Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cu m huriyet "İyi BankcT'da "iyi faiz" PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 68.YIL / SAYI 24101 /1800 TL (KDVdahıl) KURUCUSU YUMUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 27 EYLÜL 1991 COMA 22 milletvekili, aday listesinden çekildi ANAPta sarsıntıİSTİFA EDENLER Grup Başkanvekili Yasin Bozkurt, milletvekilleri Ülku Soylemezoğlu, Zeki Yavuzturk, Metin Yaman, Ali Şakir Ergin, Nizamettin Ozdoğan ile M. Ali Karadeniz listeden istifalarını açıklarken "kongrenin kan davası gudulerek tasfiye hareketine girişildiğini ve seçimde mağlubiyete gidıldiğini" soylediler. Zonguldak Milletvekili Omer Faruk Macun ile Denizli Milletvekili Aycan Çakıroğulları istifa eden milletvekilleri arasmda. Yılmaz'ın 30 eylulde yapacağı Adana mitingi listelere tepki uzerine iptal edıldi. DEĞERLENDİRME YAPANLAR ANAP Grup Başkanvekili Onural Şeref Bozkurt, eski teşkilat başkan yardımcısı Ercan Vuralhan, Ankara Milletvekili Sezai Pekuslu adayhktan çekilmeyi duşünuyor. Üçlü İttifak sanalıTÛRKEŞ'E TEPKİ RP, M Ç P ve IDP arasında sağlanan 'ıttıfak' lıste nedenıyle çatırdıyor. MÇP Genel Başkaru Alpaslan Turkeş'ın adaylığına karşı çıkan, RP'nın ağır toplanndan eski MSP Milletvekili Fehım Adak'ın partıden ıstıfa edeceğı öğrenıldı. 4. Sayfada DEMtREL OZAL StRKATİNİ SÖYLÜYOR AHMET TAN'ın röportajı 16. Sayfada ECEVİT'TEN ÖZALA: 'BAZEN MESS, BAZEN ANAPBAŞKANF 5. Sayfada BUGÜN ÇANKIRI, SİNOP, KIRIKKALE, K A S T A M O N U K E R E M Ç A L I Ş K A N 6 . S a y f a d a Y A R I N KOCAELI, BOLU, M E H M E T T E Z K A N ANKARA (Cumburiyet Bu- rosu) — Mılletvekıh aday lıste lennın açıklanmasının ardından başlayan "yaprak dokurau" su- ruyor tlk gun adayhktan çekıl- dığjnı bıldıren uç mılletvekılıne dün 19 kışı daha eklendı Dün- kü ıstıfalardan sonra ANAP lis- tesinden çekılen mılletvekılı sa- yısı 22'yı buldu Listeden çekı- len ANAP Grup Başkanvekili Yasia Bozkurt, toplam 108 mıl- letvekılının kendılenne katılaca- (Arkaa Sa. 17, Sü. l'de) Liderler nerede? İN5llÛ:tstanburdal0 00'da The Marmara Otelı'nde ekonomık polıtıkalan konusunda basın toplantısı, 20 OO'de yazarlar ile yemek DEMİREL: Aydın-Muğla- Denızlı'de halka hıtap edecek ECEVfc Ankara'da genel merkezde partılüer ile göruşecek YILMAZ: Istanbul'da 10 OO'da PTT Huzurevı açılışı, öğleden sonra Ankara'da. EJUAKAN: Ankara'da Mesut Yümaz, TÜSİAD'da alkenin gelecegi için ustaca modeller uretmeye ve işbiriigiııe devam edecckferini söytedi. (Fotogref. ERDOCAN KOSEOĞLU) Yılmaz'dan2hedefNOTLAR Kurt ve Demirel ABDURRAHMAN YILDIRIM Demırel, Ecevıt ve lnönu'- nün ardından TÜSİAD'da dörduncü ve sonuncu hder olarak konuşan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı dun TUSİAD üyelen "ayakta" al- kışladılar TÜSİAD'da dınle- nen dört lıder arasında Yümaz en hareketsız dınlenen, ama sonunda en çok alkışlananıy- dı Yümaz'ın, enflasyonu 5 yılda yuzde 10'a ındıreceğıne daır söz vermesı ve bunu da buyuk çapta kamu kesımı açıklannı azaltacağı belırtüen radıkal bır özelleştırme sonu- cu yapacağını açıklamasıyla Yümaz ış dunyasımn gönlunu fethettı Ekonomı kurmayları ve burokrat kökenlı bazı millet- vekili adaylanyla toplantının duzenlendığı 'Swıss Otel'e ge- len Mesut Yılmaz, TÜSİAD (Arkaa Sa. 17, Su. 8'de) 1 -Enflasyon 5 yıldayüzde 101a inecek 2-Tüm KİTler 3 yılda özelleştirilecek 'NEREDE BAŞARISIZ OLDÜK?' Turk Sanayıcileri ve Işadamları Derneği'nin (TÜSİAD) 'liderleri dinleme' toplantılarının dorduncusunde konuşan Başbakan Mesut Yılmaz, uç saatlik sure içinde ANAP'ın hedeflerinı anlatırken enflasyonla mucadelede, ozelleştirmede ve ekonomık Icararlann surekliliğınde başarısız kaldıklarını soyledi. DEMİREL'EVtfiZIKANI.IKURr Mesut Yılmaz oteki liderlere gore daha kalabalık bir sanayici ve işadamı topluluğuna hitaben yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak ekonomiden soz etti. Yılmaz, konuşmasını, İsa'dan 500 yıl once yaşamış, Ezop'un buyukler ıçın yazdığı masallardan alıntı yaparak isim vermeden Demirel'e yonelttiği 'ağzı kanlı kurt' benzetmesiyle tamamladı. 17. Sayfada Sınema / 9. Sayfada Ölömcül bir aşköyküsü Atıllâ Dorsay Küba / 1 1 . Sayfada Castrottan kapitalizme övgü işçı /12. Sayfada Grevler veeylemler 'birarada Transfer /13. Sayfada Ali Tigrel Netbankta Halter / Sporüa Dünyanın gözü 1^8'lik Almanda "ROMANYİBAŞKENTTEN AHMET TAN Çankaya'da Pembe BirGece ANKARA — Çankaya'da pembe bugulu bir gece. Altın samdanlann vals yapan alevle- ri, altın tabakalara vunıyor. Dı- şanda, gecenin lacivert engınlı- gi ortasuHİa masalsı bır dolnna), omnın geride kalan eylulierinin ilkine vedaya hazırianıyor. Ay aydınlıgı, kristal kadebJer- deld şampanyalardan suzulerek gnlkunısu ortuterin uzennde hayal okyanuslanna rotalar çi- ziyor. Eksik olan, Ayışıgı Sonatı ve- ya Bertioz'un Fantastik Senfoni- si. "Keşke bu eksik de tamamlansa" diye duşunorken gözunuze salonun arkalannda yan aralanmıs bır kapınuı geri- sindeki Muhafu Alayı Bandosu çarpıyor. Erier, bo>nnlanndaki, eUerin- dekl aktlen uf1eme>e hazır bek- leşiyoriar. (Arkası Sa 17, Sü. 3'te) KAZAKİSTAN'LA KAPSAMLI İŞBtRLlĞt 10. Sayfada GURCISTAN'DA İÇ SAVAŞ KARARI 10. Sayfada DAĞLIK KARABAĞ'DA ÇATIŞMALAR DURULMUYOR 10. Sayfada •»-v Bukreş'te dlerinde sopalarla teror esüren madenciler araçian >aktı, bınalann camlannı kırdı. Madenciler hükümet devirdi HÜKÜMET KONTROL EOEMEDİ Ücretiennın arttırılması için başkent Bukreş'e trenlerle gelen madenciler kanlı olaylardan sonra amacına ulaştı ve Başbakan Petre Roman daha fazla kan dokulmesını önlemek ıçın ıstıfasını verdı Devlet Başkanı Ilıescu, "îstıfayı caddelerdekı halkın baskısı nedenıyle değıl hukumetın durumu kontrol altına alamaması yuzunden kabul ettığını" soyledi 11. Sayfada tncirlik'ten Irak sınınna Türk jetleri keşif uçuşunda Bağdat'ta askerlerın kuşatması altında tutulan BM araştırma ekibının hâlâ serbest bırakılmaması Körfez'deb gergınlığı surduruyor. Dıs Habeıier Servisi — Körfez'dekı bunalım devam edıyor Irak öncekı gun gö- zaltına aldığı 44 BM görevlı sını dun de serbest bırakma- dı Bağdat'ta ıse, bınlerce kı- şının katıldığı ABD'yı pro- testo göstensı duzenlendı Bu arada, Turk Ha\a Kuv- vetlen'ne aıt savaş uçaklan- nın Irak semalannda "keşif uçuşu" vaptığı bıldınldı Bağdat'ta gozaltında tu- tulan BM heyetı hakkında dün çehşkılı haberler geldı Irak, öncekı gun BM Gu- venlık Konseyı Başkanı Je- an Pier Merimee'ye ılettığı mektupta, Bağdat'ta asker- lenn kuşatması altında tutu- lan BM araştırma ekıbını, araştırdıklan nukleer prog- ram belgelennı Irak makam- lan ile bırlıkte kataloglama- yı kabul ettıklerı takdırde serbest bırakacağını bıldırdı (Arkaa Sa. 17, Su. t'te) MEGA-10 büyük kentleıde görüntüyü bozacak TV'de seçim 'paraziti 9 Sdbahtanberî \?u Haçvncı te fotl iey«fena\*Siıi lılemet(tl i?ey«fen, m «dernvyoruz..0oıuH vıdeo ai dunuz tütFen \>u K&f ^.de§i4tırv dujortar KANAL SAYISI AZ Seçim öncesı kızışan kavga ekranlarda göruntu kaymasına neden olacak. SHP'nin "Demokrası Kanalı" dıye adlandırdığı MEGA-10'un da devreye girmesi sonucu kanal sayısının çok sınırlı olduğu buyuk kentlerde bozukluklar görulecek. Kalıtelı goruntu ızlemek ısteyenler beledıye vencıleri ile yansıtılacak olan MEGA-10 ve STAR1 arasında tercıh yapmak zorunda kalacak 2 ANTEN BEREKECEK Ü ç TV'yı de aynı anda ızlemek ıçın anten sayısının ıkıye çıkarılması gerekecek. GÛNSELİ ÖNAL'ıa haberi 3. Sayfada 'Lojman cinayetf büyüyor KİM İŞLEDt? SHP Izmir Mılletvekıh Erol Gungor oğlunun oldurulmesı ile ilgıli olarak yaptığı basın toplantısında "Cınayeti ya milletvekili ya milletvekili yakını ya da polis ışledi" dedı. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — SHP Izmır Milletveki- li Erol Gungor, oğlu Mnstafa Gungor'ûn TBMM lojmanlann- da öldürulmesı olayıyla ılgılı olarak "Knşkularun Muhyettin Mutlu, Mehmet Emın Seydagil ve Kemal Birlik uzerinde yoğunlaşmıstır" dedı ANAP Bıtlıs Milletvekili Muhyettin Mutlu uzennde yoğunlasan ıd- dıalardan sonra Mutlu'nun DYP Bıtlıs 1 sıradan milletvekili ada- yı gösterılmesmı kınadığını an- latan Gungor, "Suleyman De- mird'i, bu nedenle ayıpuyonun. Kendısıne bu konuda >-azdıgım mektuba yaıut bile vennemiştir" dedı (Arkaa Sa 19, Su. 4'de) TÜSİAD'da Yılmaz... İÛSIAD'da dun Başbakan Yılmaz'ı dın- lerken bır ara duşündük — Mesut Yılmaz günah çıkardı, dıye bır başlık atılabılırdı konuşmasına Nıtekım kendısı de bunun farkındaydı Se- kız yıl boyunca ANAP ıktıdarının yapmış ol- duğu bazı temel "hatalar"a konuşmasında sık sık değınınce, böyle bır tehhkeyı gördü ve "Şımdı basın, günah çıkardığımızı söyleyecek" dedı Aslında hataları açıkça kabullenmek, sıya- sal yaşantımızda seyrek rastlanan bır dav- ranıştır Dobra dobra konuşabılmenın, doğ- ruya doğru, eğrıye eğrı tavn sergılemenın, sıyasal kültürümuzde pek yerı olduğu söy- lenemez Onun ıçın Başbakan Yılmaz'ın dunku ko- nuşmasında hataların altını çızmış olması, artı hanesıne kaydedılecek bır tutumdur (Arkaa Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL • 'Çocuklar icra edllmesin' Çocuklann ıcra edılmesının onlenmesı ıçın çocuğu göstermeyen ebeveyne cıddı para cezası önerıldı 3. Sayfada • Tarkovsky gosterısinin son fılmı Gosterının son filmı unlu yonetmenm 7 uzun filme sığmış ve sınema sanatmt değıştırmış 'opusu'nun en önemlı halkalanndan bırı 8. Sayfada' • Kıbrıs'ta yol aynmı BM kulıslerınde sözu edılen konulardan bırı KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Turgut özal arasındakı göntş aynlığı 10. Sayfada • 'Seçim ekonomisl uygulamadık' Ekrem Pakdemırlı, ANAP hukumetmın 3 aylık ekonomık ıcraatını anlattı Ekonomide • Sıgortada sabnn sonu selamet 1991'de toplam prım mıktarım yuzde 92 6 arttıran sektörde, sorunlar çözum beklıyor Ekonomide • 2 saatlik direniş Dün sabah antrenmanına çıkmayan Sıyah-Beyazlılar, parasal sorunlarına çozum ıstedüer Sporda • Rıdvan'ın oynatılması sakıncalı Omzundakı ağrıları venıden belıren Rıdvan'a 'sıcak su' tedavısı uygulanacak Sporda • Devletin kirlı çevre'lerle Miskisi Kamu Oncülüğunde kurulan orgamze sanayı bölgelennde arıtma tesısı yok Devlet, "Bız kuranz, karışmayız'mantığmda ArkaSayfada • Hastane, hastalanndan once göçtü 60 yaş ve ustu hastalarının bakıldığı lOyıldır SSK emeklılerıne hızmet veren Erenköy Gerıatrı Hastanesı tarıhe kansıyor Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Arsa LiberalizmiL Devlet bankalanndakı 'ANAP hberalızmı' nasıl ışlıyor? Baş- bakanlık Yuksek Denetleme Kurulu'nun Emlak Bankası : nın 1989 yılı hesapları ile ılgılı raporunun 190 sayfasını oku- yalım —Yukarıdakı tespıtlerden anlaşılacağı uzere, Tekfen'e sa- tılan arsa bedelının ılk sozleşmede belırtılen şekılde tahsıl (Arkaa Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog