Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURlYET 11 OCAK 1995 ÇARŞAMBA 18 SPOR Bedrettin Dalan döneminden bu yana yapımı süren Akatlar'daki Beşiktaş tesisi mahkemelik Anakent, Beşiktaş1a kapışüASENAÖZKAN Akatlar Spor Kompleksı ıle ılgıli mahkemeyı kazanan Beşıktaş Kulü- bü, şımdı Anakent Beledıyesı'nın te- sıslen devretmesmı beklıyor. Zamanın beledıye başkanı Bed- rettin Dalan ın ımzaladığı sözieşme ıle Beşiktaş Kulübu'ne tamamlan- mış şekılde teslım edılmesı gereken Akatlar Spor Kompleksı, Beşiktaş'ın başını ağntıyor Bedrettın Dalan'dan sonra göreve gelen Anakent Beledıye Başkanı Nurettin Sözen'ın Beşıktaşlı yone- tıcılere. "Bu tesisi bir kulübe ver- mem" dıyerek sozleşmeyı feshetme- sı ve encümen karannı mahkeme ka- ranyla bozdurması ûzenne başlayan " hukuk savası" Beşiktaş Kulü- bü'nün lehıne sonuçlandı Ancak şımdı de Beşiktaş Yönetimı'nın kar- şısına Anakent Beledıyesı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı "Yılan hİkayesT ne donen tesısle- nn kullanım hakkını mahkeme kara- nyla 49 yıllığına a!an Beşıktaş yöne- tımı. "Şubat ayinda bu tesis resmen bizim malımız olacak" iddıasında bulunurken, Anakent Beledıyesı de Bedrettin Dalan'dan sonra göreve gelen Anakent Beledıye Başkanı Nurettin Sözen'in Beşiktaşlı yöneticilere, "Bu tesisi bir kulübe vermem" diyerek sözleşmeyi feshetmesi ve encümen karannı mahkeme karanyla bozdurması üzerine başlayan "hukuk savaşı" Beşiktaş Kulübü'nün lehine sonuçlandı. Ancak şimdi de Beşiktaş Yönetimi'nin karşısına Anakent Belediyesi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. ısrarla " Akatlar'daki tesisler 'Ana- dır" diyor. Anakent Belediyesi bün- kent Belediyesi Spor EtkinlikJeri ve yesinde yer alan Spor Etkinliklen ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin' malı- Işletmeciliğı Tıcaret A.Ş, gazetelere yolladığı bıldiride, Akatlar Spor mış, bu nedenle de yerleri parke kap- Kompleksi ıçin " 3000 bin seyirci ka- lanmış bir yapı. Bu tesis tamamlan- pasfteü tesis, basketbol için tasarlan- dığuıda Spor AŞ'nin en büyük tesisi olacaktır" demekte ve ilanlarla ya- kında burada bır basketbol okulunun açılacağının habenni duyurmakta. Beşiktaş Kulübü'nün avukatı Er- doğan Tuncer ise Akatlar'daki tesı- sın ışletme hakkının Sıyah-Beyazh kulübe venldiğını belirtırken, "Ana- kent Beiedhesi'nin Anayasa'mn 138. maddesini ihlal edeceğini sanmıyo- rum" dıyor Tuncer, Cumhunyet'ın sorulannı yanıtlarken, mahkemeyı kazandıkJa- nnı \e yürûtmeyı durdurma karannı ıptal ettirdiklennı belirtırken özetle şunlan söyluyor "Sayın Bedrettin Dalan'ın bize verdiği tesisi Sayın Nu- rettin Sözen, Bölge Idare Mahkeme- si'ne baş vurarak geri almaya çalıştı ve yürütmeyi durdurma karan aldır- dı. Aneak biz de Bolge tdare Mahke- mesi'ne itiraz edip yürütmeyi dur- durma karannı iptal ettirdik. Mah- keme, Akatlar Spor Konıpleksi'nin kullanım hakkını 49 yıllığına Beşik- taş Kulübu'ne verdi. Şimdi Anakent Belediyest'nin bu tesisi bize devret- mesini bekliyoruz. Devretmemeleri gibi bir şey söz konusu olamaz, çün- kü anayasanni 138. maddesine karşı gelmiş olurlar". Romario ve Stoitchkov satış listesinde MADRİD (TSA) - An arda dört kez ts- panya Lıgı'nde şampıyonluk kazanan Bar- celona'nın, cumartesı günü Madnd'de "ezeli rakibi' Real Madnd'e 5-0 yenılmesı, Barcelona kulübünü kanştırdı. Başkan Nu- nez, "Bize ününe sıgınan degil, sahada mü- cadck edecek futbolcular lazıın" dı>erek. Romario ve Stoitehkov'un satılmasını ıste- dı 1994te 'Diinyada Vıiın Futboicusu' se- çılen Brezıl>alı Romarıo ıle 'Avrupa'da \ ılın Futboicusu' onuruna layık görülen Bulgar Stoıtchkov'un satış lıstesıne konul- mak ıstenmesı. Barcelona'da beklenmedik gelışme olarak yorumlandı. Romario, "Futboldan çok voruldum, ayaklarun arnk beynimi dinlemiyor" dıyerek sorumluluk- lan kurtulmak ıstıyor Stoitchkov ise **ls- tenmedigiın yerde zaten dunmam" şeklın- de konuştu Romano, vatanı Brezılya'ya donmek nıyetınde, Stoitchkov ise futboî yaşammı Italya'nın büyük kulüplennden bınnde sürdürecege benzıyor Kesın trans- fer lıstesının bu hafta ıçınde açıklanması beklenmekte. Rekor transfer Spor Servisi - Ingıltere'de rekor transfer. Nevvcastle Unıted'ın sıyahı golcüsü Andy Cole, 7 mılyon sterlıne (yaklaşık 420 mıl- yar lıra) Manchester Unıted'a transfer ol- du. Ingıltere bu transferle sarsılırken şam- pıyonluk yanşında atağa geçen Manches- ter Unıted. 84 maçta 68 gol atan Andy Co- le ıle gücüne güç kattı. Stoitchkov son Barcelona maçında bu hareketi sonrasmda kırmızı kart görmûştu. NEYMİŞ ABDÜLKADtR YÜCELMAN Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaş ormanı Yılbaşı ve bayramlarda gelen tebnk kartlannı severfm. özellikle de yılbaşı kartlarında çok guzel deyışler, özdeyış- ler vardır. Gelenlerın içınde seçtıklenmı panoya asar, gün- lerce, haftalarca onlara gozüm takıldıkça hem gülenm, hem duşünurüm. Çünkü çoğu düşündürücüdür. Bu yılbaşı da eksık olmasınlar, bırçok dost ve okufdan kutlama kartlan geldı. Ellerine sağlık. Ama bu kez çok de- ğışik bir olay oldu. Ve özellikle de "ağaç sevgisi'ne deği- nen ve Gelıbolu orman felaketinı bıraz olsun hafifletmeye çalışan bir düşünce egemendı. Vakko'nun başlattığı ağaç dıkme kampanyası bu yıl çok daha lyi yerlere doğru gıdı- yor. Yanı şu anda bendenızın de dikıli ağaçlan var. Yıllarön- ce Cem Hakko'nun adıma diktığı ılk ağaçtan sonra bugün Coca Cola'nın, Pen Ajans'ın başkanı Ayşegül Dora'nın ve de Dursun inanır'ın adıma diktikleri fidanlarla ağaç sayım 4'e çıktı. Şimdilerde "ağaç dıkme" ve "orman" gündemde ıken 1995'e girdiğimiz şu günlerde bu kampanyayı herkes kendıne göre değerlendirse ülkemizin çok büyük değerier kazanacağından hıç kımsenin kuşkusu olmamalı. Bu ara- da İNSEL tanıtım firması da "herkese 7 ağaç" kampanya- sı başlattı. Bu amaç ıçin kolları sıvayan ekipten Derya Oz- kan kampanyanın amacını şöyle açıkladı: "Türkıye'de ya- şayan her ınsan 7 ağaç tüketıyor. Yanikalemi, kağıdı, otur- duğu koltuğu, çalıştığı masa ve buna benzer geneksinim- leri için bır ınsanın 7 ağaç tükettiği bilinıyor. Bu nedenle biz de 7 ağaç kampanyası başlattık." Şimdi düşünebiliyor musunuz şu ülkeye kaç ağaç borç- lu olduğumuzu. Evet, hemen telaşlanmayın; henüz çok geç kalmış sayılmazsınız. ÇEKÜL dıye bır vakıf var; çevre ve kültür değertenni ko- ruma ve tanıtma vakfı. Orman Bakanlığı'nın izniyle 1993'den bu yana Çatalca'da tüm ağaçseverierin katkısıy- la bir orman oluşturuluyor. Vakfın başkanı Sayın hocamız Prof. Dr. Metin Sözen. Eğersız de Çatalca Deli Yunus Böl- gesi'nde kurulan 534 hektariık ormanda bir ağacınız olsun istıyorsanız Iş Bankası Beyoğlu Şubesı 13618 78 nolu he- saba 250 bın TL. yatırınız. 250 bın TL karşılığı tam 7 fidan admıza dıkılecek, bakılacak ve sizin adınız yazılacak. Vakıftan Süger Hanım'ın verdiği bilgiye göre bu yıl özel- likle yeni evlenen genç çrftler davetıyelerinin altına şu no- tu eklemeyi adeta ilke edinmişler: "Bize çiçek gönderme- yin. Bizim adımıza 7 fidan dikin." Çok büyük ılgi görmüş. Şimdi yukarıdan beri yazdığımızın sporla ne ılgısi var de- meyin hemen. Bır kere bu konuya deginmemız bir vatan- daşlık görevi. Ikincisı ısteriz ki böyle bır ağaç dikme kam- panyasına neden kulüplerimiz de katılmasın? örneğin ne- den bir "Fenerbahçe Ormanı", "Galatasaray Ormanı", "Beşiktaş Ormanı" olmasın? Türk toplumuna spor heye- canı yaşatan bu büyük kulüplenmiz neden taraftarlarına "vatandaşlıkgörevi" mesa\\ aşılamasın? Unutmayın, hep- ımizin teker teker bu ülkeye nice ağaç borcu var. Hiç ol- mazsa geçmışı bırakıp gelecek kuşaklara bır şeyler bırak- mayı da düşunelim. 'Olimpizm ve Futbol' seminerinde konuştu Erzik, Güvener'i savundu Güvener'in G.Saraylılığı ile 1 yıldır uğraşıldığını belirten Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik, 'Vasıfsız olsa, dürüst olmasa biz bu arkadaşa niçin destek verelim' dedi. NÜVtT TOKDEMtR YALOVA - Tür- kıye Futbol Fede- ra'syonu (TFF) Başkanı Şenes Er- zik, 20001ı yıllar- da çağdaş Türk futbolu ıstenıyorsa tartışılacak konu- nun kişıler olma- ması gerektığıni söyledi Mıllı Takımlar Teknık Sorumlusu Fatih Terim de futbolun okullara girmesi konusunun yann ünıversiteh uzmanlar- la yapılacak toplantıda görüşüleceğını açıkladı. Türkiye Spor Yazarlan Derneği'nın YaJova Termal'da düzenledığı "Olimpizm ve Futbor seminerıni bır basın toplantısına dönüştüren TFF Başkanı Şenes Erzik, gdrevde bulundukla- n 6 yıllık sürenın değerlendırmesmı yaparken klüplerin profesyonel yonetim ve yöneticilere kavuşması, kurumsallaşması gerektiğinı. fede- rasyon yasasının mutlaka çağdaş bır bıçime dö- nüştürülerek kaynaklannın arttınlması hedefle- rinı dile getırdı Erzik. "2000 ydında çağdaş bir Türk futbolu istiyorsak tartışılacak konu, kisiler olmamalı- dır" dedi. TFF Başkanı Erzik, konuşmasında Merkez Hakem Komıtesi Başkanı Ahmet Güve- ner'i de savunarak şunlan söyledi. "Czüterek söylüyorum ki Ahmet Güvener'in Gatetasarayuhğı ile bir yıldır uğraşıyoruz. Güve- ner vasıfsız olsa, dürüst oimasa biz bu arkadaşa niçin destek verelim? Neden ben TFF Başkanı ve UEFA As Başkanı olarak FIFA Hakem Eği- tim Dairesi'ne bu arkadaşı seçtire- >im? Türkiye Fut- bol Federasyo- nu'nun >'aptıklan- nı beğenmivorsak alternatifler vara- tıp ortava kovalım. Federasvon, artı ve eksilerivle sis- temdeki yanlışlık- lanyla eleştirilmeli."Erzık. kulüplerin transfer politıkalanna değınerek mıllı takıma yansıma- lannın konuşulmamasını da eleştırdı Erzık. "Yabancı futbolcu sayısını arttırarak Türk futboluna hiçbir varar getiremeyeceğimizi bilelim. Sayı arüşı verine kaliteyi artnralım" de- di Daha sonra söz aJan Mılli Takımlar Teknık Sorumlusu Fatıh Terım, 27 üniversitenın spor bölümü başkanlan ve eğıtımcilenyle yann Bey- lerbeyi tesıslennde bır toplantı yapacaklannı ve bu toplantıda futbolun okullara girmesi konusu- nun gündeme getinlerek tartışılacagını açıkladı ve "Türkiye"de taramadığımız yer kalmadı ve sonunda bir genç patlaması gerçekleşti. Asunda kulüplerin bunu yapıp milli takıma ovuncu ver- mesi laamken biz yapbk ve takımlara fijtbolcu verdik 1 * dedi Voleybolda Avrupa Kupaları günü ALEVANAKÖK Avrupa KupaJan'nda ülkemizı temsıl eden 4 takımımızdan üçü Halkbank, Emlakbank ve Netaş bugün, Eczacıbaşı ise yann çeyrek finalın ilk maçlannda galibıyet ıçin mücadele edecekler Bratislava-Halkbank Avrupa Şampiyon Kulüpler'de ülke- mizı temsıl eden Halkbank, çeyrek fi- nal ılk maçını bugün Slovakya da VKP Bratıslava takımıyla oynuyor. Şu ana kadar lıgde oynadığı tüm maçlannı kazanan takımımızın bu ba- şansını kupada da göstermesi bekleni- yor. Saat 20.00 de başlayacak olan zorlu karşılaşmada Halkbank bır hafta sonra oynanacak rovanş maçı ıçin avantajlı bır skor yakalamaya çalışacak. Netaş-Maribor Avrupa Kupa Gahplen'nde mücade- le eden Netaş, çeyrek final ilk maçını Slovenya'nın Vileda Maribor takımıyla bugün Burhan Felek Spor Salonu'nda oynuyor. 5 oyuncusunun Slovenya mıllı takı- mında oynadığı Vîleda Manbor, tecrü- beli oyunculardan kurulu bîr ekip. Ancak seyircısimn ıtıci gücüyle Ne- taş'ın bugünkü maçı kazanarak rövanş için avantaj yakalaması zor olmayacak Saat 18 00 de başlayacak olan karşı- laşmaya takımımız V1etin,Ali,Yahva, Turan, Dariusz, Adam altısı ile çıka- cak Enüakbank-Levski Avrupa Kupa Galipleri'nde ülkemızi temsı] eden Emlakbank Bayan Voley- bol Takımı çeyrek fînal ıik maçını bu- gün Ankara da Bulgar Levski Sofia ile oynuyor Mıllı takıma bır çok oyuncu veren Levski Sofıa Bulgaristan'ın güçlü ekıp- lennın başında gelıyor. Gûnlerdır bu zorlu mücadele ıçm hazırlanan Emlak- bank'ın bugünkü maçı kazanması bek- lenıyor.Selim Sırn Tarcan Spor Salo- nu'nda saat 16.30 da başlayacak olan karşılaşmada takımımız Nisa, Pelin, Arzu, Aysun, Alla, Svetlana altısı ıle mücadele edecek. Eczacıbaşı yann oynuyor Avrupa Konfederasyon Kupası'nda (CEV) ülkemizı temsıl eden Eczacıbaşı Erkek Voleybol Takımı çeyrek fınal ılk maçını Yunan Orestiada takımıyla ya- nn Istanbul Burhan Felek Spor Salo- nu'nda oynayacak. EBahçe Benetton 'a yenildi TREVISO (Cumhuriyet)- Basketbolde Avrupa Kulüpler Kupası'ndakı temsilcimiz Fe- nerbahçe. Italya'nın AP Benet- ton Trevıso takımına 97-86 ye- nildı. San-Lacivertliler, Trevıso kentinde oynanan karşılaşma- nın ilk yansmı da 53-36 yenik kapadı. Bu arada fspanya'da oynanan maçta ise Tougres, Polonya'nın Nobıles takımını 111-88 yene- rek yan fınali garantiledı. F.Bahçeli yöneticilerin ziyaretleri Spor Servisi - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen ve Yönetım Kurulu üyeleri neza- ket zıyaretlenni dün de sür- dürdü. San-Iacıvertlı yöneticiler dün tstanbul Valisi Hayri Ko- zakçıoğlu, Anakent Beledıye Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan, Emnıyet Müdürü Necdet Menzir ıle Istanbul Defterda- n Alper Kuş'u zıyaret ederek bir süre görüştüler. ALt ŞEN VE YÖNETtCtLER, BUGÜN SİDE'DE - FBahçe, yağmur altuıda çalışmalannı sürdürüyor. F.Bahçe Başkanı Ali Şen ve Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan da bugün Side've gelerek futbolculara moral verecekler ve pazar gfinüne kadar onlarla birlikte olacaklar. tviç'in yeni oyun sisteminde kanatlarda görev yapan Aygün ve Aykut, dünkü idmanda takımdan ayrı olarak çalışblar. Antrenör Matkoviç yönetiminde bir süre dûz koşu ve depar çahşması yapan her iki oyuncunun da din- lendirilmeleri için böyle bir uygulamaya gidildiği öğrenildi. Bu arada Rıdvan'ın çalışmalannı sürdürebilmesi içinIstanbul'dan özel fizyoterapist ve çahşma alerleri ge- tirileceği bildiriidi. İ\iç, Rıdvan ile yakından ilgilcnirken bu oyuncusunu kalecilerie birlikte antrenmanlar sonrası akşam saatlerinde otelin kondisyon merkezinde çahşmayatabi tutuyor. (Fotoğraf: AA - ÇETtN ARSLANCAN) Basketbol Koraç Kupası Ulkerspor, Bologna karşısında Spor Servisi- Avrupa Koraç Kupası 'ndaki temsilcimiz Ulkerspor, bugün Italya'nın Fi- lodoro Calze Bologna takımıyla karşı karşı- ya gelıyor. Abdı Jpekçı Salonu'ndaki karşı- laşma saat 20.30'da başlayacak ve Cine 5'ten şifresiz olarak naklen yayımlanacak. Ülkerspor bu maçı 7 sayı farkla kazanırsa grubunda lider olarak çeyrek finale çıkacak. Ulker, lıder olursa çeyrek finaldekı ılk maçı dığer grubun ıkincisı ıle deplasmanda oyna- ma avantajını elde edecek Ulker Bologna'da oynadığı ılk maçta hakemlenn yanlı kararla- nyla rakibine 82-75 yenilmişti Maçı Alojz Ceizel (Slovakya)-Ivo Dolinek (Çek Cumhu- riyeti) hakem ikılisi yönetecek. Bu maç için son çalışmasını dün yapan Ülkerspor maç saatini beklemeye başladı. İlk maçta Filodo- ro'nun ellerinden hakem sayesinde kurtuldu- ğu gönişünü savunan Olkerlı basketbolcular oldukça hırslı ve bu kez rakıplennı ellenn- den kaçırmayacaklannı düşünüyorlar. Bayanlar Liliana Ronchettı Kupası'nda ÎÜSBK, grubundakı son maçta Ispanya'nın CB Vıgo takımıyla deplasmanda prestıj mü- cadelesı yapacak. Maç TSİ 21.30'da başlaya- cak. tÜSBK gruptakı ilk 5 maç sonunda 1 galibıyet, 4 yenılgı ıle sonuncu sırada bulunuyor. Bosna için ARİFYAUN ANKARA - Ankara Ata- türk Spor Salonu'nda yapılan Türkıye Büyükler Serbest Gü- reş Şampıyonası, oldukça sö- nük geçtı. Avrupa ve Dünya Şampıyonlukları bulunan Mahmut Demir, Sabahattin Öztfirk, Ali Kavalı, Ahmet Orel gıbı güreşçılenn katıl- madığı organızasyonda arala- nnda Dünya Şampiyonu Tu- ran Ceylan'ın da yer aldığı bır grup ünlü sporcunun bek- lenenden uzak olmalan üzün- tü ıle karşılandı. Turan Ceylan'ın Dünya Şampıyonluğu sonrası 74'ten 82'ye çıkması ve dogru dü- rüst form tutamaması. yeni sezon öncesı Güreş Federas- yonu"nu endışelendırdı. Ant- renörler Ceylan'ın Yaşar Do- ğu turnuvasına k^Üar forma gıreceğını vurguladılar. Cey- lan ise henuz ıstedığı perfor- mansı yakalayamadığını kay- dettı Aynca Yaşar Kale'nın ayağının kınlması ve fmaller hanç ılk gün müsabakalannı parmakla sayılacak kadar az bır seyırcınm ızlemesı, 'şam- piyonanın reklamı yapıla- madı' bıçımmde yorumlandı 130 kılo Dünya Şampiyonu Mahmut Demır'm başını çek- tığı bır grup güreşçı, Bos- na'ya yardım amacıyla özel bır tumuva düzenleyecek. Her kıloda bırer müsabakanın ya- pılacagı turnuvanm fınali ise Kırkpınar Şampiyonu Cengiz Elbiya ıle Mahmut Demır arasında geçecek Bılet fiyat- lannuı daha sonra belırlenece- ğı tumuvanın tüm gelın Bos- na'ya göndenlecek. G.Saray son dakikada • Turgutluspor: 2 Galatasaray: 3 STAT: 7 Eıtöl H4KEMLER: YusufErtem (6) Mekmet Can (6), Fıkret Atay (6) YENİ TIRGLTLIİSPOR: Ha- san 16), K Hasan (6), (Musa 5), Osman (5) Rahmı (6), Gökhan (5). Ibnıhım (5). (Serkan 5), Ah- met (6). (Hüseyın 6). Kemal (5), Saıt (6), (Adnan 6), Koray (6)r Zebr(6). GALATASARAY: Ahmet (6), Uğur (6), tlyas (6), Behr (5). Fe- tı (5). Tugay (5), (Mapeza 5), Arif(5), (Sedat S), Okan (6), Er- dal (4), (K. Hakan 4), Osman (5), (B. Hakan S), Kubtlay (6) GOLLER: Dk. 36 Kubtlay, Dk 44 An/, Dk 88 B Hakan (Penal- tıdan), (Galatasaray), Dk. 52 Koray (Penaltıdan). Dk. 77 Zektr (Yeni Turgutluspor). TURGUTLU (Cumhuriyet) - Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Yeni Turgutluspor'u son dakıka golü ıle 3-2 mağlup ettı. Beşiktaş - Kopenhagen tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Beşiktaş bugün Iz- mır'de Danımarka'nın bınncı lıgının başanlı takımlanndan Kopenhagen ıle özel bır karşı- laşma yapacak tzmir Atatürk Stadı'ndakı karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Teknık Dırektör Daum'un bu maçta ilerıde B.Metin ve B.AIi'ye şans vermesı beklenıyor. Ordu milliler Fransa önünde Spor Servisi - Dünya şampı- yonası grup elemelennde ılk maçını bugün Fransa ıle yapa- cak ordu mıllı takımımız. rö- vanş ıçm ıyı bır sonuç elde et- meye çalışacak. Fransa'nın Tour kentındekı maç öncesı ordu mıllı takımın teknık dı- rektörü Erol Tok. "fyi bir so- nuçla Türkiye've dönmeye çalışacağızr" dedi. Nur Gencer ; 'Serbest Atış'ta Spor Servisi- Cem Buba ve Erman Kunter'ın sundugu HBB'dekı Serbest Atış progra- mında gazetemız yazarlanndan Ahmet Kurt, 'Büyük Nur' la- kaplı basketbolumuzun tanın- mış sımalanndan Nur Gencer ile Türk basketbolunu tartışa- cak. Program 17.45'te canlı olarak yayımlanacak. G.Saray'ın ABD'lisi kaçtı Spor Servisi- Bayanlar Basketbol Ligı'nde lıderlığını surdüren G Saray'ın ABD'lisi Natalie Cravtford ülkesıne kaçtı Bu sezon Israıl'den transfer edılen Cravvford, dı- zmdeki sakatlığı bahane ede- rek kulübe haber vermeden ül- kesıne gen döndıi Sakatlıkları hızla ıyıleşen Zeynepgül ve Pınar, 12 ocaktakı Como ma- çına yetıştınlmeye çaiışılırken Canan'ın dış menısküs olduğu ve bır süre takımdan uzak ka- lacagı açıklandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog