Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

DİNLEYINFM 103.6 Batı Mannara FM 103 3 Doğu Marmara Cumhuriyet FM 10X6 Bab MarmmJM 103.3 Dogu 71. Yi. SAYI25800/16000 R (KDV,çınde) KURUCUSU YUHUSMfli(1924-1945)BAŞYAZARI ttMtRtUHİ (1945-1991) 13KMMM6CUMA Anayasanın 21 maddesini değiştiren ' ilkpaket bugün Cindoruk'a veriliyor Refah'a 'by-passy ta uzlaşma• ANAP, DYP ve SHP, 21 maddelık anayasa değişıkliği konusunda uzlaşmaya vardılar. ANAP ve DYP'nın, RP'sız değışıklık formülüne "evet" demelen üzenne, 24. madde paket dışında bırakıldı. 24. madde ile ılgılı düzenlemenın, 21 maddelık değışıkhğin gerçekleştınlmesımn ardından ele alınması kararlaştınldı. ANKARA(CumhurivetBürosu) -SHP. ANAPve DYP, RP'yı devre dışı bırakarak. 21 maddelık anayasa değışıkhğı paketı uze- nnde anlaşmaya vardılar ANAP. DYP ve SHP grup başkanve- kıllen. RP'nın. onkoşul olarak getırdığı "din ve vkdan Özgürlü- ğü"nu duzenleyen 24 maddenın, bınncı paketın ardından TBMM Genel Kurulu'nda ele alınması konusunda goruş bırlı- gıne vardılar RP'nın 24 madde konusunda uzlaşmaya yanaş- maması Ü2enne, 3 GUNDEM MLSTAFA BALBAY Siyasefln İzmîr Rengi... Kınk dokuk bır gemi lımana ya- naşmış Içınde onlarca olu Bırkaç kışı yaralı yatıyor Lımandakıler şaşkın, sormuşlar - Ne oldu sıze, bınsı mı saldır- dû Yaralılardan bıraz hallıce olanı karşılık vermış W Arkası Sa. 19, Sü. 3te sıyası partının grup başkanvekıl- len, ortak değışık- lık onensını bugün ı m z a l a y a r a k , TBMM Başkanı Hüsamefrin Cin- doruk'a sunma ka- ran aldılar RR anayasanın 24 maddesı gün- deme alınmadan hıçbır değışıklığe destek vermeyece- ğı konusunda katı tutumunu surdü- runce, DYP, SHP ve ANAP'ın oluş- turduğu anayasa değışıklığı cephe- sının dışında kaldı ANAP ıle DYP'nın, SHP'yı devre dışı bırakarak 24 maddenın de ıçınde yer aldığı ıkıncı değışıklık paketı aray ışlanna yol açan sorun, ıkı partının 24 madde>ı paket dışında bırakmayı kabul etmelenyleaşıldı DYP grup başkanvekıllen NevzatErcan.Tur- han Tayan, İhsan Saraçlar ıle Devlet Bakanı Bekir Sami Daçe, dun sabah Başbakanlık ta bır araya gelerek değışıklık ıçın ızle- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Çffler'in, 6 arka bahçesf* satıhyor • Başbakan Tansu Çıller, lstanbul Yeniköy'deki kendısıne aıt yalı ıle Saıt Halım Paşa Yalısı'na komşu olan TURBAN'a aıt Carlton arazısı ıçın "Çok abartıldı. Bu araziyı satın" talımatı verdı. ANKARA (Cumhurfyet Bü- rosu) - "Çfller, arka bahçesini satürmıyor" haberlen Başba- kan Tansu Çüler'e gen adım at- tırdı Çıller, lstanbul Yenı- koy'dekı kendısıne aıt yalı ıle Saıt Hal ım Paşa Yalısı' na kom- şu olan TURBAN'a aıt Carlton arazısı ıçın "Çok abarükü. Bu arazryi satın" talımatı verdı Ozelleştırme Yuksek Kunı- lu'nun dünku toplantısında. özelleştırme kapsamında bulu- nan TURBAN'a aıt eskı Carl- ton Otelı arazısının durumu da gundeme geldı Çıller'ın talımatı uzenne Başbakanlık Musteşar Vekılı Ali Naci Tuncer'ın yazısıyla özelleştırme kapsamından çı- kanlmasi ve "bedebiz" olarak Başbakanlıga devredılmesı ıs- M Arkası Sa.19, SiLl'de Butros Gali • IstanbuFa geliyor • Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten, 3-14 hazıranda lstanbul'da yapılacak olan Habitat 96 toplantısıyla ılgılı hazırlıklan ıncelemek üzere önumüzdekı haftalarda Türkıye'ye gelecek. • 184 ülkenın devlet ve hükümet başkanlannın katılacağı, yaklaşık 30 bın delegenın ızleyeceğı "Birleşmış Mılletler Dunya Insan Yerleşimleri Konferansı" ıle ılgılı hazırlıklann, öngorülen programın gensınde kalması ve hukumet dışı örgütlenn tepkısı zırveyı tehhkeye düşurüyor. Ö2GEN KNKK tatari • 10. Sayfada Onat Kutlar'a düzenlenen saldınyı üstlenen İBDA-C Cumhuriyet 'i tehdit ediyor Yıldıramazlar•Yazanmız Onat Kutlar ile Yasemin Cebenoyan'ın yaşamına mal olan saldınyı üstlenen dinci terör örgütü IBDA-C şimdi de gazetemizi hedef gösteriyor. ÎBDA-C'nin "Milis Komitesi"nden iki kişi, olaydan sonra Kutlar'ın tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'ne giderek "ziyarete gelip gidenleri" tespit etti. Hiçbir engelle karşılaşmadan hastaneye giren terör örgütü üyeleri Taraf dergisinin son sayısında, hastanede kendilerine müdahale eden gazetemiz yazan Deniz Som ile Kutlar'ı ziyarete gidenleri isim isim yayımlayarak ölümle tehdit etti. •Onat Kutlar için bugün saat 18.00'de dostlan ve sanatçı arkadaşlan Taksim'de The Marmara Oteli'nde bir araya gelecekler. Yann ise saat 10.00'da gazetemiz bahçesinde Kutlar'ın anısına bir tören düzenlenecek. Daha sonra Teşvikıye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Kutlar, Aşıyan Mezarlığı'nda toprağa venlecek. • 7. Sayfada HASTANEYE KADAR SIZDfLAR - İBD\-C adlı aşın dinci örgütün \a\in organı Taraf dergisinde, gazetemiz yazan Deniz Som olumle tehdit edildi. >a/ıda. saldınnın ardından Onat kutlar'ın kaldınldı- ğı Amerikan Hastanesi'ne giren ikı kişınin, Fatih'in Çarşamba semtinden "Vlahmut efendı hazretleri- nin haJifelerinden Kemal efendi" ile ~cemaarin bir istas^on şefi" olduğu bildirildi \e "olum fermanı~nın, "istasvon sefi"nin ihban uzerine alındığı açıklandı. Kanal D teievizjonu, 30 Aralık 1994'te \merikan Hastanesi'ne gelen"istasyonşefi"nibd}legörûntüledi.(Fotograf ERDOĞAN KOSEOGLU Kana! D) Yazanmız Onat Kutlar'ın haince katledilmesine toplumun her kesiminden tepkiler sürüyor Suskunluktan kurtulahm• Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Güngör Özden, terörü kınarken "Dağınıkhk, suskunluk, sorumsuzluk, çıkar güdüsü ve yalnız cenaze törenlennde bir araya gelmek zayıflığı, hepimize yenı acılar getirebihr" dedi. • Kültur Bakanı Tımurçın Savaş, "Ülkemızm çağdaşlaşmasını ve demokratıkleşmesmı hazmCdemeyen azınlıklann kendi ıdeolojılennı yerleştirme uğruna yönelttıklen çırkın saldın sonucu çok değerlı kültür ve sanat adamımız Onat Kutlar'ı yitirmekten dolayı duyduğum üzüntû sonsuzdur" dedi. • Bağımsız Mılletvekıh Mahmut Ahnak ıle SHP Onursal Genel Başkanı Erdal tnönü, gazetemizi telefonla arayarak başsağlığı dlledl. • 7. Sayfada YÜREKLERİMİZ KARARMAS1N CPMTÇAPMİH 7. Sayfada ARDINDAN SBtVBHMâlJ • 4. Sayfada ŞORUYU YANITLAYINIZ ÖZDBMİRfeCE• 7. Sayfada BİR KENT tNSANI OKIRIf BdNCİ • 6. Sayfada YENİ BİRSOLUK MüŞ8«ff HBdMOâJI • 12. Sayfada YANIT BEKLEYEN SORULAR BOMRAMN AÇTIĞI'YARAYA' KARAıNFİL Y4ĞIYOR - 30 Arahk 1994 cuma akşamı düzenlenen 'hain' saldınyla canlannı yitiren y azanmız Onat • / 9. Sayfada Kutlar ile rehberYasemin Cebenoyan için se\enlen, patlamanın olduğu Opera Pastanesi, Pıyerloti Kahvesi. Kutlar'ın 12 gün y^ışam sa\aşımı verd@ Amerikan Hastanesi ve gazetemizi karanfillere boğdular. Gozyaşlanyla sulanan karanfıllen yakılan mumlar a\dınlatırken, •'karanlığı aydınhğa çevi- retim" sloganlan, şeriat özlemi içindeki karanlıkgüçlere karşı \>erilen en anlamlı yanıt oldu. (Fotoğraflar H ^TİCE TUNCER / AHMET ŞIK) YASEMlN CEBENOYAN YAŞASAYDI • 6. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Savaş Yıllan?.. Cumhurbaşkanı, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Ahmet Çavuşoğlu ve yenı seçılen yonetım kurulu uye- lerını Çankaya Koşku'nde kabul etti Bu nedenle yaptığı konuşmada Sayın Demirel yuzde 15G"ye varan bır enf- lasyonun savaş yıllannda bıle az goruldüğunu vurguladık- tan sonra sozlennı şoyle sur- durdu. "Yuzde 4-5 gıbı eksı buyume ıle karşı karşıyayız. lyı olmayan şey ekonomının küçülmesıdır, enflasyondur Yüzde 150 enftasyon lyı de- ğıldır Para dalgalanmalann- da meydana gelen hadısele- nn 'reel ekonomı' ve 'sosyal hayat'a ıntıkalınden endışem vardı, bu oldu Yüzde 150 enflasyon kendını dar gelırlı halka hıssettırdı. Hayat pa- halandı. 1 kılo kıyma 200 bın lıra, ekmek 7 bın 500 lıra olunca, vatandaş onun sıkın- tısı ıçıne gırdı, 2 bın lıra ıçın ekmek kuyruğunda halkın beklemesı anlamlıdır " Sayın Demirel, tehlıkeyı goruyor, Turkıye'de sıyaset ve ekonomı, gerçeğın dışına kaymıştır Parasal gosterge- lerle kâğıt uzenne dokulup konuşulan soyut bır ekonomı var, bır de Cumhurbaşka- nı'nın söyledığı 'reel ekono- mı' var Sanayıleşme nere- de? Uretım nerede? Yatı- rım nerede? Salt parasal ekonomının dalgalanmalany- la uğraşan bır kesım, bunlan unutmuştur Kıymanın kılosu ••• • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Interstar'a Alevi tepkisi sürüyor Haber Merkezi - Interstar televızyonunda sunucu Giiner Umifın. Alev ılere hakaret ıçeren sozlenne tep- kiler surerken bu kesıme yonelık yayın yapan Anka- ra'dakı bazı radyolarda Alevı ışadamlanna, tnterstar'a reklam vermeme çağnsı yaptı lçışlen Bakanı Nahit Menteşeıse dun yaptığı açıklamada, Interstar a yone- lık saldınlann, Alevılerdenkaynaklanmadığınıtekrar- layarak "Toplanü ve gösteri yapmak anayasal bir hak. Yalnız, cana \e mala zarar vermemek kaydnla yapıl- ması lazım. Her toplum hadisesinde soyluyonım; iş^i sendikasıliderierinesöylüyonım 'Provokasyona dıkkat • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te BORSA Dun 26 673 46 Öncekı 27.097.13 OOLAR Dun 39.900 Oncekı 39.970 MARK ûDun 26 000 Öncekı 25.970 ALTIN ûDun 488.000 Öncekı 484.000 Hazine, piyasayı kuruttu •Açık pıyasa ışlemlen ıle pıyasadan toplam 46 6 tnlyon lıra para çeken Merkez Bankası, Hazıne'yı rahatlatırken, ödemesı bugun yapılacak üç aylık ıhalede Hazine yuzde 113 55 net faızle 46 2 tnlyon lıralık satış yaptı Bankalar ıse dunku ıhaleye hücum ederek 72 3 tnlyon lıralık teklıf verdıler • 8. Sayfada Kartal: DEP PKK yandaşı Haber Merkezi -Kapatılan DEP'ın eskı mılletve- kılı ve genel başkan yardımcısı Remzi Kartal, "Biz DEPMiler olarak hiçbir zaman PKK'yi Kurt haikı dı- şında bır olgu olarak gormedıL Biz seçilmış mflietve- kilkri olarak PkK'nın \amnda>ız" dedi Mart ayında "Kurdıstan Surgun Parlamentosu'nun kurulacağınr açıklayan PKK'nın Avrupa Sozcusu AB Sapan da sür- gunde parlamento kurulmasının PKK'nın sılahlı ey- lemlennı durdurmayacağını soyledı Kendılennı "Kürdistan Stirgûn Pariamentosu Ha- zırbk Komisyonu" olarak tanıtan bır grup, dün Brük- MArkasiSa.19.su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog