Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

: ecu. Dolctorlarımız birikimlerini ECU/Avrupara Döviz Hesabı'nda •L değerlendiriyorlar. Cu mhuriyet ECU/Avrupara Döviz Hesabı yalnız Ramukbank'la. 68.YIL / SAYI 24080 /1500 TL (KDVdatıil) KURUCUSU. YUNUS NADİ (1924-1945) BA$YAZMI NADİR NAOİ (1945-1991) X 6 EYkOL 1991 CUMA Deıııîreriıı programıDYP Genel Başkanı Demirel, TÜSİAD^ da yaptığı konuş- mada, enflasyonu 500gündeyüzde 10'a, prog- ramın ilk 12 ayındada yüz- de 38'e düşüreceklerini be- lirterek devletin gelirleriyle harcamaları arasında den- ge kuracaklannı söyledi. Demirel, 'Eğeryüz- de 35 ile iktidar olursak, Seçim Ya- sası'nı yüzde 40-42 oyla iktidar olabilecek şe- kilde değiştirerek en çok 1.5-2 yılda yeniden halka gideceğiz' dedi. İDRİS AKYÜZ ABDURRAHMAN YILDIRIM DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, ik- tidara geldiklerinde ekonomiyi düzeltmek için "500 gun programı" uygulayacaklannı açık- ladı. TÜSIAD'da konuşan Demirel, progra- tnın ilk 12 ayında enflasyonun yuzde 38'e, 500 gün içinde de yuzde 10'a düşürulmesini he- deflediklerini söyledi. Demirel, 1979 ara se- çimlennde de 100 gün programı önermış ve bunu 1980'de uygulamıştı. Demirel, progra- mın detaylannın önümüzdeki günlerde Tan- su Çiller tarafından açıklanacağını kaydetti Süleyman Demırel, enflasyonu duşürmek için devletin gelirleri ile harcamalan arasın- da denge kuracaklannı ve halen Ga>Tİ Safı Milli Hasıla'nın (GSMH) yuzde 12.6'sına va- ran "Itamu kesimi borçlanma gereglni" yüz- de 4.5'e düşüreceklerini büdirdi. Demirel şöy- (Arkası Sa. 17, Su. l'de) ECEVİT Sağı solu bırakın,bize güçkatın I 'Gözün aydın Türkiye' sloganı ile seçim kampanyasını başlatan DSP lideri Ecevit; ulusal birliğin sağlanması, laikliğin korunması, demokrasiye geçerlilik kazandırılması, önder tilke durumuna gelmek gibi 4 konuda birlik çabası oluşturmak istediğini söyledi. 5. Sayfada AKTUNA DYP'DE — DYP lideri Demiret, eski SHP'H Bakırköy Belediye Başkanı Yüdınm Aktuna'nın DYP'ye giriş formunu imza- ladı. Bakanlık peşinde olmadıgını belirten Aktuna, SHP tstanbul il orgütunu suçladı. DYP lideri Demirel, ulkeyi bugıinkü iktidardan kurtarmak için partüi partisiz herkesi destek vermeye çagvdı. (Fotograf: UĞUR GÜNYÜZ) Libteler askıda Imızı kontrol edinMuhtarlıklarda askıya çıkanlan sandık seçmen listeleri 12 eylüle kadar kalacak. 1972 doğumlular, ayına bakılmaksızın, seçmen listelerine kaydedilecek. îlk kez oy vereceklerin nüfus cüzdan ve ikametgâh belgeleri ile muhtarlıklara veya ilçe seçim kurullarına başvurmaları gerekiyor. 4. Sayfada ÖZAL'A DEVLET BAŞKANLIĞI NİŞANI 5. Sayfada DALAN'A SUÇLAMA 4. Sayfada DEMIREL'DEN İZLENİMLER Geçmişibuakmadan, ECEVİT'TEN İZLENİMLER ABDURRAHMAN YILDIRIM "30 yıldır karşınızdayun" diyen Demirel, dün TÜSlAD'ın Lıderlerı Dinleme" toplantısında "yeni şeyler söyledi." Ekonomiyi rahatlatacak "500 gun" programını açıklayan Demirel, böylece SSCB'de ekonomide yeniden yapılanmayı içeren Şatalin'in "500 gün" programını sadece adıyla da olsa Turkiye ekonomisınde gundeme getirmiş oldu. Demirel, 1979 yılında da ekonomide "100 giin"lük bir program uygulamıştı. TÜSİAD'ın Vehbi Koç, Sakıp Sabancı ve Nejat Eczacıbaşı dışındakı uyelerınin büyük çoğunluğunun katıldığı Swıss Otel'deki toplanüda Demirel, "tecriıbeli", "uzlaşmacı" ve "yenilikçi" bir imaj çizdi. Demirel, TÜSİAD tarafından yıllardan berı savunulan konulara şaşırtıcı bir şekilde, ışadamlarından daha fazla (Arkası Sa. 17, Su. l'de) 'Gözün aydın Türkiye? Ecevit, arkasındaki panoyu örten mavi beze yöneliyor. Ramada Oteli'nin balo salonunda Ecevit'in yarattığı heyecan dalgası yaşaruyor. Mavi örtü kalkıyor. tlk göze çarpan 'Gözün aydın Türkiye*. Sıcak bir müzik sanyor salonu: Gözün aydın Türkiye / Ak güvercin geliyor / Güçlendikçe DSP / Halkın yüzü gülüyor. Jki deneyimli lider Ecevit ve Demirel'in bu seçimlerde en belirgin ortak noktası 'emanet' ya da 'ödünç 1 oylarda kesişiyor. Ecevit, ulusal sorunların çözümü için partisine 'emanet oy istiyor'. Demirel'in de seçmenden istediği Türkiye'yi içinde bulunduğu durumdan çıkaracak 'ödunç oy.' CELAL BAŞLANGIÇ'ın Izlenimleri 5. Sayfada Sovyetler'e yeni düzenHer cumhuriyetin katıhna biçimmi keruMnin belirleyeceği %evşek konfederasyon' kabul edM •SİVİL TOPLUM' Halk Temsilcileri Kongresi'nde bağımsızhk ve egemenlik ilan etmiş tum cumhuriyetlerin bu kararlanna "saygı gösterildiği" ve birlikten ayrılmak isteyen cumhuriyetlerin bu haklarını kullanmaları için SSCB ile görüşmeye oturmaları gerektiği vurgulandı. Ülkenin "demokratik bir sivil toplum" olması için Başkan ve Yüksek Sovyet gerekli önlemleri almakla görevlendirildi. GREV HAKKI TANINM Birlik cumhuriyetleri, kendi anayasalanna ters düşmesi halinde Yüksek Sovyet'in benimsediği yasalan kendi sınırları içinde geçersiz ilan edebilecekler. Savunma, içişleri ve dışişleri ile KGB, Devlet Konseyi ile Yüksek Sovyet'e karşı sommlu olacak. Birey hak ve özgürlükleriyle etnik azınlıkların haklan guvence altına alındı. Işçilere "grev hakkı" tamndı. 10. Sayfada HARİTACILAR PANlKTE 10. Sayfada DIŞ BASIN: KOMÜNlZM ÖLDÜ, YAŞASIN KOMÜNÎSTLER 10. Sayfada WASHINGTON'DAN ÇAĞRI: ÎÇ VE DIŞ SINIRLARA SAYGI GÖSTERÎN 10. Sayfada 10 birlik cumhuriyetinin Uderleriyle biriikte hazırladığı öneriler Halk Temsilcileri Kongresi'nde göruşulurken Başkan Gorbaçov, zaman zaman sıkıntılı anlar yaşadı. Muhafazakirların sert eleştirileriyle karşılaştı. Önerileri için önceki gun yeterli çoğunluğu sağlayamadı. Sonunda, bir iki degişiklikle olsa da önerilerini Kongre'ye kabul ettirdi. (Fotograf: REUTER) BAKUNOTLARI Halkta kaygılı bekleyiş KİTLELER SUSKUN Azerbaycan'da 'hava kurşun gibi ağır'. Bir yanda "8 eylülde devlet başkanlığı seçimi yapılacak mı" sorusu diğer yanda Dağlık Karabağ sancısı. Kitleler suskun. OTORİTE BOŞLUĞU Başkent Bakü'de darbe sonrasında tüm SSCB'de kendisini hissettiren otorite boşluğundan istifade, suç eğilimi artıyor. Büyük bir çoğunluk grev nedeniyle değil, "kaytardığı" için işe gitmiyor. FATİH M.YHJNAZ10. Sayfada Suriye'ye PKK uyarısıPKK'nın eylemlerini tırmandırması, askeri yetküiler arasında rahatsızhk yaratıyor. Yeni bir sınır ötesi operasyon beklentisi söz konusu. Böyle bir operasyonun, bu kez Suriye topraklanndaki Bekaa Vadisi'ne yönelmesi değerlendiriliyor. Türkiye'nin geçen ay yapılan Islam Konferansı sırasında Suriye'ye yeni bir 'PKK uyansı'nda bulunduğu öğrenildi. Şam'ın da 'Bekaa'mn denetimini aksattığunız doğru olabilir, ancak siz de kendi toprağınızda PKK'yı engelleyemiyorsunuz' yanıtını verdiği bildirildi. 3. Sayfada ABD, G. Doeu'ya uznıan gönderiyor 4 bin güvenlik görevlisinin sürdürdüğü operasyonlardan dün de sonuç alınamazken, bir üst duzey yetkili, 'Bölgeyi kanş karış taradık, sanki yer yarıldı da içine girdiler. Bize göre turistler bir yerleşim biriminde bekletiliyorlar' açıklamasmda bulundu. PKK tarafından kaçınlan 5 turistin bulunması için Amerikalı bir uzman Bingöl'e gönderilecek. Bu arada PKK'ü teröristlerin bulunması amacıyla Genç ilçesinin Servi bucağında ormanlık alanlann güvenlik güçlerince yakıldığı ileri sürüldü. 3. Sayfada TV/6. Sayfada Bizim müzik Oscariarı Sina Koloğlu Borsa / Ekonomide Endeks 3 binin altında '/o Futbol /16. Sayfada Milli takıma gençlîk aşısı Arif Kızılyalın Sinema / Arka Sayfada Amerika düşçüsönü kaybetti Atillâ Dorsay Festival / Arka Sayfada Venedikte } Yalarf1 rûzgârları Koalisyon, Uzlaşma... Doğru Yol lideri Demirel, dün TÜSİAD'- reddedılemezler." ın düzenlediğı toplantıda konuşurken bir ara DYP lıderının bu sözleri, polttikanın genel alaylı bir dille şöyle dedi: doğrularını yansıtıyor. Ancak ilgınç olan şu' "Bakıyonım da benden başka 'tek partı ık- Yılmaz, İnönü ve Ecevıt'ten sonra Demirel tidarı çıkaracağım' diye bayrak elinde gıden de dıkkatlı bir dılle de olsa, bir seçim önce- yok." sinde koalisyon sözcüğünu ağzına alabıl- Ama hemen arkasından ekledr miştır. "Koalisyon zor iştir. Karar mekanizması tek Konuşmasının bir yerinde DYP lideri, ko- parti iktıdannda daha lyi işler. Fakat koalis- alisyon gibi bir de uzlaşma sözcüğünün altı- yonlarda öcü falan değildir. Mutlakmanada (Arkası Sa. 17, Su. i'te) HASAN CEMAL • Seher, 3. Kattan nasıl düştü Şahin • Boru hattı yine gündemde BM Güvenlik ailesı, kızlanmn polisler tarafindan dövuldükten Konseyi'ne sunulan tasarımn tarihi yaklaşırken sonra aşağı atıldığmı iddia etti. 3. Sayfada gözler Irak-Türkiye boru hattında. Ekonomide • Yeni adli yıl baçlıyor Yargıtay'ın yeni • Dlrenlş 41. gününde Toplusözleşme adli yıla gırilmesi nedeniyle düzenledıği törene, gönişmeleri sürerken, isten çıkartıldıklannı Turkiye Barolar Bırliğı katümıyor. 3. Sayfada öğrenen 450 işçi, ışyeri önünde başlattıklan • TRT ve Magtc Box'a tesvik kredileri eylemi hâtâ sürdüniyoriar. Ekonomide Resmi Gazete'de yer alan yatınm tesvik • Karayalçın tahvilleri kapış kaptş EGO belgelenne göre Starl'e 9, TRT'ye 53 tahvillerinin tamamı satıhnca, Anakent milyarm üzerinde tesvik veriliyor. 6. Sayfada Belediyesi, tahvillerin ikinci partisinı hemen • Kıbrıs kfIn yoğun traflk BM Genel satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Ekonomide Sekreteri Cuellar, goruşmelerde vanlan noktayı • 10 numara ne Oğuz'a ne Tanju'ya 'umut \eria'olarak değertendinyor. 11. Sayfada Başkan Metın Aşık, Fenerbahçe'dekı 10 numara • İngiltere'de erken seçim beklentisi olayına el koydu ve kavgayı bıtirdi. Sporda Hukümetın, kamuoyu yoklamalarında İşçi • Menderes DeHası'na koruma Partisi'nin önünde görünmesi erken seçıme Turkıye'mn ekolojık açıdan onemlı dört gıdıleceği beklentısını doğurdu. 11. Sayfada kıyı deltasmdan bın. Arka Sayfada fîÖZTFM UĞURMUMCU Seçim mi, Atama mı? ANAP ve DYP, milletvekili adaylarını 'merkez yoklaması' yoluyla belırleyecekler. SHP de en az 23 yerde aynı yönte- mı uygulayacak DSP adaylarını da Rahşan ve Bülent Ecevit, emekçı halk adına, kendılerı saptayacaklar Halkın katılımı ve seçkinci aydınlara karşı egemenlığı de -daha nasıl olsun- işte böyle (Arkası Sa. 17. Su. Tde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog