Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makale



Katalog


«
»

Devam! Ayr -• o.lg. c, r A1O 9 4 88 24 24 Cumhuriyet "İyi Banka"da "iyî faiz" PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 26 EYLÛL 1991M.YIL / SAYI 24100 /1800 T l (KDV dahtl) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZMI KADİR NADİ (1945-1991) Özal'a tepki Muhalefet: Hesap soracağızİNÛNÛ Saym özal, "Hesap soramazlar" dıyor. "Ben Allah'a hesap veririm" diyor. Obur dunyada hepımiz Allah'a hesap vereceğız. Kulla Allah arasına gınlmez. Bu dunyada yapılan şeylenn hesabı topluma venlir. DEMİREL Sızın ıradenizin uzerıne 2.5 sene su ıçıp oturanlardan hesap sormayacak mısınız? Allah'a herkes hesap verecek. Allah'a hesap vermemek senın elinde değıl. Ama evvela millete hesap verecektır. ECEVİT özal'in halka ant içirmesi son derece uzucu ve sakıncah. Hem rejim hem Cumhurbaşkanlığı makamı açısından yanlış. Özal, artık cıddıye alınmıyor. Turkiye'de devlet geleneklerı açısından ters ve uzucu olan bir şey de Kıbrıs konusunda söyledikleri. 19. Sayfada DEMİREL: ÖZAL, ADETA KAŞINIYOR. AHMET TAN'ıı röportajının 1. bölüraü 6. Sayfada I L I L S E Ç I M N A B Z I AZIRIZ; TURKIYE'YI IDEYE KU BUGÜNYOZGAT ÇORUM, NEVŞEHİR, K I R Ş E H 1 R T U R A N Y I L M A Z S E M I H I D i Z 7 . S a y f a d a K4/Î/NKIRIKKALE, ÇANKIRI, SİNOP K A S T A M O N U K E R E M Ç A L I Ş K A N SHP, 'Yeni Bır lurkıye Için llk Hedefkr' başlıklı seçim bildigesini "Onuriu, sağlıklı, varlıklı Turkiye" ana baslıklannda topladı. SHP GenelBaşkant, partisinin 3D'formülünü açıkbck Demokrasi, dayanışma, değişimtç Politika Servisi — SHP Genel Başkanı Ental İnonu, Turkıye'yı gele- cekte çok daha iyi noktalara taşıyabılmek ıçın uygulayacakları özel for- mulun "3 D" olduğunu açıkladı Bu formülun açılımının "Değişim, De- mokrasi, Dayanışma" olduğunu belırten Inönu, "Turkiye gerçek bir de- mokrası istiyor, sağlıklı, istikrarlı bir rejim isliyor ve en onemlisi dıırust bir yonetim isCıyor. Bunu biz gerçekleşlireceğiz" dedı Partisinin seçım bıldırgesmı açıklamak ıçın dun İstanbul Hılton Oteü Top- lantı Salonu'nda bır toplantı duzenleyen SHP Genel Başkanı Erdal tnonu, gelecekte neler >apacaklarını anlattı SHP'de mılletvekılı adaylanndan bu- yuk bolumunun onseçımle saptandığını belırten Inönu, "Seçim demokra- sinin olmazsa olmaz kosuludur" dedı. İnonu, mılletvekılı adaylarının tu- munu ya da buyuk bölumunu bırkaç kışınin ıradesıyle belırleyen partılerın "demokratiklik" savı içınde olamayacağını soyledı (Arkası Sa. 19, Su. l'de) SHP SEÇIM BİLDİRGESİ. ONURLU, SAĞLIKLI, VARLIKLI TURKİYE 4. Sayfada SHP, 'TAYTAY' DURURKEN YURUMEYE BAŞLADI. CELAL BASLANGIÇ'ın izlenimleri 4. Sayfada Ağır toplar karşı karşıya Adam adama markajKİM, NEREDE? Gaziantep'te SHP ve ANAP genel sekreterleri Hikmet Çetin ile Mustafa Taşar, Konya'da Ziraat Odaları ffirliğı Başkanı Osman Ozbek ile Turkiye Ziraatçılar Birlığı Başkanı fbrahim Yetkin DYP ve SHP lıstelerinden parlamentoya girmek için mucadele edecekler. ANAP, SHP Genel Başkanı Erdal Inönü'nün karşısına Işm Çelebi'yi, DYP de eski Odalar Bırlıği Başkanı Ersın Faralyah'yı çıkardı. 5. Sayfada Erbakan \fenibir Kuvayı MMyeİZMİR'DEN DÖKECEGJZ RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, "Essalamun Aleykumselam" diye başladığı basın toplantısında, ınananlann Refah çatısı altında birleştıklerinı söyledi. 14. Sayfada ANAP'ta tasfiye Yılmaz'dan operasyonZORUNLU TASFİYE Listelerin açıklanmasıyla birlikte ANAP'ta başlayan isyan havası giderek yaygınlaşıyor. Yılmaz, gazetecilere listelerle ilgili olarak kongre eğilimi doğrultusunda 'zorunlu tasfiye' olduğunu söyledi. 60 milletvekili çekilmeyi düşünüyor. is. Sayfada SHP'DE NUZURSUZLUK Merkez yoklamalan ve kontenjan adaylannın belirlenmesinden sonra 'Yeni Sol', genel merkezi 'adil olmamakla' suçladı. Ankara kontenjanını kabul etmeyen Birgen Keleş, MYK üyeliğinden istifa etti. Yönetim yetkilerini aşmakla suçlanıyor. 4. Sayfada PROTESTOLAR DEMIREL'E DYP Genel Merkezi ile il ve ilçe örgütleri, beklediklerini bulamayan kırgın partililerin yer yer saldırıya varan tepkileriyle karşılaştı. Bursa il örgütü, 200 kadar partili tarafından basıldı. Denizli ve Uşak il örgütlerinde tartışmalar çıktı. 15. Sayfada İSİM İSİM, KENT KENT REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 1 4 . S a y f a d a Bugûn / Kftap Ayrımcılık bitiyor, ya şiddet? " Ithalat /12. Sayfada Çikita muzasavaş Bûlent Ecevıt Sigara /13. Sayfada hhalattam gaz, Tekel 2000 piyasada yok Spor /18. Sayfada Veselinoviç'in dramı Halıt Denngör Turizm / Afka Sayfada Caddeyi bırak patikayasap Bush-Saddam geıginliği dorukta ABD, Körfez'e füze yığıyor 100 PATRIOT Irak'ın Bağdat'taki BM görevlilerini engellemesiyle başlayan gerginlik dün ansızın büyük tırmanma kaydetti. ABD, Suudi Arabistan'a 100 adet Patriot füzesi ile 1300 askerin sevkine başlandığmı açıkladı. Otomobillerinde gözaltında tuttuğu 44 BM görevlisini dün de bırakmayan Bağdat, Irak'ın nükleer silahlanma programına ilişkin bir video bandının iadesini istiyor. AZİZ: CASUSLUK YAPTILAR Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz, BM heyetinin Washington için casusluk yaptığını ileri sürdü. Bağdat, BM heyetinin helikopter kullanmasmı koşulsuz kabul ettiğini açıkladı. 11. Sayfada TtFLlS'TE KANLI ÇATIŞMA: 4 OLÜ 10. Sayfada RUSYA, KIRIM'I GERÎ ÎSTIYOR 10. Sayfada ATİNA, AT'DE TÜRKİYE'YE SALDIRIYOR SABETAY VAROL'UN HABERİ11. Sayfada Kazakistanla dostlKAFKASYA İÇİN BİLGİ Yeltsm ile birlikte ANLASMA İMZALAYACAK Nazarbayev, Turkiye Azerbaycan-Ermenıstan arasında ile özellikle telekomunıkasyon, hava arabuluculuk yapan Kazakistan Devlet ulaştırması ve radyo-televızyon irtibatının Başkanı Nazarbayev, Tuikıye'ye geldi. kurulması uzerinde durduklarını belırtti. Turkiye, Dağlık Karabağ içm varılan anlaşma Turkiye ile Kazakistan arasında ulaştırma ve hakkında 'ilk ağızdan' bilgi alacak. ticaret konusunda ıki ayrı anlaşma imzalanacak. • • • • rcısuZİYARET dNEMÜ 6ÛSTER6E Oıplomatık çevreler, darbe gırişimine karşı Yeltsın gıbı sert ve kararlı tutumuyla ismi ön plana çıkan Nazarbayev'in daha sonra ilk yurtdışı gezısinı Turkiye'ye yapmasını 'onemli bir gosterge' olarak nitelendıriyorlar. 10. Sayfada Çernobilzedeler Bu çocuklar ölümü bekliyor BEHZAT ŞAHİN Nalalya Shaleyno, o zaman 9 yaşındaydı. O gun de daha öncekıler gibı bir gundu. Er- kenden uyandı. Sabah temiz- lığmı yaptı, okula gıtmek için giyındi. O hazırlarurken kah- valtısı hazırlanmışu. Anne ve babasıyla birlikte kahvaltısı- nı yaptı Okula gitmek uzere evden aynldı Okulda >ıne neşe ıçındeydıler. Arkadaşla- nyla koşup oynadı, derslere girdi. Öğleden sonra yenıden eve döndu. Anne ve babası ış- (Arkası Sa. 19, Su. 2'de) 1986 ytlında Çernobil Santrajı'ndaki yangınla sızan radyasyonun etldlediği çocuklar son yıllarını, belki de son gunlerini yaşıyor. Sözen mektup gonderdi Kohl'e Star başvurusu sonııçsuz Haber Merkezi — Starl te- levızyonuyla tstanbul Büyuk- şehır Beledıye Başkanı Nnret- tin Sozen arasındakı anlaş- mazlık surerken SHP Genel Başkanı Erdal tnöna, butün SHP'li beledıye başkanlanna Starl'ın yayınını engelleme- melerı çağnsuıda bulundu. Buyukşehır Beledıye Baş- kanı Sözen ıse Starl'ın "Kır- mızı Koltuk" programında kendısıyle yapılan röportajı ıçeren bandı bin adet çoğalt- tıklannı ve bu bantlan propa- ganda için kullanacaklarını açıkladı Sözen'ın, Starl yayı- nmın yasaklanması için Al- rnanya Başbakanı Hehnnt Kohl'e yazdıgı mektuba kar- şılık bu ulkenin makamlann- dan söz konusu teievizyon ka- nalı ıçın "tarafstz ve kaüteli yayın yapan kuruluş" belgesı venlmesı nedenıyle hıçbır iş- lem yapılamayacağı öğrenildi. (Arkası Sa. 3, Su. l'de) Asîl Nadir'in kritik duruşması Asil Nadir, Polly Peck'e ait 25 milyon sterlini zimmetine geçirdiği ve muhasebe kayıtlannda yolsuzluk yaptığı iddıasıyla bugün 'Bow Street' Sulh Ceza Mahkemesi'nde 7. kez yargıç önüne çıkıyor. Asil Nadir'e 18 ayrı suç isnat eden 'Ağır Dolandıncılık Burosu' bir önceki oturumda, 'kayıp' 140 milyon sterlinden daha söz ettiği için, bugun Asil Nadir'e yeni suç isnat edilme olasılığına, hukukçular dikkat çekiyor. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Asü Nadir, PoUy Peck'e aıt 25 milyon sterlinı zunmetıne geçırdığı ve muha- sebe kayıtlannda yolsuzluk yaptığı ıddiasıyla bugun "Bow Street" Sulh Ceza Mahkemesı- nde 7. kez yargıç önune çıkıyor Asil Nadir'e 18 ayrı suç ısnat eden "Ağır Dolandıncılık Burosu" bır önceki oturumda, "kayıp" 140 milyon sterlınden daha söz ettiği ıçın, bugun Asil Nadir'e yeni suç ısnat edilme olasılığına, konuyu ızleyen hukukçular dikkat çekiyor. (Arkaa Sa. 12, Su. i'de) • 7 terörist öldürüldü Bmgol ve Dıyarbakır'da meydana gelen çatışmalarda 7 terörist olduruldu 3. Sayfada m Çağdaş bir sinema klasiği TV3'te Uşak adlı fîlrn ekrana gelecek. îngılız yapımı eserde Dırk Bogarde başrolde. 8. Sayfada m Alışık, 'Ali Baba' rolunde Turk sınemasmda 194O'lı yıllarda ara verılen masal filmlenne 1970'lerde dbnulmüştti. îşte bunlardan \ bır örnek GAP TV'de. Sadrı Aiışık ve Ferı Cansel _ başrolde oynuyor. 8. Sayfada • Emekli adayı Mallye'ye kırgın Emeklı ıkramıyesıyle yapılan yuksek harcama vergı tadesı kapsamı dışmda. Ekonomide • Beşiktaş maçında sahadayım PSV Eındhoven'ın yıldız futbolcusu Romarıo, hafta başı Hollanda'va dondu Sporda • Fenerbartçe'de salgın korfcusu 8 futbolcunun grıpten yatağa duşmesı, Sarı- Laavertlı kulupte panığe yol açtı Sporda • Kürtaj için koca rızası, ahlaka aykırı Tıbbı Etık Sentpozyumu'nda, evlı kadınlann kurtaj olmak ıstemelerı durumunda, kocanm rızasının aranmasma karşı çıkılarak yasada duzehmenın yapılması ıstendı Arka Sayfada • Yumuşak turizm 1 ay sonra Almanya'dan Turkiye'ye turıst gonderen 11 tur operatörunun projesı Dalyan 'da başlayacak. Arka Sayfada • Akhisar'da tarihte vurulan kazma Okul bahçesınde ortaya çıkan Bızans kalıntılarmın tahrıp edılmesıne tepkı stiruyor Arka Sayfada GÖZLEM UGUR MUMCU . . .Tekstil Cinayeti Her sanayı dalında olduğu gıbı lekstıl dalında da son yıl- larda teknolojık gelışmeler yaşanıyor Prof Taner Berksoy'un "Uluslararası Tekstil ve Hazır Gıyım Tıcaretı ve Turkıye'nın Konumu" başlıklı ıncelemesınden ogrendığımıze gore dunya tekstil ve hazır gıyım sanayıı, 1973-75 donemınden 1984-85 donemıne kadar gecen zamanda yuzde 724'lük bır artış (Arkası Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog