Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

DİNLEYINFM 103 6 Batı Marmara FM 103 3 Doğu Marmara Cumhu Bato Marmara FM 103 3 Doğu Maıniaıa 71. Y l SAYI 26301 /15000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUSIMDİ (1924-1945) BAŞYAZARI IMDİB « M İ (1945-1991) 140CİUM895CUMMTBt Onat Kutlar'ı uğurluyoruzUğradığı bombalı saldın sonucu yaşamını yitiren yazanmız Onat Kutlar, bugün gazetemiz bahçesinde düzenlenecek törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek İstanbul Haber Servisi-Terorun aramızdan ayırdığı gazetemiz yazarı Onat Kutlar' ı bugun "sevgi eemberTyle son yolculuğuna uğurlu>oruz Kutlar'm cenazesı, bu sabah gazetemiz bançesınde düzenlenecek torenden sonra Teşvıkıye Camıı'nde kılınacak oğle namazının ardından, aılesı, yakınlan ve dostlarının eşlığınde, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek Gazetemiz yazarı Onat Kutlar'm ağabeyı Erhan Kutlar \e DİSK yetkılılen dun gazetemızı zıvaret ederek yapılacak cenaze törenı hakkmda bılgı verdıler DISK Orgutlenme Daıre Başkanı Mete Sonmez. Demokrası Platformu ve Kutlar'm aılesının karan uyannca, ılk cenaze torenının Cumhurıvet gazetesı onundesaat 10 00'da gerçekleştınleceğını belırttı Sonmez, saat 11 00'de Teşvıkıye Camıı nde toplanılacağını, Dolmabahçe Sarayı'na kadar gerçekleştıniecek sessız yuruyuşten sonra Dolmabahçe Sarayı'ndan araçlarla Aşiyan Mezarlığı'na hareket edıleceğını açıkladı Demokrası Platformu ayrıca "Kutiar'ı hep biriikte uğurtayalım" başlığıyla yayımladığı bıldınde şu gorüşlere yer v erdı "Demokrasi ozgürlük ve insanhk duşmanlan bır kez daha karanlık emellenne kurban aldı. Turkıve değeriı bır ınsanı, ışçı sınıfı ve çalışanlar yeri doldurulamaz bir dostu yitirdi. Kana doymayan bu canileri nefretle kınıyoruz. Canlanmızı alarak bizı susrurmak isteyenlere hep biriikte yanıt verelim. Suskun kalmayacağımLa, ozguriuklerimizi sonuna kadar savunacağımızı gosterelım. Guzel bır dünya kurmanın kavgasını veren Kutlar'ı hep biriikte uğuıiamaya çağınyoruz. Demokrasiden, özgürİükten yana olan tiım dostianmta İ4 Ocak 1995 Cumartesi gunu (bugun) saat 11.00'de Tesvikiye Camiı'ne beldjyoruz." Darbecüer yine korundu 12 EYLÜLCULERE ZIRH Anayasanın geçıcı 15 maddesınde ongörulen düzenlemeyle, 12 Eylul darbesmı yapanlar ve o dönemde kurulan hukumet uyelenne da\a açma yolu, mevcut duzenlemedekı gıbı kapalı tutuldu. Bu donemde çıkanlan yasa, kanun hukmunde kararname ve alınan dığer kararlar ıçın yargıya başvurulabılecek ANAYASA MAHKEMESÎ NE BY- P4SS' ANAPTAJV SHP'YE ÇALIM HAZIRLIĞf Anayasanın 86 maddesınde yapılan düzenlemeyle, mılletvekıllerının ozluk haklanna ılışkın duzenlemelerde Anayasa Mahkemesı "by-pass" edılıyor Benımsenen değışıklığe gore mılletvekıllen, maaşlannı, ozel yasayla Anayasa Mahkemesı denetımı olmadan "ıstedıklen" kadar arttırabılecekler • 4. Sayfada 3 sıyası partının grup başkanvekıllen, anayasa değışıklığı paketını Cındoruk a sunarken, pazartesı de gruplannda ımzaya açacaklar ANAP, "dın \e vıcdan ozgurluğu"nu duzenleyen 24 madde değışıklığı ıçın SHP'yı devre dışı bırakarak DYP ve RP ıle uzlaşma zemını yaratacak taslağı hazırtadı • 4. Sayfada ANAP'lı Seven'den soru: Ozer Çifler acaba Baltacı'yı tanıyor mu? •ANAP'lı Mehmet Seven, Ozer Uçuran Çıller'ın "Öncekı hayatımda Rus çanydım" açıklamasını "saçmalık" olarak nıteled» ve "Sayın Çıller, şımdıkı hayatında olduğu gıbı yıne bır kadının gölgesınde mı kalmıştı" dıye sordu GUNDEM MUSTAFA BALBAY Destuup... Ermiş Özep Geliyop... Başbakanlık'tan, Turkıye'nın yonetımınden ve dışanda tem- sılınden sorumlu Özer Çiller ın bılmedığımız ne yeteneklerı varmış Eşının, Başbakanlık muhabır- lenne verdığı kokteylde ıç dun- yasını açan Özer Çıller'ın, Al- lah'a lyıce yaklaştığını, ozel ıle- tışım kurduğunu, bu nedenle namaz bıle kılmasına gerek kal- madığını oğrenmış olduk W Arkası Sa. 6,Sü.3'te •Mehmet Seven, Çıller'ın tanhte Çançe Katenna ıle ılışkısı olduğu soylenen Baltacı Mehmet Paşa'yı tanıyıp tanımadığmı da merak ettığını belırttı Seven, Çıller'ın hangı ınançlar doğrultusunda bu kehanetlerde bulunduğunu açıklaması gerektığını de sordu • 5. Sayfada YAŞLI VE YORGLN - Papa II. Jean Paul'un, Filipinkrdeki Udnci günunde, FUipinler Devlet Başkanı Fidel Ramos'u zıyaretınden sonra gittiği Santo Tomas Uruversitesi'nde kendisine bir dans gosterisi vapan Filipınlı çocuklan izlerken oldukça yorgun olduğu göz- lerden kaçmadı. Hızla yaşlandığı gozlemlenen Papa'mn. kendisine karşı tasarlanan su- ikasttan haberi olup otmadığı ise biünmivor. (Fotoğraf RELTER) Türk şeriatçüanndan Papa'ya sııikast hazırhğı •Fılıpınler guvenlık guçlen, aralarında şenatçı Turklenn de bulunduğu koktendıncı Muslumanlardan oluşan bır çetenın Papa Jean Paul'a Manıla'da bır suıkast duzenleyeceklen duyumunu aldıklannı açıkladılar Dış Haberler Servısi - Asya-Okyanusya tu- ru çerçevesınde Fılıpınler'ı zıyaret eden Papa II. Jean Paul'e bombalı bır suıkast hazırladı- ğından kuşkulanılan aşın dıncı Müsluman bır grubun arandığı açıklandı Fılıpın guvenlık guçlen tarafından aranan bu çete elemanlan- nın arasında Turk aşın dıncıler de yer alıyor Fılıpın polısınden ust duzey yetkılılenn açık- lamasına gore, Papa II Jean Paul'e karşı bırsu- ıkast planladıklan ve suıkastta kullanılmak uzere bomba ımal ettıklen yolunda duyum alı- nan 23 kışılık çetede Turklenn yanı sıra Orta- doğu ve Pakıstan'dan da aşın dıncılenn bulun- duğu belırtıldı Gızlı servıs ajanlannm peşıne duştüklen bu teronstlerden bınnın Abdul Mahmud Abdül- kerimadlı Fılıstın kokenlı bırelektronık uzma- nı olduğu açıklandı Kuveyt doğumlu olan ve Pakıstan pasaportu taşıyan 26 yaşındakı Ab- dulkenm'ınLıbyaveSunye'dekıgenllakamp- lannda eğıtım görduğu tahmın edılıyor Manıla'dakı guvenlık kaynaklan, aşın dıncı grubun, son aylarda gızlı yollardan Fılıpın- ler'in guneyındekı Mındanao Adası'nı kulla- narak denız ya da havayoluyla uç ıla 6'şar kı- şılık gruplar halınde ulkeye gırmış olabılecek- lennı belırtıyorlar Papa'ya yonelık bır tehdıtle ılgılı ıkı kışının tutuklandığını açıklayan Fılıpınler hukumetı M Arkası Sa. 6, Sü. 7 'de OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Anayasa Değişirken Anayasanın demokratık bır ıçenğe kavuşturulması konu- sunda one surulen ısteklerın tumuyle olmasa da bır bolu- muyle yaşama geçırılmesıne ılışkın olumlu adımlar atıldığı- na tamk oluyoruz Bunca karanlık ve karam- sar bır ortamda, boylesıne bır gelışmenın bır başlangıç, bır aydınlık olabılmesı, TBMM'nın de demokratık ve laık bır tutumla konuya yak- laşmasına bağlıdır Aslında bu aşamaya da kolay gelın- memıştir Bu yuzden gelış- melerı anımsamakta yarar vardır - ANAP aralık ayının sonla- rına doğru TBMM'de anaya- sa değışıklığı konusunda oluşturulan Partılerarası Ko- mısyon'un çalışmalarının tı- kanmasının, Meclıs'te bu yondekı çalışmaları sona er- dırdığını, oysa anayasanın bazı maddelerınde değışıklık yapılması konusunda zaten uzlaşmaya vanlmış olduğunu anımsatarak uzlaşılan mad- delenn oncelıkle çıkanlmasını onerdı ANAP'ın onerısıne ılk aşamada DYP ve SHP sıcak baktı TBMM'de çeşıtlı defa- lar ANAP grup başkanvekıl- len Oltan Sungurlu ıle Ha- san Korkmazcan ve Devlet Bakanı Bekır Samı Daçe arasında yapılan goruşmeler- de daha once uzlaşılan 16 maddenın çıkarılabıleceğı yonundekı goruş ağırlık ka- zandı RP tle yapılan goruş- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de Bugün Cumhupiyerie biriikte îzmir'de SoysaPa coşkulu karşılama • Izmır SHP örgütünun verdığı, 'adav olma' muhtırasıyla Ankara'ya donen SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yard»mcısı Murat Karayalçın'dan bır gun sonra Izmır'e gelen Mümtaz Soysal govde gostensı yaptı • Coşkulu bır kalabalığın karşıladığı Mumtaz Soysal, 'Adaylığa var mısınız' sorusuna ' Vanm, ama aday değılım Aday olmama, delegelenn ımzalan karar verecektır' şeklınde yanıt verdı MUfln An H flMOTI • 5. Sayfada DGM'den Yaşar Kemal'e soruşturma •Der Spıegel dergısınde yayımlanan yazısında boluculuk yaptığı gerekçesıyle Yaşar Kemal hakkında istanbul Devlet Guvenlık Mahkemesı soruşturma başlattı İstanbul Haber Servisi- İstan- bul Devlet Guvenlık Mahkeme- sı, Almanya'da yayımlanan "Der Spıegel' dergısındekı yazısında 'bolucüluk propagaıtdası' yaptı- ğı gerekçesıyle hakkında soruş- turma başlattığı yazar Yaşar Ke- mal'ın kaleme aldığı yazının tü- munu ıncelemek uzere soz ko- nusu dergıye başvuruda bulun- du DGM'nın aynca Yaşar Ke- mal ın açıklamasını yayımlayan Mıllıyet Gazetesı Yazıışlen Mu- duru nun de ıfadesıne başvura- cağı bıldınldı Yazar Yaşar Kemal'ın Alman- ya'da haftalık olarak yayımlanan Der Spıegel dergısınde çeşıtlı fo- toğraflarla biriikte yayımlanan yazısı 'Yalanlar Seferi' başlığı- nı taşıyordu DGM'nın konuyla • Arkası Sa. 6, Su. 7'de Helikopter düştii: 6 subay şehit Bİİ2 Erganı Dıyarbak r • Dıyarbakır'ın Gaztepe bölgesınde Skorsky tıpı bır asken helıkoptenn, henüz belırlenemeyen bır nedenle duşmesı sonucu 6 asker şehıt oldu Dıyarbakır'ın Narlıca Koyu'nu basan PKK'lıler uzun namlulu sılahlar ve roketatarlarla saldırdılar; olayda 8 kışı oldu, 6 kışı de yaralandı Bıngol, Şırnak, Narlıca ve Gaztepe'dekı çatışmalarda ıse 31 teronst olduruldü Or£« Fulp Mardın Dİ^ARBAKIR (Cumhuri- yet>- Dıyarbakır ın Hanı ve Bıngol'un Genç ılçesı yakınla- nndakı Gaztepe bölgesınde Skorsky tıpı bır asken helıkop- tenn, henuz belırlenemeyen bır nedenle duşmesı sonucu 6 asker şehıt oldu Dıvarbakır'ın Kulp ılçesıne bağlı Narlıca Koyu'ne sılahlı baskın duzenleyen bır grup PKK'li 8 kışıvı oldurdü 6 kışıyı de yaraladı Bıngol'un Genç ılçesı Dıreklı Koyu kırsa- lında ıse 7 teronst oldurulurken çıkan çatışmada bır asteğmen şehıt oldu, 3 uzman çavaış ıse yaralandı Şımak'taduzenlenen operasyonlarda 11, Narlıca bas- kınında 4, Dıyarbakır'ın Genç ılçesı kırsal alanında 7 ve he- lıktoptenn duştuğu Gaztepe bölgesınde 9 olmak uzere top- Iam31 PKK'lı teronst oldurul- dü Kulp ılçesıne bağlı Hamzalı Köyu'nun 10 gün once basıla- rak 19 kışının katledılmesınden sonra bu kez de av nı ılçeye bağ- lı Narlıca Koyü basıldı Olağa- nüstu Hal Bolge Valılığı'nden yapılan açıklamava göre, bır grup PKK'lı teronst oncekı ge- ce 01 00 sulannda Narlıca Ko- yu ne roketatar ve otomatık sı- lahlarla saldırıda bulunarak kımlığı belırlenemeyen 8 kışıyı oldurdu Olayda 6 kışı de yara- landı Koy baskınında yaşamını yı- tırenlenn He\bet Ezer, Melek Ezer, Şengul Ezer, Çiğdem Ço- ban. ^zız Tanrıkulu, Nivazi Tannkulu, tbrahım Tanık, AU- ve Tanık olduğu bıldınldı Ölenler, Narlıca Koyu'nde ya- kınlannın katıldıği bır torenle toprağa venldı Koye gınş çı- kışlar yasaklandı Olağanustu Hal Bolge Valılı- ğı'nden yapılan açıklamada, kaçan PKK'lılenn yakalanma- sı ıçın bolgede başlatılan ope- rasyonlarda evleme katılan te- ronstlerden 4'unun olduruldü- ğü bıldınldı Öte vandan Bıngol'un Genç ılçesı Dıreklı Koyu kırsal alanı- na Lıce ve Kulp bolgesınden bır • Arkası Sa. 6, Sü. 5te Muş'ta Atatürk büsderi kırıldı •Muş'a 18 kılometre uzaklıktakı Haskoy ılçesmde, resmı daırelerın önundekı Ataturk bustlen, geçen cumartesi akşamı parçalandı Gencı saldırganlar, parçaladıklan bır bustun kulağını delerek bayrak dıreğıne astılar, uzenne de Arapça ayetler yazdılar •Muş Valısı Tekerek, olayla ılgılı olarak çok yonlu araştırma başlatıldığını, örgut bağlantısı uzennde de durduklannı soyledı PKK'nın bannmadığı bır ılçe olarak bılınen Haskoy'de şenatçı Hızbullah'ın orgutlendığı bıldınldı U 6. Sayfada DEĞİŞEN VİETNAM Uzun savaş vıllannın ardından Vıetnam'da yaşam nereden nereye geldP 10 yddır uygulanan 'doı moı' (yenıleştırme) sonucunda neler oldu 3 - Saygon sokaklan kımlenn ışgalı altında? - GerıJlalann gızlendığı tvtneller şımdı ne durumda ? - împaratorlann saklı kentı - 60'lı yılların dıremş sımgesı Vıetnamda dun ve bugun IUTİCC TUNCBfin yao yarm CumhuHyefte Ankara'dan Kürt tepkisi ABD'nın Kurt sorunu konusundakı açıklamalannı 'ıç ışlenne mudahale' olarak goren Turkıye, VVashıngton ve Ankara'da dıplomatık gınşımlerde bulunacak. • 10. Sayfada BORSA Dun 26 548.19 Öncekı 26.673.4€ DOLAR ODun 39.970 Oncek 30.970 MARK ûDun 26 050 Oncekı 26.000 ALTIN Dun 486.750 Oncekı 488.000 öliım mangalarının $efi Ispanya'da sosyalıst hukumetın ETA'ya karşı kurduğu kontrgerılla orgutu GAL'ın gızlı 'şefi' aranıyor • 10. Sayfada Anadolu'dakl muhalefet Aievıiık, 700 yıllık geçmışınde daıma eşıtlığı, ozgurluğu sımgelemış, emekten ve ezılenden yana tavır koyarak Anadolu'dakl toplumsal muhalefetı oluşturmuştur. B7. Sayfada c iier belediyeyl işgal etti Pendık Beledıyesı'nden çıkanlan 200'e yakın ışçı, yonetımın tutumunu protesto amacıyla dun akşam beledıye bınasını ışgal ettı • 5. Sayfada Kurtçe TV için ilk adım Başbakan Çıller, GAP TV'de muzık ve eğlence ıle sozlu programlarda, Guneydoğu şıvesı ıçın esneklık tanınmasını ıstedı Lehçe ve şıveyle sağlanacak esneklık, "Kurtçe yayına doğru ılk adım" olarak yorumlanıyor H Arka Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog