Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

Devam! Avnnnlı t ç ; - ALO M 186 24 24 Cumhuriye 4yi Banka'da "iyi faiz" PAMUKBANK i y i ' b a n k a d ı r 68.YIL / SAYI 24099 /1800 TL (KDV dahil) KURUCUSU YUMÜS NADİ (1924-1945) BASYAZARI NADİR NAOİ (1945-19911 25 EYLÜL 1991 ÇARSAMBA VE ADAYLAR SAHNEDESeçime katılacak olan ANAP, SHP, DYP, DSP, RP ve SP aday listelerini YSK'ya verdi SHP'de Soysal Ankara 1. bölge, Gürkan Içel 1. bölge, Çetin Gaziantep 1. Bölge, Kumbaracıbaşı Hatay 1. bolge, Uğur İstanbul 8. bölge, Göymen İstanbul 1. bölge, Kongar İstanbul 7. bölgeden kontenjan adayı gösterildiler. SHP listesine HEP'ten giren Işıklar Diyarbakır'da, Alınak da Şırnak'ta liste başı oldu. DSP lideri Ecevit, Denizer'in SHP'den aday olduğu Zonguldak 1. bölgede, Birgit İstanbul 5. bölgede liste başı oldu. DYP'de Çiller İstanbul 7. bölgede 1., Kırca 2. sırada yer aldı. Bayburt'ta Zeybek, Eskişehir'de Cindoruk, İstanbul 8. bölgede Erez, Bitlis'te Mutlu, Bursa 1. bölgede Çağlar, Çankırı'da Ayaz liste başı oldu. RP- MÇP anlaşması son anda sağlandı. Erbakan Konya 1. bölge birinci sırada yer alırken Türkeş RP'den bağımsız aday olacak. RP'de Güzel G. Antep'ten, Edibali de Kayseri 1. bölge 1. sırada yer aldılar. ANAP'ta 110 milletvekili seçilemeyecek sıralarda aday gösterildi. 50 milletvekilinin adaylıktan çekilmesi bekleniyor. Yılmaz Rize'de, TaşarG. Antep 1. bölgede, Akbulut Erzincan'da, Erdem Izmir 1. bölgede, Keçeciler Konya 1. bölgede, Aksu Diyarbakır 1. bölgede, Doğan İstanbul 2. bölgede, Kurt Trabzon'da liste başı oldu. Eski MHP'lilerden Okuyan Ankara 2. bölge 2. sırada, Güner Konya'da da kontenjan adayı gösterilc i. 6.Sayfada Cumhurbaşkanı, meydanlara çıkarak kampanyayı başlattı Özal:Hesap soramazsınızSaraykent, Kadışehri ve Aydıncık'taki konuşmalarında sİyasi partilerin seçim öncesi verdikleri vaatleri eleştiren Cumhurbaşkanı Özal, "Herkes size 'göğü vereceğiz' diyor. 'Çahşmanıza gerek yok' diyenler var. 1980 öncesi bunları vaat ettiler, Türkiye felakete gitti. İki anahtar vereceklermiş. Bu palavralara inanırsanız başınıza felaket gelir" dedi. niye vermediniz?' diye, bunlar sını sert dille eleştirdi. Özal, vatandaşı bir parça saf zannet- Türkiye'nin son 10 yılda etra- me rihniyetinin eseridir" dıye fındaki bütün ülkeleri geride bı- konuştu. rakarak büyük bir kalkınma özal, dün ilk olarak Yozgat'- hamlesi gerçekleştirdiğiııi, 80 ta yeni ilçe olan Saraykent 'e gel- öncesi ve 80 sonrasının muka- di. Buradan Kadışehri ve Ay- yese dahi edilemeyeceğini iddia dıncık'a geçti. Her uç ilçede de etti. Konuşmalarında televizyon Özal'ı coşkulu kalabalıklar kar- aracılığıyla tum Turkiye'ye hi- şıladı. tap ettiğini kaydeden Ozal, te- Cumhurbaşkanı Turgut özal, levizyonun da son 8 yılın gelişen yaptiğı konuşmalarda DYP Ge- Türkiyesi'nin ilrıinü oldugunu nel Başkanı Süleyman Demirel'ı bildirdi. özal, Türkiye'nin, Yu- ve DYP'mn seçim propaganda- (Arkaa So. 17, Su. 3'te) TUNCAY OZKAN SARAYKENT / KADIŞEH- Rİ / AYDINCDC — Cumhur- başkanı Turgut Özal, muhalefe- tin "hesap soracağız" sözlerine karşıiık, "Bana hesap soramaz- sınız. Ben mahşerde hesabı Al- lahuna veririm" dedı, DYP li- deri Demirel'i de ad vermeden eleştiren özal, "Anahtar vere- cegiz. Kart vaat edecegiz. ŞUDU bunu vereceğiz diyorlar. O va- kit onJara sorun. 'Daha evvel BAŞKENT*] AHMETTAN MalatyaGazetecilerCemiyetitarafındanyılınpolitikacısıseçilen Yusuf Bozkurt Özal'a plakeli Turgut Ozal tarafından verildi. Mahşerin Tek Atlısı... ANKARA — Cıımhurbaşka- nı dün bir havalamşta, uç ilçe- de birden meydanlara çıktı. Cumhurbaşkanı için siyaset, bele de seçim kampanyalan bu- yuk bir zevk ve hejecan. Onun bu zevldni, ne anayasa engelle- yebiliyor, ne muhalefet, hatta ne de ANAP... Dun akşam partilerin, aday (Arkası So. 17, Su. l'de) TV / 8. Sayfada LouisdeFunes güldürûsü: EmekliJandarma »4 Karagöz / 9. Sayfada Sonhayaliler kurumlaşmak istiyor < 1 H B Aslı Kayabal Sergi / 9. Sayfada 'Asker ressanfla Üsküdar Piyasa /13. Sayfada Sobalar cep yakıyor Nazire Kalkan İSİM İSİM, KENTKENT 5PARTİNİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAMLİSTE BUGÜN GAZETEMİZİN ORTA SAYFALARINDAKİ Ö Z E L B Ö L Ö M D E I L I L S E Ç İ M N A B Z I BUGÜNBURSA, B A L I K E S İ R , Ç A N A K K A L E N Ü V İ . T T O K D E M İ R Ü M İ T 0 T A N 4 . S a y f a d a YARINÇORUM, KIRŞEHİR, YOZGAT, N E V Ş E H İ R S E M İ H İ 0 I Z T U R A N Y I L M A Z i Futbol /16. Sayfada Beşiktaş'ta sancılı günler ÇANAKKALE BURSA BALIKESI Bağdat'ın BM heyetine verdiği belgelerde 'en önemli bilgüer* yok Körfez ısınıyorIrak'ta BM heyetlerine ait helikopterlerin pazar gününden itibaren silahlı hava birliklerince korunmaya başlanabileceği bildirildi. Bağdat yönetimi önceki gece BM heyetine, yeni bir gerginliğe yol açan silah belgelerini verdiğini açıkladı. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı, belgeler arasında Irak'ın nükleer silah programına ilişkin "en gizli bilgilerin" bulunmadığını açıkladı. 10. Sayfada Anlaşma imzalandı Karabağlda çözümluııııchı ANLAŞMA MADDELERİ 1 Derhal ateşkes uygulanacak 2 Silahlı gruplar dağıtılacak 3 İçişleri Bakanhğı ve ordu birlikleri çekilecek 4 Parlamento ve yasal iktidar organları göreve başlayacak 5 İbplumların can güvenliği sağlanacak 6 Rehineler iade edilecek 7 Karabağ'ın ilhakına yönelik kararlar geçersiz sayılacak.11. Sayfada ANKARA, CUELLAR'I YUMUŞATMA ÇABASINDA SEBIIEM ATİYAS'IB haberi 10. Sayfada BUSH, EVRENSEL BARIŞ İSTIYOR UFUK GÜLDEMİR'in haberi 10. Sayfada Marmara Denizi, kirlilikte birinci. Özellikle İstanbul Boğazı'nın Haliç girişinde denizi gormek çok zor. (Fotograf: MEHMET DEMİRKAYA) Denizlerimiz SOS veriyorMarmara Denizi, denizlerimiz arasında en kirli olanı. Karadeniz her geçen gün kararmaya devam ediyor. Akdeniz ise hâlâ biraz ak. Marmara ve Karadeniz, özellikle evsel ve endüstriyel atıkların tehdidi altında. Akdeniz ise tanker ve yat trafiğinin yoğunlaşmasından dolayı gittikçe kirleniyor. Her üç denizimizde de giderek yoğunlaşan kirlilik, bazı canlı türlerinin yok olmasına neden olurken, varolanların sayısında da azalmalara yol açıyor. Yetkililer özellikle arıtma tesisi eksikliginin ve derin suya deşarj sisteminin oturtulamasının kirliliği araırdığı görüşünde. UFUK TEKİNin haberi Arfca Sayfada Birand dosyası savcıdaANKARA (Cumhuriyet) — 32. Gun Haber Programı har- camaları ile ilgili TRT Teftiş Kurulu soruşturma raporu dün Başhukuk Muşaviri Avukat Akın Beşıroğlu tarafından An- kara Cumhuriyet BaşsavcılığT- na gönderildi. Ankara Cumhu- riyet Başsava Yardımcısı Hay- n Tayhan, dosyanın görevli sav- cıya verıJdiğını ve soruştunna- nın başladığını söyledi. TRT Teftış Kurulu Başmufet- tişi Oktay Ansoy ve mufettiş Şe- ner Tokcan tarafından duzenle- nen 14 Hazıran 1991 gün ve 1991/4 sayılı soruşturma rapo- runda, gazetecı Mehmet Ali Bi- rand'ın "mevcut olmayan fir- malar adına kendi el yazısı ile sahte faturalar ve belgeier du- zenlemek, firmalarca duzenlenen faturalar uzerinde tagyir ve tah- rifaJ yapmak ve bedelini tabsil ettiği bir faturanın fotokopile- rini vererek bir kez yapılan har- cama için kurumdan iki kez pa- ra aimak; program ile ilgili ol- mayan harcamalannı TRT'ye (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) Çocuklar ^mal'gîbi icra edîliyor Boşanmış anne-babalar : arasındaki anlaşmazlık nedeniyle çocuklar, 'icra' aracılığıyla ebeveyne gosteriliyor. Yalnızca Ankara'da geçen yıl 800 çocuk 'icra' edildi. 17. Sayfada IstaııbıılYla musluklâr 'gürül gürül' akacak 1990 yılında yaşanan büyük kurakhktan sonra mevsim normallerinin üstündeki yağışlar barajları doldurdu. 41 milyon metreküpten 350 milyon metreküpe yükselen barajlardaki su oranı, önümüzdeki aydan itibaren kesintisiz su kullanmamızı sağlayacak. Terkos'ta su seviyesi —1.82'den 1.99 santime ulaştı. 7. Sayfada • Sozen Star'ı şikâyet etti Isıanbul Buyukşehır Beledıye Başkanı, Kohl'den kanalın kapatılmasını ısledı. 3. Sayfada • Eski tarihli bilimkurgu Başrollerını Ellıot Gould ve j James Brolın 'ın oynadığı 'Sahte Yolculuk' adlı fılm Siarl'de saat 21 00'den ıiıbaren ekrana gelecek 8. Sayfada • Ateş kesilmiyor Yugoslavva'da Sırp mılıslerının Vmkovcı kasabasına havan lopu satdınsında bulunduğu açıklandt. 10. Sayfada • Denktaş: New York'a gitmeyeceğim KKTC Meclısı olağanustu top/andı. Denktaş New York 'a gıtmesıntn soz konusu olmadığını söyledi. 10. Sayfada • Adaların satışı sorun yarattı Hukumeım Mora Yarımadası açıklarındakı 35 adayı satma gırışımı, Yunanıstan 'da vatan satılıyor yorumlanna neden oldu 11. Sayfada • Dora'da protesto Grevde bulunan ışçıler, ışyerınm kapatılmak ıstenmesı uzerine protesto gostensı duzenledıler Ekonomide • İnonu'ye şartlı O.K. SHP lıdenm değertendıren TUSIAD uyelerı 'ozelleştırmesız olmaz, dedıler. Ekonomide • 2. Fon seçim sonrası Turkıye Yatırım Fonu Başkanı Fredenck W hıttemore Turkiye'ye hangı ıktıdar gelırse gelstn fon olu^turacaklarını belırttı Ekonomide • Roti bir hatta sonra sahada Doktoru, ' lalatasaraylı futbolcu ıçın "Onun sorunu psıkolojıktır" dedı Sporda GÖZLEM UGUR MUMCU Vaduz: H-806/24 "Magıc Box Incorporated", 3 Ağustos 1989 günu "vergi cenneti" Lıechtensteın Prenslığı vaduz'da kumldu. Şırke- tin sicıl kayıt sayısr H-806/24 Şırket, Cem Uzan ve Kuno Fnck tarafından kuruldu Cum- hurbaşkanfnın oğlu Ahmet Tevfik Özal, şırkete, 19 Aralık 1990 günu resmen ortak oldu. (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog