Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1995 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA kulisi IŞKKANSU Gençlere güvenmek "TBMM Errformasyon Merkezi Dergisi"nde yer alan bir araştırmaya göre, seçme yaşının 20, seçilme yaşının 30 olduğu tek ülke Türkiye. Amerikan sisteminin yanı sıra birçok Avaıpa, Afrika ve Asya ülkelerinin seçim sistemlerini özetleyen araştırmaya göre, çift Meclis sisteminin uygulandığı ülkelerde, milletvekıli seçılebilme yaşı 18 ile 25 arasmda değişirken, Senato seçimleri için bu rakam 35'e kadar yükseliyor. Seçme ve seçilme yaşı konusunda Türkiye'ye en yakın ülkenin ise, 12 Eylül'ün lideri Kenan Evren'in rahmetli "kardeşi" Ziya Ül Hakın bir zamanlar yönettiği Pakistan. Çift Meclis sisteminin uygulandığı Pakistan'da, seçmen yaşı 21, milletvekili seçilme yaşı 25, Senato seçimleri için 30. Araştırmaya göre Türkiye ve bazı ülkelerin parlamento sistemi şöyle: Türkiye: Tek Meclis Uyanış Tıyatro sanatçısı Rüştü Asyalı sonsuzluğa uğurladığımız Onat Kutlar için "Bencil Şiir" adını koyduğu dizelerini göndermiş. Okuyalım: "Aydınlıkta utanmıyor muyuz?/ Utanmıyoruz!/ Çünkü, '...yenı yılınızı Onat Kutlar' Cumhuriyette/ bizse... karanlıkta/ O'nu bombalanz!" Asyalı, "Bencil Şiirin SonıTnu şöyte bağlamış: u Vaah!/Yitirdik seni.../Ne yaptın Onat abi?/Heey/ Geç kalıyoruz, kaidık mı ne..JNe yapacağız şimdi?" Asyalı, karamsarlığı dile getirmiyor, uyanışın erkenliğini vurguluyor. uygulamasının bulunduğu Türkiye'de parlamento 450 milletvekılinden oluşuyor. Seçrnen yaşı 20, milletvekili seçilme yaşı 30. Almanya: Alman Parlamentosu, Federal Meclis ve Federal Konsey'den oluşuyor. Federal Meclis'in 656, Federal Konsey'in 68 üyeden oluştugu Almanya'da seçme ve seçilme yaşı 18. ABD: Çift Meclis sisteminin uygulandığı ABD'de 435 üyeli Temsilcıler Meclisi ve 100 üyeli Senato bulunuyor. Seçme yaşının 18 olduğu ABD'de, TemsilcÜer Meclisi'ne girmek için 25 yaşını doldurmak yeterli olurken, Senato seçimleri için 30 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Avustralya: Sistem, 148 üyeli Temsilcıler Meclisi ve 76 üyeli Senato'dan oluşuyor. Bu ülkede seçme ve seçilme yaşı 18 olarak belirlenmiş. Danimarka: Türkiye'de olduğu gibi tek Meclis sisteminin uygulandığı Danimarka'da parlamento 179 sandalyeden oluşuyor. Bu ülkede seçme ve seçilme yaşı 18. Endonezya: Tek Meclis sisteminin uygulandığı Endonezya Parlamentosu 500 üyeden oluşuyor. Bu ülkede 400 üye seçimle göreve gelirken, 100 üye silahlı kuvvetlerin emekli ya da görevde bulunan mensupları arasından cumhurbaşkanınca atanıyor. Seçmen yaşının 17, seçilme yaşının 21 olduğu bu ülkede, 17 yaşından küçük olup da, evli olan yurttaşlar oy kullanabiliyor. Fransa: 557 üyeli Millet Meclisi ve 322 üyeli Senatodan oluşan Fransa Parlamentosu' nda, milletvekilliği için 23, senatöriük ıçın ise 35 yaş sınırı bulunuyor. Gençleri, yaşına bakmaksızın asan, cezaevlerinde çürüten bir ülke olma yerine, onlan demokrasinin temel taşı yapmak, onurlu bir davranış olacak. Ankara söyleşileri TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin Ankara'ya yönelik etkinlıkleri ve beş çayı söyleşileri sürüyor. 20 ocakta Mehmet Sanoğlusaat 18.30'da Ulus Otelı'nın tarihinı anlatacak. Hasan Erdoğan, 27 ocak saat 18.30'da Ankara'daki meyhanelerden söz edecek. 28 ocak saat 17.00de de "Saracoğlu Betgeseli" izlenecek. Etkinlikler, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin, Konur Sokak No: 4/3'teki merkezinde yapılıyor. Yaşadığımız bu kenti, cumhuriyetin başkentini kucaklayalım. İletişim Başbakanlık Basın Merkezi, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, Başbakan Tansu Çiller'ı, transfer yoluyla gelecek milletvekillerinin bakan yapılmaması yönünde uyardığına ilişkin bir gazetede çıkan nabere karşı şu açıklamayı yaptı: "Gazetecilikte en önemli kuraf, kamuoyunun gerçek bilgilerie aydınlatılmasıdır. Gazeteciliğin bu önemli kuralının son günlerde, bazı büyük gazetelerimiz tarafından ihlal edilmesi beni üzmektedir." Sayın Tansu Çiller'in ve eşinin holdingJerinın vergi kaçırdığına ilişkin "gerçek bilgilerie" kamuoyunu aydınlatan Cumhuriyet çalışanları olarak, Başbakan'ın duyarsızlığı da bizi üzmektedir. Başbakan'ın açıklaması şöyle devam ediyor: "Kamuoyunun nabzını elinde tutan gazeteci dostianmızın, soruşturulması gazetecilik olanaklan içinde bulunan haberierin, soruşturulmaksızın veya dogruluğuna emin olunmaksızın yayımlanamayacağının bir basın meslek ilkes» olduğunu mutlaka biliyor olmalan gerekir." Kamuoyunun nabzını tutan bizler, soruşturarak ve dogruluğuna emin olarak Sayın Çiller ile ilgili belgelediğimiz vergi kaçakçılıklarının ilkesi ile ilgilenen bir resmi kuruluş anyoruz: "Alo, Başbakaniık Konutu mu? Gizemli güçlerie iletişim kurabilir miyiz?" "Rus Çan Petro burada. Bağlayalım mı?" "Ben, Baltacı Mehmet Paşa. Köpekbalıklanna yem olmak istemiyorum. Çariçe Katerina tercihimdir." Üstümüze iyilik, sağlık... Arıkan anısı SHP PM üyesi Kenan Coşar, eski SHP Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Ankan'ın DYP'ye geçmesi ile ilgili yazımızı okumuş. Bir anısını aktardı: "Murat Karayalçın, genel başkan seçifdikten hemen sonra Parti Meclisi'nin ilk toplantısıydı. Karayalçın, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) için listesini sunmuştu. Listesinde yer alanlardan birisi de, Mandin Milletvekili Sayın Muzaffer Ankan idi. Benim de içinde yer aldığım bir grup arkadaşımız da, liste dışından aday olmuştu. Yapılan ilk turda, ben ve Ankan 25'er oy aldık. MYK'ye girebilmemiz için 26 oy almamız gerekiyordu. Yapılan ikinci tura, ben ve Ankan katıldık. PM üyelerinden bana oy vermelerini istedim. Ama, şu anda partimizde 'etkilı ve yetkili olanlar' büyük bir karariılıkla Karayalçın'ın listesinde yer alan Sayın Ankan'a oy vereceklerini belirtiyoriardı. Ikimiz için, ikinci tur seçim yapıldı. Ben, 22 oy alıp, MYK'ye seçilemedim. Ankan seçildi, sonra da SHP Genel Sekreter Yardımcısı oldu. Geçenlerde de DYP'ye geçerek, Çiller'in yanında yer aldı." Coşar, kendisinin hâlâ partisinde ve solda olduğunu vurgulayıp, "Başım dik ve vicdanım rahat" dedi. Bir çift sözü daha vardı: "Sayın Ankan'ın seçilmesi için yoğun uğraş veren, 'listeyi deldırmemek' için ellerinden geleni esirgemeyen 'etkili ve yetkili' parti büyüklerimizin de bu konuda başlan, benim kadar dik ve vicdanlan benim kadar rahat mı?" KATKIDA BULUNANLAR: TÜREY KÖSE, AYŞE SAYIN İLAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1992/II26 Davacı Hazine vekıii Av. Betül Özkan tarafından davalı Meh- met Korkmaz aleyhine mahkememıze açılan kadastro tespitine ıtiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirascılanndan Feride, Zeynep, Kiraz, Devlethan. Musta- fa, Ali Atilla. Ekrem, Fatma ve Nurettin Korkmaz'ın türn aramalara lağmen tebligata yarar açık adresleri tesbit edilemediğinden adı ge- çenlere dava dilekçesi ve duruşma günü lebliğ edilememiştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıreköyü Çamla- masekisi mevkiinde, 127 ada, 29 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ibraz etmek istedikleri belgeleri duruşmanın bırakıldığı 15/3,1995 günü mahkememize ibraz etmeleri ya da kendilerinı bir vekille temsil ettir- tneleri, aksı halde davanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceğı hususu dava dıJekçesı yerinekaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 1776 ILAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1992823 Davacı Hazine vekili Av. Betül Özkan tarafından davalı Meh- met Topal mirasçılan aJeyhine mahkememize açıian kadastro tespiti- ne itirazdavasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan Emine, Zeliha. Hatice, Şerife, Ali, Sevgi. Badegül, Uğur, Elif. Kahraman. Hacı Mehmet, Zeki. Nafiye Balcı tıim aramalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemedi- ğinden adı geçenlere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edileme- miştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıreköyü Berdilik mevkiinde 106 ada. 183 parsel sa>ılı taşınmaza ilişkin ibraz etmek is- tedikleri belgeleri. duruşmanın bırakıldığı 18,4 1995 günü mahkeme- mize ibraz etmesi ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde davanın \okfuklannda devam edeceği ve karar verileceği husu- su. dava dilekçesi \enne kaim olmak üzere ilanen lebliğ olunur. Basın: 1768 KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇ AK HARBİ SEMİHPOROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 16 Ocak BALONLU HAM û/S/AZf/7. 135ODE SUSÜ/<J, 8IK HAISAC/UK OEAlSME UÇuŞUNUN S4Ç4&U MıfTI./>&*Ct İCAT EOEN CU4GLECfiMUL, ONA Lt Ols4N PEPAL VE GEA//Ç tfEÜ*&P7E* PERI/A- SELM/f RE SÖZ , roi.a/u/<§u sa GALERI • ATÖLYE 293 89 78 (3HAT) JTALYAN LİSELİLER OERNEĞİ SUNAR M TEOMAN SUDOR GÜLSEREN SÜDOR R e s i m S e r g i s i 13 Ocak- 19 Ocak'95 İTALYAN KÜLTÜR MERKEZİ SALONLARINDA (Ueşruttpt Caddes 161 TepcCaşı) riosj şalerisi MUHSİN KUT R e s i m S e r g i s i 5 -24 Ocak 1995 V alikorugı Cad. Pasaj 73 .-.! Tel: (212) 22S 23 37 BULUNMAZ RESİM A T Ö L Y E S I Her Yaştan İnsana Resim Eğitimi Güzel Sanatlara Hazırlık Eğitimi Tel: 251 60 90-513 74 31 mI A ı ı c * t E R I S I GÜLDEN ATAMER "Ktfifti Ştftıt' Resim Sergisi 16 Ocak'95-28 Ocak'95 $a4ayık Şol 62/5 N.sontaı, 80200 Galeri Atölye ılanlarınız ıçın: 293 89 78 (3 hat) ADNAN ÇOKERMinimaller ve Varyasyonlar Sergı 21 OCAK 1995 tarrhıne kadar uzatılmıştır. GALERİB HûsrevGefedeCal FmnSolı No g^iTeşvfaytf Istanbut Tel l ÇUKOBİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 1- Aşağıda grubu ilaçlanacak alan ve miktarlan yazılı zirai mücadele ilaçları satın alınacaktır. A- EKİM ÖNCESİ İLACIN GRUBU 1 - Yabancı Ot ilacı 2- Kesici Kurt İlacı 3- Mantari Hastalık ilacı B- EKİM SONRASI İLACIN GRUBU 1 - Yaprak Biti ilacı 2- Yeşil Kurt İlacı 3- Beyaz Sinek ilacı İLACIN MİKTARI (Ton) 50 10 15 İLAÇLANACAK ALAN (da) 400.000 150.000 250.000 2- ihale 10.02.1995 tarihinde Genel Müdürlük binasında (Adana-Mersin yolu 19 km) saat 15.00'te yapılacaktır. 3- ihale ile ilgili şartname mesai gün ye saatlerinde Çukobiriik Ziraat İşleri Müdürlüğü ile Ikmal Müdürlüğü'nden temin edilebilir. 4- Firmalar tekliflerini en geç ihale saatine kadar, Çukobiriik Yönetim Kurulu Raportörlüğü'ne ibraz etmiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 5- Birliğimiz 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamak- ta, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. GÜLAĞAÇSULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo:1994 107 Davaa Servet Şimşek ve- kili Av. Yaşar Toprak tarafın- dan davahlar Ayşe İrkin (Yetiş- kin) ve müşterekleri aleyhine açılan izalei şüyu da\asının ya- pılan açık yargılama sırasında verilen ara karan gereğince da- valılardan Hasan çocuklan Sadrettin İrkın. Hicabi İrkin. Mavuş frkin ve Ayşe Jrkin (Ye- tışkin) adlanna çıkanlan dava dilekçeleri ile meşruhatlı daveti- yelen. yapUan araştırmalara rağmen adresleri meçhul oldu- ğundan bahisle bila tebliğ iade edildiği ve \apilan zabıta araştı- nlması>la da adı geçen davabla- nn adreslerinın meçhul olduğu bildirilmiş olup kendilerine da- va dilekçesinin de meşruhatlı davetiyenin ilanen tebliğine ka- rar verilmiş olmakla: •"Aleyhinize açılan izalei şüyu • davasına karşı diyeceklerinizi bildirmek \e iddiaja karşı sa- vunmalarınızı bildirmek \e de- lillerinizi mahkemeye ibraz etmeniz açısından duruşmanın bırakıldığı 07.02.1995 günü. sa- at O9O5'te malıkemede haar bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil tarafından temsil ettir- mediğinız takdırde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda de- vam edileceği ve hüküm de veri- lebıleceği HUMK- nın 213. ve 337. maddeleri gereğince ihtar olunur." E>ava dilekçesi ve du- ruşma gününün tebliğine kaim olmak üzere davalılar Hasan çocuklan Sadrettin İrkin. Hica- bi İrkin. Mavuş İrkin ve Ayşe İrkin'e (Yetişkın) ilanen tebliğ olunur. t Basın. 1831 ÇARŞAMBA2. ASLİYEHLTCUK MAHKEMESİ DosvaNo: 1993 664 Davaa Zülfii Koyunoğlu ta- rafından davalı Necla Ulaş ale>hine açılan velayetin nez'i davasmın yapılan açık yargıla- ması sonunda: Davanın kabulû ile Elazığ Merkez Rüstempaşa Mah. C: 015 04. S:I3. K. 262"de nüfusa kayıth. Zülfü ve Necla'dan ol- ma 10.7.1980 doğumlu Bermal Kov unoğlu'nun anne üzerinde- kı velayeü kaldınlarak davacı baba Zülfü Koyunoğlu'na ve- rilmiş olup hüküm özeti davalı- >a ilanen duyurulur. 21.11.1994 Basın: 2022 İLAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1992,994 Davacı Hazine vekili Av. Betül Özkan tarafından davalı Ali Öz- türk aleyhinemahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşmasında venlen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan Fuat Öztürk. Zeynep Öztürk'ün, tüm ara- malara rağmen tebligata yarar açık adreleri tespit edilemediğinden adı geçenlere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıre köyü mevkiin- de. 105 ada, 183 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ibraz etmek istedikleri belgelen duruşmanın bırakıldığı 22/3/1995 günü mahkememize ibraz eımelen ya da kendilerinı bir vekille temsil ettirmeleri, aksi halde da- vanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceği hususu. dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 1772 İLAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1992.1118 Davacı Hazine vekili Av Betül Özkan tarafından davalı Şükrü İlhan aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davası- nın yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan İhsan İlhan ve Şerife İihan"m tüm aramala- ra rağmen tebligata yarar açık adresı tesbit edilemediğinden adı ge- çenlere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıreköyü Çamla- masekisi mevkiinde. 127 ada, 3, 4, 5 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ibraz etmek istedikleri belgeleri duruşmanın bırakıldığı 15 3 1995 gü- nü mahkememize ibraz etmeleri ya da kendilerini bir vekille temsil eıtırmeleri, aksı halde davanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 1777
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog