Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17OCAK1995SALI 16 SPOR Fenerbahçe Kulübü Başkanı, hakemleri Galatasaray'ın baskısından kurtaracaklanm söyledi Şen: Hakenüeri korumaya aldık• Fenerbahçe Kulübü Başkanı iigin ikinci yansı başlarken Galatasaray Kulübü'nü suçladı ve San- Kırmızılılann hakemlerin üzerinde baskı kurduğunu ileri sürdü. • Ali Şen " Düdükler eskisi gibi ötmeyecek, hakemler özgürce maç yönetecek. Tiyatro bitmiştir. Tiyatroda rol alanlar ortaya çıkanlacak ve kamuoyuna teşhir edilecek" dedi. HtLMİ TÜRKAY Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, ıkıncı yan öncesinde öfke kustu. Dün Küçükçamlıca dakı 'Sürmene Resto- Ali Şen düzenlediği toplanbda Galatasarav Kulübü'nü suçladı. (ALl ESER) ran'da ydnetim kurulundan arkadaşlanyla be- leeek bir Fenerbahçe'nin şahlanışını yapmak bo>- numuzun borcudur. Fenerbahçe'de göre\' aMıktân sonra bizler. işimize dahi uğramaz olduk. Fener- bahçe için her şeyimizi feda ettik" dedi. raber spor müdürlen \e Fencrbahçelı spor muha- bırlerine bır yemek \eren Şen, burada yaptığı ko- nuşmada son derece dolu oiduğunu söyledı ve daha öneeki yönetimlere çattı. 1983 yılında Fe- nerbahçe'deki görevinden aynldığmı. aradan tam 11 yıl geçtıkten sonra ycnıden balkan olduğunu. o günden bu yana geçen zamanda hıçbir değışık- lıgın olmadığını, tam tersıne kulüp olarak dığer kulüplcrden Fenerbahçe'nin geri kaldığını ıfade eden Şen. "1995 yıh, Fenerbahçe'nin altın \ılı ola- cak. Fcnerbahçe'yi bataklığın içinde görmek beni kahredi>or. Şu anda beraber olduğum ekip, eski ekibimden çok çok daha iy i. Bu ekiple ifrihar edi- Fener, ilgi odağı Kuiübun borcunun 260 milyar olduğunu yine- leyen ve yınelemek zorunda olduğunu söyleyen Başkan Şen. -Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bunda kızıup gücenilecek bir şey yok. Bunlan or- taya çıkıp smkmek zorundayız. Bizden sonrakiler de bize hesap sorsunlar. Kolhığa oturduklan gün çeklerie haei/Jerle karşılaşmasınlar. Bugün görü- yoruz ki gazete ve TV'lerde en çok Fenerbahçe haberleri ilgi çekiyor. Fenerbahçe hiç manşetter- den inmiyor. Gazeteler, Fenerbahçe haberieriyle daha fazla satüıyor. ancak yalan haberkrin yazü- masına karşıyız. Dikkatli olnıak gerekir. Peş peşe yazılan asılsız haberler, haberleri yayımlayan o ga- zeteve okuyucu kaybettirir. Bizler 24 saat burada- yız. Lrün iyi ortaya ktnulursa. bu üriin i\i satılır- sa o zaman sizler de rahat edersiniz. Basının ol- madığı yerde, Fenerbahçe küçiilür. Fenerbahçe, halkın iigi odağıdır. Beşiktaş \e Galatasaray 'dan eksiklerimiz hayli fazla, ama ben bugün Galatasa- ray'ın da abarttıklan kadar iyi yönetikUğine inan- mıyorum. Kulüp nasıl ohır, bunu herkese göste- receğiz. Mesulivet bende. Eğer gklişatınıı/ eski- sinden de kötii olursa, bunun tek suçlusu be- nim" diye konuştu. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen. harareth konuşmasına devam ederken ikıncı yan önce- sinde hakemlere değınmeden de geçemedi. Ha- kemlerin baskı altında bulunduğunu iddia eden Şen. "Hakemler de insandır. onlar da hata yapa- bilirler, biz buna saygı duyuyoruz; ama onlar bugün bü\ük baskı altındadırlar. Bu baskının adı, Galatasaray "dır. Daha önce kunılan düzen artık devam etmeyecek, düdükler de eskisi gibi ötmeyecektir. Hakemler bundan böyle. benim ve Fenerbahçe'nin koruması altındadırlar. Baskı ya kalkacak veya biz kaldıracağız. İkinci yanda öz- gürce hepsinin maç yöneteciğine inanıyoruz. Ti- yatro sona ermiştir. Tiyatroda rol alanlar ortaya çıkanlıp teşhir edilecektir. Bu, herkesin görevi- dir" dedi. Yapılacak işler u Az laf çok iş" dıyerek yola çıkan Şen ve arka- daşları, 1995'te yapacaklan önemlı olaylann ol- duğunu da vurguladılar. Ali Şen, öncelıkle ku- marhanenin yıkılarak bin metrekarelik yönetım bınasına çevnleceğinı. sosyal tesislerın 45 gün gibi kısa sürede yenileneceğıni. idman sahasının başka bır yere taşınacagını (kırti hava nedenıyle), üyelere ıse Dereağzı'nda dinlenme yeri yapılaca- ğını belırttı. Şen, aynca bundan böyle "2000'e 5 Kala", "FutboT adlı paneller de düzenleyecek- lennı kaydettı. Genç futbolculann 6'sı birinci lig takımında oynuyor, 1 l'i ise forma giyme şansını elde edemedi Avrupa şampiyonu gençler hız kestiSpor Servisi - 1992 Avrupa A Gençler Futbol Şampiyona- sı'nda birinciliği kazanarak fut- bolda ılk kez ülkemize "Avrupa şampiyonu" unvanını kazandı- ran Millı Takım'da yer alan fut- bolculardan bir çoğu gerekli çı- kışı yapamadıklan için kaybo- lup gitti. Avrupa şampiyonluğunu ka- zanan Milli Takım kadrosunda bulunan futbolculardan 6'sı I lig takımlannda yer alıyor. Bu futbolculardan Beşiktaşlı Oktay Derelioğlu, Kocaelisporlu İlha- mi Arslan, Vansporlu Hayati Köse ve Denizlısporlu Seyfettin Kurtulmuş dışındakiler takım- lannda ılk 11 'de forma gıyme şansını elde edemedi. Fenerbahçe'ye büyük umut- larla transfer olan Emre, İigin ilk yan- sında bazı maçlarda ilk I l'de forma giyme imkânı buldu. Ancak bu futbol- cu' daha sorlra gözden dûşerek yedek kulübesinde dahi kendisıne yer bula- madı. Ümit Milli Takım'da yer alan Emre bir kez A Milli Takım kadrosuna 1992 Avrupa Gençler Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan genç futbolcular şimdi beklenenden çok uzakta. çağnldı. Manısaspor'dan transfer edilen Aygün ise Fenerbahçe'de ilk ITe gire- mezken, bazı maçlarda sonradan oyuna dahi! oldu. Bu futboku Ümit Milli Ta- kım'a yükselme imkânı bulabildi. Karagümrük'tan Trabzonspor'a transfer edilen Oktay Derelioğlu, bu ta- kımda başarılı olamayıp Beşıktaş'a transfer olduktan sonra yıldızı parladı ve hem ilk 11 'de kendisine yer buldu, hem de bazı maçlarda takımını kurta- ran oyuncu oldu. Galatasaray altyapısından yetişen ve Türk futbolunda 'geleceğin yıldızı' olarak gösterilen Okan Buruk başanlı performansı nedeniyle A Milli Takım'a kadar yükselme imkânı buldu. Ancak, bu futbblcu ayağirnn krrıf- ması sonucu futboldan uzun süre uzak kaldı ve bır daha kendisini topar- layamadı. Bayan futbolcular Avrapa'ya açıhyor Spor Servisi - Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. 14 Ocak 1995 Cu- martesi günü yaptıgı toplantıda 1995- 1997 yıllan arasında yapılacak olan 7. Avrupa Bayanlar Futbol Şampiyona- sı'na ülkemizın de katılması için UE- FA'ya başvurma karan aldı. Yetkililer. yönetim kurulunun 7. Av- rupa Bayanlar Futbol Şampiyonası'na Tûrkiye'nin de katılması için UEFA'ya başjvurulacağını bildirdiler. Ote yandan Türkiye Futbol Federas- yonu'nun ev sahipliği yapacağı 'BaK kan İcra Kurulu' bugün saat 10.00'da Istanbul Büyük Sürmeli Otelı'nde top- lanacak. Tûrkiye'nin yanı sıra Arnavutluk. Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan delegasyon- larının katılacağı Balkan İcra Kuru- lu'nda Hırvatistan Federasyonu da bir gözlemci ile temsil edilecek. tcra kunılu toplantısının açılış konuş- masmı Futbol Federasyonu Asbaşkanı Ozkan Olcay yapacak. Balkan İcra Kurulu'nun gündeminde Kulüplerarası Balkan Şampıyonası. Balkan Gençler Şampiyonası ıle ilgilı görüşler tartışılacak, aynca Makedon- ya'nın üyelik başvurusu incelenerek karara bağlanacak. Bu arada A Milli Futbol Takımımız, tsveç ile oynayaca- ğımız Avrupa Şampiyonası Grup Ele- me maçı öncesinde 15 Şubat 1995 Çar- şamba günü tzmır'de Romanya ile bir hazırlık maçı yapacak YORUM MAHMIJT SERT Sağlıklı Yaşam Fenerbahçe'de Geçen pazar günü Fenerbahçeliler Demeğı'nin düzenle- diğı Sağlıklı Yaşam Yürüyuşü'ne katılım çok azdı. Kitleleri ilgılendiren bu tür etkinliklerin en önemli özelliği, insanlann katıltmını sağlayarak, yanşmadan çok bir spor festivalı görunümunde uygulanmasıdır. Insanlar, çoluk-ço- cuk, yaşlı-genç bu etkinliklere katılarak bir yandan birlikte spor yapmanın, bir yandan da eğlenerek sporun paylaşım- ct, dayanışmacı özelliklenni yaşama geçinp toplum sağlığı- nın keyfini çıkanrlar. Müzik, dans ve değişik kategorilerin et- kinlıkte yer alması insanlan katılıma özendirici öğelerdir. 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü'rKie bu tıp çalışmalann yer alma- dığını üzülerek gördüm. Dikkatimi çeken nokta, alışılmışın dtşında ocak ayında böyle bır organızasyona başlanmasıydı. Hava koşullannın olumsuz olduğu bır mevsimde, sanki "Uyanın artık! Kımıl- dayın, canlanın, yaşadığınızı duyumsayın! "çağnsıydı. Katı- lımın azlığı bu çağnnın yeterince duyurulamadığını gösten- yor. Yüruyüş gününden birkaç gvin önce basında çıkan haber- lerle insanlann bu konuda bılgısı olabildı. Yürüyüşun başla- yacağı noktaya konan bir pankarttan başlama yerini oğre- nebıldik. Sanıyorum Kadıköy Belediyesi'nın dışındaki bölge- lerden yürüyüşe katılmak ısteyenler başlama noktasını bul- makta oldukça sıkıntı çektiler. Fenerbahçe Kulübü, bu ülkenin spordaki temel taşların- dan biridir. Sporun her dalında yaptığı çalışmalar ve kazan- dığı başanlarla Türk sporunda ağırlığını her zaman hissettir- miştir. Halk arasında "Fenerbahçe horoz dövüştürse seyir- ci toplar" görüşü Fenerbahçe'ye duyulan ilgi ve sevgının ne düzeyde olduğunu anlatması bakımından önemlidir. Kulü- bün profesyonel futbol şubesi kongresınin kamuoyunu ne kadar meşgul ettiği hepımızın hatırındadır. Bugün Fener- bahçeli olan insanlann sayıstnın 20 milyon civannda olduğu düşünülüyor. Bu derece büyük bir camianın, kitleleri hare- kete geçirecek olan spora teşvik etme girişimi övgüye de- ğer bir davranıştır. Ancak bu girişimin kulübün Türi< sporun- dakı yerine yakışır bir ağırjıkta olması gerekirdi. Bu denli önemli bır etkinliğın düzenlenişi, tanıtımı ve uy- gulanışında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ve Yöne- tim Kurulu'ndaki arkadaşlarının bulunmaması düşündürücü- dur. Onlar kongrede sadece profesyonel futbol takımını şam- pıyon yapmak için seçılmediler. Yalnızca futbol takımının şampıyon alması da Fenerbahçe'nin büyüklüğünü göster- mez. Artık Fenerbahçe spora bakış açısını genişleterek yal- nız profesyonel futbol takımının kulübü olmaktan çıkıp bas- ketbol, kürek, atletızm gibi diğer spor dallarının da kulübü olmalıdır. Yatınmlannı, çajışmalannı sporun bütünlüğü ıçın- de planlamalı ve yönlendirmelıdir. Tum dlumsuzluklanna karşın geniş kitleleri spora yaklaş- tırma düşüncesınin Türk sporunun buyuk kuluplerinden Fe- nerbahçe tarafından desteklenmesi, başlangıçtaki eksiklık- len hoşgörü ile karşılamamızı gerektırirken, gelecek ıçın de umudumuzu canıı tutuyor. Dilerim, kitleleri spora yöneltecek etkinlikler sadece uygu- lama günlennde anımsanan alışılmış, tekdüze çalışmalar olarak kalmaz. Fenerbahçe Pingel geliyor Rüştü gidiyor Spor Servisi - Fenerbahçe, Eski- şehırspor ıle yann oynayacağı Tür- kiye Kupas» çeyrek final ılk maçının hazırlıklannı. bugün yapacağı çalış- mayla tamamlayacak ve tesıslennde kampa gırecek. Teknik Dırektör Tomislav Iviç, dünkü antrenmandan önce Eskişe- hırspor maçında oynatmayı düşün- dügü futbolcularla soyunma odasın- da bir toplantı yaptı. Iviç, 4-3-3 sıstemiyle oynattıgı taktik maçında ise as takımda şu futbolculara yer \erdı: Engin, Ke- malettin, Müjdat l che, Emre, Bü- lent, Oguz, Nielsen, llker, Aykut, Ay- gün. Şan-Lacı\ertlılerın çalışması- na, sakatlıklan süren Rıdvan ıle ka- leciler Rüştü ve Kazım katılmadılar. Rüştü'nün Almanya'ya giderek Ba- yern Münih Kulübü'nün doktoru WbHahrt tarafından kontrolden ge- çeceğı bıldınlırken Pingel'ın de bu- gün ıstanbul'a dönecegi öğrenildı. Bakan para sorununa çözüm buldu 'Arsaları satıp spor yapacağız'ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, 1995 yılında alınacak derece- lerin 1996 Atlanta Olımpiyat- lan için büyük önem taşıdığı- nı belirterek, 1995 yılında hiçbır spor faaliyetinin iptal edılemeyeceğini söyledi. Merkez Danışma Kuru- lu'nun, Gençlik ve Spor Ge- nel Müdürlüğü'ndeki (GSGM) toplantının açılış ko- nuşmasını yapan Erdem, spo- ra ayrılan 125 milyar liralık bütçenin 445 milyar lıraya çı- kanlacağını belirterek, "Spo- ra aynlan bütçenin kısıtlı ol- ması federasyon başkanları- nıızın moralini bozmamalıdır. 1595 yılında hiçbir faalhetin iptal ediimeyeceği konusunda söz veriyorum'' dedi. Bakan Erdem. spor tesısi yapılamayacak GSGM'ye aıt arsaları satışa çıkaracaklannı ve bunlann gelirinı federas- yonlann faalıyetlenne kaynak olarak kullanacaklannı ifade etti. Istanbul'da yapılan, "2000'e 5 kala" toplamısında ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'ın spora büyük önem verdiklerini açıklamasından büyük memnunluk duyduğu- nu ifade eden Erdem, "An- cak, keşke bazı çauşmalar da- ha önceden gerçekleştirilmiş oisaydı. Lzun yıllar iktidarda kalmış bir partinin yetkilileri spor tesislerinin modernizas- yonunu saglamalıydılar" dıye konuştu. Spor faaliyetlen için gerek- li mali kaynağın çoğunlukla Spor Toto Teşkilatı'nın gelir- lennden sağlandığını belırten Bakan Erdem, Spor Toto ve Loto'ya iştırakın yeterli dü- zeyde olmadığını ıfade ettı. Inter Toto'ya üye dığer ül- kelerde', ikramıye payı yüzde 50 olduğu halde Türkıye'de bu oranın yüzde 22"de kaldı- ğım söyleyen Erdem. "Bilgi- sayarlı sisteme geçildigi tak- dirde, maçlann başlamasına 15 dakika kalana kadar Spor Toto, Loto ya da Totogol oyna- nabilecek, dolayısıyla teşkila- ün geliri de artacak. Bunu en kısa zamanda gerçekleştirece- ğjz" dedi. Sporcu ödiiUeri Bakan Erdem aynca, 1994 yılının son 6 ayında uluslara- rası alanda başanlar kazanan sporcuların ödüllerinin Em- lak Bankası ile yapılan proto- kolün sona ermesi nedeniyle henüz verilemediğini belirte- rek, bankayla protokolü en kısa zamanda yenıleyecekle- nnı ve sporculann paralanm en kısa zamanda verecek- lerinı sözlerine ekledi. Dünya yat yanşını elimizden kaçırdık Yunanistan havada kapb Spor Servisi - Sporun tanıtım etkınhğını asla ve asla anlayama- yacağız. Dünya platformunda sporcularımızın aldıklan başarılı sonuçlar, ınsanımızı ne denli mut- lu kılıyorsa ülkenm de propagan- dasıru yapması açısından büyük etkin oluşunu herkes bıliyor. Bu- nun için dünya ülkelen mılyarlar- ca dolan su gibi harcamaktan çekinmezken biz ayağımıza gelen firsatlan tepmekle adeta ün saldık. Bunun son örneğı ise 'Dünya yat yanşT organızasyonuna sahip çıkamayışımız \e bu büyük propaganda fırsatmı Yunanıstan'a kaptırma- mız oldu. Tûrkiye'nin organızasyonu yapması planlanan dünyanın en büyük yat yanşı denızle ilgilenen, turizmle il- vDünyanın en büyük yat yanşının başlama ve bitiş noktası olarak Türkiye ve büyük olasılıkla da Antalya düşünülmüştü. gılenen. sporla ilgilenen mılyonlarca ınsanın dikkatıni çekerken bu orga- nızasyonun parasal ve propaganda beklentısı ne yazik kı Yunanistan ta- rafından ele geçırildi. Emsallen arasında 'America Cup' ve 'VVhitbred Round the World Ra- ce' adlı organızasyonlardan çok daha kapsamh olarak düşünülen 'Dünya yat yanşı' 9 ay sürecek. okyanusu aşıp 3 etaptan oluşacak ve 3 yıl sürecek müthış bir organizasyondu. Içınde bulunduğumuz 1995 yılı ıçinde ön hazırlıklann başlayacağı 'Dünya yat yanşı'nın başlama ve bitiş noktala- n, Tûrkiye'nin Akdeniz kıyılan ve özellikle de Antalya ola- rak behrlenmişti. Ancak bu fırsat ne yazık ki kaçınldı. Basketbol Avrupa Kulupler Kupası F.Bahçe - BroceniRiga • Abdi tpekçi Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve Kanal D'den naklen yayımlanacak. "• • Spor Servisi- Basketbol Avru pa Kulüpler Kupa- sı'ndaki temsilcimız Fener- bahçe, grubundaki 7.maçta Letonya'nın Broceni Riga ta- kımıyla karşı karşıya geliyor. Abdi İpekçi salonundaki karşılaşma saat 18.00'de baş- layacak ve Kanal D'den nak- len yayınlanacak. Fenerbahçe ile Broceni ara- sındaki maçı Alberto Grossi (İtalya)- Assa Kaminer (tsraıl) hakem ikılısı yönetecek. Geçen haftaki Benetton Treviso yenilgisıyle gruptaki şansını azaltan F.Bahçe ıddisı- nı devam ettirmesi için bu ma- çı mutlaka kazanması gereki- yor. Fenerbahçe, ilk maçta Bro- ceni Rıga'ya deplasmanda yenılmişti. tbrahim'e bugün çok iş düşecek Basketbol kupa kuralan çekildi Spor Servisi - Basketbolda Türkiye Kupası 2. tur kuralan çekildi. K.ura çekimine göre eşleşme- ler şöyle gerçekleşti: Netaş - Kültür Koleji, Taçspor - Ankara Koleji, Ankara Sümerbank - M.J.Ortaköy, ITÜ - Tuborg, Da- rüşşafaka - Antalyaspor, Antbir- lik - Beşiktaş, Meysu - Büyük Kolej, Yeşilyurt - Mako. Kupada 2. tur maçlan 25-26 ocak tarihle- rinde, tek maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak. Geçen yıl birinci ligde ilk se- kize giren PTT, Efes Pilsen. F.Bahçe, Ülker, G.Saray, Tofaş, Oyak Renault ve Karşıyaka ise 3. turdan itibaren mücadele ede- cek. Efes -Ülker maçı ertelendi Bu arada Efes Pilsen-Ülkers- por lig maçı, her iki takımın Av- rupa kupası müsabakalan nede- niyle ileri bir tarihe ertelendi. Tenis BilginveÖzlü Amerika'da birinci oldu , IŞIK ÜSTÜN Türk tenisi, bize göre son yıllardaki en güzel ve başanlı sonuçlardan birinı Amenka'da ka- zandı. On altı yaşjndaki Valın Bilgin ve on beş yaşındakı Seden Ozlü, Flonda'da Mıami'de ya- pılan "Chrismas Cup" turnuvasında bınncı ol- dular. "USTA" Amerıkan Tenıs Federasyo- nu'nun patronoji altındakı uluslararası 16 yaş gençler turnuvasına değişik ülkelerden erkek- lerde 64. kızlarda 32 tenısçı katıldı. Yalın Bılgin, fınale kadar ıki Arjantınli. ikı Amerikalı ve bır Ekvatorlu tenısçıjı yendı. Fı- nalde de ıkı numarah sen başı Rus Gotokovan'ı mağlup ettı. Seden Özlü de Amerikalı. Ekvator- lu. Brezılyalı rakıplenni maglup ettikten sonra, finalde Arjantinh Vega'yı da yenerek birinci ol- du. Çocuklarımızın, bütün dünyada mılyonlar- ca insanın yaptığı ve çağdaşlık göstergesı kabul edilen bir sporda \e Amerika gibi bır ülkede bu sonucu alması, küçümsenecek bir olay olmadı- ğı gıbı tesadüf de değıldır. TED Kulübü'ndekı bır avuç ıdealist insarun nice zamandır, büyük bır inanç veözveri ıle sürdürdüğü "dışa açılarak te- nisimizindüzc>iniyükseltmekprojesi"*nin sonu- cudur. Bu arada çocuklann yoırtdışına çıkabilmesı için otuz bın dolarlık destegı veren ve ısminin açıklanmasını ıstemeyen kalitelı msanı da şük- ranla anmak gerekıyor. Yalın Bılgin. geçen yıl, Danımarka'da da tumuva kazanmıştı. Görüldü- ğü gıbı sporda "CHmakveyaolmamak.iştesoru- nun çözümü de gelip sonunda paraya dayanıyor." Ülkersporlu Williams ödülünü aldı Spor Servisi - Tofaş Oto tarafindan düzenle- nen Tofaş Ayın Basketi Yarışmasrnın eylül ayı değerlendirmesinde birinciliği kazanan Ülkersporlu Pete VVilliams'a ödûlleri Abdi tpekçi Spor Salonu'nda oynanan Clkerspor- Meysuspor maçı öncesi verildi. Pete Willı- ams'a Tofaş ayın basketi şıltı, diplomasi ve_ eşofmanından oluşan ödûlleri Ülkerspor Yö- netim Kurulu Başkanı Orhan Özokur tarafın- dan verildi. Pete Williams, Türkiye 1. Basket- bol Ligi'nin 3. haftasındaoynanan Ülkerspor- Galatasaray maçında yaptığı ters smaçla To- faş ayın basketi ödülüne layık görülmüştü. Hüsnü formasma kavuşuyor Spor Servisi - Fenerbah- çe'nin Türk Basketbol Milli Takımı'nın en skorer oyun- cularından biri olan Hüsnü Çakırgil, 15 gün sonra for- masına kavuşuyor. Geçirdiği sakatlık nede- niyle takımının lig ve Avrupa Kulüpler Kupasfndaki son maçlannda forma giyemeyen Hüsnü, Fenerbahçe'nin aldığı son Benetton yenilgisi ile ya- n fınal ümidini büyük ölçüde kaybetmesinden dolayı son derece üzgün olduğunu söy- ledi. Dünyanın dört bir yanından gelip koştular Spor Servisi - Dünya ça- pında 150 ülkede, 1250 kulü- bü ve bu kulüplere bağlı 100 bin üyesi bulunan Hash Ho- use Harners, Türkiye'de fa- aliyete geçmelerinin 10. yılı nedeniyle düzenlenen koşu- ya, Pakistan'dan Birleşik Arap Emirlıkleri'ne kadar çeşitli ülkeden 150'yi aşkın üye katıldı. tstanbul'un tarihi bölümle- rinde önceden belirlenen bir rota üzerinde 555. koşulannı gerçekleştiren Hash Harriers üyeleri, ardından bir şehir tu- ru, Türk geleneklerini yansı- tan bir gala gecesi ve Sher- lock Holmes Bar'da bir parti düzenledıler. Hash House Harriers Kulübü'nün bir di- ğer koşusu ise Karadeniz'de yapıldı. Efes Pilsen'in desteğiyle gerçekleşen 10. yıl koşusuna Tûrkiye'nin çeşitlı şehirlerin- den ve yurtdışmdan katılan Hash House Harriers üyeleri. birlikte spor yapmanın keyfi- ni çıkardılar. Spor Loto 16 milyarla başlıyor «, -i ANKARA (Cumhurryei Bu- rosu)- Lıgın ılk yarısını 13 milyar liralık devir ıle tamam- la\an Spor Loto'nun, ikinci yannın ilk haftasında 16 mil- yarlık bir ıkramıyeye ulaşması beklenıyor. Spor Toto Teşkilat Müdürü Abdullah Topaloğlu. ikinci ya- nnın ılk haftası olan 20. hafta- da, Loto ıkramiyesinin 16 mil- yara ulaşacagınt tamin ettikle- nni belirtttı. Spor Toto, Loto ve Totogol ıştirakçilerinin ikinci yandan itibaren kazandırdıklan ıkra- mıyelenn 20 milyon lıralık bö- lümününden vergi alınmayaca- ğını açıkladı. Spor Toto Teşkilat Müdürü Topaloğlu, 7338 sayılı Veraset ve lntıkal Vergisı Kanunu'nda yapılan bir degışiklıkle ikinci yandan itibaren kazanılan ik- ramıyelenn 20 milyon liralık bölümünün vergiden muaf ola- cagmı söyledi. SPOR-TOTO D m M SIRA 1 9 9 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 18 MAÇLAR Petrolofısı (17) Bursaspor (5{ G. Btfığı (6) a S a r a y (1) Altay (12) Traözonspof (3) AntaJyaspor (15) Adana D S (18) Kaysenspor (11) Vanspor (7) Samsunspoc (9) Kocaelıspor (8) Beşiktaş (2) Denızlıspor (13) Gazıantep (14) AnkaragOcu (10) Fenerbahçe (4) Zeytınbumu (16) Eskışehırspor Edımespor G.0 Paşa (10) Sanyer (6) Orduspor Çonımspor Ank.Şekerspor (6) Batman Bld. (10) K. Maraş (9) Malatyaspor (4) Balıkesır (8) Manısaspor (10) Y.Turgutlu (5) Goztepe (3) TAHMİN 0-1-2 2 0-2-1 1 1-0 1-0 1 1 1 1-0-2 2 1-0-2 1 2-0-1 1-0 1-0-2 NOT: Eskişehir - Edir- nespor ile Orduspor - Ço- rumspor maçlan, play-off grubu karşılaşmalandır. LOTOTAHMN •7-10- n - 17-22-26-27-30 3- 8- 16-21-25-28-32-35 8-9-10-17-19-23-28-31 1 - 5 - 9 - 1 2 - 1 8 - 2 4 - 2 6 - 2 8 6-14-19-20-22-28-33-36 6-10-17-25-27-30-32-34
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog