Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makaleKatalog


«
»

170CAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNJTI TELEVİZYON 15 İLMLERİ 09.30 Kanal D DUYGUSAL 10.30 ShovvTV DRAM 11.30 HBB WESTERN 12.10 interstar MACERA 12.10 atv DRAM Gönül Meyhanesi Kör bır ünı versıte öğrencisi ile zengin kadının aşk öy- küsü. Yön: Tunç Başaran. Oyn: Belgin Doruk ve Ali Poyrazoğlu(1970). Mutsuzlusa Isyan Yol yapımına karşı çıkan ağayla savaşan üç kardeşin öyküsü. Yönetmen: Omit Efekan. Oyn: Müjde Ar. (1978yapımı). BoyalıÇöl (The Paindet Desert) - tki çiftçi aile arasındaki çe- kışmeler. Yön: Hovvard Higgin. Oyn: William Boyd, Helen Tvvelvetrees, Clark Gable (1931, 75 dk). Serseri Hulki Saner'ın yönettiği film iyi bir serserinin öykü- sünü konu alıyor. Oynayanlar: Sadri Alıştk ve Sema Özcan Aşk Dansı (Sweet Hearst Dance) - 15 yılhk evlilik tehlikededir. Yön: Robert Greenvvald. Oyn: Don Johnson, Susan Sarandon, JeffDanieis(1988, 101 dk).12.45 / Show TV / Sevgili Bayan Ayrmttlt bilgiyanda 12A5 Kanat6 MACERA 13.30 Kanal D DUYGUSAL 73.40 ,. İnterstar MELODRAM 74.00 atv DRAM 74.30 TGRT MACERA 76.20 atv DUYGUSAL 76.30 Kanal 6 DRAM 78.20 ShovvTV DRAM 20.35 ShovvTV GÜLDÜRÜ 27.00 atv GERİLİM Sirk Yıldızı (Toby Tyler, or Ten VVeeks with a Circus) - Evden kaçan çocuk. bir sirke katılır. Yön: Charies Barton. Oyn Ke\ın Corcoran, Heny Calvin, Gene Sheldon. Yolcu Düşüncelennden dolayı aranan adamın tatil beldesin- de karşılaştığı olaylar. Yön: Zafer Par. Oyn: Aytaç Arman ve Alev Sayın. KaybolanYülar2 (Caİlie and Son 2)- Bu bölümde Callie hamile kalı- yor. Yönetmen: Warris Hussein. Oynayanlar: Lındsay Anderson. Yalnızlar Dolandtncılar tarafından kandınlan fakir ailenin ba- şına gelenlerin öyküsü. Yön: Feridun Kete. Oyn: lr- fan Atasoy, Arzu Okay. Kasabada Terör (Outrage) - Bır doktor, gençlerin yaratöğı terörü dur- durmak ıster. Yön: Richard T. Heffron. Oyn: Robert Culp, Manlyn Mason. Beah Richards (1973, 78 dk). Aynlık Şarkıci bır kızın patronu ve kumarbaz sevgilisi ile olan ilışkıleri. Yön: Türker Inanoğlu. Oyn: Filiz Akın ve EdizHun (1972) Topragın Kanı Tarfasından geçen suyu kesen ağaya direnen köylüle- nn öyküsü. Yön: Cevat Okçugil. Oyn: Güngör Bay- rak \e Yılmaz Köksal. Son Sabah Kan davası nedeniyle çocukluğunda Almanya'ya gön- derıien gencın intikam öyküsü. Yön: Natuk Baytan. Oyn: Ferdi Tayfur, Oya Aydoğan. Mavi Boncuk Bır assohstı kaçıran altı gariban arkadaşın öyküsü. Yön: Ertem Eğılmez. Oyn: Emel Saym, Kemal Sunal, Zekı Alasya ve Metin Akpınar. SuçŞehri (l\ew Crime City: Los Angeles 2020)- Diriltilen idam mahkûmu, özel bir işle görevlendirilir. Yön: Jonathan VVınfrey Oyn: Rick Rossowich 21.00/TRTl/Sakso 23.20/ atv / Taş Bahçeler 23.45 / Kanal 6 / Su da Yanar Ayrtntıh bilgi yanda Aynntıh bilgi yattda 23.50 TFIT2 MUZİKAL 00.70 ,. ShovvTV POÜSİYE 00.75 HBB o 00.50 Kanal D DUYGUSAL 03.70 TRT1 DRAM Aynntth bilgi yanda 1940 Broadvvay Şarkısı (Broadway Melody of 1940) - tki dansçı aynı kızı se- vince, ortaklık sarsılır. Yön: Norman Taurog. Oyn: Fred Astaıre, George Murphy, Eleanor Powell (1940). Mona Lisa (Mona Lisa) - Cezaevinden çıkan adam, bir Müks' fa- hışenin şoförü olur. Yön: Neil Jordan. Oyn: Bob Hos- kins. Cathy Tyson (1986. 104 dk). Archer (Archer) - HBB, yönetmen ve oyuncu belirtmediği içın, bunun nasıl bir fılm olduğunu ancak izleyen bi- lecek. Yalnızlar Rıhtımı Lütfi Ö. Akad'ın 1959 yapımı filminde dramatik bir aşk üçgenı konu alınıyor. Oyn: Çolpan Ilhan ve Sad- r^Alışık. Ölümcül Arzular (Maybe l'l Come... Spring) - Milier ailesinin haya- tından kesıtler. Yön: Joseph Sargent. Oyn: Sally Fi- eld. Jackie Cooper (1970, 74 dk).22 30 ( S Yerlıfılmler 2230 03 Yabancı filmler ı Izleyin Orta Halli /Değmez UĞUR MUMCU KOSUSU UGUR MUMCU'YU ANIYORUZ Öldürülüşünün 2. yılı dolarken , *. katillerinin bulunmamış olmasını f şiddetle kınarken, tüm Istanbul halkını 21.1.1995 tarihinde düzenlediğimiz Uğur Mumcu Koşu ve Yürüyüşü'ne davet ediyoruz. SARIYER SHP-CHP İLÇELERİ Başlangıç Yeri: Yeniköy Parkı (Yalılar Durağı) Başlangıç Saati: Tören 10.30, Koşu 11.00 Bitiş Yeri: Kireçburnu Parkı BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1992/599 Davacı Hazıne vekılı Av. Benil Özkan tarafından davalt Emir Mehmet Demir taş mirasçılan alevhme mahkememize açılan kadastro tespıtine ıtıraz davasının yapılan duruştnasmda verılen ara karan gereğtnce- Davah mırasçılanndan Necmıye Demırtaş tüm aramalara ragmen tebligata ya rar açık adresı tespit edılemediğınden adı geçenlere dava dılekçesi ve duruşma günü tebliğ edıkmemıştır. Mahkememızde yargılaması devam eden Samağıreköyü Şehıryolu mevkıinde 101 ada 55 par>el sayılı taşınmaza ılişkm ıbraz etmek ıstedıklen belgelen duruşanın bırakıldıgı 3 4 1995 günü mahkememize ıbraz etmesı ya da kendılerini bır vekille temsil etlırmesı aksı halde davanm yokluklannda devam edecegi ve karar verilece ğı hususu da\a dılekçesi >enne kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 2237 atv 23.20\ Coppola'mn 'Kıyamet'ten sonra çektiği 'savaş filmi' Vietnam'ın cephe gerisi Gardens of Stone / Yönetmen: Francis Ford Coppola / Senaryo: Ronald Bass. Görüntü: Jordan Cronenweth / Mûzik: Carmine Coppola Oyuncular. James Caan, Angelica Huston, James Earl Jones, D.B. Sweeney, Dean Stockvvell, Mary Stuart Masterson, Dick Anthony VVilHams, Lonette McKee, Sam Bottoms, Larry Fishburne / 1987 ABD yapımı. 111 dakika. TV Servisi - Francis Ford Coppola, "Kıyamet" (Apocalpyse Now, 1979) filminde, izleyiciyı "insandaki karan- lığın yüreğine" götürmüş, Vietnam Sa- vaşı'nın korkunç yüzüyle tanıştırmıştı. Bundan sekiz yıl sonra çektiği "Taş Bahçeler" yine savaş üzerine bir film- di, ama cephe gerisindekı etkilerini an- latıyordu. Coppola, "insandaki iyiliğin yüreğine" bir yolculuk yapmayı dene- mişti. Ancak, ele aldığı temanın hakkını tam anlamıyla verememiş, açık bıçimde savaşa karşı olduğunu vurgulayamamış- ö. Film, 1960'lann sonunda, Arlington National Cemetery'de (savaş şehitlerinin gömüldüğü ulusal mezarlık) görevli bir askeri bırliğin öyküsünü anlatıyor. Bu- rada, Vietnam Savaşf nda ölen yurttaş- lannı toprağa veren askerler, bir türlü içinden çıkamadıklan bir çelişkinin acı- sını çekmektedır. Ordu. ulusal çıkarlan koruyacaktır. Ama onbinlerce kılomet- James Caan ve Angelica Huston, Coppola'nın savaş üzerine çektiği ancak mi- litarizmi 'utangaç' biçimde tartışan filminde başrollerde. re uzaktaki Vietnam'ın Amerika'nm çı- kan ve "onuru" ile ne ilgisi bulundu- ğu sorusuna yanıt bulamazlar. Genç ve "idealist" subay Jackie Wil- low, şehitleri gömme işini "kurşun as- kerlik" olarak görür ve Vietnam'a gıde- rek, savaşta "gerçek" askeriık yapmak ıster. Iki deneyimli subay, onu bu dü- şüncesinden vazgeçirmek içın boşuna uğraşır... Coppola'nın, savaşa karşı birfilmyap- maya niyetlendiği açık, ama karakterle- rini bunaltan çelişkıyi kendisi de çöze- memiş. Yine de "Taş Bahçeler" ustaca yö- netilmiş ve çok iyı oynanmış bir fıîm. Mılitarizmi utangaç bıçimde de olsa tar- tışması, her şeye rağmen övgüye değer. TKT? 22.5o\ 'Ondan Sonra'da nostalji 'Beş Yıl Once, On Yü Sonra' nuklan "Beş Yıl Önce, On Yıl Sonra"grubu olacak. llk kez 12 yıl ön- ce biraraya gelen grup artık Atakan Ünüvar, Mehmet Horoz ve Arma- ğan Pelin Doğan'dan oluşuyor. Programın 'portre' köşesinde ise illûz- yonist Kubilay Tunçay yer alıyor. Aynca Duygu Asena, Hilmi Yavuz, Cavit Tuna da sohbet köşeleriyle programda yer alıyor. Şeriatçı baskısıfilm değiştirtti TV Servisi - Şeriatçı tepki atv'ye yayın değiştirtti. atv'nin bu akşam yayımlayacağını du- yurduğu ve bütün gazetelerde atv'nin programında görünen, "Sahte Peygamber" isimli fılm aniden yayından kaldmldı. Oriji- nal adı "Wholly Moses" olan fılmde, İncll ve Tevrat gibi "kutsal kitaplarda" geçen bazı olaylar ve kışıler hıcvedıliyor "Sahte Peygamber" yerıne Bill Cosby'nin başrolünü oynadı- ğı bir başka fılm yayına girdi. atv'den görüştüğümüz "yayın so- rumlusu". şeriatçılardan "Al- lah'ın kitaplanna küfreden fil- mi ya\ımlatmayız" gibi birçok tehdit aldıklannı ve bunun üzeri- ne yayım değiştirme karan ver- diklerini ifade etti. Gazetemizı arayan okurlarsa bu değişiklığe büyük tepki gösterdi. [tnterstar 22.10\ 'Objektİf Bezmenler'in evinde çekim TV Servisi - Kadir Çelik'ın hazırlayıp sunduğu "Objektif"te Halil Bezmen'in eşi Selma Bezmen Amerika'daki evlerinin kapısını açarak konu hakkında açıklamalarda bulunuyor. Bılindiği gibi daha önce aynı girişimde bulunan Show TV'nin "Arena" programı yapımcısı Uğur Dflndar, Bezmenler'in tepkisiyle karşılaşıp Amerika'da mahkemelik olmuştu. Programın ikinci bölümünde ANAP Aydm Milletvekili Yüksel Yalova'nm, Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu aleyhınde öne sürdürdüğü vergi kaçırma ve nüfus suiistimali iddialannın devamı ekrana getiriliyor. Programın bir başka bölümünde ise tskenderun Belediyesi'nin, kendine bağlı tatil beldesi Arsus'takı kaçak villalan yıkmak isteyince neler olduğu ekrana yanstyor. tstanbul'un mezar sorununa da Objektif de değiniliyor Verilen bilgiye göre son bölümde sürpnz konuklarla THY dosyası ele alınıyor. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ONGOREN Hiç Olmazsa... 11 Ocak'ı da kalbımize gömdük. Diğer belli günler gi- bi... Kalbimizeyazdık, bır bombalı saldın sonucu yaralanan Onat'ı 11 Ocak 1995 günü yitirdik diye... Öbür dostlarımızı, arkadaşlarımızı, yakınlanmızı, tanı- dıklanmızı ve tanımadıklarımızı saldırılar sonucunda yitir- diğimizi nasıl kalbımize yazdıksa bunu da öyle yazdık. Meğer ne büyük kalbımiz varmış bizim. Artık daha baş- ka tarihlere yer kalmamıştır diye düşünürken, yeni cina- yetlerin, yeni saldırtların tarihlerı arka arkaya gelip kalbi- mize yerleşiveriyor. Ne denli büyük acılan çekebilirmiş de- mek ki... Kalbimiz büyükmüş, onu anladık. Ya sabnmız ve hoş- görümüz? Sabnmızın da geniş ve hoşgörümüzün de derin olma- sı mı gerekiyor? Yüzyıllar boyunca sabırlı olmamız, her şeyi kabullenmemiz. hepsine boyun eğmemiz öğretilmiş- tir bizlere. Ama cınayetler, saldınlar sonucunda yitirdiği- miz insanlanmıza birbın arkasına kalbimizde yer açmayı ise bizler acıyla öğrendik. Acıyla öğrendik, ama artık sab- rımız kalmadı. "Yakında her şey düzelecektır" diye TV ekranlarından gözlerimizin içine baka baka konuşanları görmeye daya- namıyoruz. Kalbımiz, içine gömdüğümüz insanlarırruzın acılanyla genışledikçe genişliyor. Ama yüzsüzler, adalet- sizler, riyakârlar, çıkarcılar, yalancılar sabrımızı taşınyor artık. Onlara hoşgörüyle bakmıyoruz. 1995, "hoşgörü yılı" olacakmış. Hoşgörüyü elden bı- rakmamalryız, biliyoruz. Ama cinayetlerle. saldınlaria ulus- ların özünü karartanlara; bu cinayetlere ve saldınlara ka- yıtsız kalanlara; cinayetlerin ve saldırılann engellenmesi- ni sağlamayanlara ve cinayetlerin ve saldırılann sorum- lularına hoşgörülü olamayız, olmamalıyız. Yoksa aymaz- lığın kanlı gölünde koskocaman kalbimizle bizler de yitip gideriz. Bunca yıldır hiçbir şey yapmadan vardığımız son nok- ta, Onat'ı yitırdiğimız gün olmalıdır. Herkes için, hepimiz için... Salt yitirdıklerimizın yakınlan, dostlan, tanıdıklan, ar- kadaşları ve çevresındekiler içın değil... Onları hiç tanı- mayanlar, onlarla şöyle bir oturup söyleşmemış olanlar, onlann yaprtlannı hiç izlememiş olanlar da silkinip son ola- rak Onat'ı yitirmenin anlamını düşünmelidırler. Daha önce yitirdiklerimizle beraber Onat'ı yitirmenin de kendi yaşamlarından neleri söküp aldığını herkes şöyle bir degerlendirmelidir. Böyle giderse, her geçen gün acı- mız bıraz daha büyüyüp durursa, koskocaman bır çölde gıderek ağırlaşan kalbimizin yapayalnız kalmanın buna- lımını atlatamayacağı bilinmelıdır. Onat'ın arkasından her- kes yola çıkmalıdır. Durmamacasına, dinlenmemecesine, yonjlmamacası- na Onat'ın arkasından yürümek zorundayız. Acımız ha- fiflemeyecek... Kalbimiz belki daha da ağırlaşacak... Çe- tin zorluklarla karşılaşacağız... Ama yine de cinayetlere, saldınlara, kayıtsızlığa. aldatıcılara, olayların üstünü ört- meye çalışanlara ve bu arada da kendi çıkarlan doğrul- tusundaki ayak oyunlarından aynlmayanlara karşı sabır- sızca ve hoşgörüsüzce yürümeyı başarmak zorundayız. Tek başımıza, ayrı ayrı ve kendimize göre bir yol seçerek değil... Birleşerek, orgütlenerek, bilinçlenerek, oğrene- rek, anlaşarak... Ayrılmamacasına. dağılmamacasına, da- ğıtmamacasına, parçalanmamacasına... Hiç olmazsa, Onat'ın yitirilmesinden sonra bunu başar- mayı beceremez miyiz? Bugün iki sergi haberini veımek istiyorum: "Uğur Mumcu Fotoğraf Sergisi" ve "Sanatçılardan UğurMumcu'ya Saygı Sergisi". Her iki sergi de 24 Ocak- 14 Şubat 1995 arasında, Izmir Büyükşehir Belediyesi Çe- tin Emeç Sanat Galerisı'nde Atatürkçü Düşünce Derne- ği Izmir Şubesı'nce düzenleniyor. Kanal 6 23.45\ Bir yönetmenin sıkıntılan üzerine gelişen filmde Tank Akan başrolde TV Servisi - Adını bir halk türkü- sünden alan "Su da Yanar" filmin- de. ünlü ozamn (Nâzım Hikmet) fil- mini yapmak isterken, bilinen neden- lerle bunu gerçekleştiremeyen bır yö- netmenin, toplumsal ve siyasal çal- kantılar arasında kansı ve sevgilisiy- le geçirdiği yaşamı ele alınıyor. Ali Özgentürk'ün 1986'da Işıl Özgen- türk'ün senaryosundan çektiği nlm- de, 1968'lerin karmaşık ortamından, günümuze dek uzanan bır zaman di- limi içinde, art arda sıralanan olaylar- la birlikte yıtik kuşağın acılan, geri- ye dönüşlerle veriliyor. Yeni bir dün- yaya duyulan özlemin de sorgulama- sı yapılıyor. Fılmde, işkence. tutukla- ma gibi ınsan haklanm sarsan olayla- ra da değiniliyor. Gerçeküstü simge- sel sahneler. soyut temalar içeren ol- dukça 'emel' bir deneme. Yaratma güçlüp çeken erdemli yönetmen (Tank Akan), yasaklı şa- irin fılmini yapabilmek için sansür ve Su da Yanar Yönetmen: AHÖzgentürk/ Senaryo: Işü Özgentûrk / Görüntü: Ertunç Şenkay / Müzik: Sarper Özsan / Oyuncular: Tank Akan, Şahika Tekand, Nathalie Duverne, Suna Selen, Meral Çetinkaya, Ayberk Çölok, Turgut Savaş /1986, Asya Film yapımı. parasızlık başta olamak üzere çeşıtlı engellerle boğuşurken yaşamına bir de aşk öyküsü kanşır. Geçmişinin, içinde bulunduğu zamanın ve umut- la beklediği geleceğinin bir odeşme- sini yapar. Tüm gücünü fılm için tü- ketırken. eşini (Ş.Tekand) bir yana itip, bir Fransız kızıyla ilişkiye girer. Yitik bir kuşağın yaşadığı acdar "Su da Yanar". simgesel sahnelerinin yanı sıra işkence ve gözaltı gibi insan hakları ihlallerini de gündemde tutan bir çalışma. TRT1 2l.00\ 'Sakso', müzik çevrelerinde geçen 'iç burucu' bir öykü Yükselen değerler dramı Saxo / Yönetmen: Ariel Zeitonn / Senaryo: Jack Audiard, Ariel Zeitoun (Gilbert Tanugi'nin romanından)' Görüntü: Bruno de Keyser / Müzik: Gene Barge. Denise Osso, Roy Buchanan, Donald Kinsay /' Oyuncular: Gerard Lanvin, Akosua Busia, Richard Brooks, Laurc Killing, Clement Harari / 1987 Fransa yapımı, 114 dakika. Gerard Lanvin ve Akosua Busia, kara film türünün izlerini taşıyan Fransız yapımında başrollerde. TV Servisi - "Sakso", müzik endüstrisı çevTesinde geçen, karamsar, ama sürükleyicı bır gerilim fılmi. Fran- sız Ariel Zeitoun'un bu ikinci çalışmasını tnterstar, bir aralar oldukça sık gösteriyordu. Plak yapımcısı Sam Friedman, büyük baskı altında- dır. Çabucak yeni bir şeyler üretip piyasaya vermek zo- rundadır. Bir caz kulübünde, siyah kardeşler Puppet ve Joe'yu keşfeder. Onlarda "geleceğin sound"u vardır. Hemen bir sözleşme yapmak için girişımlerde bulunur. Borca batmış durumdaki yapımcı tam kurtulduğunu dü- şünürken, olaylar hiç beklemediği biçimde gelişecektir. "Sakso", her şeyin kapkara ve umutsuz olduğu kötü bir dünyada geçiyor. Yapımcının bir umut olarak sarıl- dığı Etiyopyalı kardeşler Joe ve Pupet de aynı şekilde birçıkış yolu ararlar. Ama onlar, doğuştan yeniktir: kay- betmeleri kaçınılmazdır. Ariel Zeitoun, "kara film'"den ödünç aldığı atmos- fer ve karakterlerle, modem hayat üzerine iç burucu bır öykü sunuyor. ShovvTV 12.45ı Yeşilçam çevrelerine eleştiri Tokatlı^ııuı ^ çıkartma'' filmiTV Servisi- "Sevgili Bayan"da. sinema işletmecilerinin sorunlanyla. dul bır kadının, iş yaşamtndaki ça- baları konu ediliyor. Erdoğan To- katlı. yakından tanıdığı Yeşilçam çevresine eğilerek, yıllarca Türk si- nemasının yazgısında egemen ol- muş, fılmciliğin yozlaşmasında pa- yı bulunan işletmecilere eleştıriler yönelterek, salon ye seyirci sorunla- nnı dile getiriyor. Tokatlı'nın için- de kavrulduğu ortamı hırpalayan gü- nah çıkartma filmi de denilebilir. Sevgili Bayan Yönetmen-Senaryo: Erdoğan Tokatlı / Görüntü: Ertunç Şenkay / Oyuncular: Serpil Çakmaklı. Erol Durak, Füsun Demirel, Yıldırım Gencer, Ümit Yesin. İsmet Üstekin, Ertaç Ünsal/1988, Gözde Film yapımı. Düipak Kanal D'de TV Servisi- Selam ve Vakit ga- zetesi yazan. Cuma dergisı Yayın Kurulu üyesi ve yazan. Kanal 7 te- levizyonu " Ateşten Gömlek" prog- ramı yapımcısı ve sunucusu Abdur- rahman Dilipak, Kanal D'de 13.00 haberlerine de yorumlanyla katılma- ya başladı. Bu hafta üçüncü kez ekrana gelen Dilipak. pazartesi günleri canlı ya- yında yorum yapıyor. Haftanın di- ğer günlerinde ise Sedat Ergin, Ta- ha Akyol, Derya Sazak ve Enis Berberoğlü yine 13.00 haberlerin- den sonra yorumlanyla ekrana geli- yorlar. Bilindiği gibi gazeteci yazar Emin Çölaşan da ana haberbültcnı- nin ardından yorumlanyla ekrana ge- liyor. Son aylarda gerçekleştirdiği atı- lımlar ve yeni transferlerle dikkat çe- ken Kanal D, ünlü ısimlerle birlikte haber merkezinde de yenilikler ger- çekleştinyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog