Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

11 OCAK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA (jÜNÜN F İLMLERİ Kara Duvaklı Gelin Öldürülen kocasının ıntıkamını alan kadınla kızlan- nın öyküsü. Yön: Mehmet Dinler. Oyn: Türkân Şoray. EfkanEfekan. (1967) TELEVIZYON 17 1030 / Sltow TV/ Benim SİBemalanm 11.05 GAPTV DRAM 11.30 HBB DRAM o 12.10 TRT INT DRAM 12.10 Interstar DUYGUSAL 12.10 atv DUYGUSAL 72.30 ShovvTV DRAM 72.45 Kanai6 MACERA 13.30 Kanal D MACERA 13.40 ,._. Interstar V_^. MACERA 14.10 ( Show TV _ v GULDURU 14.30 LDURU 76.20 atv DUYGUSAL 17.30 Kanal D DUYGUSAL 78.20 ShovvTV DRAM 19.30 TGRT DRAM 20.15 Kanal D DRAM 27.50 TRT INT DRAM 22.10 Interstar GERİLİM 2230 / Show TV / Berlio In Beriin Âynntıh bilgı yanda Ben de Yaşıyorum Bir hayat kadını yoksul ailenin yanına sığınır. Yönet- men: Eser Zorlu. Oynayanlar: Levent lnanır ve Meli- ke Zobu. TekYo! (The Only Wa>)- HBB, Ikinci Dünya Savaşı'nda ge- çen bu melodramın yönetminı unutmuş. Oyn: Jane Seymour, Martin Potter. Dökülen Yapraklar Huzure\ıne yatırılmak ıstenen yaşlı bir babanın dra- mını konu alan filmı Cüneyt Arkın yönetip başrolün- de oynuyor Aslıhan Öncü de var. Herşevim Sensin Ertem Göreç'in yönetmenilğini yaptığı fılmde bir aşk hıkâyesi anlatılıyor. 'Herşeyim Sensin'de Ayhan Işık ve Arzu Okay başrolde oynuyor. Siyah Gözler Kör olma tehlıkesiyle yaşayan kızla onun için feda- kârlık yapan gencın öyküsü. Yön: Nejat Saydam. Oyn: Türkân Şoray, Fikret Hakan. (I965) AşkAdası Bir kadın ve iki erkek arasında geçen ilgınç macera. Yönetmen: Remzi Jöntürk. Oynayanlar: Gökhan Gü- ney, Seda Sayan, Salih Kırmızı (1983). Bebek Bakıcısının Maceralan (A Night On the Town)- 17 yaşındaki dadı, önünde- kı dehşetengiz geceden habersizdır... Yn: C. Colum- bus Oyn Elisabeth Shue, Keith Coogan (1987). Kaygısızlar Kaçınlan kızla onu kurtarmaya çaiışan iki kafadarm öyküsü. Yön: Çetin Inanç. Oyn: Yalçın Gülhan, Ro- malıPenhan. (1975) Bengal Taburu (Bengal Brigade)- Bir Ingılız subayı, Hındıstan'da zor durumdaolandostunayardımagider. Yn' L. Benedek. Oyn: Rock Hudson, Arlene Dahl (1954, 87 dk). Ptembe Panter Pembe Panter'le Temel Reis'in maceralı öyküsü an- latılıyor Yönetmen' Oğuz Gözen. Oynayanlar: Mu- zaffer Hepgüler. Yeşim Tan. İkiBaba Bir Bebek (Tvto Fathers and a Baby)- İki adam, yolda bulduk- lan bebege bakmak zorunda kalır. Yn: Manano La- urenti. Oyn. Pippo Franco, Franco Califano. Bir Yabancı Genç bir denızcı ıle ıçine düştüğü kötü hayattan kur- tulmak çıni çabalayan kızın aşk öyküsü. Oyn: Kadır Inanır, Necla Nazır. (1974) Kader Yıllar sonra gittiği kasabada babasıyla karşılaşan genç kızın öyküsü. Yön: Naci Demır. Oyn: Hülya Koçyi- ğıt ve Gülşah Soydan. Sultan Gelin Başlık parası uğruna aynı aileden kişilerle evlendiri- len gelının öyküsü. Yön: Halit Refîğ. Oyn: Türkân Şoray, Alı Özoğuz. (1973) Hücredeki Avukat (Doing Life)- TV fılmi. Bir mahkûm, kendıni yetişti- rerek, saygm bir hukukçu olu/. Yn: Gene Reyffloid.. Oyn: Tony Danza, John De Fries (1986, 96 dk). Evine Hoşgeldin (VVelcome Home)- Yıllar sonra evine dönen adamı il- ginç olaylar beklemektedır. Yönetmen: F. J. Schaff- ner. Oynayanlar: K Knstofferson, J. Beth Wi!liams. Hasret Yorgunu Biri şarkıcı diğen yeraltı dünyasının önde kişilerinden olan iki kardeşin öyküsü. Yön: Oğuz Gözen. Oyn: Tuğnıl San, Zeyno Çilem. Jaws2 (Jaws ly Roy Scheıder'e yazık eden, vasat bir devam bölümü. Yn: Jeannot Szwarc. Oyn: Lorraine Gary, Murray Hamılton, Joseph Mascolo (1978, 117 dk). Ayrıntılı bilgi yanda Ayrmtılı bilgi yanda 22.50 / TRT 2 / Bekçi Murtaza " Yıldıran Etkisi (Full Impact)- Bir katil ve sadıstlikte ondan aşağı kal- mayan polısın kaçıp kovalamacası... Yn: Davıd Hue. Oyn Gary Danıels, Rod Kei. 23.15 / Kanal 61 Şehir Kovboyu Ayrmtfh bilgiyanda 23.50 Kanal D KORKU 00.20 ShovvTV KORKU 01.10 atv MACERA 01.15 , . . i-lftR MUZİKAL Fantomun Giicü (Phantom Empire)- Korku fılmlennden hoşlananla- ra yönelık bir fılm. Yönetmen: Fred Olen Ray. Oyna- yanlar: Ross Hogen. Jeffrey Cambs. Kâbus (The Incubus)- Küçük bir kasabada ışlenen seks ci- nayetlen... Başansız bir deneme. Yn: John Hough Oyn: John Cassavetes, Kerrie Keane (1982, 90 dk). Vahşi Ada (Savage Island)- Bir tropık adada tutulan kadın mah- kuûmun şıddet dolu öyküsü. Yn: E. Mulller, N. Be- ardsley. Oyn: Linda Blaır. A. Steffen (1985, 74 dk). Mutiu Son (Happy Go Lovely)- Bir yapımcı, koro kızının zen- gın arkadaşından para umar... Yn: H. B. Humbersto- ne. Oyn David Niven, Vera-Ellen (1951, 87 dk). 2230 ( K0MU Yerlifılmler 2230 © Yabancı filmler ) izleyin - \ Orta Halli Değmez EN CÜZEL ARMAĞAN KÎTAPTIR Cumhuriyet Kitap Kulübü çağ PazarlamaA.ş. Sergı Salonu Adr«slerimiz: Tûrtoc.^ı Cad.39.4f Cagalojlu Istütlal Cad. Zambak Sok. 4/1 Bayoglu •aftdat Cad. HaMun Tanar Sok. Ca<M«t»atan/KadıkOy TRT 2 22.5o\ Tiyatroda ulaştığı başanyı sinemada tutturamayan bir yapıt oldu Vazife uğrana, afle faciasıTV Servisi - Orhan Kemalin 1952'de yazıp, daha sonra tiyatro oyununa da donüşen romanının 1965'te Tunç Başaran'ın uyguladı- ğı "Bekçi Murtaza" filminde. di- siplın tutkunu Rumelilı bir fabrika bekçısının, çalıştığı ışyenne körükö- rüne bağlılıgı yüzünden başına gelen bıraile faciası anlatılıyor. Edebıya- tımızın canlı tıplerinden olan Bekçi Murtaza'yı Müşfîk Kenter oynuyor. Tiyatroda Ulvi Urazın canlandırdı- ğı bu kişiliği I984'te Ali Özgen- türk'ün yönettıği "Bekçi" adlı ikin- ci çevinminde Miijdat Gezen üst- lendı. Başaran'ınamatörlükdönemi- nın ürünlennden olan "Murtaza", sınemaya oldukça yatkın bir roman olduğu halde başarıya ulaşamamış bıredebiyat uyarlaması. Aksayan ki- mı yönlerine karşın gerek içeriği, bil- dırisi, sağlam yapısı. gerek oyuncu- lannın katkısıyla 30 yıl öncesinin yerli sinema kalıplan ıçınde saygın bir yapıt olarak yerini koruyor. "Gözlerimi kaparım, vazifemi ya- panm" anlayışını sergıleyen Murta- za. abartılmış bir tıp degıl; çok yay- gın, hemen her ınsanda bulunabilen evrensel bir kişilık. Hepımizın içın- de biraz görev aşkı, biraz bekçilık ve Murtazalık yatmaktadır. 1927'deAlasonya'danTürkiye'ye göç edip Çukurova'ya yerleşen Ko- Bekçi Murtaza HBB 22.30\ Yönetmen: Tunç Başaran / Senaryo: Recep Ekicigil / Yapıt: Orhan Kemal / Görüntü Mengii Yeğin / Oyuncular: Müşfîk Kenter, Ayfer Ferav. Tunç Oral, Yılmaz Köksal, Mümtaz Ener, Mine Sun, Atilla Ergün, Faik Coşkun, Osman Türkoğlu, Hayri Caner/ 1965, Artist Film yapımı. lağası Hasan Bey'in torunu Murtaza (Müşfik Kenter), kansı (Ayfer Fe- ray), ûçü kız. en küçüğü oğlan dört çocuğuyla yaşayıp çırçır fabrikasın- da gece kontrol yardımcıhğı yap- maktadır. Murtaza'nın sanat enstitü- süne giden ! 6 yaşındaki kızı Selma (Mine Sun), garajda çaiışan Ah- met'ten (Tunç Oral) hamile kalınca evden kaçar. Görevıne bağlılıgıyla usta ve işçılerin düşmanlığını kaza- nan Murtaza, gece vardiyasında yor- gunluktan uyuyakalan küçük kızı Firdevs'i, işçılerin kışkırtmasıyla saçlanndan kavrayıp öfkeyle yere çarparken onun öleceğini düşün- memiştirbile. 'Yüksek Tansiyon' 'Gen'imle oynama' TV Ser>isi - Erhan Akyıldız'ın vönettıği "Yüksek Tansiyon"da "Genimle oynama tartışması ya da doğumdan önce cinsiyet belir- leme" konusu ışlenecek. "İsteyen kız, istemeyen erkek çocuk sahibi olabilir mi", "Cin- siyet belirleyen genlere mtidaha- le etmek, tıbbi ahlaksızlık mı'\ "Doğumdan önce cinsiyeti belir- lemek, Nazizmdeki 'üstün ırk' te- orisinc dönüşebilir mi", "Genle- re vapılan müdahale. cinsiyetler arası doğal denge\ i bozar mı" so- rularının ele alınacağı programın konuklan, Hacettepe Ünıversitesi Dekanı Genetık uzmanı Prof. Dr. Ergül Tunçbilek ile doğum önce- si cinsiyet belırleme teknolojısinın Türkıye'deki ılk uygulayıcısı Dr. Şefik Giiven olacak. Kanal D 22.00: Müşfik Kenter, 'Gözlerimi kaparım, vazifemi yapanm' di>ecek. 'Paris'te Yaşayan Türk Sanatçıları' •TRT ve Kültür Bakanlığı tarafından hazırlanan belgesel dizide, Paris'te yaşayan Türk sanatçılannın yaşamlanndan ve çalışmalarından kesitler verilecek. 18 Ocakta TRT 2'de ekrana gelecek ilk bölüm, Abidin Dino anısına gerçekleştirildi. TV Servisi- Dünyanın önemli sa- nat merkezlennden bin olan Paris'te yaşayan Türk sanatçılannı îanıtmak ıçin hazırlanan "Paris'te Yaşayan Türk Sanatçıları" adlı belgesel di- zı 18 ocakta TRT 2'de ekrana gele- cek. TRT ve Kültür Bakanlığı'nın or- tak yapımı olan belgesel dizide, on Türk sanatçısının atölye ortamlan, Pans'e gidiş nedenleri ve cahşmala- rı yansıtılıyor Yapımını Ayla Er- demli ve Yılmaz Yıldırım'ın, yönet- menlığini Erdemli'nin üst!endi|ibel- geselin danışmanı Kerem Topuz, metin yazan ıse Sezer Tansuğ. Paris'te yaşayan sanatçılann ya- şantılannı belgelemek açısından de- ğer taşıyan belgesel dizinin hazırlık aşamalarında Abidin Dino ve Selim Turan'ı kaybettik. Yapım ekibi, bu sanatçılanmızın geride bıraktıkları, ürettiklen eserlerin bizım kültür mı- rasımız oldugu yolundan hareket ede- rek onları koruma amacı taşıyorlar "Paris'te Yaşayan Türk Sanat- çıları" adlı belğeselde Abidin Dino. Sarkiz, Komet, Alev Ebuziya, Ömer Lluç, L'tku Varlık, Selım tu- ran. Tiraje, Erdal Alantar \e Ömer Kaleşi ekrana gelecek atv 2ftoo['Hababam Sınıfı Müzikali' yeniden gösteriliyor Yasemin Yalçın'ın oynadığı 'Kadınlık Bizde Kalsın'ın yayını iki haftadır erteleniyor. 'KadınlıkBizdeKalsın',yine kaldı TV Servisî- Türk edebıyatının ünlü ısmı Rıfat llgaz'ın esennden Yavuz Turgul tarafından sahneye aktanlan "Hababam Sınıfı Müzikali" "Kabare Dünyasından" programında yeniden ekrana geliyor. Yönetmenliğinı Metin Serezli'nin üstlendiğı müzıkal genış kadrosu ile oynandıgı yıllarda büyük ilgi toplamıştı. tlyas Salman'ın 'Inek Şaban'ı, Şener Şen'ın beden öğretmenı 'Body Ekrem'i canlandırdığı müzıkalde aynca Derya Baykal. Ahmet Gülhan, Şevket Altuğ. Adile Naşit, Parla Şenol, Ulvi Alacakaptan, Ayşen Gruda, Kâzım Okan, Aydın Arkun da rol alıyor. Yasemin Yalçın'ın iki bölümlük programının yayımlanmamasına gerekçe olarak, "temponun düşük olduğu" ıleri sürüldü. ShowTV7 22.301 Sinan Çetin'in ödüllü filmi Gurbetçi öyküsüTV Servisi - Almanya'da yaşa- yan bir Türk aılesinin gelınine âşık olan Alman mühendisin, kaza sonu- cu kadının kocasını öldürmesiyle gelışen olaylann öyküsü. Sinan Çe- tin'in I993'te Ümit Ünal'ın senar- yosundan çektiği, içerik olarak in- sancıl duygular taşıyan "Beriin In Beriin" filminde, aşk, namus soru- nu. kıskançlık, cinayet, ölüm korku- su, töreler, toplumsal bireleştiri süz- gecinden geçirilerek seyirciye ulaş- tınlıyor. Kültür Bakanlığı 1993 Sinema Başan Ödülü ile 1993 Moskova Film Festivali kadın oyuncu (Hülya Avşar) ödülü kazandı. Beriin'de bir inşaatta ustabaşı ola- rak çaiışan Mehmet'in kansı Dil- ber'ı çok beğenen Alman mühendis Yönetmen: Sinan Çetin / Senaryo: Ümit Ünal, Sinan Çetin / Görüntü: Rebekka Haas / Müzik: Fahir Atakoğlu, Nezih ünen, Clemens Maria Haas / Oyuncular: Hülya Avşar, Cem Özer, Armin Block, Eşref Kolçak/ 1993 Thomas, onun gizlice fotoğraflannı çeker. Rastlantı sonucu fotoğraflan görünce kıskançlıktan çılgına dönen Mehmet, Dilber'i dövmeye başlar. Araya gıren Thomas'la itişme sıra- sında, duvara çarptığı başına ınsaat çivisi saplanan Mehmet ölür. 'Beriin In Beriin 1 , Hülya Avşar'a 1993 Moskova Film Festivali'nde kadın oyuncu ödüJünü getirmişti. 'HaberProgram' 'Ekonominin nabzı' TV Servisi "Haber Prog- ram"ın bu haftaki konusu "Eko- nomi" Kanal D haber merkezi ta- rafından hazırlanan "Ekonominin Nabzı" başlıklı programda. "Tür- kıye, 1994'ünasılatlattı'". '1995'e nasılgırildı". "Hayat pahalılıgıne- reye kadargidecek". gibı sorulara yanıt aranacak Prof. Dr. Erdoğan Alkin'ın yö- nettiği programa "makro ekono- mf nın ıkı yönetıcı^ı Yavuz Cane- vi ve Ertuğrul Kumcuoğlu ıle ış dünyasından Sakıp Sabancı, Selim Yaşar konuk olarak katılıyor. tşçi- nın sesıni ıse Türk-Iş Başkanı Bay- ram Meral dıle getinyor shovvTV ıojo\ İki yılda tamamlanabilmişti Iki kadın yönetmenin sinema tııtkııhı yapıü TURHAN GÜRKAN Öykü yazan Füruzanın 1950- 60'lann Beyoğlu nostaljısını \e onun sınemalarla renklenen aitıo ça- gını duygulu, buruk birtatla arrlartt- ğı 1974'te basılmış yapıtından res- sam Gülsüm Karamustafa ıle bır- likte yönetmenliğinı üstlenerek sı- nemaya uyarladığı "Benim Sine- malarım" filminde. lstanbuPun ke- nar mahallelerınden birinde yaşadı- ğı zor aıle koşullanndan çıkış yolu ararken batağa saplanan sinema de- lisi bir genç kızın öyküsü anlatılı- yor. Edebiyatımızda bırdoruk olu^- turan "Benim Sinemalarım", ılk çalışmalannı yapan ıki kadın yönet- menin deneyimsizliği \eparasal ola- naklann sınırlı oluşu yüzünden ke- sintilere ugrayarak ancak ıki yılda bitınlebıldi Oykünün bir dönemin panoramasını çizen duyarlı. ıncelık- lı havasmı filmde bulmak oldukça güç. Seyirci bakımından tıklım tık- lım olup taşarak o yıllarda en parlak dönemini yaşayan sinema salonları. ne yazık ki fılmde bırkaç kışılik boş koltuklarla perdeye yansıtılmış. Cannes ve Tokyo festnallennde gösterilen film 9. Tahran Festiva- li'nde Jüri Özel Ödülü kazandı. Istanbul'un Kasımpaşa semtinde aıle baskısı altında yaşavan voksul Yönetmen: Füruzan, Gülsüm Karamustafa / Yapıt- Senaryo: Füruzan / Görüntü: Ertunç Şenka> / Müzık: Selim Atakan / Oyuncular: Hülya Avşar, Sema Aybars. Yaman Okay, Ayşegül L'yguner, Güzin Çorağan, Metin Sözen, Dilaver Lvanık/ 1988-1900. Mine Film yapımı. ışçı kızı Nesibe (Hülya Avşar), ço- cuklugundan ben görduğü filmlerin etkısınde kalarak>ıldızolmadüşle- rı kurmaktadır tzlediğı filmlerden sonra onlann oyunculany la özdeşle- şip.bambaşkabırdünvaya \olculuk yapan Nesıbe'nın sinema tutkusu, genç kızlık çagına geçtikten sonra \azgeçılmez bır arayışa dönüşür. Dünyası ikiye bölünen Nesibe. içın- de bulunduğu voksul yaşamla. düş- lediğı zengin ortamın arasında boca- larken ailesiyle de bağları gıderek zayıflar Babası Recep Efendi'den >edı2ı dayağın gecesı kendıni Be- yoğlu"nun arka sokaklanna atan Ne- sibe. kaçınılmaz yazgısına doğru hızla sürüklenecektır. Kanal6 23.15\OZQ\ TV'nin arşiv filmlerinden biri daha yayında Travolta'nın 'iinliT döneminden Urban Kovboy / Yönetmen: James Bridges / Senaryo James Bridges, Aaron Latham Kamera: Ray Villalobos Müzik: Ralph Burns Oyuncular: John Travolta, Debra Winger, Scott Glenn, Madolyn Smith / 1980 ABD , 135 dakika. TV Servisi-Kanal 6, 1994 eylülünde gösterdiği "Şehir Kovboyu"nu yeni- den arşivinden çıkardı. Fılm, "Cumar- tesi Gecesi Ateşi" (Saturday Nıght Fe- ver, 1977) ve "Grease"" (1978) gibi yapımlarla bir anda yıldızlaşan John Travolta'nın ününün doruğunda oldu- ğu bir zamanda çekilmiştı. Hayranlan, ateşli disko müzıgi eşlığınde dans eden bir Travolta beklerken, karşılannda sıra- dan bir gencin portresini bulunca düşkı- rıklığına uğramıştı. Bugün, "Şehir Kovboyu", bazı ku- surlarınarağmen, "Dünyanın Kaderi" (The China Syndrome, 1979) ile bırlik- te yönetmen James Bridges'ın en ıyı ça- lışmalanndan sayılıyor. Filmde aile, aşk, acı çekerek de olsa amacına ulaşma gibi Hollyvvood'un klasik temalan işlenmek- te. Bud (Travolta), Teksas'ın taşrasından, büyük kent Houston'a gelir ve 'kovboy' stilı döşenmış bir tavernada çalışmaya başlar. Genç adam, burada Sissy ile ta- nışır ve evlenırler. Tavemada. büyükler içın 'erkeklik' gösterisi niteliğinde bir elektronık rodeo oyuncağı vardır. Bud, çok geçmeden bu oyunun ustası olur Ancak, cıddı bırrakibi vardır: Eskı mah- kûm Wess. İki adam bir süre sonra 'si- nir savaşı'na başlar. Yönetmenin en ivi çalışmalarından birinde, John Travolta başrol- de. Filmde, Hollvvvood'un klasik temalarmdan biri işleniyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog