Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

30 EYLÜL 1991 CUMHURÎYET/17 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bûrosu 8AZETECİ GÜRKAN POLİTİKADA FIKRA HAYVANLAR tSMAİL GVLGEÇ İngiliz- İriandalı ingılızler, Irlandalılar hakkında pek çok fıkra üretır Bunlardan bırı şöyle ' İrlandalının görevı, parkta yaprakları toptamakmış Bır gun ağaçtan duşerek ölmuş " Bu fıkraya karşılık da Irlandalılann Ingılız "soğukluğu" ile ılgılı fıkraları var Gemılen batan ıkı Ingılız, altı ayı bır adada beraber geçırmışler Sonunda bır gemı gelıp İngıhzlerı kurtarmış Kaptan, bırıne sormuş — Ikı ayı nasıl geçırdınız? Herhalde bırbırınızın ıcığını ctcığını öğrenmışsnızdır? Ingılız yanıtlamış — Bızı tanıştıran olmadı kı! PİKNİK PIYALE M4DH4 Sosyal demokrat seçmen dikkatli olmalı Uluç Gürkan, Ankara 2 bökjeden SHP kontenjan adayı olarak kolları sıvadı Gazetecı Gürkan, şımdı hemen hemen her gün bırkaç semtte bırden kahve toplantılarına katılıyor, hemşerılerı ıle söyleşıyor Gurkan, bu hıziı tempo ıçınde Ankara Havası'nın sorulannı da yanıtladı — Gazetecilik yeterince hey«canlı değil mi? Neden politHca? Gürfcan: Sorun, heyecan değıl Polıtıkaya gınşımı, yazdıklanmı, bırıkımımı, gazetecı ıçın yabancı olmayan bır alana, polıtıkaya, ama bu kez bızzat yaşayarak aktarmak olarak tanımlayabıhnm Yanı, demokrasımn temel taşı olan basından, bır başka temel taşı olan polıtıkaya geçmek Belkı ben, dığer mesleklerden gelmtş adaylardan daha şanslıyım 20 yıldır gerek parlamentoda gerekse mıtıng meydanlannda ZURNA SondelikDemirel, ANAP Genel Başkan Yardımcılarının kendısı aleyhındekı sözlenne yanıt vermemeyı tercıh edıyor Nedenını de açıkladr —Bunlar zurnanın son delığı. ANAP'hlar bu deyıme çok kızdılar. 'Zurnanın son delığı' nrtelemesını sahıplenen genel başkan yardımcısı da çıkmadı Ta kı lıste kızgını Eskışehırlı partılıler genel merkezı zıyaret edene kadar. Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu'dan, kızgın partılılerle konuşması ıstendı Tuzcu, reddettı "Ne yanı, kalabalığm karşısına çıkıp 'yanlışlık oldu, özür dılerım' mi dıyecegım? Hem sız yanlış yere gelmışsınız, ben zurnanın son delığıyım" Tuzcu'nun yanıtı partılılen değıl, ama dığer genel başkan yardımcılarını rahatlattı lıderierı ızleyerek polıtıkacılarla bııiıkte aynı havayı soludum Şımdı yapacağım ış, gazetecı olarak dıle getırdığım sorunları, ulusun vekılı olarak çözme, gündeme getırme sorumluluğunu üstlenmek — Seçmert* mesa|ınız var mı? Gürkan: Bu seçımın en önemlt ozellığı sosyal demokrat tabana buyük sorumluluk duşmesıdır Potansıyel olarak rahatça ıktıdara gelebılecek olan sosyal demokratlar bolunme nedenıyle TBMM'de guçlerının altında temsıl edılme tehlıkesı ıle karşı karşıyadırlar HIZLI GAZETECI mCDET $BV Öyle bir "devre mülk"ki. 5OO.OOOpeşin, 36 ay vade, 272.OOOtaksitle!Armados Evleri Şifalı kaplıcalar dıyarı Armutlu'da... Beş yıldızlı konfor.. Süper lüks, dayalı döşeli, mobilyalı.. Amerıkan mutfaklı . Dört mevsım klımalı... Açık/kapalı. sıcak/soğuk termal yüzme havuzlu... Her dairenın banyosunda da şifalı kaplıca suyu! BUGÜN SON GÜN! Genış Bılgı ve Satış Yen REPTUR A.Ş Halaskargazı Cad No 336 Sadıklar 2 Apt Kat/1 Şışlı Tel 146 25 23/131 11 69/146 66 84/131 11 70Faks 130 57 98 Kadıköy İrtibat Bürosu Halıtağa Cad No 28 Şadırvan Apt A Blok Daıre 8 Kadıkoy Tel 345 99 64/346 26 28 Beşıktaş İrtibat Bürosu Koyıçı Cad Buyuk Beşıktaş Çarşısı Kat 5. No 805 Beşıktaş Tel 159 97 92/159 64 42/159 33 64 Etıler İrtibat Bürosu Nıspetıye Cad Tepecık Yolu No 1/1 Etıler Tel 178 65 34/1786535Faks 178 6535 ANMA Yokluğuna alışamadığımız sevgilı eşım ve değerlı babam, eşsız ınsan Dr. KEMAL GÖKLEVBNTi aramızdan aynlışının ıkına yılında hasretle anıyoruz. EŞt: NURAL GOKLEVENT KIH: CÎHAN GOKLEVENT HATICE TAVASLI NEVZAT ÇAĞLAR cvlendıler Müas, 29 EYLÜL 1991 A^NMA Turk siyasi hayatına buyük hizmetler veren değerlı insan, eski CHP Samsun Milletvekili lAŞARAKAL'ı ölümünün 18. yılında saygı ve mınnetle anıyoruz. Yeğenin RAMAZAN AKAL SHP Samsun 1. Bölge Milletvekili Adayı ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACJ AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR KEMAL GOKHAN GVRSES içîn... iki fcişi çi ânfı-dmok- GARFIELD JIM DAVIS GID/Î R R Ç ? YhÜ ANtiaMZ NE ? VM 60N- URİM ANLAMI E 7 TARİHTE BUGÜN MIMTAZ ARIK4H ANKARA 13. SULH CEZA MAHKEMESÎ HÜKÜM ÖZETt ESAS NO 1990/1078 KARAR NO 1991/396 HÂKİM A Scvınç Erdoğan KÂTİP Hülya Dursun SANIK Alı Oktay, Bayram oğlu, Fenthan'dan olma, 1958 D"iu Zon- guldak Safranbolu nüfusuna kayıtlı olup, Ankara'da Taiatpaşa Bul van 151/7'de oturur Okuryazar sabıkasız fırıncı SUÇ Gıda Maddelerı Nızamnamesı'ne muhalefet etmek SUÇTARİHİ 15 8 1990 Sanığın Gıda Maddelen Nızamnamesı'ne muhaJefet etmek suçun dan TCY'nın 3%, 402/2, 647/4 üç ay curme vasıta kıldığı meslek ve sanatının tadılıne ve lakdıren yedı gun ışyennın kapalılmasına, hü- kum özetımn kapatma suresı kadar göze çarpan bır yerıne asılması- na, kaıarın kesınleşmesını muteakıp, hukum özetının Ankara'da tırajı yüz bının üzennde bulunan bır gazetede derhal ılan olunmasına, 243 500 lıra yargılama gıderının alınmasına, sanığın yokluğunda Yar- gıtay yolu açık olmak üzere karar verıldı 9 9 1991 Basın 36805 ŞİŞLİ 1. tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI SAYI 90-226 Tal Bır borç nedenıyle ıpoteklı olup, IİY 133 Mad gereğınce satılma- sına karar venlen Şışlı Meadıyeköy Taşocagı Cad ve Nacı Kasım Cad- desı'ne cephelı 20-22 kapı No'lu 309 pafta, 2158 ada, 73 parsel sayılı 1417, 98 mJ mıktarlı arsada ınsa edılmış 2 blok şeklındekı Tekın Pa- sajı ısımlı bınada kat ırtıfaklı olarak taşınmaz bodrum katta 8/1516 arsa paylı 11 No'lu b b 18 000 000— TL muhammen değerındekı ta- şınmaz satılacaktır tmar durumu: Şışlı Beledıye Baskanlığı Imar ve Planlama Müd'nün 27 10 1989 tanh ve 1989/6769 sayıiı yazısından Imar Yasası blok ın- şaat nızamında H 5 50 m ve 12 50 m yukseklığınde msaat yapmaya musaıt olduğu anlaşılmıştır Satış şartlan: Satış tİY 133 Mad gereğınce peşın parayla yapıla- caktır Açıkarttırma 17 101991 perşembe günu saat 1100-11 30'da Şışlı I lcra Müdürluğu'nde ıcra olunacak taşınmaz mal, muhammen de ğerının yOzde 40 ve ruçhanlı alacaklıların alacağı ve satış masrafları nı geçen bır bedellı en çok arttırana ıhale olunur 2 Arttırmaya ıştırak edeceklenn muhammen değennın yüzde 20 nakıt veya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın (emınal mektubunu vermelen lazımdır Satış peşın parayladır tİY 133 Mad gereğınce ayrıca sure verılmez Tellalıye, ıhale damga resmı, KDV, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır, bınkmış vergı borçlan ıhale bedelınden öde nır 3- tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ırtıfak hakkı sahıplen bu gayrı- menkul üzerındekı haklannı hususıyle faız ve masrafa ılışkın ıddıa lannı 15 gun ıçınde daıremıze bıldırmelerı aksı lakdırde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylastırmadan ayrı tutulacaktır 4- Şartname ılan tarıhınden ıtıbaren herkesın görebılmesı ıçın daı rede açık olup ısteyen alıcıya masrafı ödenınce bır örneğı verılır 5 Daha fazla bılgı almak ısteyenlenn müdürluğumuzun 90/226 Tal sayılı dosya numarası ıle müracaatları ılan olunur 20 9 1991 Basın 10085 „;:.. UHUTULMAYANJAMESDEAN- ..p pIAfr £MgM ÖLÛU BBOADM/AY'OE SAHHSYE ÇIM&VC ' STUD/O* Dt YÖNBTMENELIA KAZAM'IN, TSN StNEMAYA UYAKlAD/ğl 'CEHNET YO- LU" IL£ <LK FflMtMDE OrNAMtfTf SOUBA4N. CflK !KJ PKM DAH4 CEYIREBfLDt *A8lGBtÇ_. UK*VE"D£VLEeiHAÇf<t* &UUÇFİLM ONU StN£MAM/N UNUTULAIAZCAG/ A&i- , LOS AM&£L£S YAKINLAR/NDAia BlR OTCMl 8li. YA8l$IKA KA17LDIĞ1 SieAPA,A?(& WZIN N£0£NOUHJ6UKA2AOA OLMUÇTU ACIKAYBIMIZ Gırnavoz ve Panaztepe Kazı Kurulu'nun çok değerlı arkeolog uyelerınden Yar.Doç. METİN AKYURT ve Doktora öğrencisi BAHAITİN DEVAlVrı saat 10 OO'da Dıl ve Tanh Coğrafya Fakültesı'nde, «aat 11 OO'de Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürluğu'nde yapılacak törenlerın ardından Maltepe Camıı'nde kıhnacak öğle namazından sonıa toprağa vereceğız KLRUL UYELERİ ibPOICOlİMOBİLYAİ ModokoSıtesı 2.Cad No.-263 DUDULLU Tel:36444 51 J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog