Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26ŞUBAT1993CUMA 16 SPOR Beşiktaşlı Sergen. Trabzonlu Abdullah, G. Saraylı Mustafa Kocaelili Bülent (A) takıma alınıyor Milli£omıa gençlereemanet^y 5 maçta aldığı 4 yenilgi ile grupta sondan ikinci sı- h ' raya yerleşen millilerimiz, bundan sonraki eleme /° maçlanna ümit ve genç milli takım oyunculanna şans tanıyacak. ARtFKIZlLYALIN Hollanda karşısında aldığı yenilgi ıle Dünya Kupası fınallenne katıİma umu- dunu yitiren (A) milli futbol takımı. genç yeteneklere kapılannı açıyor. İlk 5 maçta aldığı 4 yenilgi ile grupta sondan ikinci sıraya yerleşen Ay-Yıldızh takım, bundan sonra oynayacağı San Marino. İngiltere ve Norveç<2) maçlan- nda ümıi milli takımının gözde oyuncu- lanna şans tanıyacak ve bir anlamda 19% Avrupa Fuibol Şampiyonası'nın haarhklannı yapacak. Aynca Dünya Şampiyonası'na haarlanan 19 yaş altı takımında yer alan 1-2 futbolcunun da (A) takıma kazandınlacağı öğrenıldi. Avrupa Cmitler Kupası Eleme Grubu'- nda tek yenilgi ile 2. sırada bulunan 21 yaş altı milli takımında süper form göste- ren Beşiktaşlı Sergen, kınlan ayağı kısa sürede iyileşmesi halınde Galatasaraylı Okan, Alpay. Kocaelisporlu Bülent ve Trabzonlu Abdullahın (A) takım kad- rosuna alınacağı belirtildi. Aynca Avru- pa Şampiyonu olduktan sonra mart ayı- ndaki Dünya Şampıyonasfna hazırla- nan (A) Genç milli takımda oynayan Galatasaraylı Muslafa, Trabzonlu Ya- kup ve Yetkin ile İskendenınsporlu İlha- mi'nin dc ümit takıma kaydınlması söz konusu. Milli takım antrenörü Fatih Terim, gençlere her zaman önem verdıklerini ve bundan sonra da hake eden ısımlenn (A) takıma yükselebıleceğıni söyledi. Terim, "Şu an konuşmak içın erken. Ancak Tu- gaylar. Ogünler, Bülcntler. Alilerden sonra Sergenler, Abdullahlar, Okanlar da (A) takım formasını giyer. Bu tüm ümit milli takım oyunculan için geçerli- dir' dedi. Fatih Terim, bazı futbolculara, milli takım kapılannın kapanacağı yolundakı ıddıalara ıse "Bunlan da konuşmak içın erken. Şımdi şu veya bunu kadroya al- mayacağız demek doğru olmaz. Lig ve kupa maçlan oynanıyor. Elbette formda olanlan takıma çağıracağız" diye yanıt verdi. Piontek kızgın Hollanda maçı öncesı bir hayli tedir- gin gözüken teknik direktör Sepp Pion- tek ise karşlaşma sonrası defansa ve for- vete verdi veriştırdı. Savunmanın kademe hatası yaptığını \e yıllardır yan yana oynayan futbolcu- lann birbirlerine hala alışamadığını söy- leyen Piontek, forveti de ağır kalmakla suçladı. Alman teknik direktör, "Artık söyleyecek bir şey kalmadı. Bu goleri atamazsak nasıl kazanınz. Nasıl istediği- miz yere ulaşınz" dedı. YORUM Umitlerden futbol dersi METTNTÜKENMEZ Orhan Hollanda defansmı zorladL HOLLANDA BASINI Türkler ikinci yarıda bittiHALUKBAKIR AMSTERDAM - Hollanda basınında 3-1'lik galibiyet hakkında çıkan yazılarda, sonucun başanh oldugu. an- cak eleme grubunda averaj durumunu düzeltmek için bir fırsatın kaçınldığı belirtiliyor. Hollanda'nın 1994 eleme- leri için yeniden ümitlendiğine işaret eden gazeteler, ilk milli maçmda başanlı oynayarak bir de gol atan 18 yaşın- daki Overmars'tan övgüyle söz ediyorlar. Bu arada bazı spor yazarlan, Hollanda"nın birinci gölünde ofsayd, ikin- ci golden önce de faul olduğunu kabul ediyorlar. Volkskrant gazetesi. "Hollanda averaj fırsatını kaçır- dı" başlığıyla verdiği yazısında, Türk milli takımının fı- nallere katılma ümidinden ve hırsından yoksun olarak geldiği Utrecht'te. yerulgjyı 3-1'le sınırb tuttuğunu yazı- yor. Genç Overmars'ın. güzel oyunuyla Recep için bir kabus oluşturduğu belirtilen yaada, Hollanda'nın ilk go- lünde Van Vossen'in bariz bir şekilde ofsayt pozisyonun- da bulunduğuna işaret ediliyor. İkinci Hollanda golünde ise Wistcghenin, ağlan bulan şutunu atmadan önce Re- cep'e faul yaptığını belirten Volkskrant gazetesi: "İlk dev- reyi 1-1 bitirmeyi ümit eden Türkler. ikinci Hollanda golünden sonra morallerini yitirdiler. İkinci devrede dü- şüş gösteren kondisyonlan nedeniyle tehlikeli olamadı- lar" dıyor. De Telegraaf gazetesi de, "Hollanda tırmaruşa geçti" başhğıyla verdiği yazısında, ilk golde Van Vossen'in of- sayt pozisyonunda olduğunu belirtiyor TRABZON'DA ALARM Galatasaray kadermaçı ÖMERGÜNER Orhan Çobanoğlu da pazar d k Trabzonspor, "sırat köprü- sünde." Ya. geçecek ya da düşecek. Yeri mi? "Gayya Kuyusu" olacak. Pazar günü Trabzon'da oy- nanacak olan Galatasaray maçı için taraftarlann değer- lendirmeleri böyle... "Kadet maçı" da deniliyor. İkinci yanda beklediğini bu- lamayan Trabzonpor için her şey bıtmiş değil. Önünde iki önemli lig bir de Türkiye Ku- pası rövanş maçı var. Galata- saray ve Bursapor'la lig. yıne Galatasaray'la Türkiye Kupa- sı rövanşı. Trabzonspor Teknik Direk- törü Leekens. Galatasaray'la oynanan Türkiye Kupası ma- çında alınan 3-0'lık yenilginin acısını taze tutuyor. Ve Kara- denizlilerin ınatçılığını taşıyan bir tavırla, "Bu rövanş maçı- mız" şeklinde yorumluyor bu maçı. Trabzonspor Asbaşkanı Av. olan Galatasaray maçını bir "dönüm noktası" olarak görü- yor. Çobanoğlu, "Trabzonpor şanssızlıktan kurtulacak ve hem hg hem de kupada istediği sonucu alacakür" diyor. Dün, önceden açıklanan ça- hşma prograrranda biri öğle- den önce olmak üzere iki çalış- ma varken milli takıma davet edilen Ünal, Orhan, Hami ve Ogün'ün de bırlikte çalışma amaa öğleden önceki çabşma iptaledildi. Trabzonspor Genel Kapta- nı Hayrettin Haasalihoğlu, Şeyhmuz'un sakat olduğunu, Ogün'ün sakathğının tedavisi- nin yapıldığını açıkladı. Yöneticiler, ikinci yanda alı- nan sonuçlarla ortaya cıkan olumsuz havanın gjderilmesi için Galatasaray'la pazar günü oynanacak olan maçın mutla- ka kazanılmasını isterlerken taraftarlardan maç boyunca destek bekliyorlar. BASKET YORUM /AHMET KIRT Gelirsen ıslık çal! Siz ıslık çalmasını biliyor musunuz Nurettin Bey? Bibns- yorsanız sakın sıcak makam arabınızdan inip halktan biri gibi Abdi İpekçi'ye maç izlemeye gelmeyin. Çıkışta Top- kapı'ya kadar girinek için hiçbir vasıta bulamayıp, mezarlı- Idarın içinden yürümek zonında kalacağınızdan, ıslık çal- mayı bihnek zonındasınız. Yoksa ödünüz patlar! Hoş, zaten maçlara geldiğiniz yok ya. Olimpiyat düzenk- rrveye ada> bir şehrin Belediye Başkanı olarak buna gerek görmüyor olabilirsiniz... Birayı stvdiğinizi biliyoruz ama bel- ki tercihiniz Efes Pilsen değildir... Spordan ve belki de özel- likle basketboldan hoşlanmıyor olabilirsiniz. Bunlara saygı duyanz ama lütfen unutmayın Efes Pilsen sizin takımınız! Tüm Avrupa Efes Piken'i "Ep Istanbul" olarak tanır... Açın AvTupa'dan spor yayını yapan teievizvonlan, kartştınn Av- rupa kupalanndan haber veren dergi ve gazeteleri bakın ve göreceksiniz? "Ep İstanbul"! Bu isint size bir şeyler çağnştırmıy or mu? FstanbuTun göbeğindeki salonumuzu aldığınızda, yanınız- daki tek basketbol yazan bizdik sanıyorum. Bize uygun bir yerde bir arsa vereceğinizi ummuş, Abdi tpekçi'ye otobüs konulacağı sözlerinize kanmıştık. Hatta... Belki de... Şu çağdaş rramvay ınızı Abdi İpekçi'den geçirirsimz diye düşle- miştik. Hepsi boş vaatlermiş! Salı günü Efes Piben'in ka- zandığı büyük zaferin coşkusuyla btnlerce genci mezarlıklar arasmdan şarkılar söyleyerek geçerken gördüğümûzde aklmııza siz geMiniz. Neredeydi o sözûnü verdiğiniz belediye otobüsleri? Ortalıkta yalnızca Efes Pilsen'in kiraladığı özel otobüsler vardı... Araştırdık, belediyenizin Abdi Ipekçi çıktştna otobüs göndermek için Efes Pilsen'den istediği para, pınl pınl özel otobüslerin taleplerinden dört kat daha faz- laynuş. Bundan haberiniz var mıydı Sayın Sözen? Bu mu İETTnizin hizmet anlayışı? Söyleyin onlara, sizden otobüsü isteyen Efes Pilsen bira fabrikası değil, "Ep Istanbul'1 takunıydı! Taşmacak olanlar da pikniğe giden fabrika işcile- ri değil, İstanbulunuzun genç basketbol severieriydi. Neyse! Siz basketbola hizmet etmek isteseniz de istemese- niz de basketbol temsil ettiğiniz şehre hizmeti sürdürecektir. tstanbul'u Avrupa'y a tarurmak ve İstanbulumuza olimpiyat- ları getirmek için sizin göstermeniz gereken çabalan basket- bol sizin yerinize gösteriyor zaten. Jorino'ya sizi de bekleriz Sayın Sözen! Sporun bir şehrin \e bir ülkenin tanıtımında ne kadar iyi bir araç olduğunu gelin gözlerinizle görün. Efes Pil- sen finalı kazansa da kaybetse de kazanan İstanbulunuz. İstanbulumuz olacaktır... Emin olun! LTRECHT- Hollanda'nın Amhem şehrinde oynanan Ümitler maçını izlerken özellikle oyunun ikinci yansında futbola doyduk. Ben hiçbir Türk futbol takımının rakibine bu denli üstünlük sağladı- ğı bir maç izlememiştim. İlk yanda iki takım da kıyasıya pres yaptı. ikinci yanda ise Sergen ve Abdullah'ın öncülüğünde mükemmel bir takım oyunu sergileyen ümiüerimiz Hollandab rakiplerini alandan sildi. Son dakikalardaki paruğın dışında Ümitienn eksiği yoktu. Bu da, skonı konımanın getirdiği doğal güdülenmenin bir sonucuydu. Hep söyleriz. Günümüz futbolcusu, futbolun gereklerini yerine getinnek için çabuk, kuvvetli, mücadeleci, teknik, yaratıcı ve baskı alünda yeteneklerini ortaya koyabilen bir yapıda olmalıdır. İlk yan- da iki takımın yapüğı presi oyunun ilerleyen dakikalannda bu yapı- daki futbolcular çözüp, sonucu kendi lehlerine çevirebileceklerdi. Güç ve mücadcle açısından bütün oyunculanmız rakiplerinden üs- tündü. Ancak ikinci yanda ortaya çıkan Sergen ve Abdullah'ın yara- ncı futbollan Ümitlerin yengisinde başrolü oynadı. Bu futbolcuknn rakip baskısını kıran üstün teknikleri ve atuklan paslar Hollanda kalesine, etkib bilinçb hanrlanmış ataklar şekbrıde yansıdı. Eğer Arif gol vuruşlannda başanlı olabilse ve Cafer arkada^lanna uyum sagla- yabilseydi maçı 4 veya 5 golle bitirmek işten bile değıldi. Aynca Umitlerimız maça çok iyi motive olmuştu. Bunu hırs ve mücadelele- rinden anlamak olasıydı. A takım ise son zamanlarda rnücadele açısından aşama içensine ginnesine karşın rakiplerinin fıziğini iyi kullanma ve oyun bilgileri karşısında acemi futbolcular görüntüsünden kurtulamadı. Topu saklamak, kısa ve uzun pas zamanlamasını iyi yaprnak, topla bulu- şulduğu anda ani dönüşler ve doğru yön saptamasında hep Hollan- dalılar üstündü. Bu hareketler doğru yapıbrıayınca da ikili mücade- lelerde üstünlük rakibe veribyor. Rakibe girişim zamanlaması etkin yapılmadığı için savunmada hatalar yapük. Gollerin üçünü de bu te- mel hareketi yapamamaktan yedik. Ikili mücadelelerde, özeüikle orta alanda topu kazanmak değil mücadele eder görünmek isteğin- deydik. Belki de rakibin fızik güç üstünlüğü futbolculanmızı bu gö- rüntüye itiyordu. Ümitlerle A takım arasındakı en önemli fark buydu. Üstelik İspanyol hakem Martin Navarette mükemmel deni- lecek kadar iyi bir maç yönetti. Yani dışanda hakemden kaynakla- nan bir ezikliğide yaşamadık. A takımlar düzeyinde elde edilen şonuç iki ülke araandaki organizasyon ve profesyonellik farkıydı. Ümitlerde ise yaşlannın gençbğı nedeniyle kendilerini kanıtlama gü- düsü ve doğal olarak yardımlaşma, paylaşma duygusu etkindi. Za- ten bu duygular gençlerde kendibğinden vardır. Bir de onlan pekış- tirdiniz mi sorun kaliruvor. Beşiktaş maçı sonrası istifa eden coach ve menecerin istifalan kabul edilmedi FJBahçe'debasketbolkıîziÖnceki gun Kupa maçında Beşiktaş'a ye- nilen Fener- bâhce baskef-f bol takımının coach'u Çetin Yılmaz ve menajer Doğan Hakyemez maç- tan sonra yenilgilerde hatalan olabileceği ge- rekcesi ile istifa ettiler. Başkan Metin Aşık isti- falan geri çevirdi. LEVTNTYÜCELMAN Ligde aldığı başanlı sonuç- larla ikinci sıraya çıkan Fener- bahçe'de üst üste gelen kötü so- nuçlar kulüpde huzursuzluk yarattı. Son olarak da Fener- bahce'nin Türkiye kupası 3.tur maçında ligde farklı yendiğı ezeli rakibi Beşiktaş'a mağlup olarak kupadan elenmesi bas- ketbol şubesinde soğuk rüzgar- lar estirdi. San-lacivertli takımın coac- hu Çetin Yılmaz ile menajer Doğan Hakyemez Beşiktaş F.Bahce'nin yeni Amerikalısı da istenileni veremedi.(Fotoğraf:MUSTAFA ERSOY) maçından sonra önceki gece is- tifa ettiler. Ancak istifalan Fe- nerbahçe kulübü başkanı Me- tin Aşık tarafından kabul edil- medi. Üst üste alınan başansız so- nuçlann ve beklemedik mağlu- biyetlerin kendilerini hatası- ndan olabileceğini düşündükle- rini söyleyen menajer Doğan Hakyemez bu nedenle Çetin Yılmaz ile konuşup kendileri olmazsa belki de takımın düze- lebileceği karanru aldıklannı aldıklannı bu nedenle istifa et- tiklerinı belirtti. Önceki gece Basketbol Şube Sorumlusu Mesut Dizdar'a isti- fa ettiklerini bildiren Hakye- mez- Yılmaz ıkilisi dün öğle saat l2.00"de de kulüpde bas- ketbolculara istifa karanru açı- kladılar. Bu karan açıkladıktan sonra hasta olan kulüp başkanı Metın Aşık takım kaptanı Ke- mal ile birlıkte oyunculardan Hüsnü ve Orhun'u çağınp bir görüşme yaptı. Hakyemez ve Ytlmaz'ın ısüfalannı,ka^MJ,ei- meyen Metin Aşık'ın derhal bu kararlannda vazgçmelerini is- tedi. Metin Aşık'ın "Başanlara sizlere geldik. siz getirdiniz. Şamdi bir moralsizlik var. An- cak kısa sürede düzeleceğıinize inanıyorum. Size tam destek veriyorum ve bu haftaki maçta da yanınızda olacağım" dediği öğrenildi. İstifa karanndan sonra yenil- gi nedeniyle morali oldukça bo- zulan Yılmaz- Hakyemez ikili- sinden Doğan Hakyemez, ard arda yenilgilerin kendilerini sarstığını ve kötü sonuçlann ne- deninin üst üste sakatlıklara bağlı olduğunu söyledi. Ferhat ve Hüsnü'nün l aydır sa- katbğının sürdüğünü ve bu sü- rede antrenmana dahi çıka- madıklannı bunun eksıUığmı yaşadıklannı söyleyen Doğan Hakyemez, kısa sürede herşe- yin düzelmesini umut ettiğini söyledi. CAMEL TROPHY MAYIS AYIND A Hedef3.şampiyonluk Dalokaj ve Koyımcuoğlu iddialı. (AR1F KIZILYALIN) TLSCANY Cumhuriyet- "Büyük Macera' Camel- Troiphy'de, Türkiye 3. şampi- yonluğa gözünü dıkti. Daha önce Ali Deveci-Galip Gürel ikilisi ile Sulawesi, Bülent Öz- ler-Menderes Utku ikilisi ile de Tanzanya-Burundi'de birincili- ee ulaşan Türkiye. aynı başanyı Bu sezon Malezya'nın Sabah adasında vaşamak istiyor. İtal- ya'nın Tuscany bölgesinde yapılan uluslararası seçmelerde diğer 15 ülke sporculanna oranla daha başanlı gözüken ye seciciler tarafından 'Elemelerin en iyi ekibi' olarak gösterilen Hakan Dalokay-Yılrrtaz Ko- yuncuoğlu ikilisi şimdiden Ma- lezya'daki 1000 millik yanşın favorisı olarak göstenliyor. Seçmelerde araç sürüş, vinçle- me ve mekanık bilgi testlerinde oldukça yüksek puan alan bu iki sporcu, en büyük amaç- lannın Türkiye'ye Malezya'da 'şampiyonluk' getirmek iste- aiklerini söylediler. Türkiye seçmelerine İzrnir'- den kaulıp süper araç sürüşü ile uluslararası seçmelere kalan ve burada da rakiplerine üstünlük sağlayan Yılmaz Koyuncuoğ- lu(36), Maleyezya'da havayı yakaladıklann takdirde birinci- ıiğe ulaşacaklannı söyledi. Yıl- lardır 4 çeker araç kullandığını ve bunun kendisi için avantaj olduğunu kaydedcn Koyuncu- oğlu, "Seçmelerde rakiplerimızi tanıdık. Bizden güçlü değiller. Orada iyi bir başlangıç yaptığı- mız anda şampiyonluğu kaza- nabilinz" dedi Eski Ankara Belediye Başka- nı Vedat Dalokay'ın oğlu Ha- kan Dalokay ise co-pilot olarak katılacağı Camel-Trophy'de, mutlu sona ulaşacaklannı söy- ledi. Mayısayına kadar 35 güne yakın vakitleri olduğunu ve bu süre içinde sürekli çaiışacaklan- nı kaydeden Hakan Dalokay, "Eksiklerimizi giderirsek Tür- kiye 3. şampiyonluğunu bizim- le yaşar" diye konuştu. YORUM/KEMAL ULUSU Her yolTahkimkurulunaçıkarGeçen futbol ligınin olayb Beşiktaş-Trab- zonspor maçında kaleci Bakoceza kuruluna verilmişti. Galatasaray maçı öncesi Bako'ya 1 maç cezası geldi, ama nedense Beşiktaşlı futbolcunun cezası tebliğ edilmedi. Cezayı öğrenır öğrenmez Beşiktaş yöneticısi Meün Keçeli'ye kulübün tahkim kuruluna müra- caat ederek bu uygulamaya itiraz etmesıni. ettikleri takdirde cezanın ertelenme şansının olduğunu izah ettim. Nitekım ertesi gün Be- şiktaş tahkim kuruluna itirazını yaptı ve 2 gün sonra da Bako'nun cezası ertelendi O hafta hayati bir G. Saray maçına çıkan Be- şiktaş, o maçı Bako sayesinde aldı ve de şam- piyon oldu. Bu olaydan sonra diğer kulüpler de her cezadan sonra tahkim kuruluna gıde- bileceklerini öğrenmiş oldular. Şımdı yıne Beşıktaşlı yönetialeri uyanyo- rum. Şöylc ki: Bu haftaki Sanyer maçında ha- kcm belki de dünya futbol larihinde eşi em- salı görülmemış bir penaltı verdi. Tüm TV kanallannda ve bütün basında. hakem ho- calan ve otoriterler. yazarlar elbirliği etmış- çesine bu olayı kınadılar. Yüzde yüz maçın gözlemcisı de penahmın yanlış olduğunu vurguladı. Haklı olarak penaltı verildıği anda kalecı ve diğer tüm futbolcular, maçı seyreden 14 milyon seyircı (Sn. Alp Yalman, Sn. Yılmaz L'lusoy, Sn. Erdoğan Şenay ve ben dahıU bu karara fevri bir şekilde itiraz etti. Futbolculann haklı ıtırazlannın sonu- cunda ise hakem 65. dakikada önce Bako'- ya. sonra Rıza'ya birer san kart gösterdi. Vani kısaca ceza verdi. Şimdı gelelim bu ba- sit gibı gözüken olayı ırdelemeye: San kartı gören futbolcu bir hafta evvel san kartı ol- saydı veya bu hafta da tekrar san kart gör- seydi muhakkak 1 hafta oynayamayacaktı. Yani hakemin yüzde yüz yanlış bir karan- na tepki göstenp san kartı yiyorsun, dolayı- sıyla hem kendine hem dc kulübüne zarar verecek bir olaya neden oluyorsun. Hem de haklı olduğun halde. Neden? Tahkim kurulunun göre\i nedir? İşte bu- dur. Nasıl Bako'nun geçen yıl cezasını ertele- di ıse Beşiktaş kulübü bu olayla ilgili yıne tahkim kuruluna müracaatını. gerekçelerini daha açıkca izah ederek yaparsa tahmin edi- yorum bu iki futbolcunun san kart ceza- lannı tahkim kurulu iptal edebilir. Şayet ederse herhalde ilk defa bu olay biz- de uygulanmış olur. Tüm hakemler böylece hem kararlannı verirken ve hem de san kart- lannı gösterirken birazdaha dikkatli oluriar. Zira saha içinde hakemin karan yüzde yüz kanundur, gecerlidir. ama her zaman da doğru değildir. Adaletın futbol sahası içinde hakem ve futbolcu arasında da gcçerli ol- ması gerekir. Bunu da en iyi lakıp cdecek ve uygula- masını yapdcak nıcra Fuibol Fcdcnıvvoııu Tahkim Kurulu'dur. Haftanın hakemleri Spor Servisi (AA) - Merkez hakem kurulu. yann ve pazar günü yapılacak maçlan yöne- tecek hakemlen açıkladı. Yönettiği maçlarda sık sık eleştiriier alan Erman Toroğ- lu, yann lider Fenerbahçe'nin Altay ile yapacağı karşılaşma- da görev yapacak. Diğer maç- lan yönetecek hakemler ise şöyle: Kocaelispor - Ankara- gücü (Serdar Çakır), Bursas- por-Aydınspor (Osman Av- a), Kayserispor-Bakırköy- spor (Oğuz Ankal), Karşı- yaka-Gaziantepspor (Ahmet Ibanoğluj, Gençlerbirbği- Sanyer (Unsal Çimen), Beşik- taş-Konyaspor (Bülent Ya- vuz), Trabzonspor-Galatasa- ray 'Serdar Çakman). Venglos tempo düşurdu Spor Servisi -Lıdcr p bahçc. Altay ile oynayacağı lig maçının hazırhklannı dün yaptığı hafif çalışma ile sür- diirdü. Teknik Direklör Venglos, son iki gün yaptırdığı yorucu antrenmanlan göz önüne ^ rak dünkü çalışmayı oldukça hafıftuttu. Dereağzı Metin Aşık Tesis- leri'nde yaklaşık 45 dakika süren çahşmada Venglos, fut-i bolculannı serbest bıraktı. Yağmur altındaki antrenma- na önceki günkü çahşmada 1 sakatlanan Tanju ve kasığın-i da çekme olan Semih de katıl-1 dı. ; Teknik Direktör Venglos,; Altay'ın çok iyi bir kontrataki takımı olduğunu belirterck bu] konuda futbolculan uyardı. ] San-Lacivertli futbolcular,; Altay maçının haarhklannı' bugün yapacaklan çahşmayla 1 tamamlayacak. \ Beşiktaş ; baskette î havayagirdi Spor Servisi -Beşiktaş Yö- netim Kurulu'nun basketbola fazla ilgi göstermemesi ve 'üvey evlat' gözüyle bakması nedeniyle bugüne kadar sefii- leri oynayan basketbolcular, Fenerbahçe'yi Türkiye Ku- pası'ndan eleyince kıymete bindiler. Beşiktaşlı basketbol- culara tur primi olarak l'er milyon lira verilecek. Beşiktaş Basketbol Şubesi Menajeri Battal Durusel, Ha- kan Yavuz'un göreve başla- masından sonra takımda cid- diyet ve disiplinin hakim olduğunu. bunun sonucunda da arka arkaya başanlı sonuç-» lar almaya başladıklannı söy-; ledi. Battal Durusel, Beşiktaş'm Türkiye Kupası'nda önceki gün Fenerbahçe'ye karşı ger- çek gücünü gösterdiğini ve^ ezeli rakibini kupadan saf dışı bıraküğmı bebrtti. Durusel, Fenerbahçe'yi ku-' padarı eleyen basketbolculara 1 'er milyon h'ra prim verilece-1 ğini sözlerine ekledi. Yünanistan'da, Efes Pilsen heyecanı Spor Senisi -Torino'da 16, martta Efes Pilsen ile Aris' basketbol takımlan arasında oynanacak olan Avrupa Ku-' pası finahnin heyecanı şimdi-' den Yunanistan'ı sardı. Aris'in 'ağır topu' Ameri-' kalı Roy Tarpley, 'fınal günü- nü şimdiden iple çektiğini'" söylerken, san-siyahb takımın ve Yunanistan basketbol milli: takımının kaptanı Panayotis • Yanakis. "Bu kupayı almayı' çok istiyorum" dedi. Yan fınalde İspanyol Zara- •' gossa karşısında başanh bir; oyun sergileyen Aris'in altıncT adamı Dinos Angelidis ise' " Finale şimdiden hazarlanıyo- -' rum" diye konuştu. Aris'in coach'u İsrailli Svi- Serf de, birkaç yıl önce çalış- j tırdığı Maccabi takımının' Münih'teki Avrupa Şampi- yon Kulüpler Kupasıfinalin-• de Yugoplastica'ya yenildiği gün duyduğu üzüntüyü bu|l kez Arisile tatmak istemediği- ni sövledi. VOLEYBOL G.Sigorta:3 ' THY:2 Hakenden/smaıV Uygıt-'- ner(6), Temel Öneri (5) A Gfineş Sigorta:Mıre//aC7;,» Özlem (6), Svetlana (6), Cey- < lan (8), Çiğdem (6). Macide' (7), Hamiyeı (5), Necla (5), Tuba(4),Avsun(5) THY:Ze/ıra (6), Ayşe (6), • Filiz (6). İrina (6), Nur (7),' Taliana (8), Fatma (5), Berat' (5),Ebru(5). SeÛer.13-15, 16-14, 10-15, 15-11,15-13. Eczacıbaşı: 3 . Yeşflyurtİ Hakenuer./4/ı Özarbay (7) ' İsmail Yddız (7) Eczacıbaşı:A'a/on (7), Arzu Can (6/, Gamze (5), Victoria (7),Pelin(6),Arzu(7),Şeh- naz (8),Aylin (6) Yeşilvurt://fojv (7), Feng (7), Filiz (7), K.Filiz (6),Eb- ru (6), Nadezda (7), Aylin 1 (6),Deniz(5) Setien9-;5, 15-11. 15-11, 15-5. ALEVANAKÖK Türkiye Bayanlar Voleybol Ligı fınal grubu maçlannda G.Sigorta, THY'yi 3-2, Ecza- cıbaşı da Yeşilyurt'u 3-1 yen- di. Ankara'da oynanan maçlar- • da ise Emlak Bankası. Galata- saray'u Vakıfbankspor, Ankara Demırspor'u aynı so-, nuçla 3-0 yendiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog