Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

: 12 OCAK 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN r'lLMLERİ TELEVIZYON 17 C9.30 KanalD DRAM 10.30 ShovvTV DRAM 11.30 HBB WESTERN 12.00 ,., ShowTV ORAM 72.70 TRTINT DRAM 72.70 Interstar MACERA 12.10 GULDÜRÖ 12.45 Kanal 6 MACERA 73.30 KanalD DRAM 73.30 ShowTV o 13.50 , . . , Interstar v ^ > MACERA 14.00 f . . . atv DRAM 14.30 TGRT O 76.20 atv DRAM 76.30 Kanal6 DUYGUSAL 77.30 Kanal D MACERA 78.20 ShovvTV DRAM 20.75 KanalD MACERA 20.35 Shpw TV .V GULDURU Leylaklar Altında Körmr yazann sekretennin yaşamını konu alan filmın yönetmeni Suavi Tedül. Oynayanlar: Lale Oraloğlu, Suavi Tedül, Neriman Köksal (1954). Hasret lki sevdalı gencin sonu acı ile biten hüzûnlü aşkını ko- nu alan filmde Müslüm Gürses ve Alev Sayın ikilisi rol alıyor. Yüzbaşı Apaçi (Captain Apache)- Bu şiddet dolu vasat westerni HBB göstermekten bikmıyor. Yönetmen: Alexander Smger. Oyn: Lee Van Cleef, Carroll Baker. Tırpan Bır göç olayının öyküsü anlatılıyor. Yönetmen: Ya- vuz Yalınkılıç. Oynayanlar: Belkıs Akkale, Sümer Tilmaç. (1987) Ağlama ÜnTü bir şarkıcının aile sorunlannı konu alan fılmin yönetmeni Yavuz Figenli. Oynayanlar: Ümit Besen, Songül Beyçe. ŞerefSözü fki kız arasında maceralar yaşayan üniversite öğren- cisini konu alan fılmm yönetmeni Osman F. Seden. Oynayanlar: Tank Akan ve Perihan Savaş. Eski DostJar (Peter's Friends)- Müzisyen arkadaşlann hafta sonu buluşması... Yönetmen: Kenneth Branagh. Oynayan- lar: Kenneth Branagh, Emma Thompson. Asnn Soygunu (Bejewelled>-lçmde mücevher olan şapka kutusu, başka ellere geçmıştir... Yön: Terry Marcel. Oyna- yanlar: Emma Samms, Denıs Lawson, Dirc Benedict. YasakAşk Bir ışadamının ölümü üzerine kansı ve sevgiiisi kar- şı karşıya gelır. Yönetmen: Aram Gülyüz. Oynayan- lar: Ekrem Bora ve Gökben (1987). Kuvvetin Ötesi Show TV basın bültenine göre macera ve aşkın bir ara- da yer aldığı sürükleyici bir fılm. Konusu. yönetmeni ve oyunculan hakkında bilgiye yer verilmemiş. Back to God's Country (Back to God's Countn)- Bır kankocanm Kanada ormanlanndakı yaşam savaşı. Yönetmen: Joseph Pev- ney. Oynayanlar: Rock Hudson, Marcia Henderson . Yannlar Bizim Küçük ailesiyle yaşamını şürdürmeye çalışan işçinin öyküsü. Yönetmen: Safa Önal. Oynayanlar: Ali Rıza Binboğa. Betül Aşçıoğlu (1975). Esrarlı Günler (Chateauroux District)-11951 yılında Amerikalı as- kerler Chateauroux kasabasına yerleşır'. Yönetmen: P. Changot. Oynayanlar: Guy Marchand. Baraj Bir arkadaş bulma ılanı iki çaresiz insanı birleştınr. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oynayanlar Türkan Şoray, Tank Akan ve Nasır Melek (1977). Büyük Günah Birbırlerine âşık olan iki genç, kardeş olduklanndan şüphelenırler. Yönetmen: Engın Temizer. Oynayan- lar: Yunus Bülbül, lpek Pınar. Babamız Eğleniyor Ikı çapkın kardeşin tstanbul maceralan. Yönetmen: Mehmet Bozkuş. Oynayanlar: Mehmet Ali Erbil, Ba- harÖztan(1987). S a r h o ş loC _ ;'^"^, Kansı ölen şoforle tecavuze uğrâyan genç kızın öy- küsu. Ibrahim Tatlıses'in yönetip rol aldığı filmde Sevtap Parman da var. (1986) Zamanja Yanş (Buying Time)- Yasadışı at yanşı operasyonu düzen- leyen iki arkadaşın macerası. Yönetmen: Mitchell Ga- bourie Oynayanlar: Dean Stockvvell, Jeff Schultz. Umudumuz Şaban Kahvecilık yapan Şaban'ın büyük kenttekı güldürü- sü. Yönetmen: Kartal Tibet. Oynayanlar: Kemal Su- nal ve Serpil Nur. (1979) 22.00 / Kanal D / Atlantk Oty Âynntıh bilgiyanda Kadının Fendi Mafyayı Yendi (Sisters in Law)- Bu ı'eciz" isimli fılm, basmakalıp bir vurdulu kırdılı. Yönetmen: Chvn Wing Keung. Oy- nayanlar: Mok Sıu Chung, Cathenne Hung. Hacı Bayraım Vdi TGRT bültenine göre Hacı Bayram-ı Velı Hz'nin ha- yatını konu alan filmin yönetmeni Hüseyın Aydemir. Oynayanlar- Bulut Aras. Şaşkın Amca (Sleazy Uncle)- Yıllar sonra yeniden karşılaşan am- ca ve yeğenın çatışması. Yö : F. Brusati. Oynr: Gian- carlo Giannını, Vittorio Gassman, Andrea Ferreol. 24.00 / Sitow TV / Siyah Gözter Ayrmtıh bilgiyanda 24£0 / Kanal 6 / BayGoodbar'ı Anyorum Aynntılı bilgi yanda M.20 / Kanal D / Üç Renk: Beyaz İnsan Hırsızlan Ayrıntüı bilgiyanda (Kidnap Syndicate)- Oglu kaçınjan adam, ıntikam alacaktır... Yönetmen: Femando Di Leo. Oynayanlar: James Mason, Valerina Cortese, Luc Merenda. Şafakta Kızgınlık (?)- HBB, ne özgün adını, ne de yönetmen ve oyun- culannı belırttiği ıçin, fılm hakkında değerlendirme yapamadık. Ölüm Koşusu (Dead Run)- Kadın. katil kocasından kaçmaya baş- lar. TVpolisiyesi. Yönetmen: Vincent McEveety. Oy- nayanlar: Robert Urich, Merkie Post. 22 30 ( KORKU Yerlifılmler Yabancı filmler llzleyin .-JOrta Halli Değmez EN GÜZEL ARMAĞAN KİTAPT1R Cumhuriyet Kitap Kulübü çağ Pazarlama A.$. Tflrkocaiı Cad.39/41 CaAaJofhı IstikM Cad. Zambak Sok. VI İiyoAlu BatdatC.d.HakhmTan.rSok.Caıktob^rtaVMa ShcmTV 24.oo\ Yapıtta melankoli ile yaşam sevinci iç içe yer alıyor Çehov tadında fihıı Oci Ciornie / Yönetmen: Nikita \likhalkow / Senaryo: Alexander Adabachian, Nikita Mikhalko», Suso Cecchi d'Amico / Görüntü: Franco di Giacomo / Müzik: Francis Lai / Oyuncular: Marcello Mastroianni, Silvano Mangano, Elena Sofonova, Marthe Keller, VVesevvolod Larinow / 1987 İtalya yapımı, 118 dakika. Çehov'un övkülerinden yola çıkılarak çekilen 'Siyah Gözler', sinema tarihinin şiirsel aşk güldürüierinden biri. İtalyan ya- pımında Marcello Mastroianni ve Elena Sofonova ikilisi, fil- min bir sahnesinde birlikte göriilüyor. TV Servisi - Bızde de çok lyı tanınan ve şu sıralar "Urga" adlı yapıtı sinemalarımızda büyük ılgi gören Nikita Mikhalkow, Çe- hov'un bazı öykülerinden yola çıkarak ger- çekleştirdiği bu fılmle, sinema tarihin en zarif ve şiirsel aşk güldürüierinden birini yaratmış- tı. Melankoliyı ve yaşam sevincini, tam Çe- hov'un yapıtlanndaki gibı başarıyla kaynaştı- ran yapıt, ızlemeye değer. Yüzyılımızın başlangıcında, Güney Avru- pa'da bir yer. Bır gemıde balayı yolculuğu ya- pan Pavel, İtalyan Romano ile koyu bir sohbe- te gınşir Geçmişte kaçırdığı fırsatlardan acı bı- çımde yakınan Romano, yaşamöyküsünü an- latmaya başlar. Romano. zengin bir kadınla evlendiği için, kaygısız. aylak bir yaşam sürmektedir. Uydur- duğu öykülerle yaşamın gerçeklerinden kaçan adam, kansının doğum gününde, aile şırketı- nin iflas ettiğını öğrenir ve bu konuda tek söz duymak istemediğı için, hemen birsayftyeböl- gesine kapağı atar Mikhalkow, çok yerinde bir tercihle Çe- hov'un öykülerinin atmosferini ve şiirini ya- kalamaya çalışmış ve başarmış. Yönetmen, Romano'yu uğraştıran Rus bürokratlan kari- katürize ederken; köylüleri, işçileri, yani hal- kı bütün sevimliliği ve yaşam coşkusuyla ve- riyor. 'Siyah Gözler'ın bir başka önemli ya- nı da öykü anlatmayı yüceltmesı Kieshms- ki'nın, gelecek hafta Kanal D'de gösterilecek olan "Kırmızı" adlı yapıtı da benzertemayı işliyor. Filmın kahramanlan Valentine ve emeklı yargıç, kırmızıyla, yani "kardeşlik, dostluk" rengiyle vurgulanan TV, radyo, te- lefon ve gazeteyle değil de bırbirleriyle konu- şarak, kendilenni anlatarak ıletışim kuruyor- lar. Bu insancıl ıletişımin sonunda emeklı yar- gıç kabuğundan çıkıyor ve insanlara yaklaşma cesaretını edinıyor. Kanal D oo.2o\ 'Üç Renk'in ikincisi Kieslow$kj'nin 'Beyaz'ında Zbignievv ZamachoMski \e Julie üelpv oynuyor. Kanal D, haftava da 'Kırmızı'vı yayımlayacak. Beyaz 'eşitlik'TV Servisi- Bızde "Sonsuz" (1984), "Öldürme Üzerine Kısa Bir Film" (1987) ve "Aşk Üzeri- ne Kısa Bir Film" (1988) gibi ya- pıtlanyla tanınan Polonyalı sinema ustası Krzysztof Kieslowski, bu mevsim "Üç Renk: Mavi" filmiy- le sinemalarımıza konuk olmuştu. Bu, yönetmenin "Üç Renk" üçle- mesinin ilk fılmiydi. Kanal D, ina- nılmaz bir iş yaparak üçlemenin ikinci ve üçüncü bölümlerini sıne- mayla Jbirlikte, küçük ekrana getiri- yor: "Üj Renk: Beyaz" ve gelecek hafta "Uç Renk: Kırmızı". Bir adam. uzaktan, kendi cenaze törenıni izliyor. Kansı Dominique, gözyaşı döküyor ve adama sağlıgm- da göstermedıği ilgıyi şimdi bol bol bahşediyor... Sonra, bu noktaya na- sıl gelindiğini öğreniyoruz. Kieslovvskı, 'cumhuriyetçi' üç- lemesine, Fransız Devnmi'nın renklerinden esinlenerek gırişmışti. Mavi 'özgürlük'. beyaz 'eşitlik', kırmızı 'kardeşlik' demektı. Deği- Trois Coullerus: Blanc Yönetmen: Krzysztof Kieslowski Senaryo: Krzysztof Kieslovvski, Krzysztof Piesiewicz / Görüntü: Edvvard Klosinski / Müzik: Zbigniew Preisner / Oyuncular: Zbignievv Zamachowski, Julie Delpy, Janusz Gajos, Jerzy Novvak 1993 Fransa yapımı, 91 dakika. şık eleştınlere uğrayan bu üçleme- nin en olgun \e mükemmel yapıtı- nın "Kırmızı" olduğugenel bırka- bul görüyor. Gerçekten de "Kırmı- zı". senaryosundan oyuncu yorum- lanna. kamera yönetimınden renk dramaturjısıne kadar. gerçek bır us- talık ürünü ve Kieslowskf nın. bel- ki de aşamayacagı bır doruk. KanalD 22.oo\ Louis Malle'den enfes bir çalışma Gangster destanı TV Servisi- Bir zamanlann çok tutulan say- fıycbölgesi Atlantic Cıty. artık. gangsterlenn vekumarbazlanncennetı halinegelmiştir. Bu harap, ama kendıne özgü çekiciliği olan kü- çük kent, fılmin baş kahramanlanndan bin. Filmin 'insan' karakterlerinden Sally (Susan Sarandon), başansız bır evlilık yapmıştır ve kumarhane krupıyen olarak, köşeyı dönmeyi ummaktadır. Burada yetişecek ve Avrupa'nın lüks kumarhanelerinde parayı kıracaktır... Gangster eskisi Lou (Burt Lancaster) Sal- ly'nin yollan kesişir. Lou, sıradan birüçkâgıt- çı olduğu halde. görmüş geçırmış hanım ar- kadaşı (bır mafya babasının dulu) Kate'e, geç- mıştekı 'sıkı' gangsterlik günlennden masal- lar anlatmaktadır Derken. Sally'nın eskı ko- cası ortaya çıkar.. Louis Malle'ın bu enfes çalışması, hem bir gangster destanı, hem de yaşamdaki düşler ve aldanışlar üzerine bir 'ders'. Gitgıde harap Atlantic City ' Yönetmen. Louis Malle / Senaryo: John Guare / Görüntü: Richard Ciupka < Müzik: Michel Legrand / Oyuncular: Burt Lancaster, Susan Sarandon, Michel Piccoli, Kate Reid, Robert Joy / 1980, 104 dakika. duruma düşen kent görüntüleriyle bir yandan atmosfer yaratıyor, bır yandan da belli döne- mın eleştinsıni yapıyor. Olaylann geçtiğı Amenkan toplumu 'başarı' saplantısıria ya- kalanmıştır ve bu yolda her şeyi mübah gör- mektedir. Yönetmen, bu şekilde Amenkan sı- nemasının mitleriyle de üst düzeyde birhesap- laşmaya giriyor Susan Sarandon'u knıpiyer, Burt Lancaster'ı da 'gangster eskisi' rolünde izleyeceğiz. KanalD 23.3o\ 'Işıklar Sönünce' Romanlar ekrandaTV Servisi - Burcu Cedetaş'ın sunduğu 'Işıklar Sönünce''de film- lerde oyunlanyla yer alan Roman- lar tanıtılacak. Programda'tmdat ile Zarife' fılminin oyunculanndan Selma Çetiner'le konu hakkında söyleşı yapılacak. Aynca 'Baba', 'Bisiklet Hırsızlan', 'Çirkin, Kir- li ve Kötü', 'Yer Sarsılıyor' fılm- lennde doğal oyunculara yer venlen sahneler yayımlanacak. Bir filmi bütünleyen en önemli unsurlardan biri olan müzığe yer ve- rılen ve 'Mavi', 'Dünyanın Tüm Sabahlan', 'Çingeneler Zamanı', '1492', 'Amadeus' gıbı filmlerin y_er aldığı bu ikıncı bölümde Atilla Ozdemiroğlu ve Selim Atakan ko- nuk oluyor. Kanal D'de 'Işıklar Sö- nünce'den sonra ekrana gelecek Kieslowski'nin 'Beyaz' adlı filmi hakkında bır tanıtımın var. ShovvTV 22.10]THY uçağının orijinal kaza raporu ekrana geliyor 'Arena'nın 4 çivici'li dosyası TV Servisi - ' Arena', Denizli'nin Bozkurt ilçesı Çambaşı Köyü'ndeki komşulannı çıvi çakarak öldüren Sii- leyman Aktaş'ın dosyasını yeniden açıyor. THY dosyasının ele alınaca- ğı ikinci bölümde, Atatürk Havali- manı'na iniş sırasında pistten çıkan Eskişehir uçağının orijinal kaza ra- poru ekrana getirilecek. 'Arena', bu araştırma dosyası ile son iki kazaya neden olan pilot hatalanmn ardında- kı iddialan ıncelıyor. Çanakkale Boğazı'nda çarpışarak karaya oturan Yunan gemisi Niko- las'ı kurtarma işine kanşan iddiala- rın ardından "Sağlık Bakanh- ğı'ndan Diyarbakır Doğumevi'ne soruşturma' haben ekrana geliyor. Bu bölümde aynca belediye başka- nıyla mezarlıklar mudürlüğü görev- lilerinin açıklamalanna yer \ eriliyor. Gönûl Güven adlı bir vatandaşın. çeyizlık tencerelerinin bir taksitinı geciktınnce hapse girmesı habenn- den sonra editör Haluk Şahin. Tür- kıye'de de\ letle vatandaş arasındakı ilişkiyi mizahı açıdan yansıtıyor. atv 2O.oo\ Levent Kırca ve ekibi en beğenilen skeçleriyle 'Fadime'nin Düğünü' ve 'Şarlo* en çok istek olan skeçler arasında yer alıyor. 'Olacak O Kadar'dan 2 ay mola TV Servisi- Levent Kırca ve Oya Başar yoğun bir çalışma dönemın- den sonra 'Olacak O Kadar Tele- vizyonu' programlanna iki ay ara ve- nyorlar. Ocak ayı ıçınde Uzakdoğu seyahati yapıp şubat başında da çalış- malanna tekrar başlayacak ünlü çift mart ayının ilk haftasında ekrana ge- lecek. Programın bu akşam yayımlana- cak bölümünde yine isteklere yer ve- rilecek. » Nebalet'in açış konuşmasmın ar- dından insanlann çocuk sevgisi 'kı- sırlık testi', patronlara uygulanan ye- ni davranış biçimleri 'sınırsız sinir- li', bır aılenın film olabılecek yaşamı 'Oscar", reality şovlann yenı kazanç kapısı olması 'sünnet', ülkemızin ya- bancılaşması malul gazi', seyirme- rakının başa getirdiği belalar "dür- bün', küfürlü şarkılann nasıl yazıldı- ğı 'pok müzik', Türkiye'deki hukuk düzenini yansıtan 'hukukçu' başlıklı haberlerde ekrana gelecek. Aynca 'şeker pazar' ve 'düğün' adlı skeçler de yer alacak. Programın finalinde Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Pavorotti, Şarlo ve Savaş Ay dayer alacak. Kanal 6 24.oo\ Diane Keaton başrolde Cüretli bir çalışma TV Servisi- Yönetmen Richard Brooks'un Judith Rossner'ın ro- manından yaptığı bu uyarlama 1970*lı yıllann en ılginç 'kadın film- leri'nden binydi. Bugün biraz eskı- miş görünebılir, ama. o yıllann de- ğer yargılan açısından, bir hayli cü- retli bir çalışmaydı. Martin Scorse- se'in "Alice Artık Burada Yaşa- mıyor" (1977). Paul Ma- zursky'nın "Evlenmemiş Bir Ka- dın" (1978) ve Robert Benton'un "Kramer Kramer'e Karşı" (1979) fılmleri gibi. burada da bir Amenkan kadınının kımlik arayışı konu edilmekteydı Bütün bu yapıt- lar, isteksızce de olsa, ıkutsal ai- le'nin çöktüğünün birer itirafı nite- liğindeydi. Therasa Dunn, koyu katolik ve ataerkil bir ailede yetışmiş bir ka- dındır Çocukluğunda başından ge- çen bazı kötü olaylann belleğinde Bay Goodbar 1 ! Anyorum Looking For Mr. Goodbar Yönetmen Richard Brooks / Görüntü: NYilliam A. Fraker / Oyuncular: Diane Keaton, tuesday U eld, \Villiam Atherton, Richard Gere ' 1978 ABD yapımı. silinmez ızler bırakmıştır. Gündüz- leri sağır ve dilsızler okulunda öğret- menlık yaparken. gecelen barlara gıtmekte ve Erich Segal usulü bu ıLove Story' yaşayacağı biriyle kar- şılaşmayı ummaktadır. Theresa böyle kucaktan kucaga gezinip du- rurken, tesas oğlan' görünür. Bu, iyı niyetli, ıyi yetışmiş veekonomikdu- rumu iyi genç sosyal danışman Ja- mes'tir. EKRANSEPETÎ Tilm Bitti'yi, başlamadan bitirdiler TV Servisi- Kanal 6'da 9 ocak pazartesı akşamı saat 23.45'te ekrana gelen "Film Bitti" adlı film yayına başladıktan kısa bır süre sonra kesil- di Kanal 6'dan verilen bılgıye göre yayın sırasında fılmin kasedinde bir problem çıktığı için fılmin devamı ekrana yansımadı. Yönetmenliğini Ya- vuz Özkan'ın yaptığı \e başrollerinde Kadir İnanır ile Zeliha Berk- soy'un oynadığı ""Fılm Bıttı" Kanal6°da daha önce 3 kez gösterıldi. Fil- min göstenmı sırasında bantın kopması gıbı bır aksaklık sık karşılaşılan bir problem olmasa da yayından sorumlu teknik ekıbın bandı kontrol et- mesi gerekırdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog