Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK 1995 PAZARTESİ 8 EKONOMI 1 milyonhık bonknotlar piyasada •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 1 milyon liralık banknotlar bugün dolaşıma giriyor. Bordo ve mavi renklerinin ağırhklı olarak kullanildığı banknotun ön yüzünde Atatürk portresi, arka yüzünde Atatürk Barajı'nın resmi bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Şakir Yaman Törüner ile Başkan Yardımcısi Osman Cavit Ertan'ın imzalanyla çıkacak olan yeni banknotun üzerinde, ilk kez "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Banknot Matbaası" yazısı bulunacak. Banknotun üzerinde 6'sı göz ve temasla algılanabılecek nitelikte 10 ayn özel güvenlik önlemi bulunuyor. Tolaş Oto, sermaye anttırıyor ANKARA (ANKA) - Tofaş Otomobil Fabrikalan kayitlı sermaye tavamnı. 2 trilyon liradan 20 trilyona çıkarmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK)başvurdu. Tofaş'ın başvurusu, SPK tarafından incelemeye alındı. Şirket yönetim kurulu. belirlenecek yeni tavana kadar olmak koşuluyla genel kurul karanna gerek olmaksızın sermaye arttınmlanna gıdebilecek. Şirketin çıkanlmış sermayesi şu anda 1.2 trilyon lira düzeyinde bulunuyor. Bütçe büyüklüklerinin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı 27 yıldır artıyor GSMFPde bütçe hâkînıiyeti ANKARA (AA) - Konsolide bütçe büyüklükleri ve bu büyüklüklerin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) içindeki payının. 1968-1995 yıllan arasını kapsayan uzun dönem ele alındığında gittikçe arttığı görülüyor. Bu dönemde konsolide bütçe giderleri reel fiyatlarla 3.87. bütçe gelirleri 3.22, bütçe açığı ise 28.74 kat arttı.1995 yılı fiyatlarıyla 1968 yılında 275 trilyon 668.4 milyar lira olan konsolide bütçe giderleri, 1995 yılında 1 katrilyon 341 trilyon 978.1 ıpilyar liraya yükseldi. Aynı yöntemle 1968 yılında 268 trilyon 642.2 milyar lira olan gelirler. 1995 yılında 1 katrilyon 133 trilyon liraya. 7 trilyon 26.2 milyar lira olan açık ise 208 trilyon 978.1 milyar liraya çıktr Giderler Konsolide bütçe giderlerinin reel olarak özellikle 1989 yıhndan itibaren geçen yıla kadar sürekli arttığı görülüyor. Özellikle 1991 yılındaki yüzde 21.67. 1993 yılındaki yüzde 33.90'lık reel artıslar dıkkat çekici. 1993 yılındaki artı^ ise son 1983 yılındaki >üzde 3I.8"lik artışın • Reel fiyatlarla en yüksek bütçe gideri ve açığı, 1993 yılında gerçekleşti. GSMH içinde konsolide bütçe giderlerinin payı, 1968-1995 yıllan arasında yüzde 14.19"dan yüzde 22. 39'a, gelirlerin payı yüzde 13.83'ten yüzde 18.90'a, açığın payı yüzde 0.36'dan yüzde 3.49'a çıktı. da üzerinde bir rakamı ifade ediyor. Geçen yıl (en son tahmınlcre görc) konsolide bütçe lîiderleri, reel olarak yüzde 14.19 azaldı. Bu rakam 1982 yılındaki yüzde 15.76'lık reel gerilemeden sonra en büyük bütçe gider azalmasinı ifade ediyor. Bu yıl. bütçe kanununa görc konsolide bütçe giderleri yüzde 3.10 oranında yükseldi. Konsolide bütçe giderleri reel olarak 1968-1995 döneminde yıllık ortalama yüzde 6.04 oranında arttı. Gelirier Konsolide bütçe gelirleri reel olarak bu dönemde en fazla yüzde 31.88 ile 1983 yılında yükseldi. Gelirler. 1970 yılında yüzde'28.14. 1975 yılında vüzdc 25.45. 1993 vılında ise vüzdc 23.49 oranında arttı. 1995 yılında, bütçe kanununa göre reel olarak yüzde 2.75 oranında bır gclir artıs.ı bekleniyor. Bu dönemde konsolide bütçe gelirlen yıllık ortalama yüzde 5.48 oranında arttı. Bütçe açıklan Bütçe açıklan, 1968-1995 yıllan arasında ilginç bir seyir izledi. 1968 yılında. 1995 fıyatlanyla 7 trilyon 26.2 milyar lira olan konsolide bütçe açığı. 1971 yılında 55 trilyon 50.7 milyar lira, 1977 yılında 116 trilyon 33.3 milyar lira, 1987 yılında 144 trilyon 85.1 milyar lira.' 1991 yılında 273 trilyon 797.2 milyar lira. 1993 yılında 411 trilyon 709.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Açığınr 1994 yılında 199 trilyon 48 milyar lira olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 1995 yılı bütçe kanununa göre de 1995 yılındaki açık 208 trilyon 978.1 milyar lira olacak. 1968- 1995 yıllan arasında konsolide bütçe açığı yıllık ortalama yüzde Iİ.81 oranında yükseldi. Konsolide bütçe açığındaki en yüksek reel artış, 1971 yılında yüzde 2663.16 ile gerçekleşti. konsolide bütçe açığı 1977 yılında da reel olarak yüzde 722.71 oranında arttı. Açık94'teazalacak Son tahminlere göre 1994 yılında konsolide bütçe açığı reel olarak yüzde 51.65 oranında azalacak. 1995 yılında ise bütçe kanununa göre konsolide bütçe açığı reel anlamda yüzde 4.99 oranında artacak. Reel fiyatlarla en yüksek bütçe gideri ve açığı sırasıyla 1.5 katrilyon vc 411.7 trilyon lira ile 1993 yılında gerçekleştirildi. 1995 yılı bütçe kanununa göre 1995 yılında konsolide bütçe gelirlen olarak tahminedılen I katrilyon 133 trilyon liralık gelir ısc reel fiyatlarla en yüksek gclir olacak. BORSA ANALIZI Sektöp endeksleri Bankalar Sigorta leasing&Factoring Holdıng Yaiınm Gıda, İçki, Tûtûn Sanayîi Bıraalık DokumaSanaytı Mobityave OöşemeSanayii KağıtveKağıtUrünleri Basım Yayın Sanayıi Gübre. Tanm ilaçlan Sanayii ilaç Sanayıi BoyaSanayu Petrol ve Petrol Urünlen Sanayii Lastık Orünlerı Sanayii Plastıkürünler Sanayii Seramıkve Porselen Sanayıi Cam ve Cam Ürûnteri Sanayii Çimento Sanayıi Oemır, Çelik, Metal Ana Sanayii Demir. ÇelikDış Met. Ana San. Metal, Eşya,MakveGer.San OayanıkiıTüketim Malzemelen Elektrık Mak, ve Aygrttan San. OtomotıvveYan Sanayıi Enerjı YapıMalzemeleri PerakendeTicaret Büyük Mağazalar Turizm HavaTaşımaaliğıveYanrta. 1U1J* ' 96.37 95.08 93.47 10023 97.16 9528 88L36 91.56 93.19 87.90 82.85 112.55 97.22 93.38 103.88 96.69 76.33 88.77 94.56 96.72 106.40 91.36 10000 99.67 92.79 96.51 111.42 99.38 91.53 104.80 99.87 10120 HHJ4 89.68 96.98 9938 101.97 91.76 99.02 94.21 94.97 9428 96.05 85.06 105.09 97.96 96.37 104.56 96.11 9029 91.82 100.17 98.58 100.35 94.79 100.00 9906 99.96 97.82 107.81 93.79 92.60 103.60 10138 9498 hrt% -130 -1.32 -2.90 -1.70 253 -3.78 -6.20 -3.59 -1.6 -8.48 -2.60 7.00 -075 -312 •0.67 -2.47 -13.25 -3.32 -5.60 -1.88 6.03 -3.61 0.00 0.82 -7.17 -1.34 3.34 •3.65 -1.18 1.16 -1.47 6.55 -1.63 4.32 -3.53 023 -2.84 4.72 -11.64 •6.44 -6.81 -12.10 -17.15 12.55 -2.78 -564 3.88 4.31 -21.67 -1123 -5.44 -328 6.40 -8.64 0.00 -0.13 -7.21 -3.40 11.42 •9.62 •8.47 4.80 413 120 Sektörler3.1 1994 günü 1OO'e endekslenmiştır. Banka Shjırta Leasing&Factorng Yatmm GıfeiçM Dokuma Sanayii Çimenta Sanayii Srtet 06.0195 Pıyasa F j * Kapıtalız. TO 1993 1994 Hyat- Top Bcyç; TemJ YOFJ j X F/K F/K toM Ûduyıak V«r ÛdSer »an ( > * ı Ahm S % "< i AJdTacstıl Afca Afcsulpi* Mtnyıkta DHirod EdJpHük Kaısuîeksbl Konıteks Koytaş OkanTekstıl Sötea SoınezFıl SonmezPamrtlu Ste ıunsa Ortaara 7fl» 24.000 5000 16500 30500 30000 17000 5300 15.000 5.600 2700 2200 6100 3900 4300 340C 1823710 15909.» "805.000 1661534 '5Z50O 1530.000 1462.503 153.000 244107 315000 431592 405.00G 133650 146*000 2.827500 1C75000 2.040000 2.36 492 180 IV. 316 656 486 3.35 31' 473 C83 219 276 22 406 3.61 3.48 824 2G.48 1146 1149 2961 78.96 2236 3634 40 85 43316 »78 4385 11856 2148 2221 666 753 686 970 1051 1460 795 8.15 3647 657 2743 5296 3755 '101 411 820 3* 185 1171 63 529 703 10» 7.37 43 1295 -822 711 387 936 -3286 6.89 mn 6347 43*4 154.43 41637 126.99 9741 22224 318 11101 48.39 70663 69958 10650 32.75 56649 154.44 1075' 571 234 432 İS6 039 000 000 2.65 220 190 OOO COC 000 305 2.00 000 245 235 58.78 970 2722 20130 98172 23300 3994 196.73 48.07 2180 611*5 7112 1227 7065 3342 45.29 196 5188 Biraolık AnaOolu&ırKtt EgeBncAk EfdyflsBpsohk SüneyBraoıt TTuborg Otalama 3303 21500 2450C 14500 2300 1365500 14736960 3320000 3178980 2301150 264 824 793 5.82 306 647 3291 38.44 4770 3132 33Ü6 3924 •775 1346 1192 1118 Wfl 12.60 794 1293 10» 834 5.02. 1 O06 1365 3108 66.58 53.15 £70 4983 014 137 102 131 17» •23 2947 1463 26IB 433.44 4593 Mohilya ve Döşeme Sanayii Geıtas K0etx*Mct»<ya Ortaüma 6.400 7500 479232 375000 390 306 343 14 U 9*1 r85 677 789 722 829 620 722 «27 17094 11477 513 640 5.69 1796 2964 2264 Aktenk Domtar* D«w* Estar* ûarartBarmas IKatonmaBa*. TJşBaıfclB! Teksat»* TSKB TSMat Ortalana M1JS W 1C500 2.950 2150 •193 3.450 980C 3.T00 38.700 7.700 İSJ) 1700 2.450 3200 İŞJA, 63 000.000 5900.000 2.15M00 1105JJ» 1450000 39200.000 6354600 1140.000 19.019.000 17S)JXB 2331İJ00 2450.000 1 ÎO96.000 • 5.10 228 157 100 174 470 260 204 2J6 191 1JS 167 144 1W M h ı 22.49 W 355 9J4 5,73 1756 483 . 1031 5.59 926 1174 1179 1W M tm 1152 ıaio 22.32 8J33 347 9« . . 653 524 1157 779 12J9 W 1 Ht •• 227 102 135 •143 168 226 . 1.35 Cffl OJO 0.66 102 62461 47679 86236 82151 570.31 741.53 156895 156695 566.M 1314.62 2347.61 136752 139646 MJ W. % m 997 1936 IX 1217 420 CM 6236 6236 693 MI 0.17 418 4.16 mı kt*. \ •300 208 0.75 0.19 0J5 236 1533 18606 186.06 1.33 550 192 7327 45.76 Kağıt ve ÇumaKağt Kartrjnsat K* Oknfea TireKuSaı VlungKağrl OnaSama Kağıt UPûnleri S500 15750 18000 6400 11750 14000 377 15C 4252İ00 1123200 162624S 1723.020 560000 271 302 366 355 413 442 336 1827 2281 80229 44555 3009 2159 3272 ISM 707 1214 1594 619 652 819 5.40 476 720 8.72 858 5.73 580 185.37 2431 7556 8421 4749 126-85 5714 274 1.59 000 QJ3Q 170 3.79 133 E.e 220.53 2813 4405 2641 «31 11740 Basım Yayım Sanayii BugunYayTOl* Durar.Ote! HumyöGaı MülıyaGaz. SabahYayirol* Onalara 1000 32000 2.025 1750 1225 2X.30C 358400 3996766 1050.000 1408750 087 520 202 116 079 "•4 - 8.65 81 a 39.00 3.17 8.74 1126 6.43 8.58 3697 1207 -2S99 260 979 -30.33 6.12 5.15 16.43 11133 105.-1 12938 16061 7377 113.51 1021 m 115 27.43 10.46 715 KG-00 238.88 1846 3950 2850 2773 Güıre Tanm İlaçlan Sanayii Bağfas EgeGuüre GuarePatı Hekas Ortalama ;M 12250 570) 2700 '58C00C 661500 3.283200 648000 2.15 141 193 223 301 82i 1778 3272 3662 1775 630 876 2325 141O 363 156 1U4 252.U 555 9521 9501 22570 13185 15175 73 408 146 221 339 11051 12643 1433 26.77 40.76 ttagorta »raûoiuâgorta EmekSigorta GûnşSioorb HrikS^orö Ortalara ' 7200 4.850 m 13500 12250 1600.000 1.818.750 428.400 1S750O 4287500 5.97 352 1.46 674 848 5.45 2139 780 1109 1S42 2264 1045 568 6.36 532 583 903 680 7.17 923 6.42 759 1039 859 189.96 28102 77.02 480.46 48S56 300.12 639 5.67 357 296 350 4.64 849 052 106.49 36.12 2893 22.66 İlaç Sanayii Eczaataalaç Otalama 2200 4350 739200 3680100 263 144 327 1672 3986 3237 -1134 2715 7923 22141 26115 19052 20502 379 196 226 1464 4096 3149 Petrol ve Petrol Orânleri Sanayii AtofFırans FadoRnaıs FinansLeasaıg Üsatleasng VhMLeasng YapKvaSLea Ortalama S100 1950 2275 4.400 1200 7.300 561000 237000 700700 «aooo 1440000 33SB.0KI 221 1 * 1» 226 667 654 IX 1116 196 717 3.56 1295 5085 1325 408 622 648 1183 1142 136İT1 1428 037 777 097 008 180 6.72 230 578.73 1323-66 33856 1415.33 27475 76107 59159 624 1266 1113 1346 625 1.66 527 133 7.66 6188 159 3or 5.35 2468 Aygaz Pete PetroOfs Turcas Tûpras Ortaıama 7500 2000C 13750 98D0 14 000 4050000 60.0X000 34650000 4996992 26iaao 2.87 399 6.06 438 524 459 1753 2957 2161 49.52 17320 1176 4932 940 12.87 . 13745 3.48 1136 V « 1123 18160 1125 13023 4528 7826 9002 505.99 13926 433 0X 107 353 170 143 833 44295 748 5749 32253 240.09 Lastik Ürünleri Sanayii AMo DoJvHold. Ecoto? EıtaHokfng IteHoöng KoçHoUng KoçYatm UatpHoi. NetHahJng TrasM T^ışeCan Onaiama 315X 3.600 8200 11İ00 9.100 26.000 27.000 1250 220 1925 4750 7197.120 5.42BJ00 991372 1518J100 6309 740 5S.O9O000 4260X0 121750 118222 621.773 8211501 11.49 133 241 679 5.82 1023 6.47 035 283 153 186 636 68.79 1264 2227 4047 9137 5494 2760 5148 25.92 3161 39.19 4296 2414 1064 8.16 16JH 5951 1742 1245 3651 075 10HO 2140 17.68 3197 1044 10.88 a.77 1862 2197 16.56 6.66 14.09 1250 2929 1994 2105 6.01 1083 48.60 91134 2049 637 »354 2965 14.08 1404 9120 3.78 322 305 217 028 134 272 1.76 278 2.60 211 175 3593 31* 11850 59.45 000 2296 6110 1294 723 607 117 1143 B'sa Cood-Year Otaiara 6100 18000 6.485.063 4273002 256 489 318 3238 1574 2295 1107 624 974 707 688 699 46.56 20O17 8624 145 333 220 7772 2543 6818 Seramik ve Popselen EgeSerank Sortonlsı KûtahyaPorseten ıteakSefar* Orû : ama 1200C •6250 7.700 9400 3800000 55734 10880C 564.000 Sanayii 438 T40 117 3.4Î 3.97 18.95 5752 2059 6251 21.X 22234 6.61 5.45 6.14 463 124 4.00 4.59 4.36 145.43 38209 6536 9333 12012 2İ7 086 173 041 235 4556 17S 25.42 4248 39.31 Cam ve Cam Ürünleri Sanayii AtesYam GttslY£nn VaMYalnm Ortatama 4,150 1200 4.850 269750 256.000 72.750 139 133 239 143 61991 637 1253 1252 199 200 937 216 265 266 713 267 470 183 4«5 431 0.» 14.53 550 686 000 0X0 105 010 Anatö.Car DenziıCan tzocan TrakyaCam O<talania 3000 73000 8700 5700 097280 «9500 15225X 6961638 295 574 159 280 304 2453 3593 1138 1851 1868 520 608 10.ee 790 754 475 756 626 520 542 12135 9636 7838 5516 6701 246 137 517 444 409 24.34 215.73 4083 ^734 6953 Bamn BnftTûtJn Dardanel Krttoa KHCTİBS Maret MeıtoGKb PınarEt PınatSo PmarSût PIMTUR TiKonserve TıtaşKcrsene Ot*m 2O0X 9.700 5O000 2O000 30.000 6.400 52X 4.900 4.850 7300 29OX 50 050 22X0 397000 37300 1600000 5700000 8*0000 672000 1272X0 735Ü0 160050 568.620 217500 900ODD0 2.079UO0 m 225 168 1039 160 135 155 141 269 İ04 477 11.97 839 5.15 55.48 28161 23337 87» 5959 36.45 23&S6 2201 3719 827 40.17 82.16 46.71 56.17 1137 25.78 15.44 2475 1320 H.89 3353 752 9.17 858 '552 1356 1633 1044 33J63 - '1436 1359 857 138 1656 199 6.04 5.90 825 «m 1150 15931 606İO 6702 426.68 21164 4435 156 9C 91» 178.47 90716 5875 153.66 11801 159.40 130 000 OX 115 155 188 00c 256 136 531 193 090 125 1.14 4054 322-28 18436 8780 9127 20564 1724 19725 10129 6408 22891 3186 1552 8604 Demir, Burçelık Cekhaat Cantas Döttas EftglıDÇ IzmırOC Metas Ortalana Çelik, Metal Ana Sanayii 85X 5300 14250 11290 3850 1975 41X 229500 927.268 820800 1687500 24391600 3829302 2890500 3.90 112 287 326 269 131 2-9 240 2122 49.84 14.43 1357 5753 34.45 '406 36.64 930 26.96 5.91 956 60.49 1289 765 2406 439 054 ERR 459 167 147 550 206 132.37 6412 0.00 5950 23012 5031 5579 16340 254 140 351 533 085 229 000 125 4186 4118 0Ü0 11131 15.65 3906 «.V 24â3J Demir, Çelik Dışınöa Metal Ana Sanayii Borusan FenısAlumtnyum Saritjysan Ortalama 25500 10750 30500 3.525300 Ü32Û 1874500 546 565 526 537 4477 42.9 32.63 3799 707 29.64 913 836 763 1140 778 7% 16186 54147 7155 14171 1» 195 155 163 7140 5332 65467 610* Sırtet ManaÇıAı ManaÇıCt «yoıÇ AJçmenlo ktoOnerto BursaÇneftı BoluÇmento CanattaleC Onentas Cmsa. KonyıÇm. UartinÇm NıgdeÇKn Unye&m Oiaiara 06Û156 fiyat 17000 1050 33.0X 57000 13.0» 18750 5.5D0 62X 25503 90.000 155,000 11000 1200c 7900 P^asa K««fe 1710858 575528 495.000 4325392 1392027 3444525 3JOİ613 7270966 6196-500 5222880 2517544 1584000 922.144 1308951 DO 242 440 717 456 4467 490 107 551 5S 42 190 197 377 139 447 1993 F/K Orsı 1118 2031 3655 3&B3 2114 2115 6130 6891 21» TZ 2133 1085 1110 1206 2431 1964 F/K Oran 441 802 2283 1030 717 1253 7465 93 877 958 435 5.14 490 965 FryatfTopBorç/ Nafat Mm 158 053 799 622 6.63 6.32 718 1311 650 796 806 5.17 4.72 37! 5.57 Ozkayn* % 6803 68.03 378.76 1O6.X 362769 5128 3184 15173 4735 7475 4210 76.66 105.23 6324 92.05 TanJ Ver % 701 3.80 166 132 2.02 2J67 130 142 210 237 236 827 6.90 6.80 264 YOB i Öd-Ser \ 3721 3721 18937 54224 12769 &79 4160 3929 9053 89564 O.X 47.98 29.64 4129 82.83 Metal Eşya, Makina ve Gereç Sanayii AlartoSanayıı -9.750 1975.000 394 '132 713 902 12928 272 4578 MduraTakırr 1600 393269 149 6852 2456 -8807 14078 000 336 Ortaıama Î 0 9 15.41 8'C H07 12980 226 1552 Dayanıklı Arçel* EmsanBesyıidc BnsaıPasCeık PegPraBo HaksE«ai tetei Orta'ara Tuketim Malzemeleri 10000 8.900 4«C 5150 13.750 6900 25X0000 «9100 206.400 3435050 637300 3862931 644 171 098 191 449 760 563 2234 933 6.41 2114 3057 11621 2404 3492 599 5.45 415J7 9.65 »67 1356 670 6.39 7.94 2770 -26.64 1506 224.36 296.26 39411 351.21 25283 42450 269.93 346 488 104. 243 265 043 101 1173 5057 2378 1455 1X51 20» 1955 Bektrik Makinalam ve Aygıtlan Sanayii A&ana Asesao Bekotekmk Netas Te«as TSıanens 1925 5.300 6000 11.250 1550C 15.000 101950 2.565.20) 3150.000 14033250 2.103 000 3780000 456 2.09 215 234 599 78S 487 19.98 1717 747 2316 2036 827 1228 2107 653 . 494 659 2553 933 418 757 1805 10447 18720 94.06 26140 19125 12750 46961 217 287 000 5.15 833 207 000 24.06 3122 6912 9425 2175 517 9239 OıtatstTıa Otomotlv OıtasDoğan Egetndustn İMP Kordsa MuöuAkü Otosan Parsan TtteOtomFas TranstrtFren Ortalama ve Yan Sanayii 4900 6200 8300 14250 »900 8600 3200 32500 97X '86.198 217000 1717353 3029506 1102500 7568000 3B4000 390X000 231830 254 207 6.01 280 «X 484 6.17 443 295 431 7.13 529 2216 4335 1229 1017 61142 1052 459 1112 901 5263 740 1939 2804 668 4016 812 5.13 2S 394 5.51 506 1064 1285 565 663 596 4033 18473 10972 13155 15345 6*45 49130 5553 52397 7253 1130 16.13 4.02 1J» 0.00 531 COC 462 1825 457 16.61 176.66 20.71 192* 3354 2159 8503 6494 •5124 57.93 Enerji AUasBektnk CutatNaEıeMTi KepezElektnk Ortalara 39000 11500 6900 780000 5750000 828000 10.74 484 421 5.05 1326 974 712 961 2418 -855 41» -1458 8.06 •1538 294736 670.15 67304 78408 6.41 939 1208 938 50.73 088 062 239 Yapı Malzemeleri Ooğusan Intema TDerrerDokûrn Ortalama '900 5.600 67X 112100 362880 403.000 - 284 3.96 717 650 1813 4188 1413 15.03 1457 -78.72 -6,51 16.65 1072 1184 215.18 23744 30637 29204 079 161 560 5.15 34.06 4.04 3772 34.41 Perakende Ticaret Mılpa SabahPazarlama TofasOtoTt Otalama 2550 S600 32500 •"34400 140000 1550000 193 23 573 364 4.61 779 550 556 •m 434 206.60 2539 3178 562 3903 2682 19106 168.88 91718 506.31 16İ7 1092 923 1182 437 1955 6084 1447 Bflyik Mağazalar Gıtna Utgros Otalama 49500 78X0 94C5O0 7800000 -913 1706 248 9428 23223 2667 4739 •1455 2076 28.10 70070 31710 61334 0X 054 0.48 18532 6167 8141 Turizm CesAlhnyunus UarmansAH UamUart NetTunzro Pe&otentTur Ortalana 6200 1950 26X 7400 20X 4&60C 3555X 312.000 583120 207360 400 169 157 2X 1.09 192 5079 4403 577 24983 1678 25.08 486 1058 1957 3649 1235 12.74 129 736 1837 777 786 5160 18.77 4501 661.66 VS 21201 O.X 0X 152 1436 028 480 10472 86.54 9403 5243 7350 8958 Hava Taşımacılığı ve Yan Hizmetler THY USAŞ Oriaiama 6.300 240X0 4S.650000 48O00ÛC 1093 614 10.18 3107 3107 515 5.15 23J0O 6.61 18.61 4C3.46 10450 35631 ox 269 026 9945 '5015 99.63 Boya Sanayii Marshall Yaaş Ortalama 75X 13SO0 1927.900 1093500 279 241 264 20.14 1516 16 X 6.49 468 570 425 448 433 72.02 6434 6837 349 370 357 5528 18726 8650 PtastikUrünler Sanayii Egeplaa EgePr* Pırna; RaksElekironk Ortalana IMKBOrt 7 800 5DX 7500 11ü» 608000 250.000 450000 2960800 411 3X 271 1065 579 5.03 2431 1884 7.75 24.30 2477 21.08 634 11.57 1453 1497 15.97 707 077 867 1044 5.73 330 18049 14283 1585.10 27401 302.52 15145 396 1043 10) 14 359 276 2226 13.64 46.19 4668 39.74 49.01 lablolar. Esbank Serma>e Piyasası Bölüm Başkanlığfnca hazırlanmışur. ESBANK GOZUCUYLA TÜRKEL MİNtBAŞ SözümüzKamksayantaraıhr "ölüme ve hüzne alıştık ve neşe, elemden daha fazla ce- saret gerektiriyor." Eduardo Galeano Bir garip ülkedir, bizim ülke... Yazar çizersiniz, söylersi- niz; hatta uğrunda akıl sır ermeyecek faturalar da ödersi- niz. Ama geniş kitlelerin bunları anlayabilmesi için uzun de- neyimlerden geçilmesi gerekir. Geriye dönüp son 20-25 yılda yaşananlara şöyle bir bak- tığımızda deneyimlerin bile yeterince öğretici olamadığı or- tayaçıkmaktadır. Aski takdırde, ne her 10 yılda bir konuk- sever ev sahipleri gibi askeri darbe beklentisi içinde olur ne faili meçhul cinayetler karşısmda suskun kalır ne de ekonomik paketlerle yaşamay 1 bir yaşam biçimi haline ge- tırir olurduk. Yoksa olan bıtenleri giderek kanıksamaya mı başladık! Bilirsiniz, çokça tekrarlanan olaylar, bir süre sonra etki- sini yıtirerek olağanlaşmaya başlar. Kısacası kişi, kendisi- ne karşı uygulanan hak tantmazlığı kanıksar. Bu hak tanı- mazlık kanıksandıkçayaygınlaşıp pnm yapar; prim yaptık- ça daha geniş kesimlerce benimsenip kitleselleşir. Böyle- likle ne riişvet ne yolsuzlukla yaratılan prensler ne yakılıp bombalarla imha edilen insanlar ne her yüksek faiz uygu- lamasından sonra oluşan banka ve bankerzedeler ne de yoksulluk sınırını aşan işçi ve memurlar bızi etkiler. Çünkü tüm bunlar artık olağandır. Hatırlayacaksınız, 1980'de kamuoyunda '24 Ocak Ka- ratian' diye anımsanan ekonomik ıstikrar paketinın açılışı- nı önce şaşkınlıkla karşılamış ve uygulama alanı bulabile- cegine inanmamıştık. Ne var ki dokuz ay sonra gelen 12 Eylül darbesı, insan olmaktan kaynaklanan hak ve özgür- lüklerin birer lüks olduğunu öğretirken ekonomik istikrar pa- keti için gerekli ortamı da oluşturuvermişti. Sendika ya da bir derneğin üyesi olmanıza hak tanınmıyordu, ama yük- sek faizin, ithal malların keyfine dıyecek yoktu. Gün, emek dışındaki tüm fiyatların arz ve talep yasaları- na göre belıriendığı serbest pıyasanın günüydü. Bır yanda sendikal hakları olmadığı için fiyatını belırleme şansı olma- yan emek; diğer yanda kâr-rant-faiz üçgeninin yarattığı 'köşe dönme öyküleri'! Birilerinin ulusal gelirden dahafazla pay alması adına dö- nülen köşeler giderek yaygınlaşmaya, yaygınlaştıkça prim yapmaya; prim yaptıkça daha geniş kesimlerce benim- senmeye başlayınca yolsuzluk, rüşvet ve skandallar da olağan kabul edilir olmuştu. Yoksa hak tanımamayı kanık- samaya mı başlamıştık? Eskiler, "Aç bfrakma hırsız, çok dövme arsız olur" diye boşuna söylememiş. Emeğin fiyatını belırlemede pazarlık hakkının olmadığı, tatlı kâr ve rantlann olduğu bir ekono- mide yolsuzluk ve rüşvet de olağanlaşır. kısacası kanıksan- maya başlanır. Bu hesapsız kitapsızlığın adı serbest piyasa ekonomisı, ilacı da ekonomik ıstikrar paketlerıdir. Bugün yıne yeni bir ekonomik paket gündemdedır. Ne var ki kimse on beş yıl önceki şaşkınlığı yaşamıyor. Çünkü her yeni paketle birlik- te yürürtüğe gıren zamlardan. ek vergılerden ve bunların uy- gulanabilmesi için gündeme gelen hak tanımamazlıklardan artık etkilenmiyoruz. Galiba, ekonomik paketleri de kanık- samaya başladık! Son on beş yılın ekonomik paketlerle geçirildiği düşünü- lecek olursa, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi tarihinin, neredeyse beşte bırınin paketlere bağlı olduğu goritfmek* tedir. '4 Şubat', '8 Ağustos' ve '5 Nisan Kararlan'; '24 Ocak 1980 Ka/arfan'ndan bu yana uygulananlardan sadece bir- kaçı... Aslında, ekonomik paketlerle tanışmamızın tarihi çok es- kilere dayanıyor; Osmanh'dan beri hesapsız kıtapsız dav- ranılan her dönemde gündeme gelmiş. Ama 1980'den bu yana yaşam biçimimiz haline dönüşen paketler. geçmiş- tekilere göre hem biçim hem de içerik açısından daha fark- lı. Artık önemli olan, ekonomi polıtikası araçlarının istikrarı etkin bir biçimde ve kısa dönemde sağlaması. Türkiye uygulamasına bakıldığında ise bu kadar uzun bir süreye ve çeşitliliğe rağmen bir türlü nihai sonuca ulaşıla- madığı görülmektodir. Bu başansızltğın temelınde, karma ekonomi modelinden serbest piyasa modeline geçişi sağ- layacak ara mekanizmalann oluşturulmaması kadar, orta- ya çıkan yanlışlık ve olumsuz yapılanmalann iktidarlarca ba- şarı olarak gösterilmesi de vardır. Dahası toplum da har- camalannı arttırarak yanlışları bazen avantaj olarak değer- lendirerek çogunlukla da suskun kalarak mevcut tabloyu onaylamıştır. Evet, gündemde yine paket var. Ama paketleri o kadar kanıksadık ki şiddeti ne kadar fazla olursa olsun, artık et- kilenmiyoruz. Bırakn ekonomik paketleri, bir ülkenin ma- liyeti en yüksek degerleri olan aydınlarının yakılması, öldü- rülmesi ve de imha edilmesı karşısmda bile sessız kalabi- liyoruz. Ne dersiniz yoksa terörü ve faili meçhulleri de mi kanıksamaya başladık!... Umutlu ve mutlu bir hafta dıleğiyle... MBOOEZ BANKA» KURLAN 16 OCAK 1995 CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fin Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florını 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 ttalyan Lıreti 1 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Norveç Kronu 1 Sterlın 1 S. ArabışJanRiva|i DÖVİZ ALIS 39.897 26.009 30.202 3.698 1.262 6.602 8.441 7 521 23.206 5.325 31.000 2.462 404 28.156 5.944 62.599 M0£38 SATIS 39.977 26.061 30.263 3.705 1.265 6.615 8.458 7.536 23.253 5.336 31.062 2.467 405 28.212 5.956 62.724 10.659 EFEKTİF ALIS 39.857 25.983 29.749 3.694 1.249 6.536 8.357 7.513 23.183 5.272 30.969 2.437 398 27.734 5.885 62.536 10.478 SATIS 40.097 26.139 30.354 3.716 1.269 6 635 8.483 7.559 23.323 5.352 31.155 2.474 406 28 297 5.974 62.918 10.691 ÇAPRAZ KURLAR 1 1.5340 1.3210 10.7890 6.0435 4.7265 5.3050 1.7192 133.60 7.4920 1.2870 1620.75 98.66 1.4170 6.7120 3.7507 1 Sterlin: 1 ECU: SDR: SDR: ABD Doları Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şilini Danimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isvıçre Frangı Italyan Lireti Japon Yeni Kanada Doları Norveç Kronu S.Arabistan Riyali 1.5690 ABD Doları 1.2346 ABD Doları 1.4678 ABD Doları 58.678 TL. Doğayla Dost OlahmH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog