Bugünden 1930'a 5.357.452 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

4 MAYIS1992 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HAFTAININ SANAT CİZELGESİ 11 • Süleyman Saim Tckcan'ın Riva Atlan'nı konu alan resim sergisi cumartesiye dek Exclusive Sanat Merkezi"nde ızlenebilecek. (3637594) •Suzan Batu'nun resim sergisi perşembe) e dek BM Çağdaş Sanat Merkezi'ndeizlenebilecek. (2311023) •P>rof. DinçerErimez, Osr.ian Altıntaş. Nihal Atamer. Ali Düzgün. Mehmet Başbuğ, Hakkı İnan. Remzı İren. Alaybey Karoğlu. HatıceSöyiemez. Ekber Yeşılyun ve Ayla Yollu'nun yapıtlanndan oluşan karma sergi Tekel Sanat Galerisi'ndeçarşambaya dek sürecek. •Yaşar Yeniceli'nin resim sergisi Tiirkıye İş Bankası Erenköy Sanat Galerisi'nde çarşambaya dek sürüyor. (3560168) • Kasım Kocak'ın resim sergisi Sevimce Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi 14mayısa dek sürecek. (3385328) • Mustafa Düzgünman'ın ebru resim sergisi Horhor Sanat Galerisi'nde pazara dek izlenebilir. /5210502) • Mustafa Ayaz'ın yapıtlanndan oluşan resim sergisi çarşambaya dek Gorbon Sanat Galensi"nde sürüyor. (3586975) •Turgut Atalay'ın resim sergisi Almelek Sanat Galerisi' nde 21 mayıs tarihine dek sürecek.:2698014ı •Timur Masautov'un suluboya-yağlıboya resim sergisi Studio Peinture Sanat Galerisi'nde 16 mayısa ' dek izlenebıhr. 12322319) •Zeki Faik Izer'in resim sergisi Kare Sanat Galerisi'nde 30 mayısa dek sürecek.(2404448) • Urart Sanat Galerileri 10. yıl sergisi. 1. Hareket Köşkü'nde (Resim veHeykel Müzesi bahçesi) Mehmet Aksoy. Erol Akya»aş. Bedri Baykam, Arzu Başaran. fsmet Doğan, Neşe Erdok, Meriç Hızal, Balkan Naci Işlimyeli, Murat Morova, Fatma Tülin Öztürk, Yavuz Tanyeli. Esat Tckand ve Şenol Yorozlu'nun yapıtlannı biraraya getiriyor. Sergi pazara dek açık kalacak (2412183i • Nalflerden Bir Kesit başbklı sergi Galip AliOnat. Fahir Aksoy. Mehmet Arpacık, Emin Başaranbilek, Cihat Burak. Nihal Sanlar, Selçuk Togul. Berna Türemen. Nur Yaycıoğlu ve Bengi Yıldınm'ın yapıtlannı biraraya getiriyor. Destek Reasürans Sanat Galerisi'nde cuma gününedek izlenebilir. (2312832) •6O'lı Yıllann Grafik Sanab başlıklı sergi Resim ve Heykel Müzesi'nde. MimarSinan Üniversııesi. İştanbul Resim ve Heykel Müzesi ve İştanbul Alman Kültür Merkezi'nin katkılanyla düzenlenen sergi 9 mayısa dek izlenebilecek. (2594739) • özlem Ada'nın bale fotoğraflanndan oluşan sergisi Türkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi'nde 20 mayısa dek izlenebilecek. 12442021ı • Mustafa Şener'in resim sergisi 30 mayısa dek Galen M D'de. / 2325959) •Zahide Tülüoğlu'nun resim sergisi 16 mayısa dek Töbank Sanat Galerisi'nde Neşet Günarın "Sonın-Sorum" adlı resim sergisi >arın Garanti Sanat GaU i -^ ıt«ic aV ilı>»• • ^ergi 26 mayısa kadar açık kalacak izlenebıhr.. 2432830 • Farklı anlayışlarda çalışan 32 sanatçanın yapıtlanndan oluşan karma resim sergisi Taksım Vakıfbank Sanat Galerisi'nde lOmavısadek izlenebilecek. •Alpaslan Erol'un resim. Günhan Kurt'unağaçoyma sergisi Çemberlitaş Basın Müzesi'nde sürüyor. (5138458) • Mürşideİçmeli'nin Sanatımın Öyküsü' başlıklı resim sergisi Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi'nde 17 mayısa dek izlenebilecek. (2521912) • Fiisun Selen Tunca yapıtlannı Ortakövdckı Uçurtma'da 17 mayısa dek sergiliyor. (2605957) • Verjin Şapçı'nın resim sergisi cumartesıvedek Getronagan Lisesi'nde Yetışenler Derneği'ndegörülebilir. (2404128) • KadirReisli'nin resim sergisi 13 mayısa dek Galeri Baldem'de aörülebilir. (2324081) • Hayati Misman yapıtlannı 18 ma\ ısa dek AJkent Actueî Art Galerisi'nde sergiliyor. (2574684) • figi öztuncer mürekkep bahğı kemiği yontu sergisi Basın Müzesi'nde 14mayısa dek açık kalacak. (5138458) • Emel Say'ın resim sergisi L'nderground Sanat Galerisi'nde 21 mayısa dek sürecek. (2411802 > • 500. Yıl karma resim. heykel. seramik. batık veebru sergisi Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde 13 mayısa dek sürecek. (3609095) • Erdinç Bakla'nın seramik sergisi 17 mayısa dek Toprak Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (2323100) • Marmara Üniversitesi Baskı Ana Sanat Dalı'nca hazırlanan gelcneksel Türk el sanatlan sergisi bugün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Acıbadem Kampusu sergi salonunda açılıyor. Sergi 13 mayısa dek izlenebilecek. • Lerzan özer'in seramik sergisi bugün Atatürk Kitaplığı Sergi Salonu'nda açılıv or. Sergi 31 mayısa dek izlenebilecek. (2490945) • Gülseren Dalbudak'ın heykel sergisi perşembegünü Galen İse'de açılıyor. Sergi 22 mayısa dek izlenebilecek. (3854131) • Ender Dandul'un resim sergisi 20 mavısadek Ümıt Yaşar Sanat Gaİerisı'nde izlenebilir. (2449633) • Ibrahim Tuna'nın fotoğraf sergisi bugün Opera Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergi 16 mayısa dek izlenebilecek. (2499202) • Neşet Günal'ın 'Sorun-Sorum' başlıklı resim sergisi yanndan itibaren 26 mayısa dek Garanti Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (252/698) • Aytekin Olgunsoy'un resim sergisi bugün açılı; or. Marmar&Ünıversitesı Resim Bölümü Hüsamettin Koçan Atölyesi yüksek lisans öğrencilerinden Olgunsoy'un sergisi Marmara Üniversitesi Acıbadem Kampusu sergi salonunda izlenebilecek. • Bedri Baykam'ın 'Peep Show' başlıklı sergisi 24 mayısa dek Atatürk Kültür Merkezi'nde sürüyor. (2515600) • Hate Tenger'in ıkinci kişiscl sergisi cuma günü Galeri Nev'de açılıyor. (2316763) • Pemra Sağlıkova Piletneli'nin heykel. Yavuz Pilevneli'nin seramik sergisi çarşamba gününden itibaren 27 mayısa dek Yonca Modern Sanat Galerisi'nde izlenebilecek. (2303980) •Adnan Turani. Mustafa Ayaz ve Mehmet Güler'ın resim sergisi 26 hazirana dek Benadam Sanat Galerisi'nde izlenebilecek. c 3458943) • Neşe Erdok'un Koleksiyonlardan' başlıklı resim sergisi 30 mayısa dek Artisan Sanat Galerisi'nde açık kalacak. (2479081) • Bela Kalman'ın fotoğraf sergisi yann Yıldız Üniversitesi Yüksel Sabancı Sanat Merkezi'nde açıiacak. Sergi av sonuna dek izlenebilecek. • Engin isen'in resim sergisi tmgunden itibaren 15 mayısa dek Nişantaşı Osmanlı Bankası'nda izlenebilecek. • Nihal Yetik Çizer'in resim sergisi bugün Yapı Kredi Bevoğlu Sanat Galerisi'nde açılıyor. Sergi 27 mayısa dek izlenebilecek. • Başak Sanat Galerisi'nin y annkı açılış sergısınde Osman Hamdi. Hoca Ali Rıza. Hikmet Onat. Nazmı Ziya, Ayvazovski. İbrahim Çallı. Nurettin Ergüven, Kolağası Galip. Kolağası AhmetŞekür, Eşref Üren, Nihat Akyunak, Emin Paşa, Ruhi Arel. Şeref Akdik. Namtk İsmail. Turgut Atalay, Pertev Boyar, Ziya Akbulut. İbrahim Safi. Hamit Görele. Elif Naci. Vecihi Bereketoğlu, Kemal Zeren. Se>fı Toray. Fuat So>han.Zi>a Keseroğlu. Haşmet Akal ve Şefık'in yapıtları >er alıyor. Sergi 20ma>ısa dek izlenebilecek. (3609964) • Ela Cindoruk'un tak: sergisi bugünden ıtıbaren 20 mayısa dek Ayşe Takı Galerisi'nde izlenebilir. - 2474746) •Filiz Tofccan'ın resim sergisi cumartesi günü Maltepe Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergi 1 hazirana dek izlenebilecek. (3992308/ • Ekber Yeşilyurt'un 'Anadolu'dan Yöresel Görüntüler" başlıklı resim sergisi pazar günü Tekel Sanat Galerisi'nde açılıyor. • Ayla Kutlu, Güner Namoğlu. Nursel Karaoğuz. NusretOğuş veTülın Erkardeş'ten oluşan Çatı Grubu'nun resim sergisi pazar günü Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde açılıyor. (5237408) •Salih Acar, Ayla Birkan. Sarkis Günsel.Zerrin Kehnemuvi.Tavfur Sanlıman ve C'nsal Toker'in yapıtlan 14 mayısa dek Minyatür Sanat Galerisi'nde izlenebilir. •Nur özalp'ın resim sergisi 16 mayısa dek Arkeon Sanat Galerisi'nde izlenebilir. 12599257) • MahirGüven'in resim sergisi Teşvikiye Sanat Galerisinde perşembegünü açılıyor. Sergi 30 mayısa dek sürecek. • Mine Kantel Yıldız'ın seramik sergisi çarşamba gününden itibaren 22 mayısa . dek Akbank Leven! Sanat Galerisi'nde izlenebilir • SedatTosunoğlu'nun Bir Hüzün: Cumalıkızık' başlıklı fotoğraf sergisi çarşamba günü Sandoz Sanat Galerisi'nde açılıy or. Sergi 23 nıay ısa dek izlenebilecek. •Anne Belleau Bigger'in resim sergisi bugün Akbank Bebek Sanat Galerisi'nde açılıyor. Sergi 15 mayısa dek açık. TîyatroI İştanbul Devtet Tiyatrolan Atatürk Kültür Merkezi Büyük Salon'da cumartesi ve pazar günü 'Yaşar Ne Yaşar NeYaşamaz'ı. AKM Konser Salonu'nda cumartesi günü 'Ölüm Tuzağı'nı. AKM Oda Tıyatrosu'nda yanndan itibaren hafta boyunca •'Düdüklüde Kıymalı Bamya'yı.cumartesi günü "Masal Bahçesi'ni. Yıldız Sarayı Tiyatrosu'nda çarşamba. perşembe v e cuma günleri "Orcsteia'yı sahneliv or. (2515600) •Levent Kırca Tiyatrosu cuma, cumartesi ve pazar günleri Yenikapı Hürriyet Gösteri Merkezf nde 'Hangi Yüzle" başlıklı oyunu sahneliv or. •Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu vanndan itibaren hafta boyunca Bostancı Gösteri Merkezi'nde *Çılgınlar Kulübü'nü sahneleyecek. • Ortaoyuncular 'Güle Güle Godot'yu cuma, cumartesi ve pazar. "Ferhangı Şeyler'i perşembe,'Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu'nu da çarşamba günü Ses Tiyatrosu'nda sahneliyor. (2511865) • Enis Fosforoğlu Tiyatrosu çarşamba. cumartesi vepazargünlen Üsküdar Belediyesi Altunizade Kültür Merkezi'nde yeni ov un "Mücevher Nerede' v v i sahneliv or. • İdil Abia Çocuk tiyatrosu' Baba Çocuklaşma" adlı ov unu pazar günü Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sahneliv or. • Gülhane Çocuk Tİyatroları Şenliği kapsamında Nokta Tiyatrosu "Kurnaz Çoban'ı bugün. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tivatrosu "Dağ Denizc Kavuştu'vuvannve çarşamba. Tiyatro Elele "Memiş Dayı'yı perşembe." Yazılan Seven Ayı'vıcuma. SanverHak Eğitım Merkezi "Pırtlatan Bal'ı cumartesi ve Tevfik GelenbeTivatrosu da "Dünva Yeşildir" adlı ov unu pazar günü Gülhane Gösteri Merkezi'nde sahneleyecek. (5139772) Bilsak Thatro Atöhesi, İngiliz >azar Stephen Poliakoffun "Gitmeden Önce" adlı ovununu 9 mavıstan başlayarak Twenty Disco'nun kardeşi Nineteen'de o\na>acak. Lç kişilik oyunda Kmre Başkal, Nilah Geyran Koldaş >e C evsu Koçak rol alıyor. (Fotoğraf: YILDIR1M ARICI) Sinema • Kuzuların Sessizliği Yönetmenliğini Jonathan Demme'in üstlendiği gerilim polisiye fılmi. beşdalda (film. yönetmen. erkek oyuncu. kadın oyuncu. senaryo uyarlaması)Oscarödülü kazandıktan sonra yine gösterime girdi. Jodie Foster. Anthony Hopkins v e Scott Glenn'in başrollerini paylaştıklan film. birsen cinayeti çözmekle uğraşan FBI ajan adayı genç bir kadının maceralannı konu alıyor (HarbiyeAs, Çemberlitaş Şafak, Kadıköy Ocak) • Dalgaların Prensi Yönetmenliğini Barbra Streisand'ın üstlendiği bu film. yedıdaldaOscaradavı olmasına karşın hiçbirdaldaOscaralamadı. Barbra Streisand ile Nick Nolte'nin başrollenni paylaştıklan film. bir pskiv atrist ile anılannı geçmışe gömmev e çalışan bir adamın aşk ve dostluğunu anlatıyor. (Beyoğlu Fitaş, Şişli Nova Saran) • Sevgili "Gülün Adı" ve ' Avf fılmlerinin yönetmeni Jean-Jacques Annaud'nun imzasını taşıyan bu film, ünlü FransızyazarMarguerite Duras'nın otobiyografiközelliklertaşıyan"Sevgıİj" adlı romanından sinemaya uvarlanmış. 15 vaşında genç bir kızın ılk cinsellik keşfıni konu alan fiimde Jane March ve Tonv Leungbaşrollen paylaşıvorlar. (Beyoğlu Beyoğlu, Fındıkzade Nilgül, Pendik Oscar) • Korku Burnu Yönetmenliğini Martin Scorsesc'nin üstlendiği film.özellıkle gerilim fılmlerı merakhlanna... Robert De Niro. Nick Nolte. Jessica Lange vc Julıette Lewıs"ın başrollerini paylaştıklan film.eskı birmahkumun hapsegitmesine neden oian av ukattan ıntikam alışını konu alıyor (Şişli Kent, Beyoğlu Atlas, Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi, Çemberlitaş Şafak, Bahçelievler Ünverdi, Kozyatağı Apollon, Pendik Güney) • GrandCanyon Buvı! Berlın 1 ılnı Festıvalinde Alun Avı ödülüalan vcen ıvı senan.odalında Oscafa adav gösteren film, tesadüfen biraraya gelen altı kişinin günlük >aşantısını konu alırken.acımasızbirdünvadaavakta durmav a çalışan ınsanların mücadelesını anlatıyor. LavvrenceKasdanı taşıyan filmın başıollerinde Dannv Glover. Kevin KlincvcSteve Martin var (Beyoğlu Dünya) • Doktor Yönetmenliğini kanda Haınes'ın vaptığı. başrolünü NV'illıam Hurt'un canlandırdığı film. ba^ıt bir haslavkcn olağanüstü birinsana dönüşen bırdoktorunövküsünü konu alıv or. (Harbiye As, Beyoğlu Fitaş, Bakırköy Karya. Kadıköy Hakan ) • Karanlığın Ötesi Yöncimenlığını DavidSeltzeı'in üstlendiği film. 1940"lı vıllarda geçen bir aşk vccasusluk övkiisü Michael DouglasveMelanieGrilTuh başrollerde (ŞişliSrte. Beyoğlu Sinepop. Kadıköy Süreyya, Çemberlitaş Şafak, Bakırköy Incirli) • Hook \ öneımenlığını Sicven Spıelberg'ın üstlendiği. başlıca rollerını Dusiin Hoffman. Robin Willıamsve Julia Roberts'ın pavlaştıklan film. ıçindckıçocuğu unuıanveyıllar sonra yinc aramav a çıkan bir adamın ö\ küsiinü konu alıyor (Beyoğlu Emek. Maslak Mövenpick, Kadıköy Reks, Bakırköy 74. Çemberlitaş Satak) Müzik •ı 1 i'ttt • Kanadalı piyanist-şarktcı Oiane Roy >anndanıtıbarenhergün 17.15-18.00 arası The Marmara Merhaba Bar'da. 22.00-01.00 arası Tepe Bar'da cazseverlere seslenecek. • İştanbul Oevlet Senfoni Orfcestrası cuma günü saat 19.00'da. cumartesi günü saaı 1 f.OO'de Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu'nda şef AIexander Schvvinck yönetiminde. solist kemancı Vaclav HudecekeşIiğindeÇaykovski'nin op. 35 re majör keman korçertosunu ve Şostakoviç'in op. 93 mi minör 10 numaralı senfonisini seslendirecek. f25i5600ı •PiyanistİdilBiretÖzel Idcal Okullan'nın 25. yıl kutlamalan çcrçevesinde bugün saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde bir rcsital sunacak. Birct Bach. Gluck. Mozart. Chopin ve Schumann'ın yapıtlannı vorumlavacak. • llgaz Benekay'ın flamcnkogıtar dinletisi çarşamba günü saat 18.30'da Pera Müzik ve El Sanatlan Merkezi'nde izlenebilir. • Haller OöıHüsü'nün baharkonscri çarşamba günü saat 18.30'da Maçka Maden Fakültesi'ndegerçekleştirilecek. İTÜ VakfıileAvusturya KültürOfisi'nın katkılanyla düzenlenen konserde Ha>dn. W Pivanist Dianc Rov. 26 mayısa kadar The Marmara'da. Ro\. 17.15-18.00 arası \lerhaba Bar'da, 22.00-01.00 arası Tepe Bar'da çalısıv or. Mozart veStrauss'un vapıtlan seslendinlecek • Piyanist-kemancı Kolja Lessing'in Cemal Rcşit Re> Konser Salonu'nda Uluslararası Keman Serisi kapsamında vereceği keman resilalı bugün sa.n 19.00'da. Lessing. resitalındeSavgun. Bartok vc Liszt'in vapıtlannı vorumlavacak. 2480863 • Armonia Antigua Topluluğu perşembegünü saat 18 30'da Cemal Reşu Rev Konser Salonu'nda bir konser verecek. llalyan Kültür Merkezı'nin katkılanyla düzenlenen konserde. Rönesansdanslannda u/manlaşmış La Cortesıa de! Ballo Dans Topluluğu d^i bir gösıen sunacak. Programda. Rönesans dönemıningıvsıleri veçalgılan ile 15. ve 16. vüzvılmüzıği vcdanslan bugüne eele'cek'. • 2480863 • Gösteri/Söyleşi •Türkiye Yazarlar Sendikası'nın düzenlediği Çarşamba Akşamı eıkinliklcriçerçevesınde çarşamba günü saat 18.00'de Türkiye Yazarlar Sendıkası'nda İnsancıl dergisi yazarlarından Doç. Dr. Mustafa Sercan'ın "İnsan Büıünleşmesi vc Sanat' başlıklı söyleşisi izlenebilir. (2521930 • • Cinucen Tanrıkorur'un bestcciliğınin 40. vılı nedeniyleçıkardığıilkkasetının lanıtımı için perşembe günü düzenlediği söyleşı Pan Yavıncılık'tasaaı 14.00'te. • 261X072 •Psikolojik danışman Ferhan özenen Salman bugün saaı 16.(X)'da'Ergenlık Dönemi' konusunda Ataıürk Kıtaplığı'nda bir sö> leşı yapacak. Atalürk Kitaplığı'nda çarşamba günü \ ınc av nı saattc Faruk Şü> un'un 'Dobra Dobra" söyleşisi gerçckleştirilecek. Sövlcşınin konuğu Ozgen Acar. Perşembe günü saat 16.00'da Enver Ercan'ın vöneteceği "Divan Şiirinde Mizah' başlıklı söv leşinın konukları isc MemduhCumhurve İskenderPala. 2490945, • OğuzhanÖzcan'ın'BilgısavarGrafiği veTopkapı Sarayı' başlıklı konferansı cuma günü saat 13.30'da Mımar Sinan ÜniversıtesıOditorvumu'nda. • 'RenklerleTango92' başlıklı moda gösterısi buguıı saat 19.30'da İTÜ Maçka Kampusu Maçka binasuıdaki G Anfisı'nde gerçekleştırilecek. Bınna/ Aydan'ın koregrafisini gerçekkştirdiği gösterı. bale sunatçıları tarafından sunulacak. < 2437247, • ErsinAlok'un-Nil'in 24 Saati'başlıklı dia göstcrisı \ c söv leşisı cumarlcsı günü saaf 15.00'te Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde izlenebilir. Etkinliklersaal 17.00'degıtar-flüt ıkılisı Ateş L'ğurelıle Scmıh Yaşar'ın minı konseriyle sürecek. (3609095. •Amerfkan Step Oansı Orkestrası Türk -Amerıkan L nıversiteliler Derneğı ve Amenkan Basın\e Kültür Merkezı'nınışbirlığıylecumartesi günü saat 18.00'de Taksım Sahnesi'nde bir gösteri sunacak. (2513602 ı • Rıdvan Kutlutan'ın "Beşik Çatılı MımannınSerüveni" konuludıagösterisi çarşamba günü s;:at 19.00'da Kadıköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndc izlenebilir. (3492549) • İnsancıl Okuma Tiyatrosu'nun bu haftakı vazarı Günar Akarsıı Kadıköv'deki Fıral KıtapGalensı'nde cumartesi günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek ctkınlıkle konuşmacılar Cengiz Gündoğdu ve Mustafa Sercan. Okuvanlar ısc Özcan \'azıcı. Berna Durma/. Nihat Ateş. Sadık Aibav rak ve Necmettin Borçelin. • Nurdan Aslan varın saat 14 00'le Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Acıbadem Kampusu Konfcrans Salonu'nda •Seramik Süslcmc Kavramı vc Etkileven Fakioıler" konulu bir konferans verecek • Mücap Ofluoğlu'nun sn> leşısı v a nn saaı 19 00'dan itibaren L'nderground Sanai Galeı isi'ndc. ^ ıne av nı saalıe çarşamba cüniı Cıhat Burak'ın sövleşisi izkncMır^'24/tXO2< • Modacı VuralGökçaylı cumartesi ' günü saaı I 5.00'ıe Kadın 1 Ncrlerı kiiıüphancsi'nde'Baiılılışma l DoilCDl'lKİı.' \ M l i p . l İ ! İ . I ^ ( l ) Modası" başlıklı konferansında Osmanlı mcHİası konusunda konuşacak •523^40* • Cengiz Gündoğdu'nun scçtiği İnsancıl şiiırlen Sevıl Afşar. İdns Aımaca. Nihat Aıeş. Cemile Çakır. Av han Ergün. Ali Ersın Günçc. Deniz Güner. Hikmet İnan. Nazan Karaca ve Bernn Taş'ın katılımıyla bugün saat 18.00'de Bevoğiu Karaca Tıv atro'da gerçekleştirilecek "Edebıvaiımı/ın Yannı" başlıklı etkınlığe gmşserbest • İSÜF Fotoğraf Şenliği clkinjiklcri kapsamında bugün İstanbul Üniversitesi Öğrenci Küllür Merkezi'nde s;\ıt 14.00'te Mehmet Bavhan. Aclan L'raz. C'em Çetın veSabıt Kalfagil'ın ;1 katılımıvla 'hotoğraf Yarışıııalan" *2 başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Yarın 8 saat 14.00'te Cengiz Ozakıncı, Nazif • Topçuoğlu. Cengiz Karlıova. Nevzal Çakır. Merih Akoğlu ve Aclan L raz'ın ' katılımıvla gerçekleştirilecek panelin I konusu ise "Fotoğraf vc Saııaı". Etkınlıkler kap^amında çeşıtlı dıa gösierılen dc izlenebıhr. Opera/Bale• İstanbul Devlet Opera ve Balesi v arm A. AdnanSaygun'un"Kerem"operasını. bugünden ılıbarencumartesive dek Roılgeıs'ın 'Neşeli Günler'ini. perşemhe günü Mo/arı'ın Requiem'ini. çarşamba gunu'LesSv Iphıdes". "Rapsodi" \e •Paı|iıila"balelerinı \laliırk Kültür \1eı kc/rnde -.ahnelıv or 2515601)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog