Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 OCAK 1995 CUMA 14 KULTUR îstanbul dergisinde 4 kan değişimi' Kultür Senisi- bç ayda bır ya- >ımlanan İstanbul' dergısının 12 sa\ısında Genel Yayın Yonetmenı \e Sorumlu Yazı Işlerı Muduru Ze>nep Ava, 'lstanbul'dan' başhklı vazısında yayın yonetmenlığınden avrıldıgını açıklıyor A\cı, uç yıldır surdurduğu bu gorevden ayrılma nedenını kurumlaşamama ve 'kan değişimi' olarak behrt\rken tstan- bul dergısının çok yakın geiecekte bu ortamdakı ışlevının gelışecegı- ne İstanbul temasının ın'lıgı out luğa donuştuğunde dergının ka- Ucılığınm onemının daha da belır- 'gınle!>eceğıne ınandığını vurgulu- yor istanbul dergısının ya>ın >o- netmenlığını bundan bo>le Başar Başartr ustlenecek Bır >a>ın organının yaşamının, ülkemız genelmde ınsanlara bağım- lı olduğuna değınen Zeynep Avcı, Istanbul dergısının Tanh Vakfı çatı- sı altında bır hızmet butunünun parça->ı olarak yayımlandığmı anımsaiıp bu yayıncılığın kurum- laşmasının guçlugune dıkkat çekı- yor "> ukselen değerler'ın artık haftadan haftava değiştiği, insanla- nn neve inanacaklarını bulabılmek içın çabalamaktansa. ıvice inançsız- laşrru\ı tercıh ettıkleru ekonominıni insan vaşamının çoğunluğunda tek soz sahıbı etken haltne geldığı bir ortamda Tarih Vakfı'nın hızmet amamta \ayın çıkarması başlı ba$ı- na buvuk başarıvken, bir de ku- rumlaşmava çalrçması utop\a\a gi- rer Bu da demektır kı, İstanbul dergısıni de, bırçok dergiyi oldugu gibı, ınsanlar etkılevecekter. Bu bır şe\ daha demektir: İnsanlann soz konusu yayın organıyla bütunleş- raeleri gerekir.." Dergının ocak sayısında, Abidin Dino nun olum yıldonumunde Ada Yayınlan'nın bastığı, sanatçının de- senlerı ve yazılarından oluşan bolumler yer alıyor Necmi Sönmez'ın. yapıtlan Mıllı Reasurjns Sanat Galensı'nde sergı- lenen Leopold Levy uzerıne yaptığı ınceleme Eray CanberVın tstan- bul vıırlennı anlattığı 'Şairter Şehri İstanbul', Ruhi Ayanagil ın lstan- bul'un dunya kultürune armağanı olan unlu 'Katibim' türkusunun hı- kâyesını anlatıyor Ara Guler ın İstanbul fotoğrafla- rı Seyhan Erözçelik'ın ızlenımlen ıle bırhkte "Ara Usta Şehr'i Bul- muşkeıT başlığı altında dergıde go- rulebılır Dergının 'Bir Başka Utan- bul' sayfalannda ıse Gökhan 4k- çura, Thierry Aldebert, Hasan A\- dııı. Başar Başanr, Murat Ertel, Korhan Gumuş, Gencay Giırsoy, Turksen Başer Kafaoğlu. Doğan Kuban. Beral Madra. Cem Madra, Mchmct Saydam, Nergis \azgan ve Mehmet Yemen ın yazıları yer alıvor Steve Lacy, John Betsch, Jean-Jacques Avenel ve Irene Aebi eşliğinde bu akşam CRR'de Sizi zaman chşuıa taşıyacakCEM YEGÜL Lacy'nın muzığı ses ve sessızlık arasında korkunç sofıstıke bır dı> a log kurar Rıtmık bır dıyalogtur hı Tek notalar akıcı cumlelere donü^ur de bırbırlerının ıçınde kaybolurlar Lacy'nın muzığınde, ancak dennlık hıssı, sessızlığın yarattığı dennlık hıssı hıç kavbolmaz Rıtm, Lacy'nın müzığındekı en onemlı unsurdur Lac>'nın lırık an- latımının kuvvetlı ve sa|lam oluşu büyük bır ntmık zengınlık kazandı- nr muzığıne K.ompozısyonlarında yalın ve açıksozlü olmaya ozen gostermıştır hep Steve Lacy. Onun. kımılenne karmaşık gelen anlatımı- nın dokusunda hep enstrumanın ses menzılı ıçınde kalan tum olasılıkla- nn araştınlması > atmaktadır Lacy'nın farkındalığı başka bır boyuttadır Fıkırlennın bır kompo- zısyon ıçınde ustaca bırbınnın ustü- ne bındınlmesı genellıkle bır çığ et- kısı yaratır Bu çığın altında kalma- mak ıçın sız de farkındalığınızı Lacy'nın dûzeyıne çıkanrsınız ıster ıstemez. ya da kaybolur gıdersınız. Lacy sızı tekrar muzığının gızemlı dünyasına çekene dek Daha önce iki farklı formasyonda ûlkemize gelmişti Ulkemıze bundan once de ıkı farklı formas>onda geldı Steve Lacy 1990'da <\taturk Kültur Mer- kezı'nde altılısıyla ve 1992'de de Resım Heykel Muzesı'nde Bobbv Few ıle verdığı konserler İstanbul seyırcısıne Lacy'nın zengın hayal gucûnun ıkı farklı boyutunu sun- muşlardı Bu kez ıse Lacy küçuk ve orta boy topluluklannın temehnı oluştu- ran dortlusuvle çıkacak istanbul se- yırcısının karşısına, yıne farklı bır mekânda Cemal Reşıt Rey Konser Salonu'nda Bu akşam ızleyeceğı- mız konserde Lacy'nın eşlıkçılen, davulda John Betsch, basta Jean- Jacques Avenel ve vıolın ıle vokalde Irene Aebi olacaklar Kanyen bo>unca, Archie Shepp, Dexter Gordon. Henr\ Threadgill, Marihn Crispell, Dollar Brand ve Mal VValdron gıbı devlenn ntm eş- lıkçılığını ustlenen John Betsch 1985"te Nevv York'ta yaşarken Lacy'nın bır oğrencısınden aldığı telefon ûzenne gıtmış Pans'e Lacy onu plağında çalmaya ıkna etmış ve Betsch srudvodakı genç basçı Jean- Jacques Avenel ıle olağan dışı bır dı>alog kurunca da Pans'ı mesken tutmaya karar vermış Kanvenne Steve Lacy 'nin müziği ses ve sessizlik arasında korkunç sofistike bir diyalog kurar. Ritmik bir duygudur bu. bır kabare gıtanstı olarak başlayan Jean-Jacques Avenel ıse 20 yaşına geldığınde tercıhını akustık bas le- hıne kullanmış Gerçı Lacy ıle olan muzıkal bırlıkteiıklen 20 yılı aşkm bır sürecfor devara edlyor araa Ave- net. Lacy'nın topluluŞuna ılk o1ara\ 1981 yılında katılmış ve katıldıktan sonra da Lac>'nın sayiMz projesının demırbaşı oluvermış Lac>'nınA\e- nel'de karar kılmasının nedenı, Ave- nel'ın sıradı^ı melodık vaklaşımı ve şışman tonlannın Lacy nın kompo- zısyonlarının yogun keskmlığını ustalıkla vansıtabılmesıdır Steve Lacv ıle 1966'dan ben bır- lıkte olan Irene Aebi ıse. Lacy'nın müzığındekı sıradışı sesın adıdır Buckminster Fuller, Byron Gison, Lao Tsu, Samuel Beckett, Hovard Vlelville ve dığerlerının sozlen hep Irene Aebfnın sesınde havat bulur Lacy nın muzığınde 1993'te çağdaş muzık alanındakı en saygın odul sayılan MacArt- hur'a layık gorulen Steve Lacy, bu- güne kadar gerçekleştırdığı yapıtla- nyla caz dunyasının temel taşlann- dan bırı konumundadır Steve Lacy'nın hayatını burada uzun uza- dıya anlatmaya kalkışmayacağım, ancak bugun 60 yaşında olan Steve Lacy'nın seruvenının 1934 te Nevv York'ta başladığını ve 1970 ten berı de Parıs te devam ettığını soyle- mekle yetıneceğım Lacy gerçı Amenka'yla bağlannı koparmış de- ğıl ve hâlâ Fransızca'yı kotu bır Amenkan aksanı ıle konuijuyor her Chnstmas'ı Amenka'da geçırmeye ozen gostenyor, ama muzığı ıle de Amenka'dakı caz ıklımının oldukça dışında kalıyor Baztlan Lacy'nın en arkaık caz stılınden en çağdaş stıle uzanan yel- paze ıçıne duşen her stılı kanyen boyunca ıcra ettığını soyler durur- lar Gerçeğe yakın olmakla bırlıkte bu duşunce gerçeğın bırebır bır yansıması değıldır Eveı Lacy 1950'lenn ortalannda ısje bır "Dixi- eland revivalist" olarak başlar ve 1960'lara gırmeden kendısını avan- gard cazın on saflannda bulur ama bu kadar kısa bır sure zarfında ger- çekleşen bu degışım, cazın genel ıklımındekı değışımle herhangı bır paralellık taşımaz En çok Thelonious Monk'tan etkilendi Steve Lacy 1960 yılında kısa bır sure ıçın de olsa bebop donemının efsanevı pıyanıstı Thelonious Monk'un yanında eşlıkçı olarak yer alır Bu dönem belkı de Steve Lacy'nın kanyennın donum noktası olarak nıtelenebılır, çunku Lacy'yı hayatı boyunca en çok etkıleyen muzısyen olmuştur Monk Ya>a>an caz tanhı Lacy, 20 yılı aşkın bır su- redır Dovvn Beat dergısının caz eleştırmenlen anketlennde soprano saksofonun hep bır numaralı ısmı olarak gorunuyor 1950'lenn ortala- nnda DKieland ıle başlayan yol. Cecil Taylor ıle free-jazz seruvenı, bır donemın muzığının mımarı Thelonious Monk ıle olan bırlıktelı- ğı, John Coltrane'ın soprano sakso- fonu ele alışına neden oluşu caz ta- rıhıne bu garıp enstrumanı tekrar kazandırması ve Dovvn Beat anket- len kısaca da olsa Lacy'yı anlatma- ya yetmıyor, ama onun caz tanhın- dekı yen hakkında bır fıkır venyor en azından. - Dortlu, kısa bır süre ıçın de olsa sızı zaman dışına taşıyacak Kara Kitap' bigilizce ve Fransızca yayımlanıyop • İSTANBLL (A.A) Orhan Pamuk'un * The Vvhıte Castle" adıyla Ingılızcede yayımlanan "Beyaz Kale" adlı romanından sonra. 'Kara Kıtap ' da Ingılızce ve Frasızcaya çevnlecek Amenkada 'Farrar Straus N Y" ve Fransada "Gallımard, Pars" vayınevlerı tarafından vayımlaacak olan kıtabın, bu avın sonlanna doğru pıyasava çıkması beklenıyor Her romanında kendı kımhğının yenıden yaratıldığını belırten Pamuk, 'Hersefennde kendımı yenıden keşfedıyorum ve değışık bır yazar olarak buluyorum dı\e konuştu Sinema uğruna 15 kîto aldı • Kultur Ser\ısi- Unlu sinema oyuncusu Halıl Ergun, yonetmenlığını Lmıt Elçı nın yaptığı Bocek fılmındekı Başkomıser Recaı rolu ıçın, tam 15 kılo dldı Sınemaya başladığı 1975 yılından bu yana altmışa yakın fılmde oynayan Ergun. çekımler bıttığınde aldığı fazla kılolan vermeye çalışacak ffSAK Fotoğraf Yarışmalan sonuçlandı • Kultur Servisi - Sıyah- beyaz baskı dalında. V Alı Onerbınncı, Esın bçler ıkıncı, Emıne Lnal uçunculuk odulune değer goruldu Renklı baskı dalında bınncılık ve ıkmcılık odullen Sezgın Güvel'e, uçunculuk odulû Esın Lysal'a venldı Saydam dalında ıse C llham Tokatlı bınncılığı, Hasan Daşdemır ıkıncılığı. Navıd Dılmaghanıan uçunculuöu kazandı Düdüklüde Kıymalı Bamya' • Kultur Servesi - Ozel Moda eğıtım kurumlannın lıse bolumu, kuruluşunun 30 yılını kutluyor Bu nedenle duzenlenen etkınlıkler çerçevesınde, Ozel Moda Lısesı oğrencılen pazar gunu saat 20 30'da Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezı'nde Memet Baydur un 'Dudüklude Kıymalı Bamya' adlı oyununu sergıleyeceklerOyundan elde edıîecek gelır lısenın 30 yılı nedenıyle çevreye katkıdar-'' 4 bütunthaj£aı|>acıvla kuöjlcRbJs J İ koru projesı ıçın kullanılacak (Tel 344 23 17-346 91 37) KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3HAT) Gunumuz Sınemasın n l Numatalı Yaratıcısı K KIESLOWSK1 nın "UÇ RE^4K" Uçkmesınden "BEYAZ" Sızı "MAVI" Kador Etkıleyecek Julıe Delpy • Zbıgmev Zamacbow5kı • Janusz Go|Os üç REIMK' ROBERT DUVALL R1CHARD HARRIS SH1RLEY MACLAINE 2.HAFT* BETOGLU »LKAIAH (24S 73 83ı 12.00-14.15 16.30-II.4S-2I 00 Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) J\NKARA S\N\T TTOrROSl IST\NBUL TURNESI Istek uzerine UĞUR MUMCU SAKINCALIPIYADERes Ruttay A2»-IMln B»lay Muzık. Tımur Selçı* Defax Yalan Emifoglu i 23-24 Ocak 25 Ocak • ESIKT*S KULTUR MERKEZİ KADIKOY HALK EĞITIM MERKEZI Tel: 259 24 36 Tel-418 61 86 Saat 18.30 ve 21.15 Saat 19 00 ve 21 15 l SMrş \ ORTAOYUNCULAR ISTIKLAL C A D N O 1 4 0 T E L 2 5 1 1 8 63 6 6 FAX 2 4 4 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy S E Y j fFERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ S E Y j Varjombo 21 00 Perjemfae 18 3C Cuma2100 Cumartesı 15 30-2 • 00 Pazar 15 30 18 30 Kadıköy MODA CEP (337 Ol 28) |ADA:>ahici Mu/.ik Kvrcninc B E Y O G L U A L K A Z A R (245 73 83) I 2.1 5-1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 - 1 9 . 0 0 - 2 1 . IS î HAFTA ^ Yeni Kottuklanyla Repertuar Hlmleri Haftası Bugün THE DOORSYön- OLIVER STONE 1 2 OO 1 5 OO 18 OO-21 00 Yarın DÜNYANIN TUM SABAHLARI NEWMAN IENNIFER |ASON LEIGH T1M ROBBINS HUDSUCKER BİR ŞİRKET KOMEDİSİ YSnetmen: )OEL COIN 11 3O-14OO-16 3O-19OO-21 15 T 0 L G A Ç A N DA R T l R K İ D E N Ş A R K I Y A MUÎLUOLNAM KUÇUK SAHNE/BEYOĞLU DUekTURKER Tiyatro AYNA O\UNLA:>TIR\N Ataoi Bebramoğbı D1NAYAN Dtlek Ttirher C.ıst ILI 2-S1 ST 8^ 21S 2\ <)() i ıım ı 20 W CumaneM IS ıK) lıl«1 iatısttAtn:SES-1USOrtaoyuncul»W.251II«5ViKKOMM»Taksnn-Rumeli.CMSIMjsijklakırVo,.CapitolM^aıalar MU»MME»K»H»C»TIX»THOSU İ B U L U N M A Z TİYATRO-İSTANBUL 'MUZIK 'TİYATRO •KARAGOZ •PALYAÇO 1. ÜSKUDAR ÇOCUKŞENLİĞİ 15 Ocak 1995 ' Saal 13 00--6 00 ~ 'YÜZBOYAMA •CAPRISUN ^ARMAGANLAR •KJTAP Tel 513 74 31-251 60 90-310 98 69 U S K Ü D A R O D E O N S I N E M A S And The Band Played On VE ORKESTRA DURMADA ÇALIYORD Yön: Hoger Spottıswoode Hıdurü İK.TK. C^ıllin> MjrtınM Kİınc Mıı-jon Seanslar 11 00 1 3 30-16 15-19 00-21 45 A L P E R Ö K T E M ŞEHIR TIYATROLARI | HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) Z A M A N Z İ N D A N İ Ç I N D E HALDUN TANER CÖILERİMİ KAPARIM VAZIFEMİ YAPARIM YONETEK SAVAŞDINÇEL (II 12-13-14-15 Ocak) Çocuk Oyunu PF E R 2 GÖLGENIN CANI ONE^N CEMDAVRAN (14-15 Ocak Saat 1100) 13 OCAK CUMA (RESTOMNT ROMNNTDA KAMDES OOVEÇ GÛHÜ) 23.30 ACİD TRİPPİN M Pertet Imeı Daraet-Erior OJuı-Muıaı Ye(8r Taytan Cemgıl ASIDCAZ Canlt Müzik İçhı Qıri» Bıtatı: 100.000 TL. 14 OCAK CUMARTESI 18.30-19.30 YEŞİL ÜZÜMLER DANS TİYATROSU OVUN Kuundra Oyun Içın Cınf BılatJ: 200.000 TL. 20.00-03.30 DANS CECESI Cırtf Bitetı: 290.000 TL. |İVK YMUKIİÇKİ DAHİD 70'LER OECESI Gırt» Ûcnuu. (RESTORANT R0XANNE'D» ISTIRIDYE OECESI) RADIO DAYS N«w m m Cwill Mflzft Icln fiiri* BiMI: 100.000 TU. KAÇAN KEÇİ • Caı Canlı MftıBı İdn OMs KiteU : 100.000 TL ACİD TRİPPİN AMSCAZ Canîı MftiliL lcin Oiri» Silatl: 100.000 TL. Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) HARBIYE CEP TİYATROSU ( 240 77 20 ) DARIOFO £ S K Y £ S İ L sezen aksu - uğur yücel 90 metrekare alttarafı. 90 kışı oturur ancak. Olsun bıze yeter E\ gıbı burası Evet sankı evın salonu Dogaçlamalar japarı/. Sen de şarkı soylersın benımle. otur, Sezen soylerım. Baba Levo çalar, Mustafa I Hoca, E r d e m de gelır. O r h a n ve Can da olur. îtaten bı/ çalıvonız.Levent Yukselde aramuda olmak ıstıyor. Aaa. çok ı\ı, soyler de. Her gece seyırcılerle bır parça bestclerız. Nefis. Sonra plaga ko>ulur "Bu parçanın bestesı falanca gece F.ski Yeşıl'deki sevırcilerlc vapılmıştır" yazarız. Hadı atalım kertdımm sahneye Oh be. Nihayet ıstedığımız gıbı ışler yapıyoruz. hı hı hı (Bovle başlar hıkaye) 11 Ocak çarş, perş, curn, cmt. 254 35 09 - 255 20 20 AÇIK EVULIK YONETEN MAZLUMKIPER (10 Ocak/Salı Saat 18 00/20 30 12-13 Ocak Saat IS 00) KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (349 04 63) AR GURNEY AŞKMEKTUPIARI YONETEN HAKANALTINER N E r E E R Ç E T l N (IUI2-l3-H-l5Ocak) (14-15 Ocak Saat II 00) BİR GECE MASAU U S K U O A K M U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E S I (333 03 « 7 ) DOSTLAR-KARACA TIYATROSUNDA Perşembt 1 8 30 Cuma 21 00 Cumartasıi 5.00 Nazım Hikmet - Genco Erkal IRDEÜNİN HATIRA PEFTERI C.tesi 18.30 . 700. OYUN . Tel : 252 59 35 1S.30-16J0 SAHNE-I ATİYE TİYATROSU OVUN 'E, do$al olarak *h%irtmiz boaridu' Necmı Oyun için Olnş Bılttl 200 000 TL. 18.30-19.30 YEŞİL ÜZÜMLER DANS TİYATROSU OVUN KMsandra Oyuı İçm Ginf Bıl.ti: 200X00 TL. 2OJXM)3JO DANSGECESİ Giriş Bitcli : 290.000 TL. (İLK YABAMCI İÇKİ DAHİL) 22 OCAK PAZAR 18.15-19.15 SAHNE-İ ATİYE TİYATROSU OYUN *E, do4al dank «Mnniı bonıMu, 4 OyunfonOiriş Htrtl: 200.000 TL. Taktan ömn SıraaaMİM» girine* Âknmn Mastmui M g«lnw<f«o MMaU, Amlmn Ymtmtt •*• T»t: 249 48 39S1 Fm* : 334 32 36 stilist iç nıimar grafiker olmnk ıstevtnier ıcın univcrsite düzeyinde Lngilizce destekli, bilgisayarü MEB dıplomalı oıel eğıtim (h ıc» lı somı) Şııb.it 95 kayıtları başladı. MÜZE GEZİSİ Turkıye de ilk kez duzenlenen Yalnız 6-11 yaş çocuklan ıçı" tamgun rehber hocalarla Arkeoloji muze getiM 15 OCAK PAZAR IIIKK1 SL AÇIK SANV1 ÇAU>M\U»I IIIIÇI IIS0M ) KES1M, SEKAM1K profesyonel grafîkerlere macintosh bUgtsavar kııllinma egıtımı Aldus Free Hand, Quark XPrevs, Adobe Photoshop progrımhıı Scanner kııllanunı Şubat 9î kiMiları bıslıclı DOĞA GEZİSİ iManbul un kırlı hjvijınd.ın \e !>tres.ten kıırtulmak ibieyenler ıcın Abant ta golde temız ha\T \ urınus gunu 15 OC\K PAZ\R TAKl, ÇOCVJKURLA SANAT, GUZEL SANATLARA HAZIRL1K ı s t a s y o nl sanat merkezı NAZ! V 1 HİKMET/ MACIT KOPER ASLOLAN HAYATTIR YCNETEN MACIT KOPER (11-12-13-14-ISOcak) Çocuk Oyunu SOYTARILAR OKULU YONE*EN TANER BARLAS (14-ISOcakSaat 1100) YBNI YILIN ILK KAHKAHASI Pvluon Koşor Pcr.:21 00 Cu.:2t 00ft.:15 3021 00 ŞIŞÜ GONUl UIKU GflZPNKR OZCflNHVffTROSU T61 (0 21Z 230 16 18 "Inonrooyotakîinn omo bu hofta yerımıı vor." F A T I H REŞAT N U R I S A H N E S I (526 53 BO) LOLEH BELLON OYLE BIR SEVGI KI YONETEN ENGINGÜRMEN (II 12 13 14-15 Ocak) Çocuk Oyunu ŞAVŞAREULGER EPOSTGĞLUMDklüÇ YAVRU KİMİN V O\ETEN ŞEVXETAVŞAR (14-15 Ocak Saat II 00) G A Z İ O S M A N P A S A SAHNESI (578 tO 67) NEILSIMON ASKERÜĞİM~ ENGINULUDAĞ (II 12 '3-14-15 Ocak) Çocuk Oyunu J 3NWCH BOLL DENIZ UYGUNER BİRÜKTE OYNAYALIM ı0N^\ DEN.Z UYGUNER! (14-15 Ocak Saat ' I 00) KKKNKOl: T.I: Wt. :t ı ı :t ii.ui r-tS«. »İOFer 10 10 Cum l* W O 1SC0. it i l faiî- 'S İILETLEB SEHM TİTATDOLAIII CI$ELE*I ILE KADIKOY HAIDUN T»NE« (ME«KEZ GIŞESH'nfe S»TILMAKT»DI«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog