Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/14 30 EYLÜL1991 ELEMAN GENERAL MANAGER (Operations) (01) GENERAL MANAGER (Golf & Countıy Club) (02) Kemer Country ıs a first class Istanbul resıdentıal and leısure develop- ment located amıdst the Belgrad Forest, only 15 Km from Levent. Itwıll eventually consıst of over 350 homes, pnvate gardens, a socıal centre, the Kemer Golf & Country Club, Istanbul's foremost golf course, exten- sıve equestrıan and racquet sports facılıtıes. The fırst phase, whıch ın- cludes 120 houses, the golf course and the socıal centre ıs presently un- der constructıon and wıll open ın the thırd quarter of 1992 It ıs the aım of the developıng company, Kemer Yapı ve Tunzm A.Ş that Kemer Country be the premıer resıdentıal and leısure locatıon ın Tur- key To thıs end applıcatıons are ınvıted for the follovvıng posts. Of a new company about to be ıncorporated ın order to assume respon- sıbılıty for the operatıonal management of Kemer Country-ıts homes, facılıtıes and clubs The successful applıcant, who wıll report dırectly to the Board of Dırectors of Kemer Yapı ve Tunzm A.Ş., will be requıred to coordınate the settıng-up, commıssıonıng and ongoıng management of a sophıstıcated real estate and leısure operatıon The new company wıll mclude Admınıstratıve, Fınancıal, Golf, Sports, Food and Beverage, Club, and Estate Management dıvısions The General Manager's responsıbılıtıes wıll therefore mclude • settıng up the company structure, ıts staffmg, systems and premıses • coordınatıng the actıvıtıes of all the dıvısıonal managers • marketmg and provıdıng servıces to resıdents, sıgnmg agreements • marketıng the vanous food & beverage, leısure and sports facılıtıes Of the Kemer Golf & Country Club-Istanbul's premıer Country Club wıth socıal, golf, racquet and equestrıan membershıps The successful applıcant, who will report dırectly to the Board of Dırectors of Kemer Yapı ve Tunzm A Ş, wıll be requıred to coordınate the settıng-up, com- mıssıonıng and ongoıng management of a sophıstıcated Country Club and Resort operatıon The new company wıl! ınclude Admınıstrative, Fınancıal, Golf, Racquet Food and Beverage, dıvısions The General Manager's responsıbılıtıes wıll therefore ınclude • settıng up the company structure, ıts staffmg, systems and premıses • coordınatıng the actıvıtıes of all the dıvısıonal managers • marketıng the varıous membershıps • Provıdıng ongoıng Club servıces, (Sports, Socıal, Food and Bever- age) to rts members. FINANCIAL MANAGER (03) LANDSCAPE AND INTERIOR DESIGN CENTRE MANAGER (04) DESIGN COORDINATOR (05) Of Kemer Yapı ve Tunzm A S, he/she vvıll report to the General Ma- nager and vvıll be responsıble for all aspects of fınancıal management • penodıc budget and feasıbılıty preparatıon, forecastmg and dynamıc monıtonng, • cashflovv monıtonng and forecastıng, treasurv functıon, • long-range tax plannmg, • shareholder accounts, audıtıng, and accountıng Thıs unıt vvıll operate as an ındependent profıt centre, lıke an archıtec- tural fırm-vvıth the task of managıng the nursery, effectıng and coordı- natıng the desıgn and ımplementatıon of the landscape fmıshes of all the common areas (clıent-Kemer Yapı) and the 350 prıvate gardens (cIıent-Homeovvners). Thıs unit vvıll also coordınate and provıde ser- vıces to the homeovvners ın theır ınterıor fınısh vvorks The objectıve of the unıt ıs to ensure that the Kemer Country neıghbourhood speedıly becomes habıtable, and reaches the hıghest standards of fınısh and refınement, and maıntaıns this standard The responsıbılıty of the manager vvıll ınclude • Makıng the busıness plan of the centre • Topackage landscape and ınterıor fınısh desıgn and ımplementation products and sell them to ıts clıents • To select supervıse and coordınate the work of the ıntenor fınısh fırms on sıte Thıs post requıres well rounded managerıal skılls vvıth ınıtıatıve and a flare for desıgn and marketıng Though much of our desıgn concepts orıgınate from ınternatıonal ar- chıtects, we need an archıtectura! coordınator to be responsıble for the productıon of desıgns and theır ımplementatıon In order to do thıs he vvıll commıssıon archıtects, lıase vvıth the Board of Kemer Yapı, pre- pare brıefs, supervıse and control desıgn dravvıngs, strengthen and co- ordınate the ınhouse team, develop desıgn solutıons, source matenals, supervıse the ımplementatıon on sıte Very ımportant requırements ın thıs posıtıon are managenal skılls, refıned, mature, tımeless taste, flexıb- ılıty, attentıon to detaıl and an understandıngof the elements that make a place "tımeless and alıve" Apphcan\s are recjuested to apply ı» slrıcttst confıdencc, by Octobrr 15, sptcrfymğ code, enclosmğ a current C V and pbotoçjraph to Kemer Yapt ve Tunzm A Ş Edtn k Suncr Plaza, Meyâan Sokak No a 80630 Akatlar, İstanbu Bir reklam ajansının yoğun iş temposuna uyum sağlayacak, yüksekokul mezunu, deneyimli a r a n ı y o r . İlgilenenlerin 179 98 80'den randevu almaları rica olunur. Mcrf Irkmk adaytann oıttrllkhrtnl >-op««* otmalen gtnkmukfdlr L İ İÇİAYLIK BİR DERGİ İÇİN MACINTOŞH KULLANABİLEN GRAFIKER ARANIYOR TEL.: 176 7527 (3 HAT) ((K E M E R ] ^COUNTRY/ Istanbul'da, Belgrad ormanlan ıle çevrıh yenı bır yaşama yen hazırlanıyor Kemer Country Taksım'e20dakıkamesafede Tamamlandığında, Kemer Country'de özelbahçelı 35Oevın yanı sı- ra, bır sosyal merkez, İstanbul'un en ıyı golf saha- sına sahıp Kemer Golf and Country Club, atlı spor parkurlan ve de raketlı sporlar ıçm özel sahalar yeralacak îlk etapta, 1992'm yazında tamamlanmak üzere, yapımı süren 120evm yanı sıra, golf sahası ve sos- yal merkezın düzenlenmesınde gorev alacak, ŞANTÎYE ŞEFİ (06) PEYZAJ MİMARLARI (07) MİMARLARC08) ŞANTÎYE MÜHENDİSLERİ (09) aranmaktadır. Benzersız bır yerleşım ve rekreasyon merkezı ol- ması hedeflerien bu projede çalışmak ısteyen adaylann, konusunda deneyimli, projeye her saf- hada yon verecek tecrübeye sahıp olmalan tercıh nedenıdır. Adaylarm kendı elyazılartyla kalemc alacaklan 5zğeçm\şlt- rm\, btrjotoğrafla bırhfetc kod beUrtertk 15 Ekım tanhme hx- dar Kemer Yapt ve Tunzm A Ş, Edın ve Suner Plaza,Meydan Sok No t4 80630 Akatlar İstanbul aârestnegöndtrmdm nca olunur Başvurular ğızlı tutulacaktır tngiltere'de AU-PAIR • 17-27 yaş arası GENÇ BAYANLAR • Seçkin bir aılenin yamnda, anneyc yardıma olarak • İNGlLlZCE'yi İNGİLTERE'de öğrenmek istiyorsaruz • REHBERtNİZ OLABÎLİRİZ!.. • BIZİ HEMEN ARAYIN!.. GB L b n CMnrihn Accatcsi FEFA A4. Hüsrevgercde Cad 142/3 Ş0200 Teşukıye/tSTANBUL FAX 160 37 10 TEL 136 18 68 - 136 13 80 • ANKETÖR En az lıse mezunu ya da ünrversite öğrencisı anketörler alınacaktır. llgılenenlerin aşağıdakı adrese şahsen başvurmalan rica olunur. tlpcA.Ş. Maçka Cad Raltı Apt 59f7 Teşvtkıyo-lslanbul profesyonel karanlık oda elemanı aranıyor. KAItANUK ODA rOTOGKAf HlZMrtlDB TEL: 172 11 25 43591) An ntematıonal company opoatmg m Tuıiey sctks young and lai- <nı«i mcn and wanen fcr the folkwmg posts repoctmg to the lop managanert- The crcaBcrı of ıheseposmcn B theresutlof company's expandıng prescnl ongomg busness. Marketing Manager New Business Manager^ International Relations Specialist«««> Product Executive *,«*, Advertising Executive Retail Manager Bilingual Secretary (Xct43»l) <s*t«m» The qualıfıcalıcns reqıured for all posıiıons. otcept secretary are a unıversıty dcgree. wıth raarkeung sales busjıss devekipment cr advertomg beckgramd as apprapnaıe to tne pou and an exceUer« command ot Englısh Candıdiles should be benwen 27 to 40 ytars ofage Interested candıdates are ınvıted to wnte to "Genel Mudur, Poyraz Muşavırlık A Ş HalaAargazı cad W kal"". Osnanbey, 8C260. İstanbul" endosıng a cumculum vıtae ıogether wıth a recent pholo- graph and quotmg the apprapnate reference numoer AU leOen wıll certaıniy be Dtated wıth the utraost confıdoıüalıty Büyük Bir Holding, Bağh Kuruluşlarında Görevlendirilmek Üzere ELEMANLAR ARIY0R MALİIŞLER MUDURLERİ VE MUDUR YARDIMCILARI: • Tek başına bır şırkeün tum malı ışlennı sevk ve ıdare edebılecek Bağh kuruluşlann deneömınde gorevlendınlmek üzere DENETIM SORUMLULARI VE ELEMANLARI: • Muhasebede ep az 3 yıl tecnıbesı olan, Ticaret ve Vergı Hukukn konulanna yatkın, • tlende yoneücı kadrolannda görev alabilecek Adaylaıdan, • Konusu ıle ılgılı yukseköğrenım görmuş, • Tercıhen lısansustu çalışmalarda bulunmuş, . • Iyı derecede Ingılızce veya Almanca bılen, • Askerlıkle ılışığı bulunmayan, • 35 yaşıra aşmamış, olanlann, fotoğraflannı da ekleyeceklen başvurulannı PK 1075 Karakoy 80007 istanbul adresıne gondermelen nca olunur (Başvurular kesınltkle galı luıulacahır) P O Y R A Z j Fırst m EtteuUvc Recnatmeıa Şirketimizin yeni oluşturulan departmanlarına, gelecekte yönetici olarak görev alabilecek, en az lise veya yüksekokul mezunu elemanlar alınacaktır. Alışılmışın dışında iş ilişkilerinin oluşturulacağı, samimi ve dost bir ortamda çalışarak maddi ve manevi beklentilerinize standartların üzerinde cevap bulmak isterseniz, ayrıntılan gelin görüşelim. tlpa A.Ş. Maçka Cad. Ralli Apt. No: 59/7 Teşvıkiye/İSTANBUL BOS Birteşik Oksijen Sanayi A.Ş. BOS ıs a jotnt venture company between KOÇ Group 4 Bntısh Oxygen Company - $et up for the productKXi of Industnal Gases We seek for SALES DEVELOPMENT ENGINEERS for the folloiNing functıonal responsıbtlrtıes- SHIELDING GASES EXPERT Unıversıty degree ın Mottiturgy, Mechantcal or Boctrical Engıneenng Past work expenenc« ın VVeldıng wıll be an assel CHEMICAL APPUCATIONS EXPERT Unıversıty Degree ın Chem Eng or Chem Scıencas Past work expenence ın ralated ındustnes wıll be an asset M applıcants must have • Drrvıng Lıcence • No MıTıtary Obiıgatıon • Good command of Engtısh Please send your C V attached wıth a recent photo to BİRLEŞİK OKSİJEN SANAYİ A.Ş. Saûş Ge«$flrme BoVûmû Getae Organae Sanayı B&gesı P K 80 41400 Gebze-kmrt GÖK İNŞAAT Marmara Boigesı'ndekı Şanlıyelen'nde gorevlendırılmek uzere; • En az 3 yıllık şantıye deneyımı olan, •Prefabrık konusuna ılgı duyan, •Oto ehlıyetlı, seyahat edebılecek •Askerlığinıyapmış İNŞAAT MÜHENDİSLERİ aramaktadır Başvuruların el yazısı ıle yazılmış resımlı ozgeçmışle bırlıkte şırket merkezıne yapılması nca olunur. Inonu Caddesı Opera Palas 73/3 "80090 Gumuşsuyu A A T , . , , ı İstanbul / N "SATIŞ ELEMANI" ARANIYOR Yuzyuze satışta deneyimli, ozellıkle ılaç ve gıda sektorierındekı bırıkımlennı dığer tuketım malları pazarlamacılığında da başan ıte uygulamak ısteyen elemanlar aranmaktadır Isteklılenn, * Askerlikterini yapmış, * 30 yaştnı aşmamış, * Oto ehllyetli, * Seyahat etmede engeli olmayan, * Prezantabl olması gerekmektedır Unıversıte mezunu olmak ve yabancı dıl bılmek tercıh sebebıdır Fotoğraflı ozgeçmışlerı ıçeren başvuruların en geç 11 Ekım 1991 tanhıne kadar "Satış Elemanı" rumuzu ıle Muallım Nâcı Cad Ortakoy Salhanesı Sk No 11 80804 Ortakoy-lstanbul adresıne gonderılmesı nca olunur MacllCX /24inc Monıtör s/b Moniterm Viking/ Mouse / Klavye / GCC Business Laser Printer. Tel: 358 26 21
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog