Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

13OCAK1995CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Papa Hlipfnler'de • MANtLA (AA) - Papa II. Jean Paul. Hıristiyanlann azınhkta olduğu Asya ülkelen tunınun ilk durağı olan Filipinler'in başkenti Manila'ya gittı. Filipinler, Asya'daki tek Roma Katolik nüfiısa sahip ülke Papa'nın uçağının Manıla Hava Lımanı'na inmesıyle, kendisini bekleyen binlerce kışi sevgi gösterisınde bulundu. On binlerce kişi sevgı gösterisinde bulundu. On binlerce kışı de Papa'nın geçeceğı caddelenn kenarlannda sıralanarak •'Papa çok yaşa" dıye bağırdılar. Papa II. Jean Paul Manila'ya, "İO'uncu Dünya Gençlik Günü" kutlamalan çerçevesınde geldi. Papa buradan Yeni Gıne, Avustralya ve Sri Lanka'ya geçecek. Mısır'da polis oldurulduşefî KAHİRE (AA) - Mısır'da aşın dinci Müslümanlar, bır polis şefıni vurarak öldürdüler. Güvenlik yetkililennin bildırdiklenne göre Rıfat Kamel adlı polis şefinin evine gelerek kapısını çalan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler. kapıyı açan polis şefine ateş actılar. Olay, Kahire'nin 260 kılometre güneyındeki Mallawi kentinde meydana geldı. Mallawi'nin 40 kılometre kuzeyindekı el-Mınya'da ıse polısın şüphelı üç milıtanının sığınıklanna operasyon düzenlenmesı üzenne militanlardan biri ıntihar ettı. diğer ikısı yakalandı. Kafkasya'da yeni geüşmeler olacak ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Cumhurbaşkanı Süle>inan Dcmirel. önümüzdekı günlerde Kafkasya'da önemli geüşmeler olacağını belırterek. Gürcıstan De\ let Başkanı Eduard Şevardnadze ile yaptığı görüşmede. haziran ayında Aktaş sınır kapısımn açılmasını kararlaştırdıklannı söyledi. Demırel, Kars kapısımn acılmasının Ermenistan-Azerbaycan sorununun banşçı yollardan çözümlenmesine bağlı olduğunu kaydederek, Türkiye'nm, AzerbaycarTın çıkarlannıgözeteceğıni belırtti. Groznfye öKhıı yağıyor...GROZNİ (Ajanslar) - Çeçenya'nın Başkenti Grozni'yi ele geçirmek için son darbeye hazırlanan Rus birliklerinın yığı- nağı, kentin havadan ve karadan yoğun bombardımanı ile destekleniyor. Kentin, çatışmalann başladığından be- ri ılk kez bu kadar yoğun şekılde bomba- •andığı bildirildı. Tank ve topçulann yanı sıra karadan fırlatılan fûzelerin de kullamldığı ağır bo- mbardıman nedeniyle Rus askerleri ve Çeçen direnişçilerinin mevzilennden baş- lannı bile çıkaramadıklan bildınldı. Rus ordusunun, dün Grozni cevresıne yüzlerce tank ve zırhlı personel taşıyıcı görderdiği açıklanırken Çeçen\a'daki Rus birliklerinin yeniden toparlanarak ye- ni bir saldınya hazırlandıklan bildirildi. lnterfax Haber Ajansı da haberinde Rus birliklerinin Grozni'yi almak içın son bir saldınya hazırlandıklannı açıkladı. Saldınnın çok yakında gerçekleşeceği bildiriliyor. Grozni 'ye gıden yollar üzenndeki köy- lerde Çeçen direnişçilerinin "umutsuz" bir şekilde var güçleriyle savunma düze- • Grozni'yi ele geçirmek için son darbeye hazırlanan Rus birliklerinin yığınağı, havadan ve karadan yoğun bombardımanı ile destekleniyor. ni almak için çabaladıklan görülürken ço- ğunun elinde sadece kalaşnikof tüfeğin- den başka silah bulunmadığı bildirildi. Bazı Rus askerlerinin "Grozni'yi bu kez ele geçireceğiz'' dediklen kaydedili- yor. Grozni merkezınde "Çeçen savaşçüan- nın devlet başkanlığı binasını konunaya çauşırken Rus piyadesinin ikrleyişi karşı- sında gidenek yeniiginin işaretierini ver- meye başladıklarT haber veriliyor. Çeçenistan' ın başkenti Grozni'de mev- zilenmış Çeçen direnişçilerinin giderek sayılannın azaldıgı bıldırılirken, silahlı bır Çeçen ile görüşen Associated Press (AP) ajansı muhabiri, dün yogun bicim- de bombalanan Groznı'de sokaklann bomboş olduğunu, ancak bazı küçük dı- renişçi gruplanna rastlandığı kaydedildi. AP'nin haberine göre, elinde çiftesi, çok yorgun ve korkmuş görûnen Çeçen savaşçı, "BaşkanhkSarayı'nda 'hâlâ" ba- zı savaşçılar var" dedi. Graçev bölge eski Yugoslavya'ya dönerdi" dedi. Sözcü Grigory Karasin, dün yaptığı açıklarnasında, insan haklan konusunda yöneltilen tepkıler üzerinde durdu ve "Rusya'nın da bu konuda önlem aimaya çahştiğınu ancak çatışmanın boyutu o ka- dar büyük ki bazı sivil kavıplar kaçınılmaz halcgeü>or"dedı. Rusya Savunma Bakanı Pavel Graçev, Çeçenistan'daki savasın, yıllarca sürecek gerçek bir savaş olduğunu söyledi. Sade- ce Çeçenistan'ın başkenti Grozni de de- ğil, tüm Çeçen topraklannda bır direniş ile karşı karşıya olduklannı belirten Gra- çev, bu nedenle askeri operasyonlann, za- man zaman şiddetinı yıtirse bile, çok uzun zaman alacağını kaydettı. Graçev, "Rus ordusu bünyesinde ola- cak kayıplardan endişe duymaksızın sava- şuı hıdanmasını kararlastırmasa\dık, iyi bir sonuc alırdık" dedi. Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çeçenistan konusunda gelen uluslararası tepkıleri yanıtlayarak, "Eğer Çeçen ayniıkçılığma göz yumsaydık, bu AlainJuppe Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe Rus yetkılilere, Çeçenya sorununu çöz- mek içın Çeçenlerle "divaiogbaşlatmaia- n"çağnsında bulundu. Avrupa Konseyi ParJamenterler Asamblesi Başkanı Miguel Angel Marti- nez Çeçenya'ya yönelik Rus askeri mü- dahalesinı kmadı. Martinez. resmı bir zıyaret için bulun- duğu Letonya'da yaptığı açıklamada, Rusya' yı kastederek Avrupa Konseyi üyesi olmak isteyen bir ülkenin, sorunla- n çözmek için "bomba ve askeri gücü de- ğü", uygar yollar denemesı gerektiğini söyiedi. Halkın yüzde 66'sı güvenmiyor Yeltsin'in itiban en düşük düzeyde Dış Haberler Servisi- Rusya'da yapılan son kamuoyu yoklamasında Bons Yeltsın'ın popülantesi yüzde 11 'e düştü. 7 Ocakta Kamuoyu Vakfı tarafından 1341 kişinın katılımı ile gerçekleştınlen kamuo>iı yoklaması, halkın yalnızca yüzde 11 'inın Yeltsin'e güvendiğinı. yüzde 66'sının ıse hıç güvenmedığini ortaya koyuyor. Geçen aralık ayında yapılan kamuoyu yoklamasında halkın yüzde 14'ü Yeltsin'e güvendığıni belırtmıştı. O tarihte Rus Ordulan henüz Çeçenya üzenne göndenlmemiştı. Yeltsin'in popülaritesındekı bu dramatik düşüşe. sosyalızmden pazar ekonomisine geçışte halkın karşı karşıya kaldığı sorunlann yol açtığı iddia edılıyor. KREMLİIV'DEN YALANLAMA Rus ordusu için henüz bir karar yok MOSKOVA (AA)- AFP Rus- mir Şumeyko, toplantının ardın- ya Devlet Başkanı Boris Yelt- dan basına emnnden alınarak. olan Yeltsın'densin'ın, Genelkurbay Başkanh- ğı'nın Savunma Bakanlıği'nın emrinden alınmasına karar ver- dıği yolundakı haber yalanlandı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Yeltsin'in öncekı gün Başbakan Viktor Çernomirdin ve parla- mentonun iki kanadımn başkan- lan ile yaptığı görüşmede "Or- duda yeniden yapılanmanın tar- tışıldığını, ancak savunma ba- kanhğı ile doğrudan bağmın ko- panlması konusunun yalnızca bir seçenek olarak ortaya geldigj- ni" belırtti. Sözcu. "Yeftsin, ke- sin karannı vermedi" dedi. Yeltsın ile görüşmeye katılan Rusya Parlamentosu Federasyon Konseyi kanadı başkanı Vladi- Başkomutan bağlanacak. Klektrilendi AFP, ajansı. önce Rus ordusu- nun doğrudan Yletsin'e bağla- nacağının açıklanmasının. ardın- dan açıklamanın yalanlanması- nın Moskova'da havayı elektrik- lediğinı bıldinyor. AFP muhabi- n. Rus yetkililenarasmdabu ko- nuda ateşlı tartışmalann başladı- ğını belirtiyor Ajansa göre, or- dunun Çeçenya harekatında gös- terdığı başansızlık tartışmalan başlatan etken oldu. Kremlin'den yapılan çelışkıli açıklamalar ıse denn görüş aynlıklannın oldu- ğunun ışareti olarak görülüyor Rus saldınlanna karşı büyük bir direniş veren Grozni'nin nabzı Minutka Me>danı"nda atnor bugünlerde. Çeçen direnişçileri, gazeteciler, siyasetçiler ve kent halkı burada toplanıyor. Askerier Rus uçaklannın yaklaştığını farkettikleri anda en yakındaki sığınağa doğru koşu\orlar. ONAT KUTLAR Eşitlik, özgürlük, evrensel barış ülküleri kararlı bir savunucusunu daha yitirdi. O'nu katleden şeriatçı terörü lanetliyor, anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyoruz. Partilileri ve yurttaşları tepkilerini göstermek için cenazeye katılmaya çağırıyoruz. Duyarsızlığın ve susmanın nelere malolacağmı görmemek için kör olmak mı gerekli? ONAT KUTLAR'ı saygıyla anıyoruz. KARİKATÜR DERGİSİ Sağır karanlıklan aydınlatan kocaman yüreğe ONAT KUTLAR Hocamıza, Saçtığın ışık zerreleri Hâlâ kulaklanmızda Hâlâ dudaklanmızda Son öğrencin ölene kadar, Hoşçakal...! AKADEMt PRODUCTION KINAMA Içimizdeki aydınlanma umudunu kırmak isteyenler; bizleri, YASEMtN CEBENOYAN ve ONAT KUTLAR'lan öldürerek tüketemezsiniz. Şimdi sıra kimde? Bu aydın kıyımına daha ne kadar seyirci kalacağız? Bu katliamlar daha ne kadar sürecek? ÜMRANİYELİ HABERLEŞMECtLER ADINA SEDAT SAATÇÎOĞLU ONAT KUTLAR'ın ölümüyle Türkiye'de bir ışık daha söndü, ama gün uzakta değil. Ailesine, Cumhuriyet gazetesine, sanat dünyamıza başsağlığı dileriz. GÖRSAV Görsel Sanatlar Vakfı Ülkemizin sinema, yayın \e basın dünyasının özgün isimlerinden olan ONAT KUTLAR'ı \ahşı bir saldın sonucunda yitırmenın derin bır üzüntüsü içindeyız. ONAT KUTLAR'ı Mamak'lılar da unutmayacaktır. Başımız sagolsun. Dr. tSMAİL DEĞERLÎ MAMAK BELEDÎYE BAŞKANI ONAT KUTLAR'ı yitirmenin acısını yaşıyoruz. Ailesinin, dostlannın, ülkenin, tüm aydınlannın, sanatçılannm, yazarlannın başı sagolsun. TİYATRO STÜDYOSU Öldürmeler, kıyımlar; aydınhğa ve sanata evet diyenleri susturamayacaktır. ONAT KUTLAR'lar yaşayacaktır. "Unutulmasın, gün gelir hesap sorulur." TOBAV ANA DİLİ VE YAZIN ÖĞRETİMİ Julia Marshall 80 000(KDVıçmde) Çağdaş Yavmları TûrkocağıCad. 39-41 Cağaloğlu-İslanbul Ödetneli gönderibnez Scvgili Onat Abi. Şimdi bize daha çok sinema, daha çok öfke, daha çok kararlıhk gerekli. ÇİZGİ FİLMCİLER PERNEĞI POLITIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Yeltsin, Lenin'e Kulak Vermeli Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin Çeçenya'da öyie bir batağa saplandı ki, bu noktadan sonra Grozni'yi alma- sı da kurtulmasını sağlayamayacak. Aksine daha da ba- tacağı düşünülebilir. Dış basında bir süredir Çeçenlenn Grozni düştüğü tak- dirde ülkenin güneyindeki dağlarda gerilla savaşına hazır- landığına ilişkın haberler çıkıyor. 7-8 tarihlı Intemational Herald Tribune gazetesi, Güney Çeçenya'daki tüm dağ köylennin uzun sürelı gerilla sava- şına hazıriandığını bıldıriyordu. Gazetenin haberine göre nemen hepsı silahlanmış olan bu köyler, ekonomik açıdan kendi kendilerine yeter durumdadırlar. Üstelik Grozni'den kaçan on binlerce Çeçen de köylerınde yaşayan ailelen- nın, akrabalannın yanına sığınmış. Çeçenya'nın güneyindeki dağlar on binlerce Çeçenle kaynıyor. Büyük çoğunluğu silahlı olan bu Çeçenler, hızla örgütlenip gerilla savaşına hazırianıyorlar. Herald Tribune, köy gençlerinın çoğunun eskı Sovyet ordusunda askeriik yapmış olduğunu, savaş sanatını iyi bildiklerini belirtiyor. 20-30 kişilik gruplann başındaki komutanlar, Sovyet ordu- sunda savaş birfıklerinde eğitım görmüş usta askerlerie Af- ganistan'da Ruslara karşı savaşmış mücahıtlerden oluşu- yor. CNN'nin muhabiri, birkaç gün önce Grozni'ye doğru yol alan Rus tanklannı gösterirken uzaklardaki dağlan işaret ederek "Rus ordusuna asıl tehlike bu dağlardan gelebilir. Ruşlar da bunu biliyor" diyordu. Üstelik Güney Çeçenya dağları doğuda Dağıstan, ba- tıda Inguş Cumhuriyeti'ne uzanıyor. Çeçenya'da başlaya- cak gerilla savaşının hızla Kuzey Kafkasya'ya yayılacağı aşağı yukan kesin. Kısacası Rus ordusunu 2. Afganistan batağının bekle- diği anlaşılıyor. Gerçı Afgan mucahıtlerı, Çeçen savaşçıla- nndan daha avantajlıydılar. Rus helikopterierine karşı ABD'den Stinger fuzeleri, Müslüman ülkelerden de önem- li ekonomik yardım sağhyorlardı. Ancak karşılannda en modem sılahlaria donatılmış Sovyet ordusu bulunuyordu. Çeçenlenn karşısındaki Rus ordusu ise gerek silah ge- rekse eğıtim bakımından Batılı asken uzmanlan şaşırtan biçımde yetersız. Grozni'de kalaşnikov ve tanksavarlardan başka silahları olmayan Çeçen savaşçılan karşısında zor- lanan bu ordunun, Kafkasya dağlannda binlerce Çeçen ge- rillasını nasıl temizleyeceği doğrusu merak konusudur. • • • Grozni'nin alınması Rusya'nın içinde de olumsuz so- nuçlara yol açabılir. Rus ordusunun sonunda Grozni'ye hakim olması, Mos- kova'da asken çözümü savunan sertlik yanlılannın güçlen- mesine, yönetımın otoriter nitelik kazanmasına yol açabı- lir. Boyle bır gelışme, reformcuların tasfiyesıne, demokra- tikleşme sürecinın sona ermesıne neden olabilır. Rusya'da muhalefet şimdiden Çeçenya harekatının en büyük kurbanının 1995 yılı için öngörülen ekonomik reform programı olacağını öne sürüyor. 10 ocak tarihlı The Was- hington Post gazetesi 2-5 milyar dolar civannda tahmin edilen savaşın faturasının, ekonomik reformcular için çok ağır bir darbe oluşturduğunu belirtiyordu. Yeltsin, Grozni'yi alsa bile bu bir Pyrus zaferi olacaktır. Lenin'in ünlü bır sözü vardır. Bolşevik lider "Akıllı insan hata yapmayan değil, çünkü herkes yapar, hataşından ça- buk dönen ınsandır" der. Boris Yeltsin'in de hataşından bır an önce dönme akıllı- lığını göstenp Çeçenya krizine diplomatik çözüm arama- sı herhalde hem kendisi hem de ülkesi için daha hayıriı olacaktır. Emeğin, insanlığın. banşın, dostluğun, dayanışmanın onurlu ve yılmaz temsilcisi ONAT KUTLAR'ı terör aramızdan aldı. Hepimizin başı sagolsun. AGM REKLAMCILIK AİLESt Ülkemizin seçkin aydınlanndan, değerli insan ONAT KUTLAR'ın katledilmesini nefretle kınıyoruz. Ailesinin ve tüm kamuoyunun acısını yürekten paylaşıyoruz BUinun, duştincenin, yeniliğın ve aydınlığın duşmanı ortaçağın karanlık gûçleri tarafından yapılmış olan bu saldın, toplumumuzun son yüzyıl içinde yaratüğı değerlen hedef almışhr Emekten, başı dik ve onuriu yaşamaktan, banş ve kardeşlikten yana herkesi aydınlık bir Türkiye içın örgütlü mücadelede birleşmeye çağınyornz. Not: Tûm partmert va İstanbul halkıra Cumartcsi günü Saat 9JO'd» Cumhurlyvt gaz*Wtl Anünden başlayacak ttrenlcra kaUmaya dav«< «üyonn. ^İŞÇİPARTİSİ İSTANBUL İL ÛRGÜTÜ Onat Kutlar için, Taksim'de kalleş bir bomba, çok değerli bir parçamızı elimizden aldı. Şimdi hepimiz biraz daha eksik, biraz daha kederli. biraz daha hınçlı, biraz daha kararlıyız. Şeyda-Ceylan Çoban, Demırhan-Hasan Hacıbaşıoğlu, Ülfer-Mücahıt Ozel, Canan-llhan Bılge, Çıler-Rafet Belen
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog