Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

CVMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 7 EYLÜL 1991 09.58 Açılış-Haberler 10.05 Çizgi Film 10.55 Haberler 11.00 NeşePınarı 11.55 Haberler 12.00 DİZİ: Sevİmlİ Kangtiru Sonny Skıppy ile gezerken bir mağara bulur. Mağaranın dığer tarafı gızlı vadiye açılmaktadır. Gızlı vadıde Tara adında bir yerli ile karşılayıp. onunla dost olur. 12.55 Çizgi Film: Bir Hikâye Bin Ders 12.35 Gophers Ailesi Wınce Gopher'ları evden uzaklaştırmak için bu sefer de bir sağhk çıfthgı kurduğunu ıddia eder. Ancak bu planı da başansızlıkla sonuçlanır. 13.00 Haberler 13.10 DİZİ: Kurtarma 911 Sağır ve dılsız üç çocuklu bir kadmın evıne hırsız gınnesı. ormanda çalışan bir ışçinın kütük altında sıkışması. sürat teknesi ile kaza \apan bir kişinin kurtanlması ve kendını mesleğıne adamış kadın'polisın yaşamından kesıtler verilıyor 14.00 Haberler 14.10 Belgesel: Avustralya Kıtası Dizmm bu bölümünde, Avustralya'nm oğlak dönencesmin kuzeyınde kalan tropık bölgelenndekı yağmur ormanında bulunan bıtkı ve hayvanlar anlatılıyor 15.00 Haberler 15.10 Bir Solist 15.25 Altay-Beşiktaş Futbol Karşılaşması 17.20 Kortservatuvarlarırniz tstanbul Mımar Sınan Ünıversııesı Devlet Konservatuan'nın bugünkü durumu ve tanıtımı. 18.05 Haberler 18.10 TarihteBu Hafta 18.25 Dizi: Senfoni Polisin elinden kaçan Sophie trende Marcel'i tanıyan bir adama rastlar. Ondan kurtulmaya çalışırken trenden düşerek ölûr. ' 19.20 7. Dfinya Çim Kayağı Şampiyonası 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Seçime Doferu 21.10 Yaz Eglencesi 22.15 Türk Sineması: Şah Mat (Aynntıh bılgi yandakı sütunlarda)( Akış ıcensınde 23.00'te haber bülteni yaymlanacak ) 24.00 Haberler 00.15 Gecenin Konuklan (Bugün köşesinde) 00.55 Haberler 01.10 Caz 01.40 Haberler -Kapanış 10.58 Açılış - Lisans Tamamlama Programlan 14.58 Açılış - Dizi: Macera Kalesi 15.25 Dizi: Büyük Güç 15.50 Tatil Sineması: Ultimate Warrior (Bugün köşesinde) 17.30 Son 7 Gün Türkiye 18.10 Belgesel: Kartal Ülkesi 19.00 Haberler ve İngilizce Haberler 19.15 Dizi: Sokak Kanunu Leon. Amerıka'da ölüm cezasına çarptırılan bir mahkûmun Kanada'ya iade edilmesini önlemek için elinden geleni yapar 20.00 Dünya Listelerinden 20.30 Sine Flaş 20.45 Bizim Insanlarımız 21.20 Belgesel: Tarım Üretim Kullanım 22.00 Gece Bülteni 22.35 Bale: Don KİŞOt (Aynntılı bilgı yandakı sütunlarda) 00.05 Kapanış 19.58 Açılış 120.00 Dizi: Yukandakiler Aşağıdakiler Hudson'un mühendıs olan kardeşı kansı ve kızıyla Londra'ya gelmiştır Hudson bunu herkesten gizleyerek onlan en iyi şekilde ağırlamaya çalışmaktadır 20.55 Dünya Sinemalarından: ölûler (Avnntıh bilgi yandakı sütunlarda) 22.16 Video Müzik Türkiye (Bugün köşesinde) 18.13 Açılış- Gençlik Konserleri 18.35 Çizgi Film: Jem Eric'ın tuttuğu dedektıf I Synergy'nın varlığını öğrenmışür. Ancak kızlar Erıc'in gelmesinden önce onu bir başka yere taşımayı başanrlar. Bu kez Enc Ashley'i rehin alır. 19.01 Arkası Yann: Yıldızlara Llaşmak Pablo ve Cessika sonunda banşırlar. Ancak Gabnel ve Delfına cephesinde yenı bir ortaklık kurulacaktır. 19.25 Arkası Yarın: Hayat Ağacı 19.45 Belgesel: Spor ve Sağhk 20.05 Yurdun Dört Köşesinden 20.35 Pop Saati 21.05 Fizikle Eğlenelim 21.20 Konservatuvarlarımız 22.05 Cumartesi Eğlencesi (Bugün köşesinde) 22.50 DİZİ: Kara Şimşek Popüler bir derginin sahibi olan Philip Roys Adalet Fonu'ndan yardım ıstedikten kısa bir süre sonra öldürülür. Roys yenı bir proje üzennde çalışmaktadır Ve konuyla ilgili tüm bilgılen bılgısayara yüklemış ancak şıfnye gjzli tutmuştur. Roys'un katillen şıfrenin peşındedir. Michael Knıghk, Roys'un kızı Lauren'le birlikte cinayetı aydınlatmaya çalışır. 23.35 Kapanış 17.58 Açılış 18.00 Neşe Pınarı 19.00 Haberler 19.15 Cumartesi Eğlencesi 20.00 Inkılap Tarihi 20.20 Türk Sineması: Bez Bebek (Aynntıh bilgı yandakı sütunlarda) 21.50 Görüntü ve Müzik 22.00 Haberkr ve İngilizce, Almanca Haberler 22.45 Eğlence: Bir Başka Gece Tekrar program 00.35 Dizi: Bizimkiler 01.20 Gecenin Konuğu-Kapanrş 10.00 Açıhş-Haberler 10.05 Çizgi Film: Çalçene TÖ~.3O Çizgi Film: Beterböcek 10.55 Dizi: SiyahYele 11.25 Sinema: Jenny Jenny. hamile olduğu halde her şeyi terkederek yaşamını değiştirmek amacıyla New York'a gıder. lşınde yalışırken bir gün film yapımcısı Dalano ile tanışır. Fakat Delano hiç ilgilenmez. 1970 yapımı fümin oyunculan Marlo Thomas ve Alan 13.20 Dizi: Asırlık Efsane 13.50 Duran Duran Konseri Î4İ50 Youngstar Galaxy "~~ 15.15 Galatasaray-Ankaragücü Futbol Karşılaşması 17.30 Almanya Futbol Ligi'nden M a ç Yayını: Bayern Munchen- FC Kaiserslautern 19.00 Dizi: A Takımı Î 9 3 Ö Star 1 Haber 20.10 Dizi: Bütün Gece Açık 20.35 Bir Cumartesi Eğlencesi (Bugün köşesinde) 22X5 Ahmet Uğurlu Şov 22.45 Star 1 Haber 22.50 Simon ve Simon 23.45 Sinema: Kara Ayna (Aynntılı bılgi yandakı sütunlarda) 01.10 Gece Jimnastiği / Star 1 Haber/Kapanış TV3 DÜNYA SİNEMALARINDAN: ÖLÜLER 20.55 Hustorfun son filmiO l ü l e r (The Dead) / Yönetmen: John Huston / Oyuncular: Angelica Huston, Helena Carroll, Cathleen Delaney, Ingrid Craigie, Donald Donnelly, Rachel Dowling, Mary Keen / 1987 yapımı / 80 dakika. TV Servisi — tki yaşh hanı- zeyde fümler yapan Herman mın verdiği Noel partisinde, kü- çük trlanda kasabasımn sakin- leri biraraya gelirler. Ve evli bir kadın, gençliğinde yaşadığı bü- yük bir aşkı ve genç sevgilisinin ölümünü acıyla anımsar. Sinema tarihinin en ayrıksı, kendine özgü nimlerinden biri. Büyük sinema ustası John Hus- ton'un (1906-1987) ölümünden önce çektiği (ve ilerleyen hasta- lığı içinde, oksijen tüplerine bağ- lanarak tamamlayabildiği) son fılmi olan "The Dead", usta ya- zar James Joyce'ur, "Dublinliler" adlı öykü kitabm- da yer alan kıiçük bir öyküden yola çıkrruştı. Sinemada her türü deneyen. "Afrika Kralicesi"nden "Mob> Dick"e, "MalU Şabini"nder "Uygunsuzlar"a çok farklı dü- Melvilkden Rudyard Kipling'e. Raymond Chandkr'den Roma- in Gary'ye, Carson MacCulers' dan Malcolm Lowry'ye çok de- ğişik ve önemli yazarlan uyar- layan Ford'un vasiyet-fılmi ola- rak sinemaya uyarlanması soc derece güç bir dil ustası olarak bilinen James Joyce'u seçmesi, kuşkusuz bir raslantı değil, da- ha çok bir meydan okuma idi. Huston, bu meydan okuma- yı kazanmış sayılıyor. Filmi hiç bir zaman kitlelere seslenen po- püler bir film olmayacak, ama bu filmi kendi içinde bir doruk noktası, paha biçilmez bir mü- cevher, belki bir tür başyapıt saymak mümkün... Kişilerin in- ce aynntılarla örüldüğü, heı oyuncunun perdede sanki ken- di kendisini canlandırdığı, yüz- ^ _ Ölüler'de Hnston ailesinin 3 iiyesi. Yönetmen Hoston, senaryo yazan Tony ve oyuncu Angelica.yü başında bir Irlanda kasası sa- kinleri arasmda bir Noel kutla- ması gibi son derece yöresel ve sınırlı bir kultür ortamının ince dokunuşlarla evrensel bir boyu- ta ulaştığı bu film, kitleyi değil, sinemaya ve yazına gönül vermiş kendi seçkin seyircisini arıyor. Birkaç yıl önce ülkemizde de gösterilrniş, ama berbat altyazı- lar yüzünden keyfle izleneme- mişti. STAR1 StNEMA; TV2 BALE: DON KİŞOT 22.35 KARA AYNA 23.45 Gerüim Bale kuşagmda Don Kışot filmiTV Servisi — Bir cinayet ış- lenir. En şüpheli kişi, bir genç kadındır. Ancak onun tıpatıp kendine benzeyen bir ikizi var- dır. Acaba suçlu hangisidir? Polisiye sinemaya klasik ola- rak yerleşmiş ilginç bir gerüim filmi. Sinemada "ikiz şüphe- lüer" temasını ilk kullanan film- lerden biri olan film, polisiye si- nemaya birkaç baş yapıt arma- ğan etmiş olan ve geçen hafta- larda yine StaıTde "Döner Merdiveu" adlı etkileyici geri- lim filmini izlediğimiz Robert Siodmak'ın usta işi anlatımıyla baştan sona ilgiyle izleniyor. Bunda ikiz kardeşleri büyük ba- şanyla oynayan yetenekü ve çif- te Oscar'h oyuncu Olivia de Ha- vflland'ın katkısı da büyük. Ge- rüim sevenler kaçırmamalı. Don K&şot (Don Quixote) / Müzik: Ludvvig Minkus / Koregrafı: Marius Petipa, Gorsky, Zacharov, Gorezovsky, Smirnov, Golovanov / Oyuncular: Nadechda Ravlova (Kıtri), Sergei Gorbachev (Basil), Alexander Gavrilov (Don Kişot), Alexander Krichenko (Sancho Panza), Vladimir Chigirev (Kıtri'nin babası), Aiexander Korenyak (Gamache), Sergei Blonsky (Toreador) / Süresi: 90 dakika. TV Servisi — Batı yazmının en çok okunan klasiklerinden, Ispanyol yazan Miguel de Cer- vantes'in 1605-1615 yülan ara- smda yazdığı dünyaca ünlü "Don Ouijote de la Mancha" ya da bildiğimiz kısa adıyla "Don Kişot" romanı, 4 perdelik, 8 tab- lolu "Don Quichotte" balesine konu oldu. Müziğini yaşanunm büyük bölümünü Rusya'da ge- çiren Viyana doğumlu, Çek kö- kenli besteci Ludwig (Leon) Minkus'un, koregrafisini Mari- us Petipa'run hazırladığı bale ya- pıtı ilk kez 1869*da Moskova Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelen- di. 1871'de Petersburg Bolşoy Ti- yatrosu'ndaki gösteri daha gör- kemli oldu. Aynı bale, Alexandr Gorsky'nin yorumuyla 1902'de Petersburg Marinsky Tiyatro- su'nda, 1940'ta Rotislav Zaha- rov, 1950'de Ninette de Valois, 1965'te George Balanchine, 1966'da Rudolf Nureyev taraf ın- dan değişik biçimlerde sahnelen- diler. 1743'te Boismortier'nin beste- lediği "Don Kişot Düsesin Yanında" balesi Paris Ope- rası'nda, J. G. Noverre'in "Don Kişof'u 1750'de Viyana'da, Pa- ul Taglioni'nin yapıtı 1850'de Berlin'de, Laurent Novikoffun- ki de Moskova'da sahnelendi. Bu gece izleyeceğimiz Ludvvig Minkus'un "Don Kişof'u ise 1988 martında lzmir Opera ve Balesi taraından tzmir'de sahne- lendi. Sovyet bale yönetmeni Zurab Kikilaçvili'nin sahneye koyduğu yapıtın orkestra şefi Yugoslav Tomislav ŞopoT'du. Cervantes'in "Don Kişot"u o dönemde çok moda olan şöval- ye romanslarımn taşlaması ola- rak yanlnuşUr. tspanya'da oku- duğu şövalye romanlannın etki- siyle aklını kaçırıp, erişilmesi guç düşler peşinde koşan yaşh bir soylu, eziyet çeken prenses- leri kurtanp hainleh cezalandır- mak için başına pash bir miğfer, üzerine teneke bir zırh geçirip, emektar atı Rossinante'a bindi- ği gibi ileri atılır. Yolda bir han- cı kendisine şövalye unvanı ve- rince, o da çevredeki bir köylü kadınına Dulcinea adını vererek onu karşılaştığı katırcılara dün- yanın en güzel kadını olarak ka- bul ettirmeye çalışır. Dövülerek köyüne geri gönderilen Don Ki- şot'un deliliği geçecek gibi değü- dir. Kısa bir süre, düşüncelerine karşı çıkan gerçekçi uşağı Sanc- ho Panzo'yu yanına alarak yeni serüvenlere atıhr. Yeldeğirmen- lerle savaşır... "Don Kişot" değişik yıllarda beyazperdeye de yansıtıldı. 1916'da yönetmen Edward Dil- lon, 1923'te Maurice Elvey, 1933'te G. W. Pabst (Ingiltere^ de), 1947'de Rafael GU1 (Ispan- ya'da), 1957'de Grigory Kozint- sev (SSCB'de), 1958'de Orson Welles, 1973'te Robert Helpmann-RudoU Nureyev bu ölümsüz yapıu sinemaya kazan- dırdılar. TV5 TÜRK SÎNEMASI: BEZ BEBEK 20.20 TV1 StNEMA: ŞAH VE MAT 22.05 Cinsellik sorunuB e z B e b e k / Yönetmen Senaryo: Engin Ayça / Görüntü Yönetmeni: Erdoğan Engin /Oyuncular:Hülya Koçyiğit, Hakan Balamir, Mehmet Akan, Kemal Toraman, Oktar Durukan/ 1987 Varlık Film yapımı. TV Servisi — Bu yıl yaptığı 1987'deki Uk filmi "B«z Bebek "Soguktu ve Yagmur Çiseliyor- du" filmi ile yönetmenlik uğra- şını sürdüren sinema yazan ve senaryocu Engin Ayça'nın yeniden yayımlanıyor. Ayça'nın yaşanmış gerçek bir olaydan yola çıkarak, toplumu- muzun kırsal kesimindeki cin- I Hfllya Koçyiğit ve Hakan Balamir Bez Bebek'te selh'k sorununu ve kadın-erkek ilişkilerini sade, çarpıcı ve etküi bir dille irdeleyen "Bez Bebek"- te hapisteki kocasının çıkışını beklerken evini onaran usta ile cinselliğe dayalı tutkulu bir iliş- kiye giren arzulu bir kadırun öy- küsü ve umutlan sergileniyor. Büinçsizlik yüzünden toplu- mumuzda çeşitli felaketlere ne- den olan ve aile düzenimizi al- tüst eden kırsal kesimdeki kadın cinselliği üzerine eğüen Engin Ayça, basit bir konuyu, küçük aynntılar ile süsleyerek yumuşak anlatımh, duyarh ve incelikli bir yapıt ortaya koymuş. Ege yöresindeki küçük bir ka- sabaya yakın bağ evinde küçük kızı Gükan ile (Begüm örnek) birlikte dört yıldan beri hapiste yatan kocası Recep'in (Mehmet Akan) çıkışını gözleyen Melek (Hülya Koçyiğit), her yaru dökü- len evi onarması için kayınbira- deri Mosa'nın (Kemal Toraman) bulduğu Ahmet ustanın (Hakan Balamir) saldırısına uğrar. Sinemadan önce TV'deŞah v e Mat / Yönetmen: R. Yılmaz Atadeniz / Senaryo: Faruk Peker / Görüntü yönetmeni: Serdar Servidal / Oyuncular: Faruk Peker, Arzu Aydın, Salih Kırmızı, Şehnaz Dilan, 1990 yapımı / 90 dakika. TV Servisi— Müzik ve sat- ranç tutkunu iki sorumsuz genç, Ferhat (Faruk Peker) ve Nedim (Salih Kırmızı), aynı evi paylaş- maktadır. Bir hafta sonunu bir- likte geçirip eğlenmek amacıy- la Nedim'in üvey babasının de- niz kıyısındaki yazlık evine gi- derler. Eğlenmek için düşün- dükleri iki kız arkadaşı da tele- fon defterinden seçerler. Yazlık evde yenüip içilir, dans edüir, eğ- lenilir. Ancak kız arkadaşlardan biri, geçmişinden kaynaklanan nedenlerle bunalımda olan Sev- da (Şehnaz Dilan) birdenbire in- tihar edince, eğlence bir anda karabasana dönüşür. Polise git- mekten ve toplumun baskısın- dan korkan gençlerle, emeklili- ği yaklaşmış bir komiser ve yar- dımcısının satranç kurallanna uyan karşüıklı ataklanyla olay- lar hız kazanmaya başlar. Psiko- lojik boyutlara ulaşan gerüim dayanılmaz hale gelir. R. Yılmaz Atadeniz'in yönet- menhğini yaptığı 1990 yapımı "Şah ve Mat" henüz sinemalar- da gösterim olanağı bulamamış fılmlerden biri. TRT eliyle ilk kez seyirci önüne çıkıyor. Bir in- tihar olayuu, değişik etkenler al- tında ele alarak işleyen, psiko- lojik göndermeler yapan, birbi- rini yineleyen beylik Yeşüçam dramlannın oldukça uzağında kalmış özelliğiyle ilgi çekiyor. RADYOLAR R A D Y O 1 04J5 Açıliî, program. 05.00 Ha- berler. 05.05 Türküler ve oyun havalan. 05-M) Beraber ve solo şarkılar. 06.00 Deni2 hava ra- poru. 06.05 Bölgesel yayın. 06J0 Günaydın. 07J 0 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. »9.00 Ha- berler. 09.05 Çocuğun düoyası. 09.40 Arkası ya- nn. 10.00 Haberler. 10.05 Reklamlar. 10J0 TKT dışı mali destekle hazırlanan program. 10.40 Bir şiirin hikâyesi. 11.00 Haberler. 11.05 Hafta so- nu. 1Z55 Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 TAirk halk çalgılanndan ezgılcr. 13J0 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Haber- ler. 15.85 Hafif müıik. 15J« Sotistler geçi*. 1545 Bando müziği. 16.00 Haberler. 1&0S TUrk- çe sözlu hafıf müzik. 16J0 Türkrulet geçidi. \1M Haberler. 17.05 Okuldan iş hayatına. 17.25 Di- lek kutusu. 18.25 Bölgesel yayın. \*JS$ Reklam- lar. 19J» Haberler.l9J0 Çeşiüi müzik. 20.00 Be- raber ve solo şarküar. 20.25 Tüıkçe sözlü hafii mûzık. 20.40 Amatör topluluklar. 21.00 Haber- ler. 21.05 Hafif müzik. 21.20 Şarkılar. 21.40 Türküler. 22.00 Mercek. 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesiden pazara (1). 00^5 Günün haber- lerinden özetler. 01.00 Progıam ve kapanış. 01.05 - 04^5 Gece yayını. K A U T U C 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler. 07JO Haberler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konsen. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 09X10 Ha- berler. 09.05 îki solistten türküler. 09.35 Çeşitli müzik. 10.06 Devlet gelenegimiz. 10.15 Sazlar- la Türk sanat müziği. 10J0 Bizden sesler. 11.00 Haberler. UJ06 Gençlerle baş başa. 12.00 Şaı- kılar. 12.20 Ya istiklal ya ölüm. 12.40 Türküler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafıf müzik. 13.30 Geç mişten günümüze çalgılanmız. 13.45 Çocuk ko- rolan. 14.00 Türküler geçidi. 14J0 Müzikle ge- zinti. 15.00 Haberler. \5JK Şarkılar. İSM Türk- üler geçidi. 15.40 Arkası yann. 16.00 Türk mu- ziği özel programı. 1&30 Fransa'dan müzik. 17.0C Haberler. 17.05 Erkekler toplulugundan şarkı- lar. 17J0 ErkeUer toplulugundan türküter. 1«JW Konulann ıçinden. 18J0 Turkçe sözlu hafıf mü- zik. 18.45 Tüıkükr. 19.00 Haberler. 19.30 So- listlerden birer sarkı. 20.00 Müzik dünyasından. 20.45 Tüıkçe sozlü hafıf müzik. 21.00 Radyo ti- yatrosu. 22.00 Türkükıden bir demet. 2İ30 Şar- kılar. 22.45 Bir roman / bir hikâye. 23.00 Ha- berler. 23.15 Solistler geçidi. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 Genç solistler. 00J5 Günün haberierinden özetler. 00S9 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 .Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için mü- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Minyatür müzik. 10.00 New Age dünyasından. 11.00 Şimdi müzik vak- tidir. 12.00 Haberler. 12.15 Müzik şöleni. 13.00 Müzik bahçesinden. 14.00 Haberler. 14.15 Mü- zik mozaik. 15.00 Yorumculanmız.15.30 Armo- nı. 16J» Müzik evreni. 17.00 Haberler. 17.15 Gö- ninüm. 17.20 Gunbatımı. 18.00 Her cumartesi. 19.00 Haberler. 19.15 Görünum.19.20 Roman- tiklerden günümüze. 7OM Gramofon. 21.00 Gü- nümuzde caz. 22.00 Haberler. 2115 Görünüm. 22.20 Oda müziği. 23.00 Muzikte iz burakanlar. 24.00 Samanyolu. 00^5 Günün haberierinden özetler. 0038 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07J0 So- listler geçidi. 08.00 Turkûler. 08.15 Şarküar. 08J0 Turkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Be- raber ve solo şarkılar. 09J0 Türküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 So- listlerden seçmeler. 11.45 Bir ses bir saz. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Haberler. 13.15 Sazlarla TSM. 13J0 19. tstanbul Festiva- li'nden. 14.00 Haberler. 14.05 Solistler geçidi. 14J0 Türkuler ve oyun havalan. 15.00 Sizin için sectiklerimiz. 16M Haberler. 16.05 Yurttan ses- ler. 16J0 Şarkvlar ve oyun havalan. 17.00 Ha- berler. 17.05 Ezgj kervanı. 17J0 Kadınlar fash. 18.00 Yurttan sesler. 18J0 Solisüer geçidi. POLIS IS1ANBUL vus» AÇUIŞ, prog ram. 08J0 Tatil Sabahı. 08.45 Sabahın Konuk- lan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Müzik Dün- yası. 11JH) Kayıp Haberlen. 1L0S tşte Saz Işte Söz. Solist: Ibrahim Can. llJOBir Solist: Billy Joel. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe SOzlü Hafıf Müzik. Solist: Nil Burak. 13.15 Solistlerden Bi- rer Şarkı. 13J6 Bir Topluhık: The Call. 14.15Solistler Geçidi. 1445 Bir Sanatçıyla Be- raber. Solist: Zeki Topçuoğlu. 15.10 Güzıde Ka- saa'dan Şarkılar. 15J5 Kayıp Haberleri. 15J5 Türkçe Sözlü Hafıf Mttnk. 16.00 Hafıf Batı Mü- ziği Dinleyici Istekleri Programı. 17.00 Müzik Dağarağı. 17J0 Gün Biterkea. 18.15 Müzik De- nince. 19.00 Program ve Kapanış. P O L İ S T Ü R K İ Y E ^ v , ram. 07.00 Tatü Sabahı. 0745 Enstrümantal Mü- zik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08JO Yol Duru- mu. 08J5 lşte Saz lşte Söz. Sohst: İbrarum Can. 09.00 Sabahm Getirdikleri. 09J0 Yol Durumu. 09J5 Doğan Koçyiğit'ten Şarkılar. 09J5 Hava Durumu. 10.00 Müzik Dunyası. 11J0 Bir Sanat- çıyla Beraber: Zeki Topçuoğlu. 11.25 Nazmiye Akgül'den Türkuler. 1145 Kayıp Haberleri. 11J0 Sizin Seçtikleriniz. 12J5 Türkçe Sözlü Ha- fıf Müzik. Solist: Zerrin Özer. 13.20 Solistler- den Birer Şarkı. 13.50 Hafıf Müzik Dünyasm- daa. 1440 Yol Durumu. 14.45 Türküler Geçıdı. 15J 5 E. Cevher Andinç'ten Şarküar. 15J5 Mü- zik Dagarcığı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 So- listler Geçidi. 1640 Nursaç Doğanışık'tan Türk- üter. 17*0 Türkçe Sözlü Hafıf Müzik. 17J0 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. CEMMÜZİKYAPIM DARSOKAKLAR GÜNÎZÎ Kapcmmış gozler kilitli çeneler TalimatUi kalkan eller Ayakçtlar ıv dcdkantklar Hıpsi l.ıepsı bir auıdular C I K I I Tüm plak ve kasetçilerde CEMMÜZİKY4PIM IMC 5Blok No.5211 Unkapanı/IST Tel.5125438 FENOL VE MELAMÎN FORMALDEHtT REÇtNESİ ALINACAKTIR 1- Müessesemiz ihriyaa olarak şartnameleri esaslanna göre 800 TON ± ^>20 Toleransh Fenol Formaldehit Reçinesı ile 500 TON ± Vo20 Toleransh Melarmn Reçinesi saun alınacakür. 2- Bu işe ait şartname ve her türlü bilgi Müessesemiz Ticaret Mü- dürlüğü'nden temin edilebilir. 3- Şartname esaslanna göre hazırlanacak kapalı teklif mektupla- nnın 5'er Kğ'hk 2 adet nurnune ve teklif edilen toplam fıyatın %5'i oranındaki geçici teminatla birlikte en geç 1 Ekim 1991 §aat 17.00*ye kadar Müessesemize verilecek veya gönderilecektir. 4- Geç verilen ve sartnameye uygun hazırlanmayan teklifler dik- kate alınmayacaktır. 5- Müessesemiz 2886 sayıh yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap- mamakta veya diledigine vermekte serbesttir. SEKA BOLU LAMİNE VE LİF LEVHA SANAYtl MÜESSESESİ Baarn: 3S048 TV5 için reklam • ANKARA (Mak Ajans) — TRT, TV5 (TRT-INT) için Almanya'da reklam almanın yollannı arıyor. TRT Reklam Dairesi Başkam Ali Kalıpçı, 13-24 eylül tarihleri arasında Almanya'nın çeşitli kentlerine gidecek, TRT- INT için reklam kampanyası başlatacak. UGUN • Gecenin Konuklan TV1 00.05 Aziz Üstel'in sunduğu programın bu haftaki konuklan Nejat Uygur, Sevtap Parman ve Gani Müjde hafıf puslu bir söyleşi yapacaklar. • TV'de Sinema-, Ultimate Warrior TV2 15.50 Yıl 2O12.Bir gangster New York şehrinı ele geçirir ve atmosferi kirletir. Halkın tek kurtuluşu Kuzey Carolina'ya kaçmaktır. • Video Müzik Türkiye TV3 22.16 Müzik kuşağında bu hafta Countdovvn bölümünde Extreme, Cher, Living Coulour, EMF yer alıyor. Bu haftanm özel bölümünde Avrupa'daki dans listelerinden seçmeler yer alıyor. Her hafta olduğu gibi "Sine flaş" yine ekranda. Konser bölümünde VMT'e şimdiye kadar yayınlanan konserlerden seçmeler yer ahyor. • Cumartesi Eğlencesi TV4 22.05 Her kanal bir eğlence programı yapıyor. Hiçbir iddiası olmayan bir program. Neşe Belkısoğlu, Doğan Canku, Figen özaydın eğlencenin konuklan. • Bir Cumartesi Eğlencesi Stari 20.35 Özel kanalın eğlence programında bu hafta Zühal Olcay flaş isim. Daha sonra sırasıyla Müşerref Akay, Sevingül Bahadır, Faruk Tinaz, Hülya Süer, Arif Sağ ekrana geliyorlar. UYDULAR RTL PLUS Açık Tenis Tumuvası. 22.15 Cina- yet Dosyası. 23.10 Başlama Dü- dügtt, 00.05 Aktüel. 00.15 Dişi Kurtlar. 02.05 Mavi Ay. SUPER CHANNEL 20.00 Drama 20J0 özel Baskı özel Ha- berler. 21.00 Spor. 22.00 Belgesel. 22J0 İş Dünyası. 23.00T BBC Haberler ve Hava Durumu. 23J0 ABD Pazan. 02J0 Bütün Gece Müzik •Uİİll 20.15 Caine Çarkı. Genç Doktor Âsık. Amerikan fil- mi. Yönetmen: Ganr Marshall. Oynayanlar: Michael McKean, Sean Young. 22.45 Haberler. HM Mad Max, Avustralya fılmi. Yönetmen: George Miller. Oyna- yanlar: Mel Gibson, Tina TurneT. 00.50 Haberler. 0035 Dans Der- si. 02.10 Program 18J0 Tele-Oyun. 19J0 TV Oyunu 20.00 Voleybol 21.00 Haberler. 21J0 Film. 23.15 Dizi. 24.00 Haberler. 00.10 Dizırun De- vamı. 00.20 Film. I 3 £ f l 18J0 Basketbol. 20.00 Haberler. 20J0 Basketbol. 22.00 Film. 23J0 Dünyanın Oluşması Dokümanter. 24.00 Haberler. 00.15 Bugün Gibi 00.20 Papand- reu Davasından Görüntüler. K J L L U 20.00 Bugün 22.22 Al- manya Tek Vatan. 21.00 Bütün Köpekler Theobald'ı Sever. Dizi 21.45 Sanat Festivali. 22.45 Kül- tür Haberleri. Z3M Görüntüde Zaman. 23.25 Görünümler 23J0 Kadınlann Komplosu. I l ! £ l l 9 J0 Fransızca Dil Der- si. 19.45 Sözlük Okuyorum. 20^0 Magazin Programı. 20J0 20 ile 21 arasında. Çeşitli magazin görün- tülerinin yer aldığı bir program. 21.00 Striptiz. 22J5 Saglık Ma- ğazini. UM Haberler. 00.15 Mu- zikal Arsivler. ).00BBC TV EUROPE Alo AJo. 2030 BBC tngilizce Li- san Prog. 2045 tş Dünyası Rapo- ru. 21.00 BBC Dünyadan Haberler ve Hava Dunanu. 21J0 Top of The Pops. 22.00 Bruce Fbrsyth'ın Nesli. 23.00 BBC Londra'dan Haberler ve Hava Dunımu. 23J0 Zayiat. 00O0 YGA. 00J0 Gece Haberleri. 01.15 Hastaneler. 01.45 Yatak, Sandal- ye, Masa. Lamba. 02.15 Kapanış. SURKUR SÜRÜCÜ KURSU Devreler: Hafta Sonu 7 Eylül Hafta Içı: 9 Eylûl (Sabatı-Akşam) KAD1KÖY (Söğütlüçeşme Camıı yartı) Tel-340 18 24-336 02 06 - 336 02 79 Fax-349 18 25 SATILIK 124 Sahibinden satılık 1975 model Murat 124 Tel: 324 59 83 "ISA \ ı oğrenmek ısıersenız . PK.45Be\oğluİST
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog