Bugünden 1930'a 5.357.598 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 23 TEMMUZ1994 CUMARTESİ 18 SPOR 94 yılının ilk 7 ayında federasyonlar bütçelerini bitirip beklemeye geçti Harç bitti, yapı paydos V Ağustos ayında 1 Dünya, 1 Avrupa Şampiyonası organizasyonu olan Güreş Federasyonu'nun 250 milyarlık bütçesinden sadece 250 milyon kaldı. Gençlik ve Spor Genel Müdürü İhsan Coşkun, Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü ancak ek bütçe için hiçbir ümit verilmediğini belirtti. Spor Servisi - Harç bitti, yapı paydos. Federasyonlann İcen- dilerine tahsis edilen bütçeleri 8. aya girerken tükendi. Bu ne- denle bir çok spor dalında faali- yetlere son verilecek. Qpnçlik ve Spor Genel Mü- dürü İhsan Coşkun ımzasıyla federasyonlara gönderilen yazı- da, federasyonlann bütçelerin- deki paranın bittiği, bu nedenle de tasarrufa büyük özen göste- rilmesi istendi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre de 21 milyarbk bütçesı olan Güreş Federasyonu'nun 20 milyar 750 milyonu 7 ayda tüketerek bütçesinde sadece 250 milyon kaldığı belirtilıyor. Oysa Güreş Federasyonu'nun tstanbul'da ağustos ayı içinde Romario gümrükte. etti Ülkelerinde savaştan dönen kahramanlar gibi eşine ender rastlanan muaz- zam bir coşkuyla karşılanan Diinya Şampiyonu Breziha milli takunınm ABD'den beraberinde getirdiği le ülkeye gümriiksü/ sokmak istediği 16 tonluk lüks eşya nedeniyle patlak veren skandal, ülkeyi ikiye böldü. Dü- rüstlüyle tanınan ve Devlet Başkanı Itemar Franco başta olmak üzere, de- ğ i ş i k u d e r i e r c e ^ hareketi nedeniyle nişanlarla ödüllendirilen Gümrûkler Genel Mfidürü, "Siz uzaydan gelen kahramanlar dahi olsanız, ben görevimi yapar ve bunun güm- riiğünü alırım. Size sevgim ve saygım sonsuzdur. Fakat ülkemin menfaatlcrini her şeyin üstünde tutarım" diyerek bastı istifasını ve göre>e dönmesi için tüm girişimlere de "havır" dedi. Romario'- nun, "Biz Brezilya'nın gururuyuz, gümhik ödemeyiz. Eğer gümrük alınırsa basıp İspanya'ya gi- der, belki de İspany ol uyruğuna bile gecerim" deroesi oJaylan daha da alet lendirdi. Şimdi Brezilya, bu skandal nedeniy le ikiye bölünmüş durumda. "Her yıl servetlere varan astronomik ücretler alan yıldızlar, 1 milyon doları (31 milyar lira) da ödesinler" diyenlerin çoğunlukta olduğu Breziiya'da skandalın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu. (Fotoğraf: RELTER) FIFA'nın başan listesinde Türkiye 57. Spor Servisi - Dünya Fut- bol Birliğı (FIFA), 1988'den bu yana faauyet gösteren ülke takı- mlanna başanlanna göre puan vererek sıralamadaki yerlerini açıkfadı. Dünya Şampıyonu Breziiya en başanh ülke olurken Türkıye FIFA'nın hazırladığı listede 57. sırada yer aldı. fsviçre'nin Zürih kentinde toplanan FIFA'nın değerlen- dirmesıne göre birinci Brezilya'- mn ardmdan Italya ikinci, Isveç üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin 1996 Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakıpleri olan tsviçre 11. sırada yer şhrken Izlanda 42, Macaris- tan'da 55. sırada yer aldı. yapılacak dünya serbest güreş şampiyonası ile_ yine istanbuJ'- da yapılacak Ümitler Avrupa Grekoromen Güreş Şampiyo- nası var. Bu 2 büyük organizas- yon için ek bütçe isteyen Güreş Federasyonu'na Gençlik ve Spor Genel Müdürü İhsan Coşkun "Başka federasyonlar- dan aktarma yapanz, ama ona da federasyonlar karşı geliyor" derken Maliye Bakanlığı da ye- ni bir tahsis için en ufak bır ışık bile göstermiyor. Bu duruma göre Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Güreş Federasyonu'- na "Bu 2 büyük organizasyon için ne yapıp edin sponsor bulun" talımatını verdi. Halter Federasyonu büt- çeyi yarım milyar aştı Yine bu arada Halter Fede- rasyonu da 8.5 milyarlık bütçe- sini aşarak 9 milyar para harca- dı. Bu federasyonun da Istan- bul'da Dünya Şampiyonası gibi büyük bir organizasyonun sorumluluğu ve aynca Avrupa Gençler ve Bayanlar Şampiyo- nası'na kaulma gibi bir düşün- cesi bulunuyor. Gençlik ve Spor Genel Mü- dürlüğü'nün, bayanlar ve genç- lerin Avrupa şampiyonluğunu bir kalemde geçmek gibi bir dü- şünce içinde olmaması gerektı- ğini söyleyen halter camıası. Istanbul'dakı dünya şampiyo- nasının da hangi koşullarda gerçekleşeceğinın merakı ve en- dışesı içinde olduklannı belirti- yor. Kendi bütçesinin henüz yansını bile tüketemeyen 2 fe- derasyonun ise 'herkese spor' ve voleybol olduğu belirtildi. Voleybol Federasyonu'nun 16 milyarlık bütçesi olduğu, bu- nun ancak 7.5 milyannın har- candığı resmi kayıtlardan öğre- nıldi. Münih Türkgücü'nü çalışfıran Meryem Yamak takımı lig ikindb'ğine kadar yükselrti. Bayern Münih 'te oynadı şimdifutbolcu yetiştiriyor Artık bipm de bayan antrenörümüz varoünasın. Benim attığım goüerle Bayern Miinchen bayan futbol takımı Almanya Şampiyonu oldu. Şimdi diplomam var. tyi sporcu yetiştirmek için çalışacağım." Bayan takımlann azlığı ve alt kadro- sunun ve genç takımlannın olmadığını söyleyen Yamak, " Zamanla bunlar da olacak, eğer istenirse Türkiye'ye gider, herhangi bir takunın organize ve damşmanlığını hiçbir ücret istemeden yapabiu'rün. Fakat benim asıl hedefım, Turk bayan futbol takımı antrenörlüğü." şeklınde konuştu. YILMAZAKAR IVfÜNtH - Almanya'nın binncihğınde Bayern München bayan futbol takımının uzun yıllar for- masını gıydikten sonra, futbolu bırakarak antre- nör olan Meryem Yamak, Almanya'nın Türk olan ilk ve tek dıplomalı futbol antrenörü. Yamak, 12-16 yaş Münih Türkgücu erkek takımını çalış- tınyor. Son sıraiardan aldığı takımı lıg ıkıncilığine kadar çıkartan Yamak, lıgde kalan son 3 maçi ga- lıbıyetle kapaUrsa kulübünü şampiyonlukla tanıştıracak. Şımdiye kadar 4 erkek antrenör değiştiren takımın oyunculan da Meryem Yamak'tan çok memnunlar. Yamak da bu du- rumdan çok memnun ve ba- şansının sırnnı şoy le açıklıyor " 12-14 yaş, gençlerin en çok değiş- kenlik gösterdikleri yaştır. Sert- lik ve disiplin uygularsanız ço- cuklann sizden uzaklaştığını gö- rürsü'nüz. Onun için oyuncuları- ma çok sevecen davranıyorum. Hepsi beni anneleri >eya ablaları gibi görüyorlar. Benim gelmemlc aralanndaki kavga ve küfürleş- me de son buldu. Etraftan. kadı- ndan da antrenör mii olur? diye söylentiler geldi. Tabii neden Futbolcular Meryem Yamak'ın her dediğini yapıyor. Ali Sami Yen Stadı'nda Bursaspor'la yapılacak maçta son kez forma giyecek G.SaravlıIsıııail'deııfiıtbolaveda 1^|Wk aail yülarca Sarı-Kırmızılı formayı başanyla taşıdı. • Uzun süren başanlı futbolculuk yaşamından sonra bugün birjübile maçıyla futbola veda edecek olan İsmail Demiriz, gençlerin önünün açılması için bunun şart olduğunu söyledi Spor Servisi-Galatasaraylı İsmail futbola ve- da ediyor. Uzun süren başanlı futbolculuk ya- şamından sonra bugün bir jübile maçıyla fut- bola veda edecek olan İsmail Deminz, artık futbolu bırakmanın zamanı geldiğini belirte- rek, gençlerin önünün açılması içın bunun şart olduğunu söyledi. Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da Bursaspor ile karşılaşacak olan Gala- tasaray'da İsmail son kez san-kırmızılı forma- yı giyecek. Son iki yıbn şampiyonu Galatasaray da ilk kez taraftannın karşısına çıkacak. Yeni trans- ferleriyle geçen hafta sezonu acan San-Kırmı- zılı takımda SafTet, Kuzmanovski, Sedat da oy- nayacak. Teknik Direktör Rainer Saftig'in bu karşılaşmada as futbolculann yanısıra genç futbolculan da deneyecek ve bu futbolcular hakkında az da olsa bilgı sahibi olacak. R A S G E L E R A I F ERTEM Perşembe söyleşileri Av açılacakmış. 13 ağustosta. Gazete haberı. Merkez Av Komisyonu Kararları elime geçmedı. Sıze başka haberlerım var. Bızim alt kattakiler. Yazar- çizer ve de sporcu takımı. Kent avcılanyla ilgili... Günlerden perşembe. Perşembe söyleşileri var. Güneş yaslanmaya görsün. Bir kıpırtı başlar. Akşam avında çıkan ördekler gibi. Alçaktan uçar. Yaylım yeri örtce hamamdı. Şimdi gar. Suyun rengi ağarmaya görsün. Atışlar başlar. Avla avcı karışır. Yara almayan kalmaz. Bir akşam karanlığıydı çızer Semih Poroy. Eşıni yitirmiş kuğu gibi. Yan çızdı. Gidiş o gıdiş Yançızer oldu çıktı. Hoca dıye anılır Metin Tükenmez. Bır de baktık tükenır ol- du. Sonra bır mektupgeldı Leyleğıngagasında Bozcaada'- nın karşıstnda. Yakıcı güneş altında. Cefa çekıyormuş. Vah vah... Ercan Turcan dörtnala. Atın üstünden inemiyor. At gemi azıya aldı. Dolanıyor, dolanıyor Altılı ganyan tuttu mu?.. Helal olsun! Kaşif Töre'ye uydu. Ahmet Kurt potayı buldu. llkorur aılesı Dilek Mehmet içkıde buz, yemekte tuz, sofra- da kız... Bekri'leri bir kez daha andık. Yerli yerini buldu. ' Nad de kervana katıldı. Bir de konuşsa. Sesının tonunu öğreneceğiz. Hey gidi Kamil Masaract. Makarayı sardı. Kulaklarınız çınlıyor mu?.. işte böyle. Kent avcılanmız saf tuttu. Akşam karanlığı çök- tü. Bekliyoruz. Tek bir kaz, rüzgara karşı. Çırpına çırpma. Aman atmayın kılavuzdur. Alay arkasından gelir. Hepimize kısmet... Hem de mini etekli... Birazdan ördekler sökün eder. Zafer işaretiyle üstümüze üstümüze. İşte bak gözüktü. Yaklaşıyorlar. Bunlar nereden geliyorlar. Kuzeye... Yoksa mevsımler mi değıştı. Av mevsiminde ördekler. Kuzeyden gelir. Güneye güne- ye. Bizım kent avcılarının ördekleri tersıne. Kışın kuzeye, yazın güneye. Demek onun için kentte avlanıyorlar. Havalar sıcak. Ko- şamıyorlar, terliyorlar. Kolay değil. Bavul ticareti. Sermaye- si sırtlarında. işleri zor... Bu yıl sakarmeke avı serbestmiş. Bilirsiniz karalara bürü- nür gezer. Karameke de denir. Bakmayın örtündüğüne. Av- laması kolaydır. Kolay avlanır. Uçmaz. Uçar gibi yapar. Kaç- maz. Kaçargibi... Avcıyı bekler... Haydi arkadaşlar karanlık bastı. Merkez Av Komisyonu gece avını yasakladı. Herkes evine! Rasgele... İSTAIVBUL^DA YALNIZ ÇALIŞIYOR Feyyazbekliyor • Feyyaz 31 temmuzu beklediğini söyleyerek "Ya beni serbest bırakacaklar ya da transfer ücretimi ödeyecekler " şeklinde konuşuyor. ASENA ÖZKAN Transferi karşılığı aldığı ku- lüp çeklerinın karşılığının çık- maması üzenne. çeklenn arka- sına "Karşılıksızdır" ıbaresı yazdıran ve bu nedenle kulüple ilişigi kesilen Beşiktaşlı Feyyaz, "Sabırla bekliyorum. 31 tenunuza az bir süre kaldı" diyor. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun oy birliğiyle kulüple ılişiğinin kesılmesine karar verdiği Feyyaz, çalı- şmalannı İstanbul'da tek başı- na sürdürürken, diğer yandan da iç transferin sona ereceğı 31 temmuz tarihini bekliyor. "Şu anda sessiz kalmak zonındayım. Zaten sesimi çı- karsam da Beşiktaş yönetiminde beni dinleyen yok. Son yönetim kurulu toplantısı- nda yüzüme dahi bakmadılar. Ancak şimdi 31 temmuzu bekliyorum. Çünkü ortada Beşiktaş Kulübü'nün benimle imzaladığı 1 ydlık bir sözleşme var" dı>or Fey\az \e ekliyor: "Ya beni serbest bırakacaklar ya da transfer ücretimi ödeyecekler." Feyyaz. "Peki sen hangi seçeneği arzu edersin" sorumuza ise "Elbette Beşik- taş'ı secerim. Çünkü ben Beşik- taşlı Keyyaz'ım ve öyle de kal- mak istiyorum" yanıünı veri- >or 633. Kırkpınar Yağh Güreşleri dün başladı Edirne'yi pehlivanlar bastı Binicüik heyecarn sürüyor Türkiye Şampiyonası Maslak'ta devam ediyor. 19Temmu2 Salıgünü başlayan Türkiye Binicilik Şampiyonası'- naaysonıma kadardevam edilecek. Türkiye Binicilik Şampivonası'- nakatuan kulüplerise şöyle: Ankara Piniciiik Ihtisas, Izmir Athlhtisas, Ankara Atlı Ihtisas, Bursa ye tstanbul Atb Ihtisas ile Kara Kuv>etleri takımları. Dünara verilen lyonaya devam k. •Türkiye'nin dort bucağından kıspetini kapıp gelen güreşçiler içinde en iddialı olanlann sayısı fazla. Edirne'de en çok konuşulan da geçen 4 yıi içinde tam 4 kez Başpehlivan olan Karamürselli Ahmet Taşçı'nın 5'inci kez unvanını koruyup koruyamayacağı. KEMAL TEMİZOĞLU EDİRNE - 633. Kırkpınar. Edırne'ye hareket getirdi. Sokaklar, caddeler, lo- kantalar, kahveler her yer pehlıvan dolu. Yani Edırne'nin gündeminde güreş var. Vali, Beledıye Başkanı ve de Kırpkpınar Ağası elele vermişler 633'üncûsü yapılan geleneksel güreşlerin en iyi şekilde ol- masına çalışıyorlar. Her yer pehlivan dolu ama gözler hep başa güreşecek pehlivanlan anyor. Tür- kiye'nin dört bucağından kısbetini ka- pıp gelen güreşçiler içinde en iddialı olanlann sayısı fazla. Edırne'de en çok konuşulan da geçen 4 yıl içinde tam 4 kez Başpehlivan olan Karamürselli Ahmet Taşçı'nın 5'inci kez unvanını koruyup koruyamayacağı. Ahmet Taşçı, "50 de- recede antrenmanianmı yaptım. Sara- yiçi'nde hava ne kadar sıcak olursa benim şansım o kadar fazla" diyor ve eklıyor "Herkes benim peşimde. Bana 5'inci defa kemer bırakmamak için yemin etmişler. Buna rağmen kemer yine bende kalacak. Karamürselliler'e selamım olsun." Izmıtlı Sezgin Yüksel ise "geçen yıl yendim, saymadılar. Ama bu defa daha tecrübeliyim" dıyor ve Ahmet Taşçı'ya meydan okuyor. Antalyalı Cengiz, Balı- kesirli SafTet. Zonguldaklı Ziya da hep Taşçı üzenne laf atıyorlar. Ama ermey- danı burada. Lafla başpehlivan olun- muyor. Kim ayakta kalîrsa o başpehli- van olur. Göreceğiz. TEHIS Hevyevde turnuvavar• TED Open bu yıl Efes'in sponsorluğunda 1-7 ağustosta oynanacak. 15-21 ağustosta TED kortlannda Türkiye Büyükler Turnuvası, hemen onun ardmdan da Uluslararası 2. Türkiye Satellite Turnuvası var. IŞIK ÜSTÜN ~ Tenis turnuvalan sigara tir>'akiüğine dön- dü. Sigaranın bin bıtmeden onunla diğeri nasıl yakıhrsa. turnuvalann da bıri bıtmeden diğeri başlıyor. Bu durum Veteran turnuvalannm kalitesı- ru ve duyulan ılgıyi bır haylı azaltmış bulunu- yor. Şimdi Kadıköy yakasındakiler, İstan- bul'dakı turnuvalara gelmıyor. İstanbul tarafındakıler de karşıya gitmi- yor. İşin bir de ekonomık yanı var. Çünkü kayıt ücreti, yol parası, köprü parası derken bir de kulüpte yemek faslı çıkarsa, bir milyo- na bır maç oynamak tatsız geliyor. Ancak turnuva yapanlar yine de memnun. Öyle veya böyle yüz civannda yanşmaa bulu- nuyor. Veteranlarda şu anda oynanmakta olan TED, Bizim Tepe ve Dalyan turnuva- lan hafta sonunda bıtıyor. Lisanslı teniscılerde on yaş grubundan iti- baren şehir şehir. kulüp kulüp dolaşmaya başladılar. Tenis açısından esas renkli ve önemli günler ise ağustos ayında. TED Open bu yıl Efes'in sponsorluğunda 1-7 ağustosta oynanacak. 15-21 ağustosta TED kortlan- nda Türkiye Büyükler Turnuvası, hemen onun ardından da, Uluslararası 2. Türkiye Satellite Turnuvası var. Bu arada 1-7 ağus- tosta İzmır'de Türkiye 16 Yaş Şampiyonası, 15-21 ağustosta Yeşilyurt'ta Türkiye 18 Yaş Şampiyonası oynanacak. Useriçin karar 4 ağustosta HİLMİTÜRKAY Haysiyet Divanı tarafından Fenerbahçe Kulübü ile ilişiği kesilen Futbol Şubesı Sorumlu- su Erol User'in durumu 4 ağus- tosta kesinlik kazanacak. Haysiyet Divanrdün yaptığı toplantıda. Erol User'in savun- masını almayı ve bunun için kendisiıte tebliğ etmeyi karar- laşürdı. Adnan Alptekin başkanlığın- da yapılan dıvan toplantısında, yokuzluk iddiasıyla suçlanan Erol User için, eskı Başkan Gü- ven Sazak ıle Başkan Hasan Özaydın ve muhasip üye Tahir Perek tanık olarak dinlendi. Sa- zak, Özaydın ve Perek'in, Erol User lehine ıfade verdikleri öğ- renildı. Eski Başkan Güven Sazak, başkanlığı dönemındekı tüm harcamalarda usulsüzlüğün ke- sınlıkle sözkonusu olmadığmı, Erol User'ın de boş yere suçlan- dığını söyledi. Başkan Hasan Özaydın da, kendisinin kulüp başkanı ola- rak aynı zamanda üyeler ara- sında hakemlik görevı yapüğını belirterek "Asdsız haberlerle F. Bahçe'yi yıpratmamak gerekir. User, görevinin başındadır ve Al- manya kampuia katılacaknr" dedi Haysiyet Dıvanı Başkanı Adnan Alptekin ise, Erol User içın aldıklan ihtiyatı tedbir ka- rannın de\am ettiğini belirterek "Hasan özaydın bu karara uy- mayarak kulüp tüzüğünü çiğne- di. Bu, L'ser'e tebligat yapıp 4 ağustosta savunmasını almayı kararlaştırdık" dedi F.Bahçe-V atampor Almanya'da çalışmalannı sürdüren Fenerbahçe, bugün Bremen'de Vatanspor Bre- men'le karşılaşacak. Maç saat 18.00'debaşlayacak. Sverrisson resmen Beşiktaşlı KRİENS (Cumhuriyet) - Arjantinlı santrfor Osvaldo Nartallo'yu, uzun uğraşlar sonunda 1. Lig'ın yem ekibi Petrolofısıspor'a 1 yıllığına kiraya veren Beşiktaş. önceki gün Izlandalı futbolcu Sver- risson'la Isviçre'de 1 yılhk mukavele imzaladı. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Erhan Solu, yaptığı açıklamada, "Sverrisson'a 200 bin, kulübü Sruttgart'a da 200 bin mark ödeyeceğiz'* dedi. Beşiktaş, Isviçre'dekı son maçını bugün Kriens takımı ile oynayacak. Siyah-Beyazlı takım yann Almanya'ya ge- çecek. Barcelona'dan Hagi'ye 200müyar Spor Servisi - '94 Dünya Kupası'nda Romanya'yı ba- şanya götüren Hagi için Bar- celona kesenin ağzını açtı. Jtalya'ın Brescıa takımmda oynayan Rumen futbolcunun geçen yılkı değeri 90 milyardı. CruyfTun Hagi için 200 mil- yan gözden çıkaracağı söyle- niyor. Silivri'de yelken heyecanı Spor Servisi - Avrupa Opti- mist Şampiyonası, Silıvn Ko- yu'nda bugün başlayacak. 6 gün sürecek şampıyonada 33 ülkeden 151 erkek 239 sporcu mücadeleedecek At yanşı sonuçlan Spor Servisi- Dün koşulan İstanbul at yanşlardmda aitılı ganyan, 2-7-3-4-8-1 kom- binesini bılenler 2.618.050'şer lira kazandılar. FLTBOL 19.00 Galatasaray-Bursaspor (A.S. Yen) BİNtCİLfK 14.00 Türkiye Şampiyonası (Maslak) YELKEN 11.00 Avrupa Optimist Şam- piyonası (Sijivri) OTOMOBİL SPORLARI 18.00 Tırmanma Yanşı (Bey- koz-Bozhane) TV'MSPOR TVl 20.45 Günün Spor Ha- berlen TV314.50 At Yanşlan (Nak- len) 18.00 Kırkpınar Güreşleri (Bant) 21.40 Dünya Kupası'nın Ar- dından
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog