Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

5 AĞUSTOS1993 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 11 ISTANBUL'DA YAŞAM RessamSabnBevkeVikaybettik Sabri Berkel 86 yaşındaydı. Kültûr Servisi - Ressam Sabri Berkel bır süredir yatmakta olduğu Şişlı Etfal haslanesinde dün sabah öldü. "Aplestik anerru-kansızlık" teşhisiyle 57 gündür hastanede tedavi görmekte olan Berkel 86 yaşındaydı. Sabri Berkel, 1907 yılında Üskupde doğdu. 1927'de Üsküp Sırp-Fransız Okulu'nu Hıtirdi. Belgrad Güzcl Sanatlar Okulu'nda ve daha sonra da Floransa Güzel Sanatlar Akademisi'nde Feüce Ca- rena'run öğrencisi olarak fresk ve gravür öğrenimi gördü. 1935'te Türkiye'ye dö- nen Berkel, İsianbul Devlet Güzel Sanat- lar Akademisi'nde desen. yağlıboya ve gravür çahşmalanndan oluşan ilk sergisi- ni açtı. 1936-38 arasında Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü'nde resim öğretmenli- ği yaptı. 1939'da LeopoM Levy'nın DGSA'ya gravür asistanı olarak atandı. 1941'deD Grubu'na katıldı. 1947'de Mil- li Eğitım Bakanlığı'nca kitap basımı ko- nusunda incelemelerde bulunmak üzere Paris'e göndenldı. Burada bır yandan kı- tap uzmanı Y.G. Danagnes'ın atölyesme devam ederken bir yandan da Andre Lhote'un atölyesinde çabştı. 1948de Amsterdam'da açılan Modern Türk Sa- natı Sergisi'ne, 1949'da Torino Uluslara- rası Sanat Kulübü Sergisi'ne katıldı. 1949"da DGSA'nın Dekoratif Sanatlar Bölümü galeri öğretmenliğine getırildı ve bugörevı 1974"edeğinsürdürdü. 1965-69 arasında DGSA"da yüksek Resim Bölü- mü Başkanlığ yaptı. 1977'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü'ne atandı. 1961'de "22. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde 'Kompozisyon no. 1" adlı yapıtıyla birincilik ödülü aldı. Sûrekli arayış içindeydi Berkel resim yaşamırun her aşamasın- da sürekli arayış içinde birtakım deneyle- re girişti. Floransa Akademisi'nde edin- diği güçlü desen bilgisini, sağlam klasik anlayışını, Paris'te büyük ustaiann yapıt- lanru ınceleyerek pekiştirdi. 1948'den sonra şiddetli renklerle oluşturduğu yan soyut natürmort ve manzaralar yaptı, 1950'den sonraysa iyice geometrik soyut- lamalara yöneldi. Kaligrafiye bağlı leke çalışmalanna ağırlık verdi. 1962'de "ta- şist" (lekeci) bir tavırla renk lekelerini çiz- giden bağımsız raslantısal bir düzen için- de kullanmaya başladı. 1960'ta Yeni Levent konut sitesindeki bir dış duvarda • gercekleştirdiği 12 metrelik mozayik ça- lışma. Berkel'in bu dönem resimlerine egemen olan lekeci tavnnın büyük boyut- lu bır uygulamasıdır. Berkel'ın çağdaşı şair fskender Ftkret Akdora. Atac'ın Ankara'da dostlan için sövlediği dörtlükleri örnek alarak ressam ıçın şu şiın yazmıştır. Şu Sabri Fettah Elinde miftah Eyledı siftah Aşka Lebon'da. GEREKLİTELEFONLAR - Yangın İhbar 110 - Polis İmdat: 155 -Jandarma: 156 -SuAnza: 185 -ElektrikAnza:186 -HıarAcil: 112 - Bilinmeyen Numaralar: 118 - Zabıta Müdürlüğü 527 57 00 - Mezarhklar Müdürlüğü: 272 13 73 (3 Hat) ve 188 - Büyükşehir Belediyesi: 512 55 00 -İSKİ:588 38OO -IETT:24507 20 - Emniyet Müdürlüğü: 272 81 81 •Hastaneler - Cerrahpaşa Tıp: 588 48 00 -ÇapaTıp:5340000 - Marmara Tıp: 340 01 00 - Marmara Hastanesi: 325 54 63-328 70 22-8 hat - Haydarpaşa Numune: 345 46 80 -Şişli Etfal: 2312209 - Taksim İlkyardım: 252 43 00 -SSKSamatya:588 440O - SSK Okmeydanı: 221 77 77 -SSKGöztepe:3024146 •Traflk -TrafıkŞubeMd.:276 2414 (ist.),3560485-86(Kadıköy) Bölge Trafık: 377 22 07 (E-5)» 35604 86(Kentiçi) •THY -tçHatlar. 57313 31 -DışHatlar:573O4 33 - Santral: 574 73 00 - Rezervasyon: 574 82 00 Ekspozisyon Günleri başlach Magaan/TV Senisi-DR The Fashion Business ile Moda Tanıtım Organizasyon larafından bu > ıl ücüncüsu düzenlenen "Kks^/isvon dünleri" önceki gün başladı. Hilton Comention & K\hibition Center'da bir hafta sürecek olan moda gosterilerinde Aprido, Gizmo, Cevza. Infinity, Bonart Triko. Park Bra>o, Vekem, \bbate, Batik Öıme, Pop-Line, Vepa. kip, İntermod ve l kifirmaların.n 1993-945onbahar/Kış kreasyonları tanıtılacak. Defile maratonunda Türki) e'den tanınmış mankenlerin > anısıra İngiltere'nin ünlu model ajansı Elite'den 3'üerkek 9 manken de podyumda geniş bir yelpazeye y ay ılan kreasy onları modasoerlere sunacaklar. 7 ağustosa kadar sürecek Ekspozisyon Günleri'nde gerçekleştirileeek defilelerin birbirinden ilginc koreogranierini ise Sait \e Ga>e Sökmen üst«eniyor.(Fotoğraf: MLHARREM AYDIN) BAR-CAFE DİSCO • Yazariann EvilOsmanbey-2464418 Pazartesi. salı, perşemde uduyla Nevin; çarşamba, cuma ve cumartesi Ruşen Avşar. • Teras Bar (Yazarlann Evi/Kuruçeşme) 25 76788 Pazar. pazartesi hariç her gün Özdemir Erdoğan la 23.00'ten itibaren müzıkli dakikalar. 12.00-24.00 arasıaçık.Bu ülkenin mezelen, yemekleri, içkileri. Romanlann müziği • Kaktûs- 24959 79 08.00-02 00 arası açık. Cafe bar ve bahçede kahvaltı • İSM (Bar/Lokant)- 256 37 5İJ23514 99 Çanlı Teras'ta Türk-Fransız mutfağından yemekler. İBO'dan yerli ve yabancı pop müzik. • Cabaret Cıne- 257 74 38 Yeşilliklerarasmdaki sessiz bir ortamda Bırsen Tezer & Murat Güner ile Erkan Erk & Ahmet Özbilen'den müzik. • Pera Palas Cafe -25145 62 Antik dekorasyon. • Cafe Opera- 224 89 90 Özel dıyet mönüsü. • Merhaba Bar -25146 96 18.00-20.00 Buğra Uğur'un müziği. • Gazebo- 258 33 77Çırağan Palace'm tarihi atmosferinde caz. • Antares - 224 9724 Fransız mutfağı. 23.00'ten sonra canlı pop müziği. • JapanClub- 2661423 Japon mutfağı. • Sıcak Meyhane - 267 38 56 Cuma, cumartesi akşamlan canlı müzik • Khalkedon-J495<S72 Canlı muzik. • Ceneviz Kahvesi - 26148 73 Tarihi ortamı sevenlere. • Kehribar -2314100 Divan Oteli'nde. • Nort-Shield -559 2018 Ataköy Marina'da. • Opera Bar - 359 32 63-64 Bağdat Caddesi'nin uğultusundan kaçıp sığınmak isteyenlere. • Caliente -260 96 08 Meksika mutfağı ve müzik. • Egoist Bar -2571109 Akşamlan caz müziği. • Kadeh Bar-2(^666/ Şehnaz Sam pop caz ve country. • TepeBar-2<5i 18 /7Tolga Tüzün'den mikrofonsuz gitar. • Gurme-26J 25 25 Sefave gitan. • Koço Restanrant -33607 95KalamışveAdalar manzarasında mevsim bahklan. • Reşat Paşa Konagı -36134 11 Paşa sofrası mönüsü. • LeBaron- 28509 00 Fransız mutfağı • Cafe Amadeus - Viyana dekoru. • Ala Turka - 258 79 24 Ev enştesi veev mantısı üzerine sakızlımuhallebi. • Memo's-Pö/SİWBarcla. Sefa'danTürkpopu, cuma-cumartesi geceleri disko. • Abdülcabbar-2436395 Grup Meaa'dan yerli pop. • IhlamurBar-2525454 Geceye gıtarla başlamak isteyenlere. BABAM NURULLAH ATAÇ Meral Tolluoğlu 30.000 lira (KDV içinde) Çağdaş Yavmları Turkocağı Cad. 39-41 Cagaloğlu-İstanbul Ödemeti gonderilmcz. SÖYLEV (Cilt 1-2) Hıfzı V. Velidedeoglu 21 bası 50.000 lıra (KDV içinde) Pizza HutHanyeıi bir şube Magazin/TV Senisi - Pizza Hat, 7 bininci lokantasmı Baiuuiye'de açtı. 71 ülkede, haftada toplam 12 milyon müşteriye hizmet veren firmanın. Türkiye'de de on şubesi bulunuyor. Pizza Hut Tfirkiye Genel Müdürü Paul Van Staden, önümüzdeki yd sonuna kadar lo- kanta say ısını 30'a çıkaracaklannı ve gfinde on bin kişiyi doyura- caklarını söyledi. 1998 sonuna kadar Pizza Hut'lan 200'e çıkar- mayı hedeflediklerini de vurgulayan Van Staden, bu lokantalarla birÜkte bin kişilik bir kadroy a ulaşacaklannı belirtti. İlk lokantası- nı Kansas'ın VV ichita kasabasında 35 yıl önce açan Pizza Hut, yerli malzemeyle yüksek standart tutturmaya özen gösteriyor. HAYVANLAR VE HAYVANLAR ISMAIL GCLGEÇ ÇtZGİLİK KÂMtL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL öyle eakenden KdlKıp 9e(mîç(ep igün daha HCJZIR değji- HARBİ SEMİH POROY "TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 5 Ağustos KUYUCU MUM PASA'tmÖLUMU- KU'De 8UGÜN, SApKAZAU KUyUCU UURfiTPAŞA, DİYARgAUe'M ÖLDÜ. KÛÇÛK YAÇT* SAKAIA ALIM- mç,OKAûA YETişnnjiMiçri.ÇEŞtTu oensr&ö- REVLBRİNO£ SUUJMULÇ BU AKADA DA gEYLEZ- B£Yİ VE VAU CLMUÇru. PAPrŞAH IAHMET TABA- FINDAN 16O6 'DA SAOGA2AMUĞA 6EnRiUMĞiN- D£ •MŞU 8 İ R A O A Â , ' DAKİ CELALİ İSW*NU&JNt BAS77BMAK IÇJN EN&\ JİK ÖNL£Mt£/SAU4*/3X GECİKAAEDİ.BU ÖNLEM- LER. ÇCK $İDOen.İn>İ. TIUAGLI ASKEGLEKİN Ü E İ U*ŞA6 NEEMnŞ GİRÇTUJEB BU İSYAULAR, YÜZgiNLEB£ VA&N İDMALABLA ÖNl£*te&lMİÇrİ. MURATPAÇA,İOİ. YUCLI* LAKABiNI, KUR8ANLAIIININ CBSenseİ- Nı KUYULAHA D-OUHJK7AKAK KAZANMIÇTt!. ACIBİRKAYIP Baromuzun 4592 sicil sayısında kayıtlı değerli meslektaşımız, dostumuz, arkadaşımtz . Av. VURAL TURGUT ARİKAN 3.8.1993 günü vefat etmıştir. Cenazesi, 6.8.1993 cuma günü öğle namazından sonra Teşvikiye Camii'nden kaldınlacakur. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine, meslektaşlanıruza ve yakınlanna başsağlığı dıleriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI BEHZAT AY'ın yeni romanı OUZUNYALMZLIK KtTAPÇILARDA İSTANBUL SANA Yt ODASIDERGİSİ "TÜRKtYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU" ÖZELSAYISI JOURNAL OF THE İSTANBUL CHAMBER OFINDUSTRY "TURKEVS 500 LARGEINDUSTRIAL ESTABLISHMENT" SPECIALISSUE Bflindiği ûzere İstanbul Sanayi Odası (tSO) Araştırma Dairesi'nin "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kunıluşu"nu belırleyen geniş kap- samL araştınnası, Türk Sanayüne ilişkın en önenüı bilimsel calışma- lann başında gelmektedir. Sadece ülkemizde değil yurtdışında da büyük bir ilgi ve merakla beklenen bu çahşmalara sık sık aüf yapıl- makta ve son derece önemli değerlendirmetere konu teşkil etmekte- dir. İSTANBUL SANAYİ ODASI "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu"nu Açıklıyor. Odaınız tarafindan her yü Türkçe ve tngilizce yayıralanmakta olan ve "Türkiye'nin 500 Büyük Sana>ı Kuruluşu"nu ve bunlara ait de- ğerlendirmeyı kapsayan İSO Dergısi Ozel Sayıa Hükümet; iç ve dış ekonomik cevreler ile basmda büyük alaka uyandırmaktadır. Bu yıl içinde yapüan çalışmalar son aşamasına gelmiş olup; eylül ayı başında yayunlanacak Türkçe basıma ilan kabulüne başlanmış- tır. Verilecek ılan içın 9 Ağustos 1993 Pazartesi gününe kadar yer ayır- tılması, siyah-beyaz veya renklı reklam fılmı ile aşağıda belirülen üc- retin en geç 13 Ağustos 1993 tanhıne kadar teslimi gerekmektedir. Temas Yetkilisi: Turcan ÖZBEK. Tel: 249 1893 Fax: 249 39 63 Reklam Fiyatlan İç Tam Sayfa: 17 000.000.-TL. Kapak tçleri :25.5OO.0OO.-TL. Boğaz^ın keyfîni yaşayın. Ilık esintileri, serin sulan, yalılan ve ışıklan ile bir başkadır Boğaziçi. Nostaljiyi sakin, sessiz ve hiç kimsenin rahatsı/. edemeyeocgi bir ortam içinde yaşayın. Küçük aile gnıplanna ve şjrketlere hizmete hazınz. Günün her saatinde yemeklı-yemeksiz deniz turlanmız ıçın bizi arayın, gündüzü başka gecesi başka hayalinız gerçck ojsun. Bilgi için Tel: 25188 97, Fax: 249 4732 tLAN SOSYAL StGORTALAR KURLTVIU BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN V E ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SATESALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞrNDAN Ünitemizde görev yapmakta olan ve aşağıda belirtilen güzergâhlar çevresinde ikamet eden personelimizin zamanında işe gelış-gidişlerini sağlamak amacı ile 2 adet 43-45 kişilik otobüs kiralama ışı, kurumu- muz ahm-satım işlemleri yönetmeliğinin Kapalı Teklıf usul veesaslan dahıUnde 12.8.1993 günü saat 15.00'teihaleedilecektir. Güzergâh: a) Hastane. Sahil Yolu, Beşyol'dan Çekmece Köprüsü. Avalar- Ambarh, b) Hastane, Sahil Yolu, Ataköy, Şirinevler, Mahmutbey Köy Yo- lu, Mezbaha durağından Yenibosna, Yıldınm Beyant Caddesı'nden E-5 Karayolu, Beşyol'dan Sefaköy, Tepeüstü, Küçükçekmece Mey- danı. 1) 2 adet 43-45 kişilik otobüsün bir yıllık kiralama ücreti için tah-> min edilen bedel KDV hariç 317.891.500.-TL. (Üçyüzopyedimilyon sekizyüzdoksanbirbın, beşyüz lira) olup, %3 geçici terrunat tutan 9; 536 745.-TL.'dir (Dokuzmüyon, beşyüzotuzalübın yedıyüzkırkbes lira). . 2) Geçici teminatın en geç ihale günü ünite veznesine yaunbp tek- liflenn saat 14.00'e kadar Satınalma Komisyonu Başkanbğı'na veril-i mesı gerekmektedir. 3) Postadakı gecıkmeler kabul edilmez. 4) Bu işeait ıdari şartname Saünalma Komisyonu Başkanlığı'ndan temin eddebilır. 1 5) Teklifler günlük taşıma ücretlen üzennden % olarak ındinmli verifecektir. Günlük taşıma ücreti raici güzergâh (a) için KDV hariç 636.500.-TL, güzergâh (b) içın KDV hariç 630 OOO.-TL.'dir. ; 6) Teklıflerde idari şartnamenın okunduğu ve bütün maddelerinin kabul edıldığının belirtilmesı esasür 7) Ihaleye kaulacak Tırmalardan istenen belgeler: a) Tıcaret Odası'ndan 1993 vizeli ticaret sicil belgesi, ' b) İkametgâh \eya taahhüt belgesi, < c) Araçlann yaşını ve kişi sayısını gösterir tasdikli ruhsat fotokopi- leri. 8) Kurumumuz 2886 sayıb Devlet İhale Kanunu'na tabi obnayıp^ ihaleyı yapıp yapmamakta veya diledığine yapmakta veyahut kısmen yapmakta serbesttir Ilgıhlere ilanen duyurulur. Basın: 35686
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog