Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

10OCAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN F İLMLERİ TELEVtZYON 17 09.30 KanalD DUYGUSAL 11.30 HBB _ „ . GULDURU 72.00 ShovvTV DRAM 12.10 Interstar MACERA 12.10 RÜ 73.30 Kanal D DRAM 73.30 ShowTV MACERA 73.40 ln£erstar V GULDURU 74.00 atv DRAM 74.30 TGRT MACERA 76.20 atv DRAM 76.30 Kanal 6 DRAM AcıGünJer Çift isimli bu fılmde farklı kesimlerden gelen iki in- sanın aşkı konu ediliyor. Yön: Ertem Göreç. Oyn: Ay- han Işık ve NilüferKoçyiğit. (1967) 1938! Shew TV / Kupa Km Dostiar ve Konışular (Stiamo Attraversando un Brutto Periodo) - tkı ka- dının erkeklerle ilişkileri üzerine güldürü. Yön: Ro- dolpo Alberti. Oyn: A. Haber, Mario A. Monti. Unutulmayanlar Yedı uzun yol şotorü bır oyun sonucunda kirli işlere kanşırlar. Yön: Remzi A. Jöntürk. Oyn: Cüneyt Ar- kın ve Fikret Hakan. (1981) Arkadaşlık Öldü mü? Insanlann saflığından yararlanıp bu yolla para kaza- nan iki arkadaşın öyküsü. Yön: Safa Onal. Oyn: Sad- ri Ahşık ve Kartal Tibet. (1970) VılbaşıTatili (Metropolitan) - Bir grup burjuva gencı, yılbaşında yaşamın anlamını tartışmaya ginşir. Yön: W. Still- man. Oyn: Carolyn Farina, E.Clements (1990,98 dk). Kaçış Haksız yere hapse giren adam, oğlu için kaçmak zo- runda kalır. Cüneyt Arkın'ın yönetip rol aldığı film- de Emel Büyükburç da oynuyor. Kumarbaz (The Gambler)- Batı'nın efsanevi kahramanının ba- şından geçen ılginç maceralar anlatılıyor Yönetmen: Dick Lawry. Oynayanlar: Keny Rogers, Linda Evans. Kulüpte Curcuna (Banning) - Bir golf kulübünde dönen dolaplar üze- rine eğlenceli bir güldürü. Yön: Ron Winston. Oyn: Robert Wagner, Gene Hackman (1967. 102 dk). Azap Bir annenın acılı öyküsünü konu edinen fılmin yönet- men ı Turkan Şoray. Başrolde de oynayan sanatçıya Nıhat Ziyalan, Suzan Avcı eşlik ediyor (1973). Kartal Adası (Eagle Island) - Ruslar, ABD'nin erken uyan siste- mını bozmak ıçin harekete geçer. Yön: Mats Helge. Oyn: Tom O'Rourke, S.Lee Thomas (1987, 86 dk). Yaşarken Ölmek Istanbul'a gelen dört kardeşın umutsuz öyküsü. Yön: Yücel Uçanoğlu. Oyn: Ceylan, Aslıhan Tükel, Baha- dır Tok. Bekçi Görev sorumluluğunu her şeyin üstünde tutan bekçi- nin çevresıyle olan çatışmasını konu alan fılmin yö- netmeni A. Özgentürk. Oyn: M. Gezen ve G.Ökten. Almanyalı Yarim Zengin bir Alman kızı ıle Türk işçisinin aşkını konu alan fılmin yönetmenı Orhan Aksoy. Oyn: Filiz Akın ve Kadir Inanır (1974) AsnnKadını Evli bir adamın yasak aşkını konu ala/ı fılmde Bülent Ersoy ve Oktay Gürsel rol alıyor. Daha önce de birkaç kez yayımlanmıştı. Süt Kardeşler tkı arkadaşın miras öyküsünü anlatan güldürü fılmi- nın yönetmeni Ertem Eğilmez. Oyn: Kemal Sunal. HaleSoygazı. (1976) Kobra (Cobra)- Yargılayıp infaz eden polis Cobrettı'nin du- dak uçuklatan maceralan... Yön: George Pan Cosma- tos. Oyn Sylvester Stallone, Brigirte Nielsen (87 dk) 21.WTRTl/Bey«zKnüiçe Aynntıh bilgi yanda Memleketim Tıp öğrenimı gören Mehmet'le Leyla tanışır. Yönet- men: Yücel Çakmaklı. Oynayanlar Tank Akan ve Fi- ljz Akın. İntikamcı2 (Exterminator 2) - Kendini yargıç ve polis ılan eden bın, gençlık çetelerine savaş açar. Yön: Mark Buntz- man. Oyn: R. Ginty. F.Falsom (1984, 88 dk). 23MI atv/ tlk Günah Aynntıh bilgi yanda At Köyden kente gelen bir baba oğulun trajik öyküsü. Yön. Ali Özgentürk. Oyn: Genco Erkal, Harun Yeşil- yurt, Güler Okten (1981) Müzik Aşıklan (Bitter Sweet) - Noel Covvard'ın operetinden. Bir ke- mancı. dansçı bir kızla evlenir ve... Yön: W. S. Van Dyke II. Oyn- J. MacDonald. N. Eddy (1940). Serseri Kahramanların EvliliS (?) - HBB. özgün adını ve yönetmenini belirtmediği için bu filmin ne olduğunu ancak izleyen bilecek... Ne çıkarsaşansınıza... Serseriler Kralı Romantik bir serserinin öyküsü. Yönetmenliğinı Meh- met Dinler'ın yaptığı fılmde Filiz Akın ve Sadri Alı- şık rol alıyor. (1967) SaJdın (Rampage) - Bir savcı, korkunç cinayetler işleyen ka- tılı durdurmak zorundadır. Yön: NVılliam Fnedkin. Oyn. M. Bıehn, A. MacArthur, N. Campbell ( 97 dk). Gizlikin (Explotation)- Kaynaklarda göremediğimiz fılm, bır TV muhabirinin çalışmalannı anlafıyor. Yön: Gai! Zımmerman. Oyn: Lloyd Bndges, Geraldıne Page. 77.30 Kanal D DUYGUSAL 18.20 ShovvTV DUYGUSAL 20.35 ShpvvTV v GULDURU 27.00 atv MACERA 23.00 ShovvTV MACERA 2 3 . 4 5 ,..• Kanal 6 DRAM 23.50 . . . MUZİKAL 00.75 HBB 7 o 00.30 Kanaf D MACERA 00.40 ShovvTV POLİSİYE 03.70 TRT1 O Yerlijilmler Yabancı filmler Izleyin Orta Halli /Değmez İlhan Selçuk YÜZBAŞI SELAHAnİN'İN ROMANI } 1. kitap 1 ilhan Selçuk YÜZIASI SHAHATTIN'İN ROMANI İlhan Selçuk'un, yaşanmış gözlemler ve anılardan oluşan bu iki ciltlikyapıtı yakın tarihimizin gerçeklerini dile getirmekte, pek çok yönü aydınlanmamış bir döneme '•"*- i ışık tutmaktadır. 100.000 Uro(KDVirinde) Cumhuriyet Kitap Kulübü, Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu.lstanbul Çofrdof Taymion DARULACEZE VAKFI22179so/8Hat Faks22i7954 atv 23.3o\ Usta oyunculanyla öne çıkan bir Norman Jewison yapıtı M E R C E K L E B A K I N C A Yönetmenin tiyatro oyunundan uyarladığı fılm, özellikle polisiye meraklılarına sesleniyor 4 Manastır'cla cînayet Agnes of God / Yönetmen:Norman Jewison / Senaryo: John Pielmeier (kendi oyunundan) / Görüntü: Sven Nykvist / Müzik: Georges Delerue / Oyuncular: Jane Fonda. Anne Bancroft, Meg Tilly, Anne Pitoniak, \Vinston Rekert, Gratien Gelinas / 1985 ABD yapımı 98 dakika. TV Servisi - En son "Başkalannın Pa- rası" (Other People's Money, 1991) fil- miyleekranlanmızıonurlandıran Norman Jovison. yine bir tiyatro oyunundan uyar- ladıfı şaşırtıcı bir polisiyeyle sinemase- verlerin karşısında. atv'nin "llk Günah'" adıyla gösterdiğı "Agnes of God". ma- nastır ortamında geçen bir "kim yaptı? / whodonit?" öyküsü. Oyunculanndan. ka- meraman ve müzikçısine kadar "süper profesyoneller"in oİuşturduğu fılm, özel- likle polisiye meraklısına seslenmekte. Montrealyakınlanndabırmanastır Bu- rada inziva hayatı yaşayan gençrahibeAg- nes. iddialara göre hamile kalmış ve doğan çocuğu öldürmüştür Olayı aydınlığa ka- vuşturmak üzere psıkolog Dr Martha Li- vingston, manastıragelir. Agnes, başrahi- be Miriam Ruth'un, yeğenıdır Livings- ton, başrahibenin. bebeğın ölümüyle ilış- kisı olduğunu düşünmeye başlamıştır Manastırda geçse ve arada sözü edilse de "llk Günah" din üzerine bir fılm de- ğil. Jevvison, usta oyunculannagüvenerek biraz 'teatral', ama sürükleyici bir polisi- ye ortaya koymuş. Sadece. zincirleme si- gara tüttüren Livingston'u oynayan Jane Fonda ıle başrahibe rolündekı Anne Banc- roft'un yorumlan için bıle izlemeye de- ger. Sait Faik'in öykülerinden oluşturulan 'Dönüş' belgeseli tamamlandı IstanbuFdan Bıırgazada'ya 'Bir insanı sevmekle başlar her şey' diyor Sait Faik. TV Servisi- " Yalmzlık dün- yayı doldurmuş. Sevmek bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sev- mekle bitiyor. Yine Istanbul çirkin, tstanbul mu? İstanbul çirkin şehir. Hele yağmurlu günlerinde güzel mi, değil; gü- zel değil." Ünlü öykücümüz Sait Faik'in öykülerinden alınan bu cümleler onunla ilgili "Sait Faik'in Ağ- zından Burgaz / Dönüş" adlı belgeselın de ginş metnıni oluş- turuyor. Yönetmenliğini M. Adil Yalçın'ın, görüntü yönet- menliğini Orhan Ağaoğlu'nun yaptığı, senaryosunu gazetemiz yazarlanndan Aydın Engin'ın, müziklerini de Ezginin Günlü- ğü'nün hazırladığı belgesel ça- lışma Sait Faik'in öykülennden yola çıkılarak hazırlandı. Yaklaşık on günlük bir çekim sonunda oluşan fılm, Sait Fa- ik'in hemen hemen bütün öykü- leri taranarak Burgazada ile ilgi- li cümleler bır araya getırilerek oluşturuldu Yönetmen Yalçın. ilk senar- yodakı anlatıcı bölümlenni çı- kararak fılmin bütününün Sait Faik'in öykülerinden oluşturul- duğunu belırterek şöyle konuş- tu: "Kültür Bakanlığı'nın çok diişük desteği ve Sinevizy on ile Alfa Viz>on şirketleri bir ara- ya gelerek bu çalışmayı ger- çekleştirdik. Bütün tele\izyon kanallarının popülerci tavrı- na rağmen gerçek sanat ve kültür ürünlerinin de mutlaka üretilmesinin gerekliliğine ve böylesi ürünlerin de ülkemiz- de azımsanmayacak bir tfike- ticisinin olduğuna inanıyoruz. Filmde zaman Istanbul'dan adaya, adadan tstanbul'a gi- diş sürecini kapsı\or. Bu ça- lışma adına Edebıyat klipleri' de diyebileceğimiz serinin ilki. Bu seride yaşamış, yaşayan çağdaş Türk vazarlarının tü- münü işlemeyi planlıyoruz." TRT2 22.50 'Gülşen Abi' ile sohbet TV Servisi - Müveddet An- ter'ın sunduğu ve canlı olarak ek- rana gelen "Ondan Sonra"nın bu haftakı konuğu tiyatro sanatçısı Haluk Bilginer. Ankara Devlet Konservatman'ndan sonra lngil- tere'de Londra Müzik \e Tiyatro Akademisi'nde 2 yıl eğitim gören sanatçı. Unicorn Tiyatrosu'ndan gelen teklif üzenne profesyonel ti- yatro oyunculuğuna başladı. Tiyatro Stü'dyosu'nun kurucula- rından olan sanatçı "Aldatma", "Kan Kardeşler" ve "Derin Bir Soluk Al" adlı oyunlardada rol al- dı. Bilginer, TRT'de yayımlanan "Gülşen Abi"dizisinde de diziy- le aynı adı tasıyan karakteri can- landınyor. "Ondan Sonra'"da Duygu Ase- na - Hilmi Yavuz ve Cavit Tu- na'nın sohbet köşeleri de yer alı- yor. MAH3VIUT T. ONGOREN İnsan Hakları Neraye?.. Önce arkadaşımız Onat Kutlar'ın ve bir başka kişinin ağır yaralandığı, bır başka ınsanın öldüğü Opera Pasta- nesi'nin bombalanması... Arkasından Hereke ilçesi yakınlarında, şehirierarası sefer yapan bir otobüsün otomatik silahlaria taranarak bombalanması sonucu yolculardan 2 kişinin ölmesi, 25 kişinin yaralanması... Eğer bu yazının basıldığı güne dek başka olaylarla karşılaşmadıysak son olarak Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne düzenlenen baskında 7'si çocuk, 9'u kadın olmak üzere 19 kişinin öldürülmesı... Her üç olayın devletin resmı güçlerınden soyutlana- rak incelenmesı gerekiyor. Bunlar 'insan haklan ihlalle- ri' değil mi? Kınanmalan başlıca koşullar arasında yer almaz mı? Hepsinin engellenmesi için çareler düşünül- memeli mi? Kımi görüşlere göre sait herhangi bir devletin yol aç- tığı sorunlar, ancak 'insan hakları ihlali' olarak kabul edil- melidir, kınanmalıdır, durdurulmalıdır. Zaten dünyada da 'insan haklan hareketi' devletin yol açtığı sorunlara karşı başlatılmıştır. Ne var ki artı"k şimdi devletin yol açtığı ihlallerin aynı- lan, benzerleri ya da daha başkaları devletle ilişkisi ol- mayan örgütler ve kişiler tarafından da gerçekleştiriliyor. Bunlara karşı kayıtsız mı kalınacak? Eğer herhangi bır devlet, insan hakları ıhlallenne yol açıyorsa, o devletin kalkıp devlet dışı örgütlerın sorum- lu olduğu insan haklan ihlallerını kınaması ınandıncılıkta- şıyamaz. Aynca, böyle bir devletin, devlet dışı örgütle- rin ihlallerini durdurması, engellemesi ve düzeltmesi de olanaklı değildir. Bu durumda hakkı yenen, eziyet çeken, işkence gö- ren, en kötüsü de 'yaşam hakkı'nı yıtiren kimdir? Dev- letin ve devlet dışı örgütlerin ateşi arasında kalıp sorun- larına çözüm bulamayan sokaktaki adam, halktır. Sokaktaki adama, halka bu konuda yardımcı olama- yan devlet aynı halkın diğer sorunlannı da çözemeye- cektır. Halkın hakkını aramak ıçın ortaya çıkan devlet dı- şı örgütler ıse özellikle suçsuz insanlan ve mücadeleye karışmamış kişıleri kurşunlayarak, bombalayarak, pa- ramparça ederek en haklı bir davanın bile çözümüne eri- şemezler. Aksıne, bu tür eylemler barışı yok ettikleri gi- bi düşünce özgürlüğünü de ortadan kaldırırlar. Bu gibı durumlarda yine de devletin herkesten ve di- ğer örgütlerden de daha büyük sorumluluklar taşıdığı düşünülebilir, düşünülmelidir. Devletin herkesten daha büyük ve daha çok olanaklan vardır, yetkıleri vardır, çö- züm olanaklan vardır. Bunları demokratık anlayışla kul- lanmayan bır devlet en başta ve en yoğun biçimde eleş- tirilmeli ve kınanmalıdır. Eğer aynı devlet bir de elindeki güçle insan haklarını gözetmiyorsa daha da büyük so- rumluluklar altına gırer. Ama tüm bunlara karşın cinayete, kıyıma, bombaya başvurarak hak aramaya kalkan topluluklann, örgütle- rin ve kişilerın bu olumsuz davranışlarına da özür oluş- turulamaz. Nasıl yurtdışındakı insan haklan ihlallerinin Türkıye'dekı ihlaller için birer özür olamayacağını ileri sü- rüyorsak hak aramayı cinayetle ya da cinayet girişimiy- le sürdürenlere de özür bulmak olanaksızdır. Bu gibi topluluklar, örgütler ve kişiler ister 'terörisf olarak dam- galanmış olsunlar, ister olmasınlar... İster devlet içinde olsunlar, ister devlet dışında... Böyle durumlarda çapraz ateş altında kalan halka halktan başka yardım edecek güç de yoktur. Halk çö- zümü bu gıbi durumlarda ancak kendini temsilen kurul- muş olan demokratik kitle örgütlerinin çabalarıyla bula- bilir. Özellikle son aylarda Türkiye'nin tüm işleri kötüye gi- diyor. Bu nedenle de her konuda, insan haklarının da ne- reye gittiğt konusunda çözümler üretecek olan kuruluş- lann başında demokratik kitle örgütleri vardır. Haydi ba- kalım, ış başa düşüyor. Çağdaş Gazeteciler Demeği'nin en yeni kitaplarından biri: Ali Tartanoğlu, "Baskın 'Basın'ın mı?", ÇGD Yayınlan No: 10, Ankara, 1994. TRT1 2i.oo\ Sade, ama derinlikli yapım Yaşam ve dostlııkTV Servisi- "Beyaz Kraliçe", Charles Burnett'ın, yine TRT'de göstenlen "Öfkeyle Yatmak" (1989) fılmindeki gibi bir dost ziya- retinın yol açtığı huzursuzluklan an- latıyor. Jean-Loup Hubert'in yazıp yönettiğı fılm, yaşam. aıle ve dostluk üzerine bır 'düşünme' nitelığinde. Bir adam, 20 yıl sonra, yakın dos- tu olan bir kan-kocayı ziyarete gelir. Kan-koca başlangıçtaki sevincin ar- dından huzursuzluk duymaya başlar. Çünkü ziyaretçi dostlan, bir zaman- lar güzel kadına kur yapmış. ama el- de edememiştir. Kadın, kocasına kar- şı bunca yıldır beslediği duygulann sahteliğini anlar ve sarsılır.. Öyküsünü usta oyuncularla, sesini yükseltmeden, hafıf melodramatik bir havayla anlatan "Beyaz Krali- çe" sade, ama derinlikli biryapıt. Bu üslup, dikkatli sinemaseverlere ya- bancı olmamalı. Geçen yıl TRT 3'te, gece kuşağında "Anayol" (Le La Reine Blanche , Yönetmen: Jean-Loup Hubert / Görüntü:Claude Lecomte ' MüzikrGeorges Delerue / Oyuncular: Catherine Deneuve, Richard Bohringer, Jean Carmet, Bernard Girardeu, Laure Moutoussamy 1991 Fransa yapımı, 119 dakika. Grand Chemın, 1986) adlı bir fılm yayımlanmıştı. Bir çocuğun olgun- laşma sürecini anlatan bu sade, ama etkileyıci yapımın yönetmenı Jean- Loup Hubert'den başkası değıldi ve başrolde "Beyaz Kraliçe"nın oyun- culanndan Richard Bohringer var- dı. Bir karı-kocanın yaşamı bir 'dost' ziyaretiyle birlikte aniden değişir. Yakın tarihli filmde Catherine Deneuve başrolde oynuyor. ShowTV w.30\ Fransızlann çevriminde Deneuve'ün rolünü bizde Müjde Ar üstlenmiş 4 Gündüz Güzeli'nden çelişkili uyarlama Sabuncu'nun ikinci yönetmenlik deneoıesinde Mfijde Ar var. TURHAN GÜRKAN Başar Sabuncu'nun ikinci yönet- menlik filmı "Kupa Kızı", Ispan- yol ustası Luis Bunuel'in ünlü "Gündüz Güzeli- Jour de Belle" fılminin "nazire" olarak çekilmış uyarlaması. Aslında Fransız yıldızı Catherine Deneuve'ün oynadığı genç kadını, bizimkinde Müjde Ar yineliyor. Sabuncu, özüne bağlı kal- dığı, Bunuel'in olay örgüsü içinde yerli motifler, tstanbul görüntüleri, yan öykü kişileri katarak kendi rürün- deçokbaşanlı olan bir yabancı filmi, bize uydurmak istemış. Müjde Ar'ın, Beyoğlu randevuevlennin havasına uygun biçimde cinselliğini alabıldiği- ne sergiledıği, şiırsel biranlatıma ula- şan, ancak anlaşılması oldukça güç, daha çok aydın seyirci için yapılmış, alafranga destekli bır Türk fılmi. Kendi toplumunun gerçekleriy le ters düşmeyen "Gündüz Gözeli"nin, Türk toplumuna uyarlandığında nasıl çelişkili bir durum ortaya çıktığı açık Yönetmen- Senaryo: Başar Sabuncu / Görüntü: Selçuk Taylaner / Oyuncular: Müjde Ar, Tarık Tarcan, Selçuk Özer, Yalçın Boratap, Zihni Küçümen, Nisa Serezli / 1986, Mine Film yapımı. seçik görülüyor. Nilgünadlı sağlıklı vetutkulugenç bir kadın, cinsel ilişkilerinde uyum- suzluk içinde olduğu çok sevdiği ko- casında mutluluğu bulamayınca bu- nalıma gırip, çok merak ettiği evlilik ötesi bir yaşamı denemeye kalkışır. Ününü duyduğu randevucu Emil- lia'nm evmde gündüzleri gizlice ça- lışmaya başlar. Değışik cinsel dene- yimlerin sergılendiği bu evde Nilgün. çeşitli erkeklerle sevişirken dengesiz biradamla karşılaşır İnterstar 22.10 Erdoğan ve Gülersoy'dan Turing'in geleceğiTV Servisi - Kadir Çelik'in hazırlayıp sunduğu haber program "ObjektiF'in ilk dosyasında Turing'e bağlı köşklerin mal sa- hibi beledıye tarafından geri alınmak istemi yer alıyor. ıstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ıle Çelik Gülersoy canlı yayında karşı karşıya gelerek olayı kendi açı- lanndan ele alacaklar. İkinci bölümde ANAP Aydın Milletveki- li Yüksel Yalovanın Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun müteahhitlik karnesinin devriyle ilgili iddialan yer alıyor. Istanbul'da mezar yerlerinin kalmadığını yansıtan dosyanın ardından fskenderun Be- lediyesi sınırlan içinde bulunan Arsuz'un na- sıl belediye sınırlanndan çıkartıldığı haberi ekranageliyor. Türkıye Denizcilik ışletme- leri'nin Yalovavapurunun 1 lirayasatılış öy- küsü de programda yer alıyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog