Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

13OCAK1995CUMA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNJTi TELEVKYON 17 ILMLERI 09.30 Kanal D DUYGUSAL 70.30 Shovv TV DUYGUSAL 10.40 TGRT o 11.05 GAPTV DUYGUSAL 12.00 ShowTV v GÜLDÜRÜ 72.70 TRT INT DRAM 12.10 atv DRAM 02.10 İnterstar pUYGUSAL 2.45 kanal 6 MACERA 13.30 5howTV )RAM 13.30 Kanal O DRAM 73.50 Jnterstar DRAM 14.00 atv DUYGUSAL Yak Bir Sigara Köyde geçen olaylan konu alan filmin yönetmenliğı- nı Âgah Hün üstleniyor Oynayanlar: Muhterem Nur ve Agah Hün. Şüphe Sevtap Parman'la Bülent Bilgic'in rol aldığı fılm, tut- kulu bir aşk öyküsünü konu alıyor. Shovv TV'nin de- ğişıklikle yayına aldığı bir fılm. ÇıkmazYoH TGRT'nın bültenine göre zengin bir adam kumar ba- tağına saplanır. Yön: Ahmet Hoşsöyler. Oyn: Levent Inanır ve Neslihan Acar. Dil Yarası Babasının katilini bulmak için Istanbul'a geien gen- cin aşkını konu alan filmin yönetmeni Yaşar Seriner. Oynayanlar. Orhan Gencebay, Yaprak Özdemiroğlu. Aynı Yolun Yolcusu Fikırleri birbirine zıt dü$en iki hocanın öyküsü. Yön: Aram Gülyüz. Oynayanlar: Sadri Alışık ve Nebahat Çehre. Fırtına Kemal Yoksullara yardım eden bir mafya babasının intikam öyküsü. Yön: Cevat Okçugil. Oynayanlar: Bülent Bil- giç. L. Alkan. Hayalimdeki Dost (Somevvhere Tomorrovv)- Babasız bir kız, Bir TV filmınden çok etkilenir. Yönetmen: Robert VViemer. Oynayanlar: Sarah Jessica Parker (1983, 87 dk). İnleven Nağmeler SafaOnal'ınyönetmenliğiniyaptıgı ilk film. 1969 ya- pımı duygusal fılmde Zeki Müren ve Mine Mutlu rol alıyor. Babamı Anyorum ^ (In Search of the Castaway>- Kanal 6nın defalarca gösterdiği. oyalayıcı bir Jules Verne uyarlaması. Yön: R. Stevenson. Oyn: G. Sanders, M.Chevallier . VurTatüm Sosyeteye giren iki yoksul ve işsiz arkadaşın öyküsü Yönetmen: Mehmet Aslan. Oynayanlar: Tamer Yiğit, MelekAyberk(1975). İnsanlan Seveceksin Kıralık bir katılin öyküsünün konu edıldıği filmin yö- netmenliğini Melih Gülgen yapıyor. Oynayanlar: Cü- neyt Arkm ve Sevda Karaca. (1978) Zandv'nin Gelini (Zandy v s Bride)- Mektupla tanışıp evlenen birçiftin 'dramı'... Yönetmen: Jan Troell. Oynayanlar: Gene Hackman. Liv Ullmann (1974, 116 dk). Fakir Gencin Romanı Fakir gençle zengin kızın aşkını konu alan filmin yö- netmeni Osman Nuri Ergün. Oynayanlar: Cüneyt Ar- kın ve Filiz Akın. 16.20/atv/Baba 76.30 Kanal 6 O 77.30 Kanal D DUYGUSAL 18.20 ShovvTV ' GÜLDÜRÜ 79.30 TGRT DRAM 20.75 Ka.nal D GÜLDÜRÜ 23.55 interstar GERİÜM Tuzak Kanal 6 basın bültenine göre filmin başrollennde Fa- ruk Peker ve Çiğdem Işbilir rol alıyor. Konusu ve yö- netmeni hakkmda herhangi birbilgiye yer verilmemiş. Gazap Rüzgân Orhan Âksov 'un yönettiği film bir aşk ve macera öy- küsü. Hülya Koçyiğit ve Cihan Ünal başrolleri payla- şıyorlar. (1982) Değirmen Yüzyılın başında bir Anadolu kasabasında yaşanan oturak alemlerini konu alan filmin yönetmeni Atıf Yıl- maz. Oynayanlar: Şener Şen. Serap Aksoy. (1986) İnfaz (The Execution of Raymond Graham)-lnfazına bir- kaç saat kalmış bir idam mahkûmunun öyküsü. Yön: Dan Petrie. Oyn: Jeflrey Fahey, Josef Sommer. Kapıcüar Kralı Bir kapıcının apartman sakinleriyle kurduğu ilişkile- nn güldürüsü. Yön: Zeki Ökten. Oynayanlar: Kemal Sunal. Se\da Ferdag. (1976) Prototip (Prototy pe)- lnsanlarla robotlann uzayıp giden sava- şı... Yönetmen: Phıllip Lenhert. Oynayanlar: Flane Lenhert, Robert Tossberg, Brenda Swanson. Banker Bilo Paralannı kaptıran köylü Bilo'nun güldürüsü. Yönet- men: Ertem Eğilmez. Oynayanlar: llyas Salman, Şe- ner Şen, Ahu Tuğba. Münir Özkul. Meral Zeren. 21.00/Kanal 6/Amerikah Aynntth bilgi yanda Sapık4 (Psycho 4: The Beginning)- Norman Bates, bir kez daha geri dönüyor. TV filmi. Yönetmen: Mick Gar- ns. Yönetmen: Anthony Perkins (1990, 100 dk). 13. Cuma (Friday the 13th)- Basmakalıp bir korku filmi dizi- sinin ilk bölümü. Yönetmen: Sean S. Cunningham. Yönetmen: Betsy Palmer, Adnenne King. İntikam Vadisi (Vengeance V'alley)- 'Vahşi Batı* dekorunda düşman kardeşler motifı. Yönetmen: Richard Thorpe. Oyna- yanlar: Burt Lancaster, Robert Walker, Joanna Dru. Mankenlerin Ölümü (Dead Women in Lingerie)- Tekstil dünyasında ge- çen önemsiz bir polısiye. Yönetmen: Erica Fox. Oy- nayanlar: John Romo, Maura Tiemey, June Lockhart. Madam \20.20 HBB BİLİMKURGU 20.35 StiowTV v GULDURÜ 00.70 atv KORKU 00.15 HBB WESTERN 00.15 Kanal 6 POLİSİYE 07.75 fTRT2 DRAM O (Madame Bovary)- Dnlü klasiğin bu 'meçhul' uyar- laması, gözatmayadeğebilir. Yönetmen: P. Cardinal. Ovnr: Nicole Coursel, Jean Boise. Andre Dusollierb. UMMI Yerlifilmler Yabancı filmler ı izleyin /Orta Halli /Değmez A K B A N K ULUSLARARASI CAZ FESTİVALİ Alain Jean Marie Solo 13 Ocak 1995, Cuma, Saat 22.50 TRT2/FESTİVALLERDEN AKBAIMK TRT ı 23.oo 1 Noyan'lar en büyük özellikleri 'tartışma' ile ekrandalar 'Açık Açık' taıtışmFtGEN YANIK Eser - Engin Noyan bınkimlerinı ser- giledikleri "Noyan ve Noyan'la Açık Açık"adlı 13 bölümlük programlannda 'güzel, hoş ve anlamlı" çalışmalara ım- zaatmayıamaçlıyor. Yaklaşıkbiryıl sü- ren görüşmeler sonunda, geçen haftadan itibaren TRT ekranlannda ünlü bir çiftle sürpriz bir konuyu tartıştikları program- lannı gerçekleştirmeye başlayan Noyan ciftiyle yaptığımız görüşme de kendili- ğınden 'açık açık'lıga dönüştü. - Ciddi riskler taşıyan 'tartışma' te- malı programa başlarken tereddütle- rinizoldu mu? ENGİN N.: TV programlanmızda sohbet esnasında biz hep nostaljik, hafıf eski bir çift olarak düşünüldük. İnsanlar bızi böyleyaşıyoruzzannediyorlardı. Be- nım konuşmalanmın mızahı yanını hiç anlamıyor insanlar... Oysa günlük hayat- ta böyle değiliz. Bizım en büyük özellık- lerimizden biri: *biz, taıtışırız'. ESER N.: Bir gün TRT Istanbul Tele- vizyonu Müdürü Mustafa Gerçeker'in yanında bir konuyu tartışıyorduk. "Bu- nu neden ekranda yapmıyorsunuz. Ne- den böyle tartışmava döniik bir prog- ram yapmıyorsunuz" dedi. Ve olay bu- raya dönüştü. ENGİN N.: Ama bilınmesi gereken şeyler var: Öncelikle tartışmak. kavga et- mek demek değil. Adı üstünde, tartışıyo- ruz. Fikırleri ortaya koyup tartışıyoruz. Tartışmanın sonunda uzla^mak da gerek- mez. Aynca tartışma. diyalogdur. Türki- ye'nin her kesiminde gördüğümüz gibi. monologlann toplamına eşit değildir tar- tışmak. Bizgördük kı, fikiryürütürken in- sanlar hıc tartışmıyor. Karşılıklı tavizve- riliyor, konuşulmuyor. Konuşmamazlık. ınsanlann içınde bırikim oluşturuyor. Bir süre sonra vahşete dönüşüyor. Tartışın. açık açık tartışın. - Sanatçılara, halka örnek oluştur- ma adına ne gibi görevler düşüvor? ENGİN >'.: Biz ınsanlara kendimızi olduğumuz gibi gösterebılme şansına sa- hibiz. Bazı ınsanlar buna sahip degiller. insanlar 'Araan ben karnımı doyura- yım* diye hiç istemedikleri şeyleri yap- mak zorunda kalıyorlar. Biz şansımızı iyı Noyan çitfî, 13 bölümlük programın ikincisıyle ekrana geliyorlar. Sanatçılar programda sohbetin yanısıra müziğe de yer veriyorlar. kullandık. Neden 1 .' Güzel bir altyapımız var. Ideolojik altyapımız sağlam. Biz, kendini ve ınsanını seven insanlanz. Eleştirinz ayrı bir konu... Hiçbir zaman halk bunu ıstıyor diye bir şey yapmadık. Halk bırşey istemez. Halka birşeylerve- rilır. Siz ona güzeli vereceksinız. Siz, halkın karşısında edepsızligi komiklik- mış gibi görgüsüzlügü marifetmiş gibi gösterirseniz, insanlar buna özenir \e doğru zanneder. Bunun için sanatçılann çok özenli \ e çok dikkatli davranması ge- rekır. Çünkü halk size bakıyor. size öze- niyor Siz ona sanatçı olmanın nımetlen- nı yansıtırsanız bunun birbedelı var. ESER N.: Ben sanatçıyım. bu benim hakkım, di>e bir şey olamaz. ENGİN N.: Benim söylediğim, evren- sel kural. Hele hele bugün Türkiye'de dikkatli olmalıyız. Toplumumuza, halkı- mıza istemeden bılmeden fenalık yapanz. - Son yıllarda ekranlarda az görün- mek, sizin tercihiniz mi oldu? ENGİN N.: Elbette gözükmek istiyo- ruz, ama bunun da bir şartı vardı. Ortam çok önemlıydı. ESER N.: Bize pek çok kanaldan tek- lif geldı. ama biz biraz muhafazakâr bir ikiliyiz. Yani TRT tercihimiz olduğu için direndik. ENGİN Y : Benim üslubuma 'Saz Caz Tam Gaz' adlı bir programa katıl- mak aykırıdır. Şahıs olarak böyle bir programa katılmaktan haz almam. Böyle bir programda gözükmeye ni- yetimiz de ihtiyacımız da yok. Ben o programda gözüktügüm zaman, ınsanla- ra vermek. aktarmak istedigım şeylere ihanet etmış olurum. Değmez ki... Biz güzel. hoş ve anlamlı şeyler yap- mak istiyoruz. Ve biz her konserimizden, her yaptığımız programdan sonra insan- lara teşekkür ediyoruz. Diyoruz kı 'Çok teşekkürler, sizin sayenizde hâlâ an- lamlı bir şeyler yapabilmenin mutlulu- ğunu yaşıyoruz'. Kanal 6 21.00 Hollywood taşlaması Amerikalı Yönetmen: Şerif Gören , Senaryo: Ümit Ünal.' Görüntü:Erdoğan Engin Müzik: Volkan Gücer ' Oyuncular:Şener Şen, Lale Mansur, Taner Barlas, Eray Özbal, Ayton Sert. İhsan Bilsev, Sırrı Elitaş / 1993 Anadolu Filmcilik ve Film Cass orta yapımı. Şen ve Mansur, 'Amerikalı"nın bir sahnesinde. TV Servisi- "Amerikalı" fılminde yıllarca kaldığı Ameri- ka'dan zenginleşerek yurda dönen biryurttaşımızın güncel olay- lar içinde geçen gülünçlü öyküsü anlatılıyor. "Amerikah"da "Özel Bir Kadın", "Temel İçgüdü", "Evde Tek Başına" gibi fîlmlerden de alıntılar var. "Amerikah"da nasıl bırdeği- şim yaşadığımızı, nasıl kişiliksiz bir topluma dönüşüp gülünç- leştığimizı bir aynaya bakargibi görüyoruz. 20 yıldan bu yana Amenka'da yaşayan işadamı Şeref The Turk, yıllarönce sevdiği gençlik aşkı Melek - Angel'i biliponu elinden alarak kendisine uyuşturucu tuzağı kuran medya patro- nu eski arkadaşlarından öç almak için özel uçağına atladığı gi- bi yurada döner. Geçen süre içinde Amerika'dan pek farkımız kalmadığını. müziğimız, dilimiz, kılık kıyafetimizle Amerikan- laştığımızı büyük bir şaşkınlık içensinde görür. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ONGOREN Kapıştırmayalım... Eğertelevizyondan, kalkıp da "Türkiye'deişkence var- dır" derseniz, "Yunanlı spiker edası"y\a mı konuşmuş olursunuz? Eski dostum, yıllardan beri görmediğim Hın- cal Uluç'a göre evet. Show TV haber sunucusu Gülgün Feyman'ın, ekranda insan hakları konusundan sorum- lu Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'na, "Şimdi Sayın Bakan tek sözcükleyanıt verın, üikemizde işkence varrnı- dır, yok mudur?" diye sorma biçimini "Yunanlı spiker edası" diye yorumluyor Hıncal Uluç. Bu, ilginç bir olay. Uluç'a yanıtında da Feyman, "Bir asker kızı olarak vatan sevgisiyle büyüdüğümü vurgula- maklayetinmekistiyorurn. Sinirtendiğim konu, "Kimden yanasın Gülgün Feyman" diye sorup, beni Yunan tele- vizyoncu ya da vatan haini gibi göstermeye çalışması" diye yanıt verdi. Bu küçük ve önemsiz gibi görünen tartışmada ortaya çıkan kimi noktalar üzerinde, kimseyi küçük düşürme- den, durmak istiyorum. Türkiye'de insan hakları ihlalleri vardır. Bu insan hak- lan ihlallerine de daha çok devlet tarafından, ama dev- letle ilişkisi bulunmayan terör örgütlerı ve hatta terör ör- gütü sayılmayan diğer örgütler tarafından da yol açıl- maktadır. Bu durum, örnekleri ve kanıtlarıyla artık dü- pedüz ortadadır. Bu gibi ihlallerden basında, radyolarda ve televizyon- larda söz edilmesi de "vatan hainliği" değildir. Ya da biz- deki insan hakları ihlailerinin açıkça belirtilmesi başta Yu- nanistan olmak üzere hiçbir ülkenin ekmeğine yağ sür- mez. Çünkü hemen hemen her ülkede az ya da çok in- san hakları ihlalleri vardır. Ama bizdeki ihlaller hem çok sayıdadır hem de devlet tarafından engellenememekte- dir. Tüm demokrasilerde, hatta bizdeki gibi çeyrek de- mokrasilerde de bu ihlaller üzerinde açıkça konuşamaz- sanız, onları durduramazsınız. Sonunda insan hakları ihlallerinden söz edenlere "vatan haini" damgasını ya- pıştırmaktan başka çare de kalmaz. Show TV spikeri Feyman da elbette bir "vatan ha- ini"değû... Değil, ama onun, daha doğrusu Shovv TV'nı'n habercilik tutumu üzerinde de bir iki söz söylemeden geçmemek gerekir kanısındayım. Feyman'ın edasının "ilkokul çocuğunu azarlar" gibi olduğu eleştirisini de ya- bana atmamak gerekir. Ben bunun Shovv TV'nin tutu- mundan kaynaklandığını düşünüyorum. Hiçbir TV gö- revlisinin, karşısındaki kişiyi -bu bir bakan da olabilir, her- hangi biri de- azarlar gibi konuşmaya hakkı ve yetkisi olamaz. Özel televizyonların TRT'deki katı yayıncılık an- layışını kırmasını anlayışla ve yerinde kabul ediyoruz. Ama işi belli bir çızginin ötesine geçirmek, yayıncılık ku- ralları ile bağdaşmaz. Feyman, Hıncal Uluç'a verdiği yanıtta, "sorusunun ABD'nin jürili adalet sisteminde tanık ve sanıklann kaça- mak yanıt vermesini engellemeye yönelik biçimden" esinlendiğini anlatmış. ABD'de öyle olabilir ama, radyo- TV yayımcılığında soru soran görevliler yargıçlık yap- mazlar, yapmamalıdırlar. Benim de çok duyarlı oldu- ğum insan hakları konulannda bile... Ama karşısındaki- ler kaçıyorlarsa, konuyu dağıtıyorlarsa, o zaman TV gö- revlileri dayatabilirler, uyarabilirler, yanıt alamadıklarını açıkça belirtirler. Ama azarlamazlar. Kaldı ki, Shovv TV haberierının, Oevlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'na tak- tığı veonu herfırsatta, "gizlikamera" uygulamasınaya- kın bir anlayışla çekerek gülünç duruma düşürdüğü de gözlerden kaçmıyor. Hatta Shovv TV'nin yakaladığı bu görüntülerde Sayın Bakan'ın gerçekten de oldukça zor durumda kaldığı bir başka gerçektır. Ne var ki, tüm bu görüntüler "haber" değildir, Shovv TV'nin ya da bir baş- ka TV kuruluşunun haber bültenlerine de yakışmamak- tadır. Bir asker kızı olmak ise ne bir insanın vatan sevgisiy- le büyüdüğünü vurgular, ne de ona bu konuda herhan- gi bir üstünlük verir. Vatan sevgisi, asker kızı olmayan- larda da bulunur. Sorunlarımızı, konuları birbirine karış- tırarak değil, her alanın hakkını vererek çözümleyebili- riz sanınm. Önemli bir araştırmacımızın kitabı: Alpay Kabacalı, "Türk Basmında Demokrasi", Kültür Bakanhğı Yayınları, Ankara, 1994. ShowTV 23.45 'Böcek'in kadınlanTV Servisi- "Böcek" fılminde biraraya gelen Nurseli İdiz ve Meltem Cumbul, Cem Özer'e konuk oluyorlar. "LafLafı Açıyor" programında Özer'in şorulannı yanıtlayan iki sanatçı, Ümit Elçi'nin yönettiği filmde birbirinden farklı iki kadını canlandınyor. Profesyonel tiyatro yaşamı 1981 yılında başlayan İdiz, "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Vanya Dayı", "Evita" gibi oyunlarda rol aldı. tdiz halen "Prizma" adlı haber programın sunuculuğunu yapıyor. MSÜ Devlet K.onservatuan*nı bitirip Ingiltere'de tiyatro eğitimi gören Cumbul ise sunuculuğun yanı sıra "Bir Sonbahar Hikayesi" ve "Bav E" adlı filmlerde rol aldı. atv 16.2O\ Güney, yazdı, yönetti, oynadı Ödiilü abnan fîlıııTURHAN GÜRK.4N Yılmaz Güney'ın 1971de Bekir Yıldız'ın "Sahipsizler" kıtabındakı "Üç Yoldaş" öyküsünden esinlene- rek yazıp yönettiği ve oynadığı "Ba- ba"da yoksul ailesi için işlemedigi bir suçu üstlenerek hapse giren bir in- sanın dramı anlatılıyor. Melodrama yatkın havası dışında tıpleri. şiirsel görüntüleri, kurgusuyla Güney'ın haika dönük sinemasının önemli hal- kalanndan birini oluşturuyor. Konuşmasız sahneleriyle başanya erişen ilk bölümün ardından. ikinci bölümde gereksiz yere uzatılmış bir melodram egemen. I972'de 4. Ada- na Altın Koza Film Şenliği'nde en iyi film, Yılmaz Güney'in oyuncu ödü- lü kazandığı "Baba". bir gün sonra jürinin baskı sonucu karannı değişti- np ödülleri başka film ve oyuncuya vermesiyle bü>oik skandal yaratılmış. Baba Yönetmen-Senar\o: Yılmaz Güney / Görüntü: Gani Turanlı / Müzik: Metin Bükey / Oyuncular: Yılmaz Güney, Müşerref Tezcan Akay, Yıldırım Önal, Kuzey Vargın, I 1971, Akün Film yapımı. basında çeşitli tepkilere yol açıp ağır biçimde eleştirilmişti. Bir zengin yalısında boğaz toklu- ğuna bekçilik yapan yoksul balıkçı Cemal (Y. Güney). kansı (M. Tez- can), iki çocuğu. yaşlı anasını geçin- dirmek için patronunun serseri ve ah- laksız oğlu Koray'ın (K. Vargın) sar- hoşlukla işledigi cınayetı para karşı- lığında üstlenıp 24 yıla hüküm giyer. Yılmaz Güney'in başarılı yapıtında Müşerref Tezcan Akay da var. NÂZIM HİKMET KÜLTÜR VESANATVAKFI İLK ULUSLARARASI NÂZIM HİKMET ŞİİR ÖDÜLÜ ADONİS'E TÖRENLE VERİLİYOR. SEZEN AKSU GENCO ERKAL MÜJOATGEZEN AZİZNESİN ARİFSAĞ CÖNEYTTÛREL EROLURAS 14 OCAK 1995 CUMARTES! GUNU SAAT 20.00 • CEMAL REŞIT REY KONSER SALONU DAVETİYELER: Devlet Tıyatroları Taksım Sahnesi, Beyoğlu Alkazar Beyoğlu Beyoğlu. Kadıkoy Moda sınemaları gışelerınden ve Nâzım Hıkmet Kultur ve Sanat Vakfı'ndan (212- 252 63 14/15), 13-14 Ocak 1995 gunlerı ayrıca Cemal Reşıt Rey Gışesı'nden temın edılebılır TEŞEKKÜR Annem FATMA (Ayşe) ÖZKAN'ın hastalığı süresince yapılabilecek bütün tıbbi müdahaleleri büyük bir özveri ile uygulayan TRABZON NUMUNE HASTANESİ doktorları IV.DahiliyeŞefiDr. BAHTİYAR ŞENGÜN'e, II.NörolojiŞefiDr. OSMAN LİMAN'a, Dahiliye Mütehassısı Dr. MUSTAFA AYDOĞDU'ya, Kardiyolog Dr. YUSUFBAHADIR'a Hemşire HAvVAÇALIŞ, IV. Dahiliye ve II. Nöroloji Servisi hemşireleri ve tüm çalışanlarına, ayrıca her zaman olduğu gibi iyi arkadaşlığını ve dostluğunu esirgemeyen Ürolog Op. Dr. ALİZIRH'a sonsuzteşekkür ve şükranlarımı sunarım. Dr.ALİÖZKAN ILAN T.Ç. EDREMİT İCRA MÜDLRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNtN İLANEN TEBLİĞİ Alacaklı Vakıl Kınansal Kıralama A Ş >ek Av Sck.uk Kıı- v I- Fugen Palma Durdağ. Alacahırka Mahallesı. Orha- ncli CaddeM No I0I A. kal I Osmangazı Buna 1- 'Vyşe Mehlap Tansu. Alacahırka Mah Ortıanclı Cad Nn 101 A. kuı I Osmangazı Bursa Bıırç mıklan 4 000.000 000 lıra \c ma^raflan. V ukanda yazılı borrunuaian dolaji vukanda yaalı adre>lcnmzc çikanlan odemeemnnı havı leblıgallar bila leblığ udecdilınış \e \ap- ünlan ^a^>ıu ara^lırması nelıcesındc adrcslcnnız lespıı cdılemcdığm- dcn nrnck 152 -avılı odeme emnnın ılancn vapılmasma karar venl- nu^tır Vukanda vazılı horcunuzun masralian ılc bırliklc ışbu ilancn neşır lanhmdcn ılıharcn k.ınunı surcyc 15 gun ıla\csiyle (45) gün /arlınd.ı odcmcnız. lakıbın da> jnağı borca karşı bir ıtırazınız \arsa neşır tan- hındcn ıııbarcn (7) günc 15 gun ıla\e>ıvic |22) gun içinde yazılı vc Mİzlü olarak ıcra dairesıne bildtrmenız. borcun bir kısmına ıtıriizınız >arsa o kısmın cıhcl ve mıklannı açıkça göstermedığmız takdirdc ıtı- nı? clmertıı^ vnıljcağını/- senet .ılıındakı ımzayı ınkar edıyorsanız ayrıca vc av'kca bıkjırmcnu. aku ukdırdc scncllckı ımzayı kabul cl- mı> saulacağınız. suresj içinde ılıraz edilmcz \e r«>rc ödenmeZM: alj- Ljklınin gaynmcnkuiun salı^ını ıstcyebıleccğı ıhlar vc ılancn ıcblığ olıınur 6 I'|W5 Bavın 1715
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog