl- gede savaştan zarar gören sivil halka yiyeyecek, içecek ve diğer ihtıyaçlann gönderilmesi için bır anlaşma yapılmasının da gerek- li olduğunu söyledi. li bombalanan Çeçenya'nın baş- kenti Grozni'de sokaklannı dol- duran cesetlerin çürümesi nede- niyle salgın hastalık tehlikesinin başgösterdiğı bildıriliyor. BBC radyosu. ve AFP sokak- larda Rus askerlerinin cesetleri- nin büyük bölümünün köpek ve kediler tarafindan yendığını, çü- rümüş cesetler nedeniyle kentte çok cıddi bır salgın hastalık teh- likesinin başgösterdiğini bıldirdi AA'ının haberine göre de Groz- ni'deki Rus yetkililer, sokaklar- dakı cesetlerin toplanması ve kö- peklerin öldürülmesi için özel bir bırlik oluşturulduğunu söyledi- ler. Grozni'de salgın tehiikesi Rus topçusu tarafindan sürek- Rus ınsan haklan örgütü Me- morial. Çeçenya'ya düzenlenen harekatta bugüne kadar 12 bın Rus askerinin öldüğünü ileri sür- dü. Örgüt sözcüzü Mariam Che- makfinova dün Berlin'de düzen- lenen basın toplantısında. Rus yetkililennin verdiği rakamlan yalanlayarak, Çeçenya'da ger- çekte 12 bin dolayında Rus aske- rinin öldüğünü söyledi. Rus yet- kililer, Çeçenya harekatında ölen Rusaskersayısını 500 olarak bıl- dirmişlerdi. Memonal örgütü, Nobel ödü- lü sahibi Rus fizikçisi Andrei Sakharov tarafindan 1989 yjlın- da kurulmuştu. Yeni yangınlar ITAR-TASS ajansı. dün sabah Grozni'de yenı yangıniar çıktı- gını bıldirdi. Interfaks ise Çeçen güçlerine dayanarak verdiği haberde. Rus birliklerinin başkenttekı mevzı- lerıni koruduklannı ve Groz- ni'nin düşmesınin bır ya da iki günlük iş olduğunu duyurdu. Interfaks aynca, Rusya Acıl Yardım Bakanlığı tarafindan oluşturulan yardım ekiplerinin önceki gece, Çeçenya'nın kom- şusu Kuzey Osetya Ozerk Cum- hunyetı'nin Mozdok kentine gıt- tıklerını bıldirdi. Ekıplerde kaç kişinin bulunduğu konusunda bilgi vermeyen ajans. ekiplern Grozni'yegideceklerinı kaydet- ti. Rusya'nın Çeçenya'ya asken yığınağı da sürüyor. ITAR TASS'a göre Inguş Cumhuriye ti üzerinden Çeçenya'ya önceki gece büyük bır asken konvoy da- ha girdı. Komoy. askerlerle dolu 88 kamyon, 13 pıyade muharebe zırhlısı ve 12 zırhlı personel ta- şıyıcısından oluşuyor. Konvoyun, Inguş-Çeçen sını- nnı geçerek Grozni yönüne iler- lediği bıldirildi. RUS GENERAL YAKINDIz Emir-komuta Tİncirikalmadı GROZNİ (AA) - Çeçenya başkenti Grozm'yi savunmak için canını dışıne takan Çeçenler. vargüçleriyle başkanlık sarayını korumaya çalışırken bır Rus zırhlı bırlığının komutanı. "Biriikierin komuta merkezierinden aküklan emirierin kesin olmadığını ve bir (emir- komuta) kargaşasıyaşandığını" söyledi. Grozni cephesınde görevlı 25 araçlık zırhlı bırliğın komutanı tankçı yarbay Yuri Klaptsev, önceki gece kendısiyle yapılan röportajda "Grozni'de başkanhk sarayı radyo-televizyon merkezi ve tren istasvonnnu ele geçirip güvenliği sağlama doğnıltusunda verilen emirier açık ve kesin değiL Emirler belirsiz. Hiçbir planlama yok" dıye konuştu. Önceki gün Moskova'da yaklaşık bın kişı. Rusya'nın Çeçenya'ya müdahalesinı protesto gösterisi yaptı ve Rus bırlıklennin derhal Çeçenya'dan çekilmesini istedi. Göstriye katılan Rus Parlamentosu Alt Meclısı Duma Başkanı; Devlet Başkanı Yeltsin ve hükümet üyelerini, "kan dökülmesinin sorumlulan"olarak niteledi. Yedisinden yetmişine tüm Çeçenler, Ruslann ülkelerine düzenledikleri harekâta karşı verilen direnişe destek veriyor. Rusya1da kriz büyüyorHAKAİNAKSAV A1OSKOVA - Çeçen operasyonu. Mos- kova'daönemlıgelişmelereyolaçtı. Kısasü- re ıçınde ıktıdarın yapı.sında cıddı değişme- ler oldu İktıdar ile toplum, parlamento ve basın arasındaki ılışkilerde yeni unsudarbe- lırdı Rusya ordusu ıçınde tehlikeli bır bu- nalım başladı. Başkan Boris Yeltsin. kısa sürede politik çızgısınideğıştırdı Radıkal reformistlıkten. radikal mıllıyetçılığe geçti Bır zamanlar kendısıne oy veren kıtlelen de polıtık partı ve harekctlerı de kaybettı Vegor Gaydar. Grigoriy Yavlinskigibi reformıstlerle İ k si bozuldu. Çelişkiler yumuşadı Öte yandan, Kremlın'le Vladimir Jiri- novskiarasındakı işbıriiğigüçlendı tktidar- la, komünist, sosyal demokrat ve genel ola- rak sol çızgide olan güçler arasındakı çeliş- kiler yumuşadı. Bır zamanlar keskın muha- lif sayılan bu çevreler. Çeçen savasına karşı kararlı birdireniş göstermedıler; dahası çe- şitli yöntemlerle fiili destek verdiler: böyle- ce dev letın bütünlüğünün. kendılerı ıçın kan dökülmesınden daha önemli olduğunu gös- terdiler Savaşa karşı en sert çıkıslar ise daha dü- ne kadar Yeltsin'i des.tekleyen çevrelerden geldi. Bu güçlerın tavn belkı ıçten, belki de bazı politik hesaplara dayanıyor: bu ayn bir sorun Ama muhalefet ve iktidaryandaşlan arasında dengelen değiştıren cıddi gelışme- ler olduğu ortada Bu arada parlamentonun hıçbırağırlığıolmadığıgözlenıvor Kremlın kujıslennde zaman zaman kapatılacağı soy- lentıleri yayılan Rusva Parlamentosu, iktida- nn şimşeklenni üzenne çekmemek için teın- kinlı ve silik bır polıtıka izlıyor. Oldukça ciddi gelışmelere hedefolan ku- rumlann başında ordunun geldığı kuşku gö- türmüyor. Çeçen harekâtının başlamasryla birlikte Rusya ordusu içinde bölünme belir- tileri gözlenıyor. Savunma Bakanı Ra%el Graço>'un yalnız toplumda değil, silahlı güçler arasında da hıçbırotontesi kalmamış durumda. Boris Gromov, Aleksandr Lebed gibi generallerden. sıradan askerlere kadar herkes ordü yonetimını rahatlıkla eleştırebı- lıyor. hatta televızvon ekranlanndan kına- vabilıyor Ordu poü'tize oluyor Bununla birlikte ordugıderek politizeolu- >or. Bır yandan ıktidann ızledığı maceracı politikalar. ötc v andan da silahlı güçlermen- suplannın bır turlü çozülmeven ekonomik ve sosyal sorunlan. tehlikeli gelışmelere zemın hazırlıyor Batılı ülkelcr bu surecı dıkkatle izlıyor Rusya'nın uluslararası konumunu önemli ölçüde silahlı gücune borçlu olması nedeniyle. son gelişmeler bir yandan ezelı bırrakibin zayıflamasınayol açtığından do- layı sevinç kaynağı oluyor: öte yandan ise ıç savaş ve bÖlgesel çatışmalartehlikesi taşıdı- ğından dolayı kaygı yaratıyor. Genelkurmay Komutanlığı'nın Savunma Bakanhğı'ndan aynlması söylentilen ordu içinde yenı bir huzursuzluk yaratırken bir başka skandal da gıderek büyüyor: Bosna'da ateşkes tehlikedeDış Haberler Servisi - Bosna Hükümeti ile Bosnalı Sırplar arasında 31 aralıkta 4 ay süre ile ilan edilen ateşkes, taraflann Sa- raybosna çevresındeki asken fa- aliyetlerine devam etmesi nede- niyle tehlikeye girdı. Saraybosna'da ulaşım koridor- lannın açılmasına yönelik ateş- kes koşulu bir türlü uygulana- mazken BM yetkilileri, Müslü- manlann askerden anndınlmış bölgeye asker kaydırdıklannı açıkladı. Bihaç bölgesınde ise Sırp saldınlan iki Müslüman genç kızın ölümüne neden oldu. Ateşkes anlaşması ile cumar- tesi gününden itibaren insani yardım trafiğine açılması gere- ken ulaşım koridorlan Sırplar ta- rafindan kapalı tutuluyor. Bos- nalı hükümet birliklerinin kont- • Sırplar, ateşkes anlaşması ile kabul etmelerine karşın Saraybosna'ya giden ulaşım kanallannı açmayı dün de reddetti. BM, Müslümanlann askerden anndınlmış bölgeye sızdığını duyurdu. tican araçlann da geçmesinı is- terken Bosnalı Sırplar insani yar- dım kapsamına sadece BM kon- voyları ile bağlı kuruluşların gönderdiği yardımlann girebıle- ceğini iddia ediyorlar. rolündeki bölgelerle Saraybos- na'yı birbirine bağlayan yolun da içinde bulunduğu pek çok yol, BM'nin ulaşım koridorlannın in- sani yardım amacıyla acilen açıl- ması emrine karşın dün de açıla- madı. Sırplar yollann kapalı tutul- masına gerekçe olarak insani yardımın tanımı konusunda Bos- na hükümeti ile anlaşılamaması- nı gösteriyor. Bosna hükümeti açılacak yollardan insani yardım kapsamı içerisinde yiyecek ve halkın ıhtiyaç duyduğu diğer tü- ketım maddelerinı taşıyan sivıl Boşnaklar İgman'da Saraybosna'da bulunan BM yetkilileri, kent çevresındeki as- kerden anndınlmış bölgede Bos- nalı hükümet birliklerinin varlı- ğının saptandığını açıkladılar. BM askeri yetkilileri tarafin- dan önceki gün helıkopterle ya- pılan gözlemlerde elde edilen bilgılere göre Igman dağı çev re- sınde 50-55 Müslüman askerin belirlendiği açıklandı. BM söz- cüsü Herve Gourmelon tarafin- dan yapılan açıklamada araştır- manm askerden anndınlmış böl- genın sadece bir kısmını kapsa- dığı dığer bölgelerde de hükü- met askerlerinin bulunabileceği bildirildi. Bosna-Hersek'in kuzeybatı- sındaki Bihaç kentine yönelik Sırp saldırılan yeniden şıddet- lendı. Kent merkezine dün iki top mermisi düşmesı üzerine ıkı Müslümanın kızın öldüğü bildi- rildi. BM sözcüsü Paul Risley kent merkezine yönelik saldında ılk top mermısinın bir okula ısabet ettiğını ve 19 yaşında bır genç kızın öldüğünü söyledi. CUMHURİYETÇİ SENATÖRÜN SEÇİM YATIRIMI Bob Dole'un Ermeni tasansına destek artıyorWASHINGTON (AA) - 1996'da ABD Başkanlığfna göz diktiği bildirilen Cumhuri- yetçi Senatör Bob Dole'un Er- meni oylannı kazanmak ıstedi- ği bildinlıyor. Dole'un, Türkıye'yi hedef alan İnsani Yardım Koridoru ta- sansını Senato'nun gündemine getırmesınin. bu amaca yönelik olduğu öne sürülüyor. Dole'un tasansına birdizi senatör destek verdi. Kongre'nin. geçen yasama döneminde "kadük" olan buta- sanyla, herhangı bir ülkeye gi- decek ABD insani yardımlannı engelleyen diğer ülkelere Was- hıngton'ın verdiği dış yardımla- nn kesilmesı öngörülüyor Bob Dole, tasansına, Rum- Yunan yanlısı ve Türkiye'ye karşı tutumuyla tanınan demok- rat Senatör Paul Simon'ın des- teğıni de aldı. Benzer bır tasan- nın Temsilciler Meclısı'nde de Nevv Jersey'den üye Chris Bob Dole'un tasansı Türki- ye'yi hedef alıyor. Smith ile Massachusetts eyale- tinden üye Joseph Kennedy ta- rafindan gündeme getirıleceğı ifade edıliyor ABD Korıgre- si"nde, yasa tasanlan komıte- lerde ele alındıktan sonra genel kurullara havale edıliyor. Genel kurullardan geçen tasarıların yasalaşması ıçın de başkan tara- findan onavlanması gerekıyor. Bob Dole'un "İnsani Yardım Koridoru" tasarısında, "Baş- kan bu tasanyı ABD ulusal ÇH karlanna avkın bulursa uygu- lanmaz" şeklınde bır ıfade yer alıyor Clinton'ın. "Dışyardıma devam ctmek, ABD'nin ulusal çıkanna hizmetedcr" şeklınde- kı bildınmi, yasanın uygulan- masını engellıyor. Temsilciler Meclisi'nin bazı üyeleri. geçen yıl ortada kalan tasanyla ilgili olarak Başkan'a yazdıklan rriektuba. Bill Clin- ton'dan "Benbutasanyıdestek- lemiyorum" şeklinde "açık" tepkı almıslardı Dole'un tasarısında ülke isimlen > er almıyor ve genel bır ıfade ile "topraklanndan ABD insani yardımının geçişini engel- le>en ülketer" sözcüklen kulla- nılıyor. Ancak. Dole. geçen yıl tasanyı sunarken. "Hedef, Er- menistan'a vardımı engeUeven Türkiye'dir" dıye konuşmuştu. Deng^in kızı ıımutsıızDış Haberler Servisi-Çın'ın eskı komünist lıderlerınden Deng Sıaopıng'ın kızı Siao Rong,babasının sağlığının gıde- rek bozulduğunu, artık desteksız ayakta duramadığını bildırdı, Çın resmi haber kaynaklan- nın. 90 yaşındaki eskı lıderın sağlığının iyı durumda olduğu- nu bildırmelenne karşın. Sıao Rong. Nevv York Tımes gazete- sıne verdiği demeçte. babasının sağlığına ılişkin şunlan söyledi: "Babamın sağlığı günbegün bo- zuluyor. Artık babamın 90 yaşın- da yaşlı bir insan olduğunu hcr- kesin kabul etmesi gerekivor. Bir gün gt'lccek, babam dogal olarak ölecek. Bugün >üriiyemhor. Ya- nn ne olacağını Tann bilir. Şim- dilik tekerlekli sandaKeye otur- mak istemKor, çünkü bir kez te- kerlekli sandarme aljşırsa, bir daha kalkamavacağını diişünü- Siao Rong babasının sağlık durumunun kötüye gittiğini söyledi. yor." Siao Rong'un bu son de- mecinın. resmi kaynakların lyimser açıklamalanyla ters düş- mesi. Çın'de büyük bır şaşkınlık yarattı. Çın'de resmi haber kay- naklanna ters düşen açıklama- lara genellikle sıcak bakılmıyor. Ne var ki, resmi haber organla- nnın, Siao Rong'un açıklamala- rını yalanlamaması, Deng'ın sağlığının bozulduğu doğrultu- sundakı tahminlerı kuvvetlendı- nyor. Batılı bır dıplomat, Rong'un bu açıklamayı resmi kaynakların yeşıl ışık yakması üzenne yaptıfını ılen sürüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog