Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

23 EYLÜL 1991 KÜLTÜR-SANAT CUMHURÎYET/9 SİNEMA 'Uzlasma' filmine eleştiri • tSTANBUL (AA) — Abdi tpekçi'nin öldürülüşünü konu alan ve 12 EylUl öncesi terör olaylannın yer aldığı pek çok sahnenin bulunduğu 'Uzlaşma' adlı filmin, seçim zamanı Demirel'e karşı kullanılacafı ileri sürüldü. Ekonomik Billten adlı haftalık ekonomi dergisinde bu hafta yer alan bir yazıda, Ahmet Özal'ın ve ANAP'ın, fîlmin seçimlerden önce vizyona girmesini sağlamak için çaba gösterdiği öne sürülüyor. Ahmet özal'ın bu arnaçla filmin yapımcısı Sabahattin Çetin'le temasa geçtiği belirtilen yazıda, götürulen teklifte fîlmin bir an önce vizyona girmesi halinde Magic Box'ta yapılacak tanıtımda büyük kolayhklar sağlanacağı ve uluslararası ilişkiler aracılığıyla filmin dışta pazarlanmasının da saglanabileceğinin soylendiği ileri sürülüyor. Yazıda Süleyman Demirel, Biilent Ecevit, Hasan Fehmi Güneş, Alpaslan TUrkeş gibi siyaset adamlarıyla yapılan görüşmelere de yer verilen filmin, kararsız oylarda çaydın etki yapabileceği vurgulanıyor. Filmin seçimlerden önce vizyona girmesi halinde genel havayı etkileyebileceğini kaydeden Sabahattin Çetin, "Çünkfl 12 Eylül öncesindeki olumsuz havada faaliyet gösteren siyasi parti liderlerinin şimdi bu seçimlerde yer alması onlar için bir dezavantaj, bunun yanında 12 Eylül'den sonraki tek parti de ANAP, kendi siyasal görüşleri doğrultusunda 12 Eylül öncesini öctt olarak gösterilmesinden yararlanabileceklerini ve kararsız kitleyi etkilemek isteyebiieceklerini düşündük." diyerek düşûncelerini açıklıyor. 'Kuzuların Sessizliğf • Kültür Servisi — ABD sinemalarında hasılat rekorları kıran "Kuzuların Sessizliği" adlı fılm, 4 ekimde Türkiye sinemalarında da gösterime girecek. Yönetmenliğini Jonathan Demme'in üstlendiği filmde bashca rolleri Jodie Foster ile Anthony Perkıns paylaşıyorlar. FİIm, "Buffalo Bill" olarak adlandırılan ve kurbanlannın yuzdüğü derilerine bir giysi gibi bürünerek kadın olma istemini yaşayan sapık bir caninin dünyasına girmeye çahşan genç bir FBI ajanının öyküsünu konu alıyor. Thomas Harris'in aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan "Kuzulann Sessizliği", Amerika'da toplam 540 milyar lira hasılat yaparak rekor kırıyor. TOPLANTI Kukla ve gölge oyunları birliği • Kültür Servisi — Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği Turkiye lClilli Merkezi'nin 1. Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı. Kısa adı UNİMA olan kuruluş diğer ulusların kukla ve gölge oyunlarını da Türkiye'de tanıtmayı, bu sanatlann araştınlmasını, geliştirilmesini, korunmasını ve yasatılmasını amaçlıyor. Kuruluşun genel kurulu Karagöz ve kukla sanatçıları, yapımcılar, araştırmacılar ve yazarlardan oluşuyor. Ankara'daki topîantı sonrası yönetim kurulu başkanlığına Prof. Dr. Metin And, genel sekreterliğe Tuncay Tanboğa seçildi. Yönetim kurulunun diğer üyeleri ise Mevlût özhan, Dr. Tekin özertem ve Tacettin Diker. SERGİ 'Duvarlar 80', serigraf baskılar • Kültür Servisi — Ortaköy'dekı Arkeon Sanat Galerisi'nde 25 eylül-12 ekim tarihleri arasında Burhan Doğançay'ın "Duvarlar 80" adlı serigraf baskılan sergilenecek. 10 serigraf özgünbaskıdan oluşan seri, aralık, ocak, şubat ve mart 1990-91 tarihlerinde Prof. Süleyman Saim Tekcan yönetiminde Çamlıca Sanat Evi'nde basıldı. Bu özgünbaskılar 100'e kadar numaralı, dört adeti sanatçı baskısı olan 24-30 özgün renkli olarak ei baskısı ile gerçekleştirildi ve baskı sonrası tüm kaiıplar imha edildi. (Fbtoğraf: Burhan Doğançay'ın "Fısıldayan Duvar" adlı serigrafisi) Henry Moore'un sergisi • Kiiltür Servisi — Taş ve tunçtan yaptjğı soyut ama organik biçimli yapıtlanyla 20. yüzyılın önde gelen sanatçılanndan biri olan heykelci Henry Moore'un sergisi, bugün Beşiktaş'taki Resim Heykel Müzesi'nde açılacak. Halkbank ve lngiliz Kültür Heyeti'nin işbirliğiyle düzenlenen sergi, 5 ekime dek sürecek. lngiliz heykel sanatçısı Henry Moore, Leeds Sanat Okulu'nda okuduktan sonra eğitimini Kraliyet Sanat Yüksekokulu'nda surdurdü. Moore, Avrupa heykel geleneğine karşı çıkıyor ve ilkel, arkaik heykele ilgi duyuyordu. Moore'un 1948'de katıldığı Venedik Bienali'nde heykel ödulünü kazanması Avrupa'da ününün yayılmasına neden oldu. Cambridge, Harvard, Oxford gibi üniversitelerden onursal doktorluklar alan, birçok ödülüniin yanı sıra I963'te Ingiltere'de Liyakat Nişanı'na layık görülen Henry Moore, 1986 yılında öldü. TİYATRO 'Kadın Istasvonır Marsilya'da • MARSİLYA (Cumhuriyeı)— Memet Baydur'un "Kadın Istasyonu" adlı oyunu, "Electra Station" adı altında, Uluslararası Akdeniz Tiyatro Festivali etkinliklerinde geçen cuma günü prömiyerini yaptı. Söz konusu oyun bir ay süreyle festival dışında, Fransa'nın en ünlü tiyatrolanndan Marsilya Toursky Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Üç gün süren Akdeniz Tiyatro Festivali boyunca yönetmen Işıl Kasapoğlu, dramaturg Esen Çamurdan ve Paris'teki Türk tiyatrocularından Emel Mesci hazır bulundular. Festival süresince "Kadın Istasyonu" adlı oyunun yazan Memet Baydur oyun üzerine çeşitli tartışmalara katıldı. Dramaturg Esen Çamurdan ise "Çağdaş Türk Tiyatrosunda Mitoloji" konulu bir bildiri sundu. Işık Kasapoğlu da Uluslararası Akdeniz Tiyatro Enstitüsü'ne daimi üye seçildi. Söz konusu enstitünün Türkiye bürosunu kurmak üzere çalışmalar pek yakında bashyor. EDEBİYAT Kıbrıslı Rum yazarın iddiası • ATİNA (AA) — Kıbrıslı Rum Yazar Kostas Sokratos, ttalyan yazar Umberto Eco'nun ünlü romanı "Gülün Adı"nın 25 yıl önce yazdığı Aphorismeno (Aforoz edilen) adlı eserinden uyarlandığını öne sürdü. Kostas Sokratos, düzenlediği basın toplantısında, 1989 yılında Lefkoşa'daki bir mahkemede Eco aleyhinde 1 milyon sterlinlik (yaklaşık 8 milyar lira) tazminat davası açtığını, bugüne kadar sürekli ertelenen duruşmamn 20 ekimde yapılacağını söyledi. Sokratos, "Adaletin yerini bulmaması halinde" uluslararası mahkemelere başvuracağını kaydetti. "Gülün Adı"nda ve kendi yazdığı "Aphorismeno"daki olayların "aynı şekilde" geliştiğini iddia eden Sokratos, her iki kitapta da "Neredeyse aynı olayların aynı sayfalara denk düştüğünü, aynı eylemlerin ve felsefi görüşlerin, hatta aynı katil tarafından işlenen üç sır dolu cinayetin bulunduğunu" söyledi. ltalya'dan baz] kişilerin susması karşılıgında kendisine para önerdiklerini de iddia eden Sokratos, "Kitap benimdir. Geniş kitlelere karşı çıktığımı biliyorum. Ama tazminat konusunda ısrarlıyım" diye konuştu. H A F T A N I N S A N A T C I Z E L G E S I S E R G İ • Burhan Doğançay'ın serigraf baskılarından oluşan DuYarfar 80 baş- lıklı sergisi çarşamba gü- nü Arkeon Sanat Galeri- si'nde açılacak. 10 serigra- fi özgün baskıdan oluşan sergi, aralık, ocak, şubat ve mart aylarında Prof. Süleyman Saim Tekcan yönetiminde Çamlıca Sa- nat Evi'nde basılmıs. Öz- günbaskılar, 100'e dek nu- maralı, dört adedi sanat- çı baskısı olmak üzere renkli olarak el baskısı ile gerçekleştirilmiş. Sergi, 12 ekime dek izlenebilecek. (159 92 57) • 7wnT»n tçinde tstan- bnl... Yenilenen Taksim Sanat Galerisi'nde yann açılacak sergide, birer tab- lo ile Mustafa Kullan ile Şerff Ferit, üç tablo ile Mesrur İzzet, Nazmi Dayan, Ahmet Uzelli, Hamtt Görele, Muhtar Aykın, Sami Boyar, Şevket Dag, Feyhaman Duran, Hikmet Onar, Turgut Atalay, Haşmet Akal, Şefik Bursalı, ib- rahim Çallı, Jale G., Mahmut Kılıç, Sadi ö., İlhami, Bedrl Rahml Eyuboglu, Zeki Faik İzer ve Elrf Naci'nin ya- pıtlan sergileniyor. (145 20 681 • Usküdarlı Cevat'ın (Göktengiz) yapıtlan bu- günden itibaren Yapı Kre- di Kazım Taşkent Sanat Galerisi'nde izlenebilecek. Asker ressamlar kuşağı- nın yakın dönem üyele- rinden Usküdarlı Cevat, resimlerinde Üsküdar'm eski evleri, sokaklan, çeş- meleri, ağaçlan, mezar- lıklan, kayalıklan yansıü- yor... 1939 yılında Uskü- dar'da ölen ressamın 100 yapıtı yer ahyor sergide. (145 80 80) • Belçikalı sanatçı Emiel Hoorne'un sergisi Galen Nev'de açıldı. Belçika'da, Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'ndeki öğreni- minden sonra bu kurum- da özgün baskı dalında öğretim üyeliği üstlenen Hoorne, 1970-87 yılları arasında dünyanın çeşitli ülkelerinde 75 uluslararası sergiye katıldı. (131 6763) • Sevlm Hanif ve 1990-91 dönemi grubu- nun parçalı bohça sergisi sürüyor. Mutlu Sanat Odası'nın düzenlediği ser- gi, Şark Sigorta, Bağlar- bası, Kısıkh Cad. No: 9 Altunizade adresinde. (310 12 50) • Türk KoleksiyonJann- dan Kfljmler» Uluslarara- sı Türk Sanatı Kongresi nedeniyle Istanbul Kiüm ve Halı Derneği'nce Teks- tilbank'm katkılanyla dü- zenlenen sergi açıldı. Türk lslam Eserleri Müzesi'n- de. (526 11 45) • Picasso, Matisse, Chagall, Klee, Braque, Emst... Beymen'in 20. kuruluş yıldönümü nede- niyle düzenlenen Ekspres- yonizm ve Sonrası sergisi, Türk lslam Eserleri Mü- zesi'nde açıldı. Almanya- nın Wuppertal von der Haydt Müzesi'ndeki ko- leksiyondan derlenerek Türkiye'ye getirilen sergi- de, 44 modernist sanatçı- mn 100'ün üstünde yapıtı yer ahyor. (526 11 45) • Bizden ve. Onlardan... Tem Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin altın- cısmda, 17 Türk sanatcı- sıyla 17 yabancı ülkeden 39 sanatçmın gravür, li- tografi, linolium, serigrafi türünde 100'ü aşkin oriji- nal baskı resimleri yer alı- yor. Tem Sanat Galerisi, orijinal baskı sanatlannın çeşitleri ve yapım teknik- leri üzerine bilgi veren audio-visual programı da sergi boyunca her gün sa- at 17.00'de sanatseverlere sunuyor. (147 08 99) • Foitograf ve Slnema Emekçileri'nin (FO- SEM) Göç YoIJan fotoğ- 3. En 1yi Spor Fotoğrafı Yanşması sonuçlanndan oluşturulan Spor Fotoğ- rafları Sergisi Taksim Vakkorama'da sürüyor. Yansmada renkli fotoğraf dalında Almanya'dan Thomas Kienzle, siyah- beyazda Avustralya'dan Palani Mohan îirincı olurken Kodakchrome özel ödulünü Abnanya- dan Maja Moritz, Port- folyo kategorisinde ise bi- rinciliği Avustralyah fo- toğrafçı TimCTaytonka- • Türkiye Yazartar Sen- dikası'nın düzenlediği 'Konuk Akşamlan' sürü- yor. 25 eylül çarşamba gü- nü Sennur Sezer'in Şür- siz Diinya Olmaz başlıklı söyleşisi sendikanın Kabataş-Setüstü 'ndeki merkezinde saat 18.30'da başlayacak. (152 19 30) • Gravür arastırmalanna ilgi duyanlar 28 eylül cu- martesi günü Fatih'teki Karikatür ve Mizah Mü- zesi'nde gerçekleştirilecek happening çalışmalannı M Ü Z İ K • Ajda Pekkan'ın Bos- tancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserler yanndan itibaren hafta sonuna dek sürüyor. Ajda'nın son al- tı konserinin başlama sa- ati 20.30. Most Producti- on'ın düzenlediği konser- lerin biletleri Bostancı Gösteri Merkezi, Taksim ve Suadiye Vakkorama şubelerinden edinilebÜir. (384 72 10) lan var. FUmin başlıca rolierinde Nur Sürer, Ha- lil Ergün ve Berhan Şimsek rol alıyor. Müzik ise Zülfü Livaneli'ye ait. (Cumadan itibaren 0e- yoğlu Dünya, Çember- Htaş Şafak.) • Mezarlık Devriyesi Yazar Stephen King'in aynı adlı yapıtından sine- maya uyarlanan film, bir fabrikadaki ölüm olayla- nnı yansıtıyor beyazper- deye. Yönetmenliğini Ralph S.Singleton'ın Sovyet resimleri Ramko Sanat Galerisi'nde "Sovyet Resimleri" sergisi 26 eylül perşembe günü açüıyor. 20 ekime kadar açık kalacak sergide 1916 doğumlu Vladimir Gremitskih'in "Toplanodan Sonra" adlı yağlıboya tablosu da (yukanda) yer alıyor. Çiçekh natürmortlan ve portreleriyle de ünlü olan Gremitskih, son olarak Gorbaçov'un portresini yapmakla görevlendirilmiş. 1928 Bakü doğumlu Faik Ahmedov'un "Akademi Modelleri' (yanda) adlı karakalem çalışması da Ramko'da açılacak sergideki yapıtlar arasında. Leningrad Resim Akademisi'ni bitiren Faik Ahmedov, aynı zamanda Azerbaycan Ressamlar Derneği yönetim kurulu üyesi. "Sovyet Resimleri" sergisinde Azerbaycanü Büyükağa Mirzazade, Sibiryalı Marat Samsonov, Enneni Nikolay Nikogosyan, Moldavyalı Leonid Fokin, Leningradlı Boris Şerbakov, Kafkasyah Leonid Tkacenko gibi değişik yörelerden ressamlann yapıtlanna da yer verilecek. Ramko Sanat Galerisi/Atiye Sokak, No: 8, Tişvikiye / TeL 136 15 38-136 15 23 raf sergisi, Esra Carus- un seramik sergisi, Şeb- nem Altıntaş, Serap Beyhan, Mahmut Boz- kurt ve Bahri Genç'in karma resim sergisi Basın Müzestnde, perşembe gü- nünden itibaren izlenebi- lecek. (513 84 57) • Filiz Kansu'nun resim- leri, The Marmara Bras- serie'de sergileniyor. Kan- su'nun tuvalinde kadın fi- gürleri var. Ressam, bazen nesnel, bazen tensel görü- nen ve dış görünümü bi- çimsel kabul edilen kadı- nın kendisine sonsuz üret- me imkâm veren bir kay- nak olduğuna inanıyor. \151 46 96) • Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nce düzenlenen zanmıştı. (151 15 71) • Hobi Sanat Galerisi'nin Valikonağı Caddesi Pasaj 73'teki yeni yerinde yann Yüksel Tamtekin'in re- sim sergisi açılıyor. Geli- bolu Yanmadası, Yanık Kıyı ve Akdeniz sahilleri- ni konu alan Yüksel Tam- tekin'in kanşık teknikle yapıhnış resimleri 11 eki- me dek görülebilecek. (146 72 81) GÖSTEBİ/SÖYLEŞİ • Terapist Erol Coşku- ner'in Rüyalann Terapide Kullanılması konulu söy- leşisi, 25 eylül çarşamba günü saat 18.00'den itiba- ren tçgörii Psikolojik Da- nışmanlık Merkezi'nde iz- lenebilir. (161 71 47) izleyebilir. Çaiısma saat 14.00'te başhyor, 18.00*e dek sürüyor. (521 12 64) • istanbul Üniversitesi iktisat Fakültesi Mezun- lan Cemiyeti'nin etkin- likleri çerçevesinde Şahi- ka Tekand'ın Sanat Üze- rine Değinmeler konulu söyleşisi 28 eylül cumarte- si günü saat 15.00'te baş- layacak. (150 50 34) »Anatolia'da cumartesi etkinlikleri bu hafta Talip Şahin'in lnsan Olan In- sanlığa adlı film gösterisi ile sürüyor. Şahin'in filmi saat 15.30'da başlayacak. Gitarda Aylin Sağatel- yan ve Gökhan Atalay: ın katılacakları Grup Awaking'in dinletisi ise saat 16.00'da yer alacak. T İ Y A T R O • Ismet Küntay Tiyatro Ödülü, Levent Kırca ve Oya Başar'ın rol aldıkla- n Gereği Dtişünüldü adlı müzikal hafta boyunca Bostancı Gösteri Merke- zi'nde sahnelenecek. (384 72 10) S İ N E M A • Uzlaşma, sazeteci- yazar Abdi Ipekçi'- nin anısına adanan fîlmin yönetmeni, ilk filmine imzasım atan genç yö- netmen Oğuzhan Ter- can. Yapımcılığı Saba- hattin Çetin'in üstlendi- ği filmin senaryosunda da Tercan ile Çetin'in imza- üstlendiği filmde başlıca rolleri David Andrews, Stephen Macht ve Brad Dourif paylaşıyorlar. Korku filmi merakhlan- na... (Cumadan itibaren Kadıköy Kadıköy, Os- manbey Gazi, Beyoğlu Lale, Bakırköy Renk) • Ölüm Öpücüğü lyi ile arasındaki farkj bilmesine karşın seçimini 'kötü'den yana yapan, içinde çevre- sindekilere kötülük etme isteği banndıran genç bir adamm öyloisü... James Dearden'ın senaryosunu yazıp yönettiği film, ilginç bir gerihm. Başrollerde Matt Dillon ve Sean Yo- ungvar. (ŞişliKent, Be- yoğlu Atlas, Çemberti- taş Şafak.) Tam bir üniversite'ye hazırlık programı sunuyor ÖSS — OKS ÇALIŞMA HEHBERI Rehberlik Ekleri • ÖSS-OYS çalışma rehberı • Taban Puanlar (hangı fakülte kaç puanda kaldı?) • Meslekler ve Fakülteler rehberi • Üniversıte ve Yurtlar rehberı Cep Kitapları MatematiK Cep Kitabı Türkçe Cep Kitabı Fen Bilımlerı Cep Kitabı Geometrı Cep Kitabı Felsefe Grubu Cep Kitabı Soru Bankası Ekleri • Şoru Bankaları (Her 6 sayıda 1) • ÖSS'91 Sınav Kitabı • ÖYS'91 Sınay Kitabı • Yarıyıl Tatili Özel Eki AYRICA TERCİHİNİZE GÖRE EKSTRA ÜCRETSİZ EKLER (Ayrıntılı bilgi derginiz finalde) 1991 ÖSS sınav kitabı ekiyle 3. sayı bayilerde final ÖSS+ÖYS garantisi veriyor. Doğru'nun çiçekleri • Kültttr Servisi — 1936 yılında lstanbuPda doğan ressam Tuncel Dogru'nun "Çiçekler" sergisi, 30 eylülde Opera Sanat Galerisi'nde açılacak. Sergi pazar günleri hariç her gün 11.00-18.30 arası izlenebilecek. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü Ali Avni Çelebi Atölyesi'nden 1962 yıhnda mezun olan Tuncel Doğru, özel sektörde reklam ve grafîk konulannda calışmalar yaptı. Bugüne dek 19 kişisel sergi açan ressam, ahşap malzemeyle çalışıyor. Onan'ın foto^raflan • Kültür Servisi — özel Avrupa Lisanlan Merkezi, English Fast, 23 eylül tarihinden itibaren her ay kişisel ya da karma fotoğraf sergisi açacak. Yoğurtçu Şükrü Sok. Ipek Han 29 numaradaki okul binasında açılacak sergide bu ay ANFAD ve İFSAK üyesi fotoğrafçı Timurtaş Onan'ın fotoğrafları yer alacak. TOBB'den sanata destek • ANKARA (UBA) — Sergi salonlannın ücretleri, enflasyona paralel olarak hızla artarken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, küitür ve sanat etkinliklerine destek çıktı. TOBB Yönetim Kurulu, Odalar Birliği merkez binasındaki büyük sergi salonunun, kültür ve sanat sergilerine ücretsiz olarak verilmesini kararlaşurdı. TOBB Başkam Rona Yırcalı, "Böylece sanatçıya destek çıkıyoruz. Isteyen sanatçılar, yeni sezonda sergi salonumuzdan ücretsiz yararlanabiürler" dedi. Zeki Göker gözaltmda • Kültür Servisi — Ankara Birlik Tiyatrosu'nun yöneticisi Zeki Göker'in Aydm'da gözaltına alındığı bUdiriJdi. Zeki Göker'in eşi Gül Göker'in aktardığına göre ABT'nin 20 eylül cuma akşamı Aydın Yeni Sinema'daki oyununun sahnelenmesinden sonra, Aydın Emniyet MüdûrfafO,- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gıyabi tutuklama kararı var gerekçesiyle Zeki Göker'i gözaltına aldı. Gül Göker, 48 saattir gözaJtında tutulan Zeki Göker'in niçin gözaltına aiındığı konusunda kendilerine herhangi bir açıklamada bulunulmadığını aktardı. Gül Göker, Ankara Birlik Tiyatrosu oyunculannm Ege turnesinin şimdilik ertelendiğini söyledi. Özel gün zarflan • ANKARA (AA) — "9. MiUetlerarası Türk Sanatlan Kongresi" özel gün zarflan ve "Türk Seramik Sanatı" anma serisi pullan bugfln satısa çıkanlacak. PTT Genel Müdürlüğü'nden verilen bügiye göre "9. Milletlerarası Türk Sanatlan Kongresi 23.9.1991 İstanbul" yazılı özel tarih damgası kullandınlacak. Bu amaçla haarlanan özel gün zarflan pullu ve damgalı 800 liradan satışa çıkanlacak ve 3 ay süreyle satışta kalacak. 'Mimar Gözüyle Fotoğraf • Küitür Servisi — Gülhis Aydın ve Serdar Aydın'ın "Mimar Gözüyle FotoğraP' sergisi Ortaköy'de Uçurtma cafe-sanat galerisinde açıldı. Sergi 20 ekim gününe dek açık kalacak. (Osmanzade Sokak. No: 11 Ortaköy) Müzede resim sergisi • Kültür Servisi — Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi'nde 28 eylül cumartesi günü bir resim sergisi açılacak. Müzedeki sergi ressam Emin Başarabilek'in çalışmalarından oluşacak. BüGÜN • Türk sanatlan kongresi 9. Milletlerarası Türk Sanatlan Kongresi saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde başhyor. 26 ulkenin katılacağı kongrede 200 yerli ve yabana bilim adamı tebliğ sunacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog