Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

7 EYLÜL 1991 CUMHURİYET/13 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu SAYLAVIN KONUTU Her sese bir Mercedes ANAP Samsun Milletvekıli Mehmet Akarca, özallann icazeti ile polıiikaya atılmadan önce TRT'de "seslyle" ün yapmıştı. Eski spıker Akarca, şimdi son model "Mercedes"ı ıle gezıyor. Komşusu dığer parlamenterlerden alınan bilgiye göre milletvekilleri lojmanlanndaki evi Akarca'ya dar gelmiş. Akarca'nm şimdı Or-An'da, milletvekıli lojmanlarından 300 metre ileride bir de lüks dairesi var. Emlakçılar, Akarca'nm satın aldığı dairelerin tutannın yaklaşık 700 milyon lira olduğunu söylüyorlar. Sayın saylav, güle güle otursun. DEMİREL'İN DEDİĞİ Koç'un tahmini tutmadı Gazetecı Türker Sanal'ın yazdığı "Demirel'den Siyasi Fıkralar" kitabında yer alan bir bölüm, siyasi konularda önceden koku alma yetisı yüksek olduğu söylenen işadamı vehbi Koç'un bıle 1991 'de erken seçim yapılacağını öğrenemediğini ortaya koyuyor. Kitapta, Demirel ile Koç arasında geçen diyalog şöyle aktarılıyor "Yer, Istanbul Hilton Otell. DYP'nln 7. kuruluç yıldönümü kutlanmaktadır. Safonun ortasında yer alan seref masasında Demirel ile birliMe göze çarpan blrçok işadamı arasında Nihat Gökyfğrt, Halit Narin, Hallm Toprak, Kemal Uzan, Cem Boyner, ibrahim Bodur, Nurullah Gezgln ve Vehbi Koç vardır. Ünlü işadamı Vehbi Koç'un özelliğlni herkes blllr. KendteJ, her iktklar dönemlnde partllerûstü tavnnı sürdürmeye gayret gösterir. Bu nedenle de partl balolanna pek rağbet etmediğl de bilinir. Anlaşılan Demirel'in davetine 'hayır' dememiş. Vehbi Koç, koyutaşan sohbetin bir yerinde Demirel'e, 'Seçim 1992'de olacak galıba' diyerek kanaaiini bellrtlr. Demirel de Koç'a şu fıkrayla cevap verir: Adamın bıri, bir köyden geçerken camiye uğramış, bakmış ezan okunuyor, ama her cümleden sonra ezan okuyan müezzin, usulca derler diye ilave ediyor. Bu acayip duruma şaşıp kalan yolcu, yerli halktan sebebini öğrenmek GOLGE ADAM" DEMİREL'I GARDİYAN YAPTI EADAM Eyv Demıreı "Benım köylum Benım ıjçım Benım esnafım Benım memurum dıye bir terane tutturmuş gıdıyorsun Ben nereden ' Senın' oluyorum Ben Senın kölen mlyim?" Yoksa. bugün çağ atlayan Turkıye de hâlâ Afrıka kötelennın mı yaşadığını Yoksa Bızlen son mı yarottın.sanıyorsun? SENDIKACILAR CEPHESI Beklentiler ve kozlar Türk-İş'e bağlı sendikaların Ikjerleri, her nedense bu seçim döneminde milletvekiliiği adaylığına sıcak bakmadılar Genel Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Şemsl Denizer, SHP Genel Merkezi'ne zor anlar yaşatarak Zonguldak adayı olurken, Deri-lş Genel Başkanı Yener Kaya da SHP Istanbul 4. Bölge'den adaylığını koydu. Basın-iş Genel Başkanı AN Ekber Güvenç ıse SHP'den kontenjan önerisi bekledi. Sendikacılar arasında en cesur tavrı gösteren, Petrol- İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Bayram Yıldırım oldu. Bayram Yıldırım, 100'e yakın adayın başvurduğu Ankara Çankaya bölgesinden ön seçime katılacak. SURGUN •* *• •• DONUŞU YİNIDEN HALKIYLA ŞHRLERl ÖYKÜLERİ MEKTUPLARI VEFİLMİ ARKADAS TJC ISTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ ISTANBUL SU VE KANALİZAŞYÇN İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklif alma yöntemindekı ıhale ıle ilgilenen- ler, ihale dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA İNŞAAT DAİRE BAŞ- KANLIĞI'NDA görebilır ve dosya bedelinı İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesi- ne yatırarak alabilirler. isteklilerın şartnameye uygun hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplarını aşağıda be- lirtilen tarihte saat 11.00'e kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜR- LÜĞÜ'ne giriş, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarfları saat 14.00'te İhale Komisyon Başkanlığı'nca açılacaktır. İSKİ K1300 AlıtıeyKöy n Kâjıthane Derelen Atıteu Koll ve Pompa Ist. Inşaatı NOT: T*tf m- Gtdd I k * T M * M I TariM 28000000000- 1691991 1400000000- 18 91991 (1991 BF) 1500 0 0 0 - 1- Postadakı gecıkmeler dikkate alınmaz. 2- İSKİ, 2886 sayılı Deviet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, dılediğine kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespıt ve takdirınde serbesttir. ADRES: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 Aksaray - İSTANBUL TEL: 588 38 00 (35 Hat) TELEX: 31293 ISU TR - 23923 ISU TR FAX: 588 38 94 - 588 38 83 - 588 39 18 isteyince şu cevabı almış: Köyün müezzini öldü. Burada Hıristiyan bir terzi vardı, sesi de çok güzeldi. Ondan ezan okumasını istedık. Fakat terzi, Hıristiyanltğı bozulmasın diye bir ara yol bulmuş. Duayı okuyor, arkasından da usulca fısıldıyor: Derler.' Demirel, sozlerini şöyle bağlar: Vehbi Bey, seçim 1992'de şekllnde konuşuyor. Ben de Hıristiyan müezzin glbi 'derler' cevabtm veriyorum." BENZETME Sonbahar yaprağı DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in "Çankaya" üzerine geliştirdiğı çeşitlemeler, seçime yakJastıkça yeni yeni yorumlarla renkleniyor. Demirel, önce "Çankaya tepesi"nde karar kıldı, sonra "Çankayalı" sözünü beğendi. Mevsime uygun olarak Demirel'in son deyişi şu: — Sonbahar yaprağı... Demirel, 20 ekim seçimlerini de "sonbahar yağmuru"na benzetiyor: "20 ekım seçimleri bir sonbahar yagmuru gibi yere düşen yaprakları temizleyecektir. Ağacın dallarında kalan yaprakları da yere düşürecektir. Bugünkü Çankaya sakinı, bugünkü hükümet, siyasal iktidar, Meclis çoğuniuğu, hepsi bırer sonbahar yaprağıdır. Ömürleri bitmiştir, müddetleri dolmuştur. Sokakları kirletmekten başka bir işe de yaramazlar." Demirel'in sözleri şu dizeleri anımsatıyor: Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden / Gectim yine dün eski hazan bahçelerinden... KARŞITLIK Koşullu kontenjan Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin de SHP'den aday olduğunu açıkladı. SHP Genel Merkez yoneticilerıne kontenjandan aday olmak istediğinı ileten İbrahim Yetkin, bir de koşul ileri sürdü: "DYP, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Osman Özbek'i nereden aday gösterecekse beni de onun karşısına koyun." VÂÂf Oyle politikacı Politikacılar, halka yönelik vaatlerde bulunan kimseler gibi tanınır. Ancak binlerce aday adayının içinden "farklı" olanlar da çıkıyor. Örneğin Çankaya bölgesinden SHP önseçimine katılacak aday Ali Rıza Koçyiğit, kendisine yönelik şu vaatlerde bulundu: "Milletvekili secilirsem göreve başladığım gün mal bildiriminde bulunacağım, milletvekili Ipjmanında oturmayacağım, maaşımın yüzde kırkıyla yetinerek yüzde altmışını seçmenlerin uygun gördüğü şekilde değerlendireceğim." Semra Özal'ın özel kalem müdürü, sekreteri, kuyumcusu, ANAP'tan milletvekili adayı oluyormuş... Hizmetçi ve uşaklann günahı ne.. • ANAP milletvekilleri Özal için "Ortalarda fazla görünmesin" dıyortarmış... O, Çankaya'da da fazla görünüyor!.. Sinasi Nafıit Berker KİM KİME DUM DUMA BEHİç AK 'ap/m, hanfft / PİKNİK PtYALE MADRA SEÛRİN TAN&- HfSSE DOORMUSUN? (f HIZLI GAZETECI NECDET ŞEV POĞAÇA . KARŞlOAtt" BAKLAVA- KAMVALTI KULTÜRÛ b Tû/ÇKLEp e. 5ALATO CAUlLIPll? 'rZ ME BOKOLOU AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEM.4L GÖKH4S GLRSES R ı nn \ -z \ t O bi* mıileÇvekili âtiayı.. ... onon(a H^lea'ime.^-- o sevi- GARFIELD JBI DAVIS UNIOJ OS(CEi.ili:LE VE ABAUCJ"NIM N 6ÜM GARRELD, y&MEK AEAL4BMPA TARİHTE BUGÜN MIMTAZ ARIKAS 7 Eytül NAPOLEONVN BORODI'NO SAVAŞ1!. 18t2'O£ BU6ÜN, NAPOLEON BONAPMZrE ÖND£XÜĞİNDEK1 , RUS OGDUSUNU BOGODİNO'M r£Nt>î. KOVA'NIN SATTSfNDA BO&OPİNO'OA KA£$ll/IŞri.RuS- LAR, PÜENS KUTVZOV'UN KOMUTASlNCıA,ff/J?SAVUfJ- MA SAVAÇfNA UAZlRUWMÇLA#&. NAPOCEON, ME8- KEZDEN VESOL KANAT7AN SALDIÜI YAPlLMAS/NI EM- RETTİ-AMA SONRA, OMOieDAla 8AŞARIYA K*B- Ç//V, SA6 MfJATm ZO&ANtLCM. SAVAŞlN SİrİMİN£ DOSOJ, Ki)rUZOV,KUWerL£/SİNlN SİI? KISMI İLE Ç£KIL£££K, TÜM (XOUNUN EGlME£/Ml EA/- GEUEDİ. 3O BlUFZANSfZ IL£ 4O&N RUS'üN ÖL- PÜĞÜ 8ü KAVLI SAI/A$,NAPOLEON'A M0SXDVA KAPlSrN/ AÇMlSTl AAAA, S ÜÜ T.C KU1AHYA 2. SULH CEZA MAHKEMESİ Esas: 1991/183 - Karar: 1991/307 Gıda Maddelen Tiizıiğllne muhalefet suçundan sanık Jbrahim ve Cemile oğlu 1965 Doğ. Emet ilçesi Günlüce köyu nüfusuna kayıtlı Kütahya Vefa Mah. Nizamiye Sok. No: Kyda oturan sanık MEH- MET KESKİN suç tarihinde tuz mikıan yüksek ve etiketsiz ekmeği saoşa arzettiği anlaşümış olmakla eylemine uyan TCK'nun 398,674/4, 72 ve 402 maddelen gereğınce 510.000 lira ağır para cezası, cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatının 3 ay (üç) müddetle tatıhne, işyen- nin takdirer 7 gün (yedı) gun süre Ue kapatılmasına ve karar özetı- nin buyük harflerle yazılmak suretıyle işyerinın göze çarpan bir yerine yapışünlmak uzere teşhirine cezalannın verilmiş olduğu ilan olunur. 20.8.1991 Basın: 35047 SÜRT KADASTRO MAHKEMESİ Esas No: 1990/214 Davacı Ömer ftvzı Bedük'ün davalılar Şükriye Saraç ve arkadaş- ları aleyhine Sün Merkez Karakol Mahallesi 49'ncu sokakta kain 39 ada 2,3 ve 4 parsel sayüı taşınmazlara yönelik olarak Kadastro tespi- tine ıtıraz davası ikame etmış olup mahkememizce yapılan açık yar- gılamaJar sırasında davalılardan Cavide SaraçoğJu'nun yapılan tüm aramalara rağmen adresinin tespıt edılemediği, kendisine çıkanılan tebliğatlann bila tebtiğ iade edilmiş olduklanndan gazete yoluyla ıla- nen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup adı geçen davalınıo yu- kanda vasıfları yazılı taşınmazlara ilişkin dava dosyası Siirt Asliye Hukuk Mahkemesinin 1990/83 esasından görevsizlikle mahkememize göndenlraış olduğundan yukanda ısaretlenen mabkememizin 1990/214 esas sırasına kaydı yapılmış olup çıkanılan tebligatın Bila tebhg ıade edildığmden mahkememizde görülen işbu davadan haber- dar edilemedıgjnden adı geçen davaJının varsa delillerini bildirmesi veya dunısmanın bırakıldığı 8.10.1991 günü duruşmaya katılması, keza mırasçılan tarafından temsil olunması veya bir vekil tarafından temsil edilmesi gerektiğı hususu davetiye yenne kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 49233
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog