Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURJYET 17MAYIS1994SALI 16 SPOR Şampiyon Galatasaray'ın iç transferde canını en fazla Hakan, Tugay, Suat ve Hayrettin dörtlüsü sıkacak Chnboın'da sıra siıııdi transferdeİç transferde 7 milyar tavanını aşmak g istemeyen yöneticiler dış transferde de arayışlannı sürdürüyorlar. Spor Servisi - Galatasaray'da eğlence bitti sıra transfere geldi. Galatasaray Kulübü Futbol Şube So- rumlusu Adnan Polat, ıç ve dış transferde son durumu değerlendirmek için dün ön- ce idan menajer Adnan Sezgin daha sonra da transfer komıtesındekı arkadaşlan>la göruşerek politıkalannı belirlediler. İç transferde 7 milyar tavanını aşmak istemeyen yöneticiler en fazla 10 milyara çıkacaİclannı belirttiler. Dün gece yapıl- ması gereken yönetim kurulu toplanüsı iseertelendı. Galatasaray yönetiminin canını en çok iç transferde Hakan, Tugay, Suat ve Hay- rettin dörtlüsü sıkacak. Bu futbolcularla daha önce bir toplantı yapan ve "Şampiyon olmazsanız benim söykdiğim râkamlan kabul etmek zonın- dasınız" dıyen Adnan Polat'ın bu durum- da ne yapacağı merakla bekleniyor. Dış transferde kaleci arayışını sürdüren Ga- latasaray, İsveçli Ericksson ve Alman Köpke ile pazarhkta. Ancak Nörköp- ping'de oynayan Ericksson'un transferi- ne daha sıcak bakıhvor. Bu arada Beşiktaşlı Şifo Mehmetede, "Kulübünle anlaşamazsan gel konuşalım" biçiminde teklif yapıldı. Şampiyonluğun kutlandığı eğlencede, San-Kırmızıu futbolcular yönetimin be- lirlediği tavan fıyatı olan 7 milyan beğen- mezken, kendi aralannda sohbet ettiler ve sonuna kadar pazarhk yapacaklannı söylediler. Hakan imza attı Yönetıcılenn önceki gece şampiyonluk eğlencesine kaçınp getirdiğı Karabüks- porlu Hakan ıle sözleşme imzalandı. Hakan için kulübüyle 6 milyar lira üde- neceği öğrenildi. Bursaspor'u yenerek mutlu sona ulaşan San-kırmızılı ekibin futbolcuları sabah erken saatlere kadar kutlamayı sürdüriir- ken; Hakan, Arifle birlikteneşesaçtı. Tugay iseeşi ile birliktesezonun yorgunluğunu attı. (Fotoğraf: MUSTAFA ERSOY) CSaray sabahakadareğlenMSpor Servisi - Galatasaray, şampiyon- Kutlamaya gece 10.00'da katılan fut- Galatasaraylı plması. vc sunuculuk ya- Galatasarav yönetiminin anlaşmava luğu sabahlara kadar kutladı. İki yıldır bolculann Le\cnt'teki Küfc Bar'a maç pan Rasim Öztekin'in sık sık ömer vardığı diğer' futbolcular Kocaelispor'- şampiyonluk tacını giyen San-Kırmızılı otobüsüyle gelmeleri dikkat çekti. Ça\ dan Saffet, Gençlerbırlığı'nden Ergün, Engin, Bursaspor'dan Sedat, Yeni Tur- gutluspor'dan Metin've Bekir'in onü- müzdeki günlerde imza atması bekleni- yor. şampiyonluk taanı gıyen futbolcular. çılgınlar gibi eğlenirken koca bir yılın acısını çıkardılar. Sezon boyunca yetmişe yakın maç yaptıklannı belirten Galatasaraylı futbolcular. eğ- lenmeyi hak ettiklerini açıkladılar. dikkat çekti Geceyi düzenleven Ahmet San'm Küfe Bar'ın kapısında gazetecilerle ka\ - ga etmesi, telefonla yapılan bomba ıh- barlan geceye renk kattı. Geceve katılan sanatçılann çoğunun Ça\uşoğlu'na göndcrmeler yapması ılgi çekti! Galatasarav'a sövlediği şarkılarla ünlenen Mahsun Kırmı/ıgül. "Benim söylediğim şarkılarla taraftannız arttı. sizden para bekli>orum" demesi gülüş- mclcrc nedcn oldu YORUM METİNTÜKENMEZ Galatasaray hak etti Galatasaray'ın. bu sezon şampıyonluğu en çok hak eden takım ol- ma bakımından. yorucu maratonun biliminde mutluluğu doya doya yaşamaya ve hatta gururlanmaya hakkı \ardır. türk futbolu, Galatasarav'ın üç ayn cephede sonuna kadar sa- vaşıp bu ^avaşımdan başanyîa çıkmasına ilk kez tanık oldu. Galata- saray'ın gırdiği stresli ortamdan sağlıklı çıkmak kolay değildi. Cim- bom'un şampıyonluğu. insanın sporsal alanda sanılandan daha fazla gücc sahip olduğunun da bir kanıtı olması bakımından anlamlıdır. BaşanMZİıkla olduğu gibi başanda da ckıbi oluşturan her kişinin ayn bir payı vardır. Futbol. ekibi oluşturan kişılerın fizıksel ve ruhsal yöndcn doğru iletişim kurabilme sanatıdır. Ancak, bir sczon boyun- ca oynanan lüm maçlarda doğruyu yakalamak zordur. Performans- ta dalgalanmanın olması. futbolla uğraşanlann doğal zorlanmasıdır. Bunu en aza iııdiren. sorunlan çözmek için değişik seçenekler üretebi- len takım başanya ulaşıyor. Bu başandan da herkes payına düşeni alıyor. Futbol bir takım oyunu. ama lakımın genel pcrformansı futbolcu- lann sahip olduğu bireysel bccerilcrin. futbolun hizmcline sunulması- na bağlı. Galatasaray. yorucu bir maratondan başanyla gkarken bu başanda daha fazla pay sahıbi olan futbolcular var. Yanı. sahip olduğu tüm futbol değerlerini forması için ortaya koyanlar. Kalli'nin döneminde. ışe ya- ramaz görülen Suat. bu sene Ga- latasaray'ın itıcı gücü oldu. Gö- rev aldığı her maçta perfor- mansının sınırlannı zorladı. Bar- celona karşısında duyduğu so- rumluluğu. Karabüksporla oy- narken bir kenara itmedi. Her maçın. profesyonel futbolcu ıçın ka- zanılması gereken bir iş olduğu duygusuyla oynadı. Suat'ın yaşadığı başanlı sezonda HollmaıuTın rolü >adsınmamalı. Hollmann'ın Suat'ı takıma kazandırması. bir antrenörlük başansıdır. Hakan'ın Galatasaray'da üstlendiğı görevi anlamak ıçın. Cim- bom"un Hakan'sız maçlanna bakmak yeterlidır. Rakıp savunmaları yerden ve havadan çözen, yıpratıcı koşulanyla arkadaşlanna gol yol- İan açan. pozisyonlar hazırlayan Hakan'ın üst üste kazanılan ıkı şampıvonlukta da önemlı payı var. Günümüz futbolunun amansız markajı ıçerisınde bu denli dev amlılık göstermek. zaman zaman kınk burunla görev yapmak Hakan'a özgü bir öz\endır Stumpf ve Büleıtt, Galatasaray'ın savunmadakı askerlen. İş ahlakı ve görev bılınci yüksek ikı Galatasaraşlı. Stumpf. birara sakatlık ne- deniyle formasından uzak kaldı. Ama görev aldığı her maçla ü^tün performans gosterdi. Bülent ise devamlılığın. davanıklılığın ve özve- nnin simgesi oldu. Galatasaray'ın şampıyonluğunda her futbolcu- nun payı vardır. Ama Suat. Hakan. Stumpf ve Bülent, şampiyonluk onurunuen çok yaşayanlar olmalı. Bu fuibolculann ortak özelliği ise çağımızın futboluna vatkın olmalandır. Yani futbolun. devamlılık. dısiplın. suvaşım ve iş ahlakına dayalı çlduğunun ayırdına varma- lan .. Galatasaray,yorucu bir maratondan başanyla çıkarken bu başanda daha fazla pay sahibi olanfut- bolcular var. Yani, sahip olduğu tüm futbol değerlerinijorması için ortaya koyanlar. ÖZAYDIN VE ÇAKMAK TART1ŞTI Fenerbahçe yönetiminde kavgaSpor Servisi - Fenerbahçe'de başİcanlık savaşı yeniden kızıştı. Transfer döneminde uygulana- cak politikayı oelirlemek üzere yapılan yönetim kurulu toplan- lısında adaybğını açıklayan baş- kanvekilı Hasan Özaydın'la. İsmet Sezgin yandaşı olarak bilı- nen yönetici Zeki Çakmak ara- sında tartışma çıktığı öğrenildi. Basın Sözcüsü Kazım Bayül- ken'in, yönetim kurulu toplantı- sı ile ilgili olarak yaptığı açıkla- mada özaydın'ın başkan adaylı- ğı konusunda bilgi vermemesi dikkat cekti. Ancak Özaydın, toplantıda başkan adaylıjbru resmen açıkladı. Bu arada futbol Şube Sorumlusu Erol L'ser'in is- tifasının da cebinde olduğu bil- dirildi. Fenerbahçe'de transfer komi- tesi dün gece yapılan toplantıda, belli oldu. Abdullah Acar. Erol User, Tahir Perek , Şükrii Ersoy ve Ertuğrul Hatayn'dan oluşan komite. transferde "Ihtiyaca gö- re futbolcu" prensibiyle hareket edecek. Fenerbahçe bugün Oğuz, Aykut, tlker, Semih, Ha- kan ve Ahay'la masaya otura- cak. Fenerbahçe basın sözcüsü Kazım Bayülken, iç transferin 2-3 gün içinde sona creceğini bil- dirdi. Bayülken, 25 mayısta ya- pılacak toplantı sonrası da satı- lacak futbolculann belirlenece- ğini söyledi. Yöneticiler, sezon başında jü- bile karan alan ancak teknik di- rektör Osieck'in ısranyla 1 yıl daha oynamaya karar veren Müjdat'ın durumu görüştüler. Yöneticiler oy birliğiyle Müj- dat'ın önümüzdeki sezon da oynamasına karar verdiler. Rıd- »an'ın durumu ise başkanlık se- çımı sonrası belirlenecek. Engin menüsküs Fenerbahçe'nin milli kalecisi Engın'in menüsküs olduğu öğ- renildi. Kupa maçı sonrası ame- liyat olması beklenen Engin 1.5 ay dinlenecek. Bu arada golcü Aykuı'un bir kızı dünyaya geldi. Bebeğe Yağmur adı verildi. TAKIMIM SON DAKIKADA KURTARDI Z.Bumulu Adnan'dan 20 milyarlık gol ARİFKIZILYALIN Bir futbolcu. son haftalarda attığı gollerle takımının kaderini etkileyebilir mi? Evet; Adnan, 2^eytiburnuspor"u idam sehpasından çevirdi. Son haftalarda attığı kritik gollerle. "küme düştü" denen Laci- vert-Beyazh ekibi düzlüğe çıkaran genç futbolcu, son dakikada Karabükspor ağlanna gönderdiği golle tarihe geçti. Karabük maçında dakikalar 89'u gösterirken Yasin'in ortası- na yükselerek 2^eytinburnuspor'a hayat veren golü atan Adnan kimdi0 Pazar gününden bu yana futbolla ilaili ilgisiz herkes bu soruyu sordu. Trabzon do- ğumlu olan Ad- nan. gurbetçi bir ailenin çocuğu. Armenia Bielefeld takırrunda futbola başlayan 26 yaşın- daki Adnan. Türk futboluyla 5 yıl önce Düzce Doğ- sanspor'da tanışrı. Bu ekipte başany- la geçen yıllann ardından Adnan'a Gaziantepspor yolu gözüktü. Gü- ney ekibi onun için duraklama döne-Adnan (sağda) son saniyede attığı golden sonra sevindni arkadaşlanyla paylaştı. miydi ve Zeytin- burnuspor'dan gelen teklifı itirazsız kabul edip İstanbuFa geldi. Aldığı para mı? Onu tüm ısrarlara karşın söylemiyor. Ama bonservis ücreti dahil 1 milyardan daha az bir ücrete ma! oldu- ğu belirtiliyor. Şu sıralar Adnan'a değer biçmek olası değil. 2. ligde kazanılacak bir şampiyonluğun en az 20 milyara mal ola- cağı düşünülürse sanıyoruz Adnan'ın gerçek değeri gözler önü- ne serilir. Attığı golle flaş isim haline gelen Adnan'la maç sonrası söy- lestik. O hâlâ maçın şokunu yaşıyor. Her iki lafın arasında "ınanamıyorum" diyen Adnan, binde bir yaşanacak bir mucize- yi gerçekleştirdiğini söylüyor. Ligde en az gol yiyip en fazla gol atan takımın F.Bahçe olduğunu söyleyen Erol User: Bu kadroyla ikiııcilikbaşarı değil HILMİTÜRKAV Şampiyon Galatasaray'ın bir puan gerisinden lıgi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler. haftasonu Trab- zonspor ile oynayacağı "Başbakanlık Kupası" maçına çevrildi. Karşıyaka karşısında alınan farklı galıbivetten sonra fubolculannı dün Belgrad Or- manına götürerek kros çalışması yaptı- ran Holger Osieck'in moralinin hayli bozuk olduğu gözlendi. Futbol Şube Sorumlusu Erol User, yaptığj lig değerlendirmesinde Fener- bahçe'nin ikinciliğini başan saymadı- Futbol Şube Sorumlusu Erol User. "Büyük J1 ' bombalanmız var. Fenerbahçeli taraftarlar bize güvensinler, biraz sabretsinler 26 mayısta bu bombalan açıklayacağız" şeklinde konuştu. klarını söyledi. San-Laci\ertlı ekibin ligde en fazla gol atıp en az gol yiyen takım durumunda olmasına karşın ar- zuladıklan yerc ulaşamadıklannı bclır- tcn Erol User. "Galatasaray'ı şantpi- yonluğundan dolayı kutluyorum" dcdi. Sezon başında veni transferlen Mec- nur, Bülent Nielsen, Uche, \\ agenhaus. Emre, Kemalettin. Aygün, Cengiz'le şampiyonluğu düşleyerek yola çık- tıklannı. ilk yanda beklenilen randı- manı alamadıklannı. ikinci yanda özel- likle son maçlara doğru iyi futbol ve iyi skor elde etmelerine karşın Galatasa- ray"ı aşamadıklannı söyleyen Erol User "Şimdi Trabzonspor ile oynayacağımız • Başfcakaıriık Kupası maçın* «Jüşünüyo- ruz" dedı. İç transferde spzleşmelen sona eren Oğuz, Aykut ve İlker ile ilk etapta anlaşma zemını aradıklannı kay- deden Futbol Şube Sorumlusu Erol User. "Büyük bombalarıınız \ar. Fener- bahçeli taraftarlar bize güvensinler. biraz sabretsinler 26 mayısta bu bombalan açıklavacağız" şeklinde konuştu. User. NVagenhaus'un gönderileceğini ve bu futbolcunun yenne ıyı bir yabancı alacaklannı. bunun da büvük ihtimalle Ukraynalı şu anda Hamburg'da top oy- nayan golcü futbolcu İvanauskas oldu- ğunu vurguladı. Lacivert-Beyazlılar, play-offserisinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi yenerek skoru 2-1 yaptı Efes Pîlsen, bir adım öne geçti Efes Pilsen: 89 - Fenerbahçe: 80 SALON-.Abdi İpekçi HAKEMLER:drow Akkaya <3). Mıırat Biricik (3ı EFES PİLSEN:Taııcr ı5ı3, \aıımoski (7)20, Volkan '7)23, Oknır ''.',. Gökluın ı4. Burrou^hs (7)23, Tamer (5,8. l'fuk (6 ı 12 FENERBAHÇE:/i/wr '5)5. Miller (5/8. Harun < 7)30. Lerent <5>7, Ömer <5)9. Thompson (6113. Hiisnü (518 İLK \\Rl:45-42 Efes Pilsen lehme LEVENTYÜCELMAN MAÇTA OLAYLAR - Fenerbahçe ile Efes Pilsen arasında oynanan maçın bitimine 3 dakika 46 sani- ye kala, Efes Pilsenli Naumoski'nin 3 say ılık basketi salonu bir anda birbirine kattı. Masa hakemleri. Naumoski'nin 30 saniye dolduktan sonra atış y aptığını belirterek, saymadılar. Bunun üzerine Efes Pil- sen kocu Aydın Örs >e basketbolcular bir anda masa hakemlerinin başına toplandı. ^ apılan itirazlara hakem Özcan Akkaya da katılınca masa hakemleri basketi verdi. Bu ana kadar sessiz kalan Fener- bahçe'nin kenar yönerimi basket karan üzerine bir anda hakem masasının etrafına üşüştüler. Fener- bahçe koçu Kulenoviç ise adeta çüdırdı \e hakemlerin üzerine saldırdı. Şcref tribününde iki takım yöneticileri birbirine girerken, taraftarlar, salonun koltuklannı söküp alana fırlattılar. Hakem ve Efesü basketçiler maç sonrası salonu polis kordonu eşliğinde terkettiler.l Fotoğraf: ALİ ESER) Play-OtTyan final serisi ikin- ci maçında Efes Pilsen. Fcner- bahçe'yi 89-80 yenerek 2-1 öne geçti. İki takımın da adam adama savunmaşla başladığı maçın ilk anlarında Fenerbahçe. ilk maç- la vapuğı haiaya düşnieyerek vıvunnıada doğru cşleşmcler yaptı. Böylccc Naumoski'yi Harun ile. Tamer'ı de Ömer ilc savunarak " ekstra savılar" ye- mckten kurtuldu. Eİcs'tc ise Volkan'ın ıçcnye yardını ettiğı anlarda savunduğu Harun'u kaçırdı. Hüsnü de ıçcn drivc ederek skor bulunca Efes. Ta- ncr ilc önlem aldı. Efes Pilsen. fast-brcaklar bulama- yınca sct hücumu u\gulamak zorunda kaldı. Dış şutta da kö- lüyüzdcncdcniyleaçtığı 7sayı- lık farkı koruyamadı. 15. daİci- kadan sonra Tamcr'ın 3. faulü 'Beşiktaş'a Gillhaus değil, yırtıcı futbolcu gerekli' diyen yönetici Mete Kılıç: Seba, Ertuğrul'un transferinde kararlı ASENA ÖZKAN Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Mete Kı- lıç. "Bize Feyyaz ayarındaki Gillhaus değil, Ertuğrul gibi yırhcı futbolcu gerekli " dedi. Transfer komıtesi üyesi Mete Kılıç. Başkan Süleyman Seba'nın Samsunsporlu Ertuğrul'u transfer etmek için uğraştığını. şayet Sam- sunspor Kulübü'nü ıkna edebilirse bu trans- ferin gcrçekleşeceğini söyledi. Kılıç, vabancı transferiyle de ilgili olarak "Hans Gillhaus, Feyyaz ayarında bir futbolcu. Şayet Daum, 'ben bu adahiı isterim' derse büvük olasılıkla kendisine olumsuz yanıt vereceğiz. Çünkü. Gillhaus'un yerine ErtuğnıPu almak çok daha akılcı olur. Beşiktaş'ın yırtıcı genç futbolcula- ra ihtiyacı var" dedi. Diğer yandan Teknik Direktör Christoph Daum, önceki gece yöneticilere ve futbolcu- lara verdiği yemektc. Türkiye Kupası'nı ka- zanarak büyük bir başanva imza attıklarını söyledi. Türkiye Kupası'nın kutlama yeme- ğınde bir konuşma yapan Daum. " Önümüz- deki yıl çok daha başanlı bir Beşiktaş yarat- mak için tüm gücümüzle çalışacağız. Şirridi tek hedefimi/., hafta sonu Cumhurbaşkanlığı Ku- pası'nda Galatasaray 'ı venip kupavı kazan- mak" dedi. Fevzi imza attı j ş . dış tra^^!e^de ilk hamlesini yapa- rak. B Genç Milli Takımın başanlı kalecisi Fevzı'yı renklerine bağladı. Muğlaspordan transfcredilen 17yaşında- ki genç kaleci. Bcşiktaş'a bonservis bcdeli ile birlikte toplam 2 milyar 600 milyon lira- va mal oldu alması nedeniyle Efes. kısa ile oynamak zorunda kaldı. Bu Efcs açısından savunmada bazı boşluklar mevdana getirdiyse de dev reyi 45-42 önde kapama- sını bıldı. İkinci yanda Fenerbahçe. fa- ul problemleri nedenivle Nau- mo^ki'\i Hüsnü ile savunmak durumunda kaldı. Top kayıp- lanna sinırlcnip. ilk defa tultur- duğu konsantrasyonunu kay- bedcn Fenerbahçe'ye karşı Efcs.savunma boşluklannı kul- lanıp farkı 1? sayıya çıkardı. Efes. pota altını tek uzunla kal- masına karşın kısalann yardı- mıyla iyi savununca. Fenerbah- çe. bu kilidi açmak için son 5 dakikada 3 uzunla oynamayı denedi. Bıtimc3dakıka46sani- yc kala hakcmin masaya baka- rak 30 saniye top kullanma siiresı doldu gerekçesıvle Nau- moskı'nın üçlüğünü önce red- dedip sonra basket karan ver- mesi. maçı elektrikli hale soktu. Fenerbahçe'nin bu gergin or- tamda normalin üzerinde sinir- lenmesı. mag döndürebileceği sürede oyunu bırakıp hakemle uğraşması. savunmayı tama- men bırakması bizce hataydı. Bövle bir gcrgin ortama Avru- pa Kupalan maçlanndan alışık olan Efes Pilsen, fazla etkilen- medı. Son dakikalarda tam sa- ha prese karşı hiç bir an maçı kaybedecek duruma gelmedi. Kısacası Efes Pilsen. diğer ma- ça oranla daha akıllıca oynar- ken. Fenerbahçe. gergın daki- kalardan fazla etkiîenmenin kurbanı oldu diyebiliriz. F.Bahçe'nin itirazına pet • AN KA RA (Cumhuriyet Biirosu)- Fenerbahçe Kulübü'nün. Efcs Pilsenli baskctbolcu Timothy Burroughs ıçın yaptığı itiraz, Ankaraö. İdare Mahkemesi'ncc reddedildi. Fcnerbahçe: Türkiye Kupası final maçında Efes Pilsen'in, İtalya'dan transfer ettiği A BD'li Timothy Burroughs'u, FIBA'nın 28 şubattan itibaren yabana oyuncu transferine izin vermeyen karan gereği oynatamayacağını belirterek Basketbol Federasyonu'na itirazda bulunmuştu. Hakemler apıklandı Spor Servisi - Galatasaray ve Beşiktaşarasında 22 mayıs pazar günü yapılacak, Cumhurbaşkanlığı Kupasını FIFA Kokartlı Hakem Bülent Yavuz yönetecek. 19 Mayıs Stadfnda. 21 mayıs cumartesi günü Fenerbahçe-Trabzonspor arasında oynanacak, Başbakanhk Kupası karşılaşmasını da, FIFA kokartlı hakemlerden Hasan Ceylan idare edecek. Atatürkyol koşusu • Spor Servisi - Geleneksel Atatürk Yol Koşusu'nun 14.'sü. İstanbul Gülhane Parkuru'nda yapıldı. Dört kategonde gerçekleştirilen koşuda. 4 bin metre büyük erkeklerde Bursa Bölgesı'nden Uğur Özdemir, ay nı mesafede büyük bayanlarda Gaziosmanpaşaspor Kulübü'nden Zey nep Öner birinci oldu. Atatürk Yol Koşusu'nda 3 bin metre genç erkeklerden Şehremıni Lisesi'ndcn Şener İplikçi. bayanlarda ise Gaziosmanpaşaspor Kulübü'nden Songül Gültekın binncılıği kazandı. 2 bin metre yıldız erkeklerde Galatasaray "dan Turhan Örnek. bayanlarda ise aynı kulüpten Şencan Fen birinci olurken. 2 bin metre masterlerde de Ahmet Osmanpaşaoğlu ilk sırada yeraldı. Toto'da 87 kişi 13 artı 1 bildi • ANK.ARA(AA)- Spor-Loto'nun33. haftasındaToy nanan maçlarda 6 beraberlik çıktığı ıçın toplam 2 mily ar 929 mily on 613 bin 695 lira. 34. haftava devretti. Yapılan açıklamay a göre. 7'ye isabet eden 736 milyon 213 bin 923 lira ile 8'e isabet eden 2 milyar 193 milyon 399 bin 772 lira birsonraki haftava devretti. Bu arada. Spor-Toto'da 13 artı 1 bilen 87 iştırakçi, 9 milyon 449 bin 555 lira. 13 bilen 30 kişi 7 milyon 275 bin 321 lira. 12 maçı doeru tahmin eden 3l29kişiise272bin039"ar lira alacaklar. TV'despor T\' 1 20.45 Günün spor ha- bcrleri. TV 3 18.00 M. United - Chel- sea (İngıltere Federasyon Ku- pası finah;bant). 21.15 FIFA Gol Yanşması. 21.45 İkinci Lig Dosyası HBB 14.30 Inter - Parma kar- şılaşması (bant) SPOR-TOTOTAHMM au 2 3- 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 IHfUI Demzlspof [21 Aytiınspor (10) Vanspor (4) Parorts. (1) Boiusoff (9) Sakaryaspor (61' Artatyaspcf (71 Bafcırtoy (3) AC Danıspor (51 V Turg^Huscor |8) GOPasa |5I BSeHırBU (61 Kartal (3! UAnadolu (2) Sokespor (7) CarDeröanel (1) Bucaspc (6) Muğiaspor (5)j KuBhyaspof (8) Konyaspor (11: Unyespor (8)] Çonjmspor (S) fTT (5) Gıresunspor (7) Adıyamansoor (5) Adanaspor (3) UaıatyastCT (61 Dıyartamrspor 1 4) BörtJuBoot (1) Oluspor |4) TareuskjYurtu (4) YYuzgaSpor (7) 1 1-0-2 1-0 2-0 1-0 1-0 0-1-2 2-0 1-0 1-0-2 1 2-0 1-0-2 1 1 LOTOTAHMM 3 - 8 - 1 1 - 1 6 - 2 1 2 - 7 - 1 2 - 1 9 - 2 2 3 - 9 - 1 1 - 1 8 - 2 1 5 - 7 - 1 2 - 1 9 - 2 4 9 - 1 2 - 1 5 - 1 9 - 2 1 1 - 4 - 7 - 1 2 - 1 6 - •24-29-33 •26-28-33 •24-29-34 •27-31-35 -26-30-36 21 -24-28
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog