Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

12OCAK1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEIÜÇ AK Vb. (Z1Z) 512 06 06 Ftfrc (212) 513 90 08 Bilgisizbir profesör: MehmetAltan R ahmetlı Uğur Mumcu ne de guzel soylemış, "Bılgı sahıbı olmadan, fıkır sahıbı oluna- maz" dıye Örnek mı? Orneğın Prof Dr Mehmet Altan gıbılen Adının başındakı "profesör doktor" tıtrını goren hele bır de cussesıne ka- narsa, fıkır sahıbı olduğunu sanacak Oysa bırakın fıkır sahıbı olmayı daha bılgı sahıbı bıle değılmış YÖK'un bılım dunyasına armağanı bır bılgısız profesör 1 Toktamış Ateş oncekı gun Cumhu- rıyet'tekı koşesınden Mehmet Altan'a dersınıverdı sanınm bugunku yazısın- da da bu bılgısız profesoru eğıtmeye devam edecek ama, bır ıkı satır da bız "bılgı" verelım, belkı "fıkır" sahıbı olur Neymış cumhurıyet yonetımı sana- yıleşmeye soğuk bakmış, sanayıleş- meye engel olmak ıçın aşar vergısını kaldırmış ve dahı ılk 11 hukumetın programında sanayıden soz edılme- mış Sonuç Kahrolsun Bınncı Cumhu- rıyet Yaşasın Ikıncı Cumhunyet 1 Aşar vergısı ıle sanayıleşmeyı bağ- daştıran bılgısız profesör fıkrının bu ın- ce gulunu Necmettın Erbakan'a mut- laka "bılımsel bır proje" halındesunma- Güner Umit lı Alyanaklı Hoca da Islamı degerlere gore kurulmuş bu vergı sıstemını adıl duzen masalının ıçınde ozgun bır bo- lum olarak halkımıza anlatmalı Gelelım ılk 11 hukumetın sanayıden soz etmeyen programına Hatta da- ha da genye gıdelım Cumhunyet ılan edılmeden once Fethı Okyar başkan- lığındakı lcra Vekıllen Heyetı'nın 5 Ey- lul 1923 tarıhlı programına "Elyevm memlekette mevcut olan sanayıın bugunku terakkıyatı fennıye- den ıstıfadesını temın ıçın suven muh- telıfe ıle yardım edılecektır Sanayı mekteplerının programları merkeze raptolunacak ve bunlara munasıp mu- avenetlerde bulunulacaktır Tıcaret Bankası'ndan başka yerde sanayıı er- babının ıhtıyaçlarını tatmın ıçın bırTur- kıye Sanayı Bankası tesısı mutasav- verdır Amelenın hukuk ve vezaıfıne da- ır bır mesaı kanunu layıhası ıhzar edıl- mekte olup yakında heyetı celılenıze takdım olunacaktır" Cumhurıyet ılan edıldıkten sonraya gelelım ikıncı Fethı Okyar Hukume- tı nın 27 Kasım 1924 tarıhlı programı- na bakalım "Sanayıın terakkı ve ınkışafı ıçın fab nkalar ınşa ve tesısıne devam olun- makla beraber sanayıı beytıyenın teş- vık ve ıhyasını ve sanatkâriara uzun va- delerle makınalar tedarık ve ıtasını du- şunmekteyız Derdestı muzakere bulu- nan mesaı kanununun bır an evvel ın- tacını meclısı alınızden rıca etmekte- yız" Olmadıysa sekızıncı hukumetın programına bakalım Başbakan Celal Bayar m 8 Kasım 1937'de okuduğu programa "Fert tarafından yapılabılecek ışlerın fertlerce yapılmasını hımaye ve teşvık edeceğız Bu maksatla sanayıı teşvık sıyasetımızde devam edeceğız Fakat ferdı mesaı veya sermayenın bugun ıçın yetmedığı veya gıdemedı- ğı ışlerde, ferdı mesaı ve sermayenın çeşıtlenıp buyumesını kolaylaştırmak ıçın devlet ışbaşına geçecektır Bıldığınız gıbı ılk beş yıllık sanayıleş- me planımız 1934'te neşredılmıştır" Bu bılgılerı nereden aldığımtza gelın- ce ismaıl Arar'ın derledığı Burçak Yayınevı'nce 1968'de basılmış "Huku- met Programları 1920-1965' adlı kı- taptan Mehmet Altan a onerımız pro- fesorluk yaptığı iktısat Fakultesı'ne gıt- mesı Bınncı sınıftan ogrencı olarak 1 A levılere yonelık sozlerıyle buyuk tepkı goren ve ozur dılerken de yenı çamlar devıren Interstar'dakı Turnıke programının yapımcı ve sunucusu Guner Umrt bu olayla meslek yaşamının en kara gununu yaşadığını, hayatının gafını yaptığını soyluyor Oysa, bızım anımsadığımız bır kara gunu daha vardı Umıt ın Kanal 6'da çalışırken 8 Mart 1994'tekı programında kulakları kapalı yanşmacıya "Atatürk'un annesı Zubeyde Hanım ıffetlı bır kadın mıydı?" sorusunu sormuştu Yanıtı evet ya da hayır olacak bu soruya tesadufen ' evet" yanıtı alan Umıt e daha sonra şu soru sorulmuştu "Yarışmacının yanıtı hayır olsaydı, ne yapacaktınız?" Umıt de ne denlı Ataturk sevgısıyle ctolu olduğunu antatmıştr >*"">** Şımdı de Alevıler'ı ne denlı sevdığını anlatıyor Guner Umıt'ın Alevıler e hakaretınden sonra neredeyse tum televızyon kanallannda canlı yayına çıkıp ozur dılemesının Alevı yurttaşları tatmın etmedığı Vazıyet'e ulaşan tepkılerden bellı Seyhan Bacak ıse Guner Umıt'ın ozur dılemesını de ıstemıyor "Sevgılı Guner Bey, bu zıhnıyetle hıçbır yere varamazsınız Eğer adınızın saygıyla anılmasını ıstıyorsanız once ınsanlara saygı duymasını ogrenmek zorundasınız Sıze bır şey hatırlatayım Alevıler de bu ulkenın vatandaşı ve bırtakım haklan var Sızın gıbıler bu haklarını ıhlal etse bıle Bızler, sızın gıbı ınsanlann yuzunden ne acı çekmek ne de tamamen sızın gıbı ınsanlann zıhnının urunu olan saçmalıklan dınlemek ıstıyoruz Sızden ozur de beklemıyoruz Bızlere karşı bıraz sorumlu olun yeter" Tabıı bu sorumluluğu once Dıyanet'ten sorumlu Devlet Bakanı Necmettın Cevheri duymalı ONAT KUTLAR'I DA YİTİRDİK. HİNDİDEN TAHRİK OLANLAR KINA YAKSIN! Hesap hatası yapmadık. Tansu Çıller Mütareke basınından çeşitlemeler Mert Alı Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Espn yapmak ehlıyetı gerektıren bır profesyoneltıktır Turnıkeden geçergıbı espn yapılmaz T .raj şışırme şampıyonu Zaman gazetesının Taha Kıvanç tak- ma adlı başyazan Fehmi Ko- ru, Emlak Bankası nın Cum- hurıyet'e verdığı 69 yıl kutlama ılanını epeyce kıskanmış Koru, Emlakbank Genel Muduru Ay- dın Ayaydın ın "hıçbır gazeteye bah- şetmedığı kıyağı" Cumhurıyet'e yaptı- -ğını yazmış îlgınç Bay Koru. Za* man'ın başyazan mı reklam muduru mu pek anlaşılamıyor Yoksa kımı ga- zetecılergıbı getırdığı reklam karşılığın- da komısyon mu alıyor? Koru'nun yazdıklarından anlaşılan Zamancılar, adam yerıne konmamanın ıstırabı ıçındeler Öyle ya mutlaka rek- lam şırketıne telefon edıp "Bız Turkı- ye'nın uçuncu buyuk gazetesıyız Bıze nasıl ılan vermezsınız" demışlerdır Zaman Emlakbank ın son kampan- yasından ılan alamadığına gore reklam şırketlen tıraj skandalının farkma varmış demektır Bayılere 50 bın dolayında ga- zete dağıt bunun 20-30 bınını parayla sat sonra donup "Benım 335 bın de abonem var benım tırajım 350 bınden fazla, ben Turkıye'nın en çok satan uçuncu gazetesıyım" de Bugune dek yaptıkları buydu Foya- lan ortaya çıktı Fena telaşlandılar Öte yandan basın, Zaman ın tıraj şı- şırme skandalını gormemezlıkten gel- meye devam edıyor Neden? Çunku al gulum-ver gulum bır oyun oynanıyor Mıllıyet polemık sayfasında Za- man'dan alıntılaryapıyor ardından Za- man'dan Nuh Gönultaş adında bın (takma ad olabılır) Mıllıyet gazetesının sahıbı Aydın Doğan ın ordunun komu- ta kademesı ıle arasının çok lyı olduğu- nu vurgulayıp 'Ufuk Güldemir genel yayın yonetmenı olduktan sonra Mıllı- yet gazetesının mılıtanst yaklaşımlan yumuşadı" dıye yazıyor Mıllıyet'te de Ufuk Zaman'ın tıraj şı- şırme skandalma ılışkın haberlerın po- lemık sayfasında yer almasına ızın ver- mıyor Karşılığında Zaman gazetesı- nın televızyon uzantısı Samanyolu'nda Mıllıyet ın dagıtacagı Kuranlan tefsır eden Suleyman Ateş ekrana çıkartılı- yor Dınç Bılgin ve Erol Aksoy'un ortak gazetesı Yenı Yuzyıl ılk çıktığı gun say- falarını Zaman gazetesıne ve Fehmı Koru'ya açıyor Fehmı Koru koşesın- den Yenı Yuzyıl a methıyeler duzuyor Sonra Yenı Yuzyıl'ın genel yayın yonet- ment Okay Gönensin Zaman'ın arka sayfasına konuk edılıyor Haberlerı onuyle arkasıyla araştırma ıddıasında- kı Okay "Zaman, sureklı olarak ılenye doğru gıden bır gazete Ne lotaryaya daldı ne de başka bır şey yaptı" dıyor Hadı dıyelım kı Okay, Zaman ın tıraj şı- şırme skandalını gormek ıstemıyor, pe- kı lotaryacılığını da mı gormuyor 9 In- saf 30 kupona Fıkıh Ansıklopedısı'nı Yenı Yuzyıl mı verıyor acaba 1 Zaman gazetesının sahıbı Aiaeddın Kaya Antalya'da ıçkılı-dansozlu yemek davetlenne ev sahıplığı yapıyor, porno dergılerı de dağıtan şırkete ortak olu- yor, sonra bunun adına halka hızmet denıyor Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da bagımsızlık savaşı venrken Istanbul da mütareke basını vardı istanbul bası- nında boylesı bır "mütareke" ıse ılk kez goruluyor 1 PetShow P azar gunu yayımladığımız Sa- bah ve Zaman gazetelerının ortak dagıtım şırketı Bırleşık Basın Dağıtım'ın bunyesınde- kı porno dergıler lıstesınde bır yanlışlık olmuş PetShovvdergısıne yonelık bu yanlışlık lısteyı hazırlayan dağıtım şır- ketınden kaynaklanıyor Pet Shovv'un porno yayınlarla uzak- tan yakından bır ılgısı yok Evcıl hayvan- ların dunyasını konu alan Pet Shovv'un porno dergıler lıstesıne "poşet" nede- nıyle gırdığı anlaşılıyor Pet Shovv'un yo- netıcılerı dergılerının tezgâhta yıpran- maması ıçın poşete konup satıldığını soyluyor THY'nin uçak kazasındaki tazminatlar belirlenirken T urk Hava Yolları'nın Van'da duşen Mersın uçağındayaşa- mını yıtıren personel ve yolcu- lara odenecek tazmınatlaıia ıl- gılı rakamlar uç aşağı-beş yukan belır- lenıyor THY Genel Muduru Atilla Çelebi'nın açıkladığı gıbı kımseye yaşına ya da ışıne gore tazmınat verılmeyeceğı be- lırtılıyor Sıgortadan sızan bılgılere go- re kaptan pılot ıçın 150 bın, ıkıncı pılot ıçın 100 bın, kabın memurları ve yolcu- lar ıçın de 50'şer bın dolar tazmınat odenmesı duşunuluyormuş Ancak bu arada bır sorunun da ya- nıtı aranıyormuş Uçağın pılotaj hata- sından duştuğu açıklandı Uçağı du- şurene 150 bın dolar, duşup olen yol- culara 50 bın dolar verınce kamuoyu tepkı gostermez mı'' Nıye gostersın kı' Tepkı gosterenlen THY yonetıcılen vatan haını ılan eder, olur bıter' Tabıı kazadayaşamını yıtırenlenn ya- kınları da kendılerıne 50 bın dolar verı- lınce ıtıraz etmeyecektır Ancak ulusla- rarası kurallara gore çok daha yuksek tazmınat almak olası Örneğın 1 mıl- yon dolar Tabıı bunun ıçın de dava aç- mak ve ıstenen tazmınat mıktarına orantılı temınat yatırmak gerekıyor Ölenlerın yakınlarının avukatlan yoksa bulundukları ıllerde Baro'ya başvurarak bu konuda bılgı alabılırler Vekâlet uc- retını veremeyecek durumda olanlar, Baro'nun adlı muzaheret kurumundan avukat gorevlendınlmesını tsteyebılır- ler, adlı yardıma mustahak olduklarına ılışkın mahkeme kararı alarak tamınat yatırmadan dava açabılırler Bır de uçak ıçın odenecek sıgorta bedelı var Ne yazık kı, bu parayı THY alamayacak Çunku uçağın sahıbı THY değıl Bu uçak da, dığer Boeıng 737'lenn tumu gıbı kıralıktı Sıgortadan parayı leasıng şırketı alacak Merak edılen bır başka konu ıse THY'nın le- asıng şırketıyle yaptığı ve bugune dek kamuoyuna açıklanmayan sozleşme- nın ıçerıgı Acaba Mersın uçagı ıçın bugune dek her ay odenen 270 bın do- lar kıralama ucretı bundan sonra da odenecek mı 1 THY yonetımı bu soruya mutlaka "hayır" yanıtını verecektır Pe- kı, bugune dek her ay odenen 270 bın dolar ne olacak? Bu arada, arızası THY yonetımınce kabul edılmış RJ-100 uçağı ıle Atına'ya gıderken tehlıke geçıren yolculara geç- mış olsun dıyoruz Tııring ve ÇelikGülersoy'a imza Y urttaş ınısıyatıfı ıle Hacer Gundoğdu'nun Yıldız Parkı Malta Koşku ndeTunng ve ku- rumun genel muduru Çelik Gülersoy ıçın geçen pazar gunu ımza- yaaçtığıdefterdoluptaştı Imzakam- panyası ıse 0 212 249 89 83,24916 24, 252 80 40,293 63 33 numaralara ulaş- tınlan faks zıncırı ıle devam edıyor "Bınbır emek ve ozverıyle onarılıp Is- tanbul'a kazandınlmış olan Yıldız, Emır- gân, Hıdıv Kasn ıle Çamlıcatepesınde- kı koşkler ve parklar Istanbul Buyukşe- hır Beledıyesı tarafından bıze sorulma- dan bızlerden gerı alınıyor Bu tasarruf bır suredır olagelen kul- tur kıyımı ve yaşam tarzımıza mudaha- lenın şımdılık en çarpıcı orneğıdır Çayımızı kahvemızı, ıçkımızı keyıfle yudumladığımız o ozgun mekânlaryok olacak, onca ozenle toplanmış eserler Istanbullulardan almarak bırer bırer me- zatlarda ozel kışılerın koleksıyonlanna gırecek Istanbul Buyukşehır Beledıyesı ıle Turkıye Turıng ve Otomobıl Kurumu arasındakı tanhı kasır ve koşklerle ılgı- lı beledıyeden kaynaklanan anlaşmaz- lıkta Turıng'ı ve Çelik Gulersoy'u des- teklıyoruz" ÇİZGİLİK K MİL MASARACI HARBİ SEMİHPOROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIK ı \ UOcok \ SUYEYS KANAU tCIN UUKUM.. tS68 'DE 8UGUN, SUVEYŞ'TE SıR KAHAL AÇILMASMA IL&U HUKUM KALEMB AUA/MtÇT). OSMANLI IMPA- RATOeiMeu, GUCUMJN PORUKlARtNPAYKEN, POHTB. KtZUL£R AFRlKA'n POLAÇAgAK HrNDl£TXNA ULAŞ- MtÇ,KlSA ZAMANDA UlNr OKYANUSU'MPA &ENIZ. E6EMENLIĞI KURMUÇTU DENIZ TICABETt TEHUKE- YE 61/ZMIŞrr OS/HHNtt /MPfiKArVgLUĞU'NUN YEA4EN VE HASEŞ £>MLEn£er DEHI2PEM 6ELEN SALOIKf- AÇffC KAlAVÇrt ffTT, DONANMANIN HtNT OK- KOtArCA INEStLMESt /ÇtN,SuyKYŞ'E &)R KANAL AÇIL/MASt Ff*Xl O£rMK4 ATtLMrÇTt PA- DrŞAU 1T SELIM (SOU>A), MtSfK SerLEZSEriHE, DUtV- MU/V AG4ŞT-t&rLA*ASr rÇtN, SOZ KOMUSU HUKMU YOL- LAMIÇTI ANCAK, OON-VOLGA KANAlt SlBI Su M TASARt OUZErlNDE KALAAt?,GEGÇEKl£ŞTfiert£MEMlÇn OZEL MODA EGITIM KURUMLARI 30. YIL ÇOCUK RESİM YARIŞMASI 1965 yılında kurulan Ozel Moda Lısesı nın 30 Yıl Kutlama Programı çşrçevesınde odullu bır çocuk resım yarışması duzenlenmıştır YAFÎIŞMA GRUPLARI Ozel Moda Lısesı 30 Yıl Çocuk Resım Yar şmas uç grupta yap lacakt r 1 Grup 1 1 1979 / 31 12 1981 tanhlen arasında doganlar 2 Gaıp 1 1 1982 31 12 1985 tanhlen arasmda doganlar 3 Grup 1 1 1986 31 12 1989 tanhlen arasında doganlar KONU Yarışmanın Konusu "BENIM ISTANBULUM" olarak tesprt edılmıştır KULLANILACAK MALZEME Kagrt 1) Yar şmaya katılacak eserter mutlaka resm kagıdı uzenne çalış rnalıd r 2) Kullan lacak resım Kagıdının kısa kenarı en fazla 35 cm uzun kenar ıse en fazla 70 cm buyuklukte dmalıdır Bu boyutlardan daha kuçuk olan resım kağrtjanna yapılan eserler kabul edıtecek ancak bu boyutlardan buyuk resım kağıdına yapılan eserier yarış ma Q ,ı bırakılacaktır Malzeme 1) Kullanılan Doya ve kalem ceşıdı serbesttır Her tOr boya ıle yapılan eserler yanşmaya katılma hakkına sahıptır ESERLERIN TESLIM ŞEKLI, TESLIM TARIHI VE TESLIM YERI 1) Yarışmaya katılacak olan her esenn arkasına aşagıda belırtjlen bıl gılen taşıyan etıkeöenn okunakl bır yazı ıle yazılarak yapıştınlması gerekmektedtr . Yarışmaanın adı soyadı • Yarışmacının ev adresı vevarsa evtel no veyaırtbat kunjlabılecek bır telefon numarası • Yarışmacının gun ay ve yıl olarak doğum tanhı . Eger halen okuyorsa okudugu okul ısmı ve sınıfı 2) Besımler katlanmadan gonderılmelıdır 3) Butun eserler kapalı zarf ıçensınde teslım edilecek zarfın ustûne yar şmacının ısım soyadı adres ve dogum tanhı açık şekılde yazılacaktır 4) Her yar şmacı br adet nufus cuzdanı fotokopısını de esen ıle bnriıkte gonderecektır 51 Yanşmaya katılacak eserter en geç 22 Mart1995 tanhmde testım adresınde olacak şekılde posta ıle gondenlecek veya elden teslm edılecektır Eserlerını elden teslım edecek olanlar n ışgunlennde 09 30 16 00 saatlerı arasında teslımatlarını yapmalan gerekmektedır 6) Kurumumuz postadakı geakmeJerden veya kaybdan zarflardan dolayı yarışmaya katılamayan eserier nedenyle herhangı bır sorumluluk taşımaz 7) Teslım adresı şoytedır özel Moda üsesı llkokulu Şıfa Sok No 43 81310 KadıkoydstanbulTel 0 216 346 91 37 346 91 38 Neda Baş SEÇICI KURUL Mıne Arasan Doç Fent Ozşen Ahmet Koksal Prof SunaTanaltay Muzaffer Akyol ODULLER (Ressam ve Basın Muzesı Galenlen Yonetasıl (Mımar Sınan Guzel Sanatlar Akademısı Heykel Bolumu Ogretım Uyesı) (Mıllıyet Gazetesı ve Mılhyet Sanat Oergısı Yazarı Eleştırmen) (Pedagog) (Ressam) 1) Uç grup halınde duzenlenen Çocuk Resım Yarışması nın toplam odıi sayısı15 adettır Uç gruptakı odullenn toplam degen 54 000 000 (Ellı dort mılyon ) TL sıdır 2) Her gruptakı odul saytsı bınncı ıkına uçuncu 1 mansıyon ve 2 mansıyon olmak uzere toplam beş adettjr 3) Bınnolık odullen Ikınalık odullen Uçunculuk ödutlen 1 Mansıyon 2 Mansıyon 7 000 000 5000 000 3 000 000 2000 000 1000 000 4) Oduller boluşturulemez ODUL TÖRENI VE SERGI 1) Yarışmanın sonuçlan 12 14 Nısan 1995 tanNen arastnda btr gun gazetelerde ılan edılecektır Aynca sonuçiar 346 91 37 38 notu telefonda Neda Baş oan ogrenılebılır 2) Yarışma nın odul torenı ve sergısı ALTUNIZADE-CAPITOL AUŞ VERIŞ VE EGLENCE MERKEZI nde yapılacaktır Odul Torem ve Sergı nın gun ve saatj yarışma sonuçları ıle bıriıkle ian edılecektır GENEL ŞARTLAR 1) Yarışma Istanbul ıl sınıriarı ıçensınde ıkamet eden yarışmacıların katılımına aç ktır 2) Her yarışmacı yarışmaya sadece 1 (bır) eser ıle katılacaktır 3) Yar şmaya katılacak yap tların daha once hıçbr yerde yayınlanmamış olması zorunludur 4) Yar şmaya katılan yapıtlar Ozel Moda Lısesı ve llkokulu nua malı olacak ve basrr.a yayma çogaltma gıbı tum telıf haklan da devredılmış sayılacaktır 5) Yanşmacılar yanşma şartlannı ve Seçta Kurul karariannı kabul et mış sayılacaklardır iii AnaSınılı Şıfa Sok 1' 81310 Kadıköy Istanbul Tel 216 336 22 42 llkokul ŞılaSok 13 81130 Kaclıkoy Islanbul Tel 216-346 9137 Use Feıah Cad Çeşrae Sok 21i 80180 Çamlıca Ist Tel 216 344 23 17 . TEMSİLİVEKATILIMCIDEM0KRASİMNKÖKENİDoçDr.SamiSeiçuk 30 000(KD\ ıçınde) Çcğdaş Yaunlan TurkocağıCad 39 41 Cagaloglu-htanbu! Ödemeligonderilmez
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog