Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 OCAK1995 PAZARTESİ 10 DIŞ HABERLER 'Para, savaşın gücudur FRANSA MtŞEL PERLMAN PARİS - "Para, savaşın gücüdür" demişler. Buna kanıt bulmak. artık maalesef gereksiz. Şu zavallı küremizin çeşitli yerlerindeki çatışmalara bakmak, yeter de artar bıle. Ama savaş var, savaş var... Kimilerinde insanlarölüyor. Diğerlerinde ise siyasal iktidan ele geçirmek üzere laf savaşına başvuruluyor. Gelsin paracıklar, düzenlensin mitingler, oh kekâ! Kaba kuvvetten yararlanmak söz konusu deği! hiç olmazsa... 'Siyasal panı', şu siralar yeniden gündemde Fransa'da. Nedeni de malum: Birinci turu önümüzdeki 23 nısanda. ikincisi de 7 mayista düzenlenmesi gereken cumhurbaşkanı seçimi. Bu oylamanın masraflan oidukça büyük. Ancak, devletin sağladığı bir de tahsisat var ki önçmsenmeyecek gibi degil. Yedi yıl önceki oylamada yaklasık bir milyar frank, hazineden, seçime katılanlara yaptıklan masraflarla orantılı olarak akmıştı. Ama şu kampanya masraflannın malıyeti bu yıl indirilecek. Seçim kampanyasinm masraflan yeterliymiş veya yetersizmiş tartışmalan bir yana, konu bu kez. iktidardaki sağ koalisyonun başlıca ortağı DeGauDe'cü Cumhuriyet Için Birlik (RPR) partısınde yenı bir burukluk yarattı. Yok mu şu para etkeni, partinin içini berbat etti ışte! Niye? Mevcut durum komik olabilir, lakin sorun ciddi. Fransız ıç politikasını izleyenler iyice biliyor. Eski başbakanlardan. RPR'nin de eski önderi ve şimdiki Paris Belediye Başkanı Jacques Chirac. cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş bile tzmir doğumlu şimdiki başbakan Edouard Balladur'ün ıse cumhurbaşkanlığını hedefledığini de bu hafta içinde açıklaması beklenıyor. Yani, aylar önce, halka ortak bir aday gereksinimini anlatan sağ iktidar koalisyonunun davranışını varsın seçmenler değerlendirsin. Işte size iki cumhurbaşkanı adayı RPR. Böylesine bir tutum karşısında. Cumhuriyet ıçin Birlik (RPR) partisine hâlâ De Gaulle'cü demek mümkün mü diye düşünenlerin sayısı hiç de az değil. Geçen hafta, buruk hava egemenliğini- sürdüriirken başbakanın yanlılanndan. milletvekili ve Antony Belediye Başkanı Patrick Devecryan, Balladur'e malı destek istedi. Partinin bu yıl 158 milyon frank elde edeceğini de kaydederek, seçim kampanyasınagerekli paracıklann 2 aday arasında adil bir şekilde paylaşılması görüşünü savundu. Bir süredir partinin vekâleten başkanı da olan, Dışişleri Bakanı Alain Juppe ise hiç de paylaşmıyor bu görüşü. Jacques Chirac'ın 'bir numarah destekleyicisi' çiinkü. Bu arada eski başbakanın partideki yandaşlan da baska hesaplar yaparak. 1995 cumhurbaşkanı seçimi kampanyası için. RPR'nin sadece 20 milyon franka sahip olduğunu öne sürüyor. Peki. bütün bu gelişmeler karşısında Dışişleri Bakanı Alain Juppe ne diyor? Gayet basit: Aday Balladur'ün kendisinden parasal destek istemesi halinde, karar verilebilmesi için. partinin ya ulusal konseyıni toplantıya çağiracağım veya kongre düzenleyeceğini belirtiyor. Siyaset dünyasında. birlik ve beraberlik böyle gerçekleştiriliyor herhalde! Ingiltere bölünürse neolur?EPtPEMtLÖYMEN LONDRA - Ingiltere"de kamuoyu şirketlerıne gün doğdu. Bugüne kadar hiç ciddiye alınmayan bir soru, artık öne çıktı: "Sizce İngiltere bölünür 010?" Türkiye'de gece gündüz usanmadan tartışılan bir konu. geldi Ingiliz kamuoyu gündemine oturdu. Herhalde artık hep kalacak. Çünkü anamuhalefet attı bu zokayı. iktidar da yuttu. tşçi Partisi, Iskoçya ve Galler'e özerklik verilmesinı öneriyor. İktidar ise buna karşı. Bu tartışmayla 'Ingiltere'nin parçalanma olasılığT. kamuoyuna mal oldu. Türkiye gündemine özgü müzmin bir konunun. böyie bir konuyla bugüne kadar çok da ilgilenmeyen bir ülkede önem kazanması, kaderin garip bir cilvesi. Anamuhalefet Jşçi Partisi'nin 1997 seçim bildirgesi de bu cilve üzerine kurulu: Iskoçya'ya özerklik ve parlamento... Kamuoyu şirketleri. Iskoçlardan daha memnun. Halka yeni sorular sorma fırsatı çıktı diye. Ve Gallup'un geçen hafta açıklanan son araştırmasının bomba sonucu: Yanıt verenlerin yüzde 51 "i Iskoçlara özerklik verilmesinden yana. Yüzde 42'si ise bu olursa Ingiltere'nin INCILTERE bölünüp parçalanacağından emın. Bölünme olmayacağını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 5. Demek ki Işçi Partisi iktidar olursa bölünme olasılığı da artacak... Ama Ingilizler için ülkenin birlıği, bütünlüğü gibi kavramlardan daha da önemli sorunlar var. Örneğin gelir vergisı ile Iskoçya'nın özerkligi arasındakı ilişki. Bundan kasıt şu: Iskoçya, Ingiltere'nin tümünde gelir vergisi matrahının düşük oluşundan yararlanıyor. Özerk biryönetime kavuşur ve merkezi yönetimden çıkarsa gelir vergisi matrahının yükseltilmesı gerekecek. Çünkü Iskoçya, kendine yeterli birekonomiye sahip olsa bile, Ingiltere'nin lüm ulusal gelırinden pay almaktan vazgeçmek zorunda kalacak. Yanı Iskoç özerkligi demek, yüksek gelir vergisi demek olacak. Bu ise Ingiltere'nin bölünmez bütünlüğü türünde tartışmalardan çok, daha hayati kamuoyu için. Iskoç özerklığine şıddetle karşı çıkan Başbakan John Major'ın en önemli kozu da bu. Çünkü ışın içine cüzdan ve para girince akan sular durur. Şu kesin: Bölünme tartışması artık gündemde. Geçen haftanın bir başka önemli olayı ise Kuzey Irlanda'da kök salan banş havasını yansıtıyordu: Şıddet olaylannın en yoğun yaşandığı Belfast'ta ordu birlikleri artık gündüz vakti devriye dolaşmayacak. Ingiliz birlikleri, 25 yıl 5 ay önce Kuzey Irlanda'da Protestan ve Katolik toplumlan arasına banş gücü gibi gırmişti. Bir daha çıkamadı. Bir ara bölgede 17 bin asker vardı. Şımdılerde sayı 11 bin 700. Askerler sokaklardan çekilecek, ama kışlalannda kalmaya devam edecek. Bu da banşın kök salmaya başladığının kanıtı. Papay ya tehditler sürüyor MANİLA(AFP)- Papa II. John Paul için Filipinler'in başkenti Manila'da dün düzenlenen toplantıya iki milyonun üzerinde insan katıldı. Merkezi Filıpinler'de bulunan ve aralannda Türkierin de olduğu belirtilen aşın dincı bir Müslüman örgütün, Papa'ya bir suikast düzenlemeyi planladığını öğrenen güvenlik güçleri, dün de bazı havayolu şirketlerinin uçaklarina aşın dincilertarafından yeni birtür "sıvı bomba" yerleştirildiği yolunda gelen ihbarlar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Çokeşlilik rekoru bir kadında• 10 kez evlenen ve bu yüzden defalarca yargı önüne çıkan 'Ingiliz Hürmüz' yine de düğün pastalanna karşı yoğun tutkusundan bir türlü vazgeçemiyor. DışHaberlerServisi- Ingıltere'de murunyanlışlannıbileortayaçıkaıt- tığını söylüyor. Pat boşanma işlemlerinde gereken titizliği gösteremediğinden yakını- yor. "Evlcnecegim erkckler bana hiç- bir zaman evli olup olmadığımı sor- muyordu. Dolayısıyla bir açıklama yapmak zorunda degildim" diye ko- aynı anda bırden fazla erkekle evlen- diği gerekçesı ile sürekli yargı önü- ne çıkan Pat Hinton adındaki 45 ya- şındaki bir kadın. yılın 'Çokkocalı Kralıçe'si seçildi. Pat Hinton'ın 39yaşındaki 10. ko- cası Malcolm, bir süre sonra üstüne gelmesi muhtemel yeni kocayı heye- canla beklediğini belirtirken çok kay- gılı görünmüyor. Eşınin dügün pas- tası bağımlısı olduğunu. bu nedenle sikhkla evlenme knzine gırdiğini be- lirtiyor. Son yirmı yıldırnikâh daire- sini ortalama 2 yılda biryoklayan Pat Hinton, evlilik bağımlısı olduğunu saklamıyor. Nikâh memuru ile ilişki- nuşan Pat. yaşantısınınbırdönemin- de aynı anda 3 erkekle birden nişan- lanmış. Erkekler için tehdit Pek çok kereler mahkeme önüne çıkan Pat. üç kez hapis cezasına çarp- ttnlmış. Bu arada Pat'ı karşısında görmekten bıkan hâkım. Pat' ın erkek leri giderek koyulaşan 'lngiHz Hür- dünyasını tehditeden birunsuroldu- müz', nikâh törenlenni en ince aynn- ğunu ileri sürüyor. tılanna dek ezberlediğini, hatta me- Pat Hinton evlilik yaşantısının bu noktaya gelişine şu sözleriy le açıklık getiriyor: *16yaşındabendenbüyük kızkardeşimin gercekte annem oldu- ğunu bii\ ük bir şaşkınlıkla öğrendim. Yıllarca anne dediğim anncannemin beni teskin etrnesi çok zor oldu. An- neme o denli kızmıştım ki içimden öl- mesini diledim. Ve annem birkaç gün sonra araba kazasında öldü. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyetneden beni terk etti. Bir >ıl sonra bir araba tamircisi ile evlendim." Bu aşamada Ingiltere kazan, Pat kepçe. sürekli bir koca avı başlıyor. "Artık sürekli evle- nivordu m. Her yeni ev lilikte adımı de- giştiriyordum. Neyse ki belleğim çok kuvvetli. Hiçbir zaman kocalanmın adını kanştırmadım." Bugün İngiltere'de kadınlann için- de çok eşlilık rekoru Pat'de. Ancak 6 yıldır 10. evliliğini büyük bir başan ile yürüten Pat'ın evlilik tazeleme saplantısından artık kurtulduğu sa- nılıyor. Pat, 10. kocası Malcolm'la 6 \ıldır e> liliğini sürdüriiyor. AB üyeliği sorunlu başladı ISVEC Gİ1RHAN UÇKAN STOCKHOLM - Isveç'te geçen haftanın en önemli konusu, hükümetin yeni bütçeyi açıklamasıydı. Malıye Bakanı Cöran Persson'un yeni bütçesi, şöyle özetlenebilir "Devlet yardımı azalıyor. \ergiler artıyor." Sosyal demokratlar, Isveç'ın bundan sonra f 'sosyal yardım ülkesi" olmaktan çıkacağını. işsizliğı azaltmanın ilk hedef olduğunu, bu bütçeyle gösterecekler. Persson'un bütçesinin ana hatlan şöyle: Hedef şu anda yüzde 10'a yakın olan işsizlik oranını I995'ın sonunda yüzde 6.1 'e indirmek ve ekonomik kalkınmayı yüzde 2.5 oranına getirmek. Sosyal demokratlar, ekonomik kalkınma için seçim öncesinde yüzde 4.5 oranını hedef aldıklarını söylemişlerdı Aynı zamanda, 1998'edek de\ letin dış borcunu arttırmamak da amaçlanıyor. Bu musluğun suyunun nereden geleceği ise 20 milyar kron tutannda (115 trilyon lira) tasarrufa gidilmesiyle açıklanıyor. Kamu kuruluşlannda 'işten adam çıkarmaya hayır' parolasıyla seçimlere giren sosyal demokratlar. bu sözlerini tutmakta kararlılar. Kısıntılann önemlt bir bölümü, vergi artışlanndan ve sosyal yardımlardan oluşacak. Bu arada. ceşıtlı bakanlıklar kemerleri sikacaklar. Dışişleri Bakanlıği. geçen hafta tarihte ilk kez bütün büyükelçilerini ve konsoloslannı Stockholm'de toplayarak bu konuyu görüştü. En az 6 konsolosluğun kapatılması bekleniyor. Konsolosluk yerine, turizm bürosu, ataşelikler de kapatılabilir. Kısıntılardan payıiiı alacak kurumlar arasında, saray da var... Avrupa Komısyonu'na üye olmak için aday gösterilen, sosyal demokratlann eski bakanlanndan Anrta Gradin. Finlandiya ve Danimarka'nın adaylan gibi Avrupa Parlamentosu'nda yapılan söyleşıde başanlı olamadı Anıta Gradin'in açıİc sözlü tavn, Brüksel'deki kurt politikacılan olumsuz etkiledı. Avrupa Birliği'nin Parlamento Başkanı Klaus Hansch. Gradin'e yapılan eleştirilerin ağır olduğunu söyledi ve komisyonun bu halıyle parlamentodaki oylamadan geçıp geçemeyeceğinı tahmin etmenin güçlüğünü vıırguladı. Anita Gradin ıse Brüksel'de nüfuz kav gasmdan başka bir sorun olmadığını söylemekle yetindi. Öte yandan. Avrupa BirlığVnin yeni Başkanı JacquesSanter'ın göreve başladığı sırada böyle bir 'komisyon sa\Bşı'nın çıkanlmayacağı. Brüksel'deki genel kanı... T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1992/656 Davaa Hazine vekili Av. Betülözkan tarafındandavalı Musta- fa Çamdal ale>hine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan Enver Çamdal'ın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden adı geçene dava di- lekçesi ve dunışma günü tebliğ edilememiştir Mahkememizde yargılaması devam eden Berdilik mevkiinde. 106 ada, 43 parsel sayılı taşınrnaza ilışkin ibraz etmek ıstediği belgeleri duruşmanın bırakıldığı 31/5 1995 günü mahkememize ibraz etmesi ya da kendisini bir vekille temsil etürmesı, aksi halde davanın yoklu- ğunda devam edeceği ve karar verileceği hususu, dav a dılekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 1784 tLAN BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESÎ'NDEN DosyaNo: 1992 967 Davaa Hazine vekili Av. Betül Özkan larafından davalı Ali Yalnız mirasçılan aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan Sahin, Hatice. Saadet. Zöhre Yalnız'ın tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemedi- ğinden adı geçenlere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edileme- miştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıre kö>ü Berdilik mevkiinde, 106 ada, 152 parsel sayıb taşınmaza ilişkin ibraz etmek is- tedikleri belgeleri duruşmanın bırakıldığı 15 2 1995 günü mahkeme- mize ibraz etmeleri ya da kendilerini bir vekille temsil ettırmeleri. aksi halde davanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceği husu- su, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere üanen tebliğ olunur. Basın: 1770 tLAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESt'NDEN DosyaNo: 1992/1168 Davacı Hazine vekili Av. Betül Özkan tarafından davalı Bay- ram Ulusoy aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan Mert. Feride Mustafa. Hatice. Şenfe. Bir- lor. Safiye, Mukiyc ve Cuma Ulusoy'un tüm aramalara rağmen tebli- gata yarar acık adreslen tespit edilemediğinden adı geçenlere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıreköyü mevkiinde. 129 ada. 9 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ibraz etmek iste- dikleri belgeleri duruşmanın bırakıldığı 18'4'1995 günü mahkememi- ze ibraz etmelen ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri aksi halde davanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceği husu- su dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 1779 tLAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESt'NDEN DosyaNo. 1992/1189 Davaa Hazine vekili Av. Betül özkan tarafından davalı Haşim Erhan mirascılan aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirasçılanndan Fatma, Dudu. Necmetten, Şerife Erhan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemedi- ğinden adı geçenlere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edileme- miştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıreköyü Çamla- masekisi mevkiinde 130 ada. 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ibraz etmek istedıklen belgeleri, duruşmanın bırakıldığı 15/3 1995 günü mahkememize ibraz etmesi ya da kendilerini bir vekille temsil ettir- meleri, aksi halde davanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen teb- liğ olunur. Basın: 1766 tLAN . T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo. 1992/913 Davaa Hazine vekili Av. Betül Özkan tarafından davalı Şükrü İlhan mirascılan aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine ıtı- raz davasının yapılan duruşmasında verilen ara karan gereğince: Davalı mirascılanndan İhsan flhan, Şerife İlhan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden adı ge- çenlere dava dilekçesi ve duruşma gûnü tebliğ edilememiştir. Mahkememizde yargılaması devam eden Samağıreköyü Berdilik mevkiinde 111 ada, 64 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ibraz etmek iste- dikleri belgeleri, duruşmanın bırakıldığı 15 2/1995 günü mahkeme- mize ibraz etmesi ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmesi. aksi halde davanın yokluklannda devam edeceği ve karar verileceği husu- su. dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın- P67 tLAN T.C. BÜNYAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 19921400 Davaa Hazine vekili Av. Betül Özkan tarafından davalı Kamil Çelik aleyhine mahkememize açılan kadastro tespitine itiraz davası- nın yapılan duruşmasının verilen ara karan gereğince: Davalı mirascılanndan Mustafa, Fatma ve Adem Çelik tüm ara- malara rağmen tebligata yarar açık adresleri tespit edilemediğinden adı geçenlere dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilememiştir. Mahkememizde yargılanması devam eden Samağıreköyü Arpalık mevkiinde 125 ada, 63 parsel sayılı taşınmaza ılışkın ibraz etmek iste- dikleri belgeleri, duruşmanın bırakıldığı 15; 3 1995 günü mahkeme- mize ibraz etmesi ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde davanın yokîuklannda devam edeceği ve karar verileceği husu- su dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 1882 MİMAR SİNAN ÜNtVERSİTESİ REKTÖRLÜCÜ'NDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda belirtilen lisansüstü programlanna, 1994-1995 eğitim-öğretim yılı bahar yanyılında sınavla öğrencı alınacakiır. Adaylann, aşağıdaki koşullara uygun olarak istenilen belgelerle birlikte. 23-27 Ocak 1995 tarihlen arasında Enstitü Müdürlüğü öğrenci lşleri Bürosu'na şahsen başvurarak kayıtlannı yaptırmalan eerektıö duyurulur (posta ile yapılan başvunılar işleme konmaz). "RENCİ KONTENJANLARI(*) ProgramJar Yüksek lisans Doktora Sanatta yeterlik DResim 1 + 1 + 1 - 1 + 1 + 1 2)EskiYazı (Hat) 3)Tiyalro 4) Batı sanatı ve çağdaş sanatlar 5)Türkveİslam sanatlan 0+1 + 1 5 + 0+1 3 + 0+1 2 + 0+1 - 1 + 1 + 1 - 6) Ortacağ Tarihi 5+1+2 5+1+2 - Adayınlisaııs/Y.Lisans Mezonivrti GirişSmmkoaulan ik ilğtti koşıülar Cniversitelerin gûzel sanatlarfakülteleriile Boya. resim vedesenıçinmalzeme. eğıtım fakültelerinin resim alanında lisans y. Sanatsal çahşmalan içeren dosya. lisans eğitimı görmüş olmak. Genel sanat kültürü. Aynı programda y.lisanseğitimi görmüş ol- Hat sanatı. tarihi ve uygulama. mak. Üniversiteterin sahne sanatlan bölümlerindeTıyatro tarihi. oyuncuhık. lisans eğiıimi görmüş olmak. Üniversitelerin mimarlık. güzel sanatlar ile Bizans dahil ortaçağdan günümüze "sosyal bilimler"in bütün dallannda y .lisans kadar Avrupa mimarlık, heykel ve eğıtimi görmüş olanlar. resim sanatlan. Üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi. gele-İslamiyetten önceki ve sonraki neksel Türk el sanatlan. mimarlık, etnograf- Türk mimarisi ve sanatlan (1923 ya. Arap ve Farşedebiy atı bölümlerinden li- cumhunyet dönemine kadar olan şans y.lisans mezunu olmak. süreiçindeki kapsamı.) Üniversitelerin edebiyat ve fen edebiyat fa- OsmanLca ve genel Türk tarihi. kültelerinden lisans v.lisans mezunu olmak. (*)AÇIKLAM A: tkinci rakamlar yabancı uyruklu. üçüncü rakamlar iseTûrk Cumhuriyetieri ile Asy a ve Balkanlar'da yaşayan Türk ve akraha tofl JukUn»- dan gelecek öğrenci adaylan sayısidır. KABULKOŞULLARI: 1- Yüksek lisans öğrenimı için adaylann: a) BİIim sanat gıriş sınavında tam notun en az %65'ini alması. b) Bilim sanat giriş sınavını başaranlar arasında yapılacak olan yabancı dıl gıriş sınavında tam notun en az %50'sini alması ve sıralamada kontenjana gire- bilmesi gerekir 2- Doktora ve sanatta yeterlik öğrenimi için adaylann; a) Yabancı dil giriş sınavmda tam notun en az %60'ını alması. b) Yabana dil giriş sınavını başaranlar arasında yapıiacak olan doktora-bilim/sanatta yeterlik-sanat ginş sınavında tam notun en az %75'ini alması ve SJ- ralamada kontenjana girebılmesi aerekir. ADAY KAYDIİÇİN GEREKLİ BELGELER: 1- Lisans y.lisans diploması veya onayb sureti (ya da çıkış belgesi). 2- Yurtdışında öğrenim görenlerin Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığTndan alacaklan "diploma denklik belgesi", 3- 4.5x6 cm. boyutunda 2 adet fotoğraf. 4- Nüfus hüviyet cüzdanı sureti (yabana uyrukiulardan pasaportun Türkçe tercümesi), 5- Başvuru dilekçesi (müdürlüğümüzden sağlanacak form dilekçe). GİRİŞ SINAVI TARjHLERn 1- Yüksek lisans öğrenimı için: a: Bılim sanat giriş sınavi: 30 Ocak 1995 pazartesi günü saat 10.00'da, b) Bıüm sanat giriş sınavını başaranlar arasında yapılacak olan yabana dil ginş sınavı: 01 Şubat 1995 Çarşamba günü saat 10.00'da, 2- Doktora/sanatta yeterlik öğrenimi ıçin; a) Yabana dil gıriş sınavı: 31 Ocak 1995 salı günü saat 10.00'da. b) Yabana dil giriş sınavını başaranlar arasında yapılacak olan doktora-bilim, sanatta yeterlik-sanat giriş sınavı: 02 Şubat 1995 Perşembe saat 10.00'da, 3- Kesin kayıllar; 03-06 Şubat 1995 tarihlen arasında yapılacaktır KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER: (Ginş sınavlannı kazanan adaylann kesin kayıtlannın yapılabilmesı için, aşağıdaki belgeleri getirmeleri zorunludur). 1 - Diploma veya mezuniyet belgesinin ash (sureti ile karşılaştınhp geri verilir). 2- Öğrenim haranı ödediğini gösterir banka makbuzu, 3- Askerliğıni yapmamış olanlar için, askerlığe karar aldığını gösterir "askerlik durum belgesi", 4- Müdürlükçe istenecek diğer belgeler. NOT: I - Yabana dil giriş sınavlan merkez binada. bilim sanat giriş smavlan ise ilgili anabilimı anasanat dallannda yapılacakur. 2- Her aday sadece 1 programın giriş sınavma başvurabilır. 3- Kayıt yeri: Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Fındıklı, Istanbul Telefon: 0 (212) 252 16 00/246 Basın: 2159
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog