Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK 1995 PAZARTESİ 12 DIZIYAZI Dırenen dızın yeni -. rengi • Parıltılı giysili makyajlı kadınlar, takım elbiseli erkekler heyecanla dolaşıyor, büyükleri gibi süslenmiş, hatta makyaj yapılmış küçük kız çocukları koşuşturuyor. Bu hareketli ve renkli ortamın nedeni oteldeki düğün. • Birazdan gelin ve damat, çiçeklerle süslenmiş Toyota marka otomobilleriyle geliyor. Aileler, davetlileri kapıda karşılıyor. Rengârenk kâğıtlarla süslenmiş masada oturan akraba kadınlar konukların hediyelerini alıp önlerindeki listeye kaydediyorlar. • Yaklaşık 30 masanın bulunduğu • restoranda bir masa, düğün sahibine 150 dolara mal olmuş. Sokaklardakı gördüğümüz onca yoksulluğun ardından, böylesi pahalı bır düğün, resmi adı sosyalist cumhuriyet olan bir ülkede bizi şaşırtıyor. Ancak bu da 'Doi Moi'nin bir sonucu. POLTTIKAVEOTESI POZ VERMEK BEDAVA- Pek çok ülkede fotoğrafı çekılenter para ısterken, Vietnamlılar henuz bundan habersiz. Objektifimize neşeyte poz veren bu kaz çobanının da belırttığı gıbı, tek ısteklerı fotoğraflarının gonderilmesı. Başka olur Vietnam'ın düğünüHo Chı Mınh kentının 120 km guneydoğusunda Pasıfık Okyanusu sahıllerındekı unlu Vung Tau plajı var Kıraladığı- mız havalandırmalı bırotomobıl ve rehberımız Lı ıle bırlıkte pı- rınç tarlalannın, koylenn arasın- dan geçıyoruz Yolun ıkı yanına kurutulmak uzere pınnçler se- rılmış Koyluler pırınçlennı, el- lennde tahtadan aletlerle surek- lı kanştırarak kurumalannı ça- buklaştırmaya çalışıyorlar Ku- ruyanlar çuv allara dolduruluyor Yanlanna gıdıp hem fotoğraf çe- kıp hem de ışaretlerle sohbet edıyoruz Turkıye de dahıl ol- mak uzere pek çok ülkede tuns- tık bolgelerde fotoğrafı çekılen- ler para ısterken, Vietnamlılar henuz bu kazanç kapısından ha- bersiz Tek ısteklen fotoğraflan- nın gonderilmesı Köylulerın adreslennı alıp yola devam edı- yoruz Cülhane Parkı gibi plaj Ikı saatlık yolcuiuktan sonra goz alabıldığıne uzanan Vung Tau kumsalındayız Pazar gunu olduğu ıçın oldukça kalabalık Plaj, bızım Gulhane Parkı'nı an- dırıyor Yakıcı guneşten korunmak ıçın şemsıyelenn altına sığınan- lar sepetlenyle getırdıklerı ye- meklen atıştırıyorlar Çoğunluk denıze gırmek yenne şemsıye- nın altında oturmayı tercıh edı- yor Çocuklarşambrelleretutun- muş >uzme>e çalışıyorlar Gu neşlenen hıç kımse yok Erkek ler mayolu, ama kadınlar daha çok şort ve bır penye ıle denıze gınyor Sokaklardaıççamaşırla- nnı gosteren ıncecık gıysılerle dolaşan kadınlar arasında mayo henuz yaygınlaşmamış Çevremız bu kez de denız ka- buğundan yapılmış çeşıtlı bıb- lolar satan kadınlarla doluyor Alışvenş etmemız, ıhtıyarbırdı- lencı kadına para vermemız reh- berımızı hoşnut edıyor Daha sonrakı rehberımızde de gozle- dığımız tutum. turıstm para har camasının ülkelennın kalkınma- sında onemlı olduğu duşuncele- nnden kaynaklanıyorolsa gerek Turkiye komünist mi?..' Donuşteyağmurbaşltv,or Yol kenannda koyluler şeker kamı- şı kesıyor Yanlanna gıdı>oruz Sağanak yağmura ragmen Li hıç şıkâyet etmeden bızımle dolaşı- yor Ipek pantolonunun ve şık ayakka- bılannın çamurlanmasına aldırmadan bızı yağmur altında beklıyor. araba>a bınerken hemen kapıyı açıyor Kıbardavranışlanna karşın samımı- yet kurma çabalanmız sonuç vermı- yor Kendısınegondermeyesozversek de fotoğraf çekmemıze ızın vermıyor Turkıye'nın yennı bılmedığı ıçın fur- kıveıleılgılıbılgılervenyoruz "Tur- kiye kapitalist mi, komünist mi" dıve soruyor Kapıtalıst cevabımız karşı- sında "Belki de komunistierden nefret edersiniz" dı>or Ulkçmızde nefret edenler bulunduğunu. ama kendı adı- mıza boyle bır nefretımız olmadığını anlatıyoruz Yorgun bır şekılde donduğumuz otelın lobısınde parıltılı gıysılı mak- İKİ DÜĞUN, BİR SATICI- Vietnam'da halkın ekonomik durumu değişse de gelenekler değışmıyor. Yenı evlen- mış bır çıft, Ho Chı Mınh anrtını zıyaret etmeyı ıhmal et- mezken (yanda), otelde duğun yapan zengın çıft bırbi- rine mutluluk dılıyor (en ustte). Unlu Vung Tau plajı da tıpkı Saygon gıbı satıcılardan nasıbını almış. Bu satıcı kadın da plaja gelenlere bır şeyter satarak geçımını sağ- lamaya çalışıyor (ustte). vajlı kadınlar, takım elbısefr erkekler heyecanla dolaşıyor, buyuklerı gıbı süslenmiş. hatta makyaj yapılmış ku- çuk kız çocukları koşuşturuyor Ote- lın restoranında duğun oldugunu oğ- renıyoruz Bırazdan gelın \e damat çiçeklerle süslenmiş Tovota marka otomobıllenylegelıyorlar Aıleler, da- vetlılen kapıda karşılıyor Rengârenk kâğıtlarla süslenmiş masada oturan akraba kadınlar konukların hedıyele- nnı alıp onlerındekı listeye kaydedı- yorlar Bıztorenı fotoğraflarken vıde- ocu da bızı goruntuluyor Akşam yemeğımızı otelın noddle dukkânında yıyoruz Noddle pırınç unundan elde edılen bır çeşıt spaget- tı Artık ustalıkla kullandığımız çu- buklarla noddle yerken arkadakı ma- salardan bınnde oturan yaşlı bır Vıet- namlınm garsona sorduğu sorulara ku- lak kabartıyoruz Nedense Ingılızce konuşmayı tercıh eden vaşlı adam gar- sona duğunun malıvetını soruyor Bovlece bız de merakımızı gıderıyo- ruz Vaklaşık 30 masanın bulunduğu restoranda bır masa duğun sahibine 150 dolara mal olmuş Duğunun gıde- nnı aileler karşıhyormuş Ancak gar- son ıhtıyaradamın aılelennneışyap- tığı sorusunu yanıtlamayarak sessızce uzaklaşıyor Doi Moi zenginleri Vietnam'da sokaklarda gorduğu- müzonca yoksul ınsana karşm boyle- M pahalı bır duğun yapan aılenın ol- ması, resmı adı sosyaJıst cumhuriyet olan bır uikede oldukça yadırgatıcı 1985'ten ıtıbaren \ letnam Komu- nıst Partısı'nın uvguladığı Doi Moı (yenıleştırme) polıtıkası sonucu top- lumda sınıtsal farklılaşma hızla derın- leşıyor Bu durum bazı partı yonetıcı- lerı arasında goruş aynlıklanna neden oluyor ABD'nın Vıetnam auyguladı- ğı tıcan ambargoyu 1994 yılının şubat avmda kaldırması ulkenın uluslarara- sı topluluğa kabulu olarak degerlendı- nlıyor Komünist Partı Genel Sekreten Do MuoL mart avında ulkeve gelecek ka- pıtalıstlerın partının otontesını zayıf- latacagına ılışkın kaygılarını dıle ge- tırıyor Buna karşın Başbakan Vo Van Kıet'ın sürdurmeye kararlı olduğu ekonomik reformlar Dunya Bankası tarafından ovguyedeğerbulunarak ye- nı kredı sözu verılmış durumda Tıcan ambargonun kaldmlışının ar- dından acelecıdavranmayan ABDşir- ketlenne karşın Taylandlı. Sıngapurlu Guney Korelı ve Japon şırketler yatı- nma başlamışlar Vıetnam'dakı >aban- cı sermavenın en buyuk kısmını bun- lar oluşturu>or Hukumet, topraksız koylulerın ozellıkle gune>dekı şehır- lere doluşmasını onlemek ıçın yaban- cı şırketlerı bazı ayrıcalıklarla kırsal yorelerde yatınm yapmava teşv ık edı- yor Ancak 75 mılvona yaklaşan nu- fusun ış taleplerını karşılamanın zor gorunduğü Vıetnam da. ışsızlık gıde- rek artan bır sorun olarak hukumetın karşısına çıkıvor Yann:Direnişin yasayan izleri MEHMED KEMAL Simavneli'den Beri...Super Turnıke programının sunucusu Güner Ümit'ın gafı buyuk, kolayca bağışlanır turden degıl1 Ancak bır dıl surçmesı olmuş, artık bağışlamadan gaynsı yok1 Alevıle- rın "aıle ıçınde cınselılışkıde bulunduklanm" soylemek ka- dar buyuk gaf olmaz Ofkelerın ve kızgınlıkların dalga dal- ga yayılması doğaldır Bır atasozumuz daha vardır 'Kanı suyla yıkariar, kanı kanla değıl' Ozur dılemek bır erdem- dır, bağışlamak daha buyuk bır erdemdır Şeyh Bedrettin'ı bızım kuşak, 1936'da Nâzım Hik- met'ın yazdığı destanlatanır Destan ılkın Yusuf Ziya Or- taç'ın Yarımay'ında yayımlandı Şaır Enver Gökçe yle bırlıkte okumaya başlamıştık Demek 16'mızda korpe de- lıkanlı ımışız. Özunde, "Yann yanağından başka, herşeyde, hepbe- raber" hıkmetı yatıyordu Bugun Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu gurul gurul okuyor, bır guzellık, dılden dıle do- laşıyor Şeyh Bedrettın'ın olusu, bugun, dırısınden daha gor- kemlıdır Olusunu mezarlara sığdıramamışlardır Ozetle- yecek olursak Serez'de asıldıktan sonra mezannın bulunduğu yere ıl- kın bır turbe yapıldı 1900'lere kadar orada kaldı Lozan Antlaşması uyarınca 1924'te istanbul'a getırıldı Yenıden toprağa gomuldu Kemıklerının macerası boyle surer Ara- dan 38 yıl geçer, yenıden toprak yuzu gonjr 500 yıl ge- çer, hâlâ toprağı tartışmalıdır Ama gene ızlenır 1942'de kemıklerı gene sakıncalı bulunur Şeyhın mezan, kemık- lerı, Topkapı Sarayı muzelerınden bırıne konur Sonra Sul- tanahmet Camısı yetkıhlerıne emanet edılır Kemıklerora- da 18 yıl emanet olarak kalır 1942 yıhna gelınmıştır Ke- mıklenn uzun sure camıde kalması sakıncalı gorulur. Sonunda Sultan Mahmut turbesıne gomulmesı karar- laştınlır Yaşamına gelınce llk dersını babasından alır Ondan sonra oğretmen se- çer Kentlerde bırçok hoca vardır Bursa'dadersalır Ora- dan Edıme'ye^geçer Bılımdeılerledıkçederslennturude- ğışır Konya'da matematık, tıp, astronomı, fızık, kımya derslenalır Konya'dan Kudus'e, Kahıre'ye uzanır Muba- rek Şah'ın derslerıne devam eder Gun geçtıkçe Alevılerın devrımcı mehdısı olmaya baş- lar Murıtlennden Börkluce Mustafa halkı sılahlandınr. Manısa'nın Kızılbaşlan ıle Torlak Kemal bayrak açartar Çelebi Mehmet; Beyazıt Paşa ve oğlu Murat komuta- sında bır orduyu ustune salar Beyazıt Paşa Alevı kesı- mınden yolda rastladığı ıhtıyar, çocuk, erkek, kadın, yaş, cıns ayrımı gozetmeden acımasız kılıç salar Zorlu bırsa- vaştan sonra Borkluce'nın ordusu yenık duşer Durumu şoyle anlatırlar "Murat çok askeryıtırdı Efes 'te reıslennı sorguya çek- tı Bırçok ışkencecı ustune vardılarsa da ftkırlerınden ve ınancından vazgeçmedı Baş edemeyeceğını anlayınca astırdı Cesedını, ellennı çıvıledıler Boyle çıvılenmış bır durumda bır devenın ustune bındırdıler Kentın sokakla- nnda dolaştırarak teşhır ettıler Muntlennın gozlerı onun- de boğazladılar, dolaştırdılar Bu muntler can çekışırken 'Dede Sultan, erış''fen başka bırsoz etmedıler Beyazıt, Turk dervışlennı gorduğu yerde boğazlatıyordu " Borkluce'nın Ayasluğ'da (Selçuk) oldurulmesınden son- ra Torlak Kemal yenılır Bu sırada Bedrettın, Rumelı'nde- dır Sımavne kadısı Musa'nın yanına geldıler Gorduler kı hayır yoktur Sımavne kadısını tuttular Serez'de Sultan Mehmet'e goturduler Sultan Mehmet yanında, Haydar derler "Acemden gelmış" Molla vardır, Molla Haydar, Acem'den gelmış bır bılgıç, sordular "Kanı helaldır, ama malı haramdır" dedı Şeyh Bedrettın, Serez'de gomuldu Yalanı, kemıklenn fırında yakıldığıdır, denıze atıldığıdır BLLMACA SOLDAN SAĞA 1/ Lcu hafıfçe eğrı ıkı vanı da keskın bır tur uzun sava$ bıçağı 2/ Avağın ustundekı tumsek ver Bır şıırden şarkı olarak sovlenmek uzere >apılmı> besie 3/ Bır avgıtın va da aracın hare- ketli parçası Asvada bır ınnak 4/ Dık daıresel bır konı ıle bu konının bır ure- tecıne paralel bır duzlemın kesışmesıyle ortaya çıkan eğrı 5/ Bır verın ılerı ge- lenlerı Kuşaktan kuşağa geçen kalıtımbal oğe & Kırk dort okka degennde eskı agırlık bırımı Işareı 7/ Su Guneşten korunmak ıçın bır verın uzenne genlen ortu 8/ V ıvecek bulamavan voksul kınıse Tekel ıda- resıne ehkıden venlen ad 9/ Zayıf. cı- lız DagkeçiM VLKAR1DAN\ŞAĞIV\: 1/ Kadınlann ferace ıle bırlıkte kullan- dıkları ınce vuz ortusu Ilenme bed- dua II kırsal kesımde buvuk toprakla- n olan varhklı \e sozu geçer kımse 1 2 3 4 5 6 7 8 T R[ Kalm v unden dokunarak ya- ptlmiş vagmurluk 3/In bır balık 4/Ate»e davanıklı lıflerden oluş- muş asbest Rad>umun Mmgesı 5/Müstahkem yer Tanrıtanı- maz 6/ Bır renk Kımı ulkelerde profesor olmak ıçın sınav veren kımse II Vianısa'dakı' Ağlavan Kava nın o olduğuna ınanılan do- ğurganlıgıvla unlu Frıgya kralıçesı Atnkada bır ırmak 8/ Sıcaga ve ioğuga kar>ı davanıklılığı kukurtle arttırılmış kauçuk 9/ Şırnak ılının bır ılçesı Yazı va da muzık dersı T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 1994/9 DJVJCI Alı Ozbudak tarafından davalı Behıre Özbudak aJe>hı- ne açılan terk sebebı ıle boşanma dav asının yapılan vargılaması sıra- sında venlen ara karan gereğınce Davalı Behıre Ozbudak ın adresıne dava dılekcesı ve duruşma gu- nu teblığ edılemedığınden C Başsavcılığı kandlnlearaştırmayapıla- rak adresı tespıt edılemedığınden davalıya ılanen teblıgat yapılması- na kararvenlmıştır Da\a dılekcesı \eduruşma gunu o!an 7 2 199'igununün HUMK'- nın 2H ve VI maddelen ujannca davalı duruşmaya gelmedığı tak- dırde >argılamaya yokluğunda devam edıleceğı ve vokluğunda hukum venleceğı ıhtan ıle davalıva dava dılekcesı ve duruşma gunu- nün teblığı yenne kaım olmak uzere ılan olunur Basın rsi İLAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosvaNo 1992 998 Davacı Hazıne vekılı <\v Betul Ozkan tarafından davalı Alı Öz- turk aleyhıne mahkememıze açılan kadastro tespıtıne ıtırazdavasının yapılan duruşmasında venlen ara karan gereğınce Davalı mırasçılanndan Fuat Orturk ve Zeynep Özturk tum ara- malara rağmen teblıgata >arar açık adresı tespıt edılemedığınden adı geçenlere dav a dılekcesı ve duruşma gunü teblığ edılememıştır Mahkememızde vargılamdsı devam eden Samağıre ko>u, Mantar- lıkmevkıınde 105ada 188 parselsa>ılı laçmmaza ılışkın ıbrazetmek ıstedıklen belgelen duruşmanın bırakıldığı 22 3 1995 gunu mahke- memıze ıbraz etmelen ya da kendılennı bır vekılle temsıl ettırmelen, dk>ı halde ddvanın vokluklannda devam edeceğı ve karar venleceğı hususu dava dılekcesı venne kaım olmak uzere ılanen teblığ olunur Bdsın 1782
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog