Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1995 SALI CUMHUFtfYET SAYFA 11 ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI Vt (212) mt 16KHkKtti» 5H M 88 PTT'nin 'bilgisayınaz' problemleri zunca bır suredır PTT Genel Muduriuğu'nce kurumun bıl- gısayar alımlarına ılışkın so- ruşturma başlatıldığı soylenı- yordu Henuz bır sonuç alınamayan soaışturmaya yardımcı olur umuduyla bazı konulan da bız gundeme getıre- lım. Gundeme getıreceğımız konular as- lında geçen yılın başlannda PTT Teftış Kuaılu'nun yıllık teftışı sırasında hazır- lanan bır raporla ortaya çıkanlmıştı Ne kı bu rapor PTT Genel Muduru Veli Bettemir'ın sumenının altında kalmış ve Genel Mudur'un gorevlendırdığı bır başka mufettış tarafından olay "temı- ze" çıkarılmıştı Söylendığıne gore bu kez de Teftış Kurulu, "temız" raporu veren mufettış hakkında soruşturma başlatmış Temız raporu veren mufettış hakkın- dakı soruşturmadan bır sonuç alına- madığı gıbı olayın pıslığıne ılışkın yenı soruşturmada da bır yere varılabılmış Koalisyon Urfa'da bozuldu nkara'dakı koalisyon Urfa'da sızlere omur Urfa Valısı Ziyaettin Akbulut, kentte 1994'un başanlı burokrat ve memurlarını seçerken DYP'lı bakanlıklara bağlı kuruluşlarındakılen odullendırdı, SHP'h bakanlıklara bağlı kuruluşlardan bır tek kışıyı bıle başanlı buimadı Valı Bey'e gore Urfa'da yılın başanlı memurları şoyle llçede ıçkı yasağı koyan Halfetı Kaymakamı Omer Faruk Koçak Yatılı okul duvarındakı 15 metrelık yağlıboya Ataturk reşmını sıldıren Mıllı Eğıtım Muduru Ömer Ergenç Çok sayıda ımam - hatıp lısesı şubesı açan Imam - Hatıp Lısesı Muduru Bekir Ayhan Valı konutu bıtışığındekı Valı Karacan Camısı ımamı Mehmet Yazar Vılayet makam sekretert Cemal Akbaş, Vılayet makam şoforu Fethi Toprak Vilayet mustahdemlen Bahri Kılıç ve Mehmet Karadenız Valı yardımcılan Hasan Duruer ve Ziya Coşkun Boyle bır lısteye gırmemenın ayn bır onuru da olsa gerek 1 değıl' Olay, PTT Genel Mudurluğu'ne bağ- lı Bılgı işlem Daıresı Başkanlığı'nca alı- nan bılgısayar sıstemlerıyle ılgılı Rıfat Keleş ın başkanlığındakı bu daırenın bugune dek aldığı bılgısayar sıstemle- rının hemen hemen tumunun devre dı- şı kaldığı, çalışmadığı ve hepsının ço- pe.atıldığı ıddıa edılıyor PTT'nin "ta- hakkuk" "tahsılat", "arıza takıp" gıbı hızmetlerı ıçın alınan bılgısayariarm ço- pe atılması nedenıyle bu ışlenn ptyasa- dan kıralanan bılgısayar sıstemlenyle surdurulduğu soylenıyor Kuçuk bır ornek olarak da Istanbul ıçın 1993'te davet usuluyle Sı- emens/Dıxdorf'tan alınan RM400 ven gırış sıstemlerı gosterılıyor Istanbul Elektronık Bılgı İşlem Mudur Yardımcı- sı Fatma Yargıcı'nın son ana kadar "uygun değıl" demesıne karşın nasıl olduysa fikır değıştırıp teslım aldığı bu sıstemın çoktuğunden ve bır ışe yara- madığından soz edılıyor. Bır başka ornek ıse yenı bılgısayar- lar almak ısteyen Istanbul Yakası Tele- fon Başmudurluğu'nun PTT Genel Mu- durluğu Bılgı İşlem Daıresı Başkanlı- ğı'nayazdığı12 10 1994 tanhve 32689 sayılı yazıya verılen yanıtla gosterılıyor 19 12 1994 tarıh ve 0 77 00 01/3032 sayılı yazısında Bılgı İşlem Daıresı Baş- kanlığı şu ıtırafta bulunuyor "Unıtenız Elektronık Bılgı işlem Mu- durluğu'nde bulunan Koç-Unısys 6000/65 sıstemıne benzer bır sıstem Istanbul Anadolu Yakası Telefon Baş- mudurluğu'nde mevcut olup perfor- mans problemlerı bulunmaktadır Ha- len gıderılemeyen performans prob- lemlennden dolayı ılgı yazı ıle ıstemış olduğunuz arttırım şımdılık uygun go- rulmemektedır" Performans problemı dedıklen, bılgı- sayar sıstemının belleğıne ven yuklene- memesı Dolayısıyla sıstemın "bılgısa- yar" değıl "bılgısaymaz" durumuna du- şerek çope atılacak halde olması1 Ben orduya kefilim, darbe yapmayacak. Mehmet Gölhan Milli Savunma Bakanı 'Haberinizi kendinize saklayın' Mert Alı Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Çeyrek anayasa ıle tam demokrası olmaz azetecı dostumuz Zeynep Avcı'dan bır faks geldı Avcı, sevgılı Onat Kutlar ıçın 13 ocakta The Marmara Ote- lı'nın onunden yuruyuşle başlayan ve Beyoğlu Sıneması nda toplantı ıle de- vam eden buluşma haberının Show TV'de, "Taksım'den yuruyuşe geçen- ler Beyoğlu Sıneması onunde dağıldı" şeklınde verılmesı uzenne ShowTV'ye telefon etmış "Kalabalığın sınema onunde dağıl- madığını, sınemada salonu dolduaıp taşıran bır toplantı yapıldığını duyur- mak ıstedım 6551111 numaralı tele- fona yanıt veren hanım benı haber merkezıne bağlamak ıçın kuçuk bırça- ba gosterdıkten sonra 'Cevap vermı- yor' dedı 'Bu saatte, Show TV Haber Merke- zı nasıl cevap vermez 9 ' dıye tereddut- lu bır soru soracak olunca, 'Vermıyor- sa vermıyor N apalım'? Ne ıstıyorsu- nuz r dıye lutfedıp ılgılendı 'Bır haber verecektım' dedım Ce- vap vermıyor dedık Sız de habennızı kendınıze saklayın dedı ve suratıma telefonu kapattı Ahıze elımde kalakaldım Bırzaman- lar gazetecılık yapmış olmanın verdığı kotu bır alışkanlıkla, yılmayıp aynı nu- marayı yenıden çevırdım ve bır yetkıl 1 ıstedım. 'Yıne mı sız 1 Yetkılı filan yok 1 ' dıyen bu hanımefendı yuzume telefonu bır kez daha kapattı Artık, Beyoğlu Sıneması'nda olan bı- tenlerın yansıtılmayışının vahametın- den de vahım bır hal vardı bence ve bu kez aynı grubun gazetesını aradım Santral memuresı buyuk bır nezaket- le olayı dınleyıp benı haber merkezıne bağladı Telaş ıçınde ve bır suru tele- fonla tek başına uğraşmaya çalıştığı bellı olan genç bır adamın sesı benı uzunca bır sure beklettı Değışık ko- nuşmaları dınlemekie geçen bu sure sonunda telefonu kapattım Çaresızhk dız boyuydu Hurrıyet gazetesı Onat'ın yaralandı- ğı gun de kansı Filiz ı 'sevgılı kızı' dıye duyurmuş, haberlerınde meslek yaşa- mıyla ılgılı olmadık şeyler yazmıştı Oldurduk Barı kımı oldurduğumu- zu bılelım, olunun ardından neler olup bıttığını gozleyelım ınsanların duygu- larını çope atmayalım dıye yazıyorum bunları 'Medyanın gucu' ıse yalnızca acızlıkten ve cahıllıkten gelen bır edep- sızlık mı yoksa'? Sıze gerçek guç dılı- yorum, ınsan sevgısını yıtırmeden ' Ne desen haklısın Zeynep Avcı In- sânlar, ınsan sevgısını yıtırdıkten son- ra ne desek boş 1 HARBİ SEMtHPOROY $0HM TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAJS 17Ocak tLAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1992 1233 Davaa Hanne veküı Av BetûlÖzkan tarafından davalı Musta- fa özpolatmırasçılan aley hıne mahkememıze açılan kadastro tespıtı- ne ıtıraz davasının > apılan duruşmasmda venlen ara karan gereğınce Davalı mırasçılanndan Havva Sürmelıoğlu, Elıf Ozpoldt, Mustafa Özpolat, Sevım Ozpolat tüm aramalara rağmen teblıgata yarar açık adreslen tespıt edılemedığınden adı geçenlere dava dılekçesı ve duruş- ma günu teblığ edılememıştır Mahkememızde yargılaması devara eden Körpınar mevkıınde. 124 ada, 269. 270, 273, 275 272 271, 276 parsel sayıb taşınmaza ılış- kın ıbrazetmekıstedıklenbelgelenduruşmanınbırakıldığı 15 3 1995 gûnü mahkememıze ıbraz etmelen ya da kendılennı bır vekılle temsıl etürmelen. aksı halde davanın yokluklannda dev am edeceğı \ e karar venleceğı hususu, dava dılekçesı yenne kaım olmak uzere ılanen teb- bğ olunur Basm 1764 İLAN T.C. GAZtANTEP KADASTRO MAHKEMESt DosyaNo 1986 13 Mahkememızm 1986 13 esas sayılı dosyasında davaa Ahmet Muhtar Atay'ın davalı Enun Daı mırasçılan aleyhıne Gaaantep Ka- raçomak kövü Şabanyen mevkıınde kam 208 parsel sayılı tarla ve fıs- tıklık vasıflı 2 hektar 800 m2 yuzolçümlü. aynı koy Ulu Mahsere yolu mevkıınde kaın 229 parsel sayılı ve 9100 m2 yuzölçumlü ve tarla vas- fında taşınmazlarla ılgılı davanın mahkememızce vapılan yargılama- sı sırasında. Davalı Enun Daı mırasçılanndan Şakır kızı Abdullah Sabıt kansı Döne Daı, Abdullah Sabıt kızlan Zekıve Çığdem Daı Dılek Daı, Özden Daı, Faalet Daı Özmen Daı, Ayşe Daı ve Zehra Daı ık Ab- dullah Sabıt oğullan Hasan Basn Daı Levent Abdun-ahman Daı, Murat Enun Daı. Cevdet Daı, Ömer Daı ve Mustafa Daı'nın adresle- n tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapüması gerekmışür . Adı geçenlere ışbu ılanın yapıldığı tanhten ıtıbaren 15 gun sonra teblıgaün yapılmış sayılacağı, duruşmanın bırakıldığı 13 2 1995 Pa- zartesı gunü saat 9 00'da mahkememıze aıt dunışma saionundahazır bulunmalan veya kendılennı bır vekılle temsıl etürmelen aksı halde yargüamaya gıyaplannda devam edıleceğı ılanen teblığ olunur Basm 1839 tLAN T.C. BÜNYANKADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1992'658 Dav acı Hazıne vekıb Av Betül Ozkan tarafından davalı Mıktat tlhan aleyhıne mahkememıze açılan kadastro tespıüne ıtıraz davaa- nın yapılan duruşmasmda venlen ara karan gereğınce Davalı mırasçılanndan Gülkız, Osman Gazı Pırave ve Bırgul tum aramalara rağmen tebbgata yarar açık adreslen tespıt edılemedığın- den adı geçenlere dava dılekçesı ve dunışma gunu teblığ edılememış- tır Mahkememızde yargılaması devam eden Berdılık mevkıınde, 106 ada, 41 parsel sayılı taşınmaza ılışkın ıbraz etmek ıstedıklen belgelen dunışmanın bırakıldığı 18 4/1995 gunu mahkememıze ıbraz etmelen ya da kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen aksı haldedavanın yok- luklannda devam edeceğı ve karar venleceğı hususu, dava dılekçesı yenne kaun olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 1783 İLAN T.C. DENİZLİ ASLİYE 3. HLTCUK MAHKEMESt 993 1423 Davacı Mesut Balta tarafından davalılar Rustem Yıldınm Ir- san Tekın ve Celıl Çamuş alevhıne açılan senet ıptalı davasında Davacı Mesut Balta tarafından davablar Rüstem Yıldınm İrsan Tekın ve Celıl Çamuş alevhıne açılan 29 12 1993 vadelı 120 mılyon TL'lık senedın temınat olmak uzere Babadağ Bekdıyesf ne venldığı halde davalılardan Rustem Yıldırun'ın dav aaya aıt, üzennde sadece pul ve ımzası bulunan boş senedı davacıya ıadeetmek uzere alıp dıger ddvahlarla müştereken senedın uzenne lehdar olarak İrsan Tekın ıs- mını yazarak dığer davalı Celıl Çamuş'a aro ettığı ve tahsıle koyduğu bu kışılere hıçbır şekılde soran olmadığından dava konusu 29 12 1993 tanhlı 120 mıl>on lıralık alacakhsı irsan Tekın, borçlusu davacı Mesut Balıa son hamılı dığer davalı Celıl Çamuş olan senedın ıptalı- ne karar venlmesı ıçın mahkememıze açtığı 1993 1423 esas sayılı davada bütun aramalara rağmen davalı İrsan Tekın'ın adresı bulu- namadığından kendısıne ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmekle 24 2 1995 gunu saat 09 00 da kendısı veya temsıl ettıreceğı bır vekılle davasını takıp ettırmesı aksı halde yargılamavd >okluğunda devam edıleceğı ve bu şekılde karar venleceğı. bu nedenle dava dılekçesı ve meşruhatı ılanen teblığ olunur Basm 1821 BAYTNDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLlJCll 167 SAYILI YERALTISULARI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE YERALTISUYU !ŞLERl^DE ÇALIŞACAK SONDÖR, KUYUCU, GALERİCI VE TLNELCİLER İÇİN YETERLİK BELGESİ SINAVLAR1 Y APILACAKTIR. 167 sayılı Yeraltısulan Hakkında Kanun ıle bu kanunun 20 maddc sıne gore hazırlanan Yeraltısulan Tuzuğü'nün 9 maddesı gereğınce ver- altiMiVU ışlennde çalı^acak sondör kuyucu, galencı ve tunelcı gıbı eic- manlar ıçın vetcrlık belgesı sınavlan 1995 yılında ,13 Şubal-17 Şubat 1995 tarıhlerı arasında Ankara'da DSİ Genel Mudürluğu Jeoteknık Hızmetler ve Yeraltısulan Daıresı toplantı saio- nunda 13 Mart-17 Mart 1995 tarıhlerı arasında <\dana DSİ VI Bolge Mudürluğu nde 27 Mart-31 Mart 1995 tanhlen arasinda da Edıme DSİ XI Bolge Müdürlûğu nde yapılacaktır Aşağıdakı şanlan haız olup da belge sınavlanna Ankara'da gırmek ısteyenlerın belgclennin en geç 27 Ocak 1995 tarıhıne kadar DSİ Jeoteknık Hızmetler ve Yeraltısulan Daıresı Ba^kanlığı'nda olacak ^ekılde Adana da ımtıhana gıreceklerın 10 Mart 1995 tarıhıne kadar DSİ Adana VI Bolge Müdurlûğü'nde veya DSİ Jeoleknık Hızmetler ve Yeraltısulan Daıres\ Başkanlıgı nda olacak sckılde Edıme de ımtıhana gıreceklerın de en geç 24 Mart ı99S tanhıne kadar Edırne XI Bolge Müdürlügu veya DSİ Jeoteknık Hızmetler ve Yerallısuları Daıresı Ba^kanlığı \ ucetepe-Ankara adresınde olacak şekılde şahsen veya posta ıle muracaat cderck teslım etmelen ve sınava gınş bclgelennı almalan gerekmektedır Sınava gırebılmek ivın gerekh ^artlar ve ıstenen belgeier 1 Turk vatandaşı olmak 2- En az ılkokul mezunu olmak (tasdıklı dıploma fotokopısı) 3- Yeraltısulan ışlenndc çalışabıleceğme daır Hükümet Tabıplıgrnden 1995 yılı ıçınde alınmış raporu bulunmak 4- Bınntı sinıf belge alacaklar ıçın ıstedıklen bran^ta en az 7 yıl ıkıncı sınıf bclge alacaklar ıçın ıse en az 4 yıl bılfııl çalışmış olduğunu re^mı bır bclgt. ıle bclırtmek 5- 1995 yılında Cumhurıyet Savcılıjı'ndan alınmış dognıluk kâgıdı 6- Nufu^ cuzdanı »uretı 7- 1995 yılında dlınmı^ ıkamctgah kağıdı 8 4 adcl vcsıknhk resım 9 10 000-TL hkUamgapulu 10- DSİ Jeoteknık Hızmeıler \e Yeraltıs>uları Daıresı Baskanlığı na hıtaben yazılmı^ \e hangı bran^ta ncredc \ına\a gırmek ı-.tcdıgını belır- tır dılekı,e # ü-m mmlvL ARNAVUTLARfN ULUSAL KAURAMANI t468 'OE 8UGUKI, /VZHAVUrUJK 'UfJ SAĞ/MSIZL/Ğ/ 1Ç1N OSMAMLI OEVLETl'A/E OAf&IUi/GAU /StC£fJDEK 8EY <6j& < aS^n^E^S^^S^^,^fSXSjfM& PADlŞAHt JZ MUGAr zAA4<4A//fi/C*4 EGEMENLlK.i4t.Tr- §££** AUNAMBU ULK£0EAJ KOPrt&M&IK £O,fWE £4- */- ÎA&U?/S*;£,%t£^%^</£&t£M le^ee^oSMAMJ EĞITIMI GÖteMUŞTÜ ZAM/VJLA', OSM/4AJU *U/W£TL£- RlYL£ SAZJ S4VAÇO4&4 O4 /&477O4A/ l/£ SAŞAG/LA/S k KA2ANM ıSK£AJ0EH. 8EY, 1443'TE, EMGıNOBICl AB.- Sj NAt/UTLARlj4 Sf/SLJKTE <4tet/Aw/fİM*:'/4 K4ÇA&İK «L. Atf4*U*A/</M/ÇTt 25 y/L Su/e£yt£, OSAiANLf KUW£T- H^V LERtNE KA&Ş/ ÇETE SAl44ff l/E/&£J££K Mc/G4O£L£ '•! ( ' S A- 3 / A x ğm ıiil m. wm £_< Aİ•^ lli'llı/' lıllllh A Programlar l) Resım 2)EskıYazı (Hat) ')Tıvatro 4) Batı sanatı ve çağdaş sanatlar 5)TurkveIslam sanatlan 6)OrtaçağTanhı Vükseklisans l + l + l 5 + 0+1 • 3 + 0+l 5+1+2 Doktora - - 2+0+1 l + l + l 5+1 + 2 Samttayeteriik l + l + l o+ı + ı - - MİMAR SİNAN ÜNİVERStTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Ünıversıtemız Sosyal Bılımler Enstıtüsu'nun aşağıdabelırtılen lısansustü programlanna, 1994-1995 eğjtım-oğretım >ıh bahar yanyümda sınavla oğrena alınacaktır Adavlann, aşağıdakı koşullara uygun olarak ıstenılen belgelerle bırlıkte 23-27 Ocak 1995 tanhlen arasında Enstıtu Müdurluğü Öğrena Işlen Bürosu'na şahsen başvurarak kayıtlannı yaptırmalan gerektıgı duyıırulur (posta ıle yapılan başvurular ışleme konmaz) ÖĞRENCİ KONTENJANLARI (*) AdaMnbsansı/Y.LisaDsMe/uniyeti GınşSma\ıkonolan Ue ılgılı koşullar L nıv ersıtelenn güzel sanatlar fakultelen ıle Bova, resım v e desen ıçın malzeme eğıtım fakultelennınresımalanındabsans y Sanatsalçalıjmalanıçerendosya bsanseğıiımı gormuşolmak Genel sanai kultüru ^ıvnı programda y lısanseğıtımıgörmüşol- Hat sanatı tarthı ve uygulama mak L nıversıtelenn sahne sanatlan bölümlenndeTıyatro tanhı, oyunculuk lısanseğıtımı gormuşolmak L nıversıtelenn mımarlık, güzel sanatlar ıle Bızans dahıl ortacağdan gûnûmüze sosyal bılımler mbutundallannday bsans kadar Avrupa mımarlık, heykelve eğıtımıgonnuşolanlar " resım sanatlan L nıversıtelenn arkeolojı ve sanat tanhı, gele-Islamıyetten oncekı ve sonrakı nekselTurk el sanatlan, mımarlık,etnograf- Turk mımansı ve sanatlan (1923 va, Arap ve Fars edebıyatı bölümlennden b- cumhunyet dönemıne kadar olan sans y lısans mezunu olmak süre ıçındekı kapsamı) Unıv ersıtelenn edebıy at ve fen edebıyat fa- Osmanlıca ve genel Türk tanhı kültelennden bsans y bsans mezunu olmak (*)\ÇIKL \M V tkinri nıkandar vabrcı uynıkfo ûçtnri ^ dan gelecek oğrena aday ları sav •sadır. K.\BLLKOŞLLL\RI. 1- Yüksek bsans öğrenımı ıcın adaylann, a) Bılım sanat gınş sınavında tam notun en az • o65"ını abnası, bl Bılım sanat gınş sınavını başaranlar arasında y apüacak olan yabancı dıl gınş sınavında tam notun en az %50'sını abnası ve sıralamada kontenjana gıre- bıbnesı gerekır 2- Doktora ve sanatta yeterhk öğrenımı ıçın adaylann a) Yabancı dıl gınş sınavında tam notun en az %60'ını alması. b) Yabancı dıl gınş sınavını başaranlar arasında yapılacak olan doktora-bılım sanatta yeterbk-sanat gınş sınavında tam notun en az %75'ını abnası ve sı- ralamada kontenjana gırebılmesı gerekır AD4Y K.4YD1 İÇİN GEREKLİ BELGELER: l - Lısans y lısans dıploması veya onayb suretı (ya da çıkış belgesı), 2- Y urtdışında öğrenım gorenlenn Yukseköğretım Kurulu Başkanbğı'ndan alacaklan "dıploma denkbk belgesı 3- 4 5\6 cm boyutunda 2 adet fotoğraf, 4- Nüfus huviyet cuzdanı sureü (yabancı uyruklulardan pasaportun Türkçe tercümesı). • 5- Başvuru dılekçesı (müdürlugûmuzden sağlanacak form dılekçe) GIRİŞ SIN\VI TARIHLERI: 1- Yüksek Usans öğrenımı ıçın ^(ıJBıbm sanat gınş sınavı 30 Ocak 1995 pazartesı gunü saat 10 00'da, • b) Bıhm sanat gınş sınavını başaranlar arasında yapılacak olan yabancı dıl gınş smavı 01 Şubat 1995 Çarşamba günû saat 10 00'da, 2- Doktora'sanatta yeterhk öğrenımı ıçın, a) Yabancı dıl gınş sınavı 31 Ocak 1995 sab günu saat 10 00'da b) Yabancı dıl gınş sınavını başaranlar arasında yapılacak olan doktora-bıbm sanatta yeterbk-sanat gınş sınavı 02 Şubat 1995 Perşembe saat 10 00'da, V Kesın kayıtlar, 03-06 Şubat 1995 tanhlen arasında yapılacaktır KESIN KK\ IT İÇİN İSTENEN BELGELER: (Gınşsınavlanru kdzdnan adavtann kesın kavıtlannın yaptlabılmesı ıçın, aşağıdakı belgelengetınnelen zonınludur) 1 - Dıploma v eva mezuruyet belgesının aslı (suretı ıle karşılaştınhp gen venhr). 2- Oğrenım harcını odedığını gostenr banka makbuzu. 3- Askerbğını yap'mamış olanlar ıçın, askerhğe karar aldığım gostenr "askerlık dunım belgesı". 4- Müdürlükçe ıstenecek dığer belgeler NOT 1 - Yabancı dıl gınş sınavlan merkez bınada, bılım sanat gınş sınavlan ıse ılgılı anabıhm anasanat dallannda yapılacakür 2- Her aday sadece 1 programın gınş sınavına basvurabılır 3- Kayıt yen Mımar Sınan Uruversıtesı Sosyal Bıbmkr Enstıtûsü Müdürlüğü Fındıkh İstanbul Telefon 0(212)2521600,246 Basın 2159 INGILTERE A.B.D. KANADA AVUSTRALYA ALMANYA FRANSA İTALYA ve İSPANYA'da Dil Eğitimi DIL EGITIMINDE KESİN BAŞARI • 17 yaş üzerındekı herkese ve her amaca yönelık dil kursları, • İngiltere'de 12 Amerika'da 24 haftalık yoğun programa kayıt olanlara BEDAVA , gldlş-dönüş uçak blletl, • 1 7 - 2 8 yaşlar arasındaki gençlere Ocak-Eylül 95 tarıhlerı arasında çok ekonomık AKADEMİK YIL DİL programı • Amerika'da unıversıteye yerleştırme servısı HEMEN ARAYIN, ÜCRETSIZ BROŞUR İSTEYİN. EF EĞİTİM LTD. Mım Kemal Öke Cad 9/1 Nışantaşı/ISTANBUL Tel: (0212) 225 02 10 Fax: 225 46 92 ACENTALAR: ANKARA: (312) 468 05 55 IZMIR: (232) 489 41 OO ADANA: (322) 454 79 85 Insanlık du^manlan ONAT KUTLAR'] bızden ayırdı Gozyaşı venne, üzuntu \e tepkımızı, ulkemız.n aydınlık gelecegıne donüşturelım 68'LİLER BtRLlĞİ VAKFI FTURYAP EMLAK BILGI BANKAS1 Tlt (242) 248 49 9^ 242 4K 12 Fax (242) 242 3^ 13 ANTALYA T.C. FATtH KAYMAKAMLIĞIMEMUR YARGILAMA KOMİSYONU Karar No 1994 23 KararTanhı 13 10 1994 İlce Idare Kurulu Kaymakam Halıl Kanal ın başkanlığında yazıışlen muduru Yusuf Kenan Yağcı malmuduru Fahrettın Yavuz, İlçe Mıllı Eğıtım Muduru Safiet Kaya ve Merkez Sağlık Ocağı Tabıbı Dr Tah- sın Taşsoken'ın ıştırakıyle toplandı Dosya, Fatıh [lçe Emnıyet Mudürluğu nün 22 9 1994 gun ve S 94 24 sayıİı yazılan ekındc gebp kaymakamlık makamından kurulumu- zahavale^dılmekİL Kelendı Davaa Salıh üerrurkıran Keçea Karabaş Mdh Melek Hoca Cad Erenler Apt No 47 9 Karagümrük Sanık Erdoğan Esen Fatıh Em Mud Ekıpler ArrurlığTnde go- revlı 15648 76922 ydka sıcı1 ^ay^lı polısmemuru Suç Gorevı suııstıma! ı. niı.k ıddıası SuçTanhı 1 12 1993 Suç Yen Fatıhılçesı Venlen Karar Men'ı muhakemesıne Olay mceleme ve gerekçe Muştekı Sabh Demırkıran'ın sanık Fa- tıh Emnıyet Mudürluğu Ekıpler Amırbğı nde gorevb pobs memuru Erdoğan Esen'ın görevı sunstunal ettığı davası gerekçesıyle Me Mu- hakemat Kanunu'na göre usulüne uvgun soruşturma vapılmıştır Dosy anın ıncelenmesınde muştekı Salıh Oemırkıran'ın şıkayetı ıle ılgılı yeterlı delıl bulunmadığı ve alınan 10 2 1994 tanhlı ıfadesınde de şıkayetınden v azgectığı anlaşıldığından. bu konuda hasıl olan vıcdam kanaat netıcesınde Venlen karar Sanık pobs memuru Erdoğan Esen'e ısnat olunan suç subuta ermedığı anlaşıldığından hakkında Me Muh Kanunu'- nun 5 CMUK mn 164 maddesı gereğınce men'ı muhakemesıne, ışbu kdrarla bırlıkte dosyanın kaymakamlık makamına tevdııne 13 10 1994 tanhındc bırlıkte karar venldı 13 10 1994 Basın 1600
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog