Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10OCAK1995SALI 18 SPOR Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün A'den Z'ye futbol ilkeleri Iviçle çahşmak hem kolay hem zor ABDÜLKADİR YÜCELMAN Iviç; Avrupa'nın sayılı teknik direktörlerinden biri. Şu anda Fenerbahçe'nin patronu. Atatürk Havaalanı'nda krallar gibi karşılandı. Oysa 10 yıl önce sessiz sedasız gitmişti ülkemizden. Kimdir bu Iviç? Galatasaray'da ça- lıştığı süre içinde ne yapmıştı, daha doğrusu ne yapama- mıştı? Niçin yapamamıştı? Neden kaçıp gitmişti? Iviç ile Galatasaray'da çalıştığı son günlerde uzun bir konuşma yapmıştım. Biröğleden sonrasından akşamın karanlığına dek uzayan bir konuşmaydı.. daha doğrusu bir futbol soh- betiydı. Aradan 10 yıl geçti; 1984'ün Hazıranı'nda ülkemizden giden Iviç, 1995'in ilk günlennde yeniden Türkiye'ye geldi. 10 yıl geçmişti aradan, Türk futbolu 10 yıl içinde bir hayli ileri noktalara gelmişti. Iviç Avrupa'da birçok kulü- bü dolaşmış. kiminde başanlı olmuş, kimınde düş kınklı- fına uğramıştı. Ama yeniden geldiği Türkiye'de bu kez Fenerbahçe'nin başındaydı. Iviç'in kafasındakiler değiş- miş olamazdı. Gerçı 10 yıl daha yaşlanmıştı; ama bu kurt futbol adamının, üstelik birçok Avrupa takımında biraz daha deneyim kazanmış olduğu bir gerçekti. Biz bugün. 10 yıl önceki Iviç'in kafasındakileri futbol kamuoyuna duyurabilırsek. belkı Iviç'i daha başka açıdan değerlendirmek mümkün olur. Aşağıda Iviç'in kendine özgü düşüncelerini, kelimesı kelımesine size yansıtıyorum: 'Futbol, dünyanın her yerinde futboldur. Belli ku- ralları vardır. türkiye'de de futbolun kuralları değiş- mez. Ancak Türk futbolcusunun yanlışları vardır. Ka- litede bir hata yok. Bence mentaiite yanlış.' Profesyonellik 'Türk futbolcusunun profesyonellik anlayışı zayıf. Fut- bolcu, kaybederken kazanmasını öğrenmeli. Yani kaybet- tiği maçı kazanmak için tüm çabasını ortaya koymalıdır. Milli takımınızın da başansızlığı bundan kaynaklanıyor. Aptalca bir gol yiyorsunuz, sonra panik başlıyor. Bir ba- kıyorsunuz o aptalca gol yiyen takım şahlanıyor, kaybet- tiğı maçı kazanıyor. Demek ki futbolcular istediklennde her şeyi yapabılecek kalıtede. Ama neden her zaman bu böyle degıl. Demek ki hata, kalitesinde değıl. kafasında. Bu da mentaiite yanlışlığı ve motivasyon eksikliği. Gala- tasaray da bu nedenle başanlı olamadı.' Aradan geçen 10 yıl içinde Türkiye'de birçok şey değişti. Ama İviç'te değjşen pek bir şey. olmadı, yaşı dışında. • Türk futbolcusunun kalitesi iyi, ancak mentalitesi yanlış. Yenilen aptalca bir gol, gereksiz panik yaratıyor. I Benim istediğim futbolcu tipi kaybederken kazanmasını bilen futbolcu tipidir. Kafasında hep kazanmak olmalıdır. H Ben psikoloji okumadım. Ama futbolcumun ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, ne yapmak istemediğini bilirim, anlanm. • Futbolcu da insandır, elbette seks yaşamı olmalıdır. Ancak dengeli bir seks olmalı ve haftada ikiyi geçmemeli. "Ben psikoloji eğitimi yapmadım. Bu benim karak- terimde var. Antrenörlük öğrenilmez, antrenör doğu- lur. Yaradılıştan karakter yeteneği olmayan, antrenör- lük >apamaz. Eğer bu yeteneğiniz yoksa elinize mü- kemmel bir takım da verseler başanlı olamazsınız. Evet. ben psikoloji okumadım, ama futbolcumun ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, nelere karşı ol- duğunu bilirim, anlanm. Meslek hayatımda çok ku- şak değişti. Ama ben bu değişikliğe ayak uydurmasını çok iyi biliyorum. Eğer bunları bilemezsem zaten ant- renörlük yapamam. Bizim mesleğin püf noktası bura- da.' "Bir takınıda mutlaka çok genç ve yaşlı futbolcular bir aradadır. Bu normaldir. Bu kuşak farkını ben bılırım. Onun içın Fatih ile başka, Bülent ile başka dilde konuşu- rum. Ancak onlar hep uyum içinde olmalıdırlar. Bunu sağlamak da benim görevimdir." 'Genellikle kamplara karşıyım. Ama gördüm ki Türkiye'de olayın ciddiyetini anlatmak için kamp şartmış. Oysa profesyonel bir futbolcu için kamp ge- rekli değildir. Futbolcular kendi kararlarını kendileri \ermelidir. Nasıl yaşamalı, ne yemeli, nasıl eğlenmeli \e kendisini maça nasıl hazırlamalı?.. Bunları bileme- yen bir futbolcu profesyonel olamaz." Seks serbest _ _ "Seks her ınsan ıçın gayet normal bir olaydır. Ben fut- bolculanma seksi yasak etmem. Haftada ıkı kez seks ya- pabilirler. Ancak maç öncesi ve maç sonrası değil. Du- yarlı ve dengeli bir seksin üstelik şart olduğunu da hemen belirteyim. Düzenli bir seks, futbolcuyu olumlu yönden de etkiler." Bazı Avrupa takımlan seyahate giderken futbolculann eşlerini de yanlanna almalanna izin veriyor. Bu nıçin bi- liyor musunuz? Dengeli bir seks için. Yoksa o futbolcu- lar gittikleri ülkede bir başka kadın bulurlarsa daha kötü sonuçlar ortaya çıkar. Futbolcular rahip değil, eşleri de rahibe değildir. Futbolcular aileleriyle birlikte eğlenebi- lirler, ama futbol varken kafasında hiçbir şey olmamalı- dır. Özel yaşantıda rahatlık. futbolu düşünmesi gerektiği anda sadece futbolu düşünmesi içindir. Savaşan askerlere bile moral eğitimi veriyorlar. Futbolcu da savaşan asker gibi kendi kendıni kontrol etmek koşuluyla eğlenebilir, deşarj olabilır." Futbol bir sanat mı? 'Futbol bir sanat, bir gösteri, bir spordur. Çok yön- lü bir olaydır. Ama futbol her şeyden önce meslektir, hem de en zor meslektir.' 'Türkiye'de seyirci süper. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seyirci yok. Üstelik fazla bir şey de istemiyor- lar. En ufak bir hareketi alkışlıyorlar. Bu seyirci, iyi bir futbola layık." Galatasaray olayı 'Galatasaray'la anlaştım, fakat imza atmadım. Kendilerine bir transfer listesi verdim. Bekliyorum, Türkiye'de bazen birden her şey değişiyor. Ben bu değişikliği bekliyorum. Galatasaraylı futbolculann mentalitesini değiştirebildimse görevimi yapmış sayılırım. Galatasaray'ı şampiyon yapmak için Tür- kiye'ye geldim. Ama bunu başaramayacağımı hisset- tiğim anda Türkiye'den giderim.' Ve Iviç bu sohbetimizden kısa bir süre sonra Tür- kiye'den ayrıldı, sonra da gelmedi. Iviç için o günlerde 'Kaçtı' dediler. Belki kaçtı. belkı bekledıği şeyler olmadığı için gitti. Ama lvıç yeniden Türkiye'de. bu kez Fenerbahçe'nin başında. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için geldiğini söylüyor. Bilinmez. belkı şampiyon yapamayacağına ınanırsa yıne de gidebılır. Onu daha sonra göreceğız. TSYD semineri Bayatlı: Spor yazarlığı içinde hızlı bir 'kırlenme' yaşanıyor NÜVİT TOKDEMİR YALOV'A - Dünya Spor Yazaları Birliği (AIPS) Başkam Togay Bayatlı. spor yazarlığı içinde hızla bir "kirlenme" yaşandığını. bu duru- ma karşı çıkılması gerektığıni söyledı. Bayatlı. "Eski futbolcular, anrrenörler, komedyenler, ar- tistterden doğan kirlenmeye karşı çıkmak hepi- mizin görevidir" dıye konuştu. Türkıye Spor Ya- zarları Derneği'nın "Olimpizm ve Futbol" semi- neri dün Yalova Termal Oteli'nde başladı. Seminerin açış konuşmasını yapan TSYD Ge- nel Başkam Atttla Gökçe, amacın sporun etık de- gerlerini konuşarak tartışmak olduğunu. çıkacak sonuçların kamuoyuna aktarılması gerektığıni belirtirken "Bizler daha az hata yaparak derneği- mizin de çalışmalanna katkıda bulunmalmz" de- dı. Dünya Spor Yazarlan Bırliğı Başkam Togay Bayatlı ise semınenn ılk kez futbolun dışına çı- karak olımpizmi ıçermesının önemıne değındı. Bayatlı. bugün spor sayfalannın yüzde 99.9'unun futbol dolu olduğuna değinırken şöyle konuştu: "Elbet sayfalanmızda futbol da olacak, ama diğer spor dallan da gerektiği biçimde yer almalı. Spor gazetecilerinin sorunlarıyla ilgili 1996 Atlanta Olimpiyatlan öncesi bir seminer yapmayı planlıyoruz. Bizler meslegimize mutiak sahip çıkmalıyız. Eski futbolcular. antrenörier, komedyenler, artistlerden doğan kirlenmeye karşı çıkmak hepimizin göre\idir. Bu işi teşvik eden ya- yın kuruluşlannın kart haklannı kısalım. Yine uluslararası alana çıkmalannı engelleyelim. Bu işin kavgasını yapalım. Kavgayı bugün yapmaz- sak \ann kav bediriz'.' Federasyonlar bu yıl, geçen yıla oranla daha tutumlu olmak zorunda Spor da kemer sıktı • 1995yılında federasyonlara 120 milyar lira ödenek aynldı. Bunun yüzde 4.5'i de kesintiye uğrayacak. 34 federasyona toplam 119 milyar dağılacak. ARİF YALIN 1995'te spora aynlacak bütçe. fe- derasyonlann kaderinı belırleyecek. Büyük Millet Meclisi'nden federas- yonlara genel olarak aynlan bütçe. 120 milyar. Bunun da yüzde 4.5'lık bölümü kesintiye uğrayacak ve 34 federasyona toplam 119 milyar da- ğılacak. Bu nedenle 1995'te fede- rasyonlar 1994'e göre daha da sıkı bir 'kemer sıkma' politikası uygula- yacak. Başta atletizm ve güreş federas- yonlan olmak üzere birçok spor teş- kilatı. geçen yıldan daha fazla 'öde- nek' için, Gençlik Spor Genel Mü- dürlüğü'nün kapısını aşındırdı. "Ke- mer sıkma' politikasının sürmesine karşın tasan halındeki bütçelerin he- men hemen 'çağı yakalaması", spor dünyasını şimdilik sevındırdi. Fon- larla takviye edilecek bu bütçelerin büyük bir ekonomik kriz yaşanması halinde yetersiz kalabileceği belirtil- di. Atletizm Federasyonu Başkam Muharrem Dalkılıç. istedikleri büt- çeyi almalan halinde 1996 Atlanta 1 \ Jm \ Olimpiyat Oyunlan'nda kürsüye çı- kacaklarını iddia ederken 1994"te Avrupa ve dünya şampiyonlan çıka- ran güre^ federasyonunun başkam İsmail Demirci de başanlannın büt- çe ile orantılı olduğunu açıkladı. Sı- zan bılgilere göre Güreş Federasyo- nu'na aynlan 55 milyarlık bütçe. herhangi bir ekonomik dengesızlik yaşanmazsa ata sporunun geçen yıl- ki performansını yakalamasına yete- cek. Sponsorluk olayına da sıcak bakan güreş federasyonunun. ek ödeneklerle bu bütçeyi 65-70 milyar sınırına getireceği öğrenildi. Fede- rasyon Başkam ismail Demirci, 55 milyarlık bütçenin. gereksiz harca- malar yapılmaması halinde yetebile- ceğini söylemesi, güreş camiasım sevindirdi. Atletizm Federasyonu ise bütçe- nin arttırılmasından yana. Geçen hafta yaptıgı açıklamada. "'Atletizm- de başanlı olmavan bir ülkenin olim- piyatlara e\ sahipliği yapması zor- dur" diyen Federasyon Başkam Muharrem Dalkılıç'ın. özellıkle orta ve uzun mesafe için geleceğe yöne- lik yatırımlar içinde olduğu vur- gulandı. Yaz kamplan ve yaş grup- ları için ödenek ayıran Dalkılıç'ın parolası ise •atJetizmi seven gençlik.' Fenerbahçe Erol User lOmilyanhibeetti HtLMl TÜRK.\Y Fenerbahçelı eski yönetıci Erol User, daha önceden ala- cağı olan 9 milyar 750 mil- yon liralık temlikinı, Başkan Ali Şen ile Futbol Şube So- rumİLUMi^ajdan Kalkavan'ın ısrarları sonunda kaldırdı ve bu parayı Fenerbahçe Kulü- bü'ne hibe etti. Fenerbahçe sevgisinin bambaşka olduğunu ifaden eden User, geçen kongrede af konusunun gündeme gelme- sine karşın yeterli oyu alama- masına da son derece üzüldü- ğünü söyledi. Erol User'in 10 milyara ya- kın bir parayı kulübe hıbe et- mesi üzerine Şadan Kalka- van, önümüzdeki yıl yapıla- cak mali kongrede kendisine aklanacağina dair söz verdi %e yeniden kulübe üye olabi- leceğini iletti. Rıdvan da Side'de Teknik direktör Tomislav tviç'in istemi üzerine çalış- malannı tstanbul'da sürdüren Rıdvan Dilmen de dün Fener- bahçe'nin Side kampına dahil oldu. Rıdvan'la ilgili olarak Hırvat çalıştıncı, "Fenerbah- çe'den teklif aldığımda daha önceden tamdığım ve özellik- lerini çok iyi bildiğim Rıd- van"ı hemen oynatabüeceğûni düşündiim. Ama Rıdvan'ın şu andaki durumu ortada. Yeniden sa- halara dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Rıdvan'ın sezon sonunda futbolu bırak- ması konusuna gelince, şu an- da ne o ne de biz, futbolu b\- rakmasını düşünmememiz gerekiyor" dedi Rıdvan ise yaptığı açıklamada. "1995 y> lı, yeniden doğuşum olacak. Yeni teknik direktörümüz İviç'in 'Seni aramızda gör- mek istiyorum, bize lazımsın' demesi, bana büyük moral verdi. Kendimi çok iyi his- sediyorum. Bir an önce forma giyip yeşil sahalara dönmek ve taraftarlarımla buluşmak istiyorum. Başanlar ve şam- piyonluklar bizi bekliyor" şeklinde konuştu. Öte yandan kulüp başkam Alı Şen ve diğer yöneticilerin de çarşamba günü Side kam- pını ziyaret edecekleri öğ- renildi. GORUŞ / HÜSEYIN DEMZCt Yabancı ithali Yabancı sporcu ithali, tıpkı ticari ithalat gibi düşünülebilir. Yerli sanayi nasıl ithalattan olumsuz etkileniyorsa sporda da bu böyleuir. Hazır sporcu ile geçici olarak başanya ulaşı- labilir. Alamadığınız zaman her şey eskisine döner. Altyapınızı kurmak, hedeflerinizi belirlemek ve gereksi- nim duyulanlan kendiniz yetiştirmek zorundasınız. Taşıma sırvla değinnen dönmez' atasözümüz bunun için söylenmiştir. Ithalatımızla ihracatımız arasmda 15 milyar dolar açığımız varken ve devlet bütçemiz iç ve dış borçlarla yamalı bohça misali ortada dururken sporda yapılan bu lüks harcamalara göz yumulmasını anlamak gerçekten güçtür. Kaldı ki spor kalkınmamızda yapılması zorunlu yatınmlann yetersiz kaldı- ğı bir dönemde profesyonel futbol piyasasını bu derece kont- rol dışı bırakmanın; sporu, spor için yapan veya yapması ge- reken kulüplerimizi de haksız rekabetle karşı karşıya bırakı- yor. İş, spor mücadelesi olmaktan çok para mücadelesi şekli- ne dönüşmüştür. En büyük fınansal güce sahıp kulüplerimi- zin dahi bu yarışmadan yorgun düştükleri ve mali sıkıntı içi- ne girdikleri gözlenmektedir. Bu haksız yanşmaya spor de- mek olanakh değildir. Bir yanlışlıklar komedyası oynanıyor. Oynanıyor da kimse işin farkında değil. Türkiye'nin bu denli pahalı sporculara ihtiyacı yoktur. Çünkü spor henüz keşfedil- memiş bir bilim dalı değildir. Bütün kural ve teknikleri bizce de biliniyor. Cumhuriyetin 72. yılında halen altyapımızı oluşturamamış isek yabancı ithaliyle neyi başaracağımızın hesabını iyi yap- mamız gereklidır. Daha 19. asırda Osmanlı döneminde Ba- tı'ya gönderilen spor adamlanmız dönüşlerinde öğrendikleri- ni burada uygulamışlar ve modern Türk sporunun temelini atmışlardı. Yüz küsur yıl sonra bu müesseseler ihtiyacımız olan nitelik ve nicelikte eleman yetiştiremiyorlarsa bu bizim ayıbımızdır. Bir ayıbı bir başka ayıpla kapamak ise bize ya- kışmaz. Sporu yönlendirenlerin bu yanlışlan görmesi ve ulusal çı- karlarımız doğrultusunda kararlar alması gerekirdi. Atomun dahi çoktan sır olmaktan çıktığı dünyamızda sporun bilinme- yenlerini öğrenmenin bir mucize yaratrnak olmadığını şimdi- ye kadar anlamış olmmalıydık. Bugün Türk sporunun önünü tıkayan engellerin kaldınlma- sı ile ilgili görüşler hep aynı düzeydeki yetersiz ve çoğu kez isabetsiz tezlerin çarpışması şeklinde sürüp gidiyor. Büyük Atatürk iyi izlenilmiş olsaydı, her şeyde olduğu gi- bi spor alanında da neler yapmamız gerektiğini doğru olarak bdirlemiş olurduk. (*) İTÜ Vakfı eğitmeni Avrupa kupalannda mücadele eden voleybolcular için zor hafta Kupalarda çeyrek fînal heyecanı ALEV ANAKOK A\rupa kupalannda ülkemizi temsil eden Emlakbank bayan.Halk- bank.Netaş ve Eczacıbaşı erkek ta- kımlannı yann ve perşembe günleri oynayacaklan çeyrek final ilk maç- lannın heyecanı sardı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Ku- pası'nda ülkemizi temsil eden Halk- bank.çeyrek finalın ilk maçını yann Slovenya'nın Bratislava kentinde saat 20.00'de VKF Bratislava ile oy- nayacak.Takımımızın antrenörü Mustafa Çayır'ın maçla ilgili görü- şü şöyle: '•Güçlü ve formda bir eki- biz.Rakibimiz hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz ama ilk maçı orada oynamanın avantajını çok iyi değerlendirerek yarı finale çı- kacağımıza inanıyorum." Emlakbank, Levski'vi bekliyor Avrupa Kupa Galipleri Kupa- sı'nda Beyaz Rusya'nın Gomelka ekibını 2 maçtada yenerek eleyen Emlakbank Bayan Voleybol Takımı çeyrek finalin ilk maçı için Levski Sofia'yı bekliyor.Geçen sezon orta- dan oynayan Svetlana'yı tekrar transfer ederek kadrosunu güçlendı- ren Emlakbank. Ankara daki ilk maçı farklı kazanmanın hesaplannı yapıyor.Takımımızın antrenörü Er- can Gürel maçla ilgili olarak, "Bulgarların güçlü temsilcisi Levski karşısında işimiz çok zor.Ancak evimizdeki maçı mutla- ka kazanarak rövanşı kolaylama- yı amaçlıyoruz. bunu da başara- cağımıza inanıyorum.'' dedı. Kup;ı Galipleri nde ülkemizi tem- sıl eden Netaş. yarın Slovenya'nın Vilcıb Marıibor takımıyla yapacağı Eczacıbaşı Yunan takımıyla perşembe günü karşılaşacak. çeyrek final ilk maçı için hazırlıkla- nnı tamamladı.Yannki maç için Ne- taş'ın antrenörü Şakir Tunçkol şun- lan söyledi: "Netaş ilk kez bir Av- rupa Kupası maçında oynaya- cak.Bu nedenle camia olarak bu karşılaşmaya büyük önem veriyo- ruz.5 oyuncusu milli takımda oy- nayan ve tecrübeli oyunculardan oluşan rakibimizle şanslarımız eşit. Ancak bizi her maçta destek- leyen ve yalnız bırakmayan seyir- cimizle yarınki maçı kazanarak rövanş maçına rahat çıkmayı planlıyoruz." Eczacıbaşı seyirciye güveniyor. Avrupa Konfederasyon Kupa- sı'ndaki (CEV) temsılcimiz Eczacı- başı, Burhan Felek Spor Salonu'nda Yunanistan'ın AC Orestiada takı- mıyla çeyrek finalin ilk maçını per- şembe günü oynayacak. Avrupa kupalanndaki büyük ba- şanlanna bir yenisini daha eklemeyi hedefleyen Eczacıbaşı Erkek Takı- mı güçlü rakibi karşısında turu ilk maçta kolaylamayı hedefliyor.Takı- mımızın şube sorumluları Oktay Kökten ve Kurtaran Mumcu'nun görüşleri şöyle: "Kadrosunda 2 Bulgar ve Arjantin Milli Takı- mı'nın en iyi oyuncularından Jor- geo Alberto Elgueta bulunan Orestiada çok güçlü bir ekip.Üs- telik de yaklaşık 200 taraftarıyla geliyor.Ancak biz de onlar kadar güçlü ayrıca kupalarda onlardan daha da tecrübeliyiz.Perşembe günü Burhan Felek Spor Salo- nu'nu dolduracak seyircimize Po- lonya Takımı Stal Nysa karşısın- daki güzel olayın ve büyük sevin- cin bir başka türlüsünü yaşatma- ya çalışacağız.Tüm voleybolsever- lerin bizi o gün yalnız bırak- mamasını istivoruz." Basketbol Fenerbahçe Benetton önünde Spor Servisi- Avrupa Kulüpler Kupası'nda Fe- nerbahçe. grubundakı ö.maçında bugün ltalya'nm AP Benetton Treviso takımıyla karşılaşıyor. Grup- ta averajla 5 sırada bulunan Fenerbahçe'nm şansını devam ettırmesı için 2.durumdakı Benetton Trevi- so'yu deplasmanda yenmesi gerekiyor. Treviso kentindekı karşılaşma saat TS121.30'da başlaya- cak. San-Lacıvertli ekıp dün akşam 19.30'da 2 sa- at süren bir antrenman yaptı. San-Lacı\ertli takım- da sakatlığı süren Hüsnü ile birlikte amelıyat olan Cenk Renda oynamayacak. Karşılaşmayı Efim Resser (Almanya). Richard Stokes (Ingıltere) ha- kem ikilisı yönetecek. Fenerbahçe. sahasmda oy- nadığı grubun ilk maçında Benetton Trevıso'yu 80-72 yenmişti. Coach Murat Didin. Benetton'u yenmek zorunda olduklannı, bundan sonra sahala- nnda 3 maç yapacaklannı \e deplasmanda sadece Hapoel Goldstar maçının kaldığını belirterek "Böylece grup ikinciliğini yakalayabiliriz" dedı. All-Star'dan Kaan'a ö.Reebok All-Star Shovv'dan kanser tedavısi gö- ren Kaan için 436.5 milyon kaldığı açıklandı. Efes Pilsen- Cıbona Zagreb maçındakı teberrulu bilet- lerden elde edılen 127.5 milyon. All-Star maçında en değerli oyuncu seçilen Harun'un bağışladığı 60 milyon, f ürkler arasındaki smaç yanşmasmda birincı olan M.Kemal Bm'm'in bağışladığı 40 mil- yon ve gişe geliriyle birlikte bu rakama ulaşıldığı öğrenildi. Basketbolcular soyuldu All-Star maçında forma giyen oyuncular, so- yunma odalarına gittiklerinde kötü bir sürprızle İcarşılaştılar. Oyuncular. soyunma odalannın kapı- lannın kınlarak, cüzdanlanndan yaklaşık 30 mil- yon para ve değerli eşyalann çalındığını öğrendi- ler. Basketbolcular burada yardım için bir araya geldiklerini ve salonda duygulandıkiarını. buna karşılık soyulmalarıyla şoka girdıklerini söy- lediler. F.Bahçe'li Altar'ın cebinden 5 milyon, Tofaşlı Marcus Webb'ın cebinden de 350 dolar ve vvaikmaninin çalındığı belirtılirken diğer oyun- culann da para ve değerli eşyalanndan kayıplan olduğu anlaşıldı. Saftig: KubBay'la sopunumuz yoK' • KUŞADASI (Cumhuriyet) , - Galatasaray, Teknik Direktörü Saftig, "Kubilay ile bir sorunumuz yok" dedi. Ikinci yan hazırlıklannı Kusadası'nda sürdüren Galatasaray'da Alman teknik adam Saftig.bir açıklama yaptı ve "Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Kampımız uyum içinde devam ediyor. Futbolculanmın hırsı ve azmi, benim için sevindiricı bir olaydır" diye konuştu. Kubilay'ın, Galatasaray kulübü ile hiçbir maddi ve manevi probleminin olmadığını da belirten Saftig, bu futbolcunun çahşmalanna hırsla devam ettiğini söyledi ve "Dedikodulara kanmayın. ' Ne Kubilay'ın Galatasaray'la ne de Galatasaray'ın Kubilay'la bir sorunu, bir sürtüşmesi yok" dedi G.Saray'ın masatenisi atağı • Spor Servisi - Galatasaray'da Masatenisi Şubesi büyük bir atılım yaparak minikler, yıldızlar, gençler ve A takımlan ile veteran takımlannın çalışmalannda yenı bir dönem başlattı. Galatasaray Masatenisi Şubesi'nden alınan bilgiye göre bu çalışmalarda. Avrupa liglerinde de üst sıralarda yer almak hedeflenmekte. Galatasaray Masatenisi Teknik Direktörü Nazım Arpacı. çok yoğun bur çalışma dönemine gırdiklerini, 100'üaşkın altyapı kursiyerine, ülkemizin en modern masatenisi salonunda, 8 masa ve 2 robotla eğitim verdiklerini belirtti. Aynı zamanda milli takım teknik direktörü ve federasyon teknik asbaşkanı olan Arpacı. çok yakında Galatasaray'ın masatenisinde de, futbolda olduğu gibi ülkemizin gurur kaynağı olacağını ve Avrupa kupalannda en üst sıralarda yeralacağını söyledi. Ordu futbol takımı gitti • Spor Servisi - 36. Dünya Ordulararası Futbol Şampıyonası eleme grubundaki ılk maçını. yann Fransa'nın Tour kentinde Fransa ile yapacak Ordu Mıllı Futbol Takımı dün Fransa'ya gitti. Yunanistan'ın şampıyonadan çekılmesi nedeniyle. Ordu Milli Futbol Takımımızın eleme grubunda alacağı derecç, Fransa Ordu Mıllı Futbol Takımı ile Fransa'da ve Türkiye'de yapacağı iki karşılaşma sonucunda belirlenecek. Eleme grubunda ılk sırayı alacak takımlar, ltalya'da yapılacak 36. Dünya Ordulararası Futbol Şampıyonasf na katılmaya hak kazanacak. Yaşar Doğu Turnuvası • SAMSUN (Cumhuriyet) - Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu ünlü güreşçi Yaşar Dogu'nun ölümünün 34. yıldönümü nedeniyle Samsun'da düzenlenen '2. Uluslararası Güreş Turnuvası' sona erdı. Şampıyonaya. Moldavya. Gürcistan. Rusya, KKTC.Samsunllve Federasyon Karması'ndan 72 güreşçi katıldı. Şampiyona sonunda Federasyon Karması 91 puanla bınncı olurken, Gürcistan 70 puanla ikıncı, Moldavya 68 puanla üçüncü, oldu. Özkan Sümer yine başkan • Spor Servisi— Türkıye Futbol Antrenörleri Derneğı (TÜFAD) olağan genej kurulu. Ankara Büyük Sürmeli Oteli'nde yapıldı vebaşkanlığa 3. kez Özkan Sümer getirildi. Özkan Sümer başkanlığında oluşan TÜFAD Yönetim Kurulu'nda şu isimler yer aldı: Rasim Kara. ' Ismaıl Dılber. FahirGenç. Erhan Dodanlı. Ismet Ankan, Özkan Akbulut. llhan Mayakan, Mehmet Yılman. Halil Alioğlu. Aydoğan Tunay, Ismet Karababa. Şevket Kesler, Hüseyin Hamamcı. Şemsettin Atasun, Hadı Vuraler, Ercüment Şeftalioğlu, Engin Korukır, Çetin Noyan, Sedat Gezer ve Fatih Eser. Haltercîler kampta • KAYSERt (Cumhuriyet). Halter Milli Takımı bugün Ercıyes Kayak Merkezı'ride kampa giriyor. Kayseri Gençlik ve Spor II Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Erciyes Dagı'nm 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Tekir Yaylası'nda yapılacak kamp, 15 ocak pazar günü sona erecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog