Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/10 DIŞ HABERLER 30 EYLÜL 1991 GEÇEN HAFIA... DANÎMARKA Bakanın gafları FERRUH YILMAZ KOPENHAG — önemli siyasi konularda oiur olmaz laflar edip tepki toplayan Danimarka Dışışleri Bakanı Uffe EUeman-Jensen, yine pot kınp, bütun hafta kendinden söz ettirdi. Jensen'in bu scferki vukuatı, Danimarka'yı son 3 yıldır meşgul eden Tamil skandaiını soruşturan ıddia makamını suçlaması oldu. EUeman-Jensen, sorguyu yurüten hâkimin şahitlere acayip sorular sorarak onları tuzağa düşürdüğünü iddia etti. Jenten'in bu sözleri sadece sosyal demokratların değıl, diğer sağ partilerin de tepkisine hedef oldu. Sağ partiler, "insanın gizleyecek bir şeji yoksa, ne diye tuzaga duşsıin?" şeklindeki tepkı gösterirken, Başbakan Paul Schliıter yine bir açıklama yaparak Dışişleri Bakanı'nın kulağını çekmek zorunda kaldı. Schlüter açıklamasında soruşturmayı yürüten mahkemeye tam anlamıyla güven duyduğunu söyledi. Elleman-Jensen de bunun Uzerine suçlamalannı geri çekmek zorunda kaldı. Son yüzyüın en büyük siyasi skandallanndan biri olarak algılanan Tamil skandalı, Danimarka'ya gelerek iltica etmiş olan Tamil mültecilerinin eşlerini ve çocuklarını yanlanna getirebılmek için yaptıklan başvurulann sonuçlandırılmasının yasalara aykırı bir biçimde gecıktınlmesınden kaynaklanıyor. Şimdiye kadar ortaya çıkan belgeler, başvuruların gecıktırılmesı emrinin, eski Adalet bakanı Erik Ninn-Hansen tarafından verildığini gösteriyor. Skandal, Hansen'e Adalet Bakanlığı, daha sonra da Parlamento Başkanlığı ve milletvekili adaylığına mal oldu. Skandal dolayısıyla Parlamento Adalet Komisyonu'nun muhafazakâr başkanı istifa etmek zorunda kalırken, birçok bürokrat da görevınden alındı. Skandalın başbakanın ıstifasına bile neden olabıleceği belirtıliyor. BELÇÎKA Silah tartışması SABETAY VAROL BRÜKSEL — tki toplumlu ülke Belçika'da, silah satışlan yüzünden birkaç hafta önce su yuzüne çıkan "toplumlararası" uyuşmazhk, köklü bir hükümet bunalınuna doğnı hızla yol ahyor. Eski Belçika Kongosu Zaıre'ye, "kendi yarttaşlannı korumak nzere" Fransa ıle birlikte paraşütçü gönderen Belçika hükumeti, Suudi Arabistan'a yapılması öngörülen silah satışları konusunda tam bir iç çatışmaya düşmüş vaziyette. Flemenk kökenli ve koalisyon ortağı iki parti Körfez savaşını ileri sürerek Belçika'nın dış silah satışını engellemeye devam ederken Fransızca konusulan yörenin sağlı sollu tüm partileri bu engellemeye karşı geçen hafta içinde aralarında bir blok oluşturdu. Suudi Arabıstan'la ımzalanan sözleşmeye uyulması gerektiğini savunan bu "Frankofon" blok, sözleşme koşulları yerine getirilmedıği takdirde "muşterinin baska saücıya kaçacagını" belırtiyor ve hükumet ortağı iki Flemenk partisini "çocukça davranmakla" suçluyor. Klasik silah üreten fabrikalar Fransızca konusulan "VVallonie" bölgesinde faaliyet gösterdiği için Flemenk partilerinin isteğine uygun olarak "silaJı saüşına son verilmcsi" demek, birkaç dev sanayı kuruluşunun kapısına kilit vurması anlamına gelecek. Zaten 80'li yıllar sonrası yeni teknolojik devrimin tokadını yemiş bu geleneksel "kömür- çelik" bölgesinde onbinlerce işçi işsızkğe suruklenecek. Wallonlar, asıl öldürücü silahlann elektronik sanayiinin kurulu olduğu Flemenk bölgesinde ımal edildiğinı, Körfez savaşından sonra "banşçı" kesilen Flemenklerin "iki yüzlüce" hareket ettiğini öne silrüyor. FRANSA 'Yabancı' yeter artık TURtZMtN KÂBESİ — Disneyland, 1 ekimde 20. kuruluş yıldönumune haarianıyor. Walt Disney'in karakterleri, duoya iızerindeki milyonlarca turist için artık çok buyuk önem arz edi- yor. Yılda milyonlarca (uristin ziyaret ettigi ABD'nin Florida eyaletindeki bu sihirli kent, 1 ekim için gelin gibi suslendi, Disne> karakterterinin devasa balonlan yapıldı. Kent yetkiliieri, her yıl Disneyland'ı ziyaret edenlerin sayısının arttıgını, bu nedenle yeni ûniteler olustunıldu- gunu belirtiyoriar. (Fotoğraf: AP) YUNANİSTAN MİNE SAULNtER PARİS — önûmuzdeki 10 yıl içinde Avrupa ulkelerinde yabancı işgücüne karşı tutumun ne olacağma ilişkin en önemli isaretlerden birini geçen hafta Fransa verdi. Eski Cumhurbaşkanı Valery Giscard D'estaing'in Figaro Magazin dergisinde yazdığı bir makale ile baslayan polemik, şimdi de 355 yasadışı yabanarun başını yedi. Ve sosyalist hükıimetin sert önlemlere yönelmesine yol açtı. Eski cumhurbaskaıu, yazısında ülkeye yönelik yabancı göçünfı işgal olarak nitelemış ve Fransa'da doğan yabancı çocuklann yararlandığı Fransız yurttaşhğını artık 'toprak hakkı' ile değil, kan bagı' yoluyla kazanılması gerektiğini savunmuştu. Yani Fransız yurttaşhğını alabilmek için Fransa'da doğmak değil, Fransız ana ya da babadan olmak gerektiğini savunuyordu. Söz konusu makale, yalnız iktidardaki Sosyalist Parti içinde çalkantı yaratmakla kalmadı, kendi aıt olduğu sağ muhalefet saflannda da bölünmeye yol açtı. Ancak bu makale ustüne yapılan kamuoyu yoklamalan, Fransız halkının geniş çoğunlukta bir 'yabancıya yeter' psikolojisine girdiğini ve eski cumhurbaşkamna hak verdiğinı ortaya koyuyor. Bu durum, gelecek seçimlere ilişkin umutsuz öngörülerde bulunan Sosyalist Parti ve Cresson hükümetini de olayla ilgili kesin tutum takınmaya itti. Hafta içinde yabancı işçi yurtlarına yapılan baskınlarda 1 günde 355 kaçak işçi tespit edildi ve adli makamlara sevk edildi. önumüzdekı gunlerde meclise sunulacak bir yasa tasansı, yabana işçilerle ilgili en önemli kararlardan biri. Hükümet, bugüne değin aimadığı son önlemi ahyor ve bu yasa ile kaçak işçi çalıştıran işyerleri ve işverenler, inanılmaz ağırlıkta cezalara çarptınlacaklar. Söz konusu cezalar ışyerinin altı ay kapatılmasından başka, işverene 3-5 yıl arasında hapis ve 200 bin franka kadar para cezası getinnekte. Artık yabancı işçiler arasındaki hemşeri dayanışması da kalmayacak. Çünkü ülkede izinsiz olarak bulunan yabancılan banndıran ve yardım eden kişiler de benzeri cezalarla karşı karşıyalar. Son olarak arttınlan polisiye önlemler sonucu pek çok Türk de sınır dışı edilmeye hazırlanıyor. Siyasi mülteci olmak yolundaki dosyalann hızla temızlenmesi sonucu haklannda sınır dışı edilme karan alınan bir Türk ailesi Reims kentinde kendilerini destelçleyen 12 Türk isçiyle birlikte açlık grevine başladı. Fransanın en büyük sorunu, 'ekonomik göçmen' olup 'siyasi midteci' gibi ülkeye başvuran 200 bin dolaylanndaki dosyah işçi. Yukandaki gelişmelere ek olarak geçen cuma günü bir hükümet kararnamesi ile 'siyasi midted dosyasT dolduran yabancüara otomatık çalışma izni veren uygulama da kaldınldı. Bu kişiler bundan böyle dosyalan karara bağlanana değin çalışamayacak, ancak çok az rniktarda bir devlet yardımından yararlanabılecekier. Fransa'da siyasi mülteci olarak başvuran 60 bin dolaylannda Türk var. Dosyaiara ilişkin kararlann tuzlandınhnası sonucu önumüzdekı gunlerde sınır dışı edilecek Türklerın, dolayısıyla açlık grevlerinin de artması bekleniyor. Andreas Papandreu yeniden yürekleri hoplattı STELYO BERBERAKİS ATİNA — Yunanistan baş- kenti Atina'da geçen hafta en çok sözunü ettiren kişi, yme "öiumsuz" Papandreu oldu. Bu arada demokrasinin 2500. yıl- dönumu için duzenlenen tören- ler, Yunan hukumetınin Ege"de- ki ıssız adalan satışa çıkarma- ya "yeltenmesi" ile Başbakan Mitsotakıs'ın "az kaldı yeni bir saluuiıgı" daha konuşuldu.. Yunanistan'ın "olay adanu" haline gelen eski başbakan, sos- yalist PASOK hden Andreas Papandreu (72) geçen hafta PASOK taraftarlannın yeniden yüreklerinı hoplattı.. Papand- reu yine "acflen" hastaneye gi- recek, yoğun bakıma alınacak üç gun sonra hastaneden çıka- rak "macadeleye devam edecegini" açıklayacaktı. Sıya- setı bırakmayı bir an bile aklı- nın ucundan geçirmeyen, hırs- lı olduğu kadar hatiplıği ile de ün salan Papandreu bu kez has- taneye "hafff" bir mide kana- ması, nefes darlığı ve kalp ye- tersizliğinden girdi. Fanatik PASOK taraftarları her zaman olduğu gibi hastane kapısının önünde sabahlayarak, gözyaşı dökerek Mitsotakis'e yönelik geleneksel küfürleri yağdırdı. Günde iki kez yayımlanan has- tane raporlannın altını 12 dok- tor imzalıyordu. Raporlann tü- mü bütün radyo ve TV haber- lerinde anında yayımlanıyor- du.. Nitekim Papandreu hasta- neden yine "sag salim" tabur- cu edildi.. Yanından bir an bile aynlmayan güzel ve genç eşi Di- mitra (36) ile adeta bir "tezat" oluşturmaya baslayan Papand- reu'nun yüzünde sağlıksız bir yorgunluk gözleniyor.. Ama buna karşın önûmuzdeki haf- talarda Atina'da düzenlenecek dev gösteride konuşmaa yine Papandreu olacak.. • Demokrasinin 2500. yaşını doldurması ile Atina'da akade- mık düzeyde duzenlenen kutla- ma törenleri çok başanh oldu.. Bu törenlere AGİK üye ulkele- rinin meclis başkanlan davet edildi. TBMM Başkanı Kaya Erdem bu davete "secimler" nedeniyle gelmedi. Ama daha yakın bir tanhte seçimlerin ya- pılacağı Bulgaristan Meclis Başkanı geldı.. Kaya Erdem'in gehneyişine fazla önem veril- medi.. Ancak bir Yiınanlı gaze- tecinin diğer bir Yunanlı gaze- teciyle sohbet ederken "Kaya Erdem gelmedi, ama Tiirkiye 1 den Ali Sirmen geldi" demesı- ne tanık olduk.. • Yunanistan hükümetinin Ege'deki 3500 ada arasmdan 35 ıssız olanını satışa çıkarmaya hazırlanması Yunanistan'da bü- yük tepkilerin gösterılmesine yol açtı. Bir gıin içinde basılan posterlerde bir Yunanistan ha- ritasmın üzerinde "satüıktn-" yazüan yazüıydı.. Hükümet, bu i'haUsım" anlar anlamaz "Bu zaten bir karar degil bir dttşıinceydi" dediyse de muha- lefetin şımşeklerinden kurtula- madı.. YDP hükümetinin bazı üyeleri de "eger bu dâşönce partamentoya gelirse ret oy verecegiz" biçimınde açıklama- lar yapmak zorunda kaldı ve "düjünce" doğal olarak "buzdolabıaa" girdi.. • Mitsotakis'in "sakarltgı" az kalsın yine sahneye gelecektı. Zıyaret ettiği hemen yerde bir olayın meydana gelmesi uzeri- ne Mitsotakis'i "sakar" Uan eden gazeteler, bu kez Bükreş olaylannı işlediler. Mitsota- kis, programına göre Bükreş'i olaylann başladığı günlere denk düşen tarihlerde ziyaret edecekti. Olaylann başlaması uzerine bu ziyaretini erteleyen Mitsotakis böylece "sakar" ta- rumlamasını güçlendirmekten son anda kurtulmuş oldu. BOEING 737-200 ile VI P GİDİŞ BİZDEN DÖNÜŞ SİZDEN VIPAIR'DEN KISA BİR SÜRE TÜM HATLAR İÇİN Ö2EL KAMPANYA. Artan uçuş noktalarımıza Adana 30 Eylül'de katılıyor. Büyümcmizi beraber kutlayahm. 30 Eylül'den itibaren yapacağınız Gidiş Dönüş uçuşlarda sadece dönüş biletini ödeyeceksiniz. Siz de yolcularımız arasına katılın. Özel hizmetlerimizden, üstün servisimizden faydalanın. Güvenli ve keyifli bir uçuş için seyahat acentanızı veya bizi hemen arayın. UÇUŞLARIMIZ ARTIYOR İSTANBUL-ANKARA-İ2MİR-DALAMAN-ANTALYA-ADANA FOTOKOPIMAKINALARININ CARL LEVVIS'iHer zaman en nnyı en bsa zanunda başamunıa hedefleyen TOSHBA aze 'httUndııılmış çekjm" teknoki|i9iun oianakhnm sunuyor Hızlandmlmiş çekım dogfnesı de. dakJjMa 22 yenne 30 kopya. Toshıba Fotokopı Maknusı ıle hızmıza hakabnve damu sız k^zanın Tûnaye Dısmbülûn] ELEKTROMAKA^ Bovo«<i<Tt Cai b m Hm No-« Td 113 01 OCH Kal Fu. 140 73 (S Triot 273S2 bmtaı-» Ad«a MlgaL M 61 17 14 61 18 Ankir. HlgnL 13919 IU4 Hal Anu)yı MHgafc 16 34 50 Buısı B*lg» 15 14 «Y3H* Çanakiulc BölgMı 14 807 Erzunjjn BAlgeai. 2İ 446 lzsıır BölgeM 21 62 19 21 24 07 Konyı Sölgcsu 17 05 93 17 01 96 TrabıonBölgNL23 300 In Touch with Tomorrow TOSHIBA VIP AIK TURİZM A^. ATATÜRK HAVAIİMAM VIP ADt TERMtSAli (A JCAPISI YANI) YEŞİLKÖY-İST. (1)573 71 71-573 75 75-573 77 77 FAX:574 79 79 24 SAAT REZERVASYON (1) 574 83 33 (8 HAT) SAAT 09.00 - 20 00 (1) 574 25 25 SAAT: 20 00 - 0900 GRUP REZERVASYON VE DETAY BİLGİ İÇİN: (1)574 83 43 (8 HAT) ADANA ŞEHİR OFİSÎ: (71) 143 141 - 130 543 ANKARA ŞEHİR OFİSİ (4) 127 43 91 (4 HAT) ESENBOGA HAVAÜMANI: (4) 398 02 42 (3 HAT) ANTALYA ŞEHİR OFtSİ (31) 13 17 40-41 ANTALYA HAVAÜMANI (31) 21 20 16-21 77 80 DALAMAN HAVAÜMANI. (6119) 2875 tZMİR ŞEHİR OFİSİ (51)41 46 45-63 69 66 İZMİR HAVAÜMANI (51) 51 37 69-51 26 26 SULTAN^AiımnçcköntbirhtzmetkHr. ENGUSH CENTRE TC M E B ÖZEL EMSA DİL EĞİTİM MERKEZİ KURSU İSTANBUL: Rumeli Cad. No. 92/4-6 Zekı Bey Apt. Osmanbey A^fKARA: Selanık Cad. No: 8 Kat.5 Kınlay TEL: (1) 147 09 83 - 152 82 71-72 TEL: (4) 135 23 97 - 135 30 94 - 135 25 03
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog