Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

7 EYLÜL 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURÎYET/7 Belgesel, saydam, dinleti... • Kültür Servisi — Anatolia'da gerçekleşen "cumartesi etkinlikleri" kapsamında bugün saat 15.30'da Hakan Aytekin'in "Yaşayan Gölgeler" adlı belgesel filmi gösterilecek. Saat 16.00'dan itibaren iki kısa film gösterisi var. Filmlerden ılki Bırand Kaya'nın "Fare"si, diğeri Ahmet Sönmez'in "Son Yaya"sı. Emre Ikizler'in "Mavi ve Yeşil" başlıkh saydam gösterisi saat 16.20'de başlayacak. Beyaz Yunus dinletisi ise saat lö.SCfdan itibaren izlenebilir. (Moda Cad. Ağabey Sok. No: 18 Tel.: 349 99 01 ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 1991 KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ ATATURK KITAPLIGI 13-27 Eylül Sergı Salonu ve Gınş Istanbul-Şanghay Kardeş Kent Anlaşması cercevesınde ' Çın Fotoğraf SergısT Açıhş Saat 18 00 Gınş Ücretsızdır Adres Mete Cad No 45 TAKSIM Tel 149 09 45 • 149 56 83 KARİKATÜR VE MİZAH MÜZESİ 13-30 Eylul 7-21 Eylul Cumartesı 14-28 Eylul Cumartesı Türk Kankatürcutennden özgün Yapıtlar Karıkatur Sergısı Açılış Saat 18.00 Ebru Teknığı ıle Araştırma Happenıng Çalışmaları Saat 14 00-18 00 Gravur Araştırmaları HappeniDg Çalışmaları Saat 14 00-18 00 Gmş Ucretsızdır Adres Kırıkçeşme Mah Kovacılar Cad No 2 FATIH Tel 521 12 64 ATATURK MUZESI 2-16 Eylul Pazartcsı Hazırtatan T B V M Kuttur ve Sanat Vayın Kurulu Senaryo Behlul Dal Saat 14 00 Samsun a Uzanan Yol Amasya da Yaşanan Tarıh Erzurum dan Gelen Ses Sıvas Bayraklaşırken 34 dk 29 dk 28 dk 28 dk 4-18 Eylul ÇarfamtM Hazırlatan T B M M Kultur ve Sanat Yayın Kurulu Senaryo Behlul Dal Saat 14 00 Mıllı Irade Iç.n 28 dk llk Işık 50 dk O Gece (Buyuk Taarruz) 34 dk 9- 23 Eylul Pazartesı MSU Sınema TV Bırımı ve TRT nın Hazırladkjı Belgeseller Saat 14 00 Ataturk un 5 donem 2 Devre Meclıs Açış Konuşması ve Yurt Gezılerı 10 dk Ataturk ûn 10 Yıl Nutku 8 dk Atatürk ve Sanal 35 dk 26 Ağustos 1922 Guneş Doğmakta Ordular Hk Hedefınız Akdenız dır llerıi ; ^ . Ataturk Soylev Nutuk 35 dk , „ , . . Buyuk Barış (Lozan) , . 9 * 23 dk 11-25 Eylul Çar*amba MSU Sınema TV Bırımı ve TRT nın Hazırladığı Belgeseller Saat 14 00 Gazı ve Mareşal Mustafa Kemal Paşa 20 dk Ataturk (Manastır Ankara Ezıne) 45 dk Dolmabahçe ve Atatürk 43 dk Kendı Sesmden 15 dk Gınş Ucretsızdır Adres Halaskârgazı Cad No 250 ŞIŞLI Tel 140 63 19 Rock vepop müzik dünyctsındayaz ayları biraz durgun geçti Rock müziğin gaıip kuşlan YAVUZ BAYDAR STOCKHOLM — Bütün bir yaz boyunca Joe Jackson, REM ya da Stevie Wonder'ı dinleyip de sıkılmadıysanız, de- mek ki kuvvetli bir sabnnız var. Hem beyaz hem de siyah müzik- te hayli durgun aylar geçinldiği konusunda genel bir mutabaka- tın altını çizmek yanlış olmaya- cak. Georgia'nın absurdist dörtlü- sü REM, yaz başında çıkan "Out of Time" ile on yılhk gra fiğinin herhalde doruğunda ya şıyor. Büyuk ilgi yaratan "Ğreen" albumunden sonra gnıp üzerindeki ilginin yavaş ya- vaş azalacağı sanılıyordu. Ama öyle görillüyor ki yeni yapıtta akustik bir biçeme yönelen Mic- hae) Stipe'in daba söyleyecek sö- zü var. REM yazın egemenliğini Joe Jackson ve EJvis Costello ile paylaştı denebılir. Bu iki tuhaf rock kuşunun aynı sıralarda al- büm çıkannası ilginç bir rastlan- tıydı. tkisi de rock/pop sanayi- inin taJepleri dışında kalmaya, özgün birer ses olmaya çalışıyor ve farklı melodi/armoni sergile- yen besteleri ile tanınıyor. Bu kez Joe Jackson'ı "Laugh- ter and Lusf'ta temposunu ön- ceki albümlere göre hızlandırmış olarak görduk. "Mightj Like a Rose"ta karşımıza çıkan Elvis Costello ise sakin, düşünceli besteleriyle "dersini iyi çakşmış", vaktini hiç boşa harcamamış. Bu iki aJbümden (kıyaslamayı sürdurmek gerekirse eğer) Cos- teUo'nun nefesinin daha uzun olduğu sonucuna varmak da mümkün. Yazın gölgede kalan -ve bunu hiç hak etmeyen- yapıtlan da ol- du kuşkusuz. 70'ler sonunun ef- sanevi Joy Division'ı ile New Or- der'da çalan Beraard Sumner ile The Smitha'in ilginç gitaristi Jobnny Marr'ın çıkardığı "Ekctronic" albümü bunlardan biriydi. 90 ve 9Pin en "in" çifti Neil Tennant ile Chris Lowe'un, yani Pet Shop Boys'un da katıl- dığı ve yer yer şarkılar söyledığı yapıt, tahmin edileceği gibi çiz- gittstü bir New Order/Smiths alaşımıydı. Fairport Convention'ın kuru- cularından olan ve sessiz seda- sız çıkardığı albümlerle hem dü- rüst rockı simgeleyen, hem de Eric Clapton düzeyınde bir gi- tar ustaîığına erişen Ricbard Thompson, "Rumour and Sigh" adlı yeru çahşjnasıyla üs- tıin kalitenin yalınlıgının içinde gizli olduğunu gösteriyor. Rockın yeni yıldızları, Mill- town Brotbers da aynı formülü benımsemiş görünüyor. llk al- bümleri "Slinky", üçuncü ya da dördüncu albumleri gibi. Dan Reed Network ise "taeat" ile funk ve rockı yer yer başanlı bir biçimde kayna$tırıyor. YENtLtK VE DtNAMİZM-Rkhie Ricb.Pete Nice ve McSereh'ten olnşan 3rd Bass açlasünün bu yaz çıkardıgı "Derelicts of Dialect" adlı albumde türiınun bütün yenilik ve dinamizmi vardı. Enerji ve öfkeyi arayanlar için Bristol'ın Blue Aeroplanes'i he- men hemen dört dörtlük bir al- büm sundu geçen ay: "Beat- songs". Beatles ile Prefab Spro- ut'un zekâya dayalı pop/rockı ise Yeni Zelanda'nın ilginç dört- lüsu Crowded House'un nefîs al- bümü "Woodface"te yeni ürün- lerle sürüyor. Mazoşistler de umduklarını buldular bu yaz. Bir türlü yeni- lenemeyen, söyleyecek yeni söz- ler bulamayan tozlu "eskfler", ıs- kenceyı surduruyor: Chicago 1 nun "2l"i, Yes'in "Unk>n"ı, Mo- ody Blues'un, Alke Cooper'ın ve Electric light Orkestra'run yeni albumleri, sadece aşın hay- ranlannca çekilebilecek turden- di. Yazı noktalayan kaliteli yapıt- lar arasında Tom Petty'nın "In- to The Great White Opcn"ı ile Sioıusee and The Banshees'in "Superstition"ı özellikle öne çı- kıyor. Bu iki yapıtın ortak pay- dası, yazın bitimini haber veren bir melankoli. lskoç altılısı Deacon BJue'nun FeUow Hoodlums" da kendı- sinden söz ettiren bir çalışma. Siyah muzikte yazın en büyük işkencesi "Gypsy Woman" adı altında Cryatal Gayle'den geldi. Ama -şeytan kulağına kurşun- galiba geçiyor. Oysa tüm yeni- lik ve dinamizm bu tür kötü kopyalârda değil, Sheila E'nin "Sex Cymbal"mda, Massive At- Uck'ın "Blue Lines"ında, Brd Bass'in "Derelicts Of Dialect"- inde, Fatber Fatberın "Wre AU So Very Happy'sinde, Will Dow- ning'in "A Dream Fuifilled'in- de, Gana Starr'ın "Step In The Arena"smdaf bol bol vardı. Ama sahtelik daha iyi pazarlanıyor. Gtadys Knight, "Good VVoman" albümuyle solo çizgiye gırmiş. Kaliteü, 'Torce Behind The Fo- wer'1a Diana Ross bıraz daha eski bir kuşağa seslenıyor gibi. Eh, Anita Baker'ın yeni albu- munu beklerken arada sırada dinlenecek türden. Baker bır yana, asıl beklenen iki devin yeni calışmalan: Mic- hael Jackson'ın "Dangerous"ı eylul ortalannda çıkıyor. Onu, kjsa bir sure sonra Prince'in "Diamonds and Pearts"u izleye- cek. Yani, "devler savaşı". Mu- zik açısından sonbahar, görunen o kı ha>li hareketli geçecek. l n g i l i z r o c k t o P l u l u 8 « Dire Straits'in yeni albümu "On Ever> Street" 9 eylül pazartesi gunu çıkıyor. "On Every Street", Türkiye'de de kaset olarak onumüzdeki hafta piyasada olacak. (Soldan saga) Mark Knopler, Alan, Oark, Chris VVhitten, Danny Cnmmings, Phil Palmer, John Illsley, Guy Fletcher, Paul Franklin ve Chris VV'hite'dan oluşan Dire Straits, geçen ay trlanda'da başlattıgı dünya turnesini tngiltere, Almanyn, Hollanda, Belçika, Fransa ve tsviçre konserleriyle surdurecek. Doğu Avrupa ulkelerini kapsayan konserlerin tarihleri henuz belirlenmedi. Dire Straits'in 1993 yılına kadar sürecek dev turnesinde 250-300 kadar konser yer alacak. Pandora vitrinleri • Kültür Servisi — tstiklal Caddesi, Büyükparmakkapı Sok. No: 3'te bu ay açılan Pandora Kitabevij vitrinlerini her ay 3 ayrı temada duzenleyecek. Eylul ayının vitrinleri: 1 Eylul 1939 tarihinde başlayan Ikinci Dünya Savaşı nedeniyle 1-11 eylul arası Ikinci Dünya Savaşı ve o döneme ilişkin kitaplara aynldı. 12-20 eylul arasında, 12 Eylül 1980 nedeniyle döneme ilişkin kitaplar, 21.30 eylül arası ise 'Pandora Vitrini' eylül ayında doğan ve ölen yazarların -Ivan Turgenyev, Leo Tolstoy, Cesare Pavese, Roald Dahl, Agatha Christie, VVilliam Golding, Upton Sinclair, Sigmund Freud, Pablo Neruda, VVilliam Faulkner, Truman Copote- kitaplarından oluşacak. lfeni sınema • tSTANBUL (İÜHA)— Pendık'te 408 koltuk kapasıtelı yeni bır sinema dun açıldı. Yeni açılan Oscar Sineması yetkililerinden alınan bilgiye göre sinema, Avrupa standartlarında hazırlannuş havalandınna ve ısıtma sistemine sahip bulunuyor. Aynca ultra stereo ses düzenine de sahıp bulunan sinemada ilk gösterime girecek olan film Kevin Costner'ın yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu yaptığı yedi Oscarh "Kurtlarla Dans!' Machine • Kiıltur Servisi — David Bowie'nin ikincı aJbumu "Tin Machine 2" piyasaya çıktı. Albumun kapağında yer alan 4 çıplak antik Yunan heykeli Avrupa'da kısmen sansure uğradı. Album, ağırhklı olarak rock muzik parçaiarından oluşuyor. David Bowıe'nın 5 ekimden itibaren turneye çıkacağı, turnede ilk durağın Italya olacağı belirtildi. Cengiz Bektaş Japonyada • Kültür Servisi — Şair, mimar Cengiz Bektaş, ünlü bir Tokyolu doktorun - -» çağnsına uyarak 9«yJüld^* Japonya'ya gidiyor. fkî yıP önce Türkiye'yi gezen Tokyolu doktor, özellikle Antalya evlerini gördukten sonra evmi Bir Türk mımarına yaptırmaya karar vermis, bu konuda çağdaş bir yorum da beklediğinden Cengiz Bektaş'a başvurmuştu. Sinema • Tiyatro • Gösteri rrfı 146 97 38 • 132 64 26 DOLBY STEREO VE TÜRKÇE OLARAK SİNEMALARDA! JULIA ROBERTS "Pretty Woman ın unutulmaz yıldızı yine aşık oldu... Yön: Donald Petrie 3. HAFTA Beyoğlu FİTAŞ CEP (149 01 66) 12.00-14.15-16 30-18.45-21 15 $** (CENT <141 62 03) BeyoflM FITAS 149 01 U ) ÇUf $AFJkK 3 İ 1 < » 60) *M*oyflEPCS( « * 01 12) B»*.r*6T RENK $72 18 53) Ankvı BATI MK 83 23) 12 00 i 12 0C ı »1 CO ' 200 1 00 «2 5 1 15- 3T 15 00 30 'o3C 8 6 30 9 •=0C 18 630 3 s a, ? 16 4&-19 ALEC BALDVVIN KIM BASINCER 'THE MARRYING MAN" 3. HAFTA S Beyojtu EM£K (144 M 39» 1200 1415 1633 1S45-21 1:> 2 Kadıköy HAKAN (337 80 82) 11 00 3 ^0 16 00 9 00 21 30 S Pendfk OSCAR (390 09 69) 12 00 * 4 1^16 30 1 3 45 2i X - Ankara AKÜN {127 76 56) 12 15 14 30 16 45-Î9 00 21 ta (390 09 69) 12 00 * {127 76 56) 12 15 1 (21 42 61) 15 ı A / Sızıntının Esrarı NINJA KAPLUMBAĞAUR2Yon MICHAEL PRESSMAN SMS3 ŞtşJı w«n(>erlıtas ^«Sir, 14" »4ı 3 6 26 60 15132* .3^64 38' ... !n*UrK*«r ' " I \ N U llf ZİNCİRLERİNDEN KURTULMUŞ İHTİRAS VE EROTİZMDİR... Bir müzik ve görseOik şolenL.. NOVA BARAN SİNEMASI 140 35 58 (Cınerama egience nerkezı/Şışlıi JEREMY IRONS'a Oscar kazandıran film TALİHİN DÖNÜŞÜ 12 00-14.30-17 00 19 30-21 45 CINEMA OSCAR ••Avnıpa ttasyiatÛannA* —Amerfluuı ithal koituk ••Uhra stereo ses düzeni ^^röfliüs perde -»Sûper h«v»Un<lifma ve Mtfma sJstemi »Awnpt nLatzcmderle yapüan OSCAR SİNEMASI AÇILDI BIR A§K DÖRT MKAH 12 00 14I5-16J3O 184S-Z1 00 Pendik PTT yonı Tel 390 09 69-70 Fn 375 15 78 m"Danielle Teyze" Vnn^ CTICMUC • TSIU.A CHELTON Yon. ETIENNE .CATHERINE JACOB CHATILIE2 »ISABEH.ENANTY 1 3 Eylul de YALNIZ HARBIYE AS SINEMASINDA KARYA SİNEMASI 542 1172 MET FİLM SUNAR ALPACINO/ NASTASSIA KINSKI REVOLUTION B.kırt6y KARYA (542 11 72) 1_GC 4 5 1630 1900-21 15 REKLAM FİLMİDAĞIT1MINDA 149 50 33 ROBERT REDFORD • LENA OLIN H-A-V-A-N-A Yönetmen: SYDNEY POLLACK Beyoğkı DÜNYA (149 93 61) 1200 1500 1800-21 00 Beyoğlu SİNEPOP (143 70 71) 12 00 14 15-16 30 18 45-21 00 4. HAFTA 9 V2 HAFTA Çta« ŞAFAK-4 (516 26 60) 11 00 1330 16 00 1830 21 0C [((S mom SOYUNUN VE SILAHINIZA SARILIN! Yönetmen Oavıd Zucker Leslıe Nielsen Priscilla Presley UUU IWI \&Vt tt**- **•'(«• Itö-f JC TUNCAY VURAL DANS GRUBU Yazan KANDEMIR K0NDUK Çızen PICASSO ' 14 EYLUL 1991, SAAT- 21 00 HARBIYE AÇIKHAVA TİYATROSU BUet Sabş Vıkkorama Tıkstaı 151 28 88 Susdlye 360 90 90 KadıkSy Moda Slnemjsı 337 01 28 GallerU Danışm» BOrosu 559 95 60/1104 Bllet Fıyatları 30 000 • 40 000 TL YERLf» NUM/dVHDIR Harbiy» AS-2(147 63 15) 12.00 15 00 18.00-21 30 ANNENİZE BU FİLMLERİ KAÇIRDIĞINIZI ARTIK SÖYLEMEYİN.. MEVSİMİN SON PARLAK TOPLU GÖSTERİSİ H A R B I Y E AS'ta 2. HAFTA 6-7 Eylul MEPHİSTO/ISzobo 12.00-1500-18.00-21.30 8-9 Eylul GÜNEY/F Solonas 10-11 Eylul TANGOLAR/F Solanas BENİMGÜZEL ÇAMAŞIRHANEM/S Frears 12.00-14 15-16.30-18.45-21.30 REKLAM FİLMİ DAÖIT1MINDA 149 5O33 * BEYOĞLUNDA F1TAV W n u v Jftı4sıl I4«» 20 I 1 * Sinema • Tiyatro Gösteri DUYURULARINB İÇİN 146 97 38 • 132 64 26 AÇIK HAVA TİYATROSU 10 Eylül Salı 20.30 TEK KONSER BULUTSUZLUK ÖZLEMİ z;^^: rjo!^ DEV KONSER Ö Vokkoroma Suodry. ÎSO87 42 A Siirleri, Öyküleri, Mektupları ve Filmi "ARKADAŞ" YILMAZ „ GÜNEY 7 EYLÜL 1991 S«at:2O.OO AÇIK HAVA TİYATROSU •ilet Satışı: KEYOĞLU SİNEMASI Beyoğlu MODA SİNEMASI Kodıköy KARYA KÜLTÜR MERKEZI Bakırköy 20.000 TL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog