Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

13 OCAK 1995 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 36 gazetecinin katili lıâlâ buhuıamadı G U N D E M MUSTAFA BALBAY İstanbul Haber Scrvisi - Ya- zannuz Onat Kutların da yaşa- mını yıtırdığı bombalı saldında faıllenn bulunamaması. gazete- cı cınayetlennde katıllenn yaka- lanamamasını yenıden gundeme getırdı 19O5'ten gunumuze ka- dar gazetecı ve yazarlara yone- lık olümle sonuçlanan 49 saldı- ndan 36'sında katıller saptana- madı Bu cınayetlerın 'siyasi amaçb' ışlenmesıne dıkkat çekı- lırken, devlet ve guvenlık guçle- n, bırçok kesım tarafından katıl- lenn yakalanamamas) nedenıy- le suçlandı Gazetemızde yazılan yayım- lanan bılım adamlanna yonelık saldınlarda da bugune kadar Bahriv e Lçok, Muaramer Aksoy, CavitÖrhan Tutengüı yıtırdık Yıne gazetemız vazarı Uğur Mumcu ıle Ceylanpınar muha- bınmız Husevin Deniz'ın oldurülmelen. faılı meçhul cına- yetler olarak kaldı Yazanmız Server Tanilli. 1978'dekı sılahlı saldından belden aşağısı felç olarak kurtulurken, Toktamış Ateş ıse 1993'tekı bombalı su- ıkast gınşımınden. bombanın patlamaması nedenıyle şans ese- n kurtuldu 1989 vılından sonra yoğunla- şan gazetecılere yonelık saldın- lar buyuk oranda Guneydoğu'da meydana gelırken aralannda Ba- sın Konseyı Başkanı Oktay Ek- şi'ntn de bulunduğu bazı yazar- lar. bu cınayetlenn. de\ let guç- len araMnda yuvalanmış 'kontr- geriUa' orgutunce ışlendığını ıle- n surdü Yazanmız Uğur Mumcunun oldürulduğu bombalı saldında da devlet görevlılennın parmağı olduğu belırtılırken hukumet yo- netıcılennce cınayetın aydınlatı- lacağı konusunda \enlen 'na- mus sdzü' yenne getınlemedı Yaıııt bekleyen sorular tstanbul Haber Servisi - İB- DA-C ya>ın organı Taraf dergı- sınde aydınlara \e demokrat çev- relere tehdıtlennı •»urdunjrken tstanbul Emnıyet Mudürluğu yetkılılen, bu lslamcı teror orgu- tunun uzenne gıtmıvor Bu ko- nuda istanbul Emnı>et Mudürlu- ğu yetkılılenne yonelttığımız. ancak yanıt alamadığımız soru- lar şoyle - IBDA-C adlı aşın lslamcı şe- riat vanlısı orgut. vılbaşından gunlerce once liste \ayunlajarak saldıracağı verieri duyurduğu halde buralarda neden ontem alınmadı? - İBDA-C örgutû, eylem yapa- cağını bıldırdıgı Beşıktaş'takı bır bırahaneyı 29 Aralık 1994 gunü bombaladı Negıbıaraştırmaya- pıldı 9 - İBDA-C'nin eylem zinciri içinde >er alan The Marmara Oteli 0risindekı pastanede (bır gun once Beşıktaş'da patiama ol- duğu \e İBDA-C usrlendiği hal- de) neden onlem alınmadı? Pat- bmadan sonra IBDA-C olayı ust- iendiğinı açıkladı. Ne gibi soruş- turma yapıldı? - IBDA-C oteldekı patlamayı ustlendıgı halde Onat Kutlar'ın tedavı>e alındığı ve pek çok ay- dın. sanatçı. duşunurun zıyaret ıçın hazır bulunduğu hastanede neden onlem alınmadı0 tBDA-C mılıtanlan rahatça hastaneye na- sıl gırdıler0 - The Marmara Oteli"ndeki patlamadan bir gun sonra (31 Aralık 1994) gene İBDA-C'nin eylem zincirinde yer alan Eti- kr'deki bir klupte de bir palto nun içine jerteştirilen bomba patladı. Neden burada gereken onlem alınmadı? Ve patlamadan sonra ne gibi bir soruşturma >a- pıMı? - Tum bu olaylara, bırbınnıta- kıp eden patlamalara rağmen po- lıs neden daha onceden gereken onlemlen almadı 9 Aldıysa bun- lar nelerdır 1 tBDA-C konusun- da neden hıçbır operasyon du- zenlenemıyor 9 Orgutun yayın organı Taraf dergısının açık adresı ve sorum- lulan bılındığı halde savcılıkla- nn toplatma kararlan dışında İs- tanbul Emnıyet Mudürluğu bı- nmlen ne yaptı' • Baştarafı 1. Sayfada - Hayır, kendı kendımıze yaptık. ümandakıler daha da şaşkın - Sız delı mtsınız, aynı gemıdekı ınsanlar bırbırıne bu kadar duşman olurmu? Dığer yaralı soze gtrmış - Hazıneyı paylaşamadık. Güver- tenın altmdakıler "Hazınenın yarı- sından çoğu bızım olacak" dedıler Yukardakıler karşı çıktı Derken kı- lıçları çektık Bu hale geldık - Pekı nerede hazıne? - Ne hazınesı? - Hazıne ıçın kavga ettık dedın ya? - Mesela, dedık Yanı hazıne ol- saydı ne yapardık, dedık Son bırkaç gun ıçınde Karayal- çın'la Baykal arasındakı çekışmeyı ızlerken aklıma bu fıkra geldı Ikı partının, beklenenın çok altına duşen oy tabanını paylaşmak ıçın bugune kadar bırbınnı yemesı yet- memış gıbı, şımdı de birleşınce hangımız başa geçecek çekışmesı- ne tanık oluyoruz Bu gıdışle fıkra- dakı hayalı hazıne orneğı, olmayan oy tabanı ıçın bırbırlennı yıyecekler Sağlam kalan da koldan bacaktan olacak Ikı genel başkanın çekışme- sı, bıraz da Batı tıpı yeraltı dunyası filmlerını andınyor Ikı baba, malı paylaşacak Her şey eşıt olacak Bunu kutlamak uzere buluşuyorlar Mr. Sea, Mr. Black'ın kahvesıne sıyanur köyu- yor ikısı de bırbınnı lyı tanıdığı ıçın, kahveyı ıçmıyor O sırada salona Siyasetin bmir Rengi gelen kedının onune dokuyor Kedı kahveyı ıçınce, ağzında kopukler dunya değıştırıyor Ikı baba bırbırıne bakıp gulumsuyor Bu kez raftan hıç açılmamış bır vıskı şışesı çıkanlı- yor Buzlu vıskıyı ıkısı de aynı anda dudaklarına goturuyor Gulumseyıp aynlıyorlar Black, Sea'nın adamlan- nın kendısıne koşebaşında pusu kurabıleceğını bıldığı ıçın, anı olarak yon değıştınp uzaklaşıyor Sea'nın adamları, "Allah kahretsın" deyıp yenı plan hazırlıklarına gınşıyor Ikı yıldır fılmın çevnldığı mekân ve kahramanlar aynı Kafalarda gıderek netleşeceğıne duğumlenen soru şu - 28 ocakta ne olacak? Karayalçın gemılerı yakıp yola çıktı Dun izmır'deydı, bugun Trab- zon'da Hazır Trabzon'a gıtmışken, oradan karşıya geçıp Kafkas soru- nu konusunda da goruşmeler yapıp donebılır SHP lıderı, ıllerı adım adım dola- şıp destek arıyor Önerısı çok açık - Ya benım genel başkanlığım uzerınde uzlaşma sağlanır Ya da herkes seçıme gırer ve boyunun ol- çusunü alır Baykal, daha değışık bır taktık ız- lıyor Kendı orgutu ve delegesıyle hıç ılgılenmıyor SHP delegesı pe- şınde Bırkaç yuz SHP delegesını kendı lehıne çevınrse ış tamam Bu kıyasıya çekışmenın yanında bır de uçuncu aday arayışı var Er- can Karakaş, yenı genel başkanın, sozunun "er"ı ve 'can"\ı bırı olması- nı ıstıyor tsmail Cem, yenı genel başkanı tum sol "cem "lyetın kabul etmesı gerektığını soyluyor Aydın Güven Gürkan, kendısı ıçın her- hangı bır gırışımde bulunmayacağı- nı vurgularken yenı genel başkanın "aydın", "guven" veren "gurkan"\\ bırı olmasını ıstıyor Soysal işaret verecek mi? Bu çekışmeyı "bıraz" kenardan ızleyen Mümtaz Soysal ıse "Dele- ge ısterse vanm" dıyor Oncekı ak- şam bır dostun evınde Yon dergısı- nın 1962 yılı sayılarını karıştırdık Soysal'ın 19 Aralık 1962'de Yon'un ıkıncı yıla gırmesı nedenıyle yazdığı yazısında değındığı sorunlar, bu- gunkulerle neredeyse tıpa tıp Bır- kaç paragraf aktaralım "Demokrası, henuz ozledığımız ve duşunce humyetının, ınsanca yaşamanın temınatı saydığımız sağ- lam temeller uzenne oturtulama- mıştır Atılan adımlar ve başan dıye gosterılmek ıstenen hareketler, nı- hayet saray entnkalarına benzeyen çekışmelerı çozmekten şu veya bu başkaldırmayı onlemekten oteye geçememıştır. Yon, bır yıl once gerçek mıllıyet- çılığın kuru sıkı palavra atmaktan ıbaret olmadıgını Mıllıyetçıyım' dı- yen herkesın her şeyden once mıl- let meselelen uzenne eğılmesı ge- rektığını ıspat etmek ıddıasıyla orta- ya çıkmıştı Yon çevresınde topla- nanlar, mıllıyetçıliğm halkçılıktan geçtığıne ınanıyoriar. Dunyanın bu- günku şartlan ıçınde Batı ıttıfakını, Türkıye'nın mıllı bağımsızlığını koru- yan bır sıstem sayıyoruz ve bu amaca hızmet ettığı olçude sıste- mın desteklenmesı gerektığıne ına- nıyoruz " Yazının sağ koşesınde de Turhan Selçuk'un bır karıkaturu var Bır bınanın yan çızgısı, tabelada "CHP kongresı" yazılı Onundekı altı oklu bayrak yanya ındınlmış Soysal bugun son anda bır değışıklık olmazsa Izmır'e gidecek Burada Sosyal Demokrat Plat- form'un konugu olarak bır konuşma yapacak SHP ve CHP Karşıyaka orgutlerının duzenledığı akşam yemeğıne katılacak Soysal'ın aday- lık ışaretı vermesı beklenıyor Bu ışarete Izmır'ın nasıl tepkı gos- tereceğı çok onemlı Çunku Izmır, Ittıhat Terakkı'nın en guçlu olduğu yerdı Demokrat Partı hareketı, kıvıl- cımı Izmır'de çakmıştı Ecevit, Izmır ve Ege'den aldığı ruzgârla CHP Genel Başkanlığı'na yukselmıştı ANAP ıçınde Özal'a ılk muhalefet, Izmır ll Kongresı'nde ortaya çıkmış- tı Kısacası, Izmır ve Ege'dekı dal- galanma, tum Turkıye'yı etkılıyor Karayalçın'ın Izmır turundan sonra, bugun Soysal'a gosterılecek yak- laşım, yenı gelışmelerın ışığını vere- bıhr Refah'a 6 by-pass'ta ıızLaşma Çifler'in, 4 arka bahçesi' • Baştarafı 1. Sayfada ienen arazının durumu, "özelleş- tirmede ilk geri adım ÇDIer için an)dı" yorumlanna neden ol- muştu Emlakçılann yaklaşık 3, tnl- yon lıra değer bıçtıklen arâzmın satışı, Çıller'ın Istanbul'da çalış- ma yen olarak kullandığı Saıt Haiım Paşa Yalısı'na yakınlığı nedenıyle "helikopterpistT ola- rak kullanılması ve guvenlık ge- rekçelenyle engellenmıştı Cumhurivet ın "Çiller. arka bahçesini sattırmıyor" ıçerıklı haberlen uzenne, Carlton arazı- ii ıçın Ozelleştırme Yüksek Ku- rulu'nda satış karan alındı Alı- nan bılgılere gore Çıller. toplan- tıda, "Bu arazinin durumu çok abartıldı, satın" dedı Kurulda alınan karar uyannca. Carlton arazısı. Saıt Halım Paşa Yalısı 'na bıtışık kuçuk bır sahıl dılımı dı- şanda kalmak koşuluyla, satışa çıkanlacak • Baştarafı 1. Sayfada necek yöntemı tartıştılar DYP grup yönetıcılen daha sonra ANAP ve SHP grup yönetıcılenne toplantı çağ- nsı >aptı ANAP grup başkanvekıllcn Oltan Sungurlu, Hasan Korkmazcan. DYP grup ba^kanvekıllen Nevzat Ercan, Turhan Tayan. SHP Grup Başkanı SejfıOktaj. GrupBaşkamekılı Ercan Karakaş \ e Dev let Bakanı Be- kırSamı Daçe, TBMM'debırarayagelerek. 21 madde- lık değışıklık uzennde uzlaşma>a \ardılar Toplantıda, ANAP'ın TBMM Başkanlığı"na oncekı gun sunduğu değışıklık paketının 20 maddesı a>nen benımsenırken. DYP ve SHP'nın onensı uzenne 86 maddede de değı- şıklık yapılması kabul edıldı ANAP ın paketınde yer alan ve Ataturk Dıl ve Tanh Yuksek kurulu nun kuru- luşuna ılışkın 134 maddenın yururlukten kaldınlmasi- nı ıçeren değışıklık onensı ıse DYP \e SHP nın ısteğı doğrultusunda paketten çıkanldı Bu maddenın yenne. memurlara sendıkal hak venlmesıne paralel olarak oz- luk haklannda yenı duzenleme gerekeceğı ıçın mıllet- vekıllennın maaşlannın bu değışıklık kapsamında bı- rakılması amacıyta 86 maddede değışıklık yapılması benımsendı Toplantıda,DYPtemsılcılen.RPveSHP >ı uzla^tıncı \enı bır 24 madde metnı onensınde bulun- du D\ P nın 24 maddenın 'de\letin temel duzenı din kurallanna da>andınlamaz~ bıçımınde duzenlenmesı ve dın derslennın \elmin ısteğı doğrultusunda zorunlu derslerkapsamındançıkanlmasıonerısıne SHPtemsıl- cılen. "24. madde) i bu değişikliklerden sonra ek? atalnn" dıve karsı çıktı ve bu madde değışıklık kapsamı dışın- da kaldı Toplantıda 84 madde ıle ılgılı ANAP'ın onensıne. DYP ve SHP'nın ısteğı doğrultusunda. "Soz veeylem- leri nedenivlç sivasi partilerin kapatılmasına sebebivet veren lerinmıllenekıllıkk'nsadect'osasamadonemi için duşurulur" ıbaresı eklendı Bu duzenlemenın TBMM de kabul edılıp sıvası partılenn kapatılması du- rumunda. u>esı bulunan mılletvekıllerının. bu sıfatı de- vamedecek Partıyı kapatma>asozveeylemlen ıle ne- den olanmıllenekılınınüvelıksıfatı ısesadeceevlemın gerçekle^tığı yasama donemı ıçın duşmuş sayılacak DYP. SHP ve ANAP'ın bugun TBMM Başkanlığı'na vereceğı değışıklık paketınde. anayasanın geçıcı 15 maddesının son fıkrasının metınden çıkanlması benım- >iend] Bu degışıklıkle, 12 Eylul darbesını yapan yöne- tıcıler ve o dönemde kurulan hukumet uyelen hakkın- da yargıya başvurma yolu kapalı tutulurken, bu dönem- de çıkanlan kanun hukmünde kararnameler ıle alınan kararlar konusunda dava açılabılmesıne olanak tanını- yor Değışıklık onensınde. anayasanın, 12 Eylul darbe- sını oven başlangıç bolumundekı 1 ve 2 maddeler me- tınden çıkanlıyor Değışıklık paketı ıle memurlann sen- dıka kurmalannı engelleyen hukumlerkaldınlırkenöğ- retım uyelenyle unıversıte öğrencılennın sıyası partıle- re uye olabılmelenne olanak tanınıyor Seçmen yaşının 20"den 18"e, mılletvekıh seçılme yaşının 30'dan 25'e ın- dınlmesının ongoruldüğu pakette aynca. TBMM'nın yasama yılının başlangıç ve sona erme tanhlen de de_- ğıştınlıyor Değışıklık onensınde. yasama vılının. ekımde başla- yıp temmuzda sona ermesı öngoruluyor Interstar'a Alevi tepkisi sürüyor OLAYLARDV ARPENDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada 200 bın hra Ekmek 7.500 li- ra Enflasyon yuzde 150 Ve halk dopdolu Turkıye'de demokratık orgutlenmeler cılız Halk orgutlenmesı çok ' zayıf Batı'dakı gıbı, vatan- daş, bır kurumun şemsıyesi altında değıl 12 Eylul'de or- gutlenmeler busbutun ezıldı, yıkıldı Bu durumda kıtleler seslerını duyuramıyorlar; ama, toplum patlamalara açıktır Vatandaş ıçın askerlık btr sorundur Terhısler bır so- rundur Işsızlık bır sorundur. Geçım sıkıntısı bır sorundur. 'Realıte' dedığımız 'gerçek' bır yana bırakılıyor. Ekono- mıden sorumlu olanlar sü- reklı gostergelerle oynuyor- lar Sekız ay once ağır ko- şullarla donanmış ıstıkrar tedbırlerı alınmıştır Bugün ıse yarın ne olacağını, ne hukumet adamı bılıyor ne ışadamı Yenı bır ıstıkrar paketı ha- zırlığından soz açılıyor 'Reel' olanla 'hayal' olan birbinne kanşmıştır. Yurttaşın yaşam hakkı tehlıkededır Ulkenın en de- ğerlı ınsanlan bırbırı ardına terorun kurbanı oluyorlar Et- nık teror, enflasyon teroru, şerıat teroru bırbırıne kanş- mıştır Cumhurbaşkanı'nın butün bunları çok lyı bılıp değer- lendırdığıne ınanıyoruz, an- cak Sayın Demırel, Çanka- ya'da anayasal çerçeve ıçın- de kalmak zorundadır, soy- leyebıleceğı kadarını, dıle getırebıleceğı uslupla açık- lıyor Yapılan hesaplara göre bugun bır aılenın geçınebıl- mesı ıçın asgan ucret 18 mılyondur, ama, 7 500 lıra olan ekmeğı 2 bın lıra daha ucuza almak ıçın, halkın, beledıye satış kulubelerınde saatlerce kuyrukta bek- lemesı ne durumda ol- duğumuzu gostenyor Savaş yıllarında bıle az gorulen bir enflasyon oranı geçerlıdır. Bu hukumetle bu sıkıntıdan kurtulmak da olanakstz Ancak ortada daha tuhaf bır soru var Sakın bız far- kına varmadan savaş yıl- larına gırmış olmayalım? I Baştarafı 1. Sayfada edınız' diyonım. Son olayda da provokasyon ara>a gjrmiştir" de- ONAT KUTLAR'ı yitirmenin acısı yüreğimizde... Ama terör, umutlanmızı yok edemeyecek. Biz çoğalarak yaşamaya, aydınlık ve banş istemeye devam edeceğiz. ŞEHİR TİYATROLARI ÇALIŞANLARI dı Dıyanet İşlen Başkanı Meh- metNuri Ydmaz,gecıkmelı olj- rak >aptığı açıkfamada. olaylann buyutulmemesı gerektığını vur- gulayarak. "Soz konusu sunucu- nun be\anlannı tasvip etmemiz asla mumkun değildir" dedı GunerLmıt ın.sunuculuğunu yaptığı "SuperTurnike'" adlı eğ- lence programında canlı vayın- da Alevılere "aile içinde cinsel ilişkide bulunduklan" yonunde yaptığı hakarete tepkıler dun de mesajlarla!.urdu CHPAnkaralI Başkanı ÎNail Cürman, televız- yonlann nasıl yetıştıklen bellı ol- mayan sunucular ıle programcı- lann elınde yanlış vonlendınldı- ğını vurguladı Gürman. şunlan kaydettı "Ana>asa>ıihlalcden'k vaktivle kurulmuş ve hicbir ozel vasayla duzene bağlanmamış olanTV yayınlannın,vurttaşlan ozunde zedeleven ve âdcta paldır kütduryapLİarı yavınlann bir du- zene girmesı, maaiesef RTL K ile de sağlanamamış gorunmekte- dir.~ Eğıt-Sen Ankara Şube Başka- nı Kemai Lnal. yazılı açıklama- GALERÎ • ATÖLYE sında. GunerUmıt ınkışılıgınde ve sozlennde dışa vurulan anla- yışın.aslında zorunlu dın dersle- n eğıtımıy le. dev letın her alanda- kı gencı kadrolaşmasıy la sıstem- lı bır şekılde vurutulen bır sonuç olduğunu belırttı Pır Sultan Abdal Kultur Der- neğı Ankara Şubesı Kadın Ko- mısvonu Başkanı Müzevyen A>- bek. Interstar televızyonunun. farklı kultur ve ınançlan bılınçlı olarak karşı karşıya getırdığını savunarak, şunlan soyledı "Halkın oz kulturunden ve de- ğerlerinden uzak ınsanlan bilgi- lendırdığını, eğıttığını sanan voz prugramlaria ırkçı şoven duşun- celerini her gun insanlara zehir gibi akıtan, farklı kultur \einanç- lara hayasızca saldıran ve değer- lere sahip insanlan birbinne diış- ınan ederek zaten v ar olan aynm- cılığj ivıce korukleverek. a>nca hemcinsimizolanhostesin baba- Mndan hamıle kaldığını hangi ahlaki değere sığınarak sov lediği- nı bız kadınlar anlavanıadık." tstanbul'da İşçı Partısı Avcılar llçe Başkanı Avukat Hayri \a- man" da yazılı açıklamasında "Şeriatçılann Ataturkevelaik- iige düşnıanlıklannı çok ivi anlı- voruz. Bunlar avdınlanmanın duşmanıdırlar; Alevi yurttaşla- nmıza olan duşmanlık da bu se- bepledir. Alevi vurtaşlanmız la- ikliğin en vılmaz savunuculan- dır" dedı Ankara"da Alev ı tabanına yo- nelık yayınlanyla bılınen bazı radyolann da buyuk kentlerdekı Alevi ışadamlanna, Interstar'a reklam vermemelen yönunde çağnda bulunması dıkkat çektı Insan Haklan Mazluınlar Içın Dayanışma Derneğı 'nce > apılan açıklamada da Sıvas olaylan anımsatılarak "Güner Lmh'i, Akvi kardesJerimizi inciten ga- fından dolavı şiddetle kjnadığv- mız gibi İnterstar'a vonelik tep- kiv i aşan saldın cv lemini de aynı şekilde kınıvoru7*' denıldı Bursa'da da Interstar'ı protes- to eden bır grup, Ataturk anıtına sıyah çelenk koydu Bursa Hacı Bektaş Velı Derneğı tarafından organıze edılen protesto gösten- sı, dernek merkezının bulundu- ğu Setbaşı'ndanbaşladı Ellenn- de Turk bayrağı, Ataturk, Hazre- tı Alı ve Hacı Bektaş-ı Velf nın posterlen olan grup, "Törkiyela- iktir, laik kalacak", "Alevi-Sunni kardeştir, aynnı yapan kallestir" sloganlarıvla vuruyerek Ataturk anıtına geldı Anıta sıyah çelenk konulma- sından sonra saygı duruşunda da bulunuldu Dıyanet İşlen Başkanı Meh- met INuri V ılmaz, dun yaptığı açıklamada, olaylann büyütül- memesı gerektığını vurgulaya- rak "Soz konusu sunucunun be- vanlarını tasvip etmemiz asla mumkıin değildir" dedı V ılmaz, sunucunun Alevılerle ılgılı sozlen oncesı konuşmala- nnı da "duşündurücü ve ûzücü" olarak değerlendırerek "MUyon- larca insanın ızlediği bu kabil eğ- lence programlannda daha dık- katli davranüması gereği ortava çıkmıştır" dedı Yılmaz. Türkıye'nın ınanç ya- pısını hıç kımsenın horgormeye espn konusu yapmaya hakkı ol- madığını belırttı 293 89 78 (3HAT) INTERMEZZO (Meyhane Yaşam) Her Cuma Gumartesi /tkşanue Oirk Sanat ve Çağdaş HalkMuziği'ni LATİFE ctinleyebitirsiniz. Aynca hergün udeşiiğbtde Türk Sanat Müziği Asmaü Mescıt No 17 Tünel Rez Tet 293 28 68 Zihnı Cetiner Yonetimınde b o ğ a z ' a t u t k u I u b ı r b a r ve eoner olgun cengiz & yonca tolga & uluğ eelim emin igüs CABARET CİNE l \rruııtilı(i lı! J i " ı RESTALRANT BAR Bir Manastır Ortamında FASIL & TÜRK SANAT MÜZİĞİ Goı^ bılgı vercz255 23 U 23514 99 Tariabssı | ISM. Isunbul Sad » Tımzn Elkmlıkkn A Ş kimlcıaia [ (Sodexo ycmei kaılı nct,ırlıdn ) BAR. LOKANTA İLANLARINIZ IÇIN 293 89 78 (3 HAT) BAŞAK SIGORTA SANAT GALERİSİ HALDUN NAZİKER RESİM SERGİSİ HOcak-8Şubatl995 Şehıt Adem Yavuz Sok 12 Kızılav/ANKARA Başak Sıgorta Sanat Galensı Başak Sıgorta nın bır kultur hızmetıdır ÛMITYAŞAR SANAT G.UERİSİ BEYOGLU ŞUBESI ALEV ATILGAN "Lınk Masal Manzaraları' 6-25 Ocak 95 IshkfalCd ropKufynnılCI BeyogluTel W 214) 293 96 33 B MACKA SANAT GALERISt ALİYE "Gravürler" 10-28 Ocak 1995 EjamCad No : Tel (0-212)24080 23 Galeri Atölye ılanlarmız ıçın 293 89 78 (3 hat) DIM/İ Sl V l NLLRE İLGİNÇ ÖYKÜLER.TEKNİK KO\UL\R. T f f » \JAI\I\ OCfAK'95 RAHMİ KOÇ MÛZESİ AÇILDI »K.N VÛ SAY 1.129 TEKBAŞINA DÜNYATURU YARIŞI İKİNCİ ETABI Demırcıler Srtes 8 Cadde Mo 71 Zeytmbumu İSTANBUL Tel 664 16 94 510 28 71 Faks 558 67 85 BULUNMAZ RESİM A T Ö L Y E S İ Her Yaştan Insana Reslm Eğitimi Guzel Sanatlara Hazırük Eğitimi Tel : 251 60 90-513 74 31 DESTEK REASURANS SANAT GALERİSİ MÜRECCEL KÜÇÜKAKSOY Resım Sergisı 10 Ocak -10 Şubat 1995 Ai ıli} 10 Ocak Saat 17 30 19 30 Abdı l p e k v ı Cad 7S Mdçkj Tel 0 2 1 2 231 2» 32 3 6 .EMİN ÇİZENEL Galeri Nev Maçka Cd 33 B IM 67 63 DOGANfN ULTRADINAMIK YORUMU VE DE KELLELER MUZAFFER İMREK OAIMI RESİM SERGİSI EMEK RESM ÛRETİM »TÛLYES1 Tevl* Fıfc/et Cad 3/3 KuçtktakkalMy Tel (0216)3805126 FtorlBrıçrwgur90O-l70O URART SAN»T GALERİLERİ BÜLENT ŞANGAR Resim Sergisi 5 Ocak-2 Şubat '95 ADdı Ipekçı Cd No 18,? Nışantaşı Tei 03f2 24t Z\ 83 Resim Sergisi 3 Ocak 26 Ocak 95 Türkiye İf Bankası Parmakkapı Sanat OaltriSi Beyoğhı-I«t. Tel: 244 20 21 Beş liderden yeni mal bildirimi ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Sıvası partı lıderlerının mal- varlıklarıyla ılgılı TBMM Araştır- ma Komısyonu'na. beş liderden yenı mal bıldırımı geldı ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın ser\etınde artış. SHP Genel Baş- kanı Murat Karaşalçın ın serve- tınde ıse azalma olduğu saptandı Komısyonun un dun yaptığı top- lantıda, SHP Genel Başkanı, Baş- bakan Yardımcısı ve Dışışlen Ba- kanı Karayalçın. ANAP lıden Me- sut V ılmaz, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit ve SHP Onursal Genel Başkanı ve Izmır Mılletvekıh Erdaltnonü'nün gön- derdıklen yenı mal bıldırımı zarf- lan açıldı Mesut Yılmaz'ın yaklaşık 40 ta- pu kaydı ve benzen belgeyle bır- îıkte gonderdığı mal bıldırımın- den. son donemde servetınde artış olduğu anlaşıldı Yılmaz'ın serve- tındekı artışm. yaklaşık 300 tnıl- yon lıralık Fmansbank hıssesı sa- tın almış olmasından kaynaklan- dığı oğrenıldı Murat Karayal- çın ın ıse aynı dönemde hısse se- nedı sattığı belırlenırken beş lıde- nn yenı malbıldınmlen ıncelen- mek üzere komısyonda görev ya- pan uzmanlara teslım edıldı Komısyon toplantısında. ele alı- nan onergelerle ılgılı olarak tartış- ma yaşandı RP'lı Lütfiı Esengün ve DYP'lı Osman Scyfl'nın \er- dıklen onergeler. konunun araştır- ma değıl, soruşturma komısyonu- nun yetkılen kapsamında olduğu gerekçesıvle reddedıldı Kartal ADNAN ÇOKERMinimaller ve Varyasyonlar Sergı 21 OCAK 1995 tanhıne kadar uzatılmıştır GALERİB Husre^ GeredeCad Fmn Sofc No 2 tîeşvilcıyg'slanbul Tel ' 2i; 227<mi'Pux-Pıurtuitm<çl*W"*>-HM**>***' Galeri Atölye ılanlarmız ıçın 293 89 78 (3 hat) • Baştarafı I. Sayfada sel Uluslararası Basın Merke- zı'ndebasıntoplantısı yaptı Ka- patılan eskı DEP Genel Başkanı Yaşar Kaya ıle Remzı Kartal ve PKK'nın Avrupa sozculennden Alı Sapan'ın katıldığı toplantı- da, "Kürdistan Sıirgün Paria- mentosu'nun mart a>ina kadar kurulacağı" açıklandı Rernzi Kartal ıse yaptığı konuşmada, kapatılan DEP'ın her zaman PKK'den yana olduğunu ve hıç- bır zaman PKK'yı dışlamadığı- nı söyledı Bır soru uzenne Kar- tal, "Biz, DEP'IÜer olarak hiçblr zaman PKK'yi Kürt halkı dışın- da Mr olgu olarak görmedik. Biz, seçilmiş millervekili olarak PKK'nin yanındayız" dıye ko- nuştu Kartal, Bırleşmış Mılletler (BM) Genel Sekreten Butros GaB'yc oncekı gun Fınlandıya'da bır mektup vererek parlamento kurma gınşımlennı bildırdık- lennı de açıkladı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog