Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Dolctorlarımız birikimlerini ECU/Avrupara j ^ Döviz Hesabı'nda Z. değerlendiriyorlar. Cumhuriyet Döviz Hesabı PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24082 /1800 TL (KDVdahil) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NAOİ (1945-1991) 8 EYLÛL 1991 PAZAR Kalıveefııiıı patent oyımuMaliye Bakanlığı tarafından esnafa dağıtılması düşünülen mini yazarkasalann patenti Bakan Adnan Kahveci'nin Adnan Kahveci, Sanayi vc Ticaret Bakanlıgı'o- dan aldıgı 'ihtira beratı' ik mini yazarkasala- nn patentini aldı. Mini yazarkasa i-retecek şirketler, 15 yıl süreyle Kahveci'ye patent hakkı verecekler. 6T.C. SANAYİ w> TİCARET BAKANUSl İHTİRA BERATI Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, TESTAŞ Genel Müdürü Naim Sungur ve aynı şirketin yönetim kurulu üyesi Kemal önder Kefoğlu ile birlikte 11 Eylül 1989 tarihinden geçerli olmak üzere 15 yıllığına mini yazarkasaların patentini aldı. 28 Ağustos 1991 günü yapılan ve dün yürürlüğe giren yasa değişiklikleri ile Maliye Bakanlığı'nın 350 bin küçük esnafa mini yazarkasa satın alarak dağıtması öngörülüyor. Mini yazarkasayı üretecek şirketler 15 yıl boyunca Kahveci ve iki arkadaşına patent hakkı ödeyecekler. Kahveci'nin gelecek seçimlerde kullanılması planlanan 'dokunmatik seçim makinesi' için de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurduğu belirlendi. UĞUR MUMCU ANKARA — Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahve- ci'nin iki arkadaşı ile birlikte es- nafın kullaııacağı "mini yazar- kasa" için patent aldığı; gelecek seçimlerde kullanılması planla- nan "dokunmatik seçim maki- nesi" patenti için de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunduğu belirlendi. 28 Ağustos 1991 günü yapı- lan ve dün yürürlüğe giren yasa değişiklikleri ile 350 bin esnafa mini yazarkasa dağıtılması ön- görülüyor. Bu yasa değişiklikle- ri ile bugüne kadar ödeme kay- dettirici cihazları kullanmayan küçük esnafa Maliye ve Güm- (Arkosı Sa. 17, Sü. 4'ıe) SHP'nin milletveküi aday adaylan Milletveküi aday adaylığı için SHP'ye toplam 1528 kışı başvurdu. Parti Meclisi'nin bu başvurulan değerlendirmesinden sonra liste, yann Yüksek Seçim Kurulu'na ulaştınlacak. 15 ekim pazar günü yapılacak önseçımle SHP'nin milletvekili adaylan kesinleşecek. SHP yöneticileri, aday adaylannın tam listesini YSK'ya vermeden önce kamuoyuna duyurmak istemediklerini belirttiler. Cumhuriyet muhabirlerinin saptayabildiği aday adaylannın kesin olmayan listesi belirlendi. 14. Sayfada SemraÖzaTın fayton gezisi Ellerinde çiçekler, iskelede teknenin yaklaşmasını bekliyor bir grup insan. Semra özal, 'President-2' sürat motorundan iniyor. 'Hoşgeldin anamız' diye sesleniyor bir ANAP'h. Bir fayton yanaşıyor, özal biniyor.Diğerleri öteki faytonlara kuruluyor Büyükada'yı dolaşıyorlar. 4. Sayfada Kartal mitinginde 'SHP'nin lideri kim' diye soran Ecevit: SHP bizle uğraşmasınSHP, DYP'YLE BİRLEŞSİN Şeçim kampanyasını Kartal mitingiyle başlatan Ecevit, ŞHP'lilerin kendisini "sağcı" olmakla suçlamasını eleştirirken, "öyleyse yakamızı neden bırakmıyorsunuz, birleşelim diyorsunuz. Illa bir sağcı partiyle birleşmek istiyorlarsa DYP'yle birleşsinler. Bazı bakımlardan birbirlerine daha iyi yakışırlar" dedi. NOTLAR DEMİREL'İN ÇALIMINDAN GEÇİLMİYOR SHP yöneticilerinden bazılarımn "DSP'de üçüncü adam kim" diye soracaklannı öğrendiğini söyleyen Ecevit, "Eğer bazı SHP'liler bunu sorarlarsa sizler de onlara, 'SHP'de birinci adam kim' diye sorun" dedi. Ecevit, Demirerin çalımmdan geçilmediğini belirterek, iktidar hayali kurduğunu söyledi. 5. Sayfada 'Son umudumuz' Kartal'daki alan tıklım tıklım doluydu. DSP'nin yeni seçim otobüsü Güvercin'in önünde sanki presle sıkıştırılmış bir topluluk vardı. Ecevit, 20 Ekim seçimlerinin propaganda kampanyasını 'Gözün Aydm Türkiye" diye başlattı. Ecevit'in seçimler için saptadığı 'ulusal birlik' stratejisi, alanı dolduran halk tarafmdan ilgiyle karşılandı. Yani DSP'nin kampanyası ilk bakışta halk arasında tutmuştu. C£LAL BAŞLANGIÇ'ın yazısı 5. Sayfada ANAP'TA İLK SIRA İÇÎN KAVGA TUNCAY ÖZKAN'ın haberi 4. Sayfada DEMİREL: GORBt DURUMUNDAYDIM HANDAN SBiKÛKEN'ia haberl 4. Sayfada SEÇtM YATIRIMLARI JET GİBİ 4. Sayfada SHP'DE 'ÖNSEÇİM' SIKINTISI ÛMİT ASLANBAY'ın haberi 5. Sayfada Johannesburgclan Omuz omuza, göz gözz NİLGÜN CERRAHOĞLU Net çizgili, dimdik, sivri köşeli modern gökdelenJeri, içi tıklım tıklım mal dolu büyük alışveriş merkezleri, üç şeritli yolları ile bir Amerikan kentine benzeyen Johannesburg sevimsiz bir ruh taşıyor. Belfast tan Kuzey sahillerinde YONCA ÖZKAYA Causevvay sahillerinin önemli duraklarından Ballycastle'da 3300 kişilik nüfusun kat kat fazlası vardı. Kumsal ve çimlik alan, güzel havarun da etkisiyle dolup taşıyordu. New York'tan Yüzüçyılhk boyacı ŞEBNEM ATtYAS 18«8'de Brooklyn halen kendi başına bir şehirken Italya'dan öksüz göçmen Frank Caramanica, Brooklyn'i Manhattan'a bağlayan köprüden geçti. Londra'dan Siyah beyaz KASKETtYLE KÜRSÜDE — Bülent Ecevit, diinkü Kartal mitinginde, kürsüye kasketiyle çıktı. (Fotoğraf: SERDAR AKİNAN) DYP'ye rekor başvuruMilletvekilliği adaylığı başvurularımn dün akşam sona erdiği DYP'de 2600'ü aşkın kişi kayıt yaptırdı. Geç vakitlere uzanan başvurularda kadınların sayısının 200 dolayında olduğu bildirildi. DYP'nin, adaylık ödentilerinden 10 milyar liramn üzerinde geür sağladığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — DYP'de milletvekili aday başvuruları dün akşam ta- mamlanırken aday sayısında re- kor sayıya ulasıldı. Saat 17.00'de başvuruların biteceğinin duyu- rulmasına karşın, işlemlerini ta- mamlayamayan adaylar için sü- re geç saate kadar uzatıldı. DYP'ye adaylık başvuruları 2600'ü aştı. Başvurulann son gününde DYP'ye kadmlann ilgisi yoğun- laştı. Demirel'in, "G listelerin- den en az 100 bayan yer alacak" açıklamasınm bu ilgide etken ol- duğu bildirildi. DYP yetkilileri adaylık için başvuran bayan sa- yısının 200 dolayında olduğunu belirttiler. Dün bankalann ka- palı olması nedeniyle adayların başvuru ödentisini yatırabilme- leri için DYP Genel Merkezi'nde bir banka tarafından vezne ku- ruldu. Adaylar, ödentilerini bu- rada banka görevlilerine yatıra- (Arkaa Sa. 14, Sû. 7'de) HAKAN AYGUN Hyde Park'ın "serbest kürsü"Ieri bazen üç basamaklı bir merdiven, bazen meşrubat kasası. Parkm "konuşmacılar köşesi"ne yayılmış ateşli hatipler, gelen küfürlere aldırmıyor. 10. Sayfada Gürcistan, Moskoya ile ilişkileri kesti Devlet Konseyi'nin Gürcistan 'm bağımsızlığını görüşmeyi reddetmesi üzerine Kafkasya cumhuriyeti, Sovyetler Birliği ile tüm resmi ilişkileri kesırâ karan aldı. 5 ' Azerbaycan'da yönetim karşıtı yeni bir gösteri yapıldı. Halk Cephesi tarafından düzenlenen gösteride, başkanlık seçimlerinin ertelenmesf istendi ve halka oy kullanmama çağnsı yapıldı. 14. Sayfada 1800 lira Bilinen koşullar bir kez daha fiyat artışım zorunlu kıldı. Cumhuriyet bugünden itibaren 300 lira daha pahalıya satılacak. Okurianmızın anlaytşla karşılayacağma güveniyoruz. Bugûn / Dergi İnsanları ve yapılarıyla mimarlık kültürümüz Sanat/ 3. Sayfada Sinagog'dan müzeye Günseli Önal TV / 6. Sayfada Sevimli bir güldürü: KörTalih Mûzik n. Sayfada , Yaşamdaönce Mozart sonra Tanrı Yekta Kara Turizm / Arfca Sayfada Dalyarfda carettadansı Kerem Çaiışkan Kuyuya Kim, Hangi Parti Duşecek? Ivartal meydanında canlı, coşkulu bir ka- nım... labalık.. Sürekli dalgalanıyor, hoparlörlerden Her zamanki gibi sağ kolunu havaya kal- yükselen bir şarkıyla: dırıp topluluğu selamlayınca kıyamet kopu- "Gözünaydın Tûrkiye, yor: Akgüvercin geliyor..." ''Halkçı Ecevit... El çırparak hep bir ağızdan atılıyor slogan: Halkçı Ecevit..." "Başbakon Ecevit... Siyah çerçeveli gözlüğünü takıyor, önün- Başbakan Ecevit..." deki notlarını şöyle bir elden geçirip konuş- Otobüsün üstünde beliriyor Ecevit. Başın- maya başlıyor. da siyah kasketi, yanında eşi Rahşan Ha- (Arkon sa. n, SÜ. i'de) HASAN CEMAL • Turistlerden iz yok PKK tarafından • FMskten kaçtş Seçim sürecine girilmesi kaçırılan 3 Amerikalı, 1 Avustralyalı ve 1 ve bankalann satışa geçmesi hisse senetlerine Ingiliz turisün izinerastlanılamadı.3. Sayfada %8.72 değer kaybettirdi. Ekonomide • Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı • Opelciler sert çıktı General Motors fiyat Farklı meslek gruplanndan kişileri bir araya belirlerken uzlaşmaya sert çıktı. Ekonomide getiren vakıf belleksiz toplumun belleği • User'den partilere eleştiri olmayı amaçlıyor. 7. Sayfada Milletvekilliği adaylığmdan istifa eden işadamı, • Çernişev'in basın toplantısı SSCB'nin 'Partiler paraya bakıyor' dedi. Ekonomide Ankara Büyükelçisi Türkiye'yle tüm • 1. llgde iki maç Haftamn ilk antlaşma ve ilişkilerin aynen yürürlükte karşılaşmalarında G.Saray Ankaragücü'nü kalacağını açıkladı. 11. Sayfada 1-0, Beşiktaş da Altay'ı 2-1 yendi. Sporda • Pazar Konuğu Yabanalar H V ^ H | § • Sagalassos seramlkleri gün ışığında Meclis üyesi Niyazi Şahin, WF^ «ffi^^B Antik Pisidya bölgesinin en önemli kentinde Şükran Ketenci ile yaptığı şnfel ^ ^ ^ H f kazı çalışmaları başladı. Arka Sayfada söyleşide "Almanya'daki H p %Â • Kordonboyu'na kazıklı yol Izmir'de Türkler 'döviz' değildir" M n i M 7 i j w k l y l Seridinin genişletilmesi projesi değişik dedi. 12. Sayfada SSF7C -^İTOL tepkilere yol açtı. Arka Sayfada aÖZJFM UĞURMUMOJ Mucit Bakan... Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci, çok hünerli bakanlarımızın başında gelir. Kahveci kardeşimiz, elektrc- nik bilimine çok düşkündür. Bu alandaki buluşları ünlüdür Kahveci'nin son iki buluşu var: "Mini yazarkasa" ve "dokunmatik seçim makinesi." Kahveci, her ikisi için de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na (Arkaa Sa. 17, Sü. 7'de) I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog