Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

w I Dünya hızla değişiyor. Kapalı rejimler peşpeşe yıkılıyor. Yerlerini hürriyetçi, akılcı, hür teşebbüs ve serbest rekabete dayanan açık rejimlere terk ediyorlar. Çünkü insanlar daha iyi yaşamak ish'yor. Daha iyi yaşamanın tek yolu da, dünyadaki gelişmelere ayak uyduran, insanlann özgürce çalıştıkları, hakettiklerini kazandıkları hür bir ülke inşa edebilmek. Bunun başka formülü yok. Biz bu gerçeği sekiz yıl önce gördük. Türkiye'yi dünyaya açtık. Üstelik bunu, barış ve demokrasi içinde gerçekleştirdik. Sol "devletçilik", sağ ise "karma ekonomi" adına bizi eleştirdi. Hepsi, o gün eleştirdiklerine bugün sahip çıkma telaşında. Çünkü bugün, on yıl önce hayal bile edilemeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Elektriğini satın almak zorunda Valan bir ülkeden enerji ihraç edebilen bir Türkiye'ye... Şehirden şehire zor telefon edilen bir ülkeden en ^ _ ^ _ ücra köyüne ve dünyanın her yerine telefonla, faksla • m s I 0^^^B^^^^k ulaşabilen bir Türkiye'ye... Gümrük duvarları ^ B W A l ^ f c ^ % ^ % H İ P/rflTİSİ 1983 Mesat Ydmaz arkasında dünyadan habersiz yaşayan bir ülkeden, Türk insanına dünyada iyi olan, çağdaş olan ne varsa sunabilen bir Türkiye'ye... "70 sente muhtaç" bir ülkeden, yirmi yıl önce bir yılda ihraç ettiğini bugün iki haffada ihraç eden bir Türkiye'ye... Çok değil, hepsi sekiz yılda. Türkiye'nip dünyayla bütünleşmek için altyapısı artık hazır. Şimdi sıra, kaynakları altyapı yerine, her vatandaşımızın refahı için kullanmakta. Çağı yakalamış bir Türkiye'de, çağdaş hayat seviyesini yaymakta. Yeni hedef, ekonomisi ile dünyada "ben de varım" diyen, demokrasisi çağın gereklerine uygun bir Türkiye. Bunun için dünyaya açılmayı sürdüreceğiz. Türkiye, bu hedefe ancak genç, dinamik, gerçekten dünyaya açık bir siyasi kadroyla ulaşabilir. Türkiye'yi yıllarca kendileri gibi dünyaya kapalı ^ _ ^ tutanlarla değil... Türkiye sekiz yıl önce tarihi bir v j ^ H ^ f l M ^ ^^fc PJP seçim yaptı. Şimdi Türkiye'nin hızı kesilmemeli. Bu ft • • • •• A A d v K f l büyük hamleyi sürdürmek için desfeğinizi isHyoruz. Ç Ü N K Ü D A H A A C A K Ç O K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog