Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN JT İLMLERİ TELEVIZYON 17 09.30 Kanal D DUYGUSAL 70.30 ,.., ShowTV DRAM 11.30 HBB MACERA 12.10 Interstar DUYGUSAL 12.10 TRT INT MELODRAM 12.10 atv MACERA 72.45 ShowTV DRAM 12.45 Kanal 6 MACERA o 73.30 Kanal D DRAM 13.40 Interstar MELODRAM 74.00 atv POLİSİYE Izdırap Şarkısı Bir armatörün kızı ıle kaptanın aşk öyküsü. Yönetmen: Mehmet Dinler. Oynayanlar: Murat Soydan ve Mine Mutlu. (1969) Şafak Sökerken Hapishaneden kaçıp babasını öldürenlerin peşine dü- şen mahkumun öyküsü. Cüneyt Arkın'ın yönetip rol aldığı fılmde Osman Betin de var. Daniel Boone'un Maceralan (Daniel Boone)- Amerika'ya ilk yerleşenlerden Dani- el Boone"un öyküsü. Yön: Da\id Howard. Oyn: Geor- ge O'Brien. Heather Angel, John Canradine (1936, ). Aşk Hikayemiz Fakır genç ve zengın kızin aşk hikayesı anlatılıyor. Yö- netmen: Orhan Elmas. Oynayanlar: Hülya Avşar, Ta- nk Tarcan. Nazan Ayaz, Şemsi Inkaya. Biz Bir Aileyiz Evii bir işadamının gizli aşkını konu alan filmkı yö- netmeni Aykut Düz. Oynayanlar: Serpil Çakmaklı ve Cüneyt Arkın. Yollann Hakimleri (Roadside Prophets)- Motosikletli genç, efsanevı El Dorado kentıni bulmaya çalışır... Yön: Abbe Wool. Oynayanlar: John Doe. Adam Horovvitz (1992). Allah Düşürnıesin Anadolu'dageçen gelinle kayınpederi arasındaki ilış- kiyi konu alan fılmin yönetmeni Ömer Uğur. Oyna- yanlar: Perihan Savaş, Yılmaz Zafer. (1988) Afacan Casuslar (Spies>- Ikınci Dünya Savaşı yıllan. Çocuklar bir ca- susluk örgütünü açığa çıkanr. Yön: ? Oynayanlar: Da- vid Dukes. Cloris Leachman. Ojhıl Kuduz olan çocuğunu öldürmek zorunda kalan köy- lünün dramı. Yönetmen Melih Gülgen. Oynayanlar: Cüneyt Arkın ve Kahraman Kral. (1974) Kaybolan Yülar 1 (Callie and Sohn)- Interstar, VV'arris HuSsein'in yö- nettıği TVdizısıni 2 bölüm halinde sunuyor. Oynayan- lar: Lindsa> VVagner. Jameson Parker. KanunKanundur £mekliye aynlacağı sirada göreve çağnlan polisin öy- küsü anlatılıyor. Yönetmen: Aykut Düz. Oynayanlar: Cüneyt Arkın ve Özlem Onursal. (1984) 16.20/atv/Deprem Ayrıntıh bilgiyanda 16.30 Kanal 6 MACERA 78.20 ShowTV DRAM 20.10 Interstar GÜLDÜRÜ 20.15 Kanal D ,. FANTASTİK 20.20 HBB MACERA 20.35 Show TV MACERA Suçsuz Suçsuz genci kurtarmaya çalışan gazeteci kızın öykü- sü konu ediliyor. Yönetmen: Nejat Gürsoy. Oynayan- lar: Salih Kırmızı, Songül Beyçe. Belalılar "Stıng" adlı filmin uyarlaması olan 'Belalılar'da usta- sının intikamını alan dolandırıcının öyküsü var. Yön: Melıh Gülgen. Oyn: C. Arkın ve G. Bayrak. (1974) Mıymınülar Evi yüzünden hapse giren adamın değişimlerini konu alan fılmin yönetmeni Ümit Volkan. Oynayanlar: Si- nan Bengier, Gökhan Mete. Ölümsüz Savaşçı (Highlander)- 16. yüzyıldan birkaç ölümsüz savaşçı günümüzegelır... Yön: Russell Mulcahy.Oynayanlar: Christopher Lambert. Sean Conneıy (1985. 116 dk)... Miras (Come and Get It)- Lyduruk bir serüven fılmi. Bir adam. miras kalan gece kulübünü işletmeye çalışır. Yn ve Oynayanlar: Donald Arthur Becks. Çifte Dinamit (Double Impaet)- Ayn büyüyen ikizler, intikam ala- caktır. Eğlendirici. tnterstargöstermişti. Yön: Sheldon Lettich. Oyn: Van Damme. Alonna Shavv (1991). 22.30 / atv / Sahte Peygamber 2330/ Kanal 6 / Büyük Yalnızlık Ayrıntıh bilgiyanda Aynnnlı bilgiyanda 24.00 ShowTV DRAM 00.75 HBB MACERA 07.70 Kanal D MACERA 03.00 TRT1 POLİSİYE Rehineler (Hostages)- l980'de Lübnan'da rehin alınan Batılı- lann öyküsü. TV filmi. Yön: Davıd VV'heatley. Oyna- yanlar: Kathy Bates. Colin Firth (1993. 100 dk).' Dostum Trigger (Mv Pal TriggerpBir adam, atı Trigger uğruna bir- çok tehlikeye girer. Yön: Frank MacDonald. Oynayan- lar: Roy Rogers. Dea Evans, Jack Holt (1946). Katerina 72 Reisleri kadın olan bir soyguncu çetesinin öyküsü. Yönetmen: Yücel Uçanoğlu. Oynayanlar: Seher Şe- niz, Perihan Savaş (1972") Goril Amazon'da (LeGorille et L'Amazone)-Gizli ajanı "Goril' bu kez Fransız Guyana'sında Yön: Chnstıne Gouze-Renal. Oynayanlar: Karım Alloui. François Perier. Yerli filmler ££,© IOMOI Yabancı filmler /Orta Halli /Değmez T.Ç. ORDU1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1993 147 Mahkememizin 1993 147esassayılıdosyasındadavaci Hüseyin Ünal tarafından davalı Safi Şan aleyhine alacak davası ikame edil- mış. birleşen mahkememizin 1993 lösayılıdosyasındaTahsinKurul tarafından Safi Şan aleyhine alacak davası ikame edılmış. birleşen mahkememizin 1993 151 esassa>ılıdos>asında YeşimTeyın tarafın- dan Safi Şan aleyhine alacak davası ikame edilmiş. Ordu merkez Azı- ziye Mah. Kışla Cad. No: 28 adresinde bulunan Safi Şan tüm araştır- malara rağmen adresi tespit edılemediğinden mahkememizde yapıla- cak olan 15.2.1995 günü saat 9.00'daki duruşmada bizzat hazır bulunması veva bir avukat göndermesi. aksi takdirde yokiuğunda duruşmaya devam olunacağı ve karar verileceği ilan olunur. Basın: 1809 İLAN T.Ç. İZMİR 9. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1994 82 Davacı Meryem Gülbay vekıli tarafından Eyüp Doğan aleyhıne açılan tazmınat davasında davalı Eyüp Doğan'ın İzmir Alsancak 1438sokakno: 18 10adresineçıkanlandavetiyebilaiadeedilmiş.za- bıtaea yeni adresi bulunamadığından gazete ile ilan edilmesine karar verilmekle davalının 23.2.1995 saat 09.15"teki duruşmaya bizzat gel- mesi veya kendisini bir vekille temsil ettırmesı, aksi takdirde yargıla- maya yokiuğunda devam edilip karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 2097 YÜZBAŞI SELAHATTLYİN R0MANI-2 İlhanSelçuk 5.bası7O.OOO(KDVıçinde) Çağdaş Yavmları Türkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-İstanbui Ödemeli gönderilmez ShovvTY 22.30 "PKK kısıtlı' 32. Gün Sııriye dosyasıTV Servisi - Mehmet Ali Bi- ket. sayılan 30 mılyonu aşan Müslü- rand'ın sunduğu "32. Gün" haber programı Surıye dosyası ıle başlıyor. Bırand, Türkiye ile Suriye arasında bir süredir devam eden Apo'ya karşı su pazarlığını ayrıntılanyla ortaya koyuyor. Suriye Içrşleri Bakanı"nın PKK'ye yönelık yeni kısıtlama ön- lemlerini açıkladığı programda Dı- şişleri Bakanı Faruk El Şara, Türki- ye'yç yeni önerilerde bulunuyor. İkinci dosyada Fransız hükümeti- nin okullara türban ile girilernez ka- ran ile aralanndaTürklerin de bulun- duğu Müslümanların çocuklannı okullara göndermeme kararı yer alı- yor. Mithat Bereket. Cezayir'deki olaylardan sonra 'laiklik' kavramını da sorgulamaya başlayan Fransa'nın olaylara yaklaşımını inceliyor. Bere- manları ve Fransa'daki Türkleri bek- leyen geleceğe yeni yaklaşımlar ge- tıriyor. "32. Gün'ün digerdosyasında Van yakınlannda düşen ve 56 kışinin ölü- müne neden olan uçak faciasının bı- linmeyen yönlen ekranageliyor. Cü- neyt Ozdemirolayın tanıkları ve so- rumlularla görüşüp "kara kutu'd.ıkı konuşmalan da ekrana getirecek. Ahmet Sever ise Avrupa havacı- lıksisteminin merkezi Brüksel'deha- zırladığı dosyada 'kule-uçak-pist' üç- genini inceliyor. Programın son bölümündc Rus- ya'daki Kürt Evi'nden görüntüleryer alıyor. Cenk Başlamış'ın hazırladı- ğı dosya Kürt konusunda Türkiye'ye karşı açılan yeni ccpheyı ortaya çıka- nyor. '32. Gün'ü sunan Mehmet Ali Birand. Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara ile görüşüyor. TRT, özel TV'lerin etkisiyle çağdaş yayıncılık arayışma girdi TRT haberlerinde canlı bağhuıtılarFIGEN YANIK TRT Haber Merkezi. genel müdür- lüğün görüşleri doğrultusunda yeni yılda haber anlayışına yehilikler ge- tirdı Yaklaşık bir hafta önce başlatı- lan uygulamayla TRT'de haber kay- naklannın da ekrana yansıtılması amacıyla artık bültenlerde haberler canlı bağlantılarla yayımlanmaya başlandı f RTnin IS.ÖO've 20.00 ha- ber bültenlerinde yurtıçindenve yurt- dışından olayları izleyen TRT muha- birleriyle haber anonslannın ardın- dan canlı bağlantılar kuruluyor. TRT Haber Dairesi Başkanı Okay Göçer. konu hakkında yaptığı açık- lamada, gelişen tcknolojik ımkânlar ve yayıncılık anlayı^ıyia günün ko- ^ullarınauygundalıa çağdaş habcrcı- lık içın adımlar attıklarını bclırterek haber kaynaklannın da ekrana yansı- tılması amacıyla böyle bir uygulama- yı gerekli gördüklenni belirtti. Gö- çer. alınan tepkilerin olıımlu olduğu- nu. bununla birlikte yayın süresinın uzamasının önüne geçmek istedikle- rini söyledı. Göçer. ana haber bülte- nini. hava raporu ve spor haberleny- le birlikte 20.00 ile 21.00 saatleri ara- sında toplam bir saatlesınırlandırma- yı düsündüklerini açıkladı. TRT'de uzun zamandırdüşünülen proje, bugüne kadarteknik imkânsız- lıklarnedenıyleuygulamayageçırile- memıştı. TRT Haber Merkezi'nin ku- ruluşundan bu yana aynı kalıplar çer- çevesinde düzenlenen haberlerden sonra bu tarz bir yayin anlayışına geç,- mesinde özel televizyon kanallannın ctkısî ınkâredilemez. Özel kanallar- da kuruluşjanndan bu yana uygula- nan canlı bağlantılı yayın anlayışı, yabancı televizyon kanailannda da yıllardıruygulanıyor. TRT, özel tele- vizyon kanallarının sahıp olduğu ci- hazlara sahip olmamasına rağmen başlattığı bu uygulamayla özcllerle birlikte özellikleCNNgibı dünya ça- pında yayın yapan bir haber kanalını da örnek almış oldu. TRT. bütün bu yenıliklere rağmen kamu yayıncılığı sorumluluğu çerçevesinde düzenle- nen haber kalıplarının dışına çıkamı- yor. Bilindiği gıbı TRT'nin Mılli Gü- venlık Kurulu"nun önerisiyle yurtdı- şında haber bürolan oluşturması da onaylandı. Daha önce ocak ayında fa- aliyete geçmesi düşünülen dıs. bü- roların 2 aya kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. atv 2JMFazla derinlikli olmamasına karşın eğlendirici bir film ve Incil niizaliı Whollv Moses - Yönetmen: Garv NVeis Senaryo: Guy Thomas / Görüntü: Frank Stanley Müzik: Patrick VVilliams Oyuncular: Dudley , Moore, Laraine \ewman, James Coco, Paul Sand. Dom Del.uise, John Houseman. Madeline Kahn, Richard Pryor 1980 ABD yapımı. 104dakika. TV Servisi - atv 'nin "Sahte Pey- gamber" adıyla gösterdiği "Whol- 1> Moses". İncil veTevratgibi 'kut- sal kitaplar'da geçen bazı kişileri ve öyküleri hicvediyor. Oysa. bir za- manlar böyle bir deneme. meydan- larda yakılmakla sonuçlanabilirdi... "Sahte Peygamber". fazla derinli- gi olan bir çalışma degil. ama Mel Brooks usulü. çok eğlendirici bir film. avnı zamanda da 'Avdınlan- îdol Makers smcc Hv qroat fibod Dudley Moore'un da oynadığı filmin sanatçıları, Amerikan Yahudilerince "Allahsızlık'la suçlanmıştı. ma'devnmı vemizahüzerinedüşün- mek ıçin iyi bir fırsat. İsrail'dekı 'kutsal topraklar'agc- len turist katllesinden Harvey. oto- büste tanıştığı Zoey ıle bir mağarada ilginçtarihselkalıntılarbulur.Tkiah- bap. heyacanlı şeylerden söz edildı- ği bellı yazıtlan okumaya başlar. Me- ğer Musa, hep zavallı Hershel'i *at- latarak' ünlenmiştir. Firavunun kızı- nı kurtarmada, "10 Emir"in ulaştı- rılmasında, ve Mısır'dan göç sırasın- da, Musa *kıl payı' Herschel'in önündedir... Ortodoks Amerikan Yahudüeri. kendi içlerinden çıkmış sanatçılann gerçekleştırdığı bu fılme dehşetli bir tepki göstenniş ve "Allahsızlık'la suçlamışlardı... Bağnazlıkla >avaş kolay kolay biteceöe benzemiyor. 1989da "İsa'nın ~Son Giinahı" (The Last Temptation 6f Christ) fil- mı yüzünden. Martin Scorsese'ye de ınanılmaz tepkıler gelmişti. atv 21.00 'A Takımı' Onat Kutlar belgeseü TV Servisi- Savaş Ay ve ekibı- nın hazırladığı 'A Takımı' bir mi- ni belgeselle Onat Kutlar'ı son bir kez selamhyor. A Takımı'nın_"Ka- rarmadıkça y iirek direnir. Ölme- dikçe umut. ölmez Onat Kut- lar'lar. Bedene değil toplumun bcynine, yüreğine saplanan kur- şundur lanetlenen karanlık" açıklamasıyla yer verdiğı bölümde dostları, eserferi, bıraktıklarıyla Onat Kutlar kendini anlatiyor. "A Takımı" aynca. dayagın ne- denlerinin araştınldığı 'Halk Mey- danf bölümünde şiddete maruz ka- lanlar ve ünlü isimlerle dayak-şıd- det-toplum üçgenini tartışıyor. tz- leyicilerin telefonla katılabileceği bu tartışmaya gazeteci Seda Gü- ler. Türk filmlennin 'kötü adam'ı Coşkun Göğen. dayağa maruz ka- lan bir ev hanımı ve Demet isimli birtravesti canlı yayında konuk ola- caklar. Güneydogu"dayaşayan çocukla- ra yardım amaçlı başlatılan 'beyaz tebeşır kampanyasfndakı son du- rum da ekrana gelecek. Kanal D 21.15 Söz Fato'da Kanal D'de T\ r Servisi- Fatma Gınk. 'Söz Fato' ile Kanal D'den "Merha- ba"diyor. Sanatçı. "İmkânsızdi- >e bir şey yoktur. Yeter ki iste- > in" anonsuy la hazırladığı progra- mının ilk bölümünde 17 yıl önce dağılan yuvalan ile aynlan Nur- dan Öztürk ve Sibel Özdemir'i bir araya getiriyor. tzmir Bebek Pav\onu"na Malat- yalı kızını kurtarmaya giden Fato orada sürpriz bir kurtuluş öyküsü ile karşılaşıyor. Fato aynca 13 ya- şında tecavüze uğrayan \e 14 ya- şında anne olan ZA v e aılesine des- tek veriyor. lâJMAksu ve Şensoy'dan 'evlilik' panoroması Kavgab yaşaııım hesabıTV Servisi - Yavuz Ozkan'ın "Büyük Yalnızlık" filminde boşanmak üzere olan uyumsuz bir kan- koca- nın. on yıla sığdınlmış acı tatlı anılarla dolu ezik yaşam- lannın hesaplaşması ve kavgası anlatılıyor. Filmini. değışik ve farklı uğraşlarda ün sağlamış biri şarkıcı. öbürü tıyatrdcu sadece iki kişi üzerine kurup, tek bir mekân içinde başlayıp bitiren Yavuz Özkan, bırev- lilikte yaşanacak her şeyi 24 saatlik bir zaman dilimine sığdırmış. Son yıllarda hafif müzik alanında beste ve şarkılany- la öne çıkan Sezen Aksu ile yenilikçi yapıtları ve oyu- nuyla herdem tıyatro dünyasının gündeminde olan Fer- han Şensoy, sankı oynamıyor, gerçek bırolayı yaşıyor- lar. Film süresince yaptıkları tartışma değil. düpedüz gerçek bir kavga. Rollerinin altında ezilmiyor, diyalog- Yönetmen-Senaryo: Yavuz Özkan / Görüntü: Ertunç Şenkay / Müzik: Onno Tunç / Oyuncular: Sezen Âksu, Ferhan Şensoy / 1989. Z Film yapımı suz sahnelerde bile davranış ve mimiklerıyle doğal bir bütünlük sağlıyorlar. "Büyük Yalnızlık n iki yeteneRli sanatçının oyuncu- luk yeteneğini yarıştırdığı. içinde duygulanmızı. istek- lerimizi, öfkemizi bulabileceğimız iki kisilik başarılı bir lürtiyatro göstensi. TRT1 21.35 'Ateş Hattı'nda Idam mahkumlanTV Servisi - Reha Muhtar'ın sunduğu 'Ateş Hattı" ilk bölümde 3 kişinin katilı. idam mahkumu Seyfettin l'zundi/'ın hıkayesini ekrana getiriyor. Sinop cezaevinde infazı bekleyen Seyfettin Uzundiz, hayatını. silahlı gaspı nasıl gerçekleştırdığını ve ölüm hakkındaki düsüncelenni anlatıyor. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk da programda Meclis'te bekleyen bu idam dosyasının onaylanmayacağı düşüncesinde olduğunu dile getiriyor. Programda aynca adli hata kurbanı olarak idam cezası alan ve hayatının 5 yılını hapıste geçıren Galip Sarıgözlü'nün öyküsü de yer alıyor. Ateş Hattf nın diğer konusu ise "Kadın ve dayak'" başlığını taşıyor. Programda Kadın Sığınma Evi'nde yaşayan kadınlan'n dramı da ekrana geliyor. "Ateş Hattı'nın son bölümünde bazı politikacıların ve Cem Özer. Yıldo ve Hülya Uğur gibi ünlüler yaptıklan gafİarla ekrana aelecekler. atv 16.2O\ Şerif Gören'in 'Deprem'inde, yer sarsıntı sahneleri, yabancı yapımlardan alınmış Birçok konuyu barındıran bir fîlıııTV Servisi - Şerif Gören'in "Deprem" filminde, âşık olduk- ları yaban köy kızını paylaşama- yan bir demirci ustasıyla bir taka kaptanının savaşımı anlatılıyor. Birçok konuya birden kucak aç- mış. melodram türüne yatkın bu kırsal kesim serüveninde. yapay olaylar, köylü- kasaba kanşımı in- sanlar, bunların çevreleri, gelin kaçırma, aşk, tutku. iğfal, öç, öz- veri. bağışlama. silahlı kovalama- ca ve bu hızlı gelişmeleri bir an- da çözümleyen depremle birlikte ne ararsan hepsi var. Yersarsıntılan da yabancı film- lerden alıntılarla kurtanlmış. Tür- kan Şoray'a göre hazırlanmış "Deprem". kusurları ve eksikle- ri bir yana bırakılırsa. doğal de- korlarda çekilen çok tehlikelı ve zor sahneleriyle sinemamızda bir aşama oluşturuyor. Ormanlık dağ köyünde anne- siy le yaşayan yaban kızı Zeynep'e (Türkan Şoray) demirci Rıza Usta(Nasır Malek)sevdalanırve aralarında bir yakınlaşma olur. Miras kalan tarlasını satmaya kö- ye gelen taka kaptanı Ahmet de (Kadir İnanır) Zcyncp'ın peşin- Yönetmen: Şerif Gören/ Senaryo: Safa Önal / Görüntü: Erdoğan Engin / Müzik: CahitBerkay/ OyunculanTürkan Şoraj; Kadir İnanır, Nasır Malek, İhsan Yüce, İlhan Hemşeri. ŞükriyeAtav/1976, Akün Film yapımı. dedir. Kaptanın niyetinin gönül eğlen- dirmek olduğunu sanan Zeynep. demircıyle evlenir. Zeynep'i ger- çekten sevdiğini anlayan kaptan da, zifaf gecesı gelinı dağa kaçı- rır. Kaçakların peşine düşüp. çıkan çatışmada yaralanan demirci, on- lan ağaca bağlayıp, ışkenceye kal- kınca, Zeynep'in hamile olduğu- nu öğrenir ve canlannı bağışlar. O sırada başlayan depremle ortalık birbirine girer. birçok sorun da çözümlenir. Kanal D 23.00 Filmde, aynı kadına aşık olan iki adamın savaşımı 'deprem' örgüsü içinde ele alınıyor. Türkan Şoray ve Kadir İnanır başrolde. 'Leyla Tekül Show' moral peşinde T V Servisi- Her hafta gündem- deki konulan kendi üslubuyla yo- rumlayan "Leyla Tekül Show" bu hafta yine haberlerin sattr ara- larında dolaşıyor. Özellikle son günlerde bozuk moralli birtoplum olduğumuza dikkati çeken bu haf- taki program yine moral aramaya devam ediyor. Programın bu haftakı içeriği "Siyasetten spora dışarıdan içe- rive her kesimde mutabakat arayışı" olarak ele alınıyor ve CHP / SHP Kurultayından Irak ambargosuna kadar çeşitli konu- y u ortaya koyuyor. Programın konukları arasında CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal. gazeteci Ahmet Tan ve De- niz Gökçe yer alıyor. Aynca prog- ramın konuk spikeri Şebnem Kı- saparmak eşi Fatih Kısapar- mak'ın karşısında ilk kez haberle- ri canlı sunacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog